لیست قیمت‌های نمایندگی گلدیران مرزداران 1396/06/29

تلفن فروشگاه / شرکت: 44229398ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DV-5590PM 1,790,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GC-933S 26,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GC-935S 33,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-110SPK 6,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-140SPK 8,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-130SPK 8,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-170SPK 18,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-180SPK 16,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SJ5 بیسیم 10,910,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SJ5B بیسیم 10,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SJ8 بیسیم 18,830,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BP450 3,420,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 55EC9300 55inch 76,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC97000 55inch 60,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UG87000GI 55inch 63,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65UG87000 65inch 92,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65UG87000GI 65inch 95,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UG88000 79inch 200,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UG88000GI 79inch 179,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 55EG91000GI 55inch 67,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EG92000GI 55inch منحنی 88,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED55B6GI 55inch 81,000,000 16 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED55B7GI 55 Inch 88,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED65E6GI 65inche 3D 170,500,000 16 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED65E7GI 4k 65 Inch 195,000,000 16 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED65G6T 65inch 380,000,000 16 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG منحنی 55EC93000GI 55inch 78,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG هوشمند خمیده 65EC970T 65inch 215,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,890,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 22,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB98000 65inch 89,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
43LH54100GI 43inch 17,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 49UH61700GI 49inch 31,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF51000GI 32inch 10,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF56000 32inch 11,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LH51300GI 32inch 11,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF5600 42inch 16,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF56000 42inch 16,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF51000GI 43Inch 16,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH51300GI 43inch 17,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH59000GI 43inch 18,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH60000GI 43inch 19,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH60200GI 43inch 20,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LJ52100GI 43 Inch 17,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LJ55000GI 43 Inch 19,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LJ62000GI 43Inch 19,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 43UF64000GI 43inch 21,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UH65200GI 43inch 23,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UJ69000GI 4K 43 Inch 23,880,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF51000GI 49Inch 21,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF55000 49inch 22,550,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF63000 49inch 25,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH51300GI 49inch 18,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH54100GI 49inch 20,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH55500GI 49inch 19,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH60000GI 49inch 24,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH62000GI 49inch 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LJ52100GI 49 Inch 22,360,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LJ52700GI 49 Inch 20,790,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LJ55000GI 49 Inch 22,250,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LJ62000GI 49 Inch 26,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF64000 49inch 28,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 30,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UH65200GI 49inch 29,170,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UJ69000GI 49 Inch 30,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UJ75200GI 49 Inch 34,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LH54500GI 55inch 25,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LH60000GI 55inch 29,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LJ55000GI 55 Inch 29,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LJ62500GI 55 Inch 33,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55SJ85000GI 55 Inch 61,630,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF68000GI 55inch 40,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UH61700GI 55inch 39,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UH65200GI 55inch 39,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UJ66000GI 4K 55 Inch 42,110,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UJ69000GI 55 Inch 42,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UJ75200GI 4K 55 Inch 46,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65SJ85000GI 65 Inch 94,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 75SJ95500GI 75 Inch 200,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UH95300GI 79inch 201,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 86SJ95700GI 86 Inch 32,640,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 98UB9800 98inch 1,300,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF65000 42inch 22,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UH61700GI 43inch 23,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LB62300 49inch 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 24,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 42,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UH85000GI 49 Inch 45,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 50PB56000 50inch 17,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LF65000 55inch 36,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 52,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000GI 55inch 54,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 74,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UH95000GI 55inch 67,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60UB85000 60inch 53,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60UH85000GI 60 Inch 63,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 79,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 90,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 105,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UH95000GI 65inch 95,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UF95000GI 189,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG VI-3870HTS 11,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-4220 HRF 4,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7120H 7,270,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7320H 8,480,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7520H 9,890,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7720 RoboSense 12,940,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-8320HRF 9,490,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-8320HTS 9,490,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-8520HRF 11,890,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-8520HTS 11,890,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2115C 2,720,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2320 4,240,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2720 4,740,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2721 4,940,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2820 5,750,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2822H 6,260,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG مخصوص تخت خواب VB-9000 8,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG CB24 INVERTER 62,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG CB18CB18 INVERTER 60,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H186HSS 40,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H246HSS 43,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H306GSS 52,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H366GSS 57,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H368GSS 50,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H488RSS 78,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H608RSS 82,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB30 INVERTER 67,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-1 INVERTER تک فاز 80,820,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-3 INVERTER سه فاز 89,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-1 INVERTER تک فاز 103,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-3 INVERTER سه فاز 112,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-1 INVERTER تک فاز 116,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-3 INVERTER سه فاز 116,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-1 INVERTER تک فاز 125,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-3 INVERTER سه فاز 125,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG AirBus AS70GPWF1 21,150,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Aqua AM30GUWF1 17,990,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-P800WF 20,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG ARX8 23,130,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-349HTS Home Theater 13,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-930 HTS 7,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX8500 19,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-355XBH 9,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-369XBH 14,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-940HTS 10,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-945 HTS 11,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-960 XBH 11,350,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-970XBH 14,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-980XBH 17,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-W995 XBH 29,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG AP-W48GTA ایستاده 86,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG APW48GTAO 87,800,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TPH808FLA5 125,200,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 18000 NF187ST3 28,780,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 41,700,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 36,990,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 50,990,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Big Inverter 30000 TB307SK1 61,640,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 32,000,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 45,900,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 50,600,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG LP-H508TCO ایستاده 72,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 19,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 23,850,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 32,600,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 31,750,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 33,400,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 28,900,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NEXT PLUS BV126STQ 31,300,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Next Plus II Inverter 12000 NP127SK1 31,200,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Next Plus II Inverter 18000 NP187SK1 45,000,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Next Plus II Inverter 24000 NP247SK1 58,520,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Next Plus II Inverter 27000 NP277SK1 48,000,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NEXT PLUS II INVERTER 9000 NP097SK1 31,800,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NF247ST3 24000 33,560,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NF247ST3-C 24000 38,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG NT097SK1 24,300,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NT127SK1 26,300,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NT187SK3 33,450,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NT247SK3 36,860,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NV096TQ 25,100,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NV126TQ 25,200,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NV186TQ 36,900,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NV246TQ 44,500,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG TV306STQ TitanBig 61,640,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 65,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 45,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 40,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد NF187ST3-C 18000 34,280,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 21,150,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 24,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 36,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 47,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 54,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 44,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HIH-30VQ 44,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-09TG اینورتر 19,500,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-12TG 21,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-18TG 29,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-24TG 34,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 33,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 21,500,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 27,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-30VQ 34,500,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC32T 26,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC32W 25,650,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC34T 27,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC34W 26,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC35T 31,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC35W 29,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45T 32,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45W 31,270,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC65T 35,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC65W 34,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC75B 40,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC75T 37,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC75W 35,890,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE14W 23,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24T 25,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24W 24,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824SW 29,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826ST 32,980,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826SW 34,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SS 36,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827ST 36,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SW 36,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG D147W 23,650,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Titan WT-L84NT 28,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NW 27,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-260NT 6Kg 18,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-260NW 17,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM326T 19,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM326W 18,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NT 20,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NW 20,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NW 21,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NT 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NW 23,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM407W 18,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-412SW 38,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427T 19,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427W 19,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-513TS 27,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-513TW 24,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527T 22,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527W 21,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM548T 8Kg 25,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM548W 8Kg 23,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM828T 8Kg 27,730,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM828W 8Kg 26,670,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-B124SS 12Kg 36,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-B124SW 12Kg 35,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-C70NW 16,250,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-K70NW 16,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050ST 34,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 33,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CS 38,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CW 35,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85NT 8Kg 29,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85NW 27,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85ST 8Kg 31,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85SW 30,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M62NT 17,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M62NW 17,450,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M71NW 17,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M72NT 18,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M72NW 18,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M78NT 7Kg 20,990,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M78NW 7Kg 20,000,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M80NT 8Kg 22,800,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M80NW 22,350,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M84NT 8Kg 25,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M84NW 24,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 32,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 30,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 24MT45000 24inch 7,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 29MT45000 29inch 8,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG MC62BCR 12,700,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MC62SCR 12,700,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MC62WCR 12,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313S 6,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313W 5,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG41S 6,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG41W 5,800,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG44S 7,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG44W 7,400,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG47SM 8,800,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG47WM 8,500,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MS91SR 15,250,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS91WR 14,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS93SCR 16,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS93WCR 15,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS94SCR 17,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS94WCR 17,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS95SCR 20,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS95WCR 19,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97BCR 22,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97TCR 22,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97WCR 22,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859BCR 21,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859WCR 20,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Bentlee SXB55SS 87,990,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Bentlee SX-B528W 82,260,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B532S 94,810,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B534S 108,070,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Bentlee SX-B534W 99,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG MDF62NS سه درب 76,300,000 16 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDF62W Door-in-Door 72,700,000 16 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN73GS Door-in-Door 113,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN73NS Door-in-Door 110,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN73W Door-in-Door 105,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN76SS مدل Next 127,100,000 16 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN76W مدل Next 125,000,000 16 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDP86DB 133,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 73,700,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 88,590,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P432W 83,960,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5428TB 75,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-B528T 85,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXB531NS Door-In-Door 84,196,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXB53TS Door-in-Door 80,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXB53W Door-in-Door 73,600,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SXB55WB Door-in-Door 83,500,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SX-P428T 77,390,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXP45SS 80,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXP45WB 76,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG SXS33TS 71,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXS33W 66,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WP834SF 145,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734SN 124,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734WN 116,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 8,900,000 1 روز پیش  ماه
ال جی LG RF13W 703,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG RF15W 9,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BF-214PT 28,150,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BF-214PW 29,990,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BF32TS 32,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF32W 30,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF42TS 34,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF42W 32,260,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF76TS 40,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF76W 39,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223T 39,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PS 28,150,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PT 28,150,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG GT-B2014PW 26,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GLX 41,920,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 77,480,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 73,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634SS 109,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634WS 110,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF33TS 31,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF33WB 29,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF34TS 33,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF34WB 31,500,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG TF56TS 42,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF56WB 41,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF57TS 44,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF57WB 42,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF58TS 49,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF58WB 47,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF66TS 45,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 43,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 44,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 46,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 46,660,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/06/28
کمپانی دل پس از به روز رسانی مدل های دیگر خود، مدل های جدیدی را با نام نوت بوک اینسپیرون (Inspiron) رونمایی کرد.
1396/06/28
آغاز طرح پاییزی 19 ویژه فروشندگان جدید و بازدید کنندگان سایت از اول مهر ماه تا پایان آبان ماه
1396/06/28
قیمت جیلی جی سی 6 (Geely GC6) در بازار آزاد ایران و تفاوت قیمت آن با شرکت خودروسازان بم مشخص شد. همچنین در ادامه، مشخصات این سدان چینی را مشاهده می‌کنید.
1396/06/28
براساس اخبار منتشر شده از مقامات صنعتی، سامسونگ و ال جی رویکرد متفاوتی برای گسترش بازار لوازم خانگی دارند.
1396/06/28
سامسونگ در نمایشگاه بین‌المللی طراحی گوانگ‌ژو، دیدگاه خود از خانه‌های هوشمند را با بازدیدکنندگان به اشتراک می‌گذارد.
1396/06/28
اپلیکیشن واتس اپ در نسخه به‌روزرسانی شده خود قابلیت جدیدی را اضافه کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد پیام‌ها و محتوای ناخواسته را از حافظه گوشی خود حذف کنند.
1396/06/28
تکنولوژی با نوآوری‌های جدید و پدیده‌های نوظهورش به سرعت در صنایع مختلف نفوذ می‌کند تا به بخشی مهم و تاثیرگذار تبدیل شود.
1396/06/28
با توجه به اطلاعات موجود، می توان تقریباً با اطمینان گفت که گوگل پیکسل 2 توسط HTC تولید خواهد شد؛ زیرا علاوه بر همکاری های اخیر این دو کمپانی...
1396/06/28
اخیرا برخی منابع با انتشار عکس های جدید نوکیا 9 (Nokia 9) علاوه بر نمایش شکل ظاهری پرچمدار آینده نوکیا، اطلاعات بسیاری را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده‌اند.
1396/06/27
پیش فروش سامسونگ گلکسی نوت 8 (Samsung Galaxy Note 8)، گوشی پرچمدار جدید کره‌ای از امروز با هدایای ویژه از طریق فروشگاه دیجی کالا در ایران آغاز شد.
‌گزیده اخبار روز
1396/06/28
کمپانی دل پس از به روز رسانی مدل های دیگر خود، مدل های جدیدی را با نام نوت بوک اینسپیرون (Inspiron) رونمایی کرد.
1396/06/28
آغاز طرح پاییزی 19 ویژه فروشندگان جدید و بازدید کنندگان سایت از اول مهر ماه تا پایان آبان ماه
1396/06/28
قیمت جیلی جی سی 6 (Geely GC6) در بازار آزاد ایران و تفاوت قیمت آن با شرکت خودروسازان بم مشخص شد. همچنین در ادامه، مشخصات این سدان چینی را مشاهده می‌کنید.
1396/06/28
براساس اخبار منتشر شده از مقامات صنعتی، سامسونگ و ال جی رویکرد متفاوتی برای گسترش بازار لوازم خانگی دارند.
1396/06/28
سامسونگ در نمایشگاه بین‌المللی طراحی گوانگ‌ژو، دیدگاه خود از خانه‌های هوشمند را با بازدیدکنندگان به اشتراک می‌گذارد.
1396/06/28
اپرا گِیل وینفری (به انگلیسی: Orpah Gail Winfrey) (زادهٔ ۲۹ ژانویه ۱۹۵۴ در می‌سی‌سی‌پی) تهیه کننده، بازیگر، مجری، خیرخواه و از مشهورترین و مطرح‌ترین مجری‌های تلویزیونی آمریکا و جهان است.
1396/06/28
اپلیکیشن واتس اپ در نسخه به‌روزرسانی شده خود قابلیت جدیدی را اضافه کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد پیام‌ها و محتوای ناخواسته را از حافظه گوشی خود حذف کنند.
1396/06/28
تکنولوژی با نوآوری‌های جدید و پدیده‌های نوظهورش به سرعت در صنایع مختلف نفوذ می‌کند تا به بخشی مهم و تاثیرگذار تبدیل شود.
1396/06/28
با توجه به اطلاعات موجود، می توان تقریباً با اطمینان گفت که گوگل پیکسل 2 توسط HTC تولید خواهد شد؛ زیرا علاوه بر همکاری های اخیر این دو کمپانی...
1396/06/28
اخیرا برخی منابع با انتشار عکس های جدید نوکیا 9 (Nokia 9) علاوه بر نمایش شکل ظاهری پرچمدار آینده نوکیا، اطلاعات بسیاری را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده‌اند.