خدمات سایت

لیست قیمت‌های نمایندگی گلدیران مرزداران 1395/12/03

تلفن فروشگاه / شرکت: 44229398ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DV-5590PM 1,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DV-K6580PM 1,830,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GC-933S 26,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GC-935S 28,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-110SPK 6,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BP450 3,420,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 55EA9700 55inch 82,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EC9300 55inch 76,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC97000 55inch 60,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UG87000GI 55inch 63,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65UG87000 65inch 92,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65UG87000GI 65inch 95,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UG88000 79inch 200,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UG88000GI 79inch 179,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 55EA9800 55inch 3D خمیده 124,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EG92000GI 55inch منحنی 88,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED55B6GI 55inch 85,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED65E6GI 65inche 3D 183,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED65G6T 65inch 340,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG خمیده 65EG960T 65inch 238,770,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG منحنی 55EC93000GI 55inch 78,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG هوشمند خمیده 65EC970T 65inch 215,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,890,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 22,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 37,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF77000GI 55inch 44,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB98000 65inch 89,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
43LH54100GI 43inch 16,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 49UH61700GI 49inch 31,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF51000GI 32inch 10,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF56000 32inch 11,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LH51300GI 32inch 11,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF5600 42inch 16,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF56000 42inch 16,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF51000GI 43Inch 16,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH51300GI 43inch 16,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH59000GI 43inch 18,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH60000GI 43inch 19,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH60200GI 43inch 20,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF64000GI 43inch 21,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 23,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF51000GI 49Inch 21,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF55000 49inch 22,550,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF63000 49inch 25,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH51300GI 49inch 21,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH54100GI 49inch 21,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH55500GI 49inch 31,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH60000GI 49inch 25,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH62000GI 49inch 23,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF64000 49inch 28,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 30,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UH65200GI 49inch 30,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LH54500GI 55inch 31,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LH60000GI 55inch 34,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF68000GI 55inch 41,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UH61700GI 55inch 39,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UH65200GI 55inch 41,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 84LM96000 84Inches 340,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 98UB9800 98inch 1,300,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF65000 42inch 22,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB65200 47inch 30,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LB62300 49inch 23,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 24,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 42,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 50PB56000 50inch 17,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LA9700 55inch 65,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LF65000 55inch 36,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 49,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000GI 55inch 54,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 67,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60UB85000 60inch 53,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB980 65inche 100,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 79,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 90,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 99,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UB98000GI 148,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UF95000GI 189,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG VI-3870HTS 11,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-4220 HRF 4,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7120H 7,270,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7320H 8,480,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7520H 9,890,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7720 RoboSense 12,940,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2115C 2,720,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2320 4,240,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2720 4,740,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2721 4,940,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2820 5,750,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2822H 6,260,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG مخصوص تخت خواب VB-9000 8,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG CB24 INVERTER 54,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG CB18CB18 INVERTER 51,520,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H186HSS 37,310,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H246HSS 40,040,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H306GSS 46,410,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H366GSS 54,140,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H368GSS 50,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H488RSS 70,070,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H608RSS 79,170,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB30 INVERTER 58,880,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-1 INVERTER تک فاز 72,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-3 INVERTER سه فاز 78,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-1 INVERTER تک فاز 91,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-3 INVERTER سه فاز 99,360,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-1 INVERTER تک فاز 103,040,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-3 INVERTER سه فاز 103,040,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-1 INVERTER تک فاز 106,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-3 INVERTER سه فاز 106,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG AirBus AS70GPWF1 21,150,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Aqua AM30GUWF1 17,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-P800WF 20,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WB-S040BPM 8,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-349HTS Home Theater 13,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-930 HTS 7,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K928HTS 8,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX10 33,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX5500 15,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX8500 19,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-355XBH 9,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-369XBH 14,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-738 HTS 5,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-940HTS 10,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-945 HTS 11,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-960 XBH 11,350,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-970XBH 13,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-975XBH 9,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-980XBH 17,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-982 XBH 16,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K938HTS 7,560,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K948HTS 9,020,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K958XBH 8,750,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-W995 XBH 29,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-140SPK 8,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX5000 16,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-130SPK 8,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-170SPK 18,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-180SPK 16,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-947 SPK 8,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG AP-W48GTA ایستاده 82,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG LW1811ER 18,000 BTU 15,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TPH808FLA5 125,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 18000 S186TC 26,490,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 24000 S246TC 23,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 34000 S366TC 36,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 26,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 30,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 38,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 36,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 48,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 29,150,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 43,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 50,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG LP-H508TCO ایستاده 72,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 19,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 21,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 31,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 28,770,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 32,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 30,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NEXT PLUS BV126STQ 31,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG NV096TQ 23,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 25,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 36,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 39,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG S306TC 28000 30,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II S366TC2 57,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan II S306TC2 53,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Inverter SV246STQ3‎ 41,290,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan SV096STQ 9000 سرد و گرم 18,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV126STQ 9000 سرد و گرم 16,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV186STQ 18000 سرد و گرم 22,650,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV246STQ 24000 سرد و گرم 27,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV186STQسرد 35,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV246STQ سرد 41,350,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TV306STQ TitanBig 57,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 45,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 40,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 65,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر - TITAN Smart INVERTER V 34,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG تایتان اینورتر اسمارت TV-096 STQ 18,450,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 SV096STQ2 20,440,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126MQ 16,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126TQ 23,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 21,150,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186TQ 22,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 24,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246TQ 27,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 30000 S306TQ 45,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 34000 S366TQ 40,350,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096TQ 14,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096MQ 14,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 36,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 47,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 54,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 44,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HRC-12DB 15,100,000 6 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-18DB 19,400,000 6 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 33,000,000 6 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-09DB 14,000,000 6 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-12DB 15,900,000 6 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 19,990,000 6 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 24,200,000 6 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HS-36CVQ 36,500,000 6 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC32T 28,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC32W 27,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC34T 29,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC34W 28,370,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC35T 29,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC35W 29,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45T 32,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45W 31,270,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC65T 34,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC65W 34,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC75B 40,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC75T 38,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC75W 36,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE14W 24,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24T 26,750,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24W 25,690,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824SW 29,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826ST 32,980,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826SW 34,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SS 36,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827ST 36,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SW 36,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Titan WT-L84NT 28,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NW 27,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-260NT 6Kg 18,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-260NW 17,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM326T 19,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM326W 18,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NT 20,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NW 20,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NW 21,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NT 23,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NW 23,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NT 25,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NW 23,790,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-388CT 31,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM407W 18,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-412SW 38,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427T 19,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427W 19,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-513TS 27,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-513TW 24,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527T 22,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527W 21,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM548T 8Kg 25,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM548W 8Kg 23,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM828T 8Kg 27,730,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM828W 8Kg 26,670,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-B124SS 12Kg 36,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-B124SW 12Kg 35,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-C70NW 17,250,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-K70NW 17,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050ST 34,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 32,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CS 37,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CW 35,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85NT 8Kg 27,950,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85NW 26,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85ST 8Kg 30,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85SW 29,790,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M62NT 17,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M62NW 17,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M71NW 18,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M72NT 19,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M72NW 18,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M78NT 7Kg 21,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M78NW 7Kg 20,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M80NT 8Kg 22,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M80NW 21,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M84NT 8Kg 25,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M84NW 24,750,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 32,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 30,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 24MT45000 24inch 7,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 29MT45000 29inch 8,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR 17,650,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC62BCR 12,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MC62SCR 12,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MC62WCR 12,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313S 6,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313W 5,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG41S 6,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG41W 5,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG44S 7,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG44W 7,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG47SM 8,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG47WM 8,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MS91SR 15,250,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS91WR 14,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS93SCR 16,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS93WCR 15,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS94SCR 17,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS94WCR 17,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS95SCR 20,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS95WCR 19,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97BCR 22,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97TCR 22,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97WCR 22,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855WCR 14,170,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859BCR 21,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859WCR 20,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853CR 15,250,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853SCR 17,350,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WCR 14,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WR 14,850,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3858SCR 17,350,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BF-214PT 28,150,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BF-214PW 29,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BF76TS 42,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF76W 41,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223T 39,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GR-F445WFX 69,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PS 28,150,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PT 28,150,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG GT-B2014PW 26,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCB 23,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCT 27,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCW 23,400,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCB Refrigerator 33,110,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCT 30,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCW 31,110,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GLX 41,920,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 77,480,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 73,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634SS 109,100,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634WS 110,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF33TS 31,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF33WB 29,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF34TS 33,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF34WB 31,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG TF56TS 42,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF56WB 41,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF57TS 45,200,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF57WB 43,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF58TS 47,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF58WB 45,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF66TS 46,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 43,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 44,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 46,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 46,660,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG دو قلو GR-F445SFX 73,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Bentlee SXB55SS 86,600,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Bentlee SX-B528W 82,260,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B532S 94,810,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B534S 108,070,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Bentlee SX-B534W 103,420,000 6 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG MDF62NS Door-in-Door 72,800,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDF62W Door-in-Door 69,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN73GS Door-in-Door 117,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN73NS Door-in-Door 114,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN73W Door-in-Door 109,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN76SS مدل Next 128,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN76W مدل Next 121,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDP86DB 146,880,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 73,700,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 88,590,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P432W 83,960,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5428TB 75,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-B528T 85,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXB53TS Door-in-Door 78,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXB53W Door-in-Door 73,580,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SXB55WB Door-in-Door 82,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SX-P428T 77,390,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXP45SS 81,900,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXP45WB 77,300,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG SXS33TS 69,990,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXS33W 66,500,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WP834SF 145,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734SN 129,510,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734WN 122,000,000 6 ساعت پیش گلدیران 18 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/12/03
براساس خبری که در یکی از روزنامه های محلی منتشر شده 200 دستگاه تسلا مدل S و X برای استفاده در خطوط تاکسیرانی دوبی تحویل داده شده است.
1395/12/02
شرکت مخابرات منطقه تهران امروز اعلام کرد سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر VDSL با حداکثر سرعت 50 مگابیت بر ثانیه به متقاضیان واگذار می گردد.
1395/12/02
تویوتا C-HR در نمایشگاه خودرو تهران برای بازار ایران معرفی شد. قیمت تویوتا سی‌ اچ آر ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان خواهد بود.
1395/12/02
همان طور که می دانید تقریباً دو سال قبل، مایکروسافت برای نخستین بار هولولنز را به عنوان فناوری آینده ساز دنیای دیجیتال به معرض نمایش گذاشت
1395/12/02
روزنامه شهروند با شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ درباره موضوعات مربوط به این تاکسی اینترنتی گفتگو کرده است.
1395/12/01
شرکت ایران خودرو به مناسبت نوروز 96، شرایط پیش فروش و فروش قطعی محصولات خود را اعلام کرد.
1395/12/01
ایوان بلس امروز تصویری منتشر کرده است که در آن می‌توان گلکسی اس 8 و ال‌جی جی 6 را با قاب شفاف مشاهده کرد.
1395/12/01
موسسه‌ی ACEEE فهرست سبزترین خودروهای سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. در این فهرست هیوندای آیونیک و بی ام و i3 به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.
1395/12/01
ماژول جدیدی به نام لینک برای تلفن‌های سری موتو زد طراحی شده است که به کاربر اجازه می‌دهد از گوشی هوشمند خود مانند یک دستگاه واکی تاکی استفاده کند.
1395/12/01
کمپانی TAG Heuer معمولاً نسل جدید ساعت های هوشمند و لوکسش را اردیبهشت یا خرداد هر سال به بازار عرضه می کند، اما به نظر می رسد امسال ماجرا از قرار دیگری است.
‌گزیده اخبار روز
1395/12/03
براساس خبری که در یکی از روزنامه های محلی منتشر شده 200 دستگاه تسلا مدل S و X برای استفاده در خطوط تاکسیرانی دوبی تحویل داده شده است.
1395/12/02
شرکت مخابرات منطقه تهران امروز اعلام کرد سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر VDSL با حداکثر سرعت 50 مگابیت بر ثانیه به متقاضیان واگذار می گردد.
1395/12/02
سردار سید علیرضا ربیعی، جانشین معاونت عملیات قرارگاه ثارالله تهران اعلام کرد پرواز کوادکوپترها و پهپادهای خصوصی بر فراز شهر تهران ممنوع است و صدور مجوز در این حوزه فقط بر عهده این قرارگاه خواهد بود.
1395/12/02
دانشمندان کانادایی می‌گویند اساس نظری پاک کردن حافظه را با آزمایش‌هایی که روی موش‌ها انجام داده‌اند ثابت کرده‌اند.
1395/12/02
تویوتا C-HR در نمایشگاه خودرو تهران برای بازار ایران معرفی شد. قیمت تویوتا سی‌ اچ آر ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان خواهد بود.
1395/12/02
همان طور که می دانید تقریباً دو سال قبل، مایکروسافت برای نخستین بار هولولنز را به عنوان فناوری آینده ساز دنیای دیجیتال به معرض نمایش گذاشت
1395/12/02
دی ماه در جریان نمایشگاه CES 2017 دیدیم که دستیار هوشمند اکوی آمازون چگونه جولان می داد و گوگل هوم نیز تا چه حد مورد استقبال کاربران سراسر جهان قرار گرفته است.
1395/12/02
هیچ کس نمی داند که آیا در کارش موفق می شود یا خیر اما به یقین نشانه هایی وجود دارند که مختص افراد موفق هستند.
1395/12/02
روزنامه شهروند با شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ درباره موضوعات مربوط به این تاکسی اینترنتی گفتگو کرده است.
1395/12/01
مدارس نوبت عصر اهواز به دلیل تهدید وضعیت گرد و غبارها تعطیل شد.