لیست قیمت‌های آریاتل 1398/02/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 021--33970098پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic صندوق صوتی KX-TVM200w 88,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 14,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 13,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT987CX 11,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic FX FA55X 110,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX FA136 180,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX FA52E 100,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX FA54E 110,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX FA57E 240,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX FA57E 240,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 35,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NS1000 120,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBP 56,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBX 19,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA200 55,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA600 75,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE100 65,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE200 95,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 160,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE620 95,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM616 30,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM824 31,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 17,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-T346 14,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX_NT321 IP 12,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT333 12,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 7,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT400NE Colour Touch-Screen 32,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T343 12,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7630 3,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7633 3,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7636 4,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 4,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 4,800,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 3,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 1,600,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7705X 2,050,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 1,300,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS580 3,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 12,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic 8Portکارت خط شهری-KX-TDA1180 14,200,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Analogue trunk card KX-TDA1186 8port 23,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Caller ID Card KX-TDA0193-8Port 15,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Caller ID card KX-TES82494 1,700,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Disa Card KX-TES82491 7,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Extension Card 16 Port KX-TDA0172 16,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Hybrid IP Card KX-TDA6174-16 Port 12,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7640 کنسول تمام دیجیتال 3,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0170 8Port-Extension Card 15,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 3 Port Options Card 9,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0196 Remote Card 7,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0290-24port 25,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0470 Voip Extension Card 16Port 35,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0490 75,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TES82483 3Port analogue line 11,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Memory Expander Card KX-TDA6110 32,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Message Card KX-TDA0191 4port 18,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA0177 16Port 28,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA1176 16Port 21,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA1178 24Port 27,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Slt Card KX-TES82480 2Port 12,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic SLT extension card KX-TDA6178 24port 31,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت ارتباطی Connection Card KX-TDA6111 30,500,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0110 Voip DSP Card 22,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0111 Voip Card 82,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط Loop Start Co Trunk Card KX-TDA6181-16Port 35,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط Start Trunk Card KX-TDA0181 16Port 21,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط شهری KX-TDA0484 Voip Card 55,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط داخلی Single line Card KX-TDA0174-16Port 22,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کنسول KX-DT590 10,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/02/03
اتو یکی از لوازم خانگی هایی است که از آن برای صاف کردن پارچه و البسه استفاده می شود. این وسیله برای از بین بردن باکتری های موجود روی لباس کاربرد دارد.
1398/02/02
یکی از حقه‌های کاربردی در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ، قابلیت آرشیو کردن چت های موردنظر کاربران است.
1398/02/02
اگر شما نیز جزو کاربرانی هستید که از پرداخت هزینه‌های گزاف برای قبض موبایل و تمام شدن زودهنگام بسته‌های اینترنتی به ستوه آمده‌اید، بهتر است با خواندن این گزارش کوتاه، مصرف اینترنت دیتای گوشی خود را کنترل و محدود کنید.
1398/02/02
جدیدترین محصول مایکروسافت با نام Microsoft Surface Hub ۲S که مناسب ادارات و تشکیلات سازمانی طراحی شده است، معرفی شد که قیمت‌گذاری آن از ۹هزار دلار آغاز می‌شود.
1398/01/31
این گزارش به کاربران اینستاگرام آموزش می‌دهد چگونه بدون نیاز به بلاک (مسدود) کردن افراد، آنها را از فهرست دنبال کنندگان حساب کاربری خود خارج کنند.
1398/01/27
جاروشارژی بوش مدل BBH MOVE6 مناسب کسانی طراحی شده که قصد دارند از یک محصول هم به‌ عنوان جاروشارژی عصایی و هم به‌ عنوان جاروشارژی دستی استفاده کنند.
1398/01/27
اکثر تلویزیون های امروزی دارای قابلیت پخش محتواهای دیجیتال هستند. تلویزیون های جدید از این ویژگی برخوردار بوده اما به دلیل بالا بودن قیمت و نبود امکانات کافی برای پخش تمامی کانال های استانی در تلویزیون های قدیمی، مردم به گیرنده های دیجیتالی یا ستاپ باکس (set top box) روی آوردند.
1398/01/24
به تازگی توییتر محدودیت جدیدی را به پلتفرم خود اضافه کرده که به واسطه آن کاربران تنها قادر خواهند بود تا سقف ۴۰۰ نفر را در روز در حساب کاربری خود فالو یا دنبال کنند.
1398/01/24
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل ۵۵PFT6100 از جدیدترین محصولات برند فیلیپس است که در سایز ۵۵ اینچ طراحی شده و از صفحه نمایشی تخت برخوردار است.
1398/01/24
با توجه به بررسی پرفروش‌ترین کنسول‌های بازی که در کل طول تاریخ عرضه شده‌اند، کنسول بازی play station۲ که تولید آن متوقف شده است، در جایگاه پرفروش‌ترین کنسول بازی قرار گرفت.
‌گزیده اخبار روز
1398/02/03
اتو یکی از لوازم خانگی هایی است که از آن برای صاف کردن پارچه و البسه استفاده می شود. این وسیله برای از بین بردن باکتری های موجود روی لباس کاربرد دارد.
1398/02/02
یکی از حقه‌های کاربردی در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ، قابلیت آرشیو کردن چت های موردنظر کاربران است.
1398/02/02
اگر شما نیز جزو کاربرانی هستید که از پرداخت هزینه‌های گزاف برای قبض موبایل و تمام شدن زودهنگام بسته‌های اینترنتی به ستوه آمده‌اید، بهتر است با خواندن این گزارش کوتاه، مصرف اینترنت دیتای گوشی خود را کنترل و محدود کنید.
1398/02/02
جدیدترین محصول مایکروسافت با نام Microsoft Surface Hub ۲S که مناسب ادارات و تشکیلات سازمانی طراحی شده است، معرفی شد که قیمت‌گذاری آن از ۹هزار دلار آغاز می‌شود.
1398/01/31
این گزارش به کاربران اینستاگرام آموزش می‌دهد چگونه بدون نیاز به بلاک (مسدود) کردن افراد، آنها را از فهرست دنبال کنندگان حساب کاربری خود خارج کنند.
1398/01/28
صفحه‌ی "حجت الاسلام رئیسی" رئیس قوه قضائیه توسط اینستاگرام مسدود شد.
1398/01/28
اثر موسوم به «بیش‌استعدادی» به این موضوع می‌پردازد که چرا فوق‌ستاره‌ها نمی‌توانند درکنار یکدیگر تیم‌های ستاره بسازند.
1398/01/27
جاروشارژی بوش مدل BBH MOVE6 مناسب کسانی طراحی شده که قصد دارند از یک محصول هم به‌ عنوان جاروشارژی عصایی و هم به‌ عنوان جاروشارژی دستی استفاده کنند.
1398/01/27
اکثر تلویزیون های امروزی دارای قابلیت پخش محتواهای دیجیتال هستند. تلویزیون های جدید از این ویژگی برخوردار بوده اما به دلیل بالا بودن قیمت و نبود امکانات کافی برای پخش تمامی کانال های استانی در تلویزیون های قدیمی، مردم به گیرنده های دیجیتالی یا ستاپ باکس (set top box) روی آوردند.
1398/01/24
به تازگی توییتر محدودیت جدیدی را به پلتفرم خود اضافه کرده که به واسطه آن کاربران تنها قادر خواهند بود تا سقف ۴۰۰ نفر را در روز در حساب کاربری خود فالو یا دنبال کنند.