لیست قیمت‌های شبکه فهیم 1399/11/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-43000122داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5116HS-X 27,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-NVR4108HS-4KS2 15,900,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cable Stripper TF-S501B 350,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 290,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENS202 Client Bridge 11,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 36,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS210 300Mbps 11,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 5,410,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500 2,550,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500EXT 6,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStation5 N300 6,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStationAC 13,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS650AP 20,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 13,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS510 300Mbps 12,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT BaseBox 5 33,000,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI LiteBeam M5 23dBi Wireless 15,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UAP-AC-LR Wireless 32,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UniFi AP-Pro Wireless 48,900,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC LITE 28,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC PRO 51,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 33561 LCS2 كت6 24 پورت 11,000,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 33563 LCS2/SFTP كت6 24 پورت 18,000,000 20 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 2,600,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda POE15F 3,290,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 3,700,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda P200 5,490,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda PW201A N300 Powerline Extender 7,880,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 17,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SA5315 12,200,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415MS 27,800,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT5819MS 29,900,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424MD 29,900,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 60,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RBLHG-5nD 20,800,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 18 ماه
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI NanoBeam 5AC 19dBi 29,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 9,590,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 9,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 8,370,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda بیسیم PA6 10,850,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 3,950,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 10582 پارتيشن 350,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 105*50 ترانكينگ 2,500,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10602 زاويه داخلی 1,200,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10622 زاويه خارجی 550,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10702-End Cab 105*50 مسدود كننده 250,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10722-End Cab 80*50 مسدود كننده 450,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10735 سه راهی 80*50 880,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10736 سه راهی 1,200,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10767 زاويه تخت 80*50 1,500,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10785 زاويه تخت 105*50 1,150,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10802 اتصال درب 85 250,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10952 80*50 كادر دو ماژول 450,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10954 80*50 كادر چهار ماژول 550,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10956 80*50 كادر شش ماژول 650,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10992 100*50 كادر دو ماژول 450,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10996 100*50 كادر شش ماژول 750,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 150*50 ترانكينگ 1,200,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 80*50 ترانكينگ 10412 1,400,000 20 ساعت پیش  
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B40P 11,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH IPC HFW2431TP ZS 4MP 21,200,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230SP 7,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B20P-L 8,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B40P 11,300,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B20P-L 8,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-B1A21P 3,490,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW 1200MP 4,200,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200EMP 5,400,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200TLP-A 4,100,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400MP 6,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TLP 4,200,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP 4,200,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1230DP 7,700,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TLP 6,390,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TP 7,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T1A21P 3,490,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T2A21P 3,490,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200EMPA DOME 5,400,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200SLP 4,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
های تک HIGH Tech های تک HIGH Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
های تک HIGH Tech DS-2CE16D1T-VFIR3 3,570,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
کیونپ QNAP کیونپ QNAP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیونپ QNAP TS-1253BU 4G 590,000,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-863U-RP-4G 506,300,000 20 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS 1277 1600 8G Diskless 590,000,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1232XU-RP 4GB 520,000,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU 8G 490,000,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP 4G 681,000,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP-8G 530,000,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U RP 16GB 893,950,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-64GB 650,000,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-8G 805,000,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P 72,740,000 20 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-1GB 102,300,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-4GB 82,550,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-328 Diskless 85,580,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-1GB 129,990,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-4GB 129,990,000 20 ساعت پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431X-2G Diskless 125,930,000 20 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-431X-8G 179,690,000 20 ساعت پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-2GB 182,590,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-8GB 242,540,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XU-RP-2G Diskless 261,360,000 20 ساعت پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-432XU-RP-2G 249,000,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-4G Diskless 479,920,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 505,180,000 20 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 359,000,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-473-4G 252,810,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-831XU-RP-4G Diskless 305,150,000 20 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-853A-4G 360,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-1271U-RP i7 32GB 12-Bay Diskless 1,003,920,000 20 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-473e-4GB 311,700,000 20 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TVS-863 8G 386,490,000 20 ساعت پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Groove 52HPn 22,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 60,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT sq Lite5 12,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI Nano Station M5 24,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET ایستاده LRA 14 80FWR 14U 16,700,000 20 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA 9,840,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 100 39,600,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 60 32,300,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 100 47,400,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 60 38,900,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 80 42,600,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 100 51,000,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 60 42,300,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 80 45,700,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 100 54,400,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 60 44,900,000 20 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 80 48,900,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET 32U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 23,370,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET 32U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 25,500,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 100 سانتی متر ایستاده 30,000,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 24,700,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 26,900,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET 40U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 26,350,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 7,650,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 5,690,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 60 سانتی متر 15,700,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 80 سانتی متر 17,100,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 60 سانتی متر 16,500,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 80 سانتی متر 17,720,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U با عمق 80 سانتی متر 20,800,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 100 سانتی متر 22,300,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 60 سانتی متر 17,700,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 100 سانتی متر 26,400,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 60 سانتی متر 20,800,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 80 سانتی متر 23,100,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 32U با عمق 100 سانتی متر 28,400,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 40U با عمق 100 سانتی متر 32,600,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 100 سانتی متر 31,000,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 60 سانتی متر 26,000,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 80 سانتی متر 29,000,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 6U عمق 34 سانتی متر 3,200,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 7U عمق 45 سانتی متر 3,500,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 45 سانتی متر 4,250,000 20 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 60 سانتی متر 4,700,000 20 ساعت پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4 4,100,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1341 4-Port 5,300,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 7,500,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 43,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EAP1300 Indoor Wireless 22,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ECB1200 6,900,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EAP1200H 7,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-ECB350v2 4,700,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS300AP سقفی 12,280,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 29,800,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS202EXT 14,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 26,200,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 4,900,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda AC15 Dual-Band Wireless AC1900 30,890,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda AC9 18,660,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH303 Wireless N300 High Power 6,580,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH456 8,410,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N300 I12 سقفی 13,850,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N300 I6 سقفی 9,170,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N301 Wireless N300 Easy Setuph 4,250,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda QoS VPN Router G3 16,900,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda Wireless AP5 7,920,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 9,300,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 25,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP225 V2 AC1350 23,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP245 26,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 18,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 7,700,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 16,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,700,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 9,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,200,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 4,660,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 6,370,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 7,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA820RE جیبی 3,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless 9,220,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 16,290,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 6,450,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 23,000,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 85,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 12,300,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB941 2nD TC 6,450,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 15,500,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI AC Mesh 39,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 12,500,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 33,900,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 33,800,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 22,000,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 77210 پريز برق سفيد 95,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 50299 ضامن برق UPS 100,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 77214 پريز برق قرمز 100,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 78730 RJ-11پريز تلفن باريک 280,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 80281 روکار تک خانه 700,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand RJ-11 78731 پريز تلفن پهن 350,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand قطعه اتصال درب 200,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 3,250,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 6,250,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-300SC 12,000,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cat5e FTP TD1014A 5,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP Cat5e TD1015F 35,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 76561 Cat6 UTP 430,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 76563 Cat6 STP 450,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 76564 Cat6 UTP 450,000 20 ساعت پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans CAT6 UTP N 420.660 200,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 76,380,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 136,680,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 28,000,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 16,600,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 9,400,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 1,890,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 2,340,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 6,100,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda SG108 8Ports 5,460,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1016D 16 Port 8,810,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1024D 24Port 10,850,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 10,380,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG - 3210P 42,590,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016D 16Port 17,080,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016G 16-Port 21,000,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024D 24-Port 23,200,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024G 24-Port 26,560,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG3224P 24-port 111,000,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 8,250,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,800,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,080,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,100,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 6,190,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,550,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 12,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 5,300,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 19,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 19,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 18,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 4,810,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 7,370,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 48,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 9,990,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 9,600,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 21,200,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,950,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,200,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 2,100,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 5,850,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1024R+ 24Port Rack Mount 12,000,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 3,200,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 3,700,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 32,200,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-52 48Port 58,000,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,700,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 5,400,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 16,600,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 18,600,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 19,600,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 5,060,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 49,300,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 48 Port 310,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF112-24 33,650,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24PP-K9 67,570,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08MPP 42,490,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08PP-K9 25,900,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG 300-52 52port 65,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-16 16Port 41,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-24 51,790,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 15,100,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28SFP 28 Port 146,400,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-28 28PORT 81,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS C2960X-24TD-L 290,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960+24PC-L 180,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+24TC-L 82,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+48TC-L 93,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L 19,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960-48PST-L 27,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-24TC-L 25,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-48TC-L 30,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TD-L 141,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L 36,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PD-L 370,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L 355,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L 230,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-LL 200,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPD-L 440,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48TD-L 370,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S 43,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 43,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3850-12S-S 490,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-12XS-S 950,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24T-S 560,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24XS-S 1,850,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS5912FP 37,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928FP 49,880,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 49,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7952FP 89,450,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda TEF1109P 9-Port 5,460,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 9,900,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 25,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1008PA 8-PORT 16,050,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 17,800,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-26MP 26-Port 115,400,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 112,500,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 112,500,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SF352-08P 55,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350 28P 120,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF 110-24 24Port 23,750,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-08HP 8Port 30,890,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-16HP 16pORT 54,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24MP 24 Port 141,600,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24MP 209,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24P 94,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF352-08MP 102,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28MPP 140,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10MP 119,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10P 61,800,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-52 52Port 182,000,000 20 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS-C2960S-24PS-L 58,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-48FPD-L 64,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24PS-S 54,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-S 25,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S 17,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI ES-24-500W 139,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 51752 Cat6/1M SFTP 220,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51754 Cat6/3M SFTP 300,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51771 Cat6/0.5M UTP 135,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51772 Cat6/1M UTP 200,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51773 Cat6/2M UTP 260,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51774 Cat6/3M UTP 350,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51775 Cat6/5M UTP 550,000 20 ساعت پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 2m 250,000 20 ساعت پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 3m 450,000 20 ساعت پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 5m 750,000 20 ساعت پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 1m 250,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 32755 UTP 19,800,000 20 ساعت پیش  
لگراند Legrand 32759-CAT6 SFTP 34,500,000 20 ساعت پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans SFTP N100.632 42,500,000 20 ساعت پیش  
نکزانس Nexans UTP N100.607 19,800,000 20 ساعت پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,700,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-528T 3,100,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 6,300,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda U1 2,770,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311M 1,980,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MA 2,800,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 1,850,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 4,800,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T2UHP AC600 5,950,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 3,757,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,900,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,750,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,900,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,550,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 4,900,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,850,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,700,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 4,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,900,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-121 1,970,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 6,230,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 8,580,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 2,220,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 2,360,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 2,800,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-102F 2Port 32,180,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 12,300,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 19,640,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 20,500,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 5,900,000 20 ساعت پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 7,000,000 20 ساعت پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 21,700,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 19,130,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 35,260,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 31,000,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 4,800,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 6,050,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-124 4,600,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-224 N300 7,600,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 7,200,000 20 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 13,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei HG8546M 13,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei LTE CPE B315 4G 32,000,000 20 ساعت پیش IDH 3 سال
هوآوی Huawei ONT HG8245H 15,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei ONT HG8546M 13,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ZTE MF79U 9,300,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei E5576-320 15,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei E5577 4G 11,490,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
هوآوی Huawei E5577C-321 18,300,000 20 ساعت پیش IDH 3 سال
هوآوی Huawei E5885LS-93a 29,000,000 20 ساعت پیش IDH 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2216 17,650,000 20 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 8,200,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,800,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA860RE 300Mbps with AC Passthrough 6,450,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/10/24
ریزر در نمایشگاه CES 2021 از نمونه اولیه ماسک N95 با طراحی منحصر به فرد رونمایی کرد که از طراحی شفاف برخوردار بوده و به سیستم تهویه هوا و میکروفون مجهز شده است.
1399/10/20
انتخاب یک موس گیمینگ مناسب از دغدغه های کاربران حرفه ای و علاقه مند به گیم است. گیمرها به قطعات کامپیوتر پیشرفته، یک مانیتور صفحه عریض خوب و کیبورد و همینطور موس گیمینگ خوب نیاز دارند. ممکن است برخی از کاربران فکر کنند که نیازی به موس گیمینگ ندارند چرا که تمام موس ها با دو دکمه و یک چرخ اسکرول می توانند از عهده ی انجام بازی ها بربیایند...
1399/10/20
هوش مصنوعی گوگل به نام MuZero می‌تواند بازی‌های دارای پایان باز و قانون محور را انجام بدهد. این اولین‌بار است که یک هوش مصنوعی توانایی اجرای دو نوع بازی‌ متفاوت دارد.
1399/10/15
مدت‌هاست خبرهای غیر رسمی مختلفی در مورد پرچمداران گلکسیS21 سامسونگ منتشر می‌شود؛‌ اما اکنون کره‌ای‌ها رسما اعلام کرده‌اند که قصد دارند روز پنجشنبه 25 دی‌ماه گوشی‌های هوشمند جدید این سری را رونمایی کنند.
1399/10/14
ال‌جی دیسپلی که در سال‌های گذشته سعی کرده است تلویزیون‌ نامرئی نامرئی تولید کند، در CES ۲۰۲۱ مدل مفهومی آن را به نمایش خواهد گذاشت.
1399/10/14
از چندین ماه پیش شرکت‌ها شروع به انتشار بروزرسانی اندروید ۱۱ برای محصولات خود کرده‌اند. حالا گوشی‌های وان پلاس که این سیستم عامل را دریافت می‌کنند، مشخص شده‌اند.
1399/10/13
در این مقاله ما قصد داریم شما را با دو مدل از کیس های حرفه ای و گیمینگ کمپانی کولرمستر آشنا کنیم، این کیس ها دارای امکانات و قابلیت های متنوعی هستند که به شما این امکان را می دهند تا به راحتی کامپیوتر خود را ارتقاء دهید و قطعات سیستم خود را بدون مشکلی اسمبل کنید.
1399/10/13
چند روز پیش شیائومی از جدیدترین پرچمدار خود یعنی می ۱۱ رونمایی کرد و حالا شاهد انتشار آمار فروش اولیه این گوشی هوشمند هستیم که شامل نسخه بدون شارژر هم می‌شود.
‌گزیده اخبار روز
1399/11/04
اکثر افراد هدست و هدفون را با هم اشتباه میگیرند. از هدست به جای هدفون استفاده می کنند و از هدفون به جای هدست. بعضی از افراد هم هر دو را به یک اسم می شناسند. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت میان هدست و هدفون آشنا کنیم و به ویژگی های هر کدام بپردازیم. امیدواریم در انتها کمکی به افزایش اطلاعات و انتخاب آگاهانه تر شما کرده باشیم.
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/11/03
رئیس پیشین صداوسیما نسبت به احضار وزیر ارتباطات به دادگاه به دلیل عدم فیلتر اینستاگرام از تلاش برای مسدودسازی این شبکه اجتماعی انتقاد کرد.
1399/11/01
پروژکتور هوشمند قابل حمل WooBloo Smash این دستگاه سرگرم کننده هوشمند بوده که همه در یک جعبه جمع شده است. تا به حال به بلندگوی هوشمند مجهز به آمازون الکسا خود نگاه کرده اید و گفته اید که ای کاش می توانست کارهای بیشتری انجام دهد؟ می توانم این نوید را به شما بدهم که آرزوی شما برآورده شده زیرا این پروژکتور هوشمند از آمازون الکسا بهره مند شده است.
1399/11/01
سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نخستین روز برگزاری این رویداد با اختلالاتی که حتی مانع دسترسی کاربران به آن می‌شود، همراه است.
1399/11/01
وزیر بهداشت از فوت ۸۴ هموطن مبتلا به کرونا خبر داد.
1399/11/01
قوه قضاییه علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم کرده و آذری جهرمی باید برای پاسخ به سوالات بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در دادسرا حضور یابد.
1399/11/01
«جک ما» میلیاردر و کارآفرین حاشیه‌ساز چین پس از حدود سه ماه غیبت در یک تماس ویدیویی ظاهر شد. پس از انتشار این خبر ارزش سهام شرکت تجارت الکترونیک او یعنی «علی‌بابا» بیش از ۸ درصد افزایش یافت.
1399/10/30
اپ گالری هواوی که ماهانه ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد، از نو طراحی شد تا استفاده از آن راحت‌تر و جذاب‌تر شود.