لیست قیمت‌های شبکه فهیم 1401/07/07

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-43000122داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR4104HS-I 15,000,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua DH-XVR5104HS-4KL-I2 27,500,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua XVR4108HS-I 19,500,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua XVR5104HS-I3 19,000,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua XVR5108HS-I3 27,000,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR1B08-I 14,500,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 290,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-2HPnD-OUT BaseBox 2 12,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 13,500,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT BaseBox 5 26,000,000 10 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UAP-AC-LR Wireless 47,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UniFi AP-Pro Wireless 48,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC LITE 29,000,000 10 روز پیش پرونکسو 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC PRO 52,950,000 10 روز پیش پرونکسو 1 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 33561 LCS2 كت6 24 پورت 9,700,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 33563 LCS2/SFTP كت6 24 پورت 17,500,000 10 روز پیش  
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda POE15F 2,700,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda PoE30G-AT 4,700,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 3,700,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda P200 5,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415MS 27,800,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT5819MS 29,900,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424MD 29,900,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 65,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RBLHG-5nD 19,900,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI NanoBeam 5AC 19dBi 39,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 49,000,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 9,500,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 7,950,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 4,600,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 10582 پارتيشن 350,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 105*50 ترانكينگ 950,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10602 زاويه داخلی 280,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10622 زاويه خارجی 340,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10702-End Cab 105*50 مسدود كننده 190,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10722-End Cab 80*50 مسدود كننده 190,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10735 سه راهی 80*50 670,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10736 سه راهی 700,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10767 زاويه تخت 80*50 950,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10785 زاويه تخت 105*50 900,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10802 اتصال درب 85 250,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 150*50 ترانكينگ 900,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 80*50 ترانكينگ 10412 850,000 10 روز پیش  
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR1B04-I 1,150,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200EMP-A 7,475,000 10 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-B1A21P 4,200,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-B2A21P 5,245,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200MP-0360B 6,400,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200DP 8,645,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200THP-I8 8,190,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP 6,500,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP-A 7,280,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-T1A21P 4,300,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-T2A21P 5,245,000 10 روز پیش الماس ایران 2 سال
های تک HIGH Tech های تک HIGH Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
های تک HIGH Tech DS-2CE16D1T-VFIR3 3,570,000 10 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
کیونپ QNAP کیونپ QNAP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیونپ QNAP TS-230 تحت شبکه 90,000,000 10 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231K 115,000,000 10 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-2GB 241,000,000 10 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-8GB 320,000,000 10 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-451DeU-2G Diskless 350,000,000 10 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-873AU-RP-4G 990,000,000 10 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TVS-872XU-RP-I3-4G Diskless 1,200,000,000 10 روز پیش پانا 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Groove 52HPn 23,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 65,000,000 10 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 12,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT sq Lite5 12,800,000 10 روز پیش شرکتی 12 ماه
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI LiteBeam M5 23dBi Wireless 19,000,000 10 روز پیش پرونکسو 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI Nano Station M5 24,000,000 10 روز پیش پرونکسو 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RBLHG-5 20,500,000 10 روز پیش پارس ارتباط 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA 49,640,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 100 55,060,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 60 45,020,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 100 65,880,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 60 54,150,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 80 59,120,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 100 70,170,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 60 58,890,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 80 63,520,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 100 75,590,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 60 62,500,000 10 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 80 68,040,000 10 روز پیش  
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP ایستاده 18 یونیت عمق 60 1806 57,270,000 10 روز پیش  
اچ پی آی Hpi اچ پی آی  Hpi
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آی Hpi ایستاده 14 یونیت عمق 80 HPI-1408 52,430,000 10 روز پیش  
اچ پی آی Hpi ایستاده 40 یونیت عمق 60 HPI-4006 89,380,000 10 روز پیش  
اچ پی آی Hpi ایستاده 42 یونیت عمق 60 HPI-4206 172,610,000 10 روز پیش  
اچ پی آی Hpi ایستاده 14 یونیت عمق 60 HPI-1406 46,650,000 10 روز پیش  
اچ پی آی Hpi ایستاده 18 یونیت عمق 80 60,590,000 10 روز پیش  
اچ پی آی Hpi ایستاده 27 یونیت عمق 100 77,490,000 10 روز پیش  
اچ پی آی Hpi ایستاده اچ پی ای 42 یونیت عمق 80 HPI-4208 97,990,000 10 روز پیش  
اچ پی آی Hpi رک ایستاده 22 یونیت عمق 100 RACK 69,610,000 10 روز پیش  
اچ پی آی Hpi رک ایستاده 22 یونیت عمق 60 RACK 60,510,000 10 روز پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4 5,050,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1341 4-Port 5,260,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 6,400,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 49,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EAP1300 Indoor Wireless 22,000,000 10 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 26,200,000 10 روز پیش شرکتی 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-AC5300 Tri-Band 87,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
ایسوس Asus RT-AC88U 95,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 7,500,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 9,700,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 11,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 11,300,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 17,800,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,900,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 10,700,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,850,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 6,600,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA820RE جیبی 3,850,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 6,500,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 8,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 7,100,000 10 روز پیش پارس ارتباط 18 ماه
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 11,500,000 10 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 19,300,000 10 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 89,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 11,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB941 2nD TC 7,000,000 10 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 17,000,000 10 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei AX3 Wifi 6 Plus Dual Core 15,500,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
هوآوی Huawei WS5200 10,000,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI AC Mesh 38,000,000 10 روز پیش پرونکسو 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 38,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 34,500,000 10 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 23,000,000 10 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 77210 پريز برق سفيد 110,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10952 80*50 كادر دو ماژول 150,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10954 80*50 كادر چهار ماژول 180,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10956 80*50 كادر شش ماژول 430,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10992 100*50 كادر دو ماژول 150,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 10996 100*50 كادر شش ماژول 450,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 50299 ضامن برق UPS 100,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 77214 پريز برق قرمز 130,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 78730 RJ-11پريز تلفن باريک 250,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 80281 روکار تک خانه 650,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand RJ-11 78731 پريز تلفن پهن 260,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand قطعه اتصال درب 100,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 3,000,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 5,160,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-300SC 8,400,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 76561 Cat6 UTP 320,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 76563 Cat6 STP 470,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 76564 Cat6 UTP 340,000 10 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans CAT6 UTP N 420.660 210,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 53,500,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 136,680,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 14,500,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 14,600,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 1,900,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 2,100,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 4,900,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda SG108 8Ports 5,400,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 8,950,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016D 16Port 15,800,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016G 16-Port 21,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024D 24-Port 23,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024G 24-Port 23,500,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG3224P 24-port 105,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 2,300,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,400,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 8,000,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 5,950,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 4,300,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 9,900,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 6,200,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 21,500,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 28,000,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 27,500,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 8,200,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 9,600,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 22,500,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,800,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005C 5-Port 10/100Mbps Unmanaged 1,950,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,100,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 2,140,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 6,200,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1024R+ 24Port Rack Mount 11,050,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 2,900,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 3,550,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 27,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-52 48Port 54,500,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,650,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 5,600,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 14,800,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 17,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 17,500,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 5,750,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 22,150,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 48 Port 340,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG110-24 100,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 24,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS C2960X-24TD-L 270,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L 30,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960-24TT-L 24Port 26,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-48PST-L 53,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960-48TC-L 29,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-48TT-L 27,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960G-24TC-L 69,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-48TC-L 86,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TD-L 127,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L 77,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-48TS-L 90,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PD-L 570,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L 220,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L 197,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-LL 190,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48TS-LL 335,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S 105,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 69,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3850-12S-S 1,350,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-12XS-S 1,500,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24T-S 590,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24XS-S 2,500,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda TEF1109P 9-Port 13,160,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1008PA 8-PORT 14,700,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 28,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 16,700,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-26MP 26-Port 110,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 110,000,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 78,500,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SG350 28P 260,000,000 10 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24PC-L 46,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960S-24PS-L 168,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-48FPD-L 252,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-48FPS-L 232,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3750G-24PS-S 142,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-S 43,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S 69,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
میکروتک Microtek میکروتک Microtek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتک Microtek CRS326-24G-2S+RM 24 PORT 61,000,000 10 روز پیش پارس ارتباط 18 ماه
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 51752 Cat6/1M SFTP 230,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 51754 Cat6/3M SFTP 320,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 51771 Cat6/0.5M UTP 120,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 51772 Cat6/1M UTP 150,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 51773 Cat6/2M UTP 190,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 51774 Cat6/3M UTP 250,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 51775 Cat6/5M UTP 360,000 10 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 2m 200,000 10 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 3m 270,000 10 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 5m 370,000 10 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 1m 150,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 32755 UTP 26,200,000 10 روز پیش  
لگراند Legrand 32759-CAT6 SFTP 85,000,000 10 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans SFTP N100.632 32,500,000 10 روز پیش  
نکزانس Nexans UTP N100.607 16,160,000 10 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,350,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UE200 3,740,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 4,500,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 3,757,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,750,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,650,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,950,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,590,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,600,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,700,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,700,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-121 1,800,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 3,500,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 13,900,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 19,640,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 4,150,000 10 روز پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 3,950,000 10 روز پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304U 300Mbps Dual Band 4,250,000 10 روز پیش شرکتی 3 سال
ZTE LTE MF283 15,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 16,700,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR100 15,500,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 19,500,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR300 AC1200 13,000,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,300,000 10 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,350,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 7,500,000 10 روز پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-124 5,150,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-224 N300 7,400,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 4,250,000 10 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-M920 Wireless LTE 14,580,000 10 روز پیش سریرسرویس 1 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei B311-221 17,000,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
هوآوی Huawei B525S-4G 46,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei B612s 38,000,000 10 روز پیش شرکتی 3 سال
هوآوی Huawei HG8546M 10,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei ONT HG8245H 13,900,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei ONT HG8546M 10,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 18,000,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932M 12,900,000 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-930M 11,200,000 10 روز پیش آونگ 18 ماه
دی لینک D-Link DWR-932C 12,700,000 10 روز پیش ایزی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei B622 TD-LTE 35,500,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
هوآوی Huawei E5577 4G 17,700,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
هوآوی Huawei E5785Lh-22c 35,900,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 8,300,000 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,400,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA860RE 300Mbps with AC Passthrough 8,100,000 10 روز پیش متم اف 3 سال
ای دیتا ADATA ای دیتا ADATA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای دیتا ADATA HD710 Pro 1TB 13,900,000 10 روز پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.
1401/06/30
کنفرانس دیشب انویدیا فقط محدود به معرفی کارت گرافیک‌های RTX 4090 و RTX 4080 نبود. این شرکت همچنین از چیپست جدیدی به نام Drive Thor رونمایی کرد که با جدیدترین پیشرفت‌های گرافیکی و پردازشی برای صنعت خودرو طراحی شده و می‌تواند 2000 ترافلاپس توان ارائه کند.
1401/06/27
پژوهشگران در مطالعه‌ای می‌گویند مصرف غذاهای فوق فرآوری‌شده مثل چیپس و بستنی ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.
1401/06/27
ال‌جی الکترونیکس (LG) بار دیگر برتری خود را در سطح جهانی در فن‌آوری شبکه‌ی موبایل به اثبات رسانده و ارسال و دریافت بیسیم داده‌های 6GTHz را در بازه‌ی فرکانسی بین 155 تا 175 گیگا هرتز و در فضایی باز از فاصله‌ای بیش از 320 متر با موفقیت مورد آزمایش قرار داد.
1401/06/23
انتظار می‌رود سال آینده بسیاری از تراشه‌های پرچمدار موبایل با لیتوگرافی 3 نانومتری ساخته شوند و حالا گزارشی جدید مدعی شده که چیپ M3 برای مک‌ها و همچنین A17 Bionic برای مدل‌های پرو آیفون 15 ...
1401/06/23
اپل به منظور رفع چند آسیب‌پذیری که سیستم‌عامل‌های iOS ،macOS و iPad OS را تحت تأثیر قرار داده بودند، پچ امنیتی جدیدی را منتشر کرد.
‌گزیده اخبار روز
1401/07/06
اگر تا به حال نگرانی درباره اجرای چراغ خاموش طرح صیانت بود، بیش از یک هفته است که اهداف این طرح به‌طور آشکار محقق شده است. فیلترینگ گسترده شبکه‌های پرمخاطب اجتماعی و قطعی اینترنت در ساعات و مکان‌های خاص.
1401/07/06
فیلتر گسترده پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی در سکوت معنادار وزارت ارتباطات ادامه دارد.
1401/07/06
VK، شرکت فناوری روسی که یک شبکه اجتماعی با صدها میلیون دانلود به نام VKontakte را توسعه داده، می‌گوید که برنامه‌های آن از اپ استور اپل حذف شده است. شرکت روسی در بیانیه خود توضیح ...
1401/07/05
سامسونگ با همکاریِ یکی از شرکت‌های مالی، سرویس کارت اعتباری معرفی کرده است. این سرویس به‌زودی در هند در‌دسترس قرار می‌گیرد.
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
سال گذشته شرکت‌های خودروساز توانستند در خردادماه و آذرماه دو مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. خودروسازان در اردیبهشت ماه به طور میانگین قیمت محصولات تولیدی خود را حدود 9 درصد افزایش دادند. آذرماه بعد ...
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.