لیست قیمت‌های شبکه فهیم 1399/03/09

تلفن فروشگاه / شرکت: 88803369-88803298داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5116HS-X 27,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-NVR4108HS-4KS2 15,900,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cable Stripper TF-S501B 145,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TD T003 80,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 120,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
کا دی تی KDT کا دی تی KDT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کا دی تی KDT SP 1215 470,000 1 روز پیش کاوش داده پردازان 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENS202 Client Bridge 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 23,920,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS210 300Mbps 9,970,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-2HPnD-OUT BaseBox 2 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 5,410,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500 2,550,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500EXT 5,700,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStation5 N300 6,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStationAC 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS650AP 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 7,020,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS510 300Mbps 10,960,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT BaseBox 5 17,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UniFi AP-Pro Wireless 34,500,000 1 روز پیش پرونکسو 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC LITE 20,500,000 1 روز پیش پرونکسو 1 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cat5e UTP TD1024 24 Port 950,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP CAT5e TD1024T 1,050,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 33561 LCS2 كت6 24 پورت 7,900,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 33563 LCS2/SFTP كت6 24 پورت 12,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 2,600,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda POE15F 1,380,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda PoE30G-AT 2,820,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 3,738,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda P200 2,720,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda PW201A N300 Powerline Extender 4,160,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 16,600,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SA5315 11,800,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415MS 19,440,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT5819MS 21,180,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424MD 21,180,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik LHG 5 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 36,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 5,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 6,340,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 8,370,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda بیسیم PA6 5,320,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 2,617,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 10582 پارتيشن 250,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 105*50 ترانكينگ 1,200,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10602 زاويه داخلی 290,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10622 زاويه خارجی 320,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10702-End Cab 105*50 مسدود كننده 158,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10722-End Cab 80*50 مسدود كننده 140,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10735 سه راهی 80*50 880,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10736 سه راهی 930,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10767 زاويه تخت 80*50 1,000,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10785 زاويه تخت 105*50 1,150,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10802 اتصال درب 85 130,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10952 80*50 كادر دو ماژول 142,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10954 80*50 كادر چهار ماژول 200,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10956 80*50 كادر شش ماژول 400,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10992 100*50 كادر دو ماژول 145,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10996 100*50 كادر شش ماژول 440,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 150*50 ترانكينگ 1,200,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 80*50 ترانكينگ 10412 1,150,000 1 روز پیش  
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B40P 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH IPC HFW2431TP ZS 4MP 21,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230SP 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B20P-L 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B40P 11,300,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B20P-L 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-B1A21P 3,490,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW 1200MP 4,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200EMP 5,400,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200TLP-A 4,100,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400MP 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TLP 4,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP 4,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1230DP 7,700,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TLP 6,390,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TP 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T1A21P 3,490,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T2A21P 3,490,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200EMPA DOME 5,400,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200SLP 4,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
های تک HIGH Tech های تک HIGH Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
های تک HIGH Tech DS-2CE16D1T-VFIR3 3,570,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
کیونپ QNAP کیونپ QNAP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیونپ QNAP TS-1253BU 4G 480,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-863U-RP-4G 390,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS 1277 1600 8G Diskless 590,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1232XU-RP 4GB 390,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU 8G 490,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP 4G 520,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP-8G 530,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U RP 16GB 690,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-64GB 650,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-8G 620,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P 66,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-1GB 66,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-4GB 79,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-328 Diskless 65,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-1GB 58,800,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-4GB 100,000,000 1 روز پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431X-2G Diskless 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-431X-8G 99,000,000 1 روز پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-2GB 139,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-8GB 179,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XU-RP-2G Diskless 199,000,000 1 روز پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-432XU-RP-2G 249,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-4G Diskless 359,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 359,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-473-4G 189,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-831XU-RP-4G Diskless 269,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-853A-4G 360,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-1271U-RP i7 32GB 12-Bay Diskless 790,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-473e-4GB 23,900,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TVS-863 8G 295,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Groove 52HPn 9,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 10,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 31,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SEXTANT 5HnD 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 12,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 11,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 2SHPn 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET ایستاده LRA 14 80FWR 14U 16,700,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA 9,840,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 100 23,900,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 60 19,500,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 100 28,500,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 60 23,500,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 80 25,500,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 100 31,000,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 60 25,900,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 80 27,500,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 100 32,500,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 60 26,700,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 80 29,100,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET 32U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 23,370,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET 32U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 25,500,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 100 سانتی متر ایستاده 30,000,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 24,700,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 26,900,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET 40U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 26,350,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 7,650,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 5,690,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 60 سانتی متر 15,700,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 80 سانتی متر 17,100,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 60 سانتی متر 16,500,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 80 سانتی متر 17,720,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U با عمق 80 سانتی متر 20,800,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 100 سانتی متر 22,300,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 60 سانتی متر 17,700,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 100 سانتی متر 26,400,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 60 سانتی متر 20,800,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 80 سانتی متر 23,100,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 32U با عمق 100 سانتی متر 28,400,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 40U با عمق 100 سانتی متر 32,600,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 100 سانتی متر 31,000,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 60 سانتی متر 26,000,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 80 سانتی متر 29,000,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 6U عمق 34 سانتی متر 3,200,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 7U عمق 45 سانتی متر 3,500,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 45 سانتی متر 4,250,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 60 سانتی متر 4,700,000 1 روز پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4 2,070,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1341 4-Port 2,120,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 2,950,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 31,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EAP1300 Indoor Wireless 15,400,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ECB1200 6,900,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EAP1200H 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-ECB350v2 4,700,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS300AP سقفی 12,280,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 29,800,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS202EXT 5,700,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 26,200,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 4,900,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda 4G630 3,390,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda AC15 Dual-Band Wireless AC1900 11,340,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda AC9 7,610,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda AP4 Wireless 2,930,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda F3 Wireless 2,350,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH1202 Wireless AC1200 5,340,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH303 Wireless N300 High Power 2,970,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH456 3,610,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N300 I12 سقفی 6,150,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N300 I6 سقفی 4,480,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N301 Wireless N300 Easy Setuph 1,670,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda QoS VPN Router G3 15,350,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda Wireless AP5 4,170,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 4,350,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 15,450,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP225 V2 AC1350 16,540,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP245 18,710,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 12,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 7,140,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 12,310,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 3,860,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 5,850,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 2,800,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 3,510,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 3,860,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA820RE جیبی 2,180,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1160N 2,100,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless 3,240,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 4,150,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-711 4,230,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-925 Wireless 4G/LTE 35,260,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik CCR1036-12G-4S 180,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hAP lite 5,450,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 12,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 7,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB941 2nD TC 5,450,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 11,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI AC Mesh 25,000,000 1 روز پیش پرونکسو 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 7,900,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 21,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 19,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 14,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 77210 پريز برق سفيد 65,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 50299 ضامن برق UPS 50,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 77214 پريز برق قرمز 85,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 78730 RJ-11پريز تلفن باريک 230,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 80281 روکار تک خانه 60,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand RJ-11 78731 پريز تلفن پهن 270,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand قطعه اتصال درب 55,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 1,650,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 1,940,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-300SC 6,790,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cat5e FTP TD1014A 5,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP Cat5e TD1015F 35,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 76561 Cat6 UTP 320,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 76563 Cat6 STP 400,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 76564 Cat6 UTP 360,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans CAT6 UTP N 420.660 180,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 30,190,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 59,300,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 5,980,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link KVM-121 3,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 5,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 9,400,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 890,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 1,080,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 2,730,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda SG108 8Ports 2,680,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1016D 16 Port 4,160,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1024D 24Port 4,990,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 4,950,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG - 3210P 18,230,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016D 16Port 8,600,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016G 16-Port 9,370,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024D 24-Port 11,780,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024G 24-Port 14,840,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG3224P 24-port 47,400,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 6,220,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,050,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,280,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 8,375,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 3,410,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 2,190,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 6,700,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 3,260,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 10,720,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 12,990,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 12,820,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 2,950,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 2,650,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 26,330,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 4,540,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 5,150,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 13,900,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 930,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 1,200,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 2,720,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1024R+ 24Port Rack Mount 6,300,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 1,460,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 1,690,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 17,300,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 1,850,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 2,650,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 9,250,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 10,190,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 13,350,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 2,490,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 28,500,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SG300-10SFP 10Port 42,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 48 Port 129,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF112-24 16,750,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24PP-K9 32,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08MPP 42,490,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08PP-K9 25,900,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG 300-52 52port 65,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-16 16Port 17,990,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-24 21,500,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 6,750,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-10PP-K9 29,890,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28 28-Port 38,300,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28PP-K9 51,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28SFP 28 Port 98,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-28 28PORT 33,500,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS C2960X-24TD-L 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960+24PC-L 83,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+24TC-L 42,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+48TC-L 63,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960-48PST-L 24,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-24TC-L 19,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-48TC-L 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TD-L 59,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L 24,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PD-L 215,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L 83,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-LL 83,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPD-L 250,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48TD-L 185,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960X-48TS-LL 115,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S 24,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 21,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3850-12S-S 295,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-12XS-S 580,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24T-S 215,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24XS-S 910,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS5912FP 28,400,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928FP 48,880,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 47,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7952FP 89,450,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda TEF1008P 4-Port 7,910,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1109P 9-Port 7,110,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 6,460,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 17,000,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1008PA 8-PORT 6,870,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 9,630,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-26MP 26-Port 59,250,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 54,500,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 54,490,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SF352-08P 25,500,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350 28P 43,500,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF 110-24 24Port 9,950,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-08HP 8Port 14,350,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-16HP 16pORT 21,290,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24MP 24 Port 79,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24MP 55,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24P 32,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF352-08MP 42,490,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28MPP 96,390,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10MP 59,500,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10P 29,890,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-52 52Port 80,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS-C2960S-24PS-L 53,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-48FPD-L 60,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24PS-S 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-S 21,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کا دی تی KDT کا دی تی KDT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کا دی تی KDT 1604EH3 6,900,000 1 روز پیش کاوش داده پردازان 3 سال
کا دی تی KDT 1604H3 8,500,000 1 روز پیش کاوش داده پردازان 3 سال
کا دی تی KDT 402H3 2,050,000 1 روز پیش کاوش داده پردازان 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cat5e UTP TDC1020-7L 135,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FTP CAT6 TDP2020-1L 25,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP CAT5e TDC1020-1.5L 50,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP CAT5e TDC1020-15L 180,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP CAT5e TDC1020-1L 55,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP CAT5e TDC1020-5L 100,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP CAT6 TDC2020-15L 215,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 51752 Cat6/1M SFTP 290,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51754 Cat6/3M SFTP 450,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51771 Cat6/0.5M UTP 145,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51772 Cat6/1M UTP 200,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51773 Cat6/2M UTP 260,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51774 Cat6/3M UTP 350,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51775 Cat6/5M UTP 440,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 2m 200,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 3m 270,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 5m 350,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 1m 160,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 32755 UTP 15,860,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 32759-CAT6 SFTP 3,550,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans SFTP N100.632 36,000,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans UTP N100.607 16,500,000 1 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,380,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-528T 1,200,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 2,700,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda U1 1,400,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311M 810,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MA 910,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 710,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 2,630,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T2UHP AC600 4,200,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 3,757,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 750,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 1,453,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 1,640,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,400,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 2,990,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 1,548,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 2,080,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,460,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 2,110,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-121 680,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 1,940,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 2,950,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 770,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 2,360,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 1,700,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 7,390,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 7,980,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 2,150,000 1 روز پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 2,600,000 1 روز پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 14,600,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 7,200,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-124 6,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 7,100,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2890AL 16,960,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-953 Wireless AC750 4G LTE ( سیمکارت خور ) 16,380,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei HG8546M 7,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei LTE CPE B315 4G 13,390,000 1 روز پیش IDH 3 سال
هوآوی Huawei ONT HG8245H 9,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei ONT HG8546M 7,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link رومیزی DWR-M960 17,490,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link رومیزی DWR-M960 16,490,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Reliance Wi-Pod ZTE WD670 4G 3,890,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZTE MF903 4G 7,790,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7310 4G 10,900,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 13,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932M 8,900,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-932 D2 Portable 4G 7,200,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-932C 6,150,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-M921 رومیزی 12,990,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei E5577 4G 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
هوآوی Huawei E5577C-321 14,500,000 1 روز پیش IDH 3 سال
هوآوی Huawei E5577s-321 4G LTE 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
هوآوی Huawei E5885LS-93a 26,000,000 1 روز پیش IDH 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2216 17,650,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda A301 2,970,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 4,640,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 3,240,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA860RE 300Mbps with AC Passthrough 4,400,000 1 روز پیش متم اف 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
‌گزیده اخبار روز
1399/03/08
امروزه لوازم خانگی از پرکاربردترین لوازم در هر خانه می باشد که از تنوع و گستردگی بالایی برخوردار می باشد. امروزه با توجه به پیچیده شدن تکنولوژی به کار برده شده در لوازم خانگی همچنین افزایش قیمت آن تقاضا برای تعمیرات آن رو به افزایش است. همین امر باعث شده است تا دوره های تعمیرات لوازم خانگی پرطرفدار بوده و افراد بسیاری در آن ثبت نام نمایند.
1399/03/08
امروزه در اکثر ساخت و سازهای جدید به جای تاسیسات گرمایشی سنتی و پرمصرف از شیوه های بروز مثل نصب پکیج دیواری استفاده می شود. به همین دلیل افرادی که در دوره آموزش نصب پکیج دیواری شرکت می کند می توانند کار نصب پکیج در ساختمان های مختلف را انجام دهند. دوره نصب پکیج در آموزشگاه های مختلفی برگزار می شود، و بهتر است برای تبدیل شدن به یک تعمیرکار حرفه ای به بهترین آموزشگاه نصب پکیج مراجعه شود.
1399/03/07
لحظاتی قبل زلزله تهران را لرزاند و در نقاطی از شهر این زلزله حس شد.
1399/03/06
یکی از ویژگی‌های اپل واچ سری ۴ و ۵، قابلیت الکتروکاردیوگرام است که به کاربر اجازه می‌دهد نوعی نوار قلب را به کمک ساعت خود تولید کند. البته این ویژگی تنها در ۳۵ کشور در دسترس است و ...
1399/03/06
کارشناسان امنیتی ادعا می‌کنند بدافزار پیچیده‌ی جدیدی با هدف معدن‌کاوی رمزارز، هزاران سیستم و سرور سازمانی را هدف قرار داده است.
1399/03/03
فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو به شیوه قرعه کشی از میان متقاضیان خرید خودرو راهکار جدیدی است که از سوی خودروسازان ارائه شده تا این آشفته بازار سامانی بگیرد.
1399/03/03
مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت فیسبوک، در مصاحبه‌ای برنامه این شرکت در قبال مدل‌های فعالیت دورکاری برای کارمندان را توضیح داد.
1399/02/31
مدت‌هاست که می‌دانیم اپل در حال توسعه عینک واقعیت افزوده خود است. اخیرا افشاگر معروف، «جان پروسر» اطلاعات جدیدی از عینک اپل در اختیار علاقه‌مندان به دنیای فناوری قرار داده که شامل نام، قیمت و برخی ویژگی‌های آن می‌شود.
1399/02/31
شرکت ریزر امروز از جدیدترین محصول خود رونمایی کرد. در حالی که این برند در زمینه تجهیزات گیمینگ فعالیت می‌کند، هدفون «Opus» علاقه‌مندان به کیفیت بالای صدا را هدف گرفته و ...
1399/02/29
لوازم خانگی بوش بسیار متنوع هستند، چرا که این شرکت علاوه بر تولید انواع جاروبرقی، ظرفشویی، لباسشویی، هود، فر و ... اقدام به تولید لوازم کوچک ولی ضروری منزل از جمله انواع همزن بوش، قهوه ساز بوش و مخلوط کن بوش نموده است که ...