لیست قیمت‌های شبکه فهیم 1399/08/06

تلفن فروشگاه / شرکت: 88803369-88803298داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5116HS-X 27,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-NVR4108HS-4KS2 15,900,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cable Stripper TF-S501B 350,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 290,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENS202 Client Bridge 11,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 36,500,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS210 300Mbps 11,000,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 5,410,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500 2,550,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500EXT 6,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStation5 N300 6,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStationAC 13,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS650AP 20,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 12,500,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS510 300Mbps 12,500,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT BaseBox 5 59,000,000 6 ساعت پیش پارس ارتباط 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UniFi AP-Pro Wireless 34,500,000 8 ساعت پیش پرونکسو 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC LITE 20,500,000 8 ساعت پیش پرونکسو 1 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 33561 LCS2 كت6 24 پورت 9,500,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 33563 LCS2/SFTP كت6 24 پورت 15,000,000 6 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 2,600,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda POE15F 3,290,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 6,770,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda P200 5,490,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda PW201A N300 Powerline Extender 7,880,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 17,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SA5315 12,200,000 7 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415MS 21,000,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT5819MS 24,000,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424MD 24,000,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik LHG 5 30,000,000 6 ساعت پیش پارس ارتباط 18 ماه
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 75,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 7,900,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 11,000,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 8,370,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda بیسیم PA6 10,850,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 4,740,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 10582 پارتيشن 350,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 105*50 ترانكينگ 2,500,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10602 زاويه داخلی 1,200,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10622 زاويه خارجی 550,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10702-End Cab 105*50 مسدود كننده 250,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10722-End Cab 80*50 مسدود كننده 450,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10735 سه راهی 80*50 880,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10736 سه راهی 1,200,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10767 زاويه تخت 80*50 1,500,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10785 زاويه تخت 105*50 1,150,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10802 اتصال درب 85 250,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10952 80*50 كادر دو ماژول 450,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10954 80*50 كادر چهار ماژول 550,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10956 80*50 كادر شش ماژول 650,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10992 100*50 كادر دو ماژول 450,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10996 100*50 كادر شش ماژول 750,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 150*50 ترانكينگ 1,200,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 80*50 ترانكينگ 10412 1,400,000 6 ساعت پیش  
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B40P 11,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH IPC HFW2431TP ZS 4MP 21,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230SP 7,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B20P-L 8,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B40P 11,300,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B20P-L 8,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-B1A21P 3,490,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW 1200MP 4,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200EMP 5,400,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200TLP-A 4,100,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400MP 6,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TLP 4,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP 4,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1230DP 7,700,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TLP 6,390,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TP 7,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T1A21P 3,490,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T2A21P 3,490,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200EMPA DOME 5,400,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200SLP 4,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
های تک HIGH Tech های تک HIGH Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
های تک HIGH Tech DS-2CE16D1T-VFIR3 3,570,000 6 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
کیونپ QNAP کیونپ QNAP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیونپ QNAP TS-1253BU 4G 590,000,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-863U-RP-4G 506,300,000 7 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS 1277 1600 8G Diskless 590,000,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1232XU-RP 4GB 520,000,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU 8G 490,000,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP 4G 681,000,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP-8G 530,000,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U RP 16GB 893,950,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-64GB 650,000,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-8G 805,000,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P 72,740,000 6 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-1GB 102,300,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-4GB 82,550,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-328 Diskless 85,580,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-1GB 129,990,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-4GB 129,990,000 8 ساعت پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431X-2G Diskless 125,930,000 6 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-431X-8G 179,690,000 8 ساعت پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-2GB 182,590,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-8GB 242,540,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XU-RP-2G Diskless 261,360,000 8 ساعت پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-432XU-RP-2G 249,000,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-4G Diskless 479,920,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 505,180,000 7 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 359,000,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-473-4G 252,810,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-831XU-RP-4G Diskless 305,150,000 6 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-853A-4G 360,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-1271U-RP i7 32GB 12-Bay Diskless 1,003,920,000 6 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-473e-4GB 311,700,000 8 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TVS-863 8G 386,490,000 7 ساعت پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 65,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT sq Lite5 15,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET ایستاده LRA 14 80FWR 14U 16,700,000 8 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA 9,840,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 100 33,000,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 60 26,900,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 100 39,500,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 60 35,500,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 80 31,900,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 100 42,100,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 60 35,300,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 80 38,000,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 100 45,000,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 60 37,500,000 7 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 80 40,800,000 7 ساعت پیش  
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET 32U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 23,370,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET 32U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 25,500,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 100 سانتی متر ایستاده 30,000,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 24,700,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 26,900,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET 40U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 26,350,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 7,650,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 5,690,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 60 سانتی متر 15,700,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 80 سانتی متر 17,100,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 60 سانتی متر 16,500,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 80 سانتی متر 17,720,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U با عمق 80 سانتی متر 20,800,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 100 سانتی متر 22,300,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 60 سانتی متر 17,700,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 100 سانتی متر 26,400,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 60 سانتی متر 20,800,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 80 سانتی متر 23,100,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 32U با عمق 100 سانتی متر 28,400,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 40U با عمق 100 سانتی متر 32,600,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 100 سانتی متر 31,000,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 60 سانتی متر 26,000,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 80 سانتی متر 29,000,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 6U عمق 34 سانتی متر 3,200,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 7U عمق 45 سانتی متر 3,500,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 45 سانتی متر 4,250,000 8 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 60 سانتی متر 4,700,000 8 ساعت پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4 4,350,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1341 4-Port 5,180,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 8,390,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 64,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EAP1300 Indoor Wireless 22,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ECB1200 6,900,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EAP1200H 7,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-ECB350v2 4,700,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS300AP سقفی 12,280,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 29,800,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS202EXT 14,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 26,200,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 4,900,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda AC15 Dual-Band Wireless AC1900 30,890,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda AC9 18,660,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH303 Wireless N300 High Power 6,580,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH456 8,410,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N300 I12 سقفی 13,850,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N300 I6 سقفی 9,170,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N301 Wireless N300 Easy Setuph 4,390,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda QoS VPN Router G3 16,900,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda Wireless AP5 7,920,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 7,900,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 25,000,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP225 V2 AC1350 16,540,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP245 18,710,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 39,500,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 11,000,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 18,400,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 7,000,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 10,600,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,330,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 4,660,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 6,370,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 7,000,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA820RE جیبی 3,000,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless 9,220,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 16,290,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 9,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 24,000,000 6 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 17,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB941 2nD TC 9,000,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 22,990,000 6 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI AC Mesh 25,000,000 8 ساعت پیش پرونکسو 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 17,000,000 6 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 46,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 44,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 33,000,000 6 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 77210 پريز برق سفيد 85,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 50299 ضامن برق UPS 100,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 77214 پريز برق قرمز 105,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 78730 RJ-11پريز تلفن باريک 320,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 80281 روکار تک خانه 700,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand RJ-11 78731 پريز تلفن پهن 390,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand قطعه اتصال درب 200,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 3,250,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 6,250,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-300SC 13,810,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cat5e FTP TD1014A 5,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP Cat5e TD1015F 35,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 76561 Cat6 UTP 350,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 76563 Cat6 STP 400,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 76564 Cat6 UTP 390,000 6 ساعت پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans CAT6 UTP N 420.660 200,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 76,380,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 136,680,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 15,710,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 10,490,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 9,400,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 1,890,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 2,340,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 6,100,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda SG108 8Ports 5,460,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1016D 16 Port 8,810,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1024D 24Port 10,850,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 10,380,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG - 3210P 42,590,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016D 16Port 17,080,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016G 16-Port 21,000,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024D 24-Port 23,200,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024G 24-Port 26,560,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG3224P 24-port 111,000,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 11,270,000 6 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,910,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,330,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 12,400,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 6,180,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,970,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 12,140,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 5,920,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 19,430,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 27,040,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 23,240,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 4,810,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 7,370,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 48,000,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 9,990,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 11,830,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 24,320,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 2,000,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,620,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 2,380,000 8 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 6,440,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1024R+ 24Port Rack Mount 12,480,000 8 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 3,750,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 4,160,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 34,180,000 8 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-52 48Port 60,150,000 8 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 4,190,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 6,140,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 17,610,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 19,050,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 23,530,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 5,060,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 38,500,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 48 Port 340,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF112-24 33,650,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24PP-K9 67,570,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08MPP 42,490,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08PP-K9 25,900,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG 300-52 52port 65,000,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-16 16Port 35,250,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-24 42,650,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 15,500,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28SFP 28 Port 146,400,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-28 28PORT 85,000,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS C2960X-24TD-L 280,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960+24PC-L 180,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+24TC-L 82,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+48TC-L 93,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L 19,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960-48PST-L 32,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-24TC-L 33,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-48TC-L 39,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TD-L 141,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L 41,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PD-L 295,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L 385,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L 250,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-LL 230,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPD-L 470,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48TD-L 370,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S 490,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 390,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3850-12S-S 490,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-12XS-S 950,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24T-S 600,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24XS-S 2,250,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS5912FP 37,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928FP 49,880,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 49,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7952FP 89,450,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda TEF1109P 9-Port 5,460,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 13,900,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 18,830,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1008PA 8-PORT 16,050,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 18,400,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-26MP 26-Port 115,400,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 116,990,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 116,990,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SF352-08P 570,000,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350 28P 121,000,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF 110-24 24Port 23,750,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-08HP 8Port 32,200,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-16HP 16pORT 56,500,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24MP 24 Port 141,600,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24MP 209,000,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24P 108,000,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF352-08MP 102,000,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28MPP 140,000,000 6 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10MP 119,000,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10P 64,300,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-52 52Port 182,000,000 7 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS-C2960S-24PS-L 63,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-48FPD-L 64,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24PS-S 50,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-S 25,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S 17,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 51752 Cat6/1M SFTP 220,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51754 Cat6/3M SFTP 300,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51771 Cat6/0.5M UTP 135,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51772 Cat6/1M UTP 200,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51773 Cat6/2M UTP 260,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51774 Cat6/3M UTP 350,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51775 Cat6/5M UTP 550,000 6 ساعت پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 2m 250,000 6 ساعت پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 3m 450,000 6 ساعت پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 5m 750,000 6 ساعت پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 1m 250,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 32755 UTP 19,800,000 6 ساعت پیش  
لگراند Legrand 32759-CAT6 SFTP 34,500,000 6 ساعت پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans SFTP N100.632 42,500,000 6 ساعت پیش  
نکزانس Nexans UTP N100.607 19,800,000 6 ساعت پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,510,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-528T 3,100,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 6,440,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda U1 2,770,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311M 1,980,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MA 2,370,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 1,850,000 6 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 4,800,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T2UHP AC600 5,950,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 3,757,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,900,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,700,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 3,000,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,550,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 4,400,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,800,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,900,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 4,500,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,900,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-121 1,970,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 6,230,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 8,580,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 2,220,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 2,360,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 2,800,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-102F 2Port 32,180,000 8 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 15,000,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 19,640,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 40,100,000 8 ساعت پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 6,000,000 8 ساعت پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 2,600,000 8 ساعت پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 19,450,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 19,130,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 35,260,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 31,000,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 6,600,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 7,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 7,900,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-124 6,600,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-224 N300 8,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 7,200,000 8 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 16,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei HG8546M 13,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei LTE CPE B315 4G 14,690,000 8 ساعت پیش IDH 3 سال
هوآوی Huawei ONT HG8245H 15,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei ONT HG8546M 13,000,000 7 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ZTE MF79U 10,990,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei E5576-320 1,740,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei E5577 4G 11,490,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
هوآوی Huawei E5577C-321 11,490,000 8 ساعت پیش IDH 3 سال
هوآوی Huawei E5885LS-93a 29,000,000 8 ساعت پیش IDH 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2216 17,650,000 6 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 6,900,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 4,200,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA860RE 300Mbps with AC Passthrough 6,450,000 8 ساعت پیش متم اف 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/30
«هواوی Y7a» ، عضو جدید گوشی‌های هوشمند هواوی مجهز به چیپست کرین 710A، دوربین چهارگانه شامل دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، باتری 5000 میلی‌آمپرساعتی با فناوری شارژ سریع 22.5 واتی و نمایشگر فول‌اچ‌دی پلاس معرفی شد.
1399/07/27
شرکت سامسونگ دو کارت حافظه جدید معرفی کرد که برای کار در شرایط آب‌وهوایی سخت طراحی شده‌اند. اگر در محیط‌های خارج از شهر عکاسی یا فیلم‌برداری می‌کنید، قطعا به این کارت حافظه نیاز خواهید داشت.
1399/07/23
اپل در مراسم Hi, Speed اعلام کرد تمامی کسانی که مدل جدید آیفون، مک، آیپد و اپل تی وی را بخرند سه ماه اشتراک رایگان Apple Arcade دریافت می‌کنند.
1399/07/23
گوشی‌های سری آیفون ۱۲ که در چهار مدل معرفی شدند، تمرکز ویژه‌ای روی عکس‌برداری و فیلم‌برداری دارند. در ادامه نگاهی به دوربین آیفون‌های نسل جدید اپل می‌اندازیم.
1399/07/22
شرکت Nacon امروز کنترلرهای جدیدی برای کنسول ایکس باکس و گوشی‌های اندروید معرفی کرد که دو مدل آن‌ها با ایکس باکس سری ایکس و سری اس و کامپیوتر کار می‌کنند.
1399/07/22
شبکه «اچ‌بی‌او» درباره شرکت فضایی «اسپیس‌ایکس» که به دست «ایلان ماسک» تاسیس شد، یک سریال محدود می‌سازد.
1399/07/22
آزمایش واکسن کرونا ساخت شرکت دارویی «جانسون اند جانسون» در آمریکا به دلیل بیمار شدن یکی از داوطلبان این آزمایش متوقف شد.
1399/07/22
آیکون‌های آیفون ۱۲ که اپل امروز روی سرورهایش آپلود کرد، نشان می‌دهند ابعاد بریدگی نمایشگر گوشی‌های سری آیفون ۱۲ قرار است نسبت ‌به آیفون ۱۱ اندکی کوچک‌تر شود.
1399/07/21
«مینگ-چی ‌کو»، تحلیلگر معروف «TF Securities» پیش بینی می‌کند که از بین چهار مدل گوشی آیفون 12 که قرار است روز سه شنبه 22 مهرماه در رویدادی آنلاین معرفی شوند...
1399/07/20
Core i3-10100F تراشه‌ی جدید سری کامت لیک است که چهار هسته و هشت ترد دارد و گیمرهایی با بودجه‌ی محدود را هدف قرار می‌دهد. این تراشه در پی رقابت با AMD Ryzen 3 3300X است.
‌گزیده اخبار روز
1399/08/05
گوشی‌های سری آیفون ۱۲ که به تازگی معرفی شده‌اند، هم اکنون برای نمایش در فروشگاه‌های اپل در چین موجود هستند که طبق تصاویر، فریم آن‌ها با مشکل ریزش رنگ مواجه شده است.
1399/08/05
ویروس کرونا بزرگترین بحران کنونی بشر است و بسیاری از کشورها با موج جدید شیوع آن دست و پنجه نرم می‌کنند. حالا پژوهشی جدید نشان می‌دهد که این بیماری می‌تواند سیستم ایمنی را مجبور به حمله به بدن بیماران کند.
1399/08/05
سامسونگ الکترونیکس و دانشگاه استنفورد از توسعه نمایشگر OLED با تراکم ۱۰ هزار پیکسل در هر اینچ برای هدست‌های واقعیت مجازی خبر دادند.
1399/08/05
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، محمد جواد شکوری مقدم را به‌ دلیل منتشر شدن یک ویدئو در آپارات، به ۱۰ سال حبس محکوم کرد!
1399/08/03
مایکروویو 56 لیتری ال جی که جدیدترین محصول اضافه شده به مجموعه NeoChef بوده روانه بازار لوازم خانگی شده و به عنوان مایکروویوی با ظرفیت بالا شناخته شده است.
1399/08/03
شیائومی از مانیتور جدیدی به نام Fast LCD برای گیمرها رونمایی کرد. این مانیتور ۲۴.۵ اینچی از ویژگی‌هایی همچون زمان پاسخ‌دهی ۲ میلی ثانیه و رزولوشن فول اچ‌دی برخوردار بوده و به زودی با قیمت ۲۲۴ دلار به بازار عرضه می‌شود.
1399/08/03
عملکرد نادرست فرمان‌های لمسی صفحه‌نمایش گلکسی اس ۲۰ اف ای سامسونگ به سخت‌افزار آن مربوط نمی‌شود.
1399/07/30
«هواوی Y7a» ، عضو جدید گوشی‌های هوشمند هواوی مجهز به چیپست کرین 710A، دوربین چهارگانه شامل دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، باتری 5000 میلی‌آمپرساعتی با فناوری شارژ سریع 22.5 واتی و نمایشگر فول‌اچ‌دی پلاس معرفی شد.
1399/07/30
شورای جهانی شبکه‏‌های برق فراگیر (CIGRÉ) به‌ ‏تازگی یک جایزه معتبر با عنوان فلوی شورای جهانی شبکه‌‏های برق فراگیر (Fellow CIGRÉ) را به پرفسور مسعود فرزانه دهکردی اهدا کرد.
1399/07/30
با ابلاغ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات از سوی شورای عالی فضای مجازی به سازمان‌ها، ۵۰ اقدام تعریف شده است که باید تا سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ عملیاتی شوند.