لیست قیمت‌های شبکه فهیم 1400/05/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-91006465 - 88803369داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5116HS-X 27,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-NVR4108HS-4KS2 15,900,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cable Stripper TF-S501B 350,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 290,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENS202 Client Bridge 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 36,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS210 300Mbps 11,000,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 5,410,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500 2,550,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500EXT 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStation5 N300 6,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStationAC 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS650AP 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 13,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS510 300Mbps 12,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT BaseBox 5 33,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UAP-AC-LR Wireless 32,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UniFi AP-Pro Wireless 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC LITE 28,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC PRO 51,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 33561 LCS2 كت6 24 پورت 11,000,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 33563 LCS2/SFTP كت6 24 پورت 18,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 2,600,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda POE15F 2,630,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 3,700,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda P200 5,260,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda PW201A N300 Powerline Extender 7,890,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 17,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SA5315 12,200,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415MS 27,800,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT5819MS 29,900,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424MD 29,900,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 48,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RBLHG-5nD 15,200,000 1 روز پیش پارس ارتباط 18 ماه
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI NanoBeam 5AC 19dBi 29,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 9,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 9,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 8,370,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda بیسیم PA6 10,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 3,750,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 10582 پارتيشن 350,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 105*50 ترانكينگ 2,500,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10602 زاويه داخلی 1,200,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10622 زاويه خارجی 550,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10702-End Cab 105*50 مسدود كننده 250,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10722-End Cab 80*50 مسدود كننده 450,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10735 سه راهی 80*50 880,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10736 سه راهی 1,200,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10767 زاويه تخت 80*50 1,500,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10785 زاويه تخت 105*50 1,150,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10802 اتصال درب 85 250,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10952 80*50 كادر دو ماژول 450,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10954 80*50 كادر چهار ماژول 550,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10956 80*50 كادر شش ماژول 650,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10992 100*50 كادر دو ماژول 450,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 10996 100*50 كادر شش ماژول 750,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 150*50 ترانكينگ 1,200,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 80*50 ترانكينگ 10412 1,400,000 1 روز پیش  
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B40P 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH IPC HFW2431TP ZS 4MP 21,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230SP 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B20P-L 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B40P 11,300,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B20P-L 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-B1A21P 3,490,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW 1200MP 4,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200EMP 5,400,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200TLP-A 4,100,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400MP 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TLP 4,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP 4,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1230DP 7,700,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TLP 6,390,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TP 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T1A21P 3,490,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T2A21P 3,490,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200EMPA DOME 5,400,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200SLP 4,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
های تک HIGH Tech های تک HIGH Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
های تک HIGH Tech DS-2CE16D1T-VFIR3 3,570,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
کیونپ QNAP کیونپ QNAP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیونپ QNAP TS-1253BU 4G 590,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-863U-RP-4G 506,300,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS 1277 1600 8G Diskless 590,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1232XU-RP 4GB 520,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU 8G 490,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP 4G 681,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP-8G 530,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U RP 16GB 893,950,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-64GB 650,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-8G 805,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P 72,740,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-1GB 102,300,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-4GB 82,550,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-328 Diskless 85,580,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-1GB 129,990,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-4GB 129,990,000 1 روز پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431X-2G Diskless 125,930,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-431X-8G 179,690,000 1 روز پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-2GB 182,590,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-8GB 242,540,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XU-RP-2G Diskless 261,360,000 1 روز پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-432XU-RP-2G 249,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-4G Diskless 479,920,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 359,000,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 505,180,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-473-4G 252,810,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-831XU-RP-4G Diskless 305,150,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-853A-4G 360,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-1271U-RP i7 32GB 12-Bay Diskless 1,003,920,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-473e-4GB 311,700,000 1 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TVS-863 8G 386,490,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Groove 52HPn 22,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 48,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT sq Lite5 11,200,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI LiteBeam M5 23dBi Wireless 15,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI Nano Station M5 24,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET ایستاده LRA 14 80FWR 14U 16,700,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA 9,840,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 100 39,600,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 60 32,300,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 100 47,400,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 60 38,900,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 80 42,600,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 100 51,000,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 60 42,300,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 80 45,700,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 100 54,400,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 60 44,900,000 1 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 80 48,900,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET 32U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 23,370,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET 32U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 25,500,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 100 سانتی متر ایستاده 30,000,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 24,700,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 26,900,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET 40U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 26,350,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 7,650,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 5,690,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 60 سانتی متر 15,700,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 80 سانتی متر 17,100,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 60 سانتی متر 16,500,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 80 سانتی متر 17,720,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U با عمق 80 سانتی متر 20,800,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 100 سانتی متر 22,300,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 60 سانتی متر 17,700,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 100 سانتی متر 26,400,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 60 سانتی متر 20,800,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 80 سانتی متر 23,100,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 32U با عمق 100 سانتی متر 28,400,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 40U با عمق 100 سانتی متر 32,600,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 100 سانتی متر 31,000,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 60 سانتی متر 26,000,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 80 سانتی متر 29,000,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 6U عمق 34 سانتی متر 3,200,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 7U عمق 45 سانتی متر 3,500,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 45 سانتی متر 4,250,000 1 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 60 سانتی متر 4,700,000 1 روز پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4 3,100,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1341 4-Port 5,260,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 7,380,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EAP1300 Indoor Wireless 22,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ECB1200 6,900,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EAP1200H 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-ECB350v2 4,700,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS300AP سقفی 12,280,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 29,800,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS202EXT 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 26,200,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 4,900,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda AC15 Dual-Band Wireless AC1900 30,890,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda AC9 18,660,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH303 Wireless N300 High Power 6,580,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH456 8,410,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N300 I12 سقفی 14,200,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N300 I6 سقفی 9,170,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N301 Wireless N300 Easy Setuph 3,840,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda QoS VPN Router G3 16,900,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda Wireless AP5 8,950,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 7,200,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 11,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 23,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP225 V2 AC1350 23,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP245 AC1750 Wireless Dual Band 26,000,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 14,600,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 7,700,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 16,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,300,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 8,900,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,600,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 4,660,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 6,370,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 5,890,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA820RE جیبی 2,800,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 5,470,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless 9,220,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 16,290,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 5,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 14,700,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 83,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB941 2nD TC 5,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 13,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI AC Mesh 39,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 11,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 31,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 28,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 19,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 77210 پريز برق سفيد 95,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 50299 ضامن برق UPS 100,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 77214 پريز برق قرمز 100,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 78730 RJ-11پريز تلفن باريک 280,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 80281 روکار تک خانه 700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand RJ-11 78731 پريز تلفن پهن 350,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand قطعه اتصال درب 200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 3,250,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 5,100,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-300SC 12,500,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cat5e FTP TD1014A 5,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP Cat5e TD1015F 35,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 76561 Cat6 UTP 430,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 76563 Cat6 STP 450,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 76564 Cat6 UTP 450,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans CAT6 UTP N 420.660 200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 76,380,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 136,680,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 16,100,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 15,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 9,400,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 1,580,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 2,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 5,160,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda SG108 8Ports 5,100,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1016D 16 Port 8,210,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1024D 24Port 9,470,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 8,950,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG - 3210P 38,400,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016D 16Port 14,950,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016G 16-Port 21,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024D 24-Port 19,370,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024G 24-Port 22,630,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG3224P 24-port 107,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 8,250,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,800,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,050,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,100,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 5,650,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,550,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 12,000,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 5,200,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 19,000,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 19,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 17,400,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 4,810,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 7,370,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 48,000,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 8,320,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 9,100,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 18,500,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,850,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 1,950,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 5,530,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1024R+ 24Port Rack Mount 11,050,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 3,050,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 3,740,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 28,420,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-52 48Port 48,420,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,350,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 4,950,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 14,800,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 14,400,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 18,420,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 5,060,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 43,160,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 48 Port 310,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF112-24 33,650,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24PP-K9 67,570,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08MPP 42,490,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08PP-K9 25,900,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG 300-52 52port 65,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-16 16Port 47,500,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-24 51,790,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 16,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28SFP 28 Port 146,400,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-28 28PORT 82,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS C2960X-24TD-L 290,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960+24PC-L 180,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+24TC-L 82,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+48TC-L 93,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L 19,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960-48PST-L 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-24TC-L 25,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-48TC-L 30,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TD-L 141,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L 36,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PD-L 370,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L 355,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L 230,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-LL 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPD-L 440,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48TD-L 370,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S 43,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 43,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3850-12S-S 490,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-12XS-S 950,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24T-S 560,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24XS-S 1,850,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS5912FP 37,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928FP 49,880,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7952FP 89,450,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda TEF1109P 9-Port 13,160,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 9,900,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 25,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1008PA 8-PORT 16,050,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 15,500,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-26MP 26-Port 115,790,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 89,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 114,740,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SF352-08P 78,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350 28P 170,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF 110-24 24Port 23,750,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-08HP 8Port 30,890,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-16HP 16pORT 54,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24MP 24 Port 141,600,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24MP 209,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24P 92,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF352-08MP 102,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28MPP 140,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10MP 119,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10P 100,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-52 52Port 182,000,000 1 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS-C2960S-24PS-L 58,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-48FPD-L 64,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24PS-S 54,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-S 25,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S 17,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI ES-24-500W 139,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 51752 Cat6/1M SFTP 220,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51754 Cat6/3M SFTP 300,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51771 Cat6/0.5M UTP 135,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51772 Cat6/1M UTP 200,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51773 Cat6/2M UTP 260,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51774 Cat6/3M UTP 350,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 51775 Cat6/5M UTP 550,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 2m 250,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 3m 450,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 5m 750,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 1m 250,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 32755 UTP 19,800,000 1 روز پیش  
لگراند Legrand 32759-CAT6 SFTP 34,500,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans SFTP N100.632 42,500,000 1 روز پیش  
نکزانس Nexans UTP N100.607 19,800,000 1 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,150,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-528T 3,500,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 5,590,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda U1 2,580,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311M 1,580,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MA 2,630,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 1,530,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 4,800,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T2UHP AC600 5,950,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 3,757,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,650,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,650,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,900,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,150,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 4,900,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,850,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,350,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 4,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,800,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-121 1,740,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 6,230,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 8,580,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 1,760,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 2,360,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 2,800,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-102F 2Port 32,180,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 14,000,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 19,640,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 20,500,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 4,150,000 1 روز پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 4,500,000 1 روز پیش ورسان 3 سال
ZTE LTE MF283 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 21,700,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 19,130,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 35,260,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 17,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 4,500,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 4,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 5,650,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-124 4,200,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-224 N300 7,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 4,900,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 11,700,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei HG8546M 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei LTE CPE B315 4G 32,000,000 1 روز پیش IDH 3 سال
هوآوی Huawei ONT HG8245H 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei ONT HG8546M 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ZTE MF79U 9,300,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei B525S-4G 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932C 10,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei E5576-320 15,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei E5577 4G 16,900,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei E5577C-321 16,900,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei E5577s-321 4G LTE 16,900,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei E5885LS-93a 29,000,000 1 روز پیش IDH 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2216 17,650,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 8,200,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,300,000 1 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA860RE 300Mbps with AC Passthrough 6,450,000 1 روز پیش متم اف 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/04/19
هرچه به معرفی نسل بعدی آیفون‌ها نزدیکتر می‌شویم، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها منتشر می‌شود. پس از انتشار تصاویری از کیس این محصولات، حالا شاهد افشای عکس‌های قالب خانواده آیفون ۱۳ هستیم.
1400/04/16
هواوی در نهایت تبلت هیبریدی میت پد 11 را با سیستم‌ عامل هارمونی 2 معرفی کرده است که قیمت مدل پایه‌ی آن از ۳۸۱ دلار شروع می‌شود.
1400/04/13
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت 5 ساله واردات لوازم‌ خانگی دست‌کم برای یک دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد.
1400/04/09
اولین ایرباد بی‌سیم استارتاپ Nothing با نام Nothing Ear (1) در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) معرفی خواهد شد.
1400/04/08
اپل از برخی تیم‌های کاری خود خواسته تا برای جلوگیری از افشای اسرار محرمانه و تجاری شرکت، در حین کار از دوربین مخصوصی شبیه به دوربین پلیس استفاده کرده و در محل کار حاضر شوند.
1400/04/08
شرکت سامسونگ الکترونیکس در جریان کنگره جهانی موبایل (MWC) از نسخه جدید رابط کاربری خود با نام One UI Watch برای ساعت‌های هوشمند خود رونمایی و اعلام کرد که تجربه استفاده از گلکسی واچ‌ها و گوشی‌های هوشمند را بیش از پیش عمیق خواهد کرد.
1400/04/07
ساعت‌ هوشمند رومیزی جدید لنوو با نام «اسمارت کلاک ۲» (Smart Clock 2) مجهز به داک مخصوص شارژ بی‌سیم معرفی شد که از دستیار هوشمند گوگل پشتیبانی می‌کند.
1400/04/02
توییتر در انتهای سال ۲۰۲۰ آزمایش قابلیتی را آغاز کرد که اجازه می‌داد کاربران توییت‌های خود را در استوری‌های صفحه اینستاگرام‌شان به اشتراک بگذارند.
1400/03/31
جدیدترین مانیتورهای گیمینگ Odyssey سامسونگ ابعاد مختلفی از ۲۴ اینچ تا ۲۸ اینچ دارند و از پنل تخت و نسبت تصویر ۱۶:۹ بهره می‌برند.
‌گزیده اخبار روز
1400/05/06
خودروی شاسی‌بلند بنتلی بنتایگا ۲۰۲۲ تا اواخر سال جاری میلادی بزرگ‌ترین رینگ‌های فیبر کربنی تولیدی جهان را دریافت خواهد کرد که بسیار سبک‌وزن و دارای استحکامی بیشتر از رینگ‌های آلومینیومی هستند.
1400/05/06
اینستاگرام با هدف جلب رضایت کاربران خود و رقابت با تیک تاک، مدت زمان ویدیوهای ریلز (Reels) را از ۳۰ ثانیه به یک دقیقه افزایش داد و این زمان را دو برابر کرد.
1400/05/05
آمازون شایعه‌ی مبنی بر برنامه‌های این شرکت برای پذیرش رمزارز از مشتریان خود را رد کرد؛ اما همچنان تأکید دارد که به حوزه رمزارز علاقه‌مند است.
1400/05/05
گزارش‌ها نشان می دهد که برای خرید چانگان CS ۳۵ در بازار باید ۴۸۷ میلیون تومان باید هزینه کرد.
1400/05/05
تسلا اخیرا جدیدترین گزارش مالی‌اش را منتشر کرده و در جلسه مربوط به آن، مدیرعاملش یعنی ایلان ماسک دوبار از باارزش‌ترین کمپانی دنیا، اپل انتقاد کرده است.
1400/05/05
محققان با مطالعاتی که اخیرا انجام دادند، توانستند ابزاری پوشیدنی بسازند که به فرد خطر سکته و یا حمله قلبی را اطلاع می‌دهد.
1400/05/05
گلکسی A52s با شماره مدل SM-A528B که نسخه‌ی جدید گلکسی A52 محسوب می‌شود، با تراشه‌ی اسنپدراگون 778G در گیک‌بنچ دیده شده است.
1400/05/04
نمونه اولیه پردازنده Core i9-12900K اینتل در مقایسه با Ryzen 9 5950X شرکت AMD، در بنچمارک‌های تک و چند تردی Cinebench سرعت بیشتری داشته است.
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/05/03
شیائومی اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده لوازم خانگی هوشمند خود را به بازار عرضه نماید.