لیست قیمت‌های شبکه فهیم 1400/07/28

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-91006465 - 88803369داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5116HS-X 27,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-NVR4108HS-4KS2 15,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cable Stripper TF-S501B 350,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 290,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENS202 Client Bridge 11,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 36,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS210 300Mbps 11,000,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 5,410,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500 2,550,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500EXT 6,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStation5 N300 6,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStationAC 13,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS650AP 20,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 13,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS510 300Mbps 12,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT BaseBox 5 33,000,000 4 ساعت پیش پارس ارتباط 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UAP-AC-LR Wireless 32,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UniFi AP-Pro Wireless 46,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC LITE 28,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC PRO 51,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 33561 LCS2 كت6 24 پورت 11,000,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 33563 LCS2/SFTP كت6 24 پورت 18,000,000 4 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 2,600,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda POE15F 2,630,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 3,700,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda P200 5,260,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda PW201A N300 Powerline Extender 7,890,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 17,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SA5315 12,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415MS 27,800,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT5819MS 29,900,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424MD 29,900,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 48,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RBLHG-5nD 15,200,000 4 ساعت پیش پارس ارتباط 18 ماه
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI NanoBeam 5AC 19dBi 29,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 9,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 9,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 8,370,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda بیسیم PA6 10,000,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 3,750,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 10582 پارتيشن 350,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 105*50 ترانكينگ 2,500,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10602 زاويه داخلی 1,200,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10622 زاويه خارجی 550,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10702-End Cab 105*50 مسدود كننده 250,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10722-End Cab 80*50 مسدود كننده 450,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10735 سه راهی 80*50 880,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10736 سه راهی 1,200,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10767 زاويه تخت 80*50 1,500,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10785 زاويه تخت 105*50 1,150,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10802 اتصال درب 85 250,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 150*50 ترانكينگ 1,200,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 80*50 ترانكينگ 10412 1,400,000 4 ساعت پیش  
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B40P 11,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH IPC HFW2431TP ZS 4MP 21,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230SP 7,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B20P-L 8,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B40P 11,300,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B20P-L 8,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-B1A21P 3,490,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW 1200MP 4,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200EMP 5,400,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200TLP-A 4,100,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400MP 6,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TLP 4,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP 4,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1230DP 7,700,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TLP 6,390,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TP 7,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T1A21P 3,490,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T2A21P 3,490,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200EMPA DOME 5,400,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200SLP 4,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
های تک HIGH Tech های تک HIGH Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
های تک HIGH Tech DS-2CE16D1T-VFIR3 3,570,000 4 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
کیونپ QNAP کیونپ QNAP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیونپ QNAP TS-1253BU 4G 590,000,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-863U-RP-4G 506,300,000 4 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS 1277 1600 8G Diskless 590,000,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1232XU-RP 4GB 520,000,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU 8G 490,000,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP 4G 681,000,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP-8G 530,000,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U RP 16GB 893,950,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-64GB 650,000,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-8G 805,000,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P 72,740,000 4 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-1GB 102,300,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-4GB 82,550,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-328 Diskless 85,580,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-1GB 129,990,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-4GB 129,990,000 4 ساعت پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431X-2G Diskless 125,930,000 4 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-431X-8G 179,690,000 4 ساعت پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-2GB 182,590,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-8GB 242,540,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XU-RP-2G Diskless 261,360,000 4 ساعت پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-432XU-RP-2G 249,000,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-4G Diskless 479,920,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 505,180,000 4 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 359,000,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-473-4G 252,810,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-831XU-RP-4G Diskless 305,150,000 4 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-853A-4G 360,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-1271U-RP i7 32GB 12-Bay Diskless 1,003,920,000 4 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-473e-4GB 311,700,000 4 ساعت پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TVS-863 8G 386,490,000 4 ساعت پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Groove 52HPn 22,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 48,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT sq Lite5 11,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI LiteBeam M5 23dBi Wireless 15,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI Nano Station M5 24,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET ایستاده LRA 14 80FWR 14U 16,700,000 4 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA 9,840,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 100 39,600,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 60 32,300,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 100 47,400,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 60 38,900,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 80 42,600,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 100 51,000,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 60 42,300,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 80 45,700,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 100 54,400,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 60 44,900,000 4 ساعت پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 80 48,900,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET 32U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 23,370,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET 32U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 25,500,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 100 سانتی متر ایستاده 30,000,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 24,700,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 26,900,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET 40U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 26,350,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 7,650,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 5,690,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 60 سانتی متر 15,700,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 80 سانتی متر 17,100,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 60 سانتی متر 16,500,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 80 سانتی متر 17,720,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U با عمق 80 سانتی متر 20,800,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 100 سانتی متر 22,300,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 60 سانتی متر 17,700,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 100 سانتی متر 26,400,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 60 سانتی متر 20,800,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 80 سانتی متر 23,100,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 32U با عمق 100 سانتی متر 28,400,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 40U با عمق 100 سانتی متر 32,600,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 100 سانتی متر 31,000,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 60 سانتی متر 26,000,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 80 سانتی متر 29,000,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 6U عمق 34 سانتی متر 3,200,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 7U عمق 45 سانتی متر 3,500,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 45 سانتی متر 4,250,000 4 ساعت پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 60 سانتی متر 4,700,000 4 ساعت پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4 3,900,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1341 4-Port 5,260,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 7,200,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 41,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EAP1300 Indoor Wireless 22,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ECB1200 6,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EAP1200H 7,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-ECB350v2 4,700,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS300AP سقفی 12,280,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 29,800,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS202EXT 14,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 26,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 4,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda AC15 Dual-Band Wireless AC1900 30,890,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda AC9 18,660,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH303 Wireless N300 High Power 6,580,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH456 8,410,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N300 I12 سقفی 14,200,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N300 I6 سقفی 9,170,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N301 Wireless N300 Easy Setuph 3,840,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda QoS VPN Router G3 16,900,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda Wireless AP5 8,950,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 7,200,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 11,800,000 4 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 23,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP225 V2 AC1350 23,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP245 AC1750 Wireless Dual Band 26,000,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 14,600,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 7,700,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 16,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,300,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 8,900,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,600,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 4,660,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 6,370,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 5,890,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA820RE جیبی 2,800,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 5,470,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless 9,220,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 8,450,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 5,700,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 11,000,000 4 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 14,700,000 4 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 83,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 11,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB941 2nD TC 5,500,000 4 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 13,500,000 4 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI AC Mesh 39,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 31,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 28,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 20,500,000 4 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 77210 پريز برق سفيد 95,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10952 80*50 كادر دو ماژول 450,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10954 80*50 كادر چهار ماژول 550,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10956 80*50 كادر شش ماژول 650,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10992 100*50 كادر دو ماژول 450,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 10996 100*50 كادر شش ماژول 750,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 50299 ضامن برق UPS 100,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 77214 پريز برق قرمز 100,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 78730 RJ-11پريز تلفن باريک 280,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 80281 روکار تک خانه 700,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand RJ-11 78731 پريز تلفن پهن 350,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand قطعه اتصال درب 200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 3,250,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 5,100,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-300SC 12,500,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Cat5e FTP TD1014A 5,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda UTP Cat5e TD1015F 35,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 76561 Cat6 UTP 430,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 76563 Cat6 STP 450,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 76564 Cat6 UTP 450,000 4 ساعت پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans CAT6 UTP N 420.660 200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 76,380,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 136,680,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 15,900,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 14,900,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 9,400,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 1,580,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 2,000,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 5,160,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda SG108 8Ports 5,100,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1016D 16 Port 8,210,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1024D 24Port 9,470,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 8,950,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG - 3210P 38,400,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016D 16Port 14,950,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016G 16-Port 21,000,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024D 24-Port 19,370,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024G 24-Port 22,630,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG3224P 24-port 107,000,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 8,250,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,800,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,050,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,100,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 5,650,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,550,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 12,000,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 5,200,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 19,000,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 19,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 19,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 4,810,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 7,370,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 48,000,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 7,900,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 9,900,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 22,500,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,800,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005C 5-Port 10/100Mbps Unmanaged 1,800,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 1,900,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 2,100,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 5,250,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1024R+ 24Port Rack Mount 10,500,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 2,900,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 3,550,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 27,000,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-52 48Port 48,420,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,650,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 4,950,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 14,800,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 18,000,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 17,900,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 5,060,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 41,000,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 48 Port 310,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF112-24 33,650,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24PP-K9 67,570,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08MPP 42,490,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08PP-K9 25,900,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG 300-52 52port 65,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-16 16Port 47,500,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-24 51,790,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 16,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28SFP 28 Port 146,400,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-28 28PORT 82,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS C2960X-24TD-L 290,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960+24PC-L 180,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+24TC-L 82,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+48TC-L 93,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L 19,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960-48PST-L 27,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-24TC-L 25,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-48TC-L 30,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TD-L 141,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L 36,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PD-L 370,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L 355,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L 230,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-LL 200,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPD-L 440,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48TD-L 370,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S 43,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 43,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3850-12S-S 490,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-12XS-S 950,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24T-S 560,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24XS-S 1,850,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS5912FP 37,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928FP 49,880,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 49,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7952FP 89,450,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda TEF1109P 9-Port 13,160,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 9,900,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 25,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1008PA 8-PORT 16,050,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 14,500,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-26MP 26-Port 110,000,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 89,000,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 110,000,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SF352-08P 78,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350 28P 170,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF 110-24 24Port 23,750,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-08HP 8Port 30,890,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-16HP 16pORT 54,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24MP 24 Port 141,600,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24MP 209,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24P 92,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF352-08MP 102,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28MPP 140,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10MP 119,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10P 100,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-52 52Port 182,000,000 4 ساعت پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS-C2960S-24PS-L 58,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-48FPD-L 64,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24PS-S 54,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-S 25,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S 17,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 51752 Cat6/1M SFTP 220,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51754 Cat6/3M SFTP 300,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51771 Cat6/0.5M UTP 135,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51772 Cat6/1M UTP 200,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51773 Cat6/2M UTP 260,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51774 Cat6/3M UTP 350,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 51775 Cat6/5M UTP 550,000 4 ساعت پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 2m 250,000 4 ساعت پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 3m 450,000 4 ساعت پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 5m 750,000 4 ساعت پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 1m 250,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 32755 UTP 19,800,000 4 ساعت پیش  
لگراند Legrand 32759-CAT6 SFTP 34,500,000 4 ساعت پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans SFTP N100.632 42,500,000 4 ساعت پیش  
نکزانس Nexans UTP N100.607 19,800,000 4 ساعت پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,150,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-528T 3,250,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 5,590,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda U1 2,580,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311M 1,580,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MA 2,630,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 1,530,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 4,800,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T2UHP AC600 5,950,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 3,757,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,600,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,650,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,900,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,150,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 4,900,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,850,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,350,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 4,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,800,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-121 1,590,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 6,230,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 8,580,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 1,600,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 2,360,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 2,800,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-102F 2Port 32,180,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 14,000,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 19,640,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 4,150,000 4 ساعت پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 4,500,000 4 ساعت پیش ورسان 3 سال
ZTE LTE MF283 15,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 21,700,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 19,130,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 35,260,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 18,500,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 4,900,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 6,800,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-124 4,200,000 4 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-224 N300 7,600,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 4,500,000 4 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 11,700,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei HG8546M 13,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei ONT HG8245H 15,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei ONT HG8546M 13,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ZTE MF79U 9,300,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei B525S-4G 46,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932C 9,500,000 4 ساعت پیش ایزی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei E5576-320 15,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei E5577 4G 16,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei E5577C-321 16,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei E5577s-321 4G LTE 16,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei E5885LS-93a 29,000,000 4 ساعت پیش IDH 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2216 17,650,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 8,200,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,300,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA860RE 300Mbps with AC Passthrough 6,450,000 4 ساعت پیش متم اف 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/07/27
پس از حدود سه سال، سرانجام PS5 موفق شد اولین کنسولی باشد که فروش آن در ایالات متحده آمریکا از نینتندو سوئیچ بیشتر است.
1400/07/24
جک دورسی به‌تازگی اعلام کرده که شرکت اسکوئر هم ممکن است به قطار استخراج بیت کوین بپیوندد و برای این منظور سیستمی ویژه بسازد.
1400/07/24
ایلان ماسک اخیرا در توییتی اعلام کرده که سرویس استارلینک شرکت اسپیس ایکس می‌تواند اینترنتی پرسرعت و با تاخیر پایین را در اختیار مسافران هواپیماها قرار دهد.
1400/07/21
لوکا دی مئو مدیرعامل رنو اخیرا نسبت به افزایش هزینه‌های خودروسازان اخطار داده و گفته این امر روز به روز در حال گرفتن شتاب بیشتری است.
1400/07/21
به گفته یکی از تحلیلگران، اپل به‌طور قطعی از نمایشگر مینی ال‌ای‌دی مشابه نمونه به‌کاررفته در آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی در مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ استفاده خواهد کرد.
1400/07/21
در روزهای گذشته و با وجود رکود و نبود مشتری ، بر قیمت برخی از تلویزیون‌ها در بازار ایران افزوده شده به طوری که گران‌ترین محصول این بازار 220 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
1400/07/20
گزارش ها از بازار خودرو نشان می دهد که قیمت دناپلاس تیپ دو دنده ای به ۳۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
1400/07/18
یک خریدار در لهستان سپتامبر سال گذشته میلادی یک کارت گرافیک RTX 3080 سفارش می‌دهد اما بنابر دلایل مختلفی این محصول به آن تحویل داده نمی‌شود.
1400/07/18
گوشی‌های سری آیفون ۱۳ با دوربین‌های بهبودیافته نسبت به نسل قبلی وارد بازار شده‌اند و بررسی‌های DxOMark هم چنین موضوعی را تایید می‌کنند.
1400/07/14
ایسر یک مدل لپ‌تاپ به‌ نام Aspire Vero معرفی کرده که در ساخت آن از پلاستیک بازیافتی استفاده شده است و ویندوز ۱۱ را اجرا می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1400/07/28
کارخانه تولیدی اخوان یکی از کارخانه های نام آشنا در کشور است که با سابقه درخشان خود چند سال پیاپی در زمینه تولید انواع سینک های ظرفشویی، روشویی، اجاق گاز و انواع هودهای آشپزخانه فعالیت می کند.
1400/07/27
طبق اخبار منتشرشده، گوشی سخت‌ جان Ulefone Armor 14 به تراشه‌ی هلیو جی ۳۵ مدیاتک به‌ همراه ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ ذخیره‌سازی مجهز شده است.
1400/07/27
اپل بعد از رویداد معرفی نسل جدید مک بوک پرو،‌ تراشه‌های M1‌ پرو M1 مکس و نسل سوم ایرپاد، از عرضه پارچه مخصوص تمیز کردن محصولات خود با قیمت ۱۹ دلار خبر داد.
1400/07/27
اپل پارسال با عرضه آیفون ۱۲ از شارژر ۱۲۹ دلاری MagSafe Duo رونمایی کرد که می‌تواند به‌طور همزمان آیفون و اپل واچ را شارژ کند. ولی ظاهرا این شارژر قادر به شارژ سریع جدیدترین نسل ساعت هوشمند اپل نیست.
1400/07/27
هر فصلی از سال ملزومات خاص خود را می‌طلبد و لباس زمستانی طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ملزومات فصل سرما است. خرید لباس زمستانی همواره یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی است که افراد با پایان فصل گرما و شروع دوره جدیدی از سال به استقبال آن می‌روند.
1400/07/27
در سال ۲۰۰۸ مایکروسافت به بیل گیتس گفت از ارسال ایمیل‌ «نامناسب» به یکی از کارمند زن دست بردارد؛ اما ماجرا از چه قرار بود؟
1400/07/25
بر اساس نظریه‌ای به نام مجموعه‌ی سببی ممکن است جهان هیچ آغازی نداشته باشد و بیگ‌بنگ تنها یکی از مراحل تکامل جهان باشد.
1400/07/25
در سال ۲۰۱۵ میلادی گروه جدیدی از داروها معرفی شد که می‌توانستند تاثیر بسیار زیادی روی پروسه افزایش سن و کاهش سرعت آن بگذارند.
1400/07/24
قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمزارز جهان روز شنبه با خوش‌بینی به چراغ سبز سازمان بورس و ارواق بهادار آمریکا به اولین بورس تجارت رمزارز این کشور، به روند رشد چند روز اخیر خود ادامه داد.
1400/07/24
به‌تازگی تحقیقاتی انجام شده است که ثابت می‌کند آمازون کالاهای برند خود را در جایگاهی بالاتر از محصولات دیگر شرکت‌ها قرار می‌‌دهد.