لیست قیمت‌های شبکه فهیم 1399/05/18

تلفن فروشگاه / شرکت: 88803369-88803298داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5116HS-X 27,500,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-NVR4108HS-4KS2 15,900,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 200,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENS202 Client Bridge 11,000,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 31,500,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS210 300Mbps 11,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 5,410,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500 2,550,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS500EXT 6,500,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStation5 N300 6,000,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EnStationAC 13,000,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS650AP 20,000,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 9,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS510 300Mbps 12,500,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT BaseBox 5 59,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UniFi AP-Pro Wireless 34,500,000 2 روز پیش پرونکسو 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC LITE 20,500,000 2 روز پیش پرونکسو 1 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 33561 LCS2 كت6 24 پورت 9,500,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 33563 LCS2/SFTP كت6 24 پورت 15,000,000 2 روز پیش  
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 2,600,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 5,140,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda PW201A N300 Powerline Extender 5,720,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 17,000,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SA5315 12,200,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415MS 21,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT5819MS 24,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424MD 24,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik LHG 5 28,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 18 ماه
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 62,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 7,100,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 8,150,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 8,370,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda بیسیم PA6 7,650,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 3,600,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 10582 پارتيشن 350,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 105*50 ترانكينگ 2,500,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10602 زاويه داخلی 1,200,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10622 زاويه خارجی 550,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10702-End Cab 105*50 مسدود كننده 250,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10722-End Cab 80*50 مسدود كننده 450,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10735 سه راهی 80*50 880,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10736 سه راهی 1,200,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10767 زاويه تخت 80*50 1,500,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10785 زاويه تخت 105*50 1,150,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10802 اتصال درب 85 250,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10952 80*50 كادر دو ماژول 450,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10954 80*50 كادر چهار ماژول 550,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10956 80*50 كادر شش ماژول 650,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10992 100*50 كادر دو ماژول 450,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 10996 100*50 كادر شش ماژول 750,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 150*50 ترانكينگ 1,200,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 80*50 ترانكينگ 10412 1,400,000 2 روز پیش  
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B40P 11,500,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH IPC HFW2431TP ZS 4MP 21,200,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230SP 7,500,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B20P-L 8,500,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-B1B40P 11,300,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua EZ-IPC-T1B20P-L 8,500,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-B1A21P 3,490,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW 1200MP 4,200,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200EMP 5,400,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200TLP-A 4,100,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400MP 6,500,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TLP 4,200,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP 4,200,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1230DP 7,700,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TLP 6,390,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400TP 7,500,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T1A21P 3,490,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua DH-HAC-T2A21P 3,490,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200EMPA DOME 5,400,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
داهوآ dahua HDW1200SLP 4,500,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
های تک HIGH Tech های تک HIGH Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
های تک HIGH Tech DS-2CE16D1T-VFIR3 3,570,000 2 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
کیونپ QNAP کیونپ QNAP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیونپ QNAP TS-1253BU 4G 590,000,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-863U-RP-4G 506,300,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS 1277 1600 8G Diskless 590,000,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1232XU-RP 4GB 520,000,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU 8G 490,000,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP 4G 681,000,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP-8G 530,000,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U RP 16GB 893,950,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-64GB 650,000,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-1273U-RP-8G 805,000,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P 72,740,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-1GB 102,300,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-4GB 82,550,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-328 Diskless 85,580,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-1GB 129,990,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431P2-4GB 129,990,000 2 روز پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431X-2G Diskless 125,930,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-431X-8G 179,690,000 2 روز پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-2GB 182,590,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XeU-8GB 242,540,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-431XU-RP-2G Diskless 261,360,000 2 روز پیش پانا 1 سال
کیونپ QNAP TS-432XU-RP-2G 249,000,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-4G Diskless 479,920,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 505,180,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-453BU-RP-8GB 359,000,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-473-4G 252,810,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TS-831XU-RP-4G Diskless 305,150,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-853A-4G 360,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-1271U-RP i7 32GB 12-Bay Diskless 1,003,920,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TVS-473e-4GB 311,700,000 2 روز پیش پانا 2 سال
کیونپ QNAP TVS-863 8G 386,490,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 55,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT sq Lite5 17,000,000 3 روز پیش پارس ارتباط 18 ماه
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET ایستاده LRA 14 80FWR 14U 16,700,000 3 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA 9,840,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 100 29,700,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 60 24,400,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 100 35,700,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 60 29,300,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 80 31,900,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 100 38,000,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 60 31,900,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 80 34,300,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 100 40,900,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 60 33,900,000 2 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 80 36,900,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET الگونت LGONET
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الگونت LGONET 32U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 23,370,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET 32U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 25,500,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 100 سانتی متر ایستاده 30,000,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 24,700,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET 37U با عمق 80 سانتی متر ایستاده 26,900,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET 40U با عمق 60 سانتی متر ایستاده 26,350,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 7,650,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر 5,690,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 60 سانتی متر 15,700,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 14U با عمق 80 سانتی متر 17,100,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 60 سانتی متر 16,500,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 18U عمق 80 سانتی متر 17,720,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U با عمق 80 سانتی متر 20,800,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 100 سانتی متر 22,300,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 22U عمق 60 سانتی متر 17,700,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 100 سانتی متر 26,400,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 60 سانتی متر 20,800,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 27U با عمق 80 سانتی متر 23,100,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 32U با عمق 100 سانتی متر 28,400,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 40U با عمق 100 سانتی متر 32,600,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 100 سانتی متر 31,000,000 3 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 60 سانتی متر 26,000,000 3 روز پیش  
الگونت LGONET ایستاده 42U عمق 80 سانتی متر 29,000,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 6U عمق 34 سانتی متر 3,200,000 3 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 7U عمق 45 سانتی متر 3,500,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 45 سانتی متر 4,250,000 2 روز پیش  
الگونت LGONET دیواری 9U با عمق 60 سانتی متر 4,700,000 2 روز پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4 3,105,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1341 4-Port 3,396,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 5,500,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 55,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EAP1300 Indoor Wireless 22,000,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ECB1200 6,900,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EAP1200H 7,500,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-ECB350v2 4,700,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS300AP سقفی 12,280,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 29,800,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius ENS202EXT 14,500,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 26,200,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 4,900,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda AC15 Dual-Band Wireless AC1900 22,400,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda AC9 10,400,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda FH456 4,690,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda N301 Wireless N300 Easy Setuph 3,050,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda Wireless AP5 4,650,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 4,350,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 21,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP225 V2 AC1350 16,540,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP245 18,710,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 18,500,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 10,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 16,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 5,100,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 7,500,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,600,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 3,510,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 5,200,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA820RE جیبی 3,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1160N 3,770,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless 6,040,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 10,660,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 9,990,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 20,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 15,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB941 2nD TC 11,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 26,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI AC Mesh 25,000,000 2 روز پیش پرونکسو 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 15,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 39,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 36,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 31,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 77210 پريز برق سفيد 85,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 50299 ضامن برق UPS 100,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 77214 پريز برق قرمز 105,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 78730 RJ-11پريز تلفن باريک 320,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 80281 روکار تک خانه 700,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
لگراند Legrand RJ-11 78731 پريز تلفن پهن 390,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand قطعه اتصال درب 200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 2,460,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 4,105,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-300SC 9,270,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 76561 Cat6 UTP 320,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 76563 Cat6 STP 400,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 76564 Cat6 UTP 390,000 2 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans CAT6 UTP N 420.660 200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 50,000,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 98,230,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 10,300,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link KVM-121 6,310,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 6,870,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 9,400,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 1,380,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 1,680,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 4,550,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda SG108 8Ports 3,990,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1016D 16 Port 6,100,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1024D 24Port 7,880,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 7,350,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1016G 16-Port 14,700,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024D 24-Port 16,850,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG1024G 24-Port 19,950,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEG3224P 24-port 67,200,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 8,550,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,400,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,600,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 11,510,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 4,800,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 2,900,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 8,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 4,300,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 14,740,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 20,530,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 17,630,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 3,500,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 4,200,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 32,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 6,770,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 8,053,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 17,190,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,365,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 1,657,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 1,390,000 3 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 4,417,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1024R+ 24Port Rack Mount 8,540,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 2,553,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 3,000,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 23,950,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-52 48Port 43,230,000 3 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 2,834,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 4,021,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 11,980,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 12,900,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 16,150,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 3,782,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 38,500,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 48 Port 190,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF112-24 20,850,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24PP-K9 67,570,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08MPP 42,490,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF302-08PP-K9 25,900,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG 300-52 52port 65,000,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-16 16Port 27,000,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110-24 32,000,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 11,980,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28SFP 28 Port 146,400,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-28 28PORT 62,800,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS C2960X-24TD-L 140,000,000 3 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960+24PC-L 83,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+24TC-L 82,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960+48TC-L 93,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L 15,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960-48PST-L 28,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-24TC-L 19,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960G-48TC-L 24,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TD-L 59,000,000 3 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L 25,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PD-L 215,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L 210,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L 170,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-LL 120,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPD-L 290,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-48TD-L 185,000,000 3 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960X-48TS-LL 160,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S 35,000,000 3 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 35,000,000 3 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3850-12S-S 490,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-12XS-S 950,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24T-S 450,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3850-24XS-S 1,100,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS5912FP 37,000,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928FP 49,880,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 49,000,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius EWS7952FP 89,450,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda TEF1109P 9-Port 11,550,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 13,290,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 17,000,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1008PA 8-PORT 10,830,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 12,500,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-26MP 26-Port 83,120,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 59,500,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 59,500,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SF352-08P 42,100,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350 28P 88,900,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF 110-24 24Port 18,500,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-08HP 8Port 23,750,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF110D-16HP 16pORT 41,700,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF300-24MP 24 Port 141,600,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24MP 152,800,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF350-24P 80,000,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SF352-08MP 76,000,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG300-28MPP 140,000,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10MP 92,000,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-10P 47,600,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco SG350-52 52Port 123,000,000 2 روز پیش پرونکسو 3 سال
سیسکو Cisco WS-C2960S-24PS-L 56,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C2960S-48FPD-L 64,000,000 3 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750G-24PS-S 50,000,000 3 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-S 25,000,000 3 روز پیش شرکتی 18 ماه
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S 17,000,000 3 روز پیش شرکتی 18 ماه
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 51752 Cat6/1M SFTP 220,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 51754 Cat6/3M SFTP 300,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 51771 Cat6/0.5M UTP 135,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 51772 Cat6/1M UTP 200,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 51773 Cat6/2M UTP 260,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 51774 Cat6/3M UTP 350,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 51775 Cat6/5M UTP 550,000 2 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 2m 250,000 2 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 3m 450,000 2 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 5m 750,000 2 روز پیش  
نکزانس Nexans LANmark-6 RJ45 LSZH 1m 250,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand لگراند Legrand
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لگراند Legrand 32755 UTP 19,800,000 2 روز پیش  
لگراند Legrand 32759-CAT6 SFTP 34,500,000 2 روز پیش  
نکزانس Nexans نکزانس Nexans
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نکزانس Nexans SFTP N100.632 42,500,000 2 روز پیش  
نکزانس Nexans UTP N100.607 19,800,000 2 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,910,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-528T 2,030,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 4,875,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda W311MI 920,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 3,620,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T2UHP AC600 4,200,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 3,757,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,420,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 1,998,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,260,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,930,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 3,750,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,120,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,450,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 3,380,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 2,900,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-121 1,250,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 4,094,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 5,625,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 1,459,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 2,360,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 2,800,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-102F 2Port 23,130,000 3 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 7,390,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 14,140,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 28,560,000 3 روز پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 2,150,000 2 روز پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 2,600,000 2 روز پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 22,900,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 9,200,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 6,790,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-124 6,900,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 7,500,000 2 روز پیش ایزی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei HG8546M 6,700,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei LTE CPE B315 4G 14,690,000 2 روز پیش IDH 3 سال
هوآوی Huawei ONT HG8245H 8,800,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
هوآوی Huawei ONT HG8546M 6,700,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Reliance Wi-Pod ZTE WD670 4G 3,890,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ZTE MF903 4G 7,790,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei E5577 4G 11,490,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
هوآوی Huawei E5577C-321 11,490,000 2 روز پیش IDH 3 سال
هوآوی Huawei E5885LS-93a 29,000,000 2 روز پیش IDH 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2216 17,650,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 5,600,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 4,200,000 2 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA860RE 300Mbps with AC Passthrough 5,600,000 2 روز پیش متم اف 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/05/14
اپل قصد دارد به‌دلیل مشکلات زنجیره‌ی تأمین، آیفون‌های جدید را در دو مرحله عرضه کند. مرحله‌ی اول شامل گوشی‌های آیفون ۱۲ مکس و آیفون ۱۲ پرو خواهد بود و مرحله‌ی دوم، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو مکس را شامل خواهد شد.
1399/05/14
گوگل جدیدترین گوشی هوشمند خود، پیکسل 4a را معرفی کرد و از عرضه نسخه 5G آن و همچنین پیکسل ۵ با پشتیبانی از شبکه 5G در پاییز خبر داد.
1399/05/13
بیست‌وششمین دوره از نمایشگاه الکامپ قرار است ۲۸ الی ۳۱ شهریور ماه برگزار شود. اما شیوع کرونا در کشور و همچنین قرمز شدن اخیر وضعیت تهران این پرسش را به وجود آورده است که
1399/05/11
طبق گزارش‌های رسمی، کمپانی اپل از کشور ایالات متحده حالا ارزشمندترین شرکت سهامی عام در جهان است و حتی بالاتر از کمپانی نفت دولتی عربستان سعودی یعنی «سعودی آرامکو» (Saudi Aramco) قرار می‌گیرد.
1399/05/11
خودروساز فاو چین از شاسی‌بلند تمام برقی هنگ‌چی E-HS9 برای بازار این کشور رونمایی کرد که تا شهریور ماه امسال با قیمتی بین ۶۷ تا ۷۷ هزار دلار به فروش می‌رسد.
1399/05/08
شبکه اجتماعی توییتر پس از اشتراک ویدیویی با اطلاعات غلط پیرامون ویروس کرونا توسط «دونالد ترامپ جونیور»، حساب پسر رئیس جمهور آمریکا را بطور موقت محدود کرد.
1399/05/08
همین چند هفته پیش بود که هیوندای نسخه فیس‌لیفت سانتافه با تغییرات نسبتا گسترده در دماغه خودرو را معرفی کرد.اکنون با گذشت مدتی اندک این کمپانی از نسخه‌ای جذاب‌تر و هیجان‌انگیزتر که توسط بخش N ارتقا یافته، در سرزمین مادری رونمایی کرده است.
1399/05/07
محققین دانشگاه ملی سنگاپور پوست رباتیکی طراحی کرده‌اند که می‌تواند سطوح را حدود هزار برابر سریعتر از انسان لمس و احساس کند. این پوست مجهز به چیپ تحقیقاتی نورومورفیک اینتل و دوربین‌هایی ویژه است.
1399/05/07
سرهنگ حسین شهریار روز دوشنبه افزود: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر احتکار ۱۳ قلم لوازم خانگی از انبار یک فروشگاه در ماکو، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.
1399/05/06
جگوار لندرور با همکاری دانشگاه کمبریج از نمایشگر لمسی بدون تماس جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی رونمایی کرده است که می‌تواند در دوران شیوع ویروس کرونا، نیاز به تعامل مستقیم با نمایشگر را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.
‌گزیده اخبار روز
1399/05/14
اپل قصد دارد به‌دلیل مشکلات زنجیره‌ی تأمین، آیفون‌های جدید را در دو مرحله عرضه کند. مرحله‌ی اول شامل گوشی‌های آیفون ۱۲ مکس و آیفون ۱۲ پرو خواهد بود و مرحله‌ی دوم، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو مکس را شامل خواهد شد.
1399/05/14
گوگل جدیدترین گوشی هوشمند خود، پیکسل 4a را معرفی کرد و از عرضه نسخه 5G آن و همچنین پیکسل ۵ با پشتیبانی از شبکه 5G در پاییز خبر داد.
1399/05/13
بیست‌وششمین دوره از نمایشگاه الکامپ قرار است ۲۸ الی ۳۱ شهریور ماه برگزار شود. اما شیوع کرونا در کشور و همچنین قرمز شدن اخیر وضعیت تهران این پرسش را به وجود آورده است که
1399/05/12
دادستانی ایالات متحده از شناسایی سه فرد متهم‌به هک بزرگ توییتر خبر می‌دهد که یکی از آن‌ها نوجوانی ۲۲ ساله به‌نام نیما فاضلی است و یکی دیگر ۱۷ سال سن دارد. هکرهای توییتر چگونه دست‌شان رو شد؟
1399/05/12
فضانوردان ناسا، «باب بهنکن» و «داگ هارلی» با موفقیت از ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) جدا شدند که اولین مرحله مهم آن‌ها برای بازگشت به زمین محسوب می‌شود.
1399/05/11
طبق گزارش‌های رسمی، کمپانی اپل از کشور ایالات متحده حالا ارزشمندترین شرکت سهامی عام در جهان است و حتی بالاتر از کمپانی نفت دولتی عربستان سعودی یعنی «سعودی آرامکو» (Saudi Aramco) قرار می‌گیرد.
1399/05/11
خودروساز فاو چین از شاسی‌بلند تمام برقی هنگ‌چی E-HS9 برای بازار این کشور رونمایی کرد که تا شهریور ماه امسال با قیمتی بین ۶۷ تا ۷۷ هزار دلار به فروش می‌رسد.
1399/05/08
شبکه اجتماعی توییتر پس از اشتراک ویدیویی با اطلاعات غلط پیرامون ویروس کرونا توسط «دونالد ترامپ جونیور»، حساب پسر رئیس جمهور آمریکا را بطور موقت محدود کرد.
1399/05/08
همین چند هفته پیش بود که هیوندای نسخه فیس‌لیفت سانتافه با تغییرات نسبتا گسترده در دماغه خودرو را معرفی کرد.اکنون با گذشت مدتی اندک این کمپانی از نسخه‌ای جذاب‌تر و هیجان‌انگیزتر که توسط بخش N ارتقا یافته، در سرزمین مادری رونمایی کرده است.
1399/05/07
محققین دانشگاه ملی سنگاپور پوست رباتیکی طراحی کرده‌اند که می‌تواند سطوح را حدود هزار برابر سریعتر از انسان لمس و احساس کند. این پوست مجهز به چیپ تحقیقاتی نورومورفیک اینتل و دوربین‌هایی ویژه است.