خدمات سایت
به میهن مارکت رای دهید...

لیست قیمت‌های نمایندگی رسمی گلدیران مرزداران 1394/11/24

تلفن فروشگاه / شرکت: 44229398ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DV-K6580PM 1,830,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GC-933S 30,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GC-935S 31,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-910SPK - با قابلیت اتصال Bluetooth 4,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ND5530 Wireless با قابلیت Bluetooth 4,750,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 105UC9T 105inch 298,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9700 55inch 135,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9800 55inch 124,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EC9300 55inch 77,100,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC9700 55inch 54,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 17,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 23,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,990,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 41,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF77000 55inch 49,990,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB98000 65inch 108,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 32LB55100GI 32Inches 10,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LB56100GI 32Inches 11,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF56000 32inch 12,320,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB58200 42Inche 19,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF56000 42inch 16,990,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LN5700 42inch 20,190,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 26,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB56100GI 47Inches 26,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF55000 49inch 23,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF63000 49inch 27,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 37,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 50LB5820 50inch 26,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60LB56100GI UHD 37,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60LF56000 60inch 42,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 84LM96000 84Inches 340,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 98UB9800 98inch 1,300,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LN57000 32inch 11,190,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LB67000 42inche 26,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB69000 42inch 26,600,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 26,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF65000 42inch 23,670,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB65200 47inch 30,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB67000 47inch 35,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB69000 47inch 36,100,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LB62300 49inch 26,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 26,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 42,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LA9700 55inch 65,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LB6700 55inch 38,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UB85000 55inch 50,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 62,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 72,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65LA96500 UHD 65inch 99,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB980 65inche 100,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UC97000 89,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 103,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 113,980,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 70LB65600GI 70inch 98,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UB98000GI 160,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG IPS panel 42LB6230 42inche 19,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PN45000 42inch 14,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG VB-14450HRF / HTS 4,600,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-20420 HBK / HRF / HTS 3,550,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-20460HRF /HBL / HRN 4,850,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-20700 HRF / HTS 6,980,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-20720 / HBL / HBR / HRF 7,790,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-20777HBK / HDP 9,340,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-22480 HTS / HRF / HBK 5,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7320H 6,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7520H 7,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7720 RoboSense 10,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-16200 2,590,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-19210CTS 3,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20200CBK 3,660,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20200CRF 3,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20200CTS 3,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20250HBK 3,450,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2115C 2,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2316 2,850,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2320 3,180,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2519C 3,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2720 3,650,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2721 3,850,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-P800WF 21,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WB-S040BPM 8,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-K928HTS 8,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX10 35,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX5500 14,850,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX8500 19,900,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-369XBH 14,980,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-738 HTS 5,900,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-920HTS 6,900,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-940HTS 10,400,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-945 HTS 11,400,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-960 XBH 12,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-970XBH 13,900,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-975XBH 9,100,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-980XBH 15,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-982 XBH 17,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K938HTS 7,990,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K948HTS 6,990,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K958XBH 8,750,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-KW968HTS 14,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-W951HTS 14,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG ARX5000 19,990,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-947 SPK 9,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LW1811ER 18,000 BTU 15,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
اجنرال OGENERAL اجنرال OGENERAL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اجنرال OGENERAL ABG18R سرد و گرم 18000 37,100,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG24R 24000 سرد و گرم 44,500,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG30R سرد و گرم 30000 68,000,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG36R 36000سرد و گرم 62,500,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG45R سرد و گرم 45000 80,000,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG54R سرد و گرم 54000 89,900,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL AOH19R 19000 سرد و گرم 42,000,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL AOH24R 24000 سرد و گرم 51,000,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS12AVC سرمایشی 12000 17,600,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS12RVC سرد و گرم 12000 18,500,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS18AWT سرمایشی 18000 28,900,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS18RVT 18000 سرد و گرم 30,300,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS24AWT 24000 سرمایشی 32,300,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS30A 30000 سرد و گرم 44,400,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS30RVT سرد و گرم 30000 44,200,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 12000 ASGS12LECA 25,000,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 18000 ASGS18LFCA 35,290,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 24000 ASGS24LFCA 43,100,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 30000 ASGS30LFCA 52,000,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 18000 S186TC 21,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 24000 S246TC 22,900,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 34000 S366TC 36,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 25,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 24,950,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 36,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 33,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 43,900,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV246STQ 12000 سرد و گرم سیلور 25,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV-096STQ NEXT PLUS 24,100,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 37,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 44,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV096TQ 19,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 21,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 30,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 36,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG S306TC 28000 30,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Tatian Plus SV126STQ3 22,990,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Tatian Plus SV186STQ3 33,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II 54,400,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II S366TC2 47,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan IG II S306TC2 42,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Inverter SV246STQ3‎ 41,290,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Plus SV096STQ3 21,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Smart TV246STQ 33,850,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan SV096STQ 9000 سرد و گرم 14,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV126STQ 9000 سرد و گرم 16,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV186STQ 18000 سرد و گرم 22,650,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV246STQ 24000 سرد و گرم 24,650,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV186STQسرد 35,900,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV246STQ سرد 41,350,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TV306STQ TitanBig 55,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 24,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 39,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 64,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایان اینورتر اسمارت TV-126 STQ 19,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر - TITAN Smart INVERTER V 34,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر TV186STQ 29,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایتان اینورتر اسمارت TV-096 STQ 18,450,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 SV096STQ2 20,440,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126MQ 15,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126TQ 16,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 21,150,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186TQ 22,100,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 23,050,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246TQ 23,990,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 30000 S306TQ 34,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 34000 S366TQ 40,350,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096TQ 14,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096MQ 12,650,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 36,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 47,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 54,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 44,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
گری GREE گری GREE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گری GREE 30000 سرد و گرم 35,000,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H09H1 15,900,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H12H1 18,100,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H18H1 24,150,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H24H1 35,400,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H09H1 9000 سرد و گرم 12,900,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H12H1 12000 سرد و گرم 14,300,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H18H1 18000 سرد و گرم 20,000,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H24H1 24000 سرد و گرم 24,600,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE I"MATIC-H09H1 9000 سرد و گرم 18,000,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE I"MATIC-H12H1 12000 سرد و گرم 19,500,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE I"MATIC-H18H1 18000 سرد و گرم 28,600,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE I"MATIC-H24H1 24000 سرد و گرم 35,200,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE Q'MATIC-H09H1 14,300,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE Q'MATIC-H24H1 27,700,000 17 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
هایسنس Hisens هایسنس Hisens
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisens HI-09HVL 15,800,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HI-12HVL 17,800,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HI-18HVL 24,900,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HI-24HVL 29,800,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-12CVQ 13,000,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-12HVQ 12,800,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-18CVQ 17,220,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-18HVQ 17,100,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-24CVQ 21,000,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-24HVQ 21,200,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-30CUHN 31,000,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-30HUHN 31,700,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-36CVQ 36,500,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens ایستاده HF-45HFL 45,000,000 17 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 14 نفره KD - C703NT 25,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - C703NW 26,100,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - C704NT 27,790,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - C704NW 27,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - C707ST 33,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - C707SW 35,850,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - E701NW 22,310,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - E702NT 24,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - E702NW 23,250,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-810NT 21,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-811NW 21,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-812NW 22,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-823NT 25,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824ST 28,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824SW 29,780,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826ST 29,990,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826SW 30,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SS 34,170,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827ST 31,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SW 33,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-C706ST 31,790,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-C707SS 32,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Titan WT-L104ST 31,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L104SW 30,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NT 28,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Titan WT-L84NW 27,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SW 34,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-1412SS سیلور 33,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-1412SW 31,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 17 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-370NW 18,550,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NT 19,900,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NW 19,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NW 20,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NT 22,930,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NW 21,990,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NT 25,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NW 24,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-384NT 29,680,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-384NW 28,600,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-388CT 31,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-388CW 30,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390ST 31,600,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390SW 30,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-412SW 32,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L104SW 30,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG WT-L84ST 30,300,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR 18,950,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022SNR 7,640,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022WNR 7,330,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313W 5,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3245BCR 9,820,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3245SCR 9,820,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855WCR 14,170,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859BCR 19,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859CR SolarDOM Persia Plus 19,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859WCR 18,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SG-2335S Solar 6,020,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SG-2335W Solar 5,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SG-2835S 7,170,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SG-2835W 6,850,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 17 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853CR 15,250,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853SCR 17,350,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WCR 16,950,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WR 14,850,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855SCR 14,570,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3858SCR 19,350,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BF-U223T 40,260,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GR-F445WFX 69,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GR-R444WRX 69,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PW 26,400,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCB 25,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCT 26,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCW 25,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCB Refrigerator 30,770,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCT 32,310,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCW 30,770,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCB Refrigerator 32,180,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCT Refrigerator 33,730,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCW Refrigerator 32,180,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GBX 38,710,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GLX 40,100,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GBX 40,600,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GLX 401,920,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 73,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 69,610,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634SS 117,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634WS 109,900,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 41,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 43,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 43,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 44,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG دو قلو GR-F445SFX 73,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Bentlee SX-B528W 78,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B532S 90,810,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426T 58,700,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426W 56,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 65,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 85,590,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5428TB 74,390,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528TB 79,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528WB 75,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532SB 87,960,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532WB 83,500,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534SB 104,800,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534WB 99,440,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-B528T 79,200,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-P428T 74,390,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734SN 124,000,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734WN 117,620,000 17 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 8,700,000 17 ساعت پیش شركتی 18 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1394/11/23
از ساعاتی پیش هشتمین جشنواره وب ایران رسما شروع شد.
1394/11/21
هنگامی که صحبت از ابزارهای کمکی برای افرادی که دچار سکته شده اند به میان می آید، عموما شاهد اسکلت های بیرونی و انواع داروهای مملو از ریزذرات لخته کننده ی خون هستیم. اما به تازگی، دانشمندان دانشگاه همپتون جنوبی و امپریال کالج لندن با همکاری یکدیگر گجتی ساخته اند که با این ابزارها کاملا فرق دارد.
1394/11/21
قیمت نکسوس 5 ایکس ساخت ال جی در بازار ebay به 276 دلار رسید.
1394/11/21
ظرف 15 سال آینده شاهد کنار گذاشته شدن آیفون از خط تولید اپل خواهیم بود.
1394/11/21
پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ به قیمت بیش از 32 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
1394/11/21
در روزهای گذشته به شکل رسمی اعلام شد که تلفن هوشمند G5 از LG در کنگره جهانی موبایل معرفی خواهد شد و حالا خود ال جی در حال انتشار اطلاعات تازه ای در خصوص همین موبایل است.
1394/11/20
مدت هاست که کاربران اندروید منتظر نسخه جدید اپلیکیشن 1Password هستند و امروز این امر محقق گشت.
1394/11/20
پلتفرمی با هدف ادغام سرویس های ابری و Twitch
1394/11/20
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد :: هیچ اتفاق خاصی در مورد طرح وام ده میلیونی خرید لوازم خانگی صورت نگرفت و به نظر می آید که در کل این طرح منتفی شده است.
1394/11/20
با توجه به خبررسانی سایت Reputation Institute در سال گذشته (2015) شرکت BMW مشهورترین شرکت جهان معرفی شده است. این نتایج با استناد به پرسشنامه های 61000 مصرف کننده در 15کشور بزرگ اقتصادی جهان بدست آمده است.
‌گزیده اخبار روز
1394/11/23
از ساعاتی پیش هشتمین جشنواره وب ایران رسما شروع شد.
1394/11/23
گلشیفته فراهانی این بار همبازی آنتنیو باندراس در یک فیلم جدید شد
1394/11/21
هنگامی که صحبت از ابزارهای کمکی برای افرادی که دچار سکته شده اند به میان می آید، عموما شاهد اسکلت های بیرونی و انواع داروهای مملو از ریزذرات لخته کننده ی خون هستیم. اما به تازگی، دانشمندان دانشگاه همپتون جنوبی و امپریال کالج لندن با همکاری یکدیگر گجتی ساخته اند که با این ابزارها کاملا فرق دارد.
1394/11/21
قیمت نکسوس 5 ایکس ساخت ال جی در بازار ebay به 276 دلار رسید.
1394/11/21
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از مسجد نصیرالملک شیراز که به خاطر استفاده از شیشه‌های رنگی به نام مسجد صورتی هم مشهور است تعلق پیدا کرده است.
1394/11/21
ظرف 15 سال آینده شاهد کنار گذاشته شدن آیفون از خط تولید اپل خواهیم بود.
1394/11/21
پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ به قیمت بیش از 32 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
1394/11/21
خبرگزاری میزان شایعه ای را تائید کرده که در فضای مجازی به شدت درحال انتشار است؛دوپینگ سه بازیکن سرشناس لیگ برتری!
1394/11/21
در روزهای گذشته به شکل رسمی اعلام شد که تلفن هوشمند G5 از LG در کنگره جهانی موبایل معرفی خواهد شد و حالا خود ال جی در حال انتشار اطلاعات تازه ای در خصوص همین موبایل است.
1394/11/21
بر اساس تحقیقات جدیدی که تحت رهبری پروفسور دانشگاه American University صورت گرفته، محققین به این نتیجه رسیده اند که ۹۲ درصد از دانشجویان، مطالعه کتاب های فیزیکی را به e-book ترجیح می دهند.