خدمات سایت

لیست قیمت‌های نمایندگی رسمی گلدیران مرزداران 1395/05/03

تلفن فروشگاه / شرکت: 44229398ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DV-K6580PM 1,830,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GC-933S 25,700,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GC-935S 28,390,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 105UC9T 105inch 298,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9700 55inch 135,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9800 55inch 124,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EC9300 55inch 76,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EC93000GI 55inch 75,800,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EG92000GI 55inch 88,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC9700 55inch 57,560,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC97000 55inch 60,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UG87000GI 55inch 57,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65EG960T 65inch 238,770,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UG87000 65inch 96,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,700,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 22,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF64000 49inch 27,850,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 36,800,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF77000 55inch 44,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB98000 65inch 89,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 32LB55100GI 32Inches 10,300,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LB56100GI 32Inches 11,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF56000 32inch 12,320,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB58200 42Inche 19,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF56000 42inch 16,300,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,900,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF64000 43inch 22,300,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 23,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB56100GI 47Inches 26,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF55000 49inch 22,900,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF63000 49inch 25,590,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 31,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 50LB5820 50inch 26,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60LB56100GI UHD 37,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60LF56000 60inch 37,990,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 84LM96000 84Inches 340,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 98UB9800 98inch 1,300,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LB67000 42inche 26,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB69000 42inch 26,600,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,100,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF65000 42inch 23,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB65200 47inch 30,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB67000 47inch 35,800,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB69000 47inch 36,100,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LB62300 49inch 26,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 25,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 39,200,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LA9700 55inch 65,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LB6700 55inch 38,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LF65000 55inch 36,990,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UB85000 55inch 53,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 50,100,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000 55inch 54,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 64,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60UB85000 60inch 57,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB980 65inche 100,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UC97000 81,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 89,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 90,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 99,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 70LB65600GI 70inch 98,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UB98000GI 148,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG IPS panel 42LB6230 42inche 19,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PN45000 42inch 14,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG VB-20720 / HBL / HBR / HRF 7,790,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-20777HBK / HDP 9,340,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7320H 6,950,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7520H 8,740,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7720 RoboSense 11,300,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-16200 2,590,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-19210CTS 3,300,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20200CRF 3,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2316 2,850,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2320 3,180,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2519C 3,300,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2720 3,650,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2721 3,850,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG CB24 INVERTER 54,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG CB18CB18 INVERTER 51,520,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H186HSS 34,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H246HSS 36,300,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H306GSS 42,320,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H366GSS 50,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H368GSS 50,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H488RSS 63,480,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H608RSS 71,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB30 INVERTER 58,880,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-1 INVERTER تک فاز 72,600,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-3 INVERTER سه فاز 78,200,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-1 INVERTER تک فاز 91,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-3 INVERTER سه فاز 99,360,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-1 INVERTER تک فاز 103,040,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-3 INVERTER سه فاز 103,040,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-1 INVERTER تک فاز 106,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-3 INVERTER سه فاز 106,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,800,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-P800WF 21,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WB-S040BPM 8,300,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-K928HTS 8,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX10 31,250,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX5500 15,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX8500 17,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-369XBH 14,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-738 HTS 5,900,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-940HTS 10,400,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-945 HTS 10,400,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-960 XBH 10,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-970XBH 13,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-975XBH 9,100,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-980XBH 15,400,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-982 XBH 15,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K938HTS 7,990,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K948HTS 6,990,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K958XBH 8,750,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-KW968HTS 14,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-W951HTS 14,200,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG ARX5000 16,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-947 SPK 8,990,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LW1811ER 18,000 BTU 15,200,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
اجنرال OGENERAL اجنرال OGENERAL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اجنرال OGENERAL ABG18R سرد و گرم 18000 42,000,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG24R 24000 سرد و گرم 47,300,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG30R سرد و گرم 30000 68,000,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG36R 36000سرد و گرم 67,000,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG45R سرد و گرم 45000 80,000,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG54R سرد و گرم 54000 89,900,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL AOH19R 19000 سرد و گرم 42,000,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL AOH24R 24000 سرد و گرم 51,000,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS12AVC سرمایشی 12000 19,900,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS18RVT 18000 سرد و گرم 34,200,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS30A 30000 سرد و گرم 47,800,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS30RVT سرد و گرم 30000 47,800,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 12000 ASGS12LECA 34,900,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 18000 ASGS18LFCA 49,300,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 24000 ASGS24LFCA 59,500,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 30000 ASGS30LFCA 66,000,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 18000 S186TC 21,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 24000 S246TC 23,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 34000 S366TC 36,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 23,900,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 24,950,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 33,470,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 37,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 40,400,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 26,560,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 39,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 46,490,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 17,490,000 2 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 20,000,000 2 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 24,500,000 2 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 24,990,000 2 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 27,500,000 2 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 27,990,000 2 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV096TQ 22,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 23,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 33,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 37,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG S306TC 28000 30,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II S366TC2 57,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan II S306TC2 53,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Inverter SV246STQ3‎ 41,290,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan SV096STQ 9000 سرد و گرم 18,200,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV126STQ 9000 سرد و گرم 16,800,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV186STQ 18000 سرد و گرم 22,650,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV246STQ 24000 سرد و گرم 27,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV186STQسرد 35,900,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV246STQ سرد 41,350,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TV306STQ TitanBig 49,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 45,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 40,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 65,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر - TITAN Smart INVERTER V 34,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG تایتان اینورتر اسمارت TV-096 STQ 18,450,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 SV096STQ2 20,440,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126MQ 17,200,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126TQ 16,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 21,150,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186TQ 22,100,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 24,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246TQ 27,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 30000 S306TQ 45,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 34000 S366TQ 40,350,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096TQ 14,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096MQ 14,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 36,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 47,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 54,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 44,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
گری GREE گری GREE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گری GREE 30000 سرد و گرم 35,000,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H09H1 16,400,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H12H1 18,700,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H18H1 25,000,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H24H1 35,000,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H09H1 9000 سرد و گرم 13,770,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H12H1 12000 سرد و گرم 15,860,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H18H1 18000 سرد و گرم 21,900,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H24H1 24000 سرد و گرم 27,550,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE Q'MATIC-H09H1 1,550,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE Q'MATIC-H24H1 28,500,000 4 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HI-09HVL 15,800,000 4 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-09VQ 17,600,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-12TG 19,770,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-18TG 28,600,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-24TG 32,400,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRC-12DB 15,100,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRC-18DB 19,400,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 33,000,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-09DB 14,000,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-12DB 15,900,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 19,990,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 24,200,000 2 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HS-30CUHN 31,000,000 4 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HS-30HUHN 31,700,000 4 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HS-36CVQ 36,500,000 4 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense ایستاده HF-45HFL 45,000,000 4 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC34W 27,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45W 31,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE14W 22,990,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24T 25,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24W 24,100,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-810NT 21,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-811NW 21,300,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-812NW 22,300,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-823NT 27,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824ST 31,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824SW 29,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826ST 34,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826SW 34,100,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SS 36,300,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827ST 36,300,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SW 36,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC75W 37,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L104ST 36,750,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L104SW 34,310,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NT 29,990,000 2 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Titan WT-L84NW 29,000,000 2 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SW 34,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 4 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM326T 19,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM326W 18,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-370NW 18,550,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NT 20,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NW 20,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NW 21,200,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NT 23,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NW 23,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NT 25,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NW 23,790,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-388CT 31,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390ST 31,600,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390SW 30,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM407W 18,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-412SW 35,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427T 19,990,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427W 19,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527T 22,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527W 20,890,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L104SW 34,310,000 4 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG WM-L1050ST 33,360,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 31,970,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CS 36,400,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CW 34,810,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 30,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,500,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR 17,980,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022SNR 7,640,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022WNR 7,330,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313W 5,700,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3245BCR 9,820,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855WCR 14,170,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859BCR 21,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859CR SolarDOM Persia Plus 21,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859WCR 20,700,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SG-2335W Solar 5,700,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 2 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853CR 15,250,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853SCR 17,350,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WCR 14,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WR 14,850,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3858SCR 17,350,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BF-U223T 39,990,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GR-F445WFX 69,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PW 24,960,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCB 23,400,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCT 24,850,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCW 23,400,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCB Refrigerator 33,110,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCT 30,500,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCW 31,110,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCB Refrigerator 32,180,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCT Refrigerator 32,170,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCW Refrigerator 32,180,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GBX 38,710,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GLX 40,100,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GLX 401,920,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 73,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 69,610,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634SS 109,100,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634WS 101,900,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 42,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 44,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 46,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 46,660,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG دو قلو GR-F445SFX 73,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Bentlee SX-B528W 78,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B532S 92,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDP86DB 139,990,000 2 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426T 58,700,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426W 56,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 69,990,000 4 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 86,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5428TB 75,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528TB 81,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528WB 78,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532SB 88,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532WB 87,000,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534SB 104,800,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534WB 99,440,000 1 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-B528T 81,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-P428T 74,500,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734SN 126,000,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734WN 119,700,000 4 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 8,700,000 4 ساعت پیش شركتی 18 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/05/03
با پیشرفت عرصه تلفن‌های هوشمند در زمینه فیلم برداری و عکاسی حالا افراد بیشتری به این رشته علاقه مند شده‌اند.
1395/05/03
با عرضه‌ی رسمی بازی پوکمون گو (Pokémon Go) در کشور خودمان احتمالا خیلی از شما این روزها در حال تجربه‌ی این بازی بر روی اسمارت فون و تبلت‌های خود هستید...
1395/05/03
شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) برای ارزان شدن قیمت اینترنت بر اساس مصوبه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قرارداد جدید امضاء کردند. بنا به اعلام زیرساخت، این نخستین گام برای اجرای مصوبه‌ی ارزان شدن اینترنت است.
1395/05/02
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از بازداشت متهم اصلی پرونده کشف ۲۵ انبار بزرگ لوازم خانگی در کرج و تهران خبر داد
1395/05/02
جاسوس‌افزار‌های بسیاری برای سیستم‌عامل‌های مختلف توسط هکرها ساخته شده است.
1395/04/29
این روزها وب‌کم‌ها علاوه بر رایانه و لپ‌تاپ، با عملکردی مشابه در دستگاه‌های دیگری همچون تبلت‌ها، تلفن‌های همراه و برخی نمایشگرها و تلویزیون‌ها نیز مشاهده می‌شود.
1395/04/29
نتایج یک مطالعه نشان می دهد که بخش عمده مشکلات حرکتی در سالمندان و افراد میانسال...
1395/04/28
هکری ناشناس نام کاربری، آدرس ایمیل و رمزهای عبور درهم‌سازی شده (Hash) و دارای رشته‌ی تصادفی (Salt) دو میلیون کاربر انجمن رسمی اوبونتو را در اختیار گرفته است. نکته‌ی جالب این است که در سال ۹۲ هم انجمن اوبونتو هک شده و اطلاعات ۱.۸۲ میلیون کاربر آن افشا شده بود!
1395/04/28
هنگام راه‌اندازی اولیه‌ی دستگاه اپلی دارای iOS 9، باید یک رمز عبور ۶ رقمی را برای دستگاه خود انتخاب کنید. با این حال، می‌توانید رمز عبور قوی‌تری را که ترکیبی از اعداد و حروف است، برای آیفون یا آیپد خود تعیین کنید!
1395/04/27
آیا وقتی که این کالسکه‌ی کودک ۷۰۰ دلاری در ماه اکتبر وارد بازار می‌شود، بازی پوکمون گو هنوز هم یک بازی پرطرفدار و جنجالی خواهد بود؟ اگر این طور باشد، خوش به حال پدران و مادران و هر کسی می‌شود که کالسکه‌ی کودک را هل می‌دهد.
‌گزیده اخبار روز
1395/05/03
با پیشرفت عرصه تلفن‌های هوشمند در زمینه فیلم برداری و عکاسی حالا افراد بیشتری به این رشته علاقه مند شده‌اند.
1395/05/03
فرنقی زاد رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از اجراء شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی خبر داد.
1395/05/03
اپل دو اختراع مرتبط با استاندارد بی‌سیم به ثبت رسانده که حکایت از توسعه موبیلیتی روی لپ تاپ‌های سری مک بوک خود دارد.
1395/05/03
با عرضه‌ی رسمی بازی پوکمون گو (Pokémon Go) در کشور خودمان احتمالا خیلی از شما این روزها در حال تجربه‌ی این بازی بر روی اسمارت فون و تبلت‌های خود هستید...
1395/05/03
شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) برای ارزان شدن قیمت اینترنت بر اساس مصوبه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قرارداد جدید امضاء کردند. بنا به اعلام زیرساخت، این نخستین گام برای اجرای مصوبه‌ی ارزان شدن اینترنت است.
1395/05/02
شاید پوکمون گو همچنان به انتشار جهانی نرسیده و بازیکن ها هم از سرورهای ضعیفش شاکی باشند اما این مشکلات نتوانسته تا جلوی رکوردشکنی های بازی را بگیرد.
1395/05/02
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از بازداشت متهم اصلی پرونده کشف ۲۵ انبار بزرگ لوازم خانگی در کرج و تهران خبر داد
1395/05/02
سخنگوی انجمن لوازم خانگی از افزایش سقف خرید کالا به ۱۰ میلیون تومان با کارت اعتباری خرید کالای داخلی خبر داد.
1395/05/02
متخصصان ایتالیایی کشف کردند؛ مغز انسان از طریق یک برنامه توانبخشی فشرده، قادر است همانند یک کلید عمل کرده و در صورت آسیب دیدگی وخیم، اطلاعات مربوط به شناخت، گویش و حرکت را از نیمکره چپ به نیمکره راست انتقال دهد.
1395/05/02
تحقیقات دانشمندان برای اولین بار نشان می‌دهد که یک گونه از ماهی‌های استوایی می‌توانند چهره انسان را تشخیص دهند. با وجود کمبود بخش حیاتی نئوکورتکس مغز که موجودات برای تشخیص چهره از آن استفاده می‎کنند ماهی کماندار مورد استفاده در این آزمایش درجه بالایی از توانایی و دقت را نشان می‌دهد.