خدمات سایت

لیست قیمت‌های نمایندگی رسمی گلدیران مرزداران 1395/02/12

تلفن فروشگاه / شرکت: 44229398ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DV-K6580PM 1,830,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GC-933S 29,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GC-935S 31,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-910SPK - با قابلیت اتصال Bluetooth 4,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ND5530 Wireless با قابلیت Bluetooth 4,750,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 105UC9T 105inch 298,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9700 55inch 135,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9800 55inch 124,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EC9300 55inch 76,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EC93000GI 55inch 76,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC9700 55inch 57,560,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC97000 55inch 60,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UG87000GI 55inch 74,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65EG960T 65inch 238,770,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UG87000 65inch 108,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,700,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 22,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 39,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF77000 55inch 49,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB98000 65inch 89,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 32LB55100GI 32Inches 10,300,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LB56100GI 32Inches 11,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF56000 32inch 12,320,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB58200 42Inche 19,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF56000 42inch 16,300,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF64000 43inch 24,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 25,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB56100GI 47Inches 26,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF55000 49inch 23,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF63000 49inch 27,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 32,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 50LB5820 50inch 26,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60LB56100GI UHD 37,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60LF56000 60inch 37,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 84LM96000 84Inches 340,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 98UB9800 98inch 1,300,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LB67000 42inche 26,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB69000 42inch 26,600,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF65000 42inch 23,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB65200 47inch 30,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB67000 47inch 35,800,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB69000 47inch 36,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LB62300 49inch 26,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 25,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 40,700,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LA9700 55inch 65,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LB6700 55inch 38,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LF65000 55inch 37,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UB85000 55inch 53,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 56,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000 55inch 62,600,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 71,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60UB85000 60inch 57,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB980 65inche 100,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UC97000 81,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 102,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 103,400,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 112,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 70LB65600GI 70inch 98,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UB98000GI 160,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG IPS panel 42LB6230 42inche 19,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PN45000 42inch 14,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG VB-20720 / HBL / HBR / HRF 7,790,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-20777HBK / HDP 9,340,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7320H 6,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7520H 7,800,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7720 RoboSense 10,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-16200 2,590,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-19210CTS 3,300,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20200CBK 3,660,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20200CRF 3,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20200CTS 3,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2316 2,850,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2320 3,180,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2519C 3,300,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2720 3,650,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2721 3,850,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,800,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-P800WF 21,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WB-S040BPM 8,300,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-K928HTS 8,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX10 31,250,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX5500 15,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX8500 18,700,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-369XBH 14,980,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-738 HTS 5,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-920HTS 6,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-940HTS 10,400,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-945 HTS 10,400,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-960 XBH 12,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-970XBH 14,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-975XBH 9,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-980XBH 16,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-982 XBH 17,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K938HTS 7,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K948HTS 6,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K958XBH 8,750,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-KW968HTS 14,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-W951HTS 14,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG ARX5000 19,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-947 SPK 8,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LW1811ER 18,000 BTU 15,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
اجنرال OGENERAL اجنرال OGENERAL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اجنرال OGENERAL ABG18R سرد و گرم 18000 42,000,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG24R 24000 سرد و گرم 47,300,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG30R سرد و گرم 30000 68,000,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG36R 36000سرد و گرم 67,000,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG45R سرد و گرم 45000 80,000,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG54R سرد و گرم 54000 89,900,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL AOH19R 19000 سرد و گرم 42,000,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL AOH24R 24000 سرد و گرم 51,000,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS12AVC سرمایشی 12000 19,900,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS12RVC سرد و گرم 12000 20,500,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS18AWT سرمایشی 18000 32,100,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS18RVT 18000 سرد و گرم 34,200,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS24AWT 24000 سرمایشی 36,100,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS30A 30000 سرد و گرم 47,800,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS30RVT سرد و گرم 30000 47,800,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 12000 ASGS12LECA 27,800,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 18000 ASGS18LFCA 38,600,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 24000 ASGS24LFCA 48,000,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 30000 ASGS30LFCA 56,900,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 18000 S186TC 21,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 24000 S246TC 23,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 34000 S366TC 36,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 25,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 24,950,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 36,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 37,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 43,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV246STQ 12000 سرد و گرم سیلور 25,700,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV-096STQ NEXT PLUS 27,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 41,700,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 51,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV096TQ 21,910,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 24,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 33,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 42,300,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG S306TC 28000 30,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Tatian Plus SV126STQ3 22,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Tatian Plus SV186STQ3 33,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II 57,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II S366TC2 57,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan IG II S306TC2 53,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Inverter SV246STQ3‎ 41,290,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Plus SV096STQ3 21,800,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Smart TV246STQ 33,850,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan SV096STQ 9000 سرد و گرم 18,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV126STQ 9000 سرد و گرم 16,800,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV186STQ 18000 سرد و گرم 22,650,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV246STQ 24000 سرد و گرم 27,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV186STQسرد 35,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV246STQ سرد 41,350,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TV306STQ TitanBig 54,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 45,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 40,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 64,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایان اینورتر اسمارت TV-126 STQ 19,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر - TITAN Smart INVERTER V 34,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر TV186STQ 29,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایتان اینورتر اسمارت TV-096 STQ 18,450,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 SV096STQ2 20,440,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126MQ 17,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126TQ 16,800,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 21,150,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186TQ 22,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 24,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246TQ 27,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 30000 S306TQ 34,800,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 34000 S366TQ 40,350,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096TQ 14,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096MQ 14,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 36,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 47,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 54,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 44,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
گری GREE گری GREE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گری GREE 30000 سرد و گرم 35,000,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H09H1 15,900,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H12H1 18,100,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H18H1 24,150,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H24H1 35,400,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H09H1 9000 سرد و گرم 12,900,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H12H1 12000 سرد و گرم 14,300,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H18H1 18000 سرد و گرم 20,000,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H24H1 24000 سرد و گرم 24,600,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE I"MATIC-H09H1 9000 سرد و گرم 18,000,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE I"MATIC-H12H1 12000 سرد و گرم 19,500,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE I"MATIC-H18H1 18000 سرد و گرم 28,600,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE I"MATIC-H24H1 24000 سرد و گرم 35,200,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE Q'MATIC-H09H1 14,300,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE Q'MATIC-H24H1 27,700,000 18 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
هایسنس Hisens هایسنس Hisens
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisens HI-09HVL 15,800,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HI-12HVL 17,800,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HI-18HVL 24,900,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HI-24HVL 29,800,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-12CVQ 13,000,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-12HVQ 12,800,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-18CVQ 17,220,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-18HVQ 17,100,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-24CVQ 21,000,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-24HVQ 21,200,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-30CUHN 31,000,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-30HUHN 31,700,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-36CVQ 36,500,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens ایستاده HF-45HFL 45,000,000 18 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 14 نفره KD - C707ST 33,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - C707SW 35,850,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - E702NT 24,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 14 نفره KD - E702NW 23,250,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC34W 27,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45W 31,750,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE14W 22,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24T 25,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24W 24,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-810NT 21,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-811NW 21,300,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-812NW 22,300,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-823NT 25,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824ST 28,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824SW 29,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826ST 31,170,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826SW 32,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SS 34,170,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827ST 33,550,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SW 35,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-C706ST 31,790,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-C707SS 32,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC75W 37,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L104ST 36,750,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L104SW 34,310,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NT 29,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Titan WT-L84NW 29,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SW 34,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-1412SS سیلور 33,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-1412SW 31,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM326T 19,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM326W 18,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-370NW 18,550,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NT 20,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NW 20,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NW 21,200,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NT 22,600,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NW 21,600,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NT 25,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NW 23,790,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-384NT 29,680,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-384NW 28,600,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-388CT 31,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-388CW 30,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390ST 31,600,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390SW 30,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM407W 18,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-412SW 35,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L104SW 34,310,000 18 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG WM-L1050ST 33,360,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 31,970,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CS 36,400,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CW 34,810,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 30,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR 18,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022SNR 7,640,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022WNR 7,330,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313W 5,700,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3245BCR 9,820,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855WCR 14,170,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859BCR 21,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859CR SolarDOM Persia Plus 21,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859WCR 20,700,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SG-2335W Solar 5,700,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 18 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853CR 15,250,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853SCR 17,350,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WCR 16,950,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WR 14,850,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855SCR 14,570,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3858SCR 17,350,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BF-U223T 39,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GR-F445WFX 69,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GR-R444WRX 69,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PW 25,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCB 25,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCT 26,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCW 25,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCB Refrigerator 33,110,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCT 30,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCW 31,110,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCB Refrigerator 32,180,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCT Refrigerator 32,170,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCW Refrigerator 32,180,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GBX 38,710,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GLX 40,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GBX 40,600,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GLX 401,920,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 73,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 69,610,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634SS 109,100,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634WS 101,900,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 44,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 44,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 46,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 46,660,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG دو قلو GR-F445SFX 73,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Bentlee SX-B528W 78,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B532S 88,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDP86DB 139,990,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426T 58,700,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426W 56,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 70,700,000 18 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 86,800,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5428TB 75,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528TB 81,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528WB 78,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532SB 88,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532WB 87,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534SB 104,800,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534WB 99,440,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-B528T 81,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-P428T 75,500,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734SN 128,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734WN 122,000,000 18 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 8,700,000 18 ساعت پیش شركتی 18 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/02/11
سونی پتنت مربوط به یک لنز تماسی چشمی را ثبت کرده که در آن یک دوربین بسیار کوچک با تمام ماژول‌های مورد نیاز برای تصویربرداری و ارسال تصاویر قرار گرفته است. این دوربین با استفاده از یک سنسور حساس به پلک تصاویر را ثبت می‌کند.
1395/02/11
ال جی جی 5 دیروز در طی مراسمی در تهران به صورت رسمی در ایران رونمایی شد. در این مراسم مزدک ابراهیمیان، مدیر محصول شرکت مدیاپردازش با اعلام قیمت دو میلیون و صد هزار تومانی برای ال جی جی 5 در ایران بیان کرد این گوشی به همراه بسته‌ی ویژه به فروش خواهد رسید.
1395/02/11
ال‌جی در سه ماهه اول امسال با ضرر‌دهی بخش موبایل روبرو بود. اما بخش لوازم خانگی این شرکت، فروش بالایی داشته و درآمد کلی این شرکت ۶۶ درصد افزایش یافته است.
1395/02/07
در سال های اخیر خبرهای نگران کننده ای از تعرض و تجاوز به زنان در هند منتشر شده است که نگرانی مردم محلی و جوامع بین المللی مدافع حقوق زنان را در پی داشت.
1395/02/07
ماه هاست که مناقشه عجیبی بین قیمت تمام شده خودرو، درصد تورم، شرایط اقتصادی، دیوار تعرفه خودروهای وارداتی و وجود یا عدم وجود انحصار در بازار خودرو وجود دارد.
1395/02/05
ال جی جی 5 دو ماه قبل در جریان کنگره جهانی موبایل بارسلون معرفی شد، ولی با وجود اینکه مدت‌ها است وارد بازار جهانی شده، تا به امروز وارد ایران نشده است. اما بالاخره ال‌جی اعلام کرد که روز جمعه با برگزاری مراسمی، ال‌جی جی ۵ به صورت رسمی وارد بازار ایران خواهد شد.
1395/02/05
این روزها با بیشتر شدن امکانات دستگاه های موبایل، شاید رایج ترین شکوه و گلایه کاربران عمر اندک باتری تلفن های همراه باشد که البته این گلایه نیز کاملا به جاست: هیچ چیز بدتر از آن نیست که ...
1395/02/04
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: بیش از یک میلیون کارت خرید کالا به افراد تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشور ، تأمین اجتماعی و کارکنان آموزش و پرورش در طرح کارت خرید کالا تعلق می گیرد.
1395/02/04
این روزها شبکه‌ی 3G تقریبا حالتی مشابه آنتن‌دهی معمولی سیم‌کارت پیدا کرده است و کمتر جایی در کشورمان پیدا می‌شود که تحت پوشش آن نباشد؛ اما نسل پنجم با نام اینترنت 5G در آن‌سوی آب‌ها در حال پردازش است.
1395/01/31
به تازگی محققان دانشگاه کلمبیا از یک نمونه دوربین انعطاف پذیر رونمایی کرده‌اند که نسبت به تمامی نمونه‌های رونمایی شده تا به حال قدرتمند‌تر است. بدون شک دسترسی به چنین تکنولوژی می‌تواند بر روی سایر تکنولوژی‌های آینده نیز تأثیر به سزایی بگذارد.
‌گزیده اخبار روز
1395/02/11
از مجموع 290 کرسی مجلس دهم، 121 کرسی به نامزدهای لیست امید و 83 کرسی به نامزدهای اصولگرا رسید.
1395/02/11
سونی پتنت مربوط به یک لنز تماسی چشمی را ثبت کرده که در آن یک دوربین بسیار کوچک با تمام ماژول‌های مورد نیاز برای تصویربرداری و ارسال تصاویر قرار گرفته است. این دوربین با استفاده از یک سنسور حساس به پلک تصاویر را ثبت می‌کند.
1395/02/11
ال جی جی 5 دیروز در طی مراسمی در تهران به صورت رسمی در ایران رونمایی شد. در این مراسم مزدک ابراهیمیان، مدیر محصول شرکت مدیاپردازش با اعلام قیمت دو میلیون و صد هزار تومانی برای ال جی جی 5 در ایران بیان کرد این گوشی به همراه بسته‌ی ویژه به فروش خواهد رسید.
1395/02/11
ال‌جی در سه ماهه اول امسال با ضرر‌دهی بخش موبایل روبرو بود. اما بخش لوازم خانگی این شرکت، فروش بالایی داشته و درآمد کلی این شرکت ۶۶ درصد افزایش یافته است.
1395/02/08
عضو انجمن لوازم خانگی از افزایش تقاضای شرکت‌های خارجی به تولید لوازم خانگی در ایران خبرداد.
1395/02/08
تلویزیونی با رزولوشن فول اچ دی بخریم یا بیشتر هزینه کنیم و به سراغ UHD (رزولوشن 4K) برویم؟ در زمان خرید تلویزیون، این سوال برای همه مطرح می شود.
1395/02/08
نخستین روغن موتور خودرو پایه گیاهی کشور «تترا» طی مراسمی با حضور دکتر آیت اللهی مدیرعامل شستا و مسوولان محیط زیست رونمایی و به بازارعرضه شد .
1395/02/08
استفاده از سفره‌های یکبارمصرف تهدید بزرگی برای سلامتی مصرف کنندگان است.
1395/02/07
در سال های اخیر خبرهای نگران کننده ای از تعرض و تجاوز به زنان در هند منتشر شده است که نگرانی مردم محلی و جوامع بین المللی مدافع حقوق زنان را در پی داشت.
1395/02/07
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با بیان این که بانکهای ملی، صادرات و رفاه کارگران، بانکهای عامل در اجرای طرح فروش اقساطی کالا هستند گفت: حداکثرحقوق دریافتی شرکت کنندگان در طرح کارت اعتباری کالا ۱.۵ میلیون تومان است.