لیست قیمت‌های تهران پروژکتور 1398/03/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 33987215اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 2,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 590,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش آويز 150 * 150 4,500,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 9,680,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 50,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 9,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 8,900,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 13,800,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 15,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 18,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,500,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 6,500,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 9,900,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 4,500,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 10,500,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 12,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 7,900,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,500,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 7,900,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 13,600,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 12,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 4,500,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma ZD302 DLP 6,500,000 10 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ELPGS03 6,500,000 10 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 900,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
15M 1,300,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 900,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,200,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Epson USB DONGLE 6,500,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 3,200,000 10 ساعت پیش شرکتی 5 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
MeLE Cast S3 3,800,000 10 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma HD29 Darbee 110,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپتما Optoma HD39 Darbee 140,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 37,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپتما Optoma S341 Plus 37,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma UHD40 210,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 43,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-W05 75,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 39,800,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 142,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 99,900,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 45,900,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 50,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 125,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 155,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer K138ST 59,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ BW4060 80,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 33,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ ms550 35,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ mx550 43,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 320,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW373 93,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW350 119,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 119,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 130,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 184,990,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 230,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJS2150 40,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon LV-X320 52,000,000 10 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 68,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/03/02
​موزیلا طراح مرورگر فایرفاکس می‌گوید با افزودن قابلیت‌هایی به مرورگر یادشده آن را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد سریع‌تر خواهد کرد.
1398/02/31
شرکت سامسونگ الکترونیکس اعلام کرد تمامی مدل‌های ۲۰۱۹ تلویزیون هوشمند این شرکت و تعدادی از مدل‌های منتخب سال ۲۰۱۸ از امروز و پس از بروزرسانی Firmware، در بیش از ۱۰۰ کشور، مجهز به اپلیکیشن Apple TV خواهند شد و در ۱۷۶ کشور نیز از AirPlay ۲ پشتیبانی خواهند کرد
1398/02/30
سینمای خانگی مجموعه ای از ابزارها هستند که حس دیدن فیلم در سینما را برای شما در خانه تداعی می کنند. سینمای خانگی ابزارهایی مانند بلندگوها و دستگاه های پخش صدا هستند که در اطراف سالن خانه قرار گرفته و با پخش شدن فیلم از تلویزیون صدا به صورت سه بعدی به گوش می رسد.
1398/02/29
اگر برای نخستین بار به فکر خرید یک دوربین عکاسی افتاده‌اید، ممکن است با سوالات زیادی روبه‌رو ‌شوید.
1398/02/28
همه کامپیوترها دارای سخت افزار گرافیکی هستند و این بخش گرافیکی مسئولیت مهمی را به عهده دارد. اکثر کامپیوترهای جدید از واحد پردازش گرافیکی (GPU) اینتل، انویدیا یا AMD بهره می برند.
1398/02/26
یخچال فریزر بکو مدل TSE1231 با ظرفیت ۶ فوت و امکاناتی مانند سیستم بدون برفک در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این یخچال با طراحی ساده ای که دارد از یخچال های موجود در بازار ایران و محصول شرکت بکو است.
1398/02/26
آسیب‌پذیری جدیدی در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ به تازگی کشف و اعلام شده است که برای مدتی طولانی امکان سواستفاده از اطلاعات خصوصی کاربران را به هکرها داده است.
1398/02/26
در هفته‌های اخیر، اپراتورها قیمت بسته‌های اینترنت را افزایش دادند رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی نمی‌داند و معتقد است که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.
1398/02/25
رایانه ما انبار ذخیره اطلاعات نیست! از این موضوع خیلی‌ها آگاهند و البته می‌دانند که نه حافظه دستگاه‌شان آنقدرها می‌کشد ‌و جوابگو است و نه یک رایانه با حافظه پر و پیمان خوب کار می‌کند.
1398/02/24
پلوپز یکی از لوازم پرکاربرد آشپزخانه است. استفاده از این دستگاه کار کاربران را راحت کرده و در صرفه جویی وقت، مخصوصا در میهمانی های پر جمعیت تاثیر بسزایی داشته است.
‌گزیده اخبار روز
1398/03/02
​موزیلا طراح مرورگر فایرفاکس می‌گوید با افزودن قابلیت‌هایی به مرورگر یادشده آن را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد سریع‌تر خواهد کرد.
1398/03/02
اینستاگرام از جمله اپلیکیشن‌های کاربردی محسوب می‌شود که برای کاربران ایرانی محبوبیت فراوان دارد و گفتنی است این شبکه اجتماعی اجازه انتشار ویدئوهای کمتر از یک دقیقه را برای کاربران فراهم می‌کند.
1398/02/31
ساعاتی پیش شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه سقف برداشت از خودپرداز بانک‌ها از امروز با یک آپدیت سیستمی از دویست هزار تومان به پانصد هزار تومان رسیده است.
1398/02/31
شرکت سامسونگ الکترونیکس اعلام کرد تمامی مدل‌های ۲۰۱۹ تلویزیون هوشمند این شرکت و تعدادی از مدل‌های منتخب سال ۲۰۱۸ از امروز و پس از بروزرسانی Firmware، در بیش از ۱۰۰ کشور، مجهز به اپلیکیشن Apple TV خواهند شد و در ۱۷۶ کشور نیز از AirPlay ۲ پشتیبانی خواهند کرد
1398/02/31
برای داشتن یک سفر بی نظیر و به یادماندنی به ترکیه، این مطلب را بخوانید
1398/02/30
سینمای خانگی مجموعه ای از ابزارها هستند که حس دیدن فیلم در سینما را برای شما در خانه تداعی می کنند. سینمای خانگی ابزارهایی مانند بلندگوها و دستگاه های پخش صدا هستند که در اطراف سالن خانه قرار گرفته و با پخش شدن فیلم از تلویزیون صدا به صورت سه بعدی به گوش می رسد.
1398/02/30
مشترکان ایرانسل به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی، یک گیگابایت اینترنت رایگان دریافت می‌کنند.
1398/02/29
اگر برای نخستین بار به فکر خرید یک دوربین عکاسی افتاده‌اید، ممکن است با سوالات زیادی روبه‌رو ‌شوید.
1398/02/28
همه کامپیوترها دارای سخت افزار گرافیکی هستند و این بخش گرافیکی مسئولیت مهمی را به عهده دارد. اکثر کامپیوترهای جدید از واحد پردازش گرافیکی (GPU) اینتل، انویدیا یا AMD بهره می برند.
1398/02/26
یخچال فریزر بکو مدل TSE1231 با ظرفیت ۶ فوت و امکاناتی مانند سیستم بدون برفک در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این یخچال با طراحی ساده ای که دارد از یخچال های موجود در بازار ایران و محصول شرکت بکو است.