لیست قیمت‌های تهران پروژکتور 1397/11/02

تلفن فروشگاه / شرکت: 33987215اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 2,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 590,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش آويز 150 * 150 4,500,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 9,680,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 45,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 9,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 8,900,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 13,800,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 15,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 18,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,500,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 6,500,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 9,900,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 4,500,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 10,500,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 12,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 7,900,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,500,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 7,900,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 13,600,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 12,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 4,500,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma ZD302 DLP 6,500,000 2 روز پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ELPGS03 6,500,000 2 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 900,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
15M 1,300,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 900,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,200,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Epson USB DONGLE 6,500,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 3,200,000 5 روز پیش شرکتی 5 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
MeLE Cast S3 3,800,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma HD144X 90,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29 Darbee 110,000,000 2 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپتما Optoma S341 37,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اپتما Optoma S341 Plus 37,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma UHD60 270,000,000 2 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 2 سال
اپتما Optoma W303 71,500,000 2 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-530 115,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 126,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S05 53,000,000 2 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 39,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 120,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 81,900,000 2 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 45,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 50,000,000 12 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 116,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 140,000,000 5 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON EH-TW610 90,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS506 31,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS527 35,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ms550 35,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ mx550 43,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 100,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 134,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJS2150 36,000,000 2 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon LV-X320 38,000,000 2 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 54,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/11/02
خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید،این اتفاق تحت‌تاثیر اعلام قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت گرفت.
1397/11/02
هیوندای موتوراسپرت از مدل مسابقه‌ای هاچ‌بک ولوستر N TCR مدل ۲۰۱۹ رونمایی کرد که با قیمتی معادل ۱۵۵ هزار دلار راهی بازار آمریکا خواهد شد.
1397/10/29
پس از افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت انواع خودروهای سایپا، این شرکت باز هم قیمت انواع تیپ‌های پراید، تیبا و ساینا را به صورت شبانه افزایش داد.
1397/10/29
کارت‌های گرافیک اکسترنال چگونه عمل می‌کنند؟ قدرت و پردازش آن‌ها چقدر است؟ آیا می‌توانند جایگزین کارت‌های گرافیک اینترنال شوند؟ پاسخ همه‌ی این سوالات را در این مقاله بخوانید.
1397/10/29
همه ساله یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه CES، بخش مربوط به حضور برندهای لوازم خانگی است چراکه پیشرفت تکنولوژی در این حوزه با سرعت برق و باد در حال پیش روی بوده و از طرفی برای بیشتر مردم نیز قابل لمس تر است.
1397/10/29
این سئوال از سوی کاربران اینترنت مطرح شده که آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا خیر؟
1397/10/29
کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری به تازگی از یک آسیب‌پذیری جدید در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ خبر داده‌اند که پیام‌های قدیمی در گوشی‌های اندرویدی را بدون کسب اجازه از کاربران حذف می‌کرده است.
1397/10/27
تبلت های بیشماری در بازار وجود دارند، اما کدام یک برای شما مناسب است؟ آیا یک تبلت IOS برای شما مناسب است یا یک تبلت اندرویدی؟ عومل مهمی وجود دارند که هنگام خرید تبلت باید در نظر بگیرید.
1397/10/26
فروش فوری محصولات سایپا به زودی شروع می‌شود. شرکت سایپا در اطلاعیه‌ای عنوان کرد با بررسی روش‌های فروش و رعایت حق تقدم از روزهای آینده شرایط فروش خودروهای سایپا را اعلام می‌کنیم.
1397/10/26
مجموعه ای از لوازم خانگی هوشمند با پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا تحت برند شارپ و با هدف ایجاد زندگی راحت تر روانه بازار شدند.
‌گزیده اخبار روز
1397/11/02
سخنگوی شورای شهر تهران از عدم موافقت شهردار و منتفی شدن دریافت عوارض در پنج تونل شهری خبر داد.
1397/11/02
خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید،این اتفاق تحت‌تاثیر اعلام قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت گرفت.
1397/11/02
هیوندای موتوراسپرت از مدل مسابقه‌ای هاچ‌بک ولوستر N TCR مدل ۲۰۱۹ رونمایی کرد که با قیمتی معادل ۱۵۵ هزار دلار راهی بازار آمریکا خواهد شد.
1397/11/02
سامسونگ قصد دارد گوشی‌های هوشمند آخرین پرچم‌دار خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از آخرین مدل آیفون اپل به بازار عرضه کند.
1397/11/01
دومین نمایشگاه کار ایران به مدت سه روز (۴ تا ۶ بهمن ماه) با حمایت ویژه همراه اول از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار می شود.
1397/10/29
پس از افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت انواع خودروهای سایپا، این شرکت باز هم قیمت انواع تیپ‌های پراید، تیبا و ساینا را به صورت شبانه افزایش داد.
1397/10/29
اگر بخواهیم از جنبه‌ی مقرون‌به صرفه بودن برای سفر زمانی را انتخاب کنیم، مشخصاً زمستان بهترین زمان خواهد بود به‌خصوص اگر مقصد شما کشورهای همسایه ایران باشد.
1397/10/29
کارت‌های گرافیک اکسترنال چگونه عمل می‌کنند؟ قدرت و پردازش آن‌ها چقدر است؟ آیا می‌توانند جایگزین کارت‌های گرافیک اینترنال شوند؟ پاسخ همه‌ی این سوالات را در این مقاله بخوانید.
1397/10/29
همه ساله یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه CES، بخش مربوط به حضور برندهای لوازم خانگی است چراکه پیشرفت تکنولوژی در این حوزه با سرعت برق و باد در حال پیش روی بوده و از طرفی برای بیشتر مردم نیز قابل لمس تر است.
1397/10/29
این سئوال از سوی کاربران اینترنت مطرح شده که آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا خیر؟