لیست قیمت‌های تهران پروژکتور 1399/03/09

تلفن فروشگاه / شرکت: 33987215اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,200,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 600,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SUPAR 6*4 350,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 12,400,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 8,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,500,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 14,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 18,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 7,500,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 8,500,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 12,500,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 6,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 11,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 11,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,900,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 8,500,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 6,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 11,600,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 13,500,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,500,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
سوپار sopar سوپار sopar
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپار sopar برقی 600 * 400 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma ZD302 DLP 9,500,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ELPGS03 9,500,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 900,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
15M 1,300,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 900,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,200,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Epson USB DONGLE 12,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
باکس محافظ توری دیتا 3,200,000 1 روز پیش شرکتی 5 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma HD144X 110,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29 Darbee 135,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپتما Optoma HD39 Darbee 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S334e 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma UHD40 290,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X342e 48,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 53,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 180,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W05 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2247U 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 300,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S05 50,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON EB-U05 115,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 144,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 109,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 70,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 170,000,000 1 روز پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 440,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MH550 110,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 39,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS527 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ms550 48,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX507 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ mx550 58,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TK800 300,000,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ TK800M 300,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-LB385 96,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB425 116,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW335 98,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW373 102,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 104,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 680,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW370 130,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 130,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 179,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic 502X 59,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
‌گزیده اخبار روز
1399/03/08
امروزه لوازم خانگی از پرکاربردترین لوازم در هر خانه می باشد که از تنوع و گستردگی بالایی برخوردار می باشد. امروزه با توجه به پیچیده شدن تکنولوژی به کار برده شده در لوازم خانگی همچنین افزایش قیمت آن تقاضا برای تعمیرات آن رو به افزایش است. همین امر باعث شده است تا دوره های تعمیرات لوازم خانگی پرطرفدار بوده و افراد بسیاری در آن ثبت نام نمایند.
1399/03/08
امروزه در اکثر ساخت و سازهای جدید به جای تاسیسات گرمایشی سنتی و پرمصرف از شیوه های بروز مثل نصب پکیج دیواری استفاده می شود. به همین دلیل افرادی که در دوره آموزش نصب پکیج دیواری شرکت می کند می توانند کار نصب پکیج در ساختمان های مختلف را انجام دهند. دوره نصب پکیج در آموزشگاه های مختلفی برگزار می شود، و بهتر است برای تبدیل شدن به یک تعمیرکار حرفه ای به بهترین آموزشگاه نصب پکیج مراجعه شود.
1399/03/07
لحظاتی قبل زلزله تهران را لرزاند و در نقاطی از شهر این زلزله حس شد.
1399/03/06
یکی از ویژگی‌های اپل واچ سری ۴ و ۵، قابلیت الکتروکاردیوگرام است که به کاربر اجازه می‌دهد نوعی نوار قلب را به کمک ساعت خود تولید کند. البته این ویژگی تنها در ۳۵ کشور در دسترس است و ...
1399/03/06
کارشناسان امنیتی ادعا می‌کنند بدافزار پیچیده‌ی جدیدی با هدف معدن‌کاوی رمزارز، هزاران سیستم و سرور سازمانی را هدف قرار داده است.
1399/03/03
فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو به شیوه قرعه کشی از میان متقاضیان خرید خودرو راهکار جدیدی است که از سوی خودروسازان ارائه شده تا این آشفته بازار سامانی بگیرد.
1399/03/03
مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت فیسبوک، در مصاحبه‌ای برنامه این شرکت در قبال مدل‌های فعالیت دورکاری برای کارمندان را توضیح داد.
1399/02/31
مدت‌هاست که می‌دانیم اپل در حال توسعه عینک واقعیت افزوده خود است. اخیرا افشاگر معروف، «جان پروسر» اطلاعات جدیدی از عینک اپل در اختیار علاقه‌مندان به دنیای فناوری قرار داده که شامل نام، قیمت و برخی ویژگی‌های آن می‌شود.
1399/02/31
شرکت ریزر امروز از جدیدترین محصول خود رونمایی کرد. در حالی که این برند در زمینه تجهیزات گیمینگ فعالیت می‌کند، هدفون «Opus» علاقه‌مندان به کیفیت بالای صدا را هدف گرفته و ...
1399/02/29
لوازم خانگی بوش بسیار متنوع هستند، چرا که این شرکت علاوه بر تولید انواع جاروبرقی، ظرفشویی، لباسشویی، هود، فر و ... اقدام به تولید لوازم کوچک ولی ضروری منزل از جمله انواع همزن بوش، قهوه ساز بوش و مخلوط کن بوش نموده است که ...