لیست قیمت‌های رمزینه سنتر 1398/12/01

تلفن فروشگاه / شرکت: 88340969کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RS1100ZB 7,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Voyager 1400g 9,600,000 3 روز پیش  سال
Xenon 1902 27,000,000 3 روز پیش  سال
نوری TYSON TY 2012 3,300,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 3,500,000 3 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS60LWW 3,500,000 3 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS90LBR 4,360,000 3 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 8,000,000 2 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 20,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 3 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 29,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 22,000,000 2 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 11,500,000 2 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 27,000,000 2 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 2 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 20,000,000 3 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 12,000,000 2 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,000,000 2 روز پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 9,900,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 3,400,000 18 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 7,400,000 18 ساعت پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 27,400,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 18,000,000 2 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 10,300,000 18 ساعت پیش  سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 2 روز پیش  سال
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 2 روز پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 6,300,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,000,000 3 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190 6,900,000 2 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190BT 11,500,000 2 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 35,000,000 3 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,000,000 3 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z6182 1D 12,100,000 3 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-9000 56,500,000 3 روز پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 8,800,000 3 روز پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 7,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 11,900,000 3 روز پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 28,000,000 18 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,500,000 18 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,000,000 18 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 2,300,000 2 روز پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 10,000,000 3 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 11,000,000 3 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 28,000,000 3 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 10,400,000 3 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 9,500,000 3 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 28,000,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ300 7,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 4,400,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 52,500,000 2 روز پیش مادیران 18 ماه
الیوتی Olivetti PR2-E 16,000,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 13,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 9,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 28,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 50,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 27,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 23,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 80,000,000 3 روز پیش  سال
OKPOS Z-1500 70,000,000 3 روز پیش  سال
OKPOS Z-9000 60,000,000 3 روز پیش  سال
Partner SP800 74,000,000 2 روز پیش شرکتی 3 سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 38,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR +Touch POS T9100 60,000,000 3 روز پیش  سال
اسکار OSCAR 9000D 36,900,000 3 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9800 21,500,000 3 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 23,500,003 3 روز پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 45,000,000 2 روز پیش  سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 100,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra 105SL 77,500,000 3 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 30,000,000 3 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B230 25,000,000 3 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 14,000,000 3 روز پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita PBD 9S 6,000,000 2 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RC 7000 Radin 22,000,000 3 روز پیش  سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 30,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 38,000,000 3 روز پیش  سال
صدر sadr POS 22,000,000 3 روز پیش  سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio 140CR-SB 18,000,000 3 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C300 MG 23,000,000 3 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C6000 29,000,000 2 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S2000 MG 22,000,000 3 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S300 MG 19,500,000 3 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2200 25,000,000 2 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2400 26,000,000 3 روز پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,000,000 18 ساعت پیش  سال
DELTA Thermal 3150 13,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 51,000,000 2 روز پیش  سال
Jolimark DP 550 42,000,000 2 روز پیش  سال
Novex RP80250 10,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ProTech AB-88H Thermal 9,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030 11,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 3,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 12,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 11,900,000 18 ساعت پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,500,000 18 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 11,500,000 18 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,000,000 18 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 11,500,000 2 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 80220 12,000,000 3 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm Q80 10,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8320 9,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 10,500,000 2 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 10,500,000 18 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG BTP-L42 17,300,000 2 روز پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG U80 10,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 15,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 19,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 23,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 28,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 14,600,000 2 روز پیش شرکتی 14 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 22,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 25,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 9,500,000 2 روز پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 21,400,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo RP200 11,500,000 2 روز پیش شرکتی 14 ماه
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 19,000,000 3 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 24,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,200,000 3 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 2 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 13,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 14,000,000 2 روز پیش  سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 25,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 84,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 4,950,000 2 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9220 20,000,000 2 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9331 21,000,000 2 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 14,000 18 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 4,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 100,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 25mm*35mm 350 2 روز پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 20,000 18 ساعت پیش  سال
پلاستیکی 18,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاغذی 18,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
متال 10,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 25,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 21,000,000 2 روز پیش  سال
Delta 8300 14,000,000 2 روز پیش شرکتی 14 ماه
LEDEN LG - 866 6,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 29,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 26,000,000 2 روز پیش  سال
TSC 244 21,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 21,000,000 2 روز پیش  سال
TSC TA210 21,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
TSC TE200 21,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
ZM 400 68,000,000 18 ساعت پیش  سال
Zmin X1 20,000,000 2 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 24,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 19,500,000 18 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 33,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 35,300,000 18 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 35,300,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 43,500,000 2 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 25,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 46,700,000 2 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GC420t 203dpi 47,500,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra GK888 35,000,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 60,000,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra TLP2844 Parallel 17,000,000 2 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 77,000,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 95,500,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 45,000,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 138,000,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 158,000,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 175,000,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT420 صنعتی 295,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 10,000,000 3 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 20,000,000 2 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 24,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 17,400,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX RT700i 22,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 170,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
M3 BLACK 32,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 ORANGE 36,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 SKY 31,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 120,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 54,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 110,000,000 2 روز پیش  سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/11/29
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوهای سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
1398/11/26
هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.
1398/11/21
گروهی از هکرها برای مدتی کنترل حساب‌های کاربری رسمی فیسبوک روی پلتفرم‌های توییتر و اینستاگرام را در دست گرفتند.
1398/11/19
فاکسکان، مهم‌ترین شریک اپل در تولید آیفون، برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا سراغ تولید ماسک‌های پزشکی خواهد رفت.
1398/11/16
فوجی فیلم در مراسمی در لندن از دوربین X100V رونمایی کرد. این دوربین از حسگر 26.1 مگاپیکسلی نسل چهارم X-Trans CMOS و پردازنده سیگنال تصویر X-Processor 4 بهره برده و به گفته سازنده برای عکاسان خیابانی تولید شده است.
1398/11/15
تصاویر و مشخصات اصلی و قیمت گوشی هوشمند Captain America (با کدنام احتمالی نوکیا 5.2) افشا شد.
1398/11/14
مایکروسافت اعلام کرد به افرادی که ایرادهای کنسول بازی ایکس باکس را گزارش کنند، جایزه‌ی نقدی تا ۲۰ هزار دلار پرداخت خواهد کرد.
1398/11/13
رئیس اتاق اصناف خاش گفت: خرید و فروش هر گونه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا بر حسب تاکیدات وزارت در سطح این شهرستان و کشور ممنوع است.
1398/11/12
به نظر می‌رسد که اپل هفته را آن طور که انتظار داشت به پایان نبرد، زیرا پارلمان اروپا رای مثبت خود در رابطه با استفاده از یک شارژر مشترک برای تمامی گوشی‌های هوشمند را صادر کرد.
1398/11/08
کولرهای Wraith شرکت AMD از خنک‌کننده‌های حرفه‌ای بازار پردازنده است. البته نمونه‌های تقلبی این کولرها مشکلات زیادی برای کاربران ایجاد می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1398/11/30
مرسدس AMG از یک قایق با قدرت ۲۷۰۰ اسب بخاری رونمایی کرد. در کنار این قایق AMG از یک نسخه‌ی G63 نیز به‌طور خاص برای همین قایق طراحی شده است.
1398/11/29
باتوجه به نیاز کشور به وجود نرم‌افزاری جامع برای برای ساماندهی خانه‌های خالی از سکنه، سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی می‌شود.
1398/11/29
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوهای سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
1398/11/28
بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات اصلاحی برای رفع كاستی‌های موجود در برخی بانک‌ها آغاز شده است و در روزهای آتی، شاهد بهبود مشکلات رمز دوم پویا خواهیم بود.
1398/11/28
اخیرا کاربری از مدیرعامل اینستاگرام پرسیده چرا با وجود این که دو ماه هم از سال ۲۰۲۰ می‌گذرد، هنوز برنامه اختصاصی برای آیپد توسعه داده نشده است. سوال این کاربر ذهن بسیاری دیگر را هم مشغول کرده بود، ولی اکنون می‌دانیم علت چیست...
1398/11/26
بورینگ کمپانی ایلان ماسک اخیرا توانسته حفر یکی از تونل‌های مرکز همایش لاس وگاس را با موفقیت به پایان برساند.
1398/11/26
هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.
1398/11/26
در طول تاریخ، انسان همواره به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با گذشته بوده است و باید بدانید که نتیجه تحقیقات باستان شناسان همواره منجر به کشف آثار باستانی بسیار ارزشمند و اطلاعات مهم می شود، در این مقاله قصد داریم منطقه را که به عنوان قدیمی ترین زیستگاه بشر شناخته می شود معرفی کنیم
1398/11/23
وب سایت آی ماینر به عنوان پیشرفته ترین و معتبرترین سامانه آنلاین خرید و اجاره ماینر ، با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت خود را در بازار ایران آغاز کرد.
1398/11/21
گروهی از هکرها برای مدتی کنترل حساب‌های کاربری رسمی فیسبوک روی پلتفرم‌های توییتر و اینستاگرام را در دست گرفتند.