لیست قیمت‌های رمزینه سنتر 1398/01/06

تلفن فروشگاه / شرکت: 88340969کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RS1100ZB 7,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
Voyager 1400g 9,600,000 8 روز پیش  سال
Xenon 1902 27,000,000 8 روز پیش  سال
نوری TYSON TY 2012 3,300,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 3,500,000 8 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS60LWW 3,500,000 8 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS90LBR 4,360,000 8 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 6,500,000 8 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 15,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 8 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 31,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 22,000,000 8 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 11,500,000 8 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 8 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 25,000,000 8 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 12,000,000 8 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 10,800,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 3,400,000 8 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 7,500,000 8 روز پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 28,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 15,000,000 8 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 10,500,000 8 روز پیش  سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 8 روز پیش  سال
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 8 روز پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 6,300,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,000,000 8 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190 6,900,000 8 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190BT 11,500,000 8 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 35,000,000 8 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,000,000 8 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z6182 1D 12,100,000 8 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-9000 34,000,000 8 روز پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 8,800,000 8 روز پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 6,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 13,000,000 8 روز پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 28,000,000 8 روز پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,500,000 8 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,000,000 8 روز پیش مادیران 1 سال
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 10,000,000 8 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 11,000,000 8 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 34,000,000 8 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 9,500,000 8 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 11,500,000 8 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 13,000,000 8 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ300 7,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 3,800,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 16,000,000 8 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 14,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 20,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 25,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 28,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 30,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 25,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP i450 27,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 23,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 80,000,000 8 روز پیش  سال
OKPOS Z-1500 70,000,000 8 روز پیش  سال
OKPOS Z-9000 60,000,000 8 روز پیش  سال
Partner SP800 49,000,000 8 روز پیش شرکتی 3 سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 38,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR +Touch POS T9100 60,000,000 8 روز پیش  سال
اسکار OSCAR 9000D 36,900,000 8 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9800 21,500,000 8 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 23,500,003 8 روز پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 40,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 45,000,000 8 روز پیش  سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,900,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra 105SL 77,500,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 30,000,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B230 25,000,000 8 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 19,000,000 8 روز پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita PBD 9S 6,000,000 8 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 10,000 8 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RC 7000 Radin 22,000,000 8 روز پیش  سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 30,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 38,000,000 8 روز پیش  سال
صدر sadr POS 22,000,000 8 روز پیش  سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio 140CR-SB 18,000,000 8 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C300 MG 23,000,000 8 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C6000 29,000,000 8 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S2000 MG 22,000,000 8 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S300 MG 19,500,000 8 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2200 25,000,000 8 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2400 26,000,000 8 روز پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,000,000 8 روز پیش  سال
DELTA Thermal 3150 13,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 51,000,000 8 روز پیش  سال
Jolimark DP 550 42,000,000 8 روز پیش  سال
Novex RP80250 10,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
ProTech AB-88H Thermal 9,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030 11,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 3,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 12,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 8,000,000 8 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,500,000 8 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 11,500,000 8 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,000,000 8 روز پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 11,500,000 8 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 80220 12,000,000 8 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm Q80 10,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8320 9,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 10,500,000 8 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 10,500,000 8 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG U80 10,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 15,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 19,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 25,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 23,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 22,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 25,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 9,500,000 8 روز پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 15,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 19,000,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 24,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,200,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 13,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 8,520,000 8 روز پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 90,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 4,950,000 8 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9220 20,000,000 8 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9331 21,000,000 8 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 5,000 8 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 4,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 100,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 25mm*35mm 350 8 روز پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 20,000 8 روز پیش  سال
پلاستیکی 18,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
کاغذی 18,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
متال 10,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 19,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 21,000,000 8 روز پیش  سال
LEDEN LG - 866 6,200,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 27,900,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 17,000,000 8 روز پیش  سال
TSC 244 17,900,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 21,000,000 8 روز پیش  سال
ZM 400 29,000,000 8 روز پیش  سال
Zmin X1 20,000,000 8 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 12,400,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 19,500,000 8 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 37,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 37,000,000 8 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 40,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 38,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra GK888 29,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 60,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra TLP2844 Parallel 45,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 77,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 95,500,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 45,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 60,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 110,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 140,000,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 10,000,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 30,000,000 8 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 24,900,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 24,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX RT700i 22,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 170,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
M3 BLACK 32,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 ORANGE 36,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 SKY 31,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 120,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 54,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 110,000,000 8 روز پیش  سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/20
نوشیدن چای برای ایجاد آرامش، خستگی، رفع بوی بد دهان، افزایش سوخت و ساز و…موثر است.دم کردن یک چای نیازمند آبی است که به نقطه جوش رسیده باشد و برگ های چایی که به آنها اجازه داده شود در زمان مناسب دم بکشند.
1397/12/20
به تازگی آسیب پذیری جدیدی در مرورگر اینترنتی گوگل کروم یافت شده است که خطرات متعددی را برای حریم خصوصی کاربران به وجود خواهد آورد.
1397/12/18
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اکنون با توجه به حل مشکل رجیستری و بازگشت به شرایط قبلی قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افت داشتند واکنون با ورود گوشی‌های مصادره‌ای این شیب ارزان شدن، شدت بیشتری خواهد گرفت.
1397/12/14
چند روز گذشته اپل میزبان نشست سالانه سهام دارانش بود و آنطور که بلومبرگ گزارش داده تیم کوک مدیرعامل این شرکت در جریان نشست اخیر در رابطه با آینده اپل و محصول بعدی آن که میتواند عینک هوشمند اپل باشد صحبت کرده.
‌گزیده اخبار روز
1398/01/05
به گزارش دیجیاتو، امروز دیگر می‌توان گفت که حوزه فناوری دیگر یک حوزه دور افتاده از جامعه و مخصوص متخصصان نیست، بلکه همه ما با شرکت‌هایی یا ابزارهایی که زندگی‌مان را ساده‌تر می‌کنند به خوبی آشناییم.
1397/12/27
دنیا در حال تغییره و اگر ما هم همزمان با تغییرات دنیا خود را منطبق نکنیم یا کسب و کار خود را با آن سازگار نکنیم - دیری نمی گذره که از گردونه رقابت خارج می شیم.
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
این گزارش به بررسی مهم‌ترین نشانه‌های هک شدن گوشی هوشمند کاربران می پردازد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/21
شرکت تحقیقاتی Chainanalysis تخمین زد که ۲۰ درصد تمام بیت کوین ها برای همیشه از بین رفته اند. در حال حاضر حدود ۳.۸ میلیون بیت کوین را دیگر نمی‌توان بازیابی کرد. بسیاری نمی دانند از چه طرقی بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال آنها از دست می روند پس در این مقاله، به تمام احتمالاتی که می‌توان کوین را از دست داد اشاره می کنیم.