خدمات سایت

لیست قیمت‌های رمزینه سنتر 1395/12/04

تلفن فروشگاه / شرکت: 88340969کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RS1100ZB 7,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 4,150,000 50 دقیقه پیش  
Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 4,670,000 50 دقیقه پیش  
Honeywell Voyager 1202g Wireless 14,600,000 50 دقیقه پیش  
Honeywell Voyager 1250G 3,100,000 50 دقیقه پیش  
Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 3,150,000 50 دقیقه پیش  سال
Honeywell Voyager 1400g 9,600,000 50 دقیقه پیش  سال
Honeywell Xenon 1902 24,800,000 50 دقیقه پیش  سال
Robin RS1100 Corded 1D 2,100,000 1 ساعت پیش  سال
Robin RS1200 1D 1,450,000 1 ساعت پیش  سال
Xgenx 6200 1,500,000 50 دقیقه پیش  سال
Zebex Z1170BT 7,000,000 50 دقیقه پیش  سال
Zebex Z-3190 2,900,000 50 دقیقه پیش  سال
Zebex Z-3190BT 8,000,000 50 دقیقه پیش  سال
Zebex Z-3192BT 2D 15,740,000 50 دقیقه پیش  سال
Zebex Z3220 1D 1,621,000 35 دقیقه پیش  سال
Zebex Z6182 1D 12,610,000 35 دقیقه پیش  سال
Zebex Z-9000 13,690,000 35 دقیقه پیش  سال
نوری TYSON TY 2012 1,420,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 1,290,000 35 دقیقه پیش  سال
اسکار OSCAR OS60LWW 1,449,999 35 دقیقه پیش  سال
اسکار OSCAR OS90LBR 4,360,000 35 دقیقه پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 3,300,000 50 دقیقه پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 6,790,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 12,900,000 56 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 9,500,000 56 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 4,400,000 56 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 11,500,000 6 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 10,700,000 6 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 7,690,000 56 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 3,000,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 2,130,000 54 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 2,490,000 55 دقیقه پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 10,600,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 6,200,000 6 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 3,480,000 54 دقیقه پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 6,300,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 3,250,000 35 دقیقه پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 1,990,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 5,900,000 35 دقیقه پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 8,900,000 55 دقیقه پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 5,900,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 1,590,000 54 دقیقه پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 2,900,000 54 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 6,350,000 54 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ300 5,800,000 54 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 5,800,000 54 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 17,900,000 55 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 14,800,000 54 دقیقه پیش  سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 13,400,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Woosim WSP i350 14,900,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Woosim WSP i450 18,200,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Woosim WSP R240 8,500,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 11,200,000 56 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 14,300,000 56 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 17,400,000 56 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 39,000,000 35 دقیقه پیش  سال
OKPOS Z-1500 33,000,000 35 دقیقه پیش  سال
OKPOS Z-9000 34,200,000 35 دقیقه پیش  سال
Partner SP800 33,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 3 سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 40,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR +Touch POS T9100 32,900,000 35 دقیقه پیش  سال
اسکار OSCAR 9000D 36,900,000 35 دقیقه پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9800 21,500,000 35 دقیقه پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 23,500,003 35 دقیقه پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 18,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 19,800,000 56 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sewoo LK-B20 13,700,000 6 دقیقه پیش  سال
Sewoo LK-B230 14,750,000 6 دقیقه پیش  سال
Zebra 105SL 77,500,000 6 دقیقه پیش  سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,900,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 6,850,000 6 دقیقه پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita PBD 9S 1,500,000 1 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریبون رزین Resin Ribbon 10,000 55 دقیقه پیش  
ریبون وکس Wax Ribbon 20,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Axiom TS015 19,400,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
RC 7000 Radin 8,500,000 50 دقیقه پیش  سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 8,900,000 50 دقیقه پیش  سال
صدر sadr POS 26,000,000 6 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio 140CR-SB 4,500,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio SE-C300 MG 11,300,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio SE-C6000 19,000,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio SE-S2000 MG 13,900,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio SE-S300 MG 9,800,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio TE-2200 15,500,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio TE-2400 18,000,000 50 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
AX 8320 3,700,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Delta T80 3,750,000 54 دقیقه پیش  سال
DELTA Thermal 3150 3,950,000 54 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 17,900,000 6 دقیقه پیش  سال
Jolimark DP 550 14,900,000 56 دقیقه پیش  سال
Novex 4,100,000 50 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 7,800,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ProTech AB-88H Thermal 3,900,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Sewoo LK-P31 10,400,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Sewoo LK-T20EB 5,700,000 35 دقیقه پیش  سال
Sewoo LK-TE202 5,250,000 50 دقیقه پیش  سال
Sewoo LK-TL320 Thermal 4,600,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Sewoo LK-TL32EB Thermal 5,500,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Sewoo TL200 4,250,000 50 دقیقه پیش  سال
SYLVESTER SV8030 3,300,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 3,500,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 3,500,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 3,800,000 54 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 3,250,000 54 دقیقه پیش  سال
Xgenx fullport 6300 4,200,000 6 دقیقه پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 4,400,000 54 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 5,500,000 54 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 4,400,000 54 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 4,400,000 50 دقیقه پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 80220 3,800,000 50 دقیقه پیش  سال
اکسیوم Axiohm Q80 3,120,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 3,700,000 54 دقیقه پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 4,000,000 54 دقیقه پیش  سال
بی یانگ BEIYANG U80 3,600,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 4,800,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 6,800,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 6,900,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 7,900,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 7,800,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 7,790,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 4,000,000 50 دقیقه پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 5,540,000 51 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 7,750,000 50 دقیقه پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 2,700,000 1 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9220 7,200,000 1 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9331 4,900,000 1 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 3,000 55 دقیقه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 1,540,000 6 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 100,000 56 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 25mm*35mm 400 56 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برچسب پلاستیکی 18,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 25,000 54 دقیقه پیش  سال
برچسب کاغذی قابل چاب 18,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برچسب متال 20,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta 4300 6,600,000 56 دقیقه پیش  سال
LEDEN LG - 866 6,200,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 6,500,000 56 دقیقه پیش  سال
Sewoo LK-B10 10,600,000 35 دقیقه پیش  سال
Sewoo LK-B10-LAN 11,600,000 50 دقیقه پیش  سال
TSC 244 6,800,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 6,900,000 56 دقیقه پیش  سال
Zebra TLP2844 Parallel 9,350,000 50 دقیقه پیش  سال
ZM 400 29,000,000 54 دقیقه پیش  سال
Zmin X1 7,000,000 56 دقیقه پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 8,400,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 8,500,000 54 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 11,000,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 12,000,000 55 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 12,000,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 12,300,000 6 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra GK888 8,900,000 6 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 19,600,000 35 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 78,100,000 35 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 96,300,000 35 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 32,000,000 6 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 33,500,000 6 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 46,000,000 6 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 68,000,000 6 دقیقه پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 25,000,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 7,400,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX RT700i 7,200,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 6,800,000 55 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
M3 BLACK 32,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
M3 ORANGE 36,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
M3 SKY 31,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 40,000,000 56 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 54,500,000 56 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 31,000,000 6 دقیقه پیش  سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/12/04
موسسه‌ی KGI با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرده است که آیفون 8 اپل از وجود یک دوربین سلفی با تشخیص اشیا سه بعدی بهره خواهد برد.
1395/12/04
در کنگره جهانی موبایل 2017 که هفته آینده برگزار خواهد شد گلکسی اس 8 حضور ندارد؛ اما این بدین معنا نیست که فعلاً شانس اینکه پرچمدار مورد انتظار سامسونگ را ببینیم، نخواهیم داشت.
1395/12/03
براساس خبری که در یکی از روزنامه های محلی منتشر شده 200 دستگاه تسلا مدل S و X برای استفاده در خطوط تاکسیرانی دوبی تحویل داده شده است.
1395/12/02
شرکت مخابرات منطقه تهران امروز اعلام کرد سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر VDSL با حداکثر سرعت 50 مگابیت بر ثانیه به متقاضیان واگذار می گردد.
1395/12/02
تویوتا C-HR در نمایشگاه خودرو تهران برای بازار ایران معرفی شد. قیمت تویوتا سی‌ اچ آر ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان خواهد بود.
1395/12/02
همان طور که می دانید تقریباً دو سال قبل، مایکروسافت برای نخستین بار هولولنز را به عنوان فناوری آینده ساز دنیای دیجیتال به معرض نمایش گذاشت
1395/12/02
روزنامه شهروند با شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ درباره موضوعات مربوط به این تاکسی اینترنتی گفتگو کرده است.
1395/12/01
شرکت ایران خودرو به مناسبت نوروز 96، شرایط پیش فروش و فروش قطعی محصولات خود را اعلام کرد.
1395/12/01
ایوان بلس امروز تصویری منتشر کرده است که در آن می‌توان گلکسی اس 8 و ال‌جی جی 6 را با قاب شفاف مشاهده کرد.
1395/12/01
موسسه‌ی ACEEE فهرست سبزترین خودروهای سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. در این فهرست هیوندای آیونیک و بی ام و i3 به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.
‌گزیده اخبار روز
1395/12/04
موسسه‌ی KGI با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرده است که آیفون 8 اپل از وجود یک دوربین سلفی با تشخیص اشیا سه بعدی بهره خواهد برد.
1395/12/04
متاسفانه دعوا بر سر انتخاب بهترین کارت گرافیک در کشور روسیه با یک قتل فجیع همراه بود! دادگاه این کشور پس از یکسال رای به متهم بودن یک فرد روسی تحت عنوان aleksander trofimov داده است.
1395/12/04
پیشرفت های تکنولوژیکی در طی سال های اخیر و به دنبال آن تولید ربات هایی که از کارایی و عملکرد بهتری نسبت به نیروی کار انسانی برخورداند، بیکاری میلیون ها انسان در سراسر جهان را به دنبال داشته و همین مسئله نگرانی بسیاری از تحلیلگران و همچنین آن هایی که شغلشان توسط این ربات ها تهدید می شود را در پی داشته است.
1395/12/04
در کنگره جهانی موبایل 2017 که هفته آینده برگزار خواهد شد گلکسی اس 8 حضور ندارد؛ اما این بدین معنا نیست که فعلاً شانس اینکه پرچمدار مورد انتظار سامسونگ را ببینیم، نخواهیم داشت.
1395/12/03
براساس خبری که در یکی از روزنامه های محلی منتشر شده 200 دستگاه تسلا مدل S و X برای استفاده در خطوط تاکسیرانی دوبی تحویل داده شده است.
1395/12/02
شرکت مخابرات منطقه تهران امروز اعلام کرد سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر VDSL با حداکثر سرعت 50 مگابیت بر ثانیه به متقاضیان واگذار می گردد.
1395/12/02
سردار سید علیرضا ربیعی، جانشین معاونت عملیات قرارگاه ثارالله تهران اعلام کرد پرواز کوادکوپترها و پهپادهای خصوصی بر فراز شهر تهران ممنوع است و صدور مجوز در این حوزه فقط بر عهده این قرارگاه خواهد بود.
1395/12/02
دانشمندان کانادایی می‌گویند اساس نظری پاک کردن حافظه را با آزمایش‌هایی که روی موش‌ها انجام داده‌اند ثابت کرده‌اند.
1395/12/02
تویوتا C-HR در نمایشگاه خودرو تهران برای بازار ایران معرفی شد. قیمت تویوتا سی‌ اچ آر ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان خواهد بود.
1395/12/02
همان طور که می دانید تقریباً دو سال قبل، مایکروسافت برای نخستین بار هولولنز را به عنوان فناوری آینده ساز دنیای دیجیتال به معرض نمایش گذاشت