لیست قیمت‌های رمزینه سنتر 1399/04/23

تلفن فروشگاه / شرکت: 88340969کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RS1100ZB 7,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Romans ls-1743 7,000,000 4 ساعت پیش  سال
Voyager 1400g 9,600,000 4 ساعت پیش  سال
Xenon 1902 27,000,000 4 ساعت پیش  سال
نوری TYSON TY 2012 3,300,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 5,000,000 4 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR OS60LWW 5,000,000 4 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR OS90LBR 4,360,000 4 ساعت پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 11,900,000 4 ساعت پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 24,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 4 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 39,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 25,000,000 4 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 11,500,000 4 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 39,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 4 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 39,000,000 4 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,000,000 4 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 11,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 3,400,000 3 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 7,700,000 4 ساعت پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 27,400,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,700,000 4 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 11,000,000 3 ساعت پیش  سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 4 ساعت پیش  سال
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 4 ساعت پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 6,300,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190 6,900,000 4 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190BT 11,500,000 4 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 35,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z6182 1D 12,100,000 4 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-9000 56,500,000 4 ساعت پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 11,000,000 4 ساعت پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 7,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 11,900,000 4 ساعت پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 28,000,000 3 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,500,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,900,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 2,300,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 10,000,000 4 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 11,000,000 4 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 28,000,000 4 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 12,000,000 4 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 11,500,000 4 ساعت پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 28,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ300 7,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 8,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 65,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
الیوتی Olivetti PR2-E 16,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 13,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 12,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 37,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 45,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 65,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 31,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 80,000,000 4 ساعت پیش  سال
OKPOS Z-1500 70,000,000 4 ساعت پیش  سال
OKPOS Z-9000 60,000,000 4 ساعت پیش  سال
Partner SP800 74,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 3 سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 38,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR +Touch POS T9100 60,000,000 4 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR 9000D 85,000,000 4 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9800 85,000,000 4 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 85,000,000 4 ساعت پیش  سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 30,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 40,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 45,000,000 4 ساعت پیش  سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 100,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra 105SL 77,500,000 4 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 35,000,000 4 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B230 25,000,000 4 ساعت پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 28,000,000 4 ساعت پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita PBD 9S 6,000,000 4 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 1,500,000 4 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RC 7000 Radin 22,000,000 4 ساعت پیش  سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 38,000,000 4 ساعت پیش  سال
صدر sadr POS 40,000,000 4 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio 140CR-SB 18,000,000 4 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio SE-C300 MG 23,000,000 4 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio SE-C6000 29,000,000 4 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio SE-S2000 MG 22,000,000 4 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio SE-S300 MG 19,500,000 4 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio TE-2200 25,000,000 4 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio TE-2400 26,000,000 4 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,000,000 3 ساعت پیش  سال
DELTA Thermal 3150 13,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 80,000,000 4 ساعت پیش  سال
Jolimark DP 550 60,000,000 4 ساعت پیش  سال
Novex RP80250 10,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ProTech AB-88H Thermal 9,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030 11,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 12,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 11,900,000 3 ساعت پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,500,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 11,500,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,000,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 11,500,000 4 ساعت پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 80220 12,000,000 4 ساعت پیش  سال
اکسیوم Axiohm Q80 10,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8320 9,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 10,500,000 4 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 10,500,000 3 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG BTP-L42 17,300,000 4 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG U80 13,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 15,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 30,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 29,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 35,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 16,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 14 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 22,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 30,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 9,500,000 4 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 24,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo RP200 11,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 14 ماه
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 19,000,000 4 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 24,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,200,000 4 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 4 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 13,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 14,000,000 4 ساعت پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita NK-T90 12,000,000 4 ساعت پیش  سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 38,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 104,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 4,950,000 4 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9220 20,000,000 4 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9331 21,000,000 4 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 14,000 3 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 4,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 100,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 25mm*35mm 350 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 20,000 3 ساعت پیش  سال
پلاستیکی 18,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاغذی 18,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
متال 10,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 25,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 21,000,000 4 ساعت پیش  سال
Delta 8300 14,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 14 ماه
LEDEN LG - 866 6,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 34,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 28,000,000 4 ساعت پیش  سال
TSC 244 27,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 28,000,000 4 ساعت پیش  سال
TSC TA210 21,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
TSC TE200 21,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ZM 400 68,000,000 3 ساعت پیش  سال
Zmin X1 20,000,000 4 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 24,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 19,500,000 3 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 47,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 51,000,000 3 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 51,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 48,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 25,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 52,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GC420t 203dpi 44,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبرا zebra GK888 42,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 60,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبرا zebra TLP2844 Parallel 17,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 225,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 245,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 129,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 138,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 180,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 240,000,000 4 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT420 صنعتی 590,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 35,000,000 4 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 20,000,000 4 ساعت پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 24,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 17,400,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX RT700i 22,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 170,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 27,400,000 4 ساعت پیش شرکتی 14 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
M3 BLACK 32,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
M3 ORANGE 36,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
M3 SKY 31,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 120,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 54,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 110,000,000 4 ساعت پیش  سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/04/22
انواع خاصی از نمایشگرها هستند که ویژگیهای خاصی برای برخی کاربردهای خاص در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهند. قیمت این گونه مانیتورها به دلیل همین ویژگیها با قیمت مانیتورهای معمولی متفاوت است...
1399/04/22
وقتی موبایل شارژ ندارد به این فکر می‌کنیم که باید هر طور که شده یک پیریز برق پیدا کنیم، بدون اینکه فکر کنیم نباید موبایل خود را در «هر جا» به شارژ بزنیم.
1399/04/18
اینستاگرام قابلیت پین کردن کامنت‌ها به بالای صفحه را برای تمام کاربران دنیا فعال کرد. از این پس کاربران می‌توانند حداکثر ۳ نظر را به بالای صفحه سنجاق کنند.
1399/04/17
بر اساس گزارش‌های مالی رسمی شرکت ال‌جی، به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و سود عملیاتی محصولات این کمپانی طی بازه زمانی سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است.
1399/04/17
احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز رسماً اعلام می‌کند که محدودیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورویی لغو خواهد شد.
1399/04/16
MSI عضو جدیدی در خانواده‌ی نمایشگرهای حرفه‌ای خود معرفی کرد که قابلیت‌های متنوع و حرفه‌ای را درکنار بازدهی درخورتوجه مصرف نیرو ارائه می‌کند.
1399/04/16
باج‌افزاری موسوم به ThiefQuest یا EvilQuest کاربران سیستم‌عامل مک را تهدید می‌کند که ظاهرا از توانایی‌هایی برای استخراج رمز عبور کارت‌های اعتباری نیز برخوردار است.
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده دو کمپانی مخابراتی چینی هواوی و ZTE را به عنوان «تهدید امنیت ملی» شناسایی و دسترسی آنها به میلیاردها دلار کمک هزینه دولتی گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی را قطع کرد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
‌گزیده اخبار روز
1399/04/22
انواع خاصی از نمایشگرها هستند که ویژگیهای خاصی برای برخی کاربردهای خاص در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهند. قیمت این گونه مانیتورها به دلیل همین ویژگیها با قیمت مانیتورهای معمولی متفاوت است...
1399/04/22
مایکروسافت در حال همکاری با گوگل برای اطمینان از تعامل میان ابزارهای این دو شرکت و کمک به توسعه‌‌دهندگان برای افزودن وب اپلیکیشن‌های پیش رونده یا PWA به پلی استور است.
1399/04/22
وقتی موبایل شارژ ندارد به این فکر می‌کنیم که باید هر طور که شده یک پیریز برق پیدا کنیم، بدون اینکه فکر کنیم نباید موبایل خود را در «هر جا» به شارژ بزنیم.
1399/04/21
برنامه‌های گوگل برای افزایش نرخ به‌روزرسانی به نسخه‌های جدید اندروید تقریبا موفق بوده‌اند و اندروید ۱۰ اکنون سریع‌ترین نرخ به‌روزرسانی را دارد.
1399/04/18
دانش و فناوری کلید اصلی رفع وابستگی به درآمدهای نفتی است که از زمان شیوع ویروس کرونا و پیامدهای حاصل از آن ، اهمیت این موضوع بیشتر ملموس بوده است.
1399/04/18
بررسی کدهای داخلی فیسبوک مسنجر نشان می‌دهد که این پیام‌رسان به‌زودی قابلیت پشتیبانی از چت مشترک با واتساپ را اضافه خواهد کرد.
1399/04/18
اینستاگرام قابلیت پین کردن کامنت‌ها به بالای صفحه را برای تمام کاربران دنیا فعال کرد. از این پس کاربران می‌توانند حداکثر ۳ نظر را به بالای صفحه سنجاق کنند.
1399/04/17
اداره اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دانشجویان بین المللی که برای ترم پاییز ۲۰۲۰ ثبت نام کرده‌اند، باید در کلاس‌های دانشگاه یا کالج خود حضور داشته باشند.
1399/04/17
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۲هزار و ۶۳۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته گفت: متاسفانه ۲۰۰ تن از بیماران جان خود را از دست دادند.
1399/04/17
احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز رسماً اعلام می‌کند که محدودیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورویی لغو خواهد شد.