لیست قیمت‌های رمزینه سنتر 1399/11/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 88340969کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RS1100ZB 7,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
Romans ls-1743 7,000,000 21 روز پیش  سال
Voyager 1400g 9,600,000 21 روز پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 5,000,000 21 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS60LWW 5,000,000 21 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS90LBR 4,360,000 21 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 15,000,000 21 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 32,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 21 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 39,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 25,000,000 21 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 11,500,000 21 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 54,000,000 21 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 21 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 39,000,000 21 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,000,000 21 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,000,000 21 روز پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 21,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 3,400,000 21 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 12,700,000 21 روز پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 27,400,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 26,200,000 21 روز پیش  سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 21 روز پیش  سال
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 21 روز پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 6,300,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,000,000 21 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190BT 60,000,000 21 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 61,000,000 21 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,000,000 21 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z6182 1D 12,100,000 21 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-9000 56,500,000 21 روز پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 11,000,000 21 روز پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 6200 11,900,000 21 روز پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 28,000,000 21 روز پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 50,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,500,000 21 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,900,000 21 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 2,300,000 21 روز پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 10,000,000 21 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 11,000,000 21 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 28,000,000 21 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 12,000,000 21 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 17,000,000 21 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 28,000,000 21 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ300 20,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 25,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 120,000,000 21 روز پیش مادیران 18 ماه
الیوتی Olivetti PR4 SL 13,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 70,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 70,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 85,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 65,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 31,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 80,000,000 21 روز پیش  سال
OKPOS Z-1500 70,000,000 21 روز پیش  سال
OKPOS Z-9000 60,000,000 21 روز پیش  سال
Partner SP800 74,000,000 21 روز پیش شرکتی 3 سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 38,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR +Touch POS T9100 60,000,000 21 روز پیش  سال
اسکار OSCAR 9000D 85,000,000 21 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9800 85,000,000 21 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 85,000,000 21 روز پیش  سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 30,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 120,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 45,000,000 21 روز پیش  سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 100,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra 105SL 77,500,000 21 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 35,000,000 21 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B230 25,000,000 21 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 28,000,000 21 روز پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita PBD 9S 6,000,000 21 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 1,500,000 21 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RC 7000 Radin 22,000,000 21 روز پیش  سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 38,000,000 21 روز پیش  سال
صدر sadr POS 40,000,000 21 روز پیش  سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio 140CR-SB 18,000,000 21 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C300 MG 23,000,000 21 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C6000 29,000,000 21 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S2000 MG 22,000,000 21 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S300 MG 19,500,000 21 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2200 25,000,000 21 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2400 26,000,000 21 روز پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,000,000 21 روز پیش  سال
DELTA Thermal 3150 13,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 80,000,000 21 روز پیش  سال
Jolimark DP 550 60,000,000 21 روز پیش  سال
Novex RP80250 10,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
ProTech AB-88H Thermal 9,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030 11,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 12,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 11,900,000 21 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,500,000 21 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 11,500,000 21 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,000,000 21 روز پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 11,500,000 21 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 80220 12,000,000 21 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm Q80 10,500,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8320 9,500,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 10,500,000 21 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 10,500,000 21 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG BTP-L42 45,000,000 21 روز پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG U80 13,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 40,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 46,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 46,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 53,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 16,900,000 21 روز پیش شرکتی 14 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 62,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 30,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 9,500,000 21 روز پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 40,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo RP200 11,500,000 21 روز پیش شرکتی 14 ماه
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 19,000,000 21 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 24,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,200,000 21 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 21 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 13,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 18,000,000 21 روز پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita NK-T90 12,000,000 21 روز پیش  سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 38,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 185,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 27,000,000 21 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9220 20,000,000 21 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9331 21,000,000 21 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 14,000 21 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 4,500,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 100,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 25mm*35mm 350 21 روز پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 20,000 21 روز پیش  سال
پلاستیکی 18,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
کاغذی 18,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
متال 10,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 25,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 45,000,000 21 روز پیش  سال
Delta 8300 14,000,000 21 روز پیش شرکتی 14 ماه
LEDEN LG - 866 6,200,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 64,500,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 50,000,000 21 روز پیش  سال
TSC 244 40,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 28,000,000 21 روز پیش  سال
TSC TA210 21,000,000 21 روز پیش شرکتی 18 ماه
TSC TE200 42,500,000 21 روز پیش شرکتی 18 ماه
ZM 400 68,000,000 21 روز پیش  سال
Zmin X1 20,000,000 21 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 50,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 19,500,000 21 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 71,900,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 81,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 72,000,000 21 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-TX403 82,000,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 25,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 98,000,000 21 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GC420t 203dpi 98,000,000 21 روز پیش  سال
زبرا zebra GK888 57,000,000 21 روز پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 60,000,000 21 روز پیش  سال
زبرا zebra TLP2844 Parallel 17,000,000 21 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 225,000,000 21 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 245,000,000 21 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 129,000,000 21 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 320,000,000 21 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 180,000,000 21 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 240,000,000 21 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT420 صنعتی 590,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 35,000,000 21 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 20,000,000 21 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ120 46,000,000 3 روز پیش شرکتی 14 ماه
گودکس GODEX EZ2250i 24,900,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 51,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX RT700i 22,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 170,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 27,400,000 21 روز پیش شرکتی 14 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
M3 BLACK 32,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 ORANGE 36,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 SKY 31,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 120,000,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 54,500,000 21 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 110,000,000 21 روز پیش  سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/10/24
ریزر در نمایشگاه CES 2021 از نمونه اولیه ماسک N95 با طراحی منحصر به فرد رونمایی کرد که از طراحی شفاف برخوردار بوده و به سیستم تهویه هوا و میکروفون مجهز شده است.
1399/10/20
انتخاب یک موس گیمینگ مناسب از دغدغه های کاربران حرفه ای و علاقه مند به گیم است. گیمرها به قطعات کامپیوتر پیشرفته، یک مانیتور صفحه عریض خوب و کیبورد و همینطور موس گیمینگ خوب نیاز دارند. ممکن است برخی از کاربران فکر کنند که نیازی به موس گیمینگ ندارند چرا که تمام موس ها با دو دکمه و یک چرخ اسکرول می توانند از عهده ی انجام بازی ها بربیایند...
1399/10/20
هوش مصنوعی گوگل به نام MuZero می‌تواند بازی‌های دارای پایان باز و قانون محور را انجام بدهد. این اولین‌بار است که یک هوش مصنوعی توانایی اجرای دو نوع بازی‌ متفاوت دارد.
1399/10/15
مدت‌هاست خبرهای غیر رسمی مختلفی در مورد پرچمداران گلکسیS21 سامسونگ منتشر می‌شود؛‌ اما اکنون کره‌ای‌ها رسما اعلام کرده‌اند که قصد دارند روز پنجشنبه 25 دی‌ماه گوشی‌های هوشمند جدید این سری را رونمایی کنند.
1399/10/14
ال‌جی دیسپلی که در سال‌های گذشته سعی کرده است تلویزیون‌ نامرئی نامرئی تولید کند، در CES ۲۰۲۱ مدل مفهومی آن را به نمایش خواهد گذاشت.
1399/10/14
از چندین ماه پیش شرکت‌ها شروع به انتشار بروزرسانی اندروید ۱۱ برای محصولات خود کرده‌اند. حالا گوشی‌های وان پلاس که این سیستم عامل را دریافت می‌کنند، مشخص شده‌اند.
1399/10/13
در این مقاله ما قصد داریم شما را با دو مدل از کیس های حرفه ای و گیمینگ کمپانی کولرمستر آشنا کنیم، این کیس ها دارای امکانات و قابلیت های متنوعی هستند که به شما این امکان را می دهند تا به راحتی کامپیوتر خود را ارتقاء دهید و قطعات سیستم خود را بدون مشکلی اسمبل کنید.
1399/10/13
چند روز پیش شیائومی از جدیدترین پرچمدار خود یعنی می ۱۱ رونمایی کرد و حالا شاهد انتشار آمار فروش اولیه این گوشی هوشمند هستیم که شامل نسخه بدون شارژر هم می‌شود.
‌گزیده اخبار روز
1399/11/04
اکثر افراد هدست و هدفون را با هم اشتباه میگیرند. از هدست به جای هدفون استفاده می کنند و از هدفون به جای هدست. بعضی از افراد هم هر دو را به یک اسم می شناسند. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت میان هدست و هدفون آشنا کنیم و به ویژگی های هر کدام بپردازیم. امیدواریم در انتها کمکی به افزایش اطلاعات و انتخاب آگاهانه تر شما کرده باشیم.
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/11/03
رئیس پیشین صداوسیما نسبت به احضار وزیر ارتباطات به دادگاه به دلیل عدم فیلتر اینستاگرام از تلاش برای مسدودسازی این شبکه اجتماعی انتقاد کرد.
1399/11/01
پروژکتور هوشمند قابل حمل WooBloo Smash این دستگاه سرگرم کننده هوشمند بوده که همه در یک جعبه جمع شده است. تا به حال به بلندگوی هوشمند مجهز به آمازون الکسا خود نگاه کرده اید و گفته اید که ای کاش می توانست کارهای بیشتری انجام دهد؟ می توانم این نوید را به شما بدهم که آرزوی شما برآورده شده زیرا این پروژکتور هوشمند از آمازون الکسا بهره مند شده است.
1399/11/01
سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نخستین روز برگزاری این رویداد با اختلالاتی که حتی مانع دسترسی کاربران به آن می‌شود، همراه است.
1399/11/01
وزیر بهداشت از فوت ۸۴ هموطن مبتلا به کرونا خبر داد.
1399/11/01
قوه قضاییه علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم کرده و آذری جهرمی باید برای پاسخ به سوالات بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در دادسرا حضور یابد.
1399/11/01
«جک ما» میلیاردر و کارآفرین حاشیه‌ساز چین پس از حدود سه ماه غیبت در یک تماس ویدیویی ظاهر شد. پس از انتشار این خبر ارزش سهام شرکت تجارت الکترونیک او یعنی «علی‌بابا» بیش از ۸ درصد افزایش یافت.
1399/10/30
اپ گالری هواوی که ماهانه ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد، از نو طراحی شد تا استفاده از آن راحت‌تر و جذاب‌تر شود.