لیست قیمت‌های رمزینه سنتر 1400/01/31

تلفن فروشگاه / شرکت: 88340969کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RS1100ZB 7,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
Romans ls-1743 7,000,000 9 روز پیش  سال
Voyager 1400g 9,600,000 9 روز پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 5,000,000 8 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS60LWW 5,000,000 8 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS90LBR 4,360,000 8 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 15,000,000 9 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 32,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 9 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 39,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 25,000,000 9 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 11,500,000 9 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 54,000,000 9 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 8 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 39,000,000 8 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,000,000 9 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,000,000 9 روز پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 21,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 12,700,000 9 روز پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 27,400,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 26,200,000 8 روز پیش  سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 9 روز پیش  سال
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 9 روز پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 6,300,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,000,000 9 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190BT 60,000,000 9 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 61,000,000 8 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,000,000 8 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z6182 1D 12,100,000 8 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-9000 56,500,000 8 روز پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 11,000,000 8 روز پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 6200 11,900,000 8 روز پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 28,000,000 9 روز پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 50,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 4680 6,900,000 9 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 2,300,000 9 روز پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 10,000,000 9 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 11,000,000 9 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 28,000,000 9 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 12,000,000 9 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 17,000,000 9 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 28,000,000 9 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ300 20,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 25,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 120,000,000 9 روز پیش مادیران 18 ماه
الیوتی Olivetti PR4 SLM 70,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 85,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 65,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 31,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 80,000,000 8 روز پیش  سال
OKPOS Z-1500 70,000,000 8 روز پیش  سال
OKPOS Z-9000 60,000,000 8 روز پیش  سال
Partner SP800 74,000,000 9 روز پیش شرکتی 3 سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 38,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR +Touch POS T9100 60,000,000 8 روز پیش  سال
اسکار OSCAR 9000D 85,000,000 8 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9800 85,000,000 8 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 85,000,000 8 روز پیش  سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 30,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 120,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 45,000,000 9 روز پیش  سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 100,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra 105SL 77,500,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 35,000,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B230 25,000,000 8 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 28,000,000 8 روز پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita PBD 9S 6,000,000 9 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 1,500,000 9 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RC 7000 Radin 22,000,000 9 روز پیش  سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 38,000,000 9 روز پیش  سال
صدر sadr POS 40,000,000 8 روز پیش  سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio 140CR-SB 18,000,000 9 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C300 MG 23,000,000 9 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C6000 29,000,000 9 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S2000 MG 22,000,000 9 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S300 MG 19,500,000 9 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2200 25,000,000 9 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2400 26,000,000 9 روز پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,000,000 9 روز پیش  سال
DELTA Thermal 3150 13,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 80,000,000 8 روز پیش  سال
Jolimark DP 550 60,000,000 9 روز پیش  سال
Novex RP80250 10,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
ProTech AB-88H Thermal 9,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030 11,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 12,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 11,900,000 9 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,500,000 9 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 11,500,000 9 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,000,000 9 روز پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 11,500,000 9 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 80220 12,000,000 9 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm Q80 10,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8320 9,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 10,500,000 9 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 10,500,000 9 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG BTP-L42 45,000,000 9 روز پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG U80 13,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 قابل حمل 70,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 40,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 46,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 46,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 53,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 16,900,000 9 روز پیش شرکتی 14 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 62,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 30,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 9,500,000 9 روز پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 40,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo RP200 11,500,000 9 روز پیش شرکتی 14 ماه
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 19,000,000 9 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 24,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,200,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 9 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 13,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 18,000,000 9 روز پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita NK-T90 12,000,000 9 روز پیش  سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 61,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 185,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 27,000,000 9 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9220 20,000,000 9 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9331 21,000,000 9 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 14,000 9 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 4,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 100,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 25mm*35mm 350 9 روز پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 20,000 9 روز پیش  سال
پلاستیکی 18,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
کاغذی 18,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
متال 10,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 25,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 45,000,000 9 روز پیش  سال
Delta 8300 14,000,000 9 روز پیش شرکتی 14 ماه
LEDEN LG - 866 6,200,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 64,500,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 50,000,000 9 روز پیش  سال
TSC 244 40,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 28,000,000 9 روز پیش  سال
TSC TA210 21,000,000 9 روز پیش شرکتی 18 ماه
TSC TE200 42,500,000 9 روز پیش شرکتی 18 ماه
ZM 400 68,000,000 9 روز پیش  سال
Zmin X1 20,000,000 9 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 50,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 19,500,000 9 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 75,500,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 81,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 72,000,000 9 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON slp-tx420 62,600,000 9 روز پیش شرکتی 14 ماه
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 55,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 98,000,000 9 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GC420t 203dpi 98,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra GK888 57,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 60,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra TLP2844 Parallel 17,000,000 9 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 225,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 245,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 129,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 320,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 180,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 240,000,000 8 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT420 صنعتی 590,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 35,000,000 8 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 20,000,000 9 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ120 44,000,000 9 روز پیش شرکتی 14 ماه
گودکس GODEX EZ2250i 24,900,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 51,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX RT700i 22,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 170,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 27,400,000 9 روز پیش شرکتی 14 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
M3 BLACK 32,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 ORANGE 36,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 SKY 31,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 120,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 54,500,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 110,000,000 8 روز پیش  سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/21
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و ...
1400/01/21
اواخر ۲۰۲۰ بود که اپل از چهار گوشی سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد و حالا طبق جدیدترین گزارش Counterpoint Research، نسخه استاندارد این خانواده به پرفروش‌ترین گوشی جهان در ژانویه ۲۰۲۱ تبدیل شده است.
1400/01/21
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
1400/01/18
سیگنال در حال آزمایش سیستم جدید پرداخت ارز دیجیتال به نام «Signal Payments» است که بر بستر پلتفرم «MobileCoin» اجرا می‌شود.
1400/01/16
با گسترش گوشی های هوشمند و تبلت ها، پاوربانک ها (شارژرهای قابل حمل) طرفداران بسیاری پیدا کرده اند. پاوربانک دستگاه مناسبی برای شارژ کردن گوشی های هوشمند و تبلت ها در زمان هایی که دسترسی به پریز برق و شارژر ندارید و یا به مسافرت رفته اید، هستند.
1400/01/16
شایعاتی که پیش‌تر درباره پایان کار بخش موبایل ال‌جی منتشر شده بود درست از آب درآمد و زیان‌دهی متوالی کسب و کار تلفن‌های هوشمند این شرکت بالاخره مشکل‌ساز شد...
1400/01/15
در سال ۲۰۱۴ از اوبر به خاطر تبعیض قائل شدن علیه افراد نابینا و سگ‌های راهنمای این افراد شکایت شد و این شرکت در نهایت دو سال بعد پذیرفت که جریمه‌ای ۲.۶ میلیون دلاری را بابت این پرونده پرداخت کند...
1400/01/11
تراشه‌های ARM در محصولات مختلفی از گوشی‌های هوشمند گرفته تا لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی برخی سرورهای ابری هم به چنین چیپ‌هایی مجهز شده‌اند.
1400/01/11
در میان لیست کنسول های بازی پرطرفدار در بازار، 10 محصول را باید جزو گران‌ترین موارد به شمار آورد.
‌گزیده اخبار روز
1400/01/29
معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی کرونا با بیان اینکه فعلا از وضعیت قرمز خارج نخواهیم شد، گفت: حدود ۲۱ هزار نفر هم افرادی بودند که مثبت بودند و سفر رفتند و نقض قرنطینه کردند.
1400/01/29
هلیکوپتر «نبوغ» ناسا قرار بود ۲۵ فروردین در آسمان مریخ به پرواز در بیاید، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا ناسا رسما اعلام کرده که آزمایش پرواز نبوغ را ۳۰ فروردین انجام می‌دهد.
1400/01/29
با سقوط قیمت بیت کوین به ۵۲ هزار دلار، معادل ۹٫۲ میلیارد دلار رمزارز در خرید استقراضی در یک ساعت لیکوید شد.
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/28
ریگ استخراج اسیک اتر جدیدی در راه است؛ آیا اما عرضه‌‌ی آن مشکل کمبود کارت‌ گرافیک انویدیا را حل خواهد کرد؟
1400/01/28
قیمت دوج‌کوین دیروز با یک جهش تقریبا ۲۰۰ درصدی تا حوالی ۴۵ سنت بالا رفت، بنابراین میزان رشد این رمزارز از ابتدای سال ۲۰۲۱ از ۶۰۰۰ درصد بیشتر شده است.
1400/01/25
کمپانی گوگل در تاریخ 15 ژوئن 2021 اقدام به حذف برنامه Play Movie از تلویزیون هوشمند ال جی، سامسونگ و Vizio و همچنین دستگاه های Roku خواهد کرد و خرید فیلم در این تلویزیون ها و دستگاه ها به برنامه YouTube منتقل می شود.
1400/01/25
فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعی‌های متعدد برق‌ این شهر باشیم.
1400/01/25
در شرایطی که صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت خودروسازان خارجی، به خصوص فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران شده است، کارشناسان در این زمینه، نظرات مختلفی دارند.
1400/01/24
بررسی بازار نشان می‌دهد در پی رونمایی انویدیا از پردازنده‌ی مرکزی گریس، ارزش سهام اینتل با افت ۴٫۱۸ درصدی مواجه شده؛ اما ارزش سهام انویدیا افزایش پیدا کرده است.