لیست قیمت‌های رمزینه سنتر 1399/07/10

تلفن فروشگاه / شرکت: 88340969کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RS1100ZB 7,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Romans ls-1743 7,000,000 5 روز پیش  سال
Voyager 1400g 9,600,000 5 روز پیش  سال
Xenon 1902 27,000,000 5 روز پیش  سال
نوری TYSON TY 2012 3,300,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 5,000,000 5 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS60LWW 5,000,000 5 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS90LBR 4,360,000 5 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 11,900,000 5 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 24,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 5 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 39,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 25,000,000 5 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 11,500,000 5 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 39,000,000 5 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 5 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 39,000,000 5 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,000,000 5 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,000,000 5 روز پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 11,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 3,400,000 5 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 7,700,000 5 روز پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 27,400,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,700,000 5 روز پیش  سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 5 روز پیش  سال
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 5 روز پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 6,300,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,000,000 5 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190BT 11,500,000 5 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 35,000,000 5 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,000,000 5 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z6182 1D 12,100,000 5 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-9000 56,500,000 5 روز پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 11,000,000 5 روز پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 7,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 11,900,000 5 روز پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 28,000,000 5 روز پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,900,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 2,300,000 5 روز پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 10,000,000 5 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 11,000,000 5 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 28,000,000 5 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 12,000,000 5 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 11,500,000 5 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 28,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ300 7,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 8,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 65,000,000 5 روز پیش مادیران 18 ماه
الیوتی Olivetti PR2-E 16,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 13,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 12,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 37,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 45,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 65,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 31,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 80,000,000 5 روز پیش  سال
OKPOS Z-1500 70,000,000 5 روز پیش  سال
OKPOS Z-9000 60,000,000 5 روز پیش  سال
Partner SP800 74,000,000 5 روز پیش شرکتی 3 سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 38,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR +Touch POS T9100 60,000,000 5 روز پیش  سال
اسکار OSCAR 9000D 85,000,000 5 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9800 85,000,000 5 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 85,000,000 5 روز پیش  سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 30,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 120,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 45,000,000 5 روز پیش  سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 100,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra 105SL 77,500,000 5 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 35,000,000 5 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B230 25,000,000 5 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 28,000,000 5 روز پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita PBD 9S 6,000,000 5 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 1,500,000 5 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RC 7000 Radin 22,000,000 5 روز پیش  سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 38,000,000 5 روز پیش  سال
صدر sadr POS 40,000,000 5 روز پیش  سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio 140CR-SB 18,000,000 5 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C300 MG 23,000,000 5 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C6000 29,000,000 5 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S2000 MG 22,000,000 5 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S300 MG 19,500,000 5 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2200 25,000,000 5 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2400 26,000,000 5 روز پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,000,000 5 روز پیش  سال
DELTA Thermal 3150 13,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 80,000,000 5 روز پیش  سال
Jolimark DP 550 60,000,000 5 روز پیش  سال
Novex RP80250 10,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ProTech AB-88H Thermal 9,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030 11,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 12,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 11,900,000 5 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 11,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 11,500,000 5 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 80220 12,000,000 5 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm Q80 10,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8320 9,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 10,500,000 5 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 10,500,000 5 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG BTP-L42 17,300,000 5 روز پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG U80 13,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 15,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 30,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 29,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 35,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 16,900,000 5 روز پیش شرکتی 14 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 22,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 30,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 9,500,000 5 روز پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 24,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo RP200 11,500,000 5 روز پیش شرکتی 14 ماه
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 19,000,000 5 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 24,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,200,000 5 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 5 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 13,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 14,000,000 5 روز پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita NK-T90 12,000,000 5 روز پیش  سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 38,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 104,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 4,950,000 5 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9220 20,000,000 5 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9331 21,000,000 5 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 14,000 5 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 100,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 25mm*35mm 350 5 روز پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 20,000 5 روز پیش  سال
پلاستیکی 18,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاغذی 18,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
متال 10,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 25,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 21,000,000 5 روز پیش  سال
Delta 8300 14,000,000 5 روز پیش شرکتی 14 ماه
LEDEN LG - 866 6,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 34,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 28,000,000 5 روز پیش  سال
TSC 244 27,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 28,000,000 5 روز پیش  سال
TSC TA210 21,000,000 5 روز پیش شرکتی 18 ماه
TSC TE200 21,000,000 5 روز پیش شرکتی 18 ماه
ZM 400 68,000,000 5 روز پیش  سال
Zmin X1 20,000,000 5 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 24,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 19,500,000 5 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 47,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 51,000,000 5 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 51,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 48,500,000 5 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 25,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 52,000,000 5 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GC420t 203dpi 44,000,000 5 روز پیش  سال
زبرا zebra GK888 42,000,000 5 روز پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 60,000,000 5 روز پیش  سال
زبرا zebra TLP2844 Parallel 17,000,000 5 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 225,000,000 5 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 245,000,000 5 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 129,000,000 5 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 138,000,000 5 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 180,000,000 5 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 240,000,000 5 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT420 صنعتی 590,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 35,000,000 5 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 20,000,000 5 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 24,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 17,400,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX RT700i 22,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 170,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 27,400,000 5 روز پیش شرکتی 14 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
M3 BLACK 32,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 ORANGE 36,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 SKY 31,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 120,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 54,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 110,000,000 5 روز پیش  سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/05
سامسونگ به زودی اولین گوشی با دوربین پنچ‌گانه خود را معرفی خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که چنین اتفاقی برای اولین بار در یک پرچمدار رخ نمی‌دهد
1399/06/31
شرکت علی بابا از کوچکترین رایانه ابری شخصی با وزن 60 گرم با نام «Wuying» رونمایی کرد. این رایانه کوچک با ابعادی به اندازه کف دست، در قلب خود سیستم قدرتمندی دارد و می‌‌تواند به راحتی جایگزین سیستم‌های دسکتاپ امروزی شود.
1399/06/31
گوشی هوشمند میان رده «ال‌ جی K42» با بهره‌مندی از چیپست هلیو P22، دکمه اختصاصی دستیار گوگل و دوربین چهارگانه در پنل پشتی رونمایی شد.
1399/06/31
تریو، شارژر بی‌سیم سامسونگ است که به‌صورت هم‌زمان توانایی شارژ سه دستگاه را دارد. بر اساس اعلام رسمی، تریو می‌تواند گوشی‌های سامسونگ را با توان خروجی ۹ وات شارژ کند.
1399/06/26
سونی با رد شایعات در مورد میزان تولید پلی استیشن ۵ اعلام کرد که از زمان شروع تولید انبوه هیچ‌گونه کاهش ظرفیتی اعمال نشده است.
1399/06/25
سامسونگ در دو سال گذشته از چندین سنسور شامل سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ایزوسل HM1 گوشی گلکسی S20 اولترا رونمایی کرده و حالا شاهد معرفی سنسورهای دوربین جدید این برند کره‌ای هستیم.
1399/06/25
در حالی که بازار خودرو با نبود مشتری روبروست و خرید و فروش اندکی در بازار صورت می‎گیرد، عقب نشینی قیمت‌ها در این بازار قطره چکانی و با سرعتی بسیار آهسته صورت می‌گیرد.
1399/06/24
ارزیابی قدرت ملی سایبری کشورها براساس گزارش جدید دانشگاه هاروارد می گوید که ایران در رتبه ۲۳ دنیا قرار گرفته است.
‌گزیده اخبار روز
1399/07/08
صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه اشکال، رنگ، ابعاد، فناوری و غیره داشته است. رنگ لوازم خانگی برای اکثر افراد بسیار اهمیت دارد زیرا مصرف کنندگان رنگ لوازم خود را مطابق با سلیقه و فضای منزل انتخاب می کنند...
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/08
ایلان ماسک به‌تازگی اعلام کرده است که طی ۱۰ سال آینده، فروش سالیانه تسلا به ۲۰ میلیون خودرو برقی خواهد رسید. این میزان، ۵۰ برابر تولید تسلا در سال ۲۰۱۹ است.
1399/07/07
کارت حافظه‌ی میکرو SD یک ترابایتی وسترن دیجیتال که با ضمانت سه ساله به بازار عرضه می‌شود طول عمر ۱۶ ساله دارد، برپایه‌ی حافظه‌ی ۹۶ لایه‌ی 3D NAND ساخته شده و مخصوص کارهای نظارتی است.
1399/07/07
کرونا از چندین ماه پیش تبدیل به بزرگترین بحران بشر شده و روزبه‌روز بر شمار مبتلایان و قربانیان آن افزوده می‌شود. اکنون این ویروس جان بیش از ۱ میلیون نفر را گرفته است.
1399/07/07
دانشمندان در یکی از جدیدترین روش‌های درمان سرطان از حمله مخفیانه مانند اسب تروا استفاده و سلول‌های سرطانی را بدون استفاده از دارو تخریب کردند.
1399/07/06
طبق گفته‌ی مقام‌های فیسبوک، مهندسان اینستاگرام موفق به برطرف‌کردن یک حفره امنیتی شده‌اند.
1399/07/06
پشتیبانی از حافظه DDR5 کمک فراوانی به APU جدید شرکت AMD برای کنار زدن پردازنده‌های گرافیکی پایین‌رده خواهد کرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/06
مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس خبر داد و گفت: این مصوبه از امروز قابلیت اجرایی دارد.