لیست قیمت‌های رمزینه سنتر 1400/05/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 88340969کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RS1100ZB 7,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
Romans ls-1743 7,000,000 10 روز پیش  سال
Voyager 1400g 9,600,000 10 روز پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 5,000,000 10 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS60LWW 5,000,000 10 روز پیش  سال
اسکار OSCAR OS90LBR 4,360,000 10 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 15,000,000 10 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 32,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 10 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 39,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 25,000,000 10 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 11,500,000 10 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 54,000,000 10 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 10 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 39,000,000 10 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 3450 51,900,000 10 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,000,000 10 روز پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,000,000 10 روز پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 21,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 12,500,000 10 روز پیش شرکتی 14 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 27,400,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 26,200,000 10 روز پیش  سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 10 روز پیش  سال
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 10 روز پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 6,300,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,000,000 10 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190BT 60,000,000 10 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 61,000,000 10 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,000,000 10 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z6182 1D 12,100,000 10 روز پیش  سال
زبکس Zebex Z-9000 56,500,000 10 روز پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 22,000,000 10 روز پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 6200 11,900,000 10 روز پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 69,000,000 10 روز پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 50,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 4680 6,900,000 10 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 2,300,000 10 روز پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 10,000,000 10 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 11,000,000 10 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 65,000,000 10 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 18,900,000 10 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 18,900,000 10 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 28,000,000 10 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ300 20,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 25,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 120,000,000 10 روز پیش مادیران 18 ماه
الیوتی Olivetti PR4 SLM 70,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 85,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 65,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 31,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 80,000,000 10 روز پیش  سال
OKPOS Z-1500 70,000,000 10 روز پیش  سال
OKPOS Z-9000 60,000,000 10 روز پیش  سال
Partner SP800 74,000,000 10 روز پیش شرکتی 3 سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 38,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR +Touch POS T9100 60,000,000 10 روز پیش  سال
اسکار OSCAR 9000D 85,000,000 10 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9800 85,000,000 10 روز پیش  سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 85,000,000 10 روز پیش  سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 30,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 120,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 45,000,000 10 روز پیش  سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 100,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra 105SL 77,500,000 10 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 35,000,000 10 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B230 25,000,000 10 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 28,000,000 10 روز پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita PBD 9S 6,000,000 10 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 1,500,000 10 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RC 7000 Radin 22,000,000 10 روز پیش  سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 38,000,000 10 روز پیش  سال
صدر sadr POS 40,000,000 10 روز پیش  سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio 140CR-SB 18,000,000 10 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C300 MG 23,000,000 10 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-C6000 29,000,000 10 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S2000 MG 22,000,000 10 روز پیش  سال
کاسیو Casio SE-S300 MG 19,500,000 10 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2200 25,000,000 10 روز پیش  سال
کاسیو Casio TE-2400 26,000,000 10 روز پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,000,000 10 روز پیش  سال
DELTA Thermal 3150 13,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 125,000,000 10 روز پیش  سال
Jolimark DP 550 60,000,000 10 روز پیش  سال
Novex RP80250 10,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
ProTech AB-88H Thermal 9,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030 11,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 11,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 12,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 11,900,000 10 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,500,000 10 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 11,500,000 10 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,000,000 10 روز پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 11,500,000 10 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 80220 12,000,000 10 روز پیش  سال
اکسیوم Axiohm Q80 10,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8320 9,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 10,500,000 10 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 10,500,000 10 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG BTP-L42 45,000,000 10 روز پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG U80 13,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 قابل حمل 70,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 40,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 46,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 46,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 53,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 16,900,000 10 روز پیش شرکتی 14 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 62,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 30,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 9,500,000 10 روز پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 40,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON XT5-40 319,000,000 10 روز پیش شرکتی 12 ماه
تی سی ال TCL تی سی ال  TCL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی سی ال TCL TDP225 40,990,000 10 روز پیش شرکتی 12 ماه
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo RP200 11,500,000 10 روز پیش شرکتی 14 ماه
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 19,000,000 10 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 24,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,200,000 10 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 10 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 13,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 18,000,000 10 روز پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita NK-T90 12,000,000 10 روز پیش  سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 61,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 199,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 27,000,000 10 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9220 20,000,000 10 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9331 21,000,000 10 روز پیش طلایی نیکیتا 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 95,000 10 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 4,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 100,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 25mm*35mm 350 10 روز پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 20,000 10 روز پیش  سال
پلاستیکی 18,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
کاغذی 18,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
متال 10,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 25,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 45,000,000 10 روز پیش  سال
Delta 8300 14,000,000 10 روز پیش شرکتی 14 ماه
LEDEN LG - 866 6,200,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 64,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 50,000,000 10 روز پیش  سال
TSC 244 40,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 49,000,000 10 روز پیش  سال
TSC TA210 49,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
TSC TE200 40,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
ZM 400 68,000,000 10 روز پیش  سال
Zmin X1 20,000,000 10 روز پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 50,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 19,500,000 10 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 75,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 81,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 71,000,000 10 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON slp-tx420 62,600,000 10 روز پیش شرکتی 14 ماه
بیکسلون BIXOLON slp-tx423 67,800,000 10 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 55,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 83,000,000 10 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GC420t 203dpi 83,000,000 10 روز پیش  سال
زبرا zebra GK888 57,000,000 10 روز پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 60,000,000 10 روز پیش  سال
زبرا zebra TLP2844 Parallel 17,000,000 10 روز پیش  سال
زبرا zebra ZD220t 62,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
زبرا zebra ZM600 203dpi 225,000,000 10 روز پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 245,000,000 10 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 129,000,000 10 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 320,000,000 10 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 310,000,000 10 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 240,000,000 10 روز پیش  سال
زبرا zebra zt411 299,000,000 10 روز پیش شرکتی 18 ماه
زبرا zebra ZT420 صنعتی 590,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 35,000,000 10 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 20,000,000 10 روز پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ120 44,000,000 10 روز پیش شرکتی 14 ماه
گودکس GODEX EZ2250i 169,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 51,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX RT700i 22,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 170,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 27,400,000 10 روز پیش شرکتی 14 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
M3 BLACK 32,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 ORANGE 36,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
M3 SKY 31,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 120,000,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 54,500,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 110,000,000 10 روز پیش  سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/04/19
هرچه به معرفی نسل بعدی آیفون‌ها نزدیکتر می‌شویم، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها منتشر می‌شود. پس از انتشار تصاویری از کیس این محصولات، حالا شاهد افشای عکس‌های قالب خانواده آیفون ۱۳ هستیم.
1400/04/16
هواوی در نهایت تبلت هیبریدی میت پد 11 را با سیستم‌ عامل هارمونی 2 معرفی کرده است که قیمت مدل پایه‌ی آن از ۳۸۱ دلار شروع می‌شود.
1400/04/13
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت 5 ساله واردات لوازم‌ خانگی دست‌کم برای یک دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد.
1400/04/09
اولین ایرباد بی‌سیم استارتاپ Nothing با نام Nothing Ear (1) در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) معرفی خواهد شد.
1400/04/08
اپل از برخی تیم‌های کاری خود خواسته تا برای جلوگیری از افشای اسرار محرمانه و تجاری شرکت، در حین کار از دوربین مخصوصی شبیه به دوربین پلیس استفاده کرده و در محل کار حاضر شوند.
1400/04/08
شرکت سامسونگ الکترونیکس در جریان کنگره جهانی موبایل (MWC) از نسخه جدید رابط کاربری خود با نام One UI Watch برای ساعت‌های هوشمند خود رونمایی و اعلام کرد که تجربه استفاده از گلکسی واچ‌ها و گوشی‌های هوشمند را بیش از پیش عمیق خواهد کرد.
1400/04/07
ساعت‌ هوشمند رومیزی جدید لنوو با نام «اسمارت کلاک ۲» (Smart Clock 2) مجهز به داک مخصوص شارژ بی‌سیم معرفی شد که از دستیار هوشمند گوگل پشتیبانی می‌کند.
1400/04/02
توییتر در انتهای سال ۲۰۲۰ آزمایش قابلیتی را آغاز کرد که اجازه می‌داد کاربران توییت‌های خود را در استوری‌های صفحه اینستاگرام‌شان به اشتراک بگذارند.
1400/03/31
جدیدترین مانیتورهای گیمینگ Odyssey سامسونگ ابعاد مختلفی از ۲۴ اینچ تا ۲۸ اینچ دارند و از پنل تخت و نسبت تصویر ۱۶:۹ بهره می‌برند.
‌گزیده اخبار روز
1400/05/06
خودروی شاسی‌بلند بنتلی بنتایگا ۲۰۲۲ تا اواخر سال جاری میلادی بزرگ‌ترین رینگ‌های فیبر کربنی تولیدی جهان را دریافت خواهد کرد که بسیار سبک‌وزن و دارای استحکامی بیشتر از رینگ‌های آلومینیومی هستند.
1400/05/06
اینستاگرام با هدف جلب رضایت کاربران خود و رقابت با تیک تاک، مدت زمان ویدیوهای ریلز (Reels) را از ۳۰ ثانیه به یک دقیقه افزایش داد و این زمان را دو برابر کرد.
1400/05/05
آمازون شایعه‌ی مبنی بر برنامه‌های این شرکت برای پذیرش رمزارز از مشتریان خود را رد کرد؛ اما همچنان تأکید دارد که به حوزه رمزارز علاقه‌مند است.
1400/05/05
گزارش‌ها نشان می دهد که برای خرید چانگان CS ۳۵ در بازار باید ۴۸۷ میلیون تومان باید هزینه کرد.
1400/05/05
تسلا اخیرا جدیدترین گزارش مالی‌اش را منتشر کرده و در جلسه مربوط به آن، مدیرعاملش یعنی ایلان ماسک دوبار از باارزش‌ترین کمپانی دنیا، اپل انتقاد کرده است.
1400/05/05
محققان با مطالعاتی که اخیرا انجام دادند، توانستند ابزاری پوشیدنی بسازند که به فرد خطر سکته و یا حمله قلبی را اطلاع می‌دهد.
1400/05/05
گلکسی A52s با شماره مدل SM-A528B که نسخه‌ی جدید گلکسی A52 محسوب می‌شود، با تراشه‌ی اسنپدراگون 778G در گیک‌بنچ دیده شده است.
1400/05/04
نمونه اولیه پردازنده Core i9-12900K اینتل در مقایسه با Ryzen 9 5950X شرکت AMD، در بنچمارک‌های تک و چند تردی Cinebench سرعت بیشتری داشته است.
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/05/03
شیائومی اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده لوازم خانگی هوشمند خود را به بازار عرضه نماید.