لیست قیمت‌های کالا اسکول Kalaschool 1399/04/14

تلفن فروشگاه / شرکت: 77224177اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-860 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Perfection V350 Photo 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD120 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ویژن Avision بایگانی AD250 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon FB101 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Flatbed Unit FB201 15,150,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Celestron 5 MP Handheld Digital 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
CT038 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
CT038 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Dino-Lite AM2111 دیجیتال 15,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Optix PenPix Z5 10,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class 1000X دیجیتال 3,500,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class 1000X دیجیتال 2,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class 1000X دیجیتال 2,500,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
USB Digital Microscope 9,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 10,300,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 60,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
85inch لمسی سرامیکی RIOTOUCH 52,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
IQ ET Series 47,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
IQ-Board ET series 36,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
IR Seramic 45,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Legamaster 82C 44,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Legamaster 82C 35,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Micronits 82inch 36,500,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
PROGRESS P120-IR6 38,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rio Touch 65Inch 39,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rio Touch 82inch 42,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Vision CB-8203 48,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
smart class ip4000 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TBoard T82 49,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 44,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 68inch 39,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 70 اینچی 39,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 82inch 42,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 85inch 45,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 88 اینچی 42,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 90 اینچی 45,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 93inch 49,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- H series-IR 45,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 37,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board IR-490 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board M-390 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board PG IR-490 42,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board PG390 44,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت تاچ smart touch اسمارت تاچ smart touch
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت تاچ smart touch T82 IR 46,600,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت سولوشن smart solutions اسمارت سولوشن smart solutions
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت سولوشن smart solutions EM-83 46,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82C 45,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard 82N 38,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard 86inch مغناطیسی 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard TT84 84inch 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer IWD-830 23,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 3,200,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 38,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 39,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TZ Series 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD اپتیکال TO Series 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی پی بورد IP BOARD آی پی بورد IP BOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی پی بورد IP BOARD JL-9000DN 45,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress DTO78i-4 25,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 34,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پروسنس ProSense لمسی PS-IR84D 43,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پروسنس ProSense لمسی PS-IR84D 38,500,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78 " ABV378PRO 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 49,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean 87 " ABV378PRO 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean AB 387 Pro 87 Inch 48,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean AB 387 Pro 87 Inch 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean AB 395 Pro 95Inch 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean AB 395 Pro 95Inch 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean activpanel 65-Inch 42,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 78 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro Tboard 82 56,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro Tboard 85 25,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro Tboard 85 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X85F 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جی اس بورد GSboard X85i 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جی اس بورد GSboard X88Neo 22,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO EM83 37,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
فینیر Fineir فینیر Fineir
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فینیر Fineir Interactive WhiteBoard در سایزهای مختلف 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کلاسوس Clasus کلاسوس Clasus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کلاسوس Clasus Interactive WhiteBoard 6,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کیو او مو Qomo کیو او مو Qomo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیو او مو Qomo 105 “ QWB100 25,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کیو او مو Qomo 88“ QWB300 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 39,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 66,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI FX-E90W 44,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آويز 150 * 150 9,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 45,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 14,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 65,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 5,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 10,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 10,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO 2 * 2 برقی 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO 3 * 3 برقی 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO 3 * 3 سقفی 3,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO 4 * 3 برقی 53,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
فیلیپ چارت Flipchart فیلیپ چارت Flipchart
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپ چارت Flipchart RD 660 3,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON Stylus Photo P50 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP LaserJet Pro M1132MFP 23,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon MF4450 60,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP LASERJET 5200 30,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET P1005 35,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 60,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 60,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
(اثر انگشتی- کارتی)TPS-TA300CF 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
CF4000 1,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
W7 5,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی PalizAfzar PF 200 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی iCLOCK 360 16,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی iCLOCK 680 17,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی TK100 20,790,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی U160 1,900,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی وتشخیص چهره iFace 402 38,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سوپریما Suprema سوپریما Suprema
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپریما Suprema Bio Station T2 21,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 181 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO166 42,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG SCX-6122FN 34,500,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 53,500,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR X180S 45,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR X200 51,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR X200D 61,500,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR X230 N 77,700,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-1118J 10,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-2120J 39,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-5127 42,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-5516SX 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-5516X 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-5631X 41,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 60,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP MX-B200 26,500,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C452 230,000,000 1 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother 2820 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FC206CX 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP 218 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP362 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-MB772 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG SF-650P 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP FO-A660 15,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP FO-P610 15,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart class p808 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart class f500 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart class f500 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Plus C-20S 82,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Plus C-20W 85,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Plus N-204 85,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 2 سال
Plus N-20J 76,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smartclass 55Inch ip 39,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smartclass 55Inch ip 58,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart Class Soltex 1230 Z3736F 2GB 32GB 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Intech P1000 6,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 6,500,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
PGM EZ 5,750,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
smart class MU 8,300,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Vantek E-314 9,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Vantek E-314 9,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
قلم هوشمند - i-Cam USB Infrared 9,900,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ماگون 7,700,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 9,800,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO SHORT-THROW 3,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO VERSION3.0 SHORT-THROW F-35 8,300,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
BS01 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
HS06 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
HS07 10,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart class C1290 32inch 85,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart class C1290 55inch 150,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart class C1290 55inch 150,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart class C1290 65inch 94,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rayaboard Touch Frame 65Inch 39,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 32Inch 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 43Inch 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 46Inch 32,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 50Inch 35,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 55Inch 35,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 60Inch 38,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class STB-50P زنگ هوشمند مدرسه 3,900,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart Class RMD-300 راکت بازرسی 10,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart Class C1210 24inch 55,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class C1210 32Inch 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class C1210 43inch 60,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class C1210 55inch 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class C1210 65inch 45,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TS01 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TS05 65,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TS09 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO T-Touch42 80,100,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart Class 65inch لمسی 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS211 10,500,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma DX329 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma ES526 37,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M345S 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma PICO PK102 جیبی 36,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma PK-120 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-S02 15,100,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X18 20,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X20 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X6 52,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EMP-83 41,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer P1173 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X113 9,700,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK PocketCinema V10 - 42 78,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK PocketCinema V10Plus 70,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MP512 ST 35,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MP512 ST 35,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MP512 ST 35,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MP522 35,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MP611 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MP623 35,000,000 1 ماه و 1 روز پیش  
بنکیو BenQ MS506 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 10,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LX22 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA TLP-WX2200 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA TLP-XC2500 45,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA TLP-XD2000 42,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جی وی سی JVC جی وی سی JVC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی وی سی JVC DLA HD1 33,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ X2240 46,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سانیو SANYO سانیو SANYO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سانیو SANYO PLC-XU355 390,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سانیو SANYO PLC-XW65 40,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY VPL CW125 59,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL CX125 60,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX-102 14,200,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL MX25 51,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX11 55,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX147 23,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX15 44,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX100 10,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX100 10,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX120 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-FE40 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP PG-F317X 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP XG-C430X 50,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP XG-PH70X 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP XR-32S 43,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP XR-32X 30,000,000 1 ماه و 1 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده دو کمپانی مخابراتی چینی هواوی و ZTE را به عنوان «تهدید امنیت ملی» شناسایی و دسترسی آنها به میلیاردها دلار کمک هزینه دولتی گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی را قطع کرد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
1399/04/09
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب و غرب کشور توسط همراه اول اعلام کرد که تجهیزات فناوری 5G وارد ایران شده‌اند و تا پایان شهریورماه در ۵ نقطه تهران این خدمات عرضه خواهند شد.
1399/04/07
رک محفظه ای است که معمولا از جنس فلز یا پلاستیک فشرده ساخته میشود. کامپیوتر سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و …
1399/03/31
با رونق گرفتن بازار فروش خودروهای سدان، شرکت کره‌ای هیوندای نیز با عرضه محصولاتی نظیر سوناتا خود را به بازار رقابت رساند. عرضه سوناتا از سال 1985 شروع‌شده و به دلیل استقبال خوب خریداران در سراسر جهان تا به امروز ادامه دارد.
1399/03/31
با نزدیک شدن به رویداد معرفی گلکسی نوت ۲۰ هر روز خبرها و شایعات جدیدی پیرامون آنها منتشر می‌شود و اینبار نوبت به افشای اطلاعات نسخه الترا رسیده است.
1399/03/31
به نظر می‌رسد که برند آنر روی گوشی هوشمندی با نمایشگر بزرگ احتمالا هفت اینچی کار می‌کند.
1399/03/27
پس از مدت‌ها انتظار، قابلیت پرداخت موبایل واتساپ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از امروز کاربران در کشور برزیل می‌توانند توسط این پیام‌رسان پول ارسال کنند و هزینه خریدهای خود از فروشندگان محلی را پرداخت کنند.
1399/03/27
نگرانی همیشگی ناظران بازار خودرو در دو محور مطرح می‌شود. نخست عدم عرضه از سوی خودروسازان و دیگری سیاست قیمت‌گذاری دستوری و یا به عبارتی دیگر سرکوب قیمت‌ها در بازار.
‌گزیده اخبار روز
1399/04/14
معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی گفت: در راستای حفظ سلامتی سربازان با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی مجددا دوره آموزشی سربازی یک ماهه شد.
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
مرکز پزشکی سینا واقع در خیابان شریعتی تهران، شامگاه سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ دچار آتش سوزی و انفجار شد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
1399/04/10
کافئین بیشترین محرک روانشناختی در جهان است و تنها ماده‌ای است که مقدار آن در هیچ کجا اعم از چای، قهوه و نوشیدنی‌های انرژی‌زا تنظیم نمی‌شود.
1399/04/09
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب و غرب کشور توسط همراه اول اعلام کرد که تجهیزات فناوری 5G وارد ایران شده‌اند و تا پایان شهریورماه در ۵ نقطه تهران این خدمات عرضه خواهند شد.
1399/04/08
ما در عصری زندگی میکنیم که سرشار از تقاطعات دیجیتالی میباشد و فراگیر تر شدن Big Data ، پویایی اطلاعات ، اینترنت اشیا و تکنولوژی های وابسته به پردازش های ابری کسب و کار شرکت و کمپانی ها را به راهی جدید و جذاب میکشاند .
1399/04/08
بانک مرکزی اعلام کرده که در خردادماه امسال هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران شده است.
1399/04/08
یک بازطراحی اساسی در گوگل فوتوز صورت گرفته است که به‌زودی با تغییرات قابل‌توجه در طراحی رابط کاربری و بخش‌های دیگر انتشار خواهد یافت.
1399/04/07
رک محفظه ای است که معمولا از جنس فلز یا پلاستیک فشرده ساخته میشود. کامپیوتر سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و …