لیست قیمت‌های کالا اسکول Kalaschool 1399/01/22

تلفن فروشگاه / شرکت: 77224177اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-860 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Perfection V350 Photo 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD120 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ویژن Avision بایگانی AD250 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon FB101 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Flatbed Unit FB201 15,150,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Celestron 5 MP Handheld Digital 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
CT038 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
CT038 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Dino-Lite AM2111 دیجیتال 15,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Optix PenPix Z5 10,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class 1000X دیجیتال 3,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class 1000X دیجیتال 2,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class 1000X دیجیتال 2,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
USB Digital Microscope 9,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 10,300,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 60,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
85inch لمسی سرامیکی RIOTOUCH 52,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
IQ ET Series 47,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
IQ-Board ET series 36,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
IR Seramic 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Legamaster 82C 44,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Legamaster 82C 35,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Micronits 82inch 36,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
PROGRESS P120-IR6 38,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Rio Touch 65Inch 39,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Rio Touch 82inch 42,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Vision CB-8203 48,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
smart class ip4000 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
TBoard T82 49,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 44,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 68inch 39,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 70 اینچی 39,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 82inch 42,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 85inch 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 88 اینچی 42,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 90 اینچی 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس برد 93inch 49,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- H series-IR 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 37,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board IR-490 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board M-390 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board PG IR-490 42,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board PG390 44,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board SB-680 39,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت تاچ smart touch اسمارت تاچ smart touch
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت تاچ smart touch T82 IR 46,600,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت سولوشن smart solutions اسمارت سولوشن smart solutions
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت سولوشن smart solutions EM-83 46,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82C 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard 82N 38,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard 86inch مغناطیسی 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard TT84 84inch 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer IWD-830 23,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 3,200,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 38,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 39,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TZ Series 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD اپتیکال TO Series 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
آی پی بورد IP BOARD آی پی بورد IP BOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی پی بورد IP BOARD JL-9000DN 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress DTO78i-4 25,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 34,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پروسنس ProSense لمسی PS-IR84D 43,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پروسنس ProSense لمسی PS-IR84D 38,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78 " ABV378PRO 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 49,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean 87 " ABV378PRO 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean AB 387 Pro 87 Inch 48,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean AB 387 Pro 87 Inch 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean AB 395 Pro 95Inch 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean AB 395 Pro 95Inch 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean activpanel 65-Inch 42,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 78 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro Tboard 82 56,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro Tboard 85 25,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro Tboard 85 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X85F 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
جی اس بورد GSboard X85i 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
جی اس بورد GSboard X88Neo 22,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO EM83 37,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
فینیر Fineir فینیر Fineir
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فینیر Fineir Interactive WhiteBoard در سایزهای مختلف 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کلاسوس Clasus کلاسوس Clasus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کلاسوس Clasus Interactive WhiteBoard 6,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کیو او مو Qomo کیو او مو Qomo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیو او مو Qomo 105 “ QWB100 25,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کیو او مو Qomo 88“ QWB300 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 39,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 66,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI FX-E90W 44,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آويز 150 * 150 9,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 14,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 65,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 5,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 10,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 10,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO 2 * 2 برقی 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO 3 * 3 برقی 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO 3 * 3 سقفی 3,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO 4 * 3 برقی 53,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
فیلیپ چارت Flipchart فیلیپ چارت Flipchart
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپ چارت Flipchart RD 660 3,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON Stylus Photo 1410 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo P50 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Deskjet k8600 29,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP LaserJet Pro M1132MFP 23,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG SCX-4521F 46,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon MF4450 60,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP LASERJET 5200 80,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET 5200 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET P1005 80,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET P1005 35,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET P1006 60,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET P1505 25,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET P2014 27,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET P2015 29,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET P4014 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP2900 35,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 60,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 60,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
(اثر انگشتی- کارتی)TPS-TA300CF 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
CF4000 1,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
W7 5,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی PalizAfzar PF 200 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی iCLOCK 360 16,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی iCLOCK 680 17,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی TK100 20,790,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی U160 1,900,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی وتشخیص چهره iFace 402 38,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سوپرما Suprema سوپرما Suprema
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپرما Suprema Bio Station T2 21,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 181 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO166 42,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG SCX-6122FN 34,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 53,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR X180 57,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR X180S 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR X200 51,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR X200D 61,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR X230 N 77,700,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-1118J 440,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-1118J 10,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-203EX 56,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-203EX 56,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-2120J 39,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-5127 42,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-5316EX 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-5320X 43,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-5516SX 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-5516X 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-5631X 41,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 60,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-M205X 43,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-M620U 430,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP MX-B200 26,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C452 230,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother 2820 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FC206CX 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP 218 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP362 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-MB772 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG SF-650P 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP FO-A660 15,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP FO-P610 15,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart class p808 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart class f500 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart class f500 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 134 Tri-colour 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Plus C-20S 82,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Plus C-20W 85,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Plus N-204 85,000,000 15 روز پیش شرکتی 2 سال
Plus N-20J 76,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smartclass 55Inch ip 39,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smartclass 55Inch ip 58,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart Class Soltex 1230 Z3736F 2GB 32GB 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Intech P1000 6,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Gloview 3D Touch 3,800,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
PACIFIC پاسیفیک 7,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 6,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
PGM EZ 5,750,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class F35S 4,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
smart class MU 8,300,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Uboard Wireless 3,900,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Vantek E-314 9,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Vantek E-314 9,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پروگرس Perogress 7,800,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
قلم هوشمند - i-Cam USB Infrared 9,900,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ماگون 7,700,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت سولوشن smart solutions اسمارت سولوشن smart solutions
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت سولوشن smart solutions Pid-sf911 3,600,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 9,800,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD IEU‎ 7,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO SHORT-THROW 3,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO VERSION 1.0 3,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO VERSION3.0 SHORT-THROW F-35 8,900,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO VERSION3.0 SHORT-THROW F-35 8,300,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
BS01 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
HS06 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
HS07 10,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart class C1290 32inch 85,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart class C1290 55inch 150,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart class C1290 55inch 150,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart class C1290 65inch 94,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rayaboard Touch Frame 65Inch 39,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 32Inch 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 43Inch 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 46Inch 32,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 50Inch 35,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 55Inch 35,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Rayaboard Touch Frame 60Inch 38,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class STB-50P زنگ هوشمند مدرسه 6,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart Class RMD-300 راکت بازرسی 10,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart Class C1210 24inch 55,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class C1210 32Inch 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class C1210 43inch 60,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class C1210 55inch 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
Smart Class C1210 65inch 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
TS01 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
TS05 65,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
TS09 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO T-Touch42 80,100,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Smart Class 65inch لمسی 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS211 10,500,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma DX329 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma ES526 37,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M345S 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma PICO PK102 جیبی 36,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma PK-120 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-S02 15,100,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X18 20,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X20 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X6 52,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EMP-83 41,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer P1173 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X113 9,700,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK PocketCinema V10 - 42 78,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK PocketCinema V10Plus 70,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MP512 ST 35,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MP512 ST 35,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MP512 ST 35,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MP522 35,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MP611 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MP623 35,000,000 15 روز پیش  
بنکیو BenQ MS506 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 10,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LX22 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA TLP-WX2200 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA TLP-XC2500 45,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA TLP-XD2000 42,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
جی وی سی JVC جی وی سی JVC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی وی سی JVC DLA HD1 33,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ X2240 46,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سانیو SANYO سانیو SANYO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سانیو SANYO PLC-XU355 390,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سانیو SANYO PLC-XW65 40,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY VPL CW125 59,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL CX125 60,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX-102 14,200,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL MX25 51,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX11 55,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX147 23,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX15 44,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX100 10,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX100 10,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX120 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-FE40 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP PG-F317X 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP XG-C430X 50,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP XG-PH70X 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP XR-32S 43,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP XR-32X 30,000,000 15 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.
1399/01/13
بینکیو به‌تازگی یک نمایشگر گیمینگ جدید را با نام Zowie XL2746S با امکانات جدید و پیشرفته مجهز به پنل TN معرفی کرده است
1399/01/11
سامسونگ در وبسایت امارات از گوشی اقتصادی سامسونگ گلکسی M11 رونمایی کرده که از دوربین سه گانه و باتری با ظرفیت بالا بهره می برد.
1399/01/09
رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت: قیمت بازار لوازم خانگی بستگی به نرخ ارز دارد و نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
1399/01/05
مینگ چی کو یکی از تحلیلگران نامدار بازار است که به صورت اختصاصی، گام‌های بعدی اپل را پیشبینی می‌کند. او اخیرا گفته یکی از آیفون‌های امسال که احتمالا ۶.۷ اینچی خواهد بود، از تکنولوژی لرزشگیر دست «سنسور شیفت» استفاده می‌کند.
1398/12/29
گوگل امروز اعلام کرده که ارائه نسخه‌های جدید مرورگر کروم و سیستم عامل کروم او اس را به دلیل تغییرات جدیدی که در وضعیت کاری پرسنلش انجام گرفته، موقتا متوقف خواهد کرد.
‌گزیده اخبار روز
1399/01/21
مایکروسافت اخیرا از تصاحب دامنه‌ی corp.com خبر داده است. ردموندی‌ها می‌گویند هدفشان از خرید corp.com این است که این دامنه‌ی خطرناک به‌دست افراد سودجو نیفتد.
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
آی ماینر (iminer) یک شرکت معتبر ثبت شده ایرانی در حوزه اجاره ماینر و استخراج بیت کوین است که برای شما این امکان را فراهم می‎کند تا بدون نیاز به دانش فنی و صرف وقت ، به استخراج بیت کوین و همچنین کسب درآمد از طریق استخراج ارزهای دیجیتال بپردازید.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
کسانی که به کارهای بازرگانی علاقمند هستند و قصد انجام مناقصات و مزایدات را دارند در اولین قدم باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند.کارت بازرگانی در واقع مجوزی است که دارنده آن می تواند در عرصه و واردات و صادرات به تجارت بپردازد...
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/16
مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای افراد در زمینه استفاده از گوشی پیش بیاید در خصوص مشکلات باتری بلک بری است، زیرا در حال حاضر این گوشی ها بسیار پرکاربرد بوده از این رو ما سعی کرده ایم در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت کنیم.
1399/01/15
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مردم در کشورهای مختلف قرنطینه شوند و در خانه بمانند. این کار استفاده از شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.