لیست قیمت‌های دانا رایانه 1396/05/31

تلفن فروشگاه / شرکت: 88925200اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-860 22,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON GT- S85 26,500,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 2,450,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Perfection V370 4,800,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON V550 Perfection 7,800,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON V600 Photo Scanner 15,200,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Scanjet 200 Flatbed 3,900,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G4050 8,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD250F 24,400,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD125 8,300,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision AD240 14,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AV5400 39,500,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision AV620C2 plus 17,300,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB1000N 2,230,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB5000 A3 14,200,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek A150 20,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
پلاستک Plustek OpticSlim 1180 Flatbed 7,150,000 3 روز پیش  
پلاستک Plustek PL2550 13,300,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
پلاستک Plustek PL4080 12,800,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
پلاستک Plustek PN2040 10,500,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
پلاستک Plustek SmartOffice PS286 Plus 9,600,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
پلاستک Plustek SmartOffice PS406U 12,750,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI6670 241,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI6750 120,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI6770 279,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 28,500,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 39,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon CanoScan LiDE 220 3,700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon DR-C225 13,500,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon DR-C240 14,700,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon DR-F120 7,300,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon DR-M160II 21,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon FORMULA DR-C130 14,500,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon LiDE 120 2,300,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 20,400,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak 730EX 77,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2000 11,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2000 24,300,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کداک Kodak i2420 18,700,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i2820 34,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I2900 77,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3250 117,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3400 170,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak I3450 172,000,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
مایکروتک Microtek مایکروتک Microtek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مایکروتک Microtek ArtixScan DI 2015c 7,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
مایکروتک Microtek ScanMaker 1000XL-PRO 103,280,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
مایکروتک Microtek ScanMaker i800 Plus 24,570,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکن زی SCANZEE اسکن زی  SCANZEE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکن زی SCANZEE BQS010 1,720,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکن زی SCANZEE BQS020 1,800,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکن زی SCANZEE BQS030w 2,150,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکن زی SCANZEE BQS040BS 2,500,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکن زی SCANZEE BQS050B 2,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision MiWand 2 Pro 2,600,000 3 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision MiWand 2 WiFi 3,400,000 3 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision MiWand 2 Wi-Fi Pro 4,750,000 12 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 100 - 180cm 700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 65 -cm 100 400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 43 - 65cm 200,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 1,700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 10,700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 2,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 2,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 2,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 3,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 4,200,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 900,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 1,400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 1,800,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 3,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 1,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 1,350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 2,300,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 5 * 5 ( متر ) 42,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 39,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 950,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 3,200,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L120 5,100,000 12 دقیقه پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L1300 20,200,000 12 دقیقه پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L1800 28,000,000 12 دقیقه پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L310 5,500,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 6,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L386 7,850,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L810 Inkjet 15,700,000 12 دقیقه پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L850 Inkjet 16,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 12 ماه
اپسون EPSON T60 8,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon PIXMA G1400 4,100,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA IP 7250 3,300,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iX6840 8,900,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L365 Inkjet 7,650,000 12 دقیقه پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L550‎ 8,400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON WF-7610DWF 11,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 12,800,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 26A 4,400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 277DW 11,400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Deskjet 2130 All-in-One Inkjet Color 1,350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M476nw Wireless 16,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M125a 6,250,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 6,350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M276NW 16,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M130FW 7,350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M277N 9,900,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 14,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDW laserjet wireless 14,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M476dn 17,400,000 12 دقیقه پیش کانولا 1 سال
اچ پی HP MFP M26NW 5,050,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 477FDW 15,700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M426dw 12,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری 125NW 6,550,000 12 دقیقه پیش  سال
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 9,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری M127fn 9,200,000 12 دقیقه پیش  سال
اچ پی HP لیزری M127fw 9,850,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری MFP M225DN 13,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro M127fs 9,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 10,100,000 12 دقیقه پیش  سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M225dw225 14,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother FAX-2950 17,290,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 2303 AM 33,500,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG Xpress M2070FH Laser 6,000,000 12 دقیقه پیش سام سرویس 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon G2400 5,450,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-Sensys MF231 Laser 6,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-Sensys MF232w Laser 6,850,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 8,500,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF229dw Laser 12,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF236N 7,400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF623CN 9,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA MG2540 Inkjet Photo 1,400,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Sensys MF628CW 10,650,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری I-SENSYS MF8280Cw 10,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF- 3010 5,500,000 12 دقیقه پیش  
کانن Canon لیزری MF212w 6,850,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 6,850,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ-2190 25,500,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 13,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON 1430 Inkjet 20,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L805 Inkjet 10,100,000 12 دقیقه پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon SELPHY CP1200 4,500,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ آی اس HIS اچ آی اس HIS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ آی اس HIS M750DN 72,200,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 401dw 32,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 402DN 6,900,000 12 دقیقه پیش  
اچ پی HP 402n 6,500,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Enterprise P3015d 34,300,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 4,850,000 12 دقیقه پیش  سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 4,900,000 12 دقیقه پیش  سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 3,050,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 3,250,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M102A 3,350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M102W 3,900,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M201DW 6,150,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M252DW color wireless 7,700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M252N Color 6,500,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401A 16,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401d 17,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401dn 32,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402D 6,900,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452dn 1,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452NW Color شبکه 8,800,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M604DN شبکه 27,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M604N شبکه 27,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605DN شبکه 31,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605N شبکه 31,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M706N 25,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 35,800,000 12 دقیقه پیش  سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 DN 40,200,000 12 دقیقه پیش کانولا 1 سال
اچ پی HP Office Laser Jet 3015 DN 36,300,000 12 دقیقه پیش  سال
اچ پی HP P2035 7,050,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Personal Laser CP 1025 NW 7,500,000 12 دقیقه پیش  سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS 7100CN 7,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP151dw 4,600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP251dw 7,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 3,250,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030W 3,750,000 12 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon LBP 7018 6,450,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP6230DW 4,800,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon M252DW 7,700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA Es-2507 36,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3008a 165,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4508a 175,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
توشیبا TOSHIBA E-studio es2303A 23,500,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
توشیبا TOSHIBA E-studio es2309A 60,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO2007 32,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی 2550 310,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی ES2505 26,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh MP 2014D 19,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-5731 125,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6020D 57,500,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6020N 65,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-M451 185,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-X311N 132,500,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 2204 imageRUNNER 18,000,000 3 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon ImageRUNNER 2520 28,000,000 3 روز پیش کانولا 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic Fax FX-FP 215 2,150,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FL612 8,300,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FM 365 CX 5,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX FM388 5,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 4,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 4,300,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT981CX 3,300,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT987CX 4,000,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic لیزری چند کاره KX-MB2085CX 8,850,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 6,550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 7,400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 4,850,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP فیدر  AR RP11 18,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 05A 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 11A 1,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 124A 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 126A 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 12A 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 130A black 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 131A Black 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 13A 400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 15A 400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 16A 1,200,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 201A 1,250,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 26A Black 1,800,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 27A 1,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 304A 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 305A 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 307A 2,400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 35A 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 36A 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 42A 700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 49A 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 51A 700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 53A 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 55A 700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 61A 700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 64A 850,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 64A 850,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 650A 2,350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 78A 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 80a 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 83A CF283A 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 85A 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 92A 400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 93A 1,350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother TN-2025 420,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-2060 مشکی 420,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-2150 مشکی 450,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-2280 مشکی 450,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-2305 450,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-3030 450,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-3145 450,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-3250 450,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-3290 450,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 103 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG 111S Black 650,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG 205 650,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG CLT-R409S 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG Ml-2850 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-101 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D104S 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D105L 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D108S 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D109 550,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D116L 600,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D117S 650,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D119S 450,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D209 1,100,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG SCX-4300 مشکی 450,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG Toner Cartridge ML-4200 450,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 303 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon 725 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon 728 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon 737BK 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon EP22 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon EP27 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon FX3 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Laser Printer Toner 712 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Laser Printer Toner 713 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Toner Cartridge FX10 350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 79A 700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP CC 540-1-2-3A 550,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP CE410-1-2-3 4,100,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG CLT-407S 550,000 10 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 718 350,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon 731 350,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic C410 1,450,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic C412 2,000,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic C420 1,750,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 950,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 1,350,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3712 1,750,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 1,600,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 2,550,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG4771 3,450,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 2,850,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 3,850,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 4,350,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 1,200,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 1,600,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC422 2,750,000 12 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE262 3,300,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 10,500,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CT512 18,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS331 12,400,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S313 13,500,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 12,700,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X341 13,700,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-520 34,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 38,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-536WI 49,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 95,900,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 58,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S04 14,300,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 15,500,000 12 دقیقه پیش نیک آوا 1 سال
اپسون EPSON EB-U04 39,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W04 23,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 17,600,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 18,350,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X31 19,300,000 12 دقیقه پیش نیک آوا 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 38,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 43,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW570 32,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 72,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PowerLite Pro Cinema LS10000 Laser 4K 300,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON TW6700 Full HD 90,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON TW7300 140,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS340 18,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC VE-303XG 17,500,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer P1185 12,700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X115H 12,400,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X127H 17,500,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS506 11,700,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 12,900,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 15,350,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX528 15,800,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 382 24,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-AT6000E 85,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 51,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 95,000,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 116,500,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 18,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 18,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 22,200,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 23,350,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 28,400,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW333 25,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW373 29,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 125,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 34,900,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 45,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 47,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 55,500,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 37,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-530 58,000,000 12 دقیقه پیش مادیران 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJX2340 12,800,000 12 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY VPL DX220 16,000,000 12 دقیقه پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL DX240 21,000,000 12 دقیقه پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 34,800,000 12 دقیقه پیش نیک آوا 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/05/31
گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش ویژه نقدي پژو 207i اتوماتیک را جهت فروش در شهریورماه اعلام کرد.
1396/05/31
امروز، همان‌طور که قبلا اعلام شده بود، اینتل پردازنده‌های نسل هشتم را معرفی کرد. براساس اطلاعات منتشرشده توسط این شرکت، پردازنده‌های جدید ۴۰ درصد کارایی بیشتری خواهند داشت.
1396/05/31
شرکت دل از مدل به‌روزرسانی شده‌ی ورک‌استیشن‌های سری پرسیژن رونمایی کرد.
1396/05/31
سرانجام گوگل جدیدترین سیستم عامل اندروید 8.0 خود را با نام اوریو/ O رونمایی کرد.
1396/05/31
مایکروسافت دیشب از مدل ویژه‌ی Xbox One X به اسم Project Scorpio Edition رونمایی کرد.
1396/05/30
طبق گزارش‌های منتشر شده، شرکت گوگل قرار است احتمالا امشب از نسخه جدید سیستم عامل اندروید 8 رونمایی کند.
1396/05/30
به تازگی ویدیویی از کانسپت هواوی پی 11 (Huawei P11) در فضای مجازی منتشر شده که اطلاعات تازه‌ای از پرچمدار بعدی هواوی را به ما خواهد داد.
1396/05/30
شرکت خودروسازی کارمانیا،‌ شرایط پیش فروش خودروهای بی وای دی شامل مدل‌های شاسی بلند بی وای دی S6 و سدان شهری بی وای دی F3 را اعلام کرد.
1396/05/30
شرکت اپل هفته گذشته با شرکت Aetna با هدف ارائه خدمات بهداشتی ساعت اپل به میلیونها مشتری این شرکت، به بحث و گفت‌وگو پرداخت.
1396/05/30
به‌تازگی فایل‌های CAD آیفون ۷ اس و ۷ اس پلاس به‌ دست آمده است که جزئیاتی در رابطه با طراحی گوشی‌های آیفون ارزان‌قیمت‌تر و جدید اپل ارائه می‌دهد.
‌گزیده اخبار روز
1396/05/31
گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش ویژه نقدي پژو 207i اتوماتیک را جهت فروش در شهریورماه اعلام کرد.
1396/05/31
آیا می دانستید مبتکر مرغ کنتاکی بعد از بارها شکست شغلی در 65 سالگی مدیر بزرگترین مرغ فروشی دنیا شد؟
1396/05/31
امروز، همان‌طور که قبلا اعلام شده بود، اینتل پردازنده‌های نسل هشتم را معرفی کرد. براساس اطلاعات منتشرشده توسط این شرکت، پردازنده‌های جدید ۴۰ درصد کارایی بیشتری خواهند داشت.
1396/05/31
شرکت دل از مدل به‌روزرسانی شده‌ی ورک‌استیشن‌های سری پرسیژن رونمایی کرد.
1396/05/31
سرانجام گوگل جدیدترین سیستم عامل اندروید 8.0 خود را با نام اوریو/ O رونمایی کرد.
1396/05/31
مایکروسافت دیشب از مدل ویژه‌ی Xbox One X به اسم Project Scorpio Edition رونمایی کرد.
1396/05/30
طبق گزارش‌های منتشر شده، شرکت گوگل قرار است احتمالا امشب از نسخه جدید سیستم عامل اندروید 8 رونمایی کند.
1396/05/30
به تازگی ویدیویی از کانسپت هواوی پی 11 (Huawei P11) در فضای مجازی منتشر شده که اطلاعات تازه‌ای از پرچمدار بعدی هواوی را به ما خواهد داد.
1396/05/30
شرکت خودروسازی کارمانیا،‌ شرایط پیش فروش خودروهای بی وای دی شامل مدل‌های شاسی بلند بی وای دی S6 و سدان شهری بی وای دی F3 را اعلام کرد.
1396/05/30
یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با وسیع توصیف کردن بازار داخلی تجارت الکترونیکی با بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال در کشور، ضعف مهارتی را عامل عدم استفاده درست تجاری از این فرصت ارزیابی کرد.