لیست قیمت‌های 20 رایان 1398/03/26

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88773690دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 120,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Cat 6 Shielded Keystone48 Port 6,666,000 18 ساعت پیش  
دی لینک D-Link Cat 6 Shielded Keystone48 Port 3,300,000 18 ساعت پیش  
دی لینک D-Link Cat 6A Shielded Keystone 24Port 4,222,000 18 ساعت پیش  
دی لینک D-Link Cat6 Keystone Type 24Port 4,500,000 18 ساعت پیش  
دی لینک D-Link Cat6A Keystone- 24 Port 2,401,000 18 ساعت پیش  
دی لینک D-Link Cat6A Shielded Keystone 48Port 6,666,000 18 ساعت پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110P 4,550,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 4,360,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 5,030,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP - 2360 13,900,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DAP-2695 34,900,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 2,800,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 2,700,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 11,300,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 3,200,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 4,650,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 1,900,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 1,900,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR843ND Wireless 2,050,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 3,150,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 3,240,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 605L Wireless 2,660,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 619L Wireless 5,470,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 645 3,470,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR-615 2,130,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless 3,350,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 4,250,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-865L Wireless AC 1750 21,910,000 18 ساعت پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link DIR-869 Wireless 16,510,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-880L Wireless 22,200,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-895L 47,420,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-921E Wireless 4G/LTE 11,500,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wi-Fi AC750 DAP-1520 5,190,000 18 ساعت پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 7,650,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC750 DIR-816L 21,910,000 18 ساعت پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link Wireless N DAP - 2310 7,980,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 8,500,000 18 ساعت پیش آونگ 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 1,420,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 31,100,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 61,000,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 6,200,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link KVM-121 3,150,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 4,100,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 10,620,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 4,300,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 8,300,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 16,200,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 850,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 1,300,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 2,780,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1024A 24-PORT 5,300,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1024A/C 24Port 5,400,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1024R+ 24Port Rack Mount 6,210,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 15,150,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS 1210 20Port 19,550,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 1,800,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1005D 2,600,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 2,540,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 8,880,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 10,500,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 13,500,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-08 8Port 14,350,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-20 20Port 19,550,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 22,950,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 18,320,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 39,950,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 9,250,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 58,050,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DKVM-CB 1,150,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-CU 1,450,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-403 2,910,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE300 USB 3.0 2,170,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-560T Gigabit PCI 1,580,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 1,150,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGE-560SX PCI Fiber 1,580,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-582 4,050,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 3,060,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 840,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 1,350,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 900,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 800,000 18 ساعت پیش سازگار ارقام 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 1,750,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 1,650,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-121 730,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-125 1,380,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-131 1,050,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-160/EU 1,580,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 2,030,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-192 Wireless AC-1900 USB Adapter 6,050,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N 150 USBDWA-123 800,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 13,500,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 2,800,000 18 ساعت پیش سازگار ارقام 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-2520U 570,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 3,000,000 18 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DSL-2790U 3,460,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 6,900,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-921 4G سیمکارتی 12,000,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-953 Wireless AC750 4G LTE ( سیمکارت خور ) 14,300,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 8,670,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 10,300,000 18 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932 LTE 7,450,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-932C 6,150,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1860 15,100,000 18 ساعت پیش ایزی 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/03/25
گوگل کروم و مایکروسافت اج ویژگی‌های پنهان زیادی دارند، یکی از این ویژگی‌ها ذخیره‌ی اسکرین‌شات کامل یک وب‌سایت بدون نیاز به هیچ افزونه‌ای است.
1398/03/25
تلويزيون ۲۹۲ اينچ سامسونگ با كيفيت تصوير ۸K، اولين گام بلند سامسونگ در زمينه صنايع خانگي است كه دوستداران تلويزيون را به خود جذب خواهد كرد.
1398/03/22
بنیاد موزیلا به‌صورت رسمی از لوگوهای جدید خانواده‌ی فایرفاکس رونمایی کرد. آن‌ها سال گذشته نیز طرح‌هایی برای بازخوردگیری از کاربران به‌اشتراک گذاشته بودند.
1398/03/22
آمازون با 315.5 میلیارد دلار ارزش موفق شده گوگل و اپل را کنار زده و لقب با ارزش ترین برند جهان را از آن خود کند.
1398/03/21
آون توسترها یکی از پرکاربرد ترین وسایلی هستند که معمولا از قیمت مناسبی برخوردارند.
1398/03/20
شرکت ال جی علاوه بر تلویزیون های OLED، دارای یک خط تولید از تلویزیون های ال سی دی کیفیت بالا با عنوان NanoCell است و در بازار های جهانی به فروش می رود.
1398/03/20
تجربه درست کردن بستنی در خانه با انواع طعم ها، رنگ ها و افزودنی های دلخواه لذت خاص خود را دارد. دستگاه های بستنی ساز این لذت را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه برای شما فراهم می کنند.
1398/03/19
پتنت جدید مایکروسافت مرتبط با پروژه‌ی سنتاروس (Centaurus) از معرفی دستگاهی با نمایشگر انعطاف‌پذیر و متحرک روی تکیه‌گاه حکایت می‌کند که انتظار می‌رود مهرماه، ردموندی‌ها آن را به‌نمایش بگذازند.
1398/03/19
توسترها یکی از لوازم برقی خانگی هستند که به دو نوع ساده و آون توستر تقسیم می شوند. توستر های ساده فقط برای گرم کردن نان کاربرد دارند و آون توسترها هم به عنوان تست کردن وبرشته کردن نان مورد استفاده قرار می گیرند.
1398/03/19
اگرچه فرارسیدن تابستان و گرمای هوا می‌تواند به معنی پیاده‌روی‌های مطبوع در پارک‌ها در بعدازظهرهای گرم باشد، اما این موضوع هم‌چنین می‌تواند گوشی همراه شما را در معرض آسیب گرما قرار دهد.
‌گزیده اخبار روز
1398/03/25
تا شروع تابستان و آغاز تعطیلات فاصله زیادی نمانده است. سفرهای تابستانی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خانواده‌های ایرانی در این روزهای گرم است چون می‌توانند با خیال راحت و بدون داشتن دغدغه درس و مدرسه فرزندانشان به شهرها و کشورهای مختلف سفر کنند.
1398/03/25
گوگل کروم و مایکروسافت اج ویژگی‌های پنهان زیادی دارند، یکی از این ویژگی‌ها ذخیره‌ی اسکرین‌شات کامل یک وب‌سایت بدون نیاز به هیچ افزونه‌ای است.
1398/03/25
تلويزيون ۲۹۲ اينچ سامسونگ با كيفيت تصوير ۸K، اولين گام بلند سامسونگ در زمينه صنايع خانگي است كه دوستداران تلويزيون را به خود جذب خواهد كرد.
1398/03/25
«کمبود لوازم خانگی به خاطر قیمت‌های بالا دیده نمی‌شود.»، «تولیدکنندگان داخلی تنها ۳۰ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کنند.» و «قرار است شرکت‌های کره‌ای تولیدکننده لوازم خانگی به ایران بازگردند.»
1398/03/22
بنیاد موزیلا به‌صورت رسمی از لوگوهای جدید خانواده‌ی فایرفاکس رونمایی کرد. آن‌ها سال گذشته نیز طرح‌هایی برای بازخوردگیری از کاربران به‌اشتراک گذاشته بودند.
1398/03/22
آمازون با 315.5 میلیارد دلار ارزش موفق شده گوگل و اپل را کنار زده و لقب با ارزش ترین برند جهان را از آن خود کند.
1398/03/22
شرکت سامسونگ مانیتور گیمینگ جدید خود را با نام CRG۵ (C۲۷RG۵) در اندازه ۲۷ اینچ معرفی کرد.
1398/03/21
آون توسترها یکی از پرکاربرد ترین وسایلی هستند که معمولا از قیمت مناسبی برخوردارند.
1398/03/20
شرکت ال جی علاوه بر تلویزیون های OLED، دارای یک خط تولید از تلویزیون های ال سی دی کیفیت بالا با عنوان NanoCell است و در بازار های جهانی به فروش می رود.
1398/03/20
تجربه درست کردن بستنی در خانه با انواع طعم ها، رنگ ها و افزودنی های دلخواه لذت خاص خود را دارد. دستگاه های بستنی ساز این لذت را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه برای شما فراهم می کنند.