لیست قیمت‌های 20 رایان 1398/01/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88773690دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 110,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Cat 6 Shielded Keystone48 Port 6,666,000 11 روز پیش  
دی لینک D-Link Cat 6 Shielded Keystone48 Port 3,300,000 11 روز پیش  
دی لینک D-Link Cat 6A Shielded Keystone 24Port 4,222,000 11 روز پیش  
دی لینک D-Link Cat6 Keystone Type 24Port 4,500,000 11 روز پیش  
دی لینک D-Link Cat6A Keystone- 24 Port 2,401,000 11 روز پیش  
دی لینک D-Link Cat6A Shielded Keystone 48Port 6,666,000 11 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110P 3,550,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 3,490,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 3,900,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP - 2360 12,870,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DAP-2695 31,200,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 2,800,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 2,070,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 6,700,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 2,370,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 3,650,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 1,480,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 1,500,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR843ND Wireless 2,050,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 2,370,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 2,990,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 605L Wireless 2,450,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 619L Wireless 5,050,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 645 3,200,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR-615 1,970,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless 3,120,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 3,800,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-865L Wireless AC 1750 19,570,000 11 روز پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link DIR-869 Wireless 15,250,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-880L Wireless 20,500,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-895L 52,160,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-921E Wireless 4G/LTE 9,600,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wi-Fi AC750 DAP-1520 4,780,000 11 روز پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 7,050,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC750 DIR-816L 3,120,000 11 روز پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link Wireless N DAP - 2310 7,370,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 8,500,000 11 روز پیش آونگ 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 1,100,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 28,820,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 56,350,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 5,420,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link KVM-121 2,900,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 3,760,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 7,700,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 3,960,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 4,530,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 13,000,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 710,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 950,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 2,500,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1024A 24-PORT 4,400,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1024A/C 24Port 4,400,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1024R+ 24Port Rack Mount 5,730,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 14,020,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS 1210 20Port 18,150,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 1,660,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1005D 2,360,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 2,360,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 8,250,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 8,670,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 12,100,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-08 8Port 13,250,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-20 20Port 18,150,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 21,230,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 16,900,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 36,880,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 8,250,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 53,800,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DKVM-CB 1,050,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-CU 1,350,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-403 2,800,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE300 USB 3.0 1,600,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-560T Gigabit PCI 1,450,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 10,700,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGE-560SX PCI Fiber 1,450,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-582 3,760,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 2,830,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 550,000 11 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 1,000,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 620,000 11 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 650,000 11 روز پیش سازگار ارقام 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 1,350,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 1,530,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-121 660,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-125 1,270,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-131 950,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-160/EU 1,460,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 1,870,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-192 Wireless AC-1900 USB Adapter 4,820,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N 150 USBDWA-123 750,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 7,200,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 2,500,000 11 روز پیش سازگار ارقام 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-2520U 550,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 2,800,000 11 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DSL-2790U 3,190,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 6,400,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-921 4G سیمکارتی 9,600,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-953 Wireless AC750 4G LTE ( سیمکارت خور ) 13,200,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 5,200,000 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 6,200,000 11 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932 LTE 6,850,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-932C 5,650,000 11 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1860 13,930,000 11 روز پیش ایزی 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/20
نوشیدن چای برای ایجاد آرامش، خستگی، رفع بوی بد دهان، افزایش سوخت و ساز و…موثر است.دم کردن یک چای نیازمند آبی است که به نقطه جوش رسیده باشد و برگ های چایی که به آنها اجازه داده شود در زمان مناسب دم بکشند.
1397/12/20
به تازگی آسیب پذیری جدیدی در مرورگر اینترنتی گوگل کروم یافت شده است که خطرات متعددی را برای حریم خصوصی کاربران به وجود خواهد آورد.
1397/12/18
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اکنون با توجه به حل مشکل رجیستری و بازگشت به شرایط قبلی قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افت داشتند واکنون با ورود گوشی‌های مصادره‌ای این شیب ارزان شدن، شدت بیشتری خواهد گرفت.
1397/12/14
چند روز گذشته اپل میزبان نشست سالانه سهام دارانش بود و آنطور که بلومبرگ گزارش داده تیم کوک مدیرعامل این شرکت در جریان نشست اخیر در رابطه با آینده اپل و محصول بعدی آن که میتواند عینک هوشمند اپل باشد صحبت کرده.
‌گزیده اخبار روز
1397/12/27
دنیا در حال تغییره و اگر ما هم همزمان با تغییرات دنیا خود را منطبق نکنیم یا کسب و کار خود را با آن سازگار نکنیم - دیری نمی گذره که از گردونه رقابت خارج می شیم.
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
این گزارش به بررسی مهم‌ترین نشانه‌های هک شدن گوشی هوشمند کاربران می پردازد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/21
شرکت تحقیقاتی Chainanalysis تخمین زد که ۲۰ درصد تمام بیت کوین ها برای همیشه از بین رفته اند. در حال حاضر حدود ۳.۸ میلیون بیت کوین را دیگر نمی‌توان بازیابی کرد. بسیاری نمی دانند از چه طرقی بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال آنها از دست می روند پس در این مقاله، به تمام احتمالاتی که می‌توان کوین را از دست داد اشاره می کنیم.
1397/12/20
بهترین مقاصد گردشگری را در نزدیکی ایران داریم که هم هزینه به صرفه‌ای دارند و هم بسیار پر‌طرفدار هستند. در این روز‌های آخر اسفند می‌توانید برای چند روز سفر و استراحت در یکی از کشور‌های ترکیه یا گرجستان برنامه‌ریزی کنید.