لیست قیمت‌های 20 رایان 1400/01/29

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88773690دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 300,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 5,750,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH400 4Port USB 3.0 3,800,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 10,300,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-1340 USB 3 9,100,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1341 4-Port 5,300,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1370 11,600,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 4,000,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 6,970,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP - 2360 25,900,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DAP-2695 67,550,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda N301 Wireless N300 Easy Setuph 4,500,000 11 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 12,500,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - R600VPN 34,700,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 10,000,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 15,000,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,400,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 9,700,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,500,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1160g 7,100,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DAP-1360 6,980,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 619L Wireless 12,650,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR-612 6,000,000 11 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wi-Fi AC750 DAP-1520 8,870,000 11 ساعت پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 19,200,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 4,000,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 88,000,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 19,500,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 14,500,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,750,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 9,150,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 5,650,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 11,100,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 8,750,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 9,500,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 21,300,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES - 3200 - 26 24Port 2Layer 57,110,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,860,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,250,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 2,150,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 5,750,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1024A 24-PORT 10,400,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 3,250,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 30,890,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 4,200,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 30,630,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,750,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 5,500,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 15,770,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 18,500,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 19,500,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 4,950,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-108 8-Port 6,750,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-20 20Port 40,000,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 44,000,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-52 48Port 44,700,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 7,800,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108PE 8Port 15,000,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 29,650,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 18,400,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 116,990,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DKVM-CU 2,350,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 4,300,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK UE300 USB 3.0 4,500,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-560T Gigabit PCI 5,700,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 5,800,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 6,110,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-582 10,000,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,900,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,800,000 11 ساعت پیش سازگار ارقام 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 4,000,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 4,850,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821NC 3,000,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,450,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 5,000,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 3,850,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-121 2,700,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-131 3,100,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-160/EU 3,600,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 5,000,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-192 Wireless AC-1900 USB Adapter 11,990,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 5,850,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 2,600,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 5,700,000 11 ساعت پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 6,000,000 11 ساعت پیش ورسان 3 سال
UTEL V301 7,000,000 11 ساعت پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 20,600,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 20,600,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 23,900,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 6,200,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 8,500,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 9,350,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-2740 7,000,000 11 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 7,000,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 12,500,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-M921 رومیزی سیم کارت خور 18,000,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link رومیزی DWR-M960 43,000,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Naztech NZT-9930 4G + Powerbank 19,500,000 11 ساعت پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932C 11,500,000 11 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 7,800,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,600,000 11 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/21
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و ...
1400/01/21
اواخر ۲۰۲۰ بود که اپل از چهار گوشی سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد و حالا طبق جدیدترین گزارش Counterpoint Research، نسخه استاندارد این خانواده به پرفروش‌ترین گوشی جهان در ژانویه ۲۰۲۱ تبدیل شده است.
1400/01/21
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
1400/01/18
سیگنال در حال آزمایش سیستم جدید پرداخت ارز دیجیتال به نام «Signal Payments» است که بر بستر پلتفرم «MobileCoin» اجرا می‌شود.
1400/01/16
با گسترش گوشی های هوشمند و تبلت ها، پاوربانک ها (شارژرهای قابل حمل) طرفداران بسیاری پیدا کرده اند. پاوربانک دستگاه مناسبی برای شارژ کردن گوشی های هوشمند و تبلت ها در زمان هایی که دسترسی به پریز برق و شارژر ندارید و یا به مسافرت رفته اید، هستند.
1400/01/16
شایعاتی که پیش‌تر درباره پایان کار بخش موبایل ال‌جی منتشر شده بود درست از آب درآمد و زیان‌دهی متوالی کسب و کار تلفن‌های هوشمند این شرکت بالاخره مشکل‌ساز شد...
1400/01/15
در سال ۲۰۱۴ از اوبر به خاطر تبعیض قائل شدن علیه افراد نابینا و سگ‌های راهنمای این افراد شکایت شد و این شرکت در نهایت دو سال بعد پذیرفت که جریمه‌ای ۲.۶ میلیون دلاری را بابت این پرونده پرداخت کند...
1400/01/11
تراشه‌های ARM در محصولات مختلفی از گوشی‌های هوشمند گرفته تا لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی برخی سرورهای ابری هم به چنین چیپ‌هایی مجهز شده‌اند.
1400/01/11
در میان لیست کنسول های بازی پرطرفدار در بازار، 10 محصول را باید جزو گران‌ترین موارد به شمار آورد.
‌گزیده اخبار روز
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/28
ریگ استخراج اسیک اتر جدیدی در راه است؛ آیا اما عرضه‌‌ی آن مشکل کمبود کارت‌ گرافیک انویدیا را حل خواهد کرد؟
1400/01/28
قیمت دوج‌کوین دیروز با یک جهش تقریبا ۲۰۰ درصدی تا حوالی ۴۵ سنت بالا رفت، بنابراین میزان رشد این رمزارز از ابتدای سال ۲۰۲۱ از ۶۰۰۰ درصد بیشتر شده است.
1400/01/25
کمپانی گوگل در تاریخ 15 ژوئن 2021 اقدام به حذف برنامه Play Movie از تلویزیون هوشمند ال جی، سامسونگ و Vizio و همچنین دستگاه های Roku خواهد کرد و خرید فیلم در این تلویزیون ها و دستگاه ها به برنامه YouTube منتقل می شود.
1400/01/25
فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعی‌های متعدد برق‌ این شهر باشیم.
1400/01/25
در شرایطی که صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت خودروسازان خارجی، به خصوص فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران شده است، کارشناسان در این زمینه، نظرات مختلفی دارند.
1400/01/24
بررسی بازار نشان می‌دهد در پی رونمایی انویدیا از پردازنده‌ی مرکزی گریس، ارزش سهام اینتل با افت ۴٫۱۸ درصدی مواجه شده؛ اما ارزش سهام انویدیا افزایش پیدا کرده است.
1400/01/24
جدیدترین SSD برند XPG که GAMMIX S70 BLADE نام دارد، در دو مدل معرفی شده است، به سرعت خواندن متوالی ۷۴۰۰ مگابایت ‌بر ثانیه دست می‌یابد و با ضمانت پنج ساله به بازار عرضه می‌شود.
1400/01/24
رمزارز محبوب بیت کوین پس از فراز و نشیب‌هایی که طی ماه‌های گذشته از سر گذراند، اکنون موفق شده رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند. قیمت بیت کوین در ساعاتی از روز سه شنبه ۲۴ فروردین‌ماه از مرز ۶۳ هزار دلار عبور کرد.
1400/01/23
تقریبا یکسال قبل شرکت مخابرات از اینترنت VDSL در ایران رونمایی کرد، و شروع به ارائه سرویس در برخی از مناطق از کشور نمود. حال ممکن است ...