لیست قیمت‌های 20 رایان 1399/11/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88773690دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 300,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 5,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH400 4Port USB 3.0 3,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 10,300,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-1340 USB 3 9,100,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1370 11,600,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 4,000,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 6,970,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP - 2360 25,900,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DAP-2695 67,550,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda N301 Wireless N300 Easy Setuph 4,500,000 9 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - R600VPN 34,700,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 10,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 15,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,400,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 9,700,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1160g 7,100,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DAP-1360 6,980,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 619L Wireless 12,650,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link Wi-Fi AC750 DAP-1520 8,870,000 9 ساعت پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 17,000,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 4,000,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 88,000,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 19,500,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 9,150,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 5,650,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 11,100,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 8,750,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 9,500,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 21,300,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES - 3200 - 26 24Port 2Layer 57,110,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,860,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,250,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 2,150,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 5,750,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1024A 24-PORT 10,400,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 3,250,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 30,890,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 4,200,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 30,630,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,750,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 5,500,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 15,770,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 18,500,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 19,500,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 4,950,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-108 8-Port 6,750,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-20 20Port 40,000,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 44,000,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-52 48Port 44,700,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 7,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108PE 8Port 15,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 29,650,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 18,400,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 116,990,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 4,300,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-560T Gigabit PCI 5,700,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 5,800,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 6,110,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-582 10,000,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,800,000 9 ساعت پیش سازگار ارقام 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 3,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 4,850,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821NC 3,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,450,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 4,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 3,850,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-121 2,700,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-131 3,100,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-160/EU 3,600,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 5,000,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-192 Wireless AC-1900 USB Adapter 11,990,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 5,850,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 2,600,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 5,700,000 9 ساعت پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 6,000,000 9 ساعت پیش ورسان 3 سال
UTEL V301 7,000,000 9 ساعت پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 20,600,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 24,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 6,200,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 8,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 9,350,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-2740 7,000,000 9 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 7,000,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 13,200,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Naztech NZT-9930 4G + Powerbank 23,000,000 9 ساعت پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 7,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,400,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA855RE 7,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/11/07
اگر کاربر دستگاه خانگی هوشمند الکسا آمازون اکو هستید و پیوسته به دنبال به روز رسانی های این دستگاه هوشمند باشید می توانید از ویژگی جدید الکسا آمازون اکو بهره مند شوید که شامل حفط حریم خصوصی افراد می شود.
1399/11/06
به ‌احتمال زیاد گلکسی واچ ۴ یا گلکسی واچ اکتیو سامسونگ به حسگر گلوکز خون مجهز خواهند شد. این ویژگی برای افراد مبتلا به دیابت مناسب خواهد بود.
1399/11/05
پلیس ایالات متحده به‌ کمک اپل واچ توانسته است موقعیت گروگان‌گیر و گروگان را شناسایی کند.
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/10/24
ریزر در نمایشگاه CES 2021 از نمونه اولیه ماسک N95 با طراحی منحصر به فرد رونمایی کرد که از طراحی شفاف برخوردار بوده و به سیستم تهویه هوا و میکروفون مجهز شده است.
1399/10/20
انتخاب یک موس گیمینگ مناسب از دغدغه های کاربران حرفه ای و علاقه مند به گیم است. گیمرها به قطعات کامپیوتر پیشرفته، یک مانیتور صفحه عریض خوب و کیبورد و همینطور موس گیمینگ خوب نیاز دارند. ممکن است برخی از کاربران فکر کنند که نیازی به موس گیمینگ ندارند چرا که تمام موس ها با دو دکمه و یک چرخ اسکرول می توانند از عهده ی انجام بازی ها بربیایند...
1399/10/20
هوش مصنوعی گوگل به نام MuZero می‌تواند بازی‌های دارای پایان باز و قانون محور را انجام بدهد. این اولین‌بار است که یک هوش مصنوعی توانایی اجرای دو نوع بازی‌ متفاوت دارد.
1399/10/15
مدت‌هاست خبرهای غیر رسمی مختلفی در مورد پرچمداران گلکسیS21 سامسونگ منتشر می‌شود؛‌ اما اکنون کره‌ای‌ها رسما اعلام کرده‌اند که قصد دارند روز پنجشنبه 25 دی‌ماه گوشی‌های هوشمند جدید این سری را رونمایی کنند.
1399/10/14
ال‌جی دیسپلی که در سال‌های گذشته سعی کرده است تلویزیون‌ نامرئی نامرئی تولید کند، در CES ۲۰۲۱ مدل مفهومی آن را به نمایش خواهد گذاشت.
‌گزیده اخبار روز
1399/11/07
اگر کاربر دستگاه خانگی هوشمند الکسا آمازون اکو هستید و پیوسته به دنبال به روز رسانی های این دستگاه هوشمند باشید می توانید از ویژگی جدید الکسا آمازون اکو بهره مند شوید که شامل حفط حریم خصوصی افراد می شود.
1399/11/07
رئیس جمهور جدید آمریکا، جو بایدن به تازگی اعلام کرده دولت آمریکا تمام ناوگان فدرال شامل خودروها، کامیون‌ها و SUVها را با وسایل نقلیه الکتریکی ساخت آمریکا تعویض خواهد کرد...
1399/11/07
هکرها به یکی از دیتابیس‌های فیسبوک حاوی شماره تلفن‌های کاربران دسترسی پیدا کرده و در حال فروش آنها از طریق بات تلگرام هستند.
1399/11/06
به ‌احتمال زیاد گلکسی واچ ۴ یا گلکسی واچ اکتیو سامسونگ به حسگر گلوکز خون مجهز خواهند شد. این ویژگی برای افراد مبتلا به دیابت مناسب خواهد بود.
1399/11/06
با اینکه اپل پیشتر تأیید کرده بود سری آیفون ۱۲ و لوازم جانبی مگ‌سیف ممکن است عملکرد لوازم پزشکی مثل ضربان‌سازها و دستگاه‌های شوک الکتریکی را مختل کنند...
1399/11/05
پلیس ایالات متحده به‌ کمک اپل واچ توانسته است موقعیت گروگان‌گیر و گروگان را شناسایی کند.
1399/11/05
به گفته‌ی مدیر ارشد ردمی، این شرکت به‌زودی یک مدل گوشی گوشی گیمینگ مقرون‌به‌صرفه تولید و راهی بازار خواهد کرد.
1399/11/05
نوکیا سال گذشته میلادی از چندین گوشی هوشمند جدید رونمایی کرد و ظاهرا این روند در ۲۰۲۱ هم ادامه دارد.
1399/11/04
اکثر افراد هدست و هدفون را با هم اشتباه میگیرند. از هدست به جای هدفون استفاده می کنند و از هدفون به جای هدست. بعضی از افراد هم هر دو را به یک اسم می شناسند. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت میان هدست و هدفون آشنا کنیم و به ویژگی های هر کدام بپردازیم. امیدواریم در انتها کمکی به افزایش اطلاعات و انتخاب آگاهانه تر شما کرده باشیم.
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.