لیست قیمت‌های 20 رایان 1401/07/07

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88773690دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-1370 11,500,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 5,500,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 7,500,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP - 2360 27,500,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 7,500,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 10,000,000 7 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C6 AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit 13,500,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 13,500,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 19,000,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 7,000,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 11,500,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,300,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 6,500,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 8,500,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR - 619L Wireless 13,500,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR-612 4,500,000 7 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 9,000,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 23,500,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 18,000,000 7 روز پیش آونگ 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 4,800,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 57,000,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 17,500,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 5,800,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 19,500,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 29,000,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 9,350,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES - 3200 - 26 24Port 2Layer 57,110,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1005C 5-Port 10/100Mbps Unmanaged 2,500,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 2,500,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 7,000,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 3,100,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 34,000,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 4,000,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 27,500,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 4,200,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 9,000,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 21,000,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 17,800,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 48,000,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-52 48Port 87,000,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 15,000,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 29,500,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 19,500,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 19,000,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DKVM-CB 1,520,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-CU 2,700,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,600,000 7 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-560T Gigabit PCI 5,500,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 3,300,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 7,800,000 7 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-582 13,000,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 2,000,000 7 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,800,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 2,400,000 7 روز پیش سازگار ارقام 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 3,100,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821NC 2,800,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 4,100,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 4,900,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-131 2,300,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 6,500,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
UTEL V301 7,000,000 7 روز پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR100 16,000,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 20,000,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,450,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 8,000,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-124 5,200,000 7 روز پیش ایزی 36 ماه
دی لینک D-Link DSL-224 N300 9,500,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 10,000,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DSL-2750U 6,100,000 7 روز پیش ایزی 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Naztech NZT-9930 4G + Powerbank 23,000,000 7 روز پیش  
Naztech NZT-99DX 4G 16,000,000 7 روز پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-M961 رومیزی 39,000,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link LTE DWR-933 27,000,000 7 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 6,500,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA855RE 7,500,000 7 روز پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.
1401/06/30
کنفرانس دیشب انویدیا فقط محدود به معرفی کارت گرافیک‌های RTX 4090 و RTX 4080 نبود. این شرکت همچنین از چیپست جدیدی به نام Drive Thor رونمایی کرد که با جدیدترین پیشرفت‌های گرافیکی و پردازشی برای صنعت خودرو طراحی شده و می‌تواند 2000 ترافلاپس توان ارائه کند.
1401/06/27
پژوهشگران در مطالعه‌ای می‌گویند مصرف غذاهای فوق فرآوری‌شده مثل چیپس و بستنی ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.
1401/06/27
ال‌جی الکترونیکس (LG) بار دیگر برتری خود را در سطح جهانی در فن‌آوری شبکه‌ی موبایل به اثبات رسانده و ارسال و دریافت بیسیم داده‌های 6GTHz را در بازه‌ی فرکانسی بین 155 تا 175 گیگا هرتز و در فضایی باز از فاصله‌ای بیش از 320 متر با موفقیت مورد آزمایش قرار داد.
1401/06/23
انتظار می‌رود سال آینده بسیاری از تراشه‌های پرچمدار موبایل با لیتوگرافی 3 نانومتری ساخته شوند و حالا گزارشی جدید مدعی شده که چیپ M3 برای مک‌ها و همچنین A17 Bionic برای مدل‌های پرو آیفون 15 ...
1401/06/23
اپل به منظور رفع چند آسیب‌پذیری که سیستم‌عامل‌های iOS ،macOS و iPad OS را تحت تأثیر قرار داده بودند، پچ امنیتی جدیدی را منتشر کرد.
‌گزیده اخبار روز
1401/07/06
اگر تا به حال نگرانی درباره اجرای چراغ خاموش طرح صیانت بود، بیش از یک هفته است که اهداف این طرح به‌طور آشکار محقق شده است. فیلترینگ گسترده شبکه‌های پرمخاطب اجتماعی و قطعی اینترنت در ساعات و مکان‌های خاص.
1401/07/06
فیلتر گسترده پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی در سکوت معنادار وزارت ارتباطات ادامه دارد.
1401/07/06
VK، شرکت فناوری روسی که یک شبکه اجتماعی با صدها میلیون دانلود به نام VKontakte را توسعه داده، می‌گوید که برنامه‌های آن از اپ استور اپل حذف شده است. شرکت روسی در بیانیه خود توضیح ...
1401/07/05
سامسونگ با همکاریِ یکی از شرکت‌های مالی، سرویس کارت اعتباری معرفی کرده است. این سرویس به‌زودی در هند در‌دسترس قرار می‌گیرد.
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
سال گذشته شرکت‌های خودروساز توانستند در خردادماه و آذرماه دو مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. خودروسازان در اردیبهشت ماه به طور میانگین قیمت محصولات تولیدی خود را حدود 9 درصد افزایش دادند. آذرماه بعد ...
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.