لیست قیمت‌های 20 رایان 1401/03/04

تلفن فروشگاه / شرکت:دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H7 7,800,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP - 2360 32,000,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 7,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C6 AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit 16,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 19,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 7,000,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DIR - 619L Wireless 13,500,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR-612 4,500,000 10 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 7,500,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 23,500,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 17,000,000 10 ساعت پیش آونگ 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 6,500,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 57,000,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 17,000,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 5,800,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 19,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 29,000,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 11,000,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES - 3200 - 26 24Port 2Layer 57,110,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 3,500,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 2,500,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 7,000,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 2,950,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 26,500,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 4,000,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 27,500,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 5,500,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 7,700,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 21,000,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 17,800,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 6,000,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 48,000,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 15,000,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108PE 8Port 16,300,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 38,500,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 19,500,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 19,000,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DKVM-CB 1,520,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-CU 2,700,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-560T Gigabit PCI 5,200,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 3,600,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-582 11,000,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,900,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,800,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 2,400,000 10 ساعت پیش سازگار ارقام 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 3,100,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821NC 2,800,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 5,300,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 5,300,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-131 2,800,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 6,500,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
UTEL V301 7,000,000 10 ساعت پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 19,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR100 16,000,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 21,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 12,000,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-124 5,500,000 10 ساعت پیش ایزی 36 ماه
دی لینک D-Link DSL-224 N300 9,000,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 7,300,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DSL-2750U 6,500,000 10 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWR-921 4G سیمکارتی 20,500,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-M921 رومیزی سیم کارت خور 22,000,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Naztech NZT-9930 4G + Powerbank 22,000,000 10 ساعت پیش  
Naztech NZT-99DX 4G 15,600,000 10 ساعت پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 20,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932C 14,000,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-M961 رومیزی 39,000,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link LTE DWR-933 30,000,000 10 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 6,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA855RE 7,500,000 10 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/03/02
در حالی که دستگاه‌های بسیار کمی در بازار از فناوری Wi-Fi 6 پشتیبانی می‌کنند، مدیاتک از دو تراشه Filogic جدید با پشتیبانی از فناوری نسل بعد یعنی Wi-Fi 7 برای طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها رونمایی کرد.
1401/02/12
محققان ژاپنی روش جدیدی برای تولید انبوه ویفرهای 5 سانتی‌متری از جنس الماس ابداع کرده‌اند که می‌تواند برای حافظه کوانتومی استفاده شود.
1401/02/10
مدل ۲۰۲۲ تلویزیون هوشمند ردمی A75 که از نمایشگر ۷۵ اینچ 4K استفاده می‌کند، رونمایی شد. شیائومی این تلویزیون را با قیمت تقریباً ۵۲۰ دلار به بازار می‌فرستد.
1401/02/04
نام‌های تجاری جدید سامسونگ به تولید گجتی اشاره می‌کنند که احتمالاً متکی‌بر واقعیت گسترده خواهد بود. مدتی قبل شاهد اشاره‌ی غیرمستقیم به این گجت بودیم.
1401/01/30
جارو هایی با عملکرد دوگانه جارو کردن و تی کشیدن این روز ها بسیار رایج هستند، اما اگر از یکی از آن‌ ها استفاده کرده‌ باشید حتما می دانید که کیفیت بالایی ندارند و همانند یک تی دستی کار می کند.
1401/01/30
در آستانه فصل گرما، سخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری که تابستان امسال را بدون خاموشی پشت سر خواهیم گذاشت از عدم انتشار جدول خاموشی‌های ناشی از کمبود برق خبر داد.
1401/01/27
توییتر دیروز در اطلاعیه‌ای در واکنش به پیشنهاد 43 میلیارد دلاری ایلان ماسک برای خرید این شرکت اعلام کرد که به مدت یک سال استفاده از استراتژی «قرص سمی» (Poison Pill) را در پیش خواهد گرفت.
1401/01/23
ویوو پد، تبلتی مجهز به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ کوالکام است که از نمایشگر ۱۲۰ هرتز ۱۱ اینچ استفاده می‌کند و با قیمت پایه‌ی ۳۹۰ دلار به بازار عرضه می‌شود.
1401/01/22
توییتر تلگرام گزارش‌های جدید حاکی از آن است که دوربین‌ جدید ۵۰ مگاپیکسلی IMX866 سونی در شرایط کم‌نور، عملکرد بهتری نسبت به نسل قبلی خود ارائه خواهد کرد.
1401/01/22
شیائومی از جمله شرکت‌های شناخته‌شده حوزه فناوری است که محصولات غیر هوشمند زیادی هم روانه بازار کرده است.
‌گزیده اخبار روز
1401/03/03
ایسوس با انویدیا همکاری کرده تا مانیتوری بسازد که از طریق فناوری G-SYNC سریع‌ترین نرخ نوسازی جهان را در اختیار دارد.
1401/03/03
هر محصول جدیدی که وارد بازار می‌شود یک یا چند نوآوری خلاقانه را با خود به همراه می‌آورد. اگرچه این نوآوری‌ها به معنی قابلیت‌های بیشتر در محصول است، اما کاربری پیچیده و سردرگم‌کننده و حتی امکاناتی که ممکن است هرگز مورد استفاده قرار نگیرند از چالش‌هایی هستند که...
1401/03/03
پس از مدت‌ها انتظار سرانجام گوگل اسیستنت به گلکسی واچ 4 سامسونگ اضافه شد. این دستیار صوتی استفاده از ساعت سامسونگ را راحت‌تر می‌کند.
1401/03/03
«تیم کوک»، مدیرعامل اپل، «ولادیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در فهرست 100 فرد تاثیرگذار مجله تایم در سال 2022 قرار گرفتند.
1401/03/02
دانشمندان می‌گویند ممکن است جهان آینه‌ای به موازات و متقارن با جهان ما وجود داشته باشد که قابل رویت نیست و تنها از طریق گرانش می‌توان وجود آن را ثابت کرد.
1401/03/02
آن‌طور که AMD ادعا می‌کند پردازنده‌های سری Ryzen 7000 در برخی سناریوهای خاص تا ۳۱ درصد قوی‌تر از پردازنده‌ی پرچم‌دار Intel Core i9-12900K ظاهر می‌شوند.
1401/03/02
در حالی که دستگاه‌های بسیار کمی در بازار از فناوری Wi-Fi 6 پشتیبانی می‌کنند، مدیاتک از دو تراشه Filogic جدید با پشتیبانی از فناوری نسل بعد یعنی Wi-Fi 7 برای طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها رونمایی کرد.
1401/03/02
مایکروویو هوشمند پاناسونیک با دستیار صوتی الکسا اولین بار در اوایل ژانویه در نمایشگاه CES 2022 رونمایی شد. مایکروویو رومیزی اینورتر هوشمند پاناسونیک را می‌ توان به یک صفحه نمایش هوشمند مجهز به الکسا متصل کرد و ...
1401/03/01
BOE چین از اولین صفحه نمایشگر QLED با کیفیت 8K رونمایی کرده است. این نوع صفحه نمایش را می توان در اندازه 55 اینچی با استفاده از چاپ جوهرافشان تولید کرد.
1401/03/01
پس از ممنوعیت موقت و یک هفته‌ای ثبت سفارش آیفون، اکنون خبر از تغییر اولویت‌بندی این گوشی‌ها به گروه کالایی 27 به گوش می‌رسد.