لیست قیمت‌های 20 رایان 1399/01/21

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88773690دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 140,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Cat 6 Shielded Keystone48 Port 6,666,000 1 روز پیش  
دی لینک D-Link Cat 6 Shielded Keystone48 Port 3,300,000 1 روز پیش  
دی لینک D-Link Cat 6A Shielded Keystone 24Port 4,222,000 1 روز پیش  
دی لینک D-Link Cat6 Keystone Type 24Port 4,500,000 1 روز پیش  
دی لینک D-Link Cat6A Keystone- 24 Port 4,700,000 1 روز پیش  
دی لینک D-Link Cat6A Shielded Keystone 48Port 6,666,000 1 روز پیش  
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link ANT 24 - 0700 2,610,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link ANT 24 -1600N 16,450,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link ANT70 - 0800 13,700,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110P 4,770,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 4,550,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 5,300,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DCS-2103 7,810,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DCS-2103/EP 7,810,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DCS-2130 /EEUP 21,220,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DCS-2210/E IP 24,860,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DCS-5030L 14,200,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DCS-930/BEU 4,760,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DCS-930L/EEU Wireless 4,760,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DCS-932/BEU 6,460,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DCS-932L/EEU Wireless 6,460,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 2,900,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH400 4Port USB 3.0 1,900,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 4,700,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 5,900,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-1340 USB 3 4,200,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1341 4-Port 2,450,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1370 5,400,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 2,250,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 3,600,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP - 2360 16,400,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DAP-2695 36,350,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AP200 8,550,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 3,620,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 6,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 4,900,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - R600VPN 8,750,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 2,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 11,300,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 5,950,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 10,250,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 3,250,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 4,900,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 2,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841HP High Power Wireless 5,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 2,140,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 3,250,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1160g 2,600,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DAP-1360 3,150,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 605L Wireless 3,130,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 619L Wireless 6,670,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR-615 2,190,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless 3,910,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-865L Wireless AC 1750 25,900,000 1 روز پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link DIR-869 Wireless 18,440,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-880L Wireless 19,360,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-890L/R Ultra Tri-Band 40,660,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DIR-895L 52,080,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-921E Wireless 4G/LTE 13,800,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-925 Wireless 4G/LTE 36,850,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wi-Fi AC750 DAP-1520 5,650,000 1 روز پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 9,980,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC750 DIR-816L 3,910,000 1 روز پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link Wireless N DAP - 2310 25,380,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link بی سیم DIR - 636L 4,170,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 9,100,000 1 روز پیش آونگ 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 1,490,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 2,400,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 38,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 69,490,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 7,310,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link KVM-121 3,670,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 4,900,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 4,570,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 13,920,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 1,820,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 2,370,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 2,370,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 10,620,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 12,410,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 12,920,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 35,380,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 2,200,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 3,380,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 4,400,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 5,300,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 14,000,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,000,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1005C 5-Port 10/100Mbps Unmanaged 5,950,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 1,250,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 2,950,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1024A 24-PORT 8,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1024A/C 24Port 8,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 1,750,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 20,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 2,050,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 15,900,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1210-52 48Port 37,390,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS 1210 20Port 20,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 1,900,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 2,800,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 9,240,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 9,400,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 13,710,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 2,650,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-108 8-Port 3,400,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-08 8Port 6,490,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-08P‎D 8-Port 15,400,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-20 20Port 22,900,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 25,100,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-52 48Port 53,200,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-52 48Port 108,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 5,400,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108PE 8Port 8,200,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1008PA 8-PORT 8,600,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1018MP 18Port 32,500,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 16,390,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 42,540,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 17,920,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 10,920,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 10,950,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS1210-10P 10Port 24,170,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 51,320,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DKVM-CB 1,340,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-CB3 2,020,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DKVM-CU 1,700,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-401 1,750,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-402 1,710,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-403 3,400,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,150,000 1 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK UE300 USB 3.0 2,200,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-560T Gigabit PCI 2,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DFE-530TX 770,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 1,400,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 2,920,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-582 4,730,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 880,000 1 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 1,370,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 880,000 1 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 900,000 1 روز پیش سازگار ارقام 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 2,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 1,750,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 2,050,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-121 770,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-131 1,200,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-160/EU 1,880,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-192 Wireless AC-1900 USB Adapter 7,160,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 3,650,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 860,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-1530SC 14,150,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DMC-1580SC 83,960,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DMC-515SC 10,600,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DMC-530SC 10,400,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DMC-805X 3,370,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 18,190,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DMC-920 13,430,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 3,000,000 1 روز پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 4,700,000 1 روز پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 10,600,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 12,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 2,950,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-2520U 1,200,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 7,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-921 4G سیمکارتی 13,800,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-953 Wireless AC750 4G LTE ( سیمکارت خور ) 19,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWM-157 2,700,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link رومیزی DWR-M960 17,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 9,100,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 10,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932 D3 4G/LTE 11,200,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-932 LTE 8,900,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-932C 8,840,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-M921 رومیزی 13,800,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWR-M961 رومیزی 24,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 2,700,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA855RE 3,200,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1860 15,470,000 1 روز پیش ایزی 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.
1399/01/13
بینکیو به‌تازگی یک نمایشگر گیمینگ جدید را با نام Zowie XL2746S با امکانات جدید و پیشرفته مجهز به پنل TN معرفی کرده است
1399/01/11
سامسونگ در وبسایت امارات از گوشی اقتصادی سامسونگ گلکسی M11 رونمایی کرده که از دوربین سه گانه و باتری با ظرفیت بالا بهره می برد.
1399/01/09
رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت: قیمت بازار لوازم خانگی بستگی به نرخ ارز دارد و نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
1399/01/05
مینگ چی کو یکی از تحلیلگران نامدار بازار است که به صورت اختصاصی، گام‌های بعدی اپل را پیشبینی می‌کند. او اخیرا گفته یکی از آیفون‌های امسال که احتمالا ۶.۷ اینچی خواهد بود، از تکنولوژی لرزشگیر دست «سنسور شیفت» استفاده می‌کند.
1398/12/29
گوگل امروز اعلام کرده که ارائه نسخه‌های جدید مرورگر کروم و سیستم عامل کروم او اس را به دلیل تغییرات جدیدی که در وضعیت کاری پرسنلش انجام گرفته، موقتا متوقف خواهد کرد.
‌گزیده اخبار روز
1399/01/21
مایکروسافت اخیرا از تصاحب دامنه‌ی corp.com خبر داده است. ردموندی‌ها می‌گویند هدفشان از خرید corp.com این است که این دامنه‌ی خطرناک به‌دست افراد سودجو نیفتد.
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
آی ماینر (iminer) یک شرکت معتبر ثبت شده ایرانی در حوزه اجاره ماینر و استخراج بیت کوین است که برای شما این امکان را فراهم می‎کند تا بدون نیاز به دانش فنی و صرف وقت ، به استخراج بیت کوین و همچنین کسب درآمد از طریق استخراج ارزهای دیجیتال بپردازید.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
کسانی که به کارهای بازرگانی علاقمند هستند و قصد انجام مناقصات و مزایدات را دارند در اولین قدم باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند.کارت بازرگانی در واقع مجوزی است که دارنده آن می تواند در عرصه و واردات و صادرات به تجارت بپردازد...
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/16
مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای افراد در زمینه استفاده از گوشی پیش بیاید در خصوص مشکلات باتری بلک بری است، زیرا در حال حاضر این گوشی ها بسیار پرکاربرد بوده از این رو ما سعی کرده ایم در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت کنیم.
1399/01/15
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مردم در کشورهای مختلف قرنطینه شوند و در خانه بمانند. این کار استفاده از شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.