لیست قیمت‌های رایکام - اپسون مرکزی 1399/07/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88838312 021-88838309 ( 021-88304060شماره تماس پاسخگوی 24ساعته )اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-1630 31,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Scanjet 300 Flatbed 54,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 5590 78,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G3110 38,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G4010 70,000,000 4 ساعت پیش  
اچ پی HP scanjet G4050 80,000,000 4 ساعت پیش  
اچ پی HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed L2747A 49,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed 90,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 140,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 45,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 60,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 120,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 150,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 90,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI-7280 72,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon DR-C120 48,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 46,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon lide 110 23,000,000 4 ساعت پیش نقش 1 سال
کانن Canon LiDE 120 21,000,000 4 ساعت پیش کانولا 3 سال
کانن Canon lide 210 24,000,000 4 ساعت پیش  سال
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 184,500,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak 730EX 86,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2420 170,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 320,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 320,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak I2900 220,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3200 110,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3250 550,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3400 179,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I3450 180,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak SCANMATE i1120 168,000,000 4 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 1,280,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 11,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 8,800,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L100 15,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L110 40,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L120 31,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L130 Inkjet 31,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L130 Inkjet 31,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L130 Inkjet 31,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L1300 92,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L1300 100,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L1300 100,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L1800 130,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L1800 130,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L1800 130,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L210 Multifunction Inkjet 44,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L210 Multifunction Inkjet 40,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L300 Inkjet 31,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L310 49,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L310 49,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L310 49,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 43,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 43,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L386 50,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L386 50,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L800 68,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L800 68,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L810 Inkjet 60,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L810 Inkjet 85,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L810 Inkjet 85,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 85,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 100,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 100,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON Stylus Photo 1410 98,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo 1410 98,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo P50 65,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo P50 68,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo Printer T50 65,000,000 4 ساعت پیش  
اپسون EPSON Stylus Photo Printer T50 82,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo Printer T50 65,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo Printer T50 65,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Office Jet7000 Wide format 45,000,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP Officejet 7110 60,000,000 4 ساعت پیش  سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon PIXMA IP 7250 23,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA IP 7250 23,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
کانن Canon PIXMA IP 7250 23,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
کانن Canon PIXMA iP7240 30,000,000 4 ساعت پیش  
کانن Canon PIXMA iP7240 23,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
کانن Canon PIXMA iP7240 23,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L220 Inkjet 31,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L220 Inkjet 38,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L220 Inkjet 38,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L350 50,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L365 Inkjet 31,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L365 Inkjet 50,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L365 Inkjet 50,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L550‎ 85,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L550‎ 85,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L565 Inkjet 85,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L565 Inkjet 100,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON WF-7610DWF 110,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON جوهر افشان L355 36,500,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 120,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Deskjet 2130 All-in-One Inkjet Color 20,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet Pro M276n 48,000,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP Laserjet M435nw 150,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M1132MFP 78,000,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP LaserJet Pro M1212MFP 98,000,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP LaserJet Pro M1536dnf 150,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M125a 65,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M277N 80,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 190,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDW laserjet wireless 190,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M476dn 180,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M476dw 180,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M477DN 120,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M26NW 65,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 175nw 45,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 477FDW 180,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری 125NW 75,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 99,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP لیزری M127fn 128,000,000 4 ساعت پیش پارس ایراکام 2 سال
اچ پی HP لیزری M127fw 138,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP لیزری M475dn 110,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری MFP M225DN 175,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro M127fs 129,000,000 4 ساعت پیش پارس ایراکام 2 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 110,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M225dw 165,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother MFC-7360 98,000,000 4 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-L2700DW Laser 78,000,000 4 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-MB2030 38,000,000 4 ساعت پیش کامپیوترریز 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS MF237w 75,000,000 4 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF4780w لیزری 78,000,000 4 ساعت پیش  سال
کانن Canon I-SENSYS MF4870dn Multifunction Laser 88,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MFA 4410 34,000,000 4 ساعت پیش  سال
کانن Canon Laser i-SENSYS MF211 سیاه و سفید 80,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF229dw Laser 138,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF236N 72,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF244DW لیزری 75,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF4750 78,000,000 4 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری i-SENSYS MF217w 62,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
کانن Canon لیزری I-SENSYS MF8280Cw 138,000,000 4 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری MF- 3010 55,000,000 4 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری MF212w 80,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF216n 85,000,000 4 ساعت پیش کانولا 3 سال
کانن Canon لیزری MF226dn 130,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF8230Cn 88,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 43,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ-2180 68,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-2190 108,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ-2190 108,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 25,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 25,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PLQ22 90,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 81,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 87,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 16,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 78,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 78,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
الیوتی Olivetti PR4 SL 78,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 78,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 16,500,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 78,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 78,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 78,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 78,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تالی Tally تالی Tally
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تالی Tally Dascom 5040 98,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON 1430 Inkjet 98,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 1430 Inkjet 98,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 1430 Inkjet 98,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L805 Inkjet 69,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L805 Inkjet 69,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L805 Inkjet 69,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L805 Inkjet 69,000,000 4 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON XP55 45,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon SELPHY CP1200 9,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 401dw 108,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 402DN 105,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP Enterprise P3015dn 45,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP LaserJet 2055D 87,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 55,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 45,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 52,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP LaserJet P2055dn 87,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 34,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 46,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401A 98,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M401d 110,000,000 4 ساعت پیش  
اچ پی HP M401dn 138,000,000 4 ساعت پیش  
اچ پی HP M402D 59,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M402n 59,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M601n 210,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M706N 134,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 98,000,000 4 ساعت پیش پارس ایراکام 1 سال
اچ پی HP P2035 102,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP P2055 LASERJET 87,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 400 M401 87,000,000 4 ساعت پیش  
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL 2240D 14,300,000 4 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL 2270DW 16,300,000 4 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL 5350DN 60,000,000 4 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL5340D 120,000,000 4 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL-5450DN 80,000,000 4 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother HL7050N 22,300,000 4 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon Canon i-SENSYS LBP3010 55,000,000 4 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6020 33,000,000 4 ساعت پیش  سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 35,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M 551 DN 130,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP M 551 DN 110,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M251n Pro 200 color 138,000,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP M251nw 118,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M351a 110,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M451dn 100,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP M451nw 100,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M451nw 110,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M452dn 90,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M452NW Color شبکه 110,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M551 120,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP M551 130,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M552DN 150,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553DN 150,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553n 125,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 260,000,000 4 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 260,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 260,000,000 4 ساعت پیش پارس ایراکام 2 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet CP 5525 N 260,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Personal Laser CP 1025NW 110,000,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP Pro M451dw 110,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL 3040CN 8,800,000 4 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL-4150CDN 20,550,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG CLP-320 42,000,000 4 ساعت پیش  سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP7018C 98,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L800 black-T6731 350,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L800 LIGHT MAGENTA -T6736 350,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Globalis PR90 plus 78,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 160,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR X180 110,000,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 85,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 120,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX FM388 29,000,000 4 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FC275 26,000,000 4 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FL501 31,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 68,000,000 4 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP 218 26,000,000 4 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 22,000,000 4 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 24,000,000 4 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 23,000,000 4 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FT981CX 26,000,000 4 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX FA52E 45,000 4 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX FA54E 60,000 4 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX FA57E 200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP FO-6CR 50,000 4 ساعت پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T88IV 28,800,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 11 15,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP magenta cyan 72 3,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 121c 3,400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 121c 3,400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 129 Black 2,400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 130 Black 400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 131 Black 3,000,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 131 Black 3,500,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 132 Black 400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 135 Tri-colour 400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 135 Tri-colour 400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 136 400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 138 Photo 400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 45 Black 400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 57 Tri-Color 400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 78 Tri-color 400,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 05A 550,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 12A 240,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 13A 650,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 15A 265,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 35A 240,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 36A 240,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 49A 650,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 53A 240,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 64A 1,200,000 4 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 85A 850,000 4 ساعت پیش  سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother TN-2025 1,480,000 4 ساعت پیش  سال
برادر Brother TN-3030 360,000 4 ساعت پیش  سال
برادر Brother TN-3145 360,000 4 ساعت پیش  سال
برادر Brother TN-3290 360,000 4 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FA83 120,000 4 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-FA85 650,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FAT411A 120,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA T1640 800,000 4 ساعت پیش  سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 4100 600,000 4 ساعت پیش  سال
سامسونگ SAMSUNG ML-2250D3 700,000 4 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG MLT-109 750,000 4 ساعت پیش  سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D104S 800,000 4 ساعت پیش  سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D105L 750,000 4 ساعت پیش  سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 728 240,000 4 ساعت پیش  سال
کانن Canon EP27 250,000 4 ساعت پیش  سال
کانن Canon FX10 240,000 4 ساعت پیش  سال
کانن Canon FX3 350,000 4 ساعت پیش  سال
کانن Canon Laser Printer Toner 712 240,000 4 ساعت پیش  سال
سان وود SUNWOOD سان وود SUNWOOD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سان وود SUNWOOD SD9355 4,750,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 90,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/05
سامسونگ به زودی اولین گوشی با دوربین پنچ‌گانه خود را معرفی خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که چنین اتفاقی برای اولین بار در یک پرچمدار رخ نمی‌دهد
1399/06/31
شرکت علی بابا از کوچکترین رایانه ابری شخصی با وزن 60 گرم با نام «Wuying» رونمایی کرد. این رایانه کوچک با ابعادی به اندازه کف دست، در قلب خود سیستم قدرتمندی دارد و می‌‌تواند به راحتی جایگزین سیستم‌های دسکتاپ امروزی شود.
1399/06/31
گوشی هوشمند میان رده «ال‌ جی K42» با بهره‌مندی از چیپست هلیو P22، دکمه اختصاصی دستیار گوگل و دوربین چهارگانه در پنل پشتی رونمایی شد.
1399/06/31
تریو، شارژر بی‌سیم سامسونگ است که به‌صورت هم‌زمان توانایی شارژ سه دستگاه را دارد. بر اساس اعلام رسمی، تریو می‌تواند گوشی‌های سامسونگ را با توان خروجی ۹ وات شارژ کند.
1399/06/26
سونی با رد شایعات در مورد میزان تولید پلی استیشن ۵ اعلام کرد که از زمان شروع تولید انبوه هیچ‌گونه کاهش ظرفیتی اعمال نشده است.
1399/06/25
سامسونگ در دو سال گذشته از چندین سنسور شامل سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ایزوسل HM1 گوشی گلکسی S20 اولترا رونمایی کرده و حالا شاهد معرفی سنسورهای دوربین جدید این برند کره‌ای هستیم.
1399/06/25
در حالی که بازار خودرو با نبود مشتری روبروست و خرید و فروش اندکی در بازار صورت می‎گیرد، عقب نشینی قیمت‌ها در این بازار قطره چکانی و با سرعتی بسیار آهسته صورت می‌گیرد.
1399/06/24
ارزیابی قدرت ملی سایبری کشورها براساس گزارش جدید دانشگاه هاروارد می گوید که ایران در رتبه ۲۳ دنیا قرار گرفته است.
‌گزیده اخبار روز
1399/07/08
صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه اشکال، رنگ، ابعاد، فناوری و غیره داشته است. رنگ لوازم خانگی برای اکثر افراد بسیار اهمیت دارد زیرا مصرف کنندگان رنگ لوازم خود را مطابق با سلیقه و فضای منزل انتخاب می کنند...
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/08
ایلان ماسک به‌تازگی اعلام کرده است که طی ۱۰ سال آینده، فروش سالیانه تسلا به ۲۰ میلیون خودرو برقی خواهد رسید. این میزان، ۵۰ برابر تولید تسلا در سال ۲۰۱۹ است.
1399/07/07
کارت حافظه‌ی میکرو SD یک ترابایتی وسترن دیجیتال که با ضمانت سه ساله به بازار عرضه می‌شود طول عمر ۱۶ ساله دارد، برپایه‌ی حافظه‌ی ۹۶ لایه‌ی 3D NAND ساخته شده و مخصوص کارهای نظارتی است.
1399/07/07
کرونا از چندین ماه پیش تبدیل به بزرگترین بحران بشر شده و روزبه‌روز بر شمار مبتلایان و قربانیان آن افزوده می‌شود. اکنون این ویروس جان بیش از ۱ میلیون نفر را گرفته است.
1399/07/07
دانشمندان در یکی از جدیدترین روش‌های درمان سرطان از حمله مخفیانه مانند اسب تروا استفاده و سلول‌های سرطانی را بدون استفاده از دارو تخریب کردند.
1399/07/06
طبق گفته‌ی مقام‌های فیسبوک، مهندسان اینستاگرام موفق به برطرف‌کردن یک حفره امنیتی شده‌اند.
1399/07/06
پشتیبانی از حافظه DDR5 کمک فراوانی به APU جدید شرکت AMD برای کنار زدن پردازنده‌های گرافیکی پایین‌رده خواهد کرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/06
مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس خبر داد و گفت: این مصوبه از امروز قابلیت اجرایی دارد.