لیست قیمت‌های رایکام - اپسون مرکزی 1399/04/14

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88838312 021-88838309 ( 021-88304060شماره تماس پاسخگوی 24ساعته )اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-1630 31,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Scanjet 300 Flatbed 24,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 5590 48,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G3110 38,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G4010 60,000,000 10 ساعت پیش  
اچ پی HP scanjet G4050 63,000,000 10 ساعت پیش  
اچ پی HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed 36,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed 40,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 70,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 45,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 60,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 89,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 150,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 90,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI-7280 72,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon DR-C120 48,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 46,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon lide 110 17,000,000 10 ساعت پیش نقش 1 سال
کانن Canon LiDE 120 15,000,000 10 ساعت پیش کانولا 3 سال
کانن Canon lide 210 24,000,000 10 ساعت پیش  سال
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 120,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak 730EX 86,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2420 68,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 200,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 200,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak I2900 220,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3200 110,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3250 550,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3400 179,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I3450 180,000,000 10 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 1,280,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 11,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 8,800,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L100 15,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L110 40,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L120 31,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L130 Inkjet 31,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L130 Inkjet 31,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L130 Inkjet 31,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L1300 71,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L1300 71,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L1300 71,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L1800 100,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L1800 100,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L1800 100,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L210 Multifunction Inkjet 24,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L210 Multifunction Inkjet 24,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L300 Inkjet 31,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L310 33,500,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L310 33,500,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L310 33,500,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 17,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 17,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L386 19,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L386 17,700,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L800 38,500,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L800 38,500,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L810 Inkjet 60,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L810 Inkjet 60,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L810 Inkjet 60,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 60,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 60,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 60,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON Stylus Photo 1410 88,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo 1410 88,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo P50 38,800,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo P50 38,800,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo Printer T50 28,000,000 10 ساعت پیش  
اپسون EPSON Stylus Photo Printer T50 8,200,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo Printer T50 18,200,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo Printer T50 8,200,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Office Jet7000 Wide format 45,000,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP Officejet 7110 60,000,000 10 ساعت پیش  سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon PIXMA IP 7250 23,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA IP 7250 23,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
کانن Canon PIXMA IP 7250 23,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
کانن Canon PIXMA iP7240 23,000,000 10 ساعت پیش  
کانن Canon PIXMA iP7240 23,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
کانن Canon PIXMA iP7240 23,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L220 Inkjet 31,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L220 Inkjet 24,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L220 Inkjet 24,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L350 19,800,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L365 Inkjet 31,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L365 Inkjet 27,500,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L365 Inkjet 27,500,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L550‎ 38,200,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L550‎ 38,200,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L565 Inkjet 74,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L565 Inkjet 74,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON WF-7610DWF 79,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON جوهر افشان L355 36,500,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 65,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 26A 41,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Deskjet 2130 All-in-One Inkjet Color 7,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet Pro M276n 48,000,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP Laserjet M435nw 76,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M1132MFP 37,000,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP LaserJet Pro M1212MFP 80,000,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP LaserJet Pro M1536dnf 38,500,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M125a 54,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M277N 63,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 150,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDW laserjet wireless 130,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M476dn 84,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M476dw 88,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M477DN 65,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M26NW 46,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 175nw 45,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 477FDW 75,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری 125NW 64,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 85,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP لیزری M127fn 98,000,000 10 ساعت پیش پارس ایراکام 2 سال
اچ پی HP لیزری M127fw 98,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP لیزری M475dn 15,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری MFP M225DN 23,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro M127fs 98,000,000 10 ساعت پیش پارس ایراکام 2 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 43,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M225dw 110,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother MFC-7360 78,000,000 10 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-L2700DW Laser 78,000,000 10 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-MB2030 38,000,000 10 ساعت پیش کامپیوترریز 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS MF237w 52,000,000 10 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF4780w لیزری 68,000,000 10 ساعت پیش  سال
کانن Canon I-SENSYS MF4870dn Multifunction Laser 88,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF4890dw لیزری 50,000,000 10 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MFA 4410 34,000,000 10 ساعت پیش  سال
کانن Canon Laser i-SENSYS MF211 سیاه و سفید 58,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF229dw Laser 51,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF236N 45,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF244DW لیزری 45,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF4750 48,000,000 10 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon PIXMA MG2540 Inkjet Photo 1,100,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری i-SENSYS MF217w 62,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
کانن Canon لیزری I-SENSYS MF8280Cw 63,000,000 10 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری MF- 3010 35,000,000 10 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری MF212w 80,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF216n 48,000,000 10 ساعت پیش کانولا 3 سال
کانن Canon لیزری MF226dn 130,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF8230Cn 88,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 31,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ-2180 68,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-2190 99,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ-2190 99,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 9,800,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 8,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PLQ22 90,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 17,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 46,700,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 16,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 12,800,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 15,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
الیوتی Olivetti PR4 SL 17,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 13,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 16,500,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 18,300,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 13,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 14,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 46,700,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تالی Tally تالی Tally
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تالی Tally Dascom 5040 75,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON 1430 Inkjet 78,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 1430 Inkjet 78,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 1430 Inkjet 78,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L805 Inkjet 48,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L805 Inkjet 48,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L805 Inkjet 48,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L805 Inkjet 48,000,000 10 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON XP55 15,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon SELPHY CP1200 9,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 401dw 108,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 402DN 32,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP 402n 26,400,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP Enterprise P3015 45,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP LaserJet 2055D 58,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 40,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 40,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 45,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP LaserJet P2055dn 58,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 24,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 29,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401A 87,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M401d 98,000,000 10 ساعت پیش  
اچ پی HP M401dn 108,000,000 10 ساعت پیش  
اچ پی HP M402D 26,400,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M601n 210,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M706N 12,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 54,000,000 10 ساعت پیش پارس ایراکام 1 سال
اچ پی HP P2035 51,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP P2055 LASERJET 58,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 400 M401 87,000,000 10 ساعت پیش  
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL 2240D 14,300,000 10 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL 2270DW 16,300,000 10 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL 5350DN 60,000,000 10 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL5340D 78,000,000 10 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL-5450DN 80,000,000 10 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother HL7050N 22,300,000 10 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon Canon i-SENSYS LBP3010 35,000,000 10 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6020 25,000,000 10 ساعت پیش  سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 24,000,000 7 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M 551 DN 89,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP M 551 DN 48,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M251n Pro 200 color 53,000,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP M251nw 58,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M351a 38,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M451dn 100,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP M451nw 100,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M451nw 38,500,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M452dn 90,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M452NW Color شبکه 85,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M551 88,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP M551 48,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP M552DN 110,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553DN 110,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553n 110,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 160,000,000 10 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 160,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 160,000,000 10 ساعت پیش پارس ایراکام 2 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet CP 5525 N 178,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Personal Laser CP 1025NW 68,000,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP Pro M451dw 110,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL 3040CN 8,800,000 10 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL-4150CDN 20,550,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG CLP-320 42,000,000 10 ساعت پیش  سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP7018C 48,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L800 black-T6731 350,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L800 LIGHT MAGENTA -T6736 350,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Globalis PR90 plus 58,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 59,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR X180 110,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 85,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 85,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX FM388 29,000,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FC275 26,000,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FL501 31,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 48,000,000 10 ساعت پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP 218 26,000,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 22,000,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 14,000,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 23,000,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FT981CX 26,000,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX FA52E 45,000 10 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX FA54E 60,000 10 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX FA57E 200,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP FO-6CR 50,000 10 ساعت پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T88IV 18,800,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 11 15,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP magenta cyan 72 3,200,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 121c 3,400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 121c 3,400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 129 Black 2,400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 130 Black 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 131 Black 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 131 Black 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 132 Black 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 135 Tri-colour 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 135 Tri-colour 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 136 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 138 Photo 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 45 Black 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 57 Tri-Color 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 78 Tri-color 400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 901 1,400,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 05A 550,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 12A 240,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 13A 650,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 15A 265,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 35A 240,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 36A 240,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 49A 650,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 53A 240,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 64A 1,200,000 10 ساعت پیش  سال
اچ پی HP 85A 850,000 10 ساعت پیش  سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother TN-2025 1,480,000 10 ساعت پیش  سال
برادر Brother TN-3030 360,000 10 ساعت پیش  سال
برادر Brother TN-3145 360,000 10 ساعت پیش  سال
برادر Brother TN-3290 360,000 10 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FA83 120,000 10 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-FA85 650,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FAT411A 120,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA T1640 800,000 10 ساعت پیش  سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 4100 600,000 10 ساعت پیش  سال
سامسونگ SAMSUNG ML-2250D3 700,000 10 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG MLT-D104S 800,000 10 ساعت پیش  سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D105L 750,000 10 ساعت پیش  سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D109 750,000 10 ساعت پیش  سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 728 240,000 10 ساعت پیش  سال
کانن Canon EP27 250,000 10 ساعت پیش  سال
کانن Canon FX10 240,000 10 ساعت پیش  سال
کانن Canon FX3 350,000 10 ساعت پیش  سال
کانن Canon Laser Printer Toner 712 240,000 10 ساعت پیش  سال
سان وود SUNWOOD سان وود SUNWOOD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سان وود SUNWOOD SD9355 4,750,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 90,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده دو کمپانی مخابراتی چینی هواوی و ZTE را به عنوان «تهدید امنیت ملی» شناسایی و دسترسی آنها به میلیاردها دلار کمک هزینه دولتی گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی را قطع کرد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
1399/04/09
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب و غرب کشور توسط همراه اول اعلام کرد که تجهیزات فناوری 5G وارد ایران شده‌اند و تا پایان شهریورماه در ۵ نقطه تهران این خدمات عرضه خواهند شد.
1399/04/07
رک محفظه ای است که معمولا از جنس فلز یا پلاستیک فشرده ساخته میشود. کامپیوتر سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و …
1399/03/31
با رونق گرفتن بازار فروش خودروهای سدان، شرکت کره‌ای هیوندای نیز با عرضه محصولاتی نظیر سوناتا خود را به بازار رقابت رساند. عرضه سوناتا از سال 1985 شروع‌شده و به دلیل استقبال خوب خریداران در سراسر جهان تا به امروز ادامه دارد.
1399/03/31
با نزدیک شدن به رویداد معرفی گلکسی نوت ۲۰ هر روز خبرها و شایعات جدیدی پیرامون آنها منتشر می‌شود و اینبار نوبت به افشای اطلاعات نسخه الترا رسیده است.
1399/03/31
به نظر می‌رسد که برند آنر روی گوشی هوشمندی با نمایشگر بزرگ احتمالا هفت اینچی کار می‌کند.
1399/03/27
پس از مدت‌ها انتظار، قابلیت پرداخت موبایل واتساپ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از امروز کاربران در کشور برزیل می‌توانند توسط این پیام‌رسان پول ارسال کنند و هزینه خریدهای خود از فروشندگان محلی را پرداخت کنند.
1399/03/27
نگرانی همیشگی ناظران بازار خودرو در دو محور مطرح می‌شود. نخست عدم عرضه از سوی خودروسازان و دیگری سیاست قیمت‌گذاری دستوری و یا به عبارتی دیگر سرکوب قیمت‌ها در بازار.
‌گزیده اخبار روز
1399/04/14
معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی گفت: در راستای حفظ سلامتی سربازان با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی مجددا دوره آموزشی سربازی یک ماهه شد.
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
مرکز پزشکی سینا واقع در خیابان شریعتی تهران، شامگاه سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ دچار آتش سوزی و انفجار شد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
1399/04/10
کافئین بیشترین محرک روانشناختی در جهان است و تنها ماده‌ای است که مقدار آن در هیچ کجا اعم از چای، قهوه و نوشیدنی‌های انرژی‌زا تنظیم نمی‌شود.
1399/04/09
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب و غرب کشور توسط همراه اول اعلام کرد که تجهیزات فناوری 5G وارد ایران شده‌اند و تا پایان شهریورماه در ۵ نقطه تهران این خدمات عرضه خواهند شد.
1399/04/08
ما در عصری زندگی میکنیم که سرشار از تقاطعات دیجیتالی میباشد و فراگیر تر شدن Big Data ، پویایی اطلاعات ، اینترنت اشیا و تکنولوژی های وابسته به پردازش های ابری کسب و کار شرکت و کمپانی ها را به راهی جدید و جذاب میکشاند .
1399/04/08
بانک مرکزی اعلام کرده که در خردادماه امسال هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران شده است.
1399/04/08
یک بازطراحی اساسی در گوگل فوتوز صورت گرفته است که به‌زودی با تغییرات قابل‌توجه در طراحی رابط کاربری و بخش‌های دیگر انتشار خواهد یافت.
1399/04/07
رک محفظه ای است که معمولا از جنس فلز یا پلاستیک فشرده ساخته میشود. کامپیوتر سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و …