لیست قیمت‌های گرین تلکام 1398/01/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 88532889-88530691-91005882-91005774میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-2HPnD-OUT BaseBox 2 3,200,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-NB NetBox 5 8,790,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI Rocket M5 Airmax 3,200,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP-LR 3,280,000 6 روز پیش  
کنبوتونگ kenbotong کنبوتونگ kenbotong
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کنبوتونگ kenbotong TQJ-2325A12 Wireless 3,200,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong کنبوتونگ kenbotong
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کنبوتونگ kenbotong TDJ -5158P9A 7,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TDJ- 5800SPL9 Wireless 1,700,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TDJ-5158BKT-C 2,995,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TDJ-5158P4 2,490,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TDJ-5158P6 5,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TDJ-5800P6 Wireless 3,950,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TQJ-5800AT Wireless 3,300,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik LHG 5 7,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 7,350,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT 5 ac 7,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 3,200,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI Unifi AP Outdoor 5 6,550,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI AIR FIBER 5 52,500,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI POWER BEAM M5-400 3,650,000 6 روز پیش  
فن ویل FANVIL فن ویل FANVIL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فن ویل FANVIL C58 P 2,050,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
فن ویل FANVIL C600 12,850,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
فن ویل FANVIL C62 2,800,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
فن ویل FANVIL X3S 1,850,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
فن ویل FANVIL X4 2,780,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream GXP2130 11,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2140 12,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2160 15,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream DP720 8,200,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1610 5,180,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1615 5,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1625 5,600,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1628 7,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2135 5,750,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2170 16,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2200EXT 11,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXV3240 24,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXV3275 ویدیویی آندروید 31,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6204 مرکز تلفن VOIP 40,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock نیوراک Newrock
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیوراک Newrock NRP-1012/P 3,906,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock MX8-8FXO Gateway 29,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock NRP-1004/P 3,069,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock SIP-NRP-1000/P 2,150,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock SIP-NRP-1200/P تصويري 10,974,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink یی لینک Yealink
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یی لینک Yealink SIP T27G 12,800,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP T41S 15,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP T42S 18,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP T46S 20,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP T48S 26,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T19 5,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T19P 5,600,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T21 6,390,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T21P 7,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T23G 10,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T23P 10,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T27P 13,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T41P 15,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T46G 14,200,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T48G 26,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink T21P-E2 7,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink T29G 23,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink T40P 3,900,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink T49G Video 29,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink W56H W56H Dect Phone handset and base 11,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink W56P Dect Phone handset and base 8,850,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Groove 52HPn 2,200,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 3,250,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik SEXTANT 5HnD 3,650,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 2,650,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 2,650,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 8,950,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI AirGrid M5 23Dbi 2,800,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI AirGrid M5 AGM5 27dbi 3,100,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI Bullet M5 2,800,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI Nano Loco M5 2,300,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI Nano Station M5 13,000,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI PowerBridge M5 Airmax 11,000,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 2SHPn 3,300,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik SXT lite2 8,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI BULLET-M2 2,800,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI Nanostation LOCO M2 2,200,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI NanoStation M2 3,300,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI Rocket M2 AirMax 3,250,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik mAP 2n mini 4,700,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 2 RBQRTG-2SHPnD 4,950,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 18,000,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik CCR1009-8G-1S-1S 16,800,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik CCR1016 12G 24,800,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik CCR1016-12G 24,800,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik CCR1036-12G-4S 97,000,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik Cloud Core CCR1036 12G 40,000,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik CRS125-24G-1S-IN 26,000,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik CRS125-24G-1S-RM 7,900,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik hAP lite 5,000,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 38,000,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik CCR1036-12G-4S-EM 38,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 7,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 14,500,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 13,400,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik RB450G 3,300,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 9,900,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT 3,250,000 6 روز پیش  
میکروتیک MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless 3,200,000 6 روز پیش  
فن ویل FANVIL فن ویل FANVIL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فن ویل FANVIL C10 1,630,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream DP750 9,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 503 ATA 8,900,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 802ATA 6,300,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 812ATA Wireless 8,200,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 814ATA Wireless 9,250,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6202 17,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream UCM6104 20,100,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock نیوراک Newrock
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیوراک Newrock Gateway HX422E 5,040,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX120-24FXO 50,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-16FXO 25,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-16s 17,100,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-16s/16 38,700,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-24FXO 36,900,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-24s 25,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-32S 29,750,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-48FXO 50,150,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-8s/8 22,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway voip HX402E 8,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock MX60-48S Gateway 54,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock S404 Gateway 14,300,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock voip gateway FXS/FXO MX8A-4S/4 14,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock VoIP Gateway HX420E 12,300,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock VoIP Gateway HX440E 19,600,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink یی لینک Yealink
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یی لینک Yealink EXP20 8,450,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink EXP39 LCD Module 5,090,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink EXP40 Extension Module 3,960,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Dinstar DAG1000-4O 4 FXO VoIP Gateway 9,670,000 6 روز پیش  
Dinstar DAG1000P-4S 12,000,000 6 روز پیش  
Gateway Dinstar DAG2000-16O 17,200,000 6 روز پیش  
Gateway Dinstar DAG2000-16S 18,000,000 6 روز پیش  
Gateway Dinstar DAG2500-72S 43,500,000 6 روز پیش  
Gateway Dinstar MTG200 1E1 21,600,000 6 روز پیش  
Gateway Dinstar MTG200 2E1 31,200,000 6 روز پیش  
دیجیوم digium دیجیوم digium
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیجیوم digium FXO/FXS Telephony Card A4B 10,500,000 6 روز پیش  
دیجیوم digium Telephony Card E1 27,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
دیجیوم digium Telephony Card A8A 26,460,000 6 روز پیش  
دیجیوم digium Telephony Card AEX2400 - FXO/FXS 15,750,000 6 روز پیش  
دیجیوم digium Telephony Card TDM2400 - FXO/FXS 55,900,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
دیجیوم digium Telephony Card TE13x 29,000,000 6 روز پیش  
دیجیوم digium Telephony Card TE235BF 54,390,000 6 روز پیش  
فن ویل FANVIL فن ویل FANVIL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فن ویل FANVIL ATA A2 Gateway 1,540,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream GXW4008 gateway 12,700,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream Gateway GXW4004 15,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream Gateway GXW4216 23,500,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream Gateway GXW4224 31,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream Gateway GXW4232 36,300,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream Gateway GXW4248 44,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXW4108 gateway 33,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6208 83,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6510 65,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream UCM6108 VOIP Center 33,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream VOIP GXW4104 gateway 25,000,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
+ Dayun Zig Z1 450,000,000 6 روز پیش  
A9 ZMaster 390,000,000 6 روز پیش  
Antminer D3 42,000,000 6 روز پیش  
Antminer DR3 100,000,000 6 روز پیش  
Antminer T9+ 43,000,000 6 روز پیش  
Antminer Z9 mini 100,000,000 6 روز پیش  
Baikal BK-G28 250,000,000 6 روز پیش  
BITMAIN Antminer S9i 14.5TH/s 55,000,000 6 روز پیش  
BITMAIN Antminer S9j 14.5TH/s 55,000,000 6 روز پیش  
Dayun Zig Z1 400,000,000 6 روز پیش  
Innosilicon S11 SiaMaster 165,000,000 6 روز پیش  
Innosilicon T2 Turbo 24 TH/s 180,000,000 6 روز پیش  
Innosilicon T2 Turbo 32TH/s 235,000,000 6 روز پیش  
WhatsMiner D1 364,000,000 6 روز پیش  
Whatsminer M10 280,000,000 6 روز پیش  
Whatsminer M3 29,000,000 6 روز پیش  
Whatsminer M3v2 12.5 Th/s 20,000,000 6 روز پیش  
تک رایان TakRayan تک رایان TakRayan
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تک رایان TakRayan BITMAIN Antminer S11 20TH/s 88,000,000 6 روز پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI XR5 MINI-PCI 3,200,000 6 روز پیش  
گرند استریم Grandstream گرند استریم Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream HandyTone 701 ATA 3,750,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 704 ATA 4,700,000 6 روز پیش گرین تلکام 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/20
نوشیدن چای برای ایجاد آرامش، خستگی، رفع بوی بد دهان، افزایش سوخت و ساز و…موثر است.دم کردن یک چای نیازمند آبی است که به نقطه جوش رسیده باشد و برگ های چایی که به آنها اجازه داده شود در زمان مناسب دم بکشند.
1397/12/20
به تازگی آسیب پذیری جدیدی در مرورگر اینترنتی گوگل کروم یافت شده است که خطرات متعددی را برای حریم خصوصی کاربران به وجود خواهد آورد.
1397/12/18
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اکنون با توجه به حل مشکل رجیستری و بازگشت به شرایط قبلی قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افت داشتند واکنون با ورود گوشی‌های مصادره‌ای این شیب ارزان شدن، شدت بیشتری خواهد گرفت.
1397/12/14
چند روز گذشته اپل میزبان نشست سالانه سهام دارانش بود و آنطور که بلومبرگ گزارش داده تیم کوک مدیرعامل این شرکت در جریان نشست اخیر در رابطه با آینده اپل و محصول بعدی آن که میتواند عینک هوشمند اپل باشد صحبت کرده.
‌گزیده اخبار روز
1397/12/27
دنیا در حال تغییره و اگر ما هم همزمان با تغییرات دنیا خود را منطبق نکنیم یا کسب و کار خود را با آن سازگار نکنیم - دیری نمی گذره که از گردونه رقابت خارج می شیم.
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
این گزارش به بررسی مهم‌ترین نشانه‌های هک شدن گوشی هوشمند کاربران می پردازد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/21
شرکت تحقیقاتی Chainanalysis تخمین زد که ۲۰ درصد تمام بیت کوین ها برای همیشه از بین رفته اند. در حال حاضر حدود ۳.۸ میلیون بیت کوین را دیگر نمی‌توان بازیابی کرد. بسیاری نمی دانند از چه طرقی بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال آنها از دست می روند پس در این مقاله، به تمام احتمالاتی که می‌توان کوین را از دست داد اشاره می کنیم.
1397/12/20
بهترین مقاصد گردشگری را در نزدیکی ایران داریم که هم هزینه به صرفه‌ای دارند و هم بسیار پر‌طرفدار هستند. در این روز‌های آخر اسفند می‌توانید برای چند روز سفر و استراحت در یکی از کشور‌های ترکیه یا گرجستان برنامه‌ریزی کنید.