لیست قیمت‌های پایتخت ماشین 1396/02/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 44389537-44389540-44389546 -44389549-88932212-88911993_88896450(88932155بعد از ساعات اداری )کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ENO Electromagnetic 11,700,000 2 ساعت پیش رایان 1 سال
ENO IR 15,800,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
IQ-Board ET series 11,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
Micronits 82inch 13,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master EZ 5,870,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Rio Touch 82inch 13,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
Smart Vision CB-8203 19,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 13,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- H series-IR 17,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 17,000,000 2 ساعت پیش  
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron IRB 78DT 13,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسپکترون Specktron IRB1-82QW 14,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 3 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 12,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board IR-490 14,200,000 2 ساعت پیش  سال
اسمارت برد Smart Board M-390 10,500,000 2 ساعت پیش  سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 14,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 13,500,000 2 ساعت پیش تکفام 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 13,500,000 2 ساعت پیش  سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 10,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard TT84 84inch 15,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 16,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress DTO78i-4 13,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress P70 IRD 14,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 12,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پروسنس ProSense لمسی PS-IR84D 13,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 21,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 3 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X88Neo 20,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO IR84 new Plus 18,900,000 2 ساعت پیش  
سیترو SITRO IR84new 18,600,000 2 ساعت پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 12,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یونیورسال پایه سقفی 43*65 260,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 100 - 180cm 600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 65 -cm 100 440,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 43 - 65cm 300,000 2 ساعت پیش  سال
کی ام تی KMT کی ام تی KMT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کی ام تی KMT 33 * 45 240,000 2 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش آويز 150 * 150 1,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 2,550,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 9,700,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE 180*180 پایه دار 1,580,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 2,100,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 2,100,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 2,100,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 3,080,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 4,600,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 1,150,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 1,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 1,700,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 1,900,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 2,480,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 850,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 1,180,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 2,000,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 41,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 1,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 3,650,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 1,240,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 1,700,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
تتیس tetis تتیس tetis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تتیس tetis برقی دیواری 180 1,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 1,450,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 1,280,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 950,000 2 ساعت پیش  سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 5,700,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 850,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 2,120,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 3,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 1,300,000 2 ساعت پیش  
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 180 * 180 سقفی دستی 850,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 1,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
انو ENO انو ENO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
انو ENO TabPro 8inch 16,200,000 2 ساعت پیش رایان 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1/5M 90,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
10M 220,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
15M 520,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
5m 140,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 200,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
20M ( بیست متر ) 340,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 48,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کابل پرینتر 10 متری 140,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PACIFIC پاسیفیک 3,900,000 2 ساعت پیش پردیس اجرا 24 ماه
Pen Grand Master PGM-110 7,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
smart class MU 3,980,000 2 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ماگون 3,200,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسمارت سولوشن smart solutions اسمارت سولوشن smart solutions
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت سولوشن smart solutions Pid-sf911 3,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 1,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 4,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Aiptek MobileCinema A50P 8,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
جیبی Aiptek i55 6,880,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
جیبی Aiptek Q20 4,800,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
جیبی Aiptek V150W 13,600,000 2 ساعت پیش  سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS211 9,900,000 2 ساعت پیش مادیران 3 سال
اپتما Optoma HD141X 28,000,000 2 ساعت پیش  
اپتما Optoma HD142x 32,800,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD26 29,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD-33 29,800,000 2 ساعت پیش  
اپتما Optoma M445S 11,300,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M645X 13,200,000 2 ساعت پیش مادیران 3 سال
اپتما Optoma M745X 14,900,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma PK301 Pico جیبی 8,500,000 2 ساعت پیش مادیران 3 سال
اپتما Optoma S310e 11,700,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S312 12,300,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S331 11,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S331 11,500,000 2 ساعت پیش  
اپتما Optoma X341 14,200,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-1980WU 58,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-420 30,480,000 2 ساعت پیش آواژنگ 24 ماه
اپسون EPSON EB-585W 49,800,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 74,600,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-905 17,100,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-98 17,950,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-S31 15,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S31 15,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W18 19,600,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-W28 24,300,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X03 18,400,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
اپسون EPSON EB-X04 18,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 18,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 16,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X18 15,350,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EB-X20 15,800,000 2 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-X27 17,900,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 17,900,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 21,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-X31 20,400,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5200 32,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 39,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 42,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 41,000,000 2 ساعت پیش  
اپسون EPSON EH-TW570 27,200,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 71,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW-7200 82,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW-9200 114,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON VS230 14,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS240 14,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS330 14,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS340 16,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON VS345 21,800,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON VS345 20,700,000 2 ساعت پیش  
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PH300 14,400,000 2 ساعت پیش  سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M402X 60,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC NP-V311X 29,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC P350WG 61,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC P501X 69,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC V302X 14,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC VE281G 13,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC VE281XG 14,800,000 2 ساعت پیش  سال
ان ای سی NEC VE303G 13,200,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK PocketCinema V50 7,500,000 2 ساعت پیش  سال
آیپتک AIPTEK V100 12,600,000 2 ساعت پیش  
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer P1185 13,000,000 2 ساعت پیش  سال
ایسر Acer P1185 13,200,000 2 ساعت پیش فرزانگان 1 سال
ایسر Acer P1163 10,100,000 2 ساعت پیش فرزانگان 1 سال
ایسر Acer P1283 15,900,000 2 ساعت پیش فرزانگان 1 سال
ایسر Acer X113 9,800,000 2 ساعت پیش  سال
ایسر Acer X113P 9,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X113PH 10,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 21,800,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 23,200,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus P3B Portable 23,700,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus S1 Portable 13,900,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 21,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ES500 9,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MH740 53,700,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MS 517F 9,200,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MS504 9,800,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
بنکیو BenQ MS506 12,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS506 11,700,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
بنکیو BenQ MS521P 11,200,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MS524 SVGA 10,550,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
بنکیو BenQ MS527 13,500,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX503 13,200,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 3 سال
بنکیو BenQ MX505 12,200,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX520 13,800,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 12,400,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX528 14,400,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ MX660 18,100,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX666 25,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX722 28,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 22,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ SX912 51,000,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ TH670 33,500,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 31,000,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 32,800,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 382 23,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic LB 382 23,400,000 2 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,000,000 2 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 281,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT LB332 22,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT- LB360 20,300,000 2 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic PT VZ575 88,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-DZ770 25,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 460,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX510 68,700,000 2 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX610E 82,000,000 2 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 115,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 16,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB330 19,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 3 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 27,800,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 32,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX415NZ 37,900,000 2 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 35,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 37,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 37,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX42Z 26,400,000 2 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 47,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 53,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 47,800,000 2 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 50,500,000 2 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600a 62,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 69,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 32,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-530 58,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ X2240 10,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 120,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 11,700,000 2 ساعت پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-100 12,200,000 2 ساعت پیش  
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 14,000,000 2 ساعت پیش ایران رهجو 18 ماه
سونی SONY VPL DX-102 14,300,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX220 18,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH375 81,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CW275 84,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX122 15,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 19,200,000 2 ساعت پیش  سال
سونی SONY VPL-DX126 16,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX242 23,200,000 2 ساعت پیش  سال
سونی SONY VPL-EX255 22,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX295 26,600,000 2 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX345 34,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-FX35 69,000,000 2 ساعت پیش  سال
سونی SONY VPL-SX630 48,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio XJ-A141V 36,500,000 2 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio XJ-A241V 43,000,000 2 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio XJ-A251V 48,000,000 2 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio XJ-A256V 52,500,000 2 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio XJ-H1700 77,500,000 2 ساعت پیش  سال
کاسیو Casio XJ-M240 39,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio XJ-M245 47,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-DX250 16,900,000 2 ساعت پیش  سال
هیتاچی HITACHI CP-EX250 16,000,000 2 ساعت پیش  ماه
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 22,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PJD5233 14,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD 5133 10,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D5010 68,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek D530 11,800,000 2 ساعت پیش  سال
ویوی تک VIVItek D557W 19,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek D755WT 35,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek D966HD-WT 48,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ویوی تک VIVItek D966HD-WT 38,000,000 2 ساعت پیش  
ویوی تک VIVItek DH913 37,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek Qumi Q2 300 Lumen WXGA پرتابل و جیبی 15,700,000 2 ساعت پیش  سال
ویوی تک VIVItek qumi Q5 19,700,000 2 ساعت پیش  سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 23,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/02/04
سال گذشته آدیداس از نخستین کفش های تولید شده از بازیافت زباله های اقیانوس رونمایی کرد. حال این شرکت به مناسبت روز زمین از محصولات تازه ای رونمایی کرده که یک بار دیگر با همکاری «پارلی» (Parley) توسعه یافته اند.
1396/02/04
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پایگاه اینترنتی استعلام شناسه بین المللی تلفن همراه و سامانه پیامکی 30008887 تنها مراجع معتبر برای تشخیص موبایل های قاچاق به شمار می روند.
1396/02/03
نوکیا امروز نسخه جدیدی از ساعت Withings Steel HR را با بند چرمی معرفی کرد. این دستگاه در واقع یک ساعت آنالوگ است که به حسگرهای پایش سلامت مجهز شده. کمپانی فنلاندی معتقد است این نسخه سفارشی با بند چرمی، هدیه بسیار خوبی برای بانوان خواهد بود.
1396/02/02
پنچر شدن لاستیک وسیله نقلیه همیشه واقعه ای بسیار ناراحت کننده و دردسر ساز است. با انگیزه خلاصی از این مشکل مهندسین کمپانی بریجستون اقدام به طراحی یک تایر بی نیاز از باد کرده اند که تمام خصوصیات تایرهای معمولی را دارا است.
1396/02/02
ایرانسل در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی پس از راه‌اندازی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، تعرفه مصرف آزاد اینترنت را برای دریافت محتوای برخی وب‌سایت‌های ایرانی به نصف کاهش داد.
1396/01/28
از طریق بانداژ هوشمند، پزشکان قادر به ردیابی زخم‌های بیمار با اتصالات 5G خواهند بود.
1396/01/28
به نظر می رسد گوگل برنامه ریزی هایی را انجام داده تا بتواند شانه به شانه سرویس هایی نظیر «گرین هاوس»، «جابوایت» و غیره پیش رود.
1396/01/27
از بدو اختراع دوربین‌ دیجیتال، جدال سنگینی میان سازندگان سنسور برای رسیدن به رزولوشن بالاتر در عکس‌ وجود داشته است. آیا واقعا به هنگام خرید یک دوربین عکاسی، باید به این موضوع توجه کنیم؟
1396/01/26
یکی از قابلیت‌های جالبی که گوگل در اختیار کاربرانش گذاشته است، بی‌شک قابلیت تایپ متن‌ها به صورت صوتی می‌باشد. جالب است بدانید که این ویژگی از تایپ صوتی به زبان فارسی نیز پشتیبانی می‌کند.
1396/01/26
برای رهایی از دردسرهای مشاهده و دانلود ویدیو از یوتیوب، میتوانید از ربات تلگرامی YouTube Downloader استفاده کنید.
‌گزیده اخبار روز
1396/02/04
سال گذشته آدیداس از نخستین کفش های تولید شده از بازیافت زباله های اقیانوس رونمایی کرد. حال این شرکت به مناسبت روز زمین از محصولات تازه ای رونمایی کرده که یک بار دیگر با همکاری «پارلی» (Parley) توسعه یافته اند.
1396/02/04
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پایگاه اینترنتی استعلام شناسه بین المللی تلفن همراه و سامانه پیامکی 30008887 تنها مراجع معتبر برای تشخیص موبایل های قاچاق به شمار می روند.
1396/02/03
نوکیا امروز نسخه جدیدی از ساعت Withings Steel HR را با بند چرمی معرفی کرد. این دستگاه در واقع یک ساعت آنالوگ است که به حسگرهای پایش سلامت مجهز شده. کمپانی فنلاندی معتقد است این نسخه سفارشی با بند چرمی، هدیه بسیار خوبی برای بانوان خواهد بود.
1396/02/02
پنچر شدن لاستیک وسیله نقلیه همیشه واقعه ای بسیار ناراحت کننده و دردسر ساز است. با انگیزه خلاصی از این مشکل مهندسین کمپانی بریجستون اقدام به طراحی یک تایر بی نیاز از باد کرده اند که تمام خصوصیات تایرهای معمولی را دارا است.
1396/02/02
ایرانسل در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی پس از راه‌اندازی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، تعرفه مصرف آزاد اینترنت را برای دریافت محتوای برخی وب‌سایت‌های ایرانی به نصف کاهش داد.
1396/01/30
باوجود نرم‌افزارهایی مثل فتوشاپ، دنیای عکاسی صحنه‌ی درخشش تصاویری پر رنگ و لعاب‌تر شده است، اما گاهی زمین و زمان دست به دست هم داده و تصاویری تماشایی می‌آفرینند که بدون هیچ دستکاری، جذاب و مسحور کننده هستند.
1396/01/29
نوزادان به طور متوسط روزانه بین 10 تا 12 ساعت می خوابند، انسان در سنین کودکی و نوزادی بیشتر از هر زمان دیگری در طول عمر خود می خوابد و این میزان خواب برای رشد بهتر نوزاد نیاز است.
1396/01/28
از طریق بانداژ هوشمند، پزشکان قادر به ردیابی زخم‌های بیمار با اتصالات 5G خواهند بود.
1396/01/28
به نظر می رسد گوگل برنامه ریزی هایی را انجام داده تا بتواند شانه به شانه سرویس هایی نظیر «گرین هاوس»، «جابوایت» و غیره پیش رود.
1396/01/28
با گذشت چندین روز از فعال شدن سرویس تماس صوتی در شبکه اجتماعی تلگرام و اختلال گاه و بیگاه در آن به دلایل نامشخص، بالاخره از ساعاتی قبل طبق دستور قضایی دسترسی تمام کاربران به این ویژگی مسدود شد.