لیست قیمت‌های پایتخت ماشین 1396/05/31

تلفن فروشگاه / شرکت: 44389537-44389540-44389546 -44389549-88932212-88911993_88896450(88932155بعد از ساعات اداری )کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ENO Electromagnetic 11,700,000 48 دقیقه پیش رایان 1 سال
ENO IR 15,800,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 2 سال
IQ-Board ET series 11,900,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
Micronits 82inch 13,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master EZ 5,870,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Rio Touch 82inch 13,500,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
Smart Vision CB-8203 19,600,000 50 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 13,500,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- H series-IR 17,100,000 50 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 17,000,000 48 دقیقه پیش  
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron IRB 78DT 13,500,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسپکترون Specktron IRB1-82QW 14,500,000 47 دقیقه پیش شرکتی 3 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 12,800,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board IR-490 14,200,000 50 دقیقه پیش  سال
اسمارت برد Smart Board M-390 10,500,000 50 دقیقه پیش  سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 10,900,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard TT84 84inch 15,000,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 14,500,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 13,500,000 48 دقیقه پیش تکفام 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 13,500,000 48 دقیقه پیش  سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 16,800,000 50 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress DTO78i-4 13,700,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress P70 IRD 14,000,000 48 دقیقه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 12,800,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پروسنس ProSense لمسی PS-IR84D 13,200,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 21,000,000 50 دقیقه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 3 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X88Neo 20,000,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO IR84 new Plus 18,900,000 47 دقیقه پیش  
سیترو SITRO IR84new 18,600,000 47 دقیقه پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 12,900,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یونیورسال پایه سقفی 43*65 260,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 100 - 180cm 600,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 65 -cm 100 440,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 43 - 65cm 300,000 50 دقیقه پیش پایتخت ماشین 2 سال
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 1,700,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کی ام تی KMT کی ام تی KMT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کی ام تی KMT 33 * 45 240,000 48 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش آويز 150 * 150 1,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 2,550,000 47 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 9,000,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 9,600,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 2,100,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 2,100,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 1,900,000 47 دقیقه پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 2,100,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 2,950,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 4,000,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 1,150,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 1,200,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 1,700,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 1,900,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 2,480,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 850,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 1,180,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 2,000,000 48 دقیقه پیش  سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 41,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 900,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 3,650,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 1,240,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 1,700,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
تتیس tetis تتیس tetis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تتیس tetis برقی دیواری 180 1,900,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 1,450,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 1,280,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 950,000 48 دقیقه پیش  سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 5,700,000 47 دقیقه پیش مادیران 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 850,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 2,120,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 3,900,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 1,300,000 48 دقیقه پیش  
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 180 * 180 سقفی دستی 850,000 50 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 1,600,000 50 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
انو ENO انو ENO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
انو ENO TabPro 8inch 16,200,000 47 دقیقه پیش رایان 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1/5M 90,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
10M 220,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
15M 440,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
5m 140,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 200,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
20M ( بیست متر ) 340,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 100,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 48,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کابل پرینتر 10 متری 140,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Gloview 3D Touch 3,900,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
PACIFIC پاسیفیک 3,900,000 48 دقیقه پیش پردیس اجرا 24 ماه
Pen Grand Master PGM-110 7,100,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
smart class MU 3,980,000 50 دقیقه پیش شرکتی 3 سال
ماگون 3,200,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسمارت سولوشن smart solutions اسمارت سولوشن smart solutions
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت سولوشن smart solutions Pid-sf911 3,700,000 48 دقیقه پیش شرکتی 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 1,000,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 4,000,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Aiptek MobileCinema A50P 8,500,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
جیبی Aiptek i55 6,880,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
جیبی Aiptek Q20 4,800,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
جیبی Aiptek V150W 13,600,000 48 دقیقه پیش  سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma H181X 30,500,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma DS331 12,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma DS331 11,800,000 47 دقیقه پیش  
اپتما Optoma HD141X 28,000,000 48 دقیقه پیش  
اپتما Optoma HD142X 32,000,000 47 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD142X 31,500,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD23 30,900,000 47 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD26 29,900,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD28DSE 30,900,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD-33 29,800,000 48 دقیقه پیش  
اپتما Optoma M445S 11,300,000 48 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma PK301 Pico جیبی 8,500,000 48 دقیقه پیش مادیران 3 سال
اپتما Optoma S310e 11,400,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S312 12,300,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S313 13,300,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 11,500,000 47 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X312 13,400,000 47 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X341 13,000,000 47 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON 1930 58,000,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON 3000 57,000,000 47 دقیقه پیش  
اپسون EPSON EB - W12 28,300,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-1980WU 58,500,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-535W 38,900,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 98,000,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-905 17,100,000 48 دقیقه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 38,900,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-98 17,950,000 47 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-S02 14,100,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S04 13,800,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 15,300,000 48 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S31 14,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U04 39,300,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W04 20,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W28 24,300,000 48 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W29 27,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W32 28,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X03 17,000,000 48 دقیقه پیش لایف سرویس 3 سال
اپسون EPSON EB-X04 17,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 17,400,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 16,500,000 48 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X20 15,800,000 48 دقیقه پیش  
اپسون EPSON EB-X27 17,800,000 48 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 19,700,000 48 دقیقه پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-X31 18,900,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-X31 17,000,000 47 دقیقه پیش  
اپسون EPSON EH-TW5200 32,500,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 39,500,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 38,500,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 36,500,000 47 دقیقه پیش  
اپسون EPSON EH-TW5350 40,000,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 37,000,000 47 دقیقه پیش  
اپسون EPSON EH-TW5350 38,400,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW570 27,200,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 71,000,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW6700 Full HD 71,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON TW-7200 82,000,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW-9200 114,000,000 47 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON VS230 14,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS240 14,900,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS330 14,200,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS345 21,800,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M402X 60,900,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC NP-V302X 14,300,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-V311X 29,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC P350WG 61,000,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC P501X 69,500,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC VE281G 13,200,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC VE281XG 14,800,000 48 دقیقه پیش  سال
ان ای سی NEC VE303G 12,900,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC VE303G 12,500,000 47 دقیقه پیش  
ان ای سی NEC VE-303XG 16,500,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer P1185 12,300,000 48 دقیقه پیش  سال
ایسر Acer P1185 12,900,000 47 دقیقه پیش فرزانگان 1 سال
ایسر Acer P1173 11,800,000 47 دقیقه پیش  
ایسر Acer P1283 15,900,000 48 دقیقه پیش فرزانگان 1 سال
ایسر Acer X113 9,800,000 48 دقیقه پیش  سال
ایسر Acer X113P 9,800,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X113PH 10,800,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X127H 16,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 24,700,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 28,600,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus P3B Portable 27,400,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus S1 Portable 13,900,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 2 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK PocketCinema V50 7,500,000 50 دقیقه پیش  سال
آیپتک AIPTEK V100 12,600,000 48 دقیقه پیش  
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 21,900,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ES500 9,600,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ES500 11,300,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
بنکیو BenQ GS1 Portable 23,000,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ i500 Smart 26,000,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MH740 53,700,000 48 دقیقه پیش  سال
بنکیو BenQ MS 517F 9,200,000 50 دقیقه پیش  سال
بنکیو BenQ MS504 11,500,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
بنکیو BenQ MS506 11,300,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS506 11,100,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 11,000,000 47 دقیقه پیش  
بنکیو BenQ MS521P 11,200,000 48 دقیقه پیش  سال
بنکیو BenQ MS524 SVGA 10,550,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 2 سال
بنکیو BenQ MS527 12,100,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS527 12,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
بنکیو BenQ MX503 12,500,000 50 دقیقه پیش پایتخت ماشین 3 سال
بنکیو BenQ MX505 12,200,000 48 دقیقه پیش  سال
بنکیو BenQ MX520 13,800,000 48 دقیقه پیش  سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 12,400,000 47 دقیقه پیش  سال
بنکیو BenQ MX528 14,400,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ MX660 18,100,000 48 دقیقه پیش  سال
بنکیو BenQ MX666 25,100,000 48 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX722 28,400,000 48 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 23,400,000 48 دقیقه پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ SX912 51,000,000 48 دقیقه پیش  سال
بنکیو BenQ TH670 31,400,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 31,000,000 48 دقیقه پیش  سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 32,800,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ w11000 180,000,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1210 40,300,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 382 23,200,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic LB 382 23,000,000 47 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,000,000 47 دقیقه پیش  سال
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,500,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 281,000,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT LB332 22,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT- LB360 20,300,000 48 دقیقه پیش  سال
پاناسونیک Panasonic PT VZ575 88,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-DZ770 25,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 460,000,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX510 68,700,000 48 دقیقه پیش  سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 95,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 115,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 17,500,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB330 19,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 3 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 22,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 23,300,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 28,300,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW333 24,300,000 47 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 27,800,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW341R 46,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW343R 44,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 32,500,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX415NZ 37,900,000 48 دقیقه پیش  سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 34,800,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 44,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 47,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 53,700,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 47,800,000 48 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 44,500,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600a 45,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 54,500,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 69,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 36,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-530 58,100,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
جی وی سی JVC جی وی سی JVC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی وی سی JVC DLA HD1 34,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ X2240 11,600,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 120,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 11,700,000 47 دقیقه پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-100 12,200,000 48 دقیقه پیش  
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 14,000,000 47 دقیقه پیش ایران رهجو 18 ماه
سونی SONY VPL DX-102 14,300,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX220 16,100,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX220 16,800,000 47 دقیقه پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL DX240 20,900,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 21,400,000 47 دقیقه پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH375 87,000,000 47 دقیقه پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CW275 84,000,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX122 15,900,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 19,200,000 48 دقیقه پیش  سال
سونی SONY VPL-DX126 16,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX127 20,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX15 18,500,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 25,500,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX242 23,200,000 48 دقیقه پیش  سال
سونی SONY VPL-EX255 22,000,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX295 26,600,000 48 دقیقه پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-FX35 69,000,000 48 دقیقه پیش  سال
سونی SONY VPL-SW635C 65,000,000 47 دقیقه پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 48,000,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio XJ-A141V 36,500,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio XJ-A241V 43,000,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio XJ-A251V 48,000,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio XJ-A256V 52,500,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio XJ-H1700 77,500,000 50 دقیقه پیش  سال
کاسیو Casio XJ-H1750 83,800,000 47 دقیقه پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-M240 39,800,000 50 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio XJ-M245 47,000,000 50 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PJD5233 14,000,000 48 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD 5133 10,600,000 48 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D530 11,800,000 48 دقیقه پیش  سال
ویوی تک VIVItek D755WT 35,900,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek D966HD-WT 48,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
ویوی تک VIVItek D966HD-WT 38,000,000 47 دقیقه پیش  
ویوی تک VIVItek DH913 37,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek Qumi Q2 300 Lumen WXGA پرتابل و جیبی 15,700,000 48 دقیقه پیش  سال
ویوی تک VIVItek qumi Q5 19,700,000 48 دقیقه پیش  سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 23,800,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-AW2505 46,500,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-DX250 16,900,000 48 دقیقه پیش  سال
هیتاچی HITACHI CP-EW301N 26,500,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX250 16,000,000 48 دقیقه پیش  ماه
هیتاچی HITACHI CP-EX251 18,500,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 22,000,000 47 دقیقه پیش پایتخت ماشین 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 20,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4022WN 68,000,000 47 دقیقه پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/05/31
گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش ویژه نقدي پژو 207i اتوماتیک را جهت فروش در شهریورماه اعلام کرد.
1396/05/31
امروز، همان‌طور که قبلا اعلام شده بود، اینتل پردازنده‌های نسل هشتم را معرفی کرد. براساس اطلاعات منتشرشده توسط این شرکت، پردازنده‌های جدید ۴۰ درصد کارایی بیشتری خواهند داشت.
1396/05/31
شرکت دل از مدل به‌روزرسانی شده‌ی ورک‌استیشن‌های سری پرسیژن رونمایی کرد.
1396/05/31
سرانجام گوگل جدیدترین سیستم عامل اندروید 8.0 خود را با نام اوریو/ O رونمایی کرد.
1396/05/31
مایکروسافت دیشب از مدل ویژه‌ی Xbox One X به اسم Project Scorpio Edition رونمایی کرد.
1396/05/30
طبق گزارش‌های منتشر شده، شرکت گوگل قرار است احتمالا امشب از نسخه جدید سیستم عامل اندروید 8 رونمایی کند.
1396/05/30
به تازگی ویدیویی از کانسپت هواوی پی 11 (Huawei P11) در فضای مجازی منتشر شده که اطلاعات تازه‌ای از پرچمدار بعدی هواوی را به ما خواهد داد.
1396/05/30
شرکت خودروسازی کارمانیا،‌ شرایط پیش فروش خودروهای بی وای دی شامل مدل‌های شاسی بلند بی وای دی S6 و سدان شهری بی وای دی F3 را اعلام کرد.
1396/05/30
شرکت اپل هفته گذشته با شرکت Aetna با هدف ارائه خدمات بهداشتی ساعت اپل به میلیونها مشتری این شرکت، به بحث و گفت‌وگو پرداخت.
1396/05/30
به‌تازگی فایل‌های CAD آیفون ۷ اس و ۷ اس پلاس به‌ دست آمده است که جزئیاتی در رابطه با طراحی گوشی‌های آیفون ارزان‌قیمت‌تر و جدید اپل ارائه می‌دهد.
‌گزیده اخبار روز
1396/05/31
گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش ویژه نقدي پژو 207i اتوماتیک را جهت فروش در شهریورماه اعلام کرد.
1396/05/31
آیا می دانستید مبتکر مرغ کنتاکی بعد از بارها شکست شغلی در 65 سالگی مدیر بزرگترین مرغ فروشی دنیا شد؟
1396/05/31
امروز، همان‌طور که قبلا اعلام شده بود، اینتل پردازنده‌های نسل هشتم را معرفی کرد. براساس اطلاعات منتشرشده توسط این شرکت، پردازنده‌های جدید ۴۰ درصد کارایی بیشتری خواهند داشت.
1396/05/31
شرکت دل از مدل به‌روزرسانی شده‌ی ورک‌استیشن‌های سری پرسیژن رونمایی کرد.
1396/05/31
سرانجام گوگل جدیدترین سیستم عامل اندروید 8.0 خود را با نام اوریو/ O رونمایی کرد.
1396/05/31
مایکروسافت دیشب از مدل ویژه‌ی Xbox One X به اسم Project Scorpio Edition رونمایی کرد.
1396/05/30
طبق گزارش‌های منتشر شده، شرکت گوگل قرار است احتمالا امشب از نسخه جدید سیستم عامل اندروید 8 رونمایی کند.
1396/05/30
به تازگی ویدیویی از کانسپت هواوی پی 11 (Huawei P11) در فضای مجازی منتشر شده که اطلاعات تازه‌ای از پرچمدار بعدی هواوی را به ما خواهد داد.
1396/05/30
شرکت خودروسازی کارمانیا،‌ شرایط پیش فروش خودروهای بی وای دی شامل مدل‌های شاسی بلند بی وای دی S6 و سدان شهری بی وای دی F3 را اعلام کرد.
1396/05/30
یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با وسیع توصیف کردن بازار داخلی تجارت الکترونیکی با بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال در کشور، ضعف مهارتی را عامل عدم استفاده درست تجاری از این فرصت ارزیابی کرد.