خدمات سایت

لیست قیمت‌های پایتخت ماشین 1395/11/04

تلفن فروشگاه / شرکت: 44389537-44389540-44389546 -44389549-88932212-88911993_88896450(88932155بعد از ساعات اداری )اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON GT- S85 32,000,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 3,550,000 3 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON Perfection V370 4,750,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON WorkForce Pro GT-S80 30,430,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 8,500,000 3 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 13,350,000 3 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AVA6 Plus 3,600,000 3 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 46,900,000 3 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon DR-C225 26,900,000 3 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-F120 6,900,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کانن Canon LiDE 120 2,300,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کانن Canon lide 210 2,600,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 22,800,000 3 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2420 21,400,000 3 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 32,700,000 3 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Scanzee BQS010 1,700,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Scanzee BQS020 1,790,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Scanzee BQS030w 2,100,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Scanzee BQS040BS 2,450,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Scanzee BQS050B 2,540,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ENO Electromagnetic 11,700,000 3 ساعت پیش رایان 1 سال
ENO IR 15,800,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
IQ-Board ET series 11,900,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
Micronits 82inch 13,100,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master EZ 5,870,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Progress DTO78i-4 13,700,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Progress P70 IRD 14,000,000 3 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
Rio Touch 82inch 13,900,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
Smart Vision CB-8203 19,600,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 13,500,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- H series-IR 17,100,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 17,000,000 3 ساعت پیش  
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron IRB 78DT 13,500,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسپکترون Specktron IRB1-82QW 14,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 3 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 12,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board IR-490 14,200,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسمارت برد Smart Board M-390 10,500,000 3 ساعت پیش - 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 14,500,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 13,500,000 3 ساعت پیش تکفام 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 13,500,000 3 ساعت پیش - 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 10,900,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard TT84 84inch 15,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 16,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 12,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پروسنس ProSense لمسی PS-IR84D 13,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 21,000,000 3 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 3 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X88Neo 20,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO IR84new 18,600,000 8 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA Interactive 14,000,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 12,900,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یونیورسال پایه سقفی 43*65 260,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 100 - 180cm 600,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 65 -cm 100 440,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه سقفی 43 - 65cm 230,000 3 ساعت پیش - 1 سال
کی ام تی KMT کی ام تی KMT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کی ام تی KMT 33 * 45 240,000 3 ساعت پیش - 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش آويز 150 * 150 1,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 2,550,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 9,700,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE 180*180 پایه دار 1,580,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 2,100,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 2,100,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 2,100,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 3,080,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 4,600,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 1,150,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 1,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 1,700,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 1,900,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 2,480,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 850,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 1,180,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 2,000,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 41,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 1,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 3,650,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 1,240,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 1,700,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
تتیس tetis تتیس tetis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تتیس tetis برقی دیواری 180 1,900,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 1,450,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 1,280,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 950,000 3 ساعت پیش - 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 5,700,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 850,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 2,120,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 3,900,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 1,300,000 3 ساعت پیش  
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 180 * 180 سقفی دستی 850,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 1,600,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L1300 22,300,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L1800 29,500,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
اپسون EPSON L210 Multifunction Inkjet 6,200,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
اپسون EPSON L300 Inkjet 52,000,000 3 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L800 12,700,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 14,200,000 3 ساعت پیش  
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon PIXMA iX6840 8,100,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L365 Inkjet 6,600,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
اپسون EPSON L565 Inkjet 9,800,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 277DW 11,100,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
اچ پی HP لیزری 125NW 6,250,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 9,460,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon MF229dw Laser 9,420,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON PLQ- 22 15,500,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 21,200,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 19,800,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 18,650,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 12,200,000 8 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP LJ P1109 3,640,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
اچ پی HP M252N Color شبکه 6,900,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Deisinjet T770 44Inch 100,000,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
انو ENO انو ENO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
انو ENO TabPro 8inch 16,200,000 3 ساعت پیش رایان 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP CK-C860E 22,500,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP FU-Y30E 7,000,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP IG-BC2 6,900,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP KC-850E / R 22,500,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP KC-930E-W 13,500,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP KC-A60 SA/EA 24,000,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP Plasma Cluster KC-A50 22,000,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی ES2050 216,000,000 3 ساعت پیش  
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X231N 72,900,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 3,200,000 3 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 4,450,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA Toner Cartridge E-Studio 280 800,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
5m ( اچ دی ام آی پنج متری ) 140,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
HDMI 1/5 M 90,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
HDMI 10M 220,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
HDMI 15M 520,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 200,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
20M ( بیست متر ) 340,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 100,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 48,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کابل پرینتر 10 متری 140,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PACIFIC پاسیفیک 3,900,000 3 ساعت پیش پردیس اجرا 24 ماه
Pen Grand Master PGM-110 7,100,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
smart class MU 3,980,000 3 ساعت پیش شرکتی 3 سال
ماگون 3,200,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسمارت سولوشن smart solutions اسمارت سولوشن smart solutions
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت سولوشن smart solutions Pid-sf911 3,700,000 3 ساعت پیش شرکتی 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 1,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 4,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابط بیسیم انتقال تصویر 1,600,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LPT 350 ABC 19mm 5,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Aiptek MobileCinema A50P 8,500,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
جیبی Aiptek i55 6,880,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
جیبی Aiptek Q20 4,800,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
جیبی Aiptek V150W 13,600,000 3 ساعت پیش - 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS211 9,900,000 3 ساعت پیش مادیران 3 سال
اپتما Optoma HD141X 28,000,000 3 ساعت پیش  
اپتما Optoma HD26 29,900,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD-33 29,800,000 3 ساعت پیش  
اپتما Optoma M445S 11,300,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M645X 13,200,000 3 ساعت پیش مادیران 3 سال
اپتما Optoma M745X 14,900,000 3 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma PK301 Pico جیبی 8,500,000 3 ساعت پیش مادیران 3 سال
اپتما Optoma S310e 11,700,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S312 12,300,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S331 11,900,000 8 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-1980WU 58,500,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-420 30,480,000 3 ساعت پیش آواژنگ 24 ماه
اپسون EPSON EB-585W 49,800,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 74,600,000 3 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-905 17,100,000 3 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-98 17,950,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-S18 12,200,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S31 15,900,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S31 15,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U04 33,000,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W18 19,600,000 3 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-W28 24,300,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X03 18,400,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
اپسون EPSON EB-X04 18,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 16,500,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X18 15,350,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EB-X20 15,800,000 3 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-X27 18,990,000 3 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-X31 18,800,000 3 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5200 32,500,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 36,700,000 3 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 36,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 32,800,000 8 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW570 27,200,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 71,000,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW-7200 82,000,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW-9200 114,000,000 3 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON VS230 14,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS240 14,900,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS330 14,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS340 17,400,000 8 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON VS345 21,800,000 8 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON VS345 20,700,000 8 ساعت پیش  
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PH300 14,400,000 3 ساعت پیش - 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M402X 60,900,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC NP-V311X 29,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC P350WG 61,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC P501X 69,500,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC V302X 14,300,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC VE281G 12,900,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC VE281G 12,400,000 8 ساعت پیش  
ان ای سی NEC VE281XG 14,800,000 3 ساعت پیش - 1 سال
ان ای سی NEC VE303G 13,000,000 8 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK A100W 11,200,000 3 ساعت پیش - 1 سال
آیپتک AIPTEK PocketCinema V50 7,500,000 3 ساعت پیش - 1 سال
آیپتک AIPTEK V100 12,600,000 3 ساعت پیش  
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer P1185 12,000,000 3 ساعت پیش - 1 سال
ایسر Acer P1163 10,100,000 3 ساعت پیش فرزانگان 1 سال
ایسر Acer P1173 10,300,000 3 ساعت پیش فرزانگان 1 سال
ایسر Acer P1283 14,900,000 3 ساعت پیش فرزانگان 1 سال
ایسر Acer X113 9,800,000 3 ساعت پیش - 1 سال
ایسر Acer X113P 9,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X113PH 10,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 21,800,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 23,200,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus P3B Portable 23,700,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus S1 Portable 12,900,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 21,900,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ES500 9,600,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MH740 53,700,000 3 ساعت پیش - 2 سال
بنکیو BenQ MS 517F 9,200,000 3 ساعت پیش - 1 سال
بنکیو BenQ MS504 9,800,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
بنکیو BenQ MS506 12,400,000 3 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS506 12,000,000 8 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
بنکیو BenQ MS521P 11,200,000 3 ساعت پیش - 2 سال
بنکیو BenQ MS524 SVGA 10,550,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
بنکیو BenQ MS527 13,900,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX503 13,200,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 3 سال
بنکیو BenQ MX505 12,200,000 3 ساعت پیش - 2 سال
بنکیو BenQ MX520 13,800,000 3 ساعت پیش - 2 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 12,400,000 3 ساعت پیش - 2 سال
بنکیو BenQ MX528 16,400,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ MX660 18,100,000 3 ساعت پیش - 2 سال
بنکیو BenQ MX666 25,100,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX722 28,400,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 22,400,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ SX912 51,000,000 3 ساعت پیش - 2 سال
بنکیو BenQ TH670 33,500,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 31,000,000 3 ساعت پیش - 3 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 32,800,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-LB300 17,200,000 3 ساعت پیش - 1 سال
پاناسونیک Panasonic LB 412 31,000,000 3 ساعت پیش - 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 281,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT LB332 18,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT- LB360 20,300,000 3 ساعت پیش - 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT VZ575 88,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-DZ770 25,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 336,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 460,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX510 68,700,000 3 ساعت پیش - 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX610E 82,000,000 3 ساعت پیش - 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 92,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 115,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 16,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB330 19,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 3 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 27,800,000 8 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 32,500,000 8 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX415NZ 37,900,000 3 ساعت پیش - 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 36,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 37,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX42Z 26,400,000 3 ساعت پیش - 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 47,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 53,700,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 47,800,000 3 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 48,700,000 3 ساعت پیش - 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600a 48,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 65,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 69,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 32,300,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-530 58,100,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ X2240 10,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 12,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 11,990,000 8 ساعت پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-100 12,200,000 3 ساعت پیش  
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 13,100,000 3 ساعت پیش ایران رهجو 18 ماه
سونی SONY VPL DX-102 14,300,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX220 18,000,000 8 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH375 81,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CW275 84,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX122 15,900,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX122 15,900,000 3 ساعت پیش - 1 سال
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 19,200,000 3 ساعت پیش - 1 سال
سونی SONY VPL-DX126 16,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX127 17,100,000 3 ساعت پیش  
سونی SONY VPL-DX147 21,200,000 3 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-DX147 23,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX242 23,200,000 3 ساعت پیش - 1 سال
سونی SONY VPL-EX255 22,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX295 26,600,000 3 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX345 34,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-FX35 69,000,000 3 ساعت پیش - 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 48,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio XJ-A141V 36,500,000 3 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio XJ-A241V 43,000,000 3 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio XJ-A251V 48,000,000 3 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio XJ-A256V 52,500,000 3 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio XJ-H1600 60,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio XJ-H1700 77,500,000 3 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio XJ-M140 34,900,000 3 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio XJ-M145 42,000,000 3 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio XJ-M150 37,000,000 3 ساعت پیش دایا سیستم 3 سال
کاسیو Casio XJ-M240 39,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio XJ-M245 47,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio XJ-M250 46,000,000 3 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio XJ-M255 52,500,000 3 ساعت پیش - 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-DX250 16,900,000 3 ساعت پیش - 2 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX250 16,000,000 3 ساعت پیش - 12 ماه
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 16,400,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PJD5233 14,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD 5133 10,600,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD5132 10,800,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD5134 11,600,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D5010 68,900,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek D530 11,800,000 3 ساعت پیش - 1 سال
ویوی تک VIVItek D554 12,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek D555 15,600,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ویوی تک VIVItek D557W 19,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek D755WT 35,900,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek D966HD-WT 48,000,000 3 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ویوی تک VIVItek D966HD-WT 38,000,000 8 ساعت پیش  
ویوی تک VIVItek DH913 37,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek Qumi Q2 300 Lumen WXGA پرتابل و جیبی 15,700,000 3 ساعت پیش - 1 سال
ویوی تک VIVItek qumi Q5 19,700,000 3 ساعت پیش - 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 21,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
المو ELMO المو ELMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
المو ELMO L-1EX 19,500,000 3 ساعت پیش - 1 سال
المو ELMO L-1N 39,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لومنز Lumens لومنز Lumens
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لومنز Lumens PS-400 14,000,000 3 ساعت پیش - 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/11/02
شرکت ال جی الکترونیکس در راستای احترام به استقبال مشتریان ایرانی از سری یخچال‌های مجهز به Door in Door، یخچال بالا فریز جدیدی از این سری را در بازار معرفی کرد.
1395/11/02
مدیرعامل کمپانی تگ هویر اعلام کرد که این کمپانی قرار است می ۲۰۱۷ ساعت هوشمند جدیدی مبتنی بر سیستم‌عامل اندروید ور 2.0 عرضه کند.
1395/11/02
طبق شایعات جدید، ال‌جی قصد دارد در گوشی پرچم‌دار جی 6 از دستیار هوشمند الکسا یا گوگل اسیستنت استفاده کند.
1395/11/02
نوکیا قرار است تبلتی با نمایشگر ۱۸.۴ اینچی و سخت‌افزار قدرتمندی ساخته و روانه بازار کند.
1395/10/30
گر جز افرادی هستید که هنوز به کاربردی بودن ساعت‌های هوشمند شک دارید، گروهی از محققان دانشگاه استنفورد خبرهای جدیدی برای شما دارند.
1395/10/29
رویای آنکه روزی تلفن های هوشمندمان به جای محصور ماندن در قالب مستطیلی خود یک رو بتوانند ابعاد متفاوتی را بپذیرند و تغییر شکل دهند روز به روز بیشتر رنگ واقعیت به خود می گیرد.
1395/10/29
تحقیقات اخیر نشان داده که اپل پس از ارائه ایرپادهای خود در ماه دسامبر سال گذشته میلادی یعنی 2016 به بازار، موفق شده تا 26 درصد از کل سهم فروش هدفون های وایرلس را از آن خود کند.
1395/10/28
موبایل هوشمند X300 ال جی لحظاتی پیش در کره جنوبی رونمایی شد که به دلیل مشخصات سخت افزاری اش در رده بندی تلفن های همراه رده پایین و میان رده جای می گیرد.
1395/10/28
زمانی که در مراسم اختصاصی اپل از رنگ زیبا و درخشان «جت بلک» آیفون 7 و آیفون 7 پلاس رونمایی شد،شاید کمتر کسی تصور می کرد که این طرح به طرحی ناامیدکننده در میان مدل موبایل های کوپرتینویی تبدیل شود.
1395/10/28
زمانی که شما با استفاده از پرینترهای سه بعدی یک جسم را به وجود می آورید، آن جسم کاملاً ثابت باقی می ماند و دیگر قادر به تغییر آن نخواهید بود. اما به تازگی محققان دانشگاه MIT به نتایج موفقیت آمیزی دست یافتند که ممکن است این روند را تغییر دهد.
‌گزیده اخبار روز
1395/11/03
جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: در حال حاضر آواربرداری به نقطه‌ای رسیده است که گاو صندوق‌ها، اموال و اسناد پیدا شده و به پلیس آگاهی مرکز واقع در خیابان وحدت منتقل شده است.
1395/11/03
بنابر گزارش های خبرگزاری های کره جنوبی ، انجمن بادوک این کشور در حال تنظیم قوانینی جدید است که بر اساس آن، بازیکنان Go نمی توانند در تورنمنت های رسمی، موبایل به همراه داشته باشند (بادوک نام محلی بازی Go در کره است).
1395/11/03
در سراسر جهان آتش نشان ها با به خطر انداختن جانشان ایثارگرانه به کمک مردم می شتابند و در بسیاری از مواقع حتی جان خود را فدای نجات زندگی دیگران کرده اند.
1395/11/03
از ساعاتی قبل نماد اعتماد الکترونیکی میهن مارکت دو ستاره شد.
1395/11/03
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم پرونده موسوم به فساد نفتی به بابک زنجانی ابلاغ شده است.
1395/11/03
آتش‌سوزی پنج‌شنبه‌‌ هفته گذشته ساختمان پلاسکو با تمام تلخی‌‎ ها، بستر حماسه‌آفرینی تعداد زیادی از قهرمانان متعهد و دلیر سازمان آتش‌نشانی بود.فرو ریختن یکی از قدیمی‌ترین برج‌های پایتخت، با از دست دادن تعدادی از شجاع ترین و فداکارترین مردان کشور که در راه نجات مردم، از جان خود گذشتند، همراه شد.
1395/11/02
در چند سال اخیر کم نبوده اند بازیکنانی که در سطح اول فوتبال جهان از شماره های عجیب و غریب و در مواقعی از شماره های غیر معمول برای پست بازی خود استفاده کرده اند
1395/11/02
شرکت ال جی الکترونیکس در راستای احترام به استقبال مشتریان ایرانی از سری یخچال‌های مجهز به Door in Door، یخچال بالا فریز جدیدی از این سری را در بازار معرفی کرد.
1395/11/02
مدیرعامل کمپانی تگ هویر اعلام کرد که این کمپانی قرار است می ۲۰۱۷ ساعت هوشمند جدیدی مبتنی بر سیستم‌عامل اندروید ور 2.0 عرضه کند.
1395/11/02
طبق شایعات جدید، ال‌جی قصد دارد در گوشی پرچم‌دار جی 6 از دستیار هوشمند الکسا یا گوگل اسیستنت استفاده کند.