لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1397/08/22

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-88956732-88956733-88956734-88956735-88968212-88968254-88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 1,650,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 2,100,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 2,750,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rio Touch 82inch 34,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron IRB 78DT 18,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board SB-680 62,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 38,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 47,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 66,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI FX-E90W 35,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 750,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 750,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 750,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یونیورسال پایه سقفی 43*65 700,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 3,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,350,000 19 ساعت پیش پردیس اجرا 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 9,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 650,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش آويز 150 * 150 5,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 7,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 22,500,000 19 ساعت پیش پردیس اجرا 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 38,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 3,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 8,300,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 17,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 14,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 17,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 25,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 6,300,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 7,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 7,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 17,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 7,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 7,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 5,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 4,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 5,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 12,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 8,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 2,450,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 2,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 1,800,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 2,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 2,120,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO S-09A 1,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO S-18 1,950,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO S-28 1,450,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 4,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مینیکس MINIX مینیکس  MINIX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مینیکس MINIX NEO A2 1,200,000 19 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Panel VSP 4,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 8,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 680,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M 1,100,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
3m 350,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5m 450,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 7,500 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
10متری 350,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 850,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 950,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PACIFIC پاسیفیک 14,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 14,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Epson USB DONGLE 8,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میز ویدئوپروژکتور LP01 2,200,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میز ویدئوپروژکتور LP02 3,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 14,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 950,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
باکس محافظ توری دیتا 2,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 3,500,000 19 ساعت پیش پردیس اجرا 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio YA-D30عینک مبدل 2D به 3D 1,350,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
MeLE Cast S3 3,600,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Aiptek MobileCinema A50P 12,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جیبی Aiptek i55 9,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جیبی Aiptek V150W 15,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 37,500,000 19 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M845X 40,000,000 19 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 37,000,000 19 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 37,000,000 19 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X341 37,000,000 19 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-1970W 140,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-535W 123,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-536WI 122,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-585W 125,500,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 160,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 45,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 49,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 52,200,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 140,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 48,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 51,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 55,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 59,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 59,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 61,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 42,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 2 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PH300 35,300,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M332XS 59,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-VE303G 44,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus S1 Portable 15,500,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK A100W 17,200,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی i70 HomeCinema 14,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 42,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 34,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ MS506 33,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 37,500,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 38,100,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX532 41,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 33,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 80,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 235,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 58,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 80,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 95,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 145,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 150,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 180,000,000 19 ساعت پیش پانا 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 20,000,000 19 ساعت پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL DX220 33,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 42,000,000 19 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 50,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SW635C 68,000,000 19 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek D966HD-WT 39,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 60,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-DX250 50,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 55,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 46,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-X2542WN 56,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
S500A-3B 15,800,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/08/21
مدیرکل استاندارد استان تهران از ابطال و تعلیق ۵۵۰ پروانه استاندارد، در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در عین حال بیش از ۳۵۰ پروانه استاندارد در همین مدت، صادر شده‌ است.
1397/08/21
اگر به تازگی سری به بازار تلویزیون زده باشید، با انواع و اقسام امکانات و مدل‌های مختلف بر می‌خورید که تشخیص تفاوت این مدل‌ها تنها با استفاده از اطلاعاتی که فروشندگان در اختیار شما قرار می‌دهند، بسیار دشوار است.
1397/08/21
نسخه‌های فارسی تلگرام در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که پس از مهلت داده شده به آن‌ها برای بومی‌سازی کامل، تا امروز اظهارنظر رسمی درباره‌ی ادامه‌ فعالیت‌شان یا ممنوعیت آن‌ نشده است.
1397/08/20
شرکت ایران خودرو با ارسال دعوتنامه به مشتریان، قیمت رسمی و نهایی پژو 207i صندوقدار اتوماتیک را ۱۰۴ میلیون تومان اعلام کرد.
1397/08/20
داشتن خانه‌ای منظم و پاکیزه باعث می‌شود بعد از یک روز کاری و سخت، انسان احساس آرامش کامل کند. البته ایجاد این نظم و پاکیزگی هم سختی‌های خاص خودش را دارد. تمیز کردن فضای خانه، کوچک یا بزرگ، از آن کارهایی است که هم زحمت زیادی می‌برد و هم دست آخر آدم خیلی از نتیجه راضی نیست.
1397/08/20
وجود یک چاقوی خوب در هر آشپزخانه اهمیت بسیاری دارد. ست های چاقوی آشپزخانه دارای چاقو های متنوعی هستند که هرکدام کاربرد خاصی در آشپزخانه دارد. در نتیجه کار با آن ها موجب می شود که لذت آشپزی دوچندان شود.
1397/08/20
Laptopmag برای دومین سالی متوالی، لنوو را بهترین برند لپ‌تاپ در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد. در رده‌ای بالاتر از غول‌های رایانه‌ای جهان مانند Apple ،Dell و ... .
1397/08/19
کمپانی دلتا به تازگی یک شیر ظرفشویی جدید ساخته است که می تواند سرعتی چند برابری به شستشوی لیوان ها بدهد.
1397/08/19
موبایل های اپل همیشه طرفداران زیادی داشته اند که در هیچ شرایطی حاضر به ازدست دادن تلفن همراه خود نیستند.قاب های محافظی برای این موبایل ها وجود دارد که شما را در سالم نگه داشتن و استفاده راحت تر از آیفونتان یاری خواهد کرد.
1397/08/19
با گذری در بازار محصولات خواب، به مدل‌های بسیار متنوعی از انواع تشک برخورد می‌کنید. از مدل‌های فنری و طبی گرفته تا بادی و آبی و فنریِ طبی هر کدام ویژگی‌ها، نقاط ضعف و نقاط قوت خود را دارند.
‌گزیده اخبار روز
1397/08/21
تابحال به این فکر کرده اید که با جعبه های دستمال کاغذی می توانید بسیاری از وسایل کاربردی مورد نیازتان را بسازید؟
1397/08/21
مدیرکل استاندارد استان تهران از ابطال و تعلیق ۵۵۰ پروانه استاندارد، در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در عین حال بیش از ۳۵۰ پروانه استاندارد در همین مدت، صادر شده‌ است.
1397/08/21
اگر به تازگی سری به بازار تلویزیون زده باشید، با انواع و اقسام امکانات و مدل‌های مختلف بر می‌خورید که تشخیص تفاوت این مدل‌ها تنها با استفاده از اطلاعاتی که فروشندگان در اختیار شما قرار می‌دهند، بسیار دشوار است.
1397/08/21
نسخه‌های فارسی تلگرام در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که پس از مهلت داده شده به آن‌ها برای بومی‌سازی کامل، تا امروز اظهارنظر رسمی درباره‌ی ادامه‌ فعالیت‌شان یا ممنوعیت آن‌ نشده است.
1397/08/20
شرکت ایران خودرو با ارسال دعوتنامه به مشتریان، قیمت رسمی و نهایی پژو 207i صندوقدار اتوماتیک را ۱۰۴ میلیون تومان اعلام کرد.
1397/08/20
آیا دوست دارید روی تخت خوابی بخوانید که کاملا از یخ ساخته شده است، بخوابید یا شب را در تختی بگذارنید که در فضای باز و در زیر آسمان پر ستاره قرار دارد؟
1397/08/20
داشتن خانه‌ای منظم و پاکیزه باعث می‌شود بعد از یک روز کاری و سخت، انسان احساس آرامش کامل کند. البته ایجاد این نظم و پاکیزگی هم سختی‌های خاص خودش را دارد. تمیز کردن فضای خانه، کوچک یا بزرگ، از آن کارهایی است که هم زحمت زیادی می‌برد و هم دست آخر آدم خیلی از نتیجه راضی نیست.
1397/08/20
وجود یک چاقوی خوب در هر آشپزخانه اهمیت بسیاری دارد. ست های چاقوی آشپزخانه دارای چاقو های متنوعی هستند که هرکدام کاربرد خاصی در آشپزخانه دارد. در نتیجه کار با آن ها موجب می شود که لذت آشپزی دوچندان شود.
1397/08/20
Laptopmag برای دومین سالی متوالی، لنوو را بهترین برند لپ‌تاپ در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد. در رده‌ای بالاتر از غول‌های رایانه‌ای جهان مانند Apple ،Dell و ... .
1397/08/19
کمپانی دلتا به تازگی یک شیر ظرفشویی جدید ساخته است که می تواند سرعتی چند برابری به شستشوی لیوان ها بدهد.