لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1397/11/02

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-88956732-88956733-88956734-88956735-88968212-88968254-88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 1,650,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 2,100,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 2,750,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rio Touch 82inch 34,900,000 3 روز پیش شرکتی 2 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron IRB 78DT 18,900,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board SB-680 62,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 38,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 47,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 66,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI FX-E90W 35,000,000 3 روز پیش شرکتی 2 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 750,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 750,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 750,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یونیورسال پایه سقفی 43*65 600,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 3,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,650,000 3 روز پیش پردیس اجرا 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 650,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش آويز 150 * 150 3,800,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 7,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 32,500,000 3 روز پیش پردیس اجرا 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 35,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 8,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 14,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 14,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 17,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 6,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 7,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 6,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 5,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 10,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 5,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 11,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 9,900,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 2,450,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 2,800,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 2,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 2,800,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 2,120,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO S-09A 1,800,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO S-18 1,950,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO S-28 1,450,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 3,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
مینیکس MINIX مینیکس  MINIX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مینیکس MINIX NEO A2 1,200,000 3 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Panel VSP 4,800,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 8,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 680,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
15M 1,100,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
3m 350,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
5m 450,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 7,500 3 روز پیش شرکتی 1 سال
10متری 350,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 850,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 950,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PACIFIC پاسیفیک 14,900,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 13,900,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Epson USB DONGLE 8,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
میز ویدئوپروژکتور LP01 2,200,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
میز ویدئوپروژکتور LP02 3,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 14,800,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 950,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
باکس محافظ توری دیتا 2,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 3,500,000 3 روز پیش پردیس اجرا 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio YA-D30عینک مبدل 2D به 3D 1,350,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
MeLE Cast S3 3,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Aiptek MobileCinema A50P 12,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
جیبی Aiptek i55 9,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
جیبی Aiptek V150W 15,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 37,500,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M845X 42,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 36,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 37,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S545 37,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X341 37,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-1970W 160,000,000 3 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-535W 108,000,000 3 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-536WI 122,000,000 3 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-585W 125,500,000 3 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 160,000,000 3 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 41,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 45,000,000 3 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 40,000,000 3 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 142,800,000 3 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 46,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 46,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 55,000,000 3 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 59,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 52,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 54,500,000 3 روز پیش آواژنگ 2 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 42,000,000 3 روز پیش شرکتی 2 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PH300 35,300,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M332XS 59,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-VE303G 37,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer H7532BD 87,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus S1 Portable 15,500,000 3 روز پیش لایف سرویس 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK A100W 17,200,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی i70 HomeCinema 14,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 42,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 31,500,000 3 روز پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ MS506 31,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 35,500,000 3 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 35,500,000 3 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX532 41,000,000 3 روز پیش لایف سرویس 2 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 33,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 80,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 415,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 58,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 80,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 95,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 145,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 150,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 115,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 140,000,000 3 روز پیش پانا 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 20,000,000 3 روز پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL DX220 33,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 42,000,000 3 روز پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 50,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SW635C 68,000,000 3 روز پیش نیک آوا 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek D966HD-WT 39,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 60,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-DX250 50,500,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 55,800,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 46,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-X2542WN 56,000,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
S500A-3B 15,800,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/11/02
خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید،این اتفاق تحت‌تاثیر اعلام قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت گرفت.
1397/11/02
هیوندای موتوراسپرت از مدل مسابقه‌ای هاچ‌بک ولوستر N TCR مدل ۲۰۱۹ رونمایی کرد که با قیمتی معادل ۱۵۵ هزار دلار راهی بازار آمریکا خواهد شد.
1397/10/29
پس از افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت انواع خودروهای سایپا، این شرکت باز هم قیمت انواع تیپ‌های پراید، تیبا و ساینا را به صورت شبانه افزایش داد.
1397/10/29
کارت‌های گرافیک اکسترنال چگونه عمل می‌کنند؟ قدرت و پردازش آن‌ها چقدر است؟ آیا می‌توانند جایگزین کارت‌های گرافیک اینترنال شوند؟ پاسخ همه‌ی این سوالات را در این مقاله بخوانید.
1397/10/29
همه ساله یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه CES، بخش مربوط به حضور برندهای لوازم خانگی است چراکه پیشرفت تکنولوژی در این حوزه با سرعت برق و باد در حال پیش روی بوده و از طرفی برای بیشتر مردم نیز قابل لمس تر است.
1397/10/29
این سئوال از سوی کاربران اینترنت مطرح شده که آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا خیر؟
1397/10/29
کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری به تازگی از یک آسیب‌پذیری جدید در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ خبر داده‌اند که پیام‌های قدیمی در گوشی‌های اندرویدی را بدون کسب اجازه از کاربران حذف می‌کرده است.
1397/10/27
تبلت های بیشماری در بازار وجود دارند، اما کدام یک برای شما مناسب است؟ آیا یک تبلت IOS برای شما مناسب است یا یک تبلت اندرویدی؟ عومل مهمی وجود دارند که هنگام خرید تبلت باید در نظر بگیرید.
1397/10/26
فروش فوری محصولات سایپا به زودی شروع می‌شود. شرکت سایپا در اطلاعیه‌ای عنوان کرد با بررسی روش‌های فروش و رعایت حق تقدم از روزهای آینده شرایط فروش خودروهای سایپا را اعلام می‌کنیم.
1397/10/26
مجموعه ای از لوازم خانگی هوشمند با پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا تحت برند شارپ و با هدف ایجاد زندگی راحت تر روانه بازار شدند.
‌گزیده اخبار روز
1397/11/02
سخنگوی شورای شهر تهران از عدم موافقت شهردار و منتفی شدن دریافت عوارض در پنج تونل شهری خبر داد.
1397/11/02
خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید،این اتفاق تحت‌تاثیر اعلام قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت گرفت.
1397/11/02
هیوندای موتوراسپرت از مدل مسابقه‌ای هاچ‌بک ولوستر N TCR مدل ۲۰۱۹ رونمایی کرد که با قیمتی معادل ۱۵۵ هزار دلار راهی بازار آمریکا خواهد شد.
1397/11/02
سامسونگ قصد دارد گوشی‌های هوشمند آخرین پرچم‌دار خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از آخرین مدل آیفون اپل به بازار عرضه کند.
1397/11/01
دومین نمایشگاه کار ایران به مدت سه روز (۴ تا ۶ بهمن ماه) با حمایت ویژه همراه اول از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار می شود.
1397/10/29
پس از افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت انواع خودروهای سایپا، این شرکت باز هم قیمت انواع تیپ‌های پراید، تیبا و ساینا را به صورت شبانه افزایش داد.
1397/10/29
اگر بخواهیم از جنبه‌ی مقرون‌به صرفه بودن برای سفر زمانی را انتخاب کنیم، مشخصاً زمستان بهترین زمان خواهد بود به‌خصوص اگر مقصد شما کشورهای همسایه ایران باشد.
1397/10/29
کارت‌های گرافیک اکسترنال چگونه عمل می‌کنند؟ قدرت و پردازش آن‌ها چقدر است؟ آیا می‌توانند جایگزین کارت‌های گرافیک اینترنال شوند؟ پاسخ همه‌ی این سوالات را در این مقاله بخوانید.
1397/10/29
همه ساله یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه CES، بخش مربوط به حضور برندهای لوازم خانگی است چراکه پیشرفت تکنولوژی در این حوزه با سرعت برق و باد در حال پیش روی بوده و از طرفی برای بیشتر مردم نیز قابل لمس تر است.
1397/10/29
این سئوال از سوی کاربران اینترنت مطرح شده که آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا خیر؟