لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1399/01/21

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-5 ،خط ویژه:88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 9,650,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 9,100,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 9,750,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rio Touch 82inch 43,000,000 5 روز پیش شرکتی 2 سال
ZIMATEC IR8086 35,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board SB-680 62,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 48,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 57,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 66,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI FX-E90W 70,000,000 5 روز پیش شرکتی 2 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 1,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 1,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 1,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,500,000 5 روز پیش آواژنگ 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 650,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میز LP01 5,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میز LP02 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
یونیورسال پایه سقفی 43*65 550,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 6,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,500,000 5 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 550,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SUPAR 6*4 70,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آويز 150 * 150 4,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 9,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 47,000,000 5 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 47,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 100اینچ آویز 6,700,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 84 اینچ پایه دار 7,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 7,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 8,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 8,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 9,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 9,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 13,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 13,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 15,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 5,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 9,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 280,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 9,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 12,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 13,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 7,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta پایه دار 200 * 200 7,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 200 * 200 دیواری-سقفی 5,300,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 300*400 برقی 48,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 10,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 4,700,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 9,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 12,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 3,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 3,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 3,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 2,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO S-09A 1,600,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
مینیکس MINIX مینیکس  MINIX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مینیکس MINIX NEO A2 1,200,000 5 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
K514 3,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 74,000,000 5 روز پیش مادیران 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 8,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio YA-D30 3,350,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 650,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
15M 950,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 150,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
10متری 690,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 880,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,100,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 14,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Epson USB DONGLE 7,700,000 5 روز پیش آواژنگ 1 سال
باکس محافظ توری دیتا 2,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 14,800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 1,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 5,500,000 5 روز پیش پردیس اجرا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
MeLE Cast S3 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جیبی Aiptek V150W 15,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 37,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 37,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 37,500,000 5 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 44,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 47,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S334e 37,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 35,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 39,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 42,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 44,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-1970W 165,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2250U 280,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-535W 145,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-536WI 152,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-585W 165,500,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 185,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 44,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 45,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 44,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 109,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 108,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 49,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 54,500,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 64,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 50,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 62,500,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 165,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 59,000,000 5 روز پیش شرکتی 2 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-VE303G 51,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer H7532BD 87,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X117H 39,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK A100W 47,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 65,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 33,500,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ MS506 35,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 35,500,000 5 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS527 37,500,000 5 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 39,000,000 5 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ ms550 39,500,000 5 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX532 47,000,000 5 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ mx550 48,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 105,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 165,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 485,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 65,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 84,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 98,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 145,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 125,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 95,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 155,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 165,000,000 5 روز پیش پانا 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 29,800,000 5 روز پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL DX220 53,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 95,000,000 5 روز پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-SW635C 68,000,000 5 روز پیش نیک آوا 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 64,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-DX250 50,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 55,800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 52,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 65,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-X2542WN 56,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 550,000,000 5 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON L610 U 650,000,000 5 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON PowerLite L500U 480,000,000 5 روز پیش آواژنگ 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.
1399/01/13
بینکیو به‌تازگی یک نمایشگر گیمینگ جدید را با نام Zowie XL2746S با امکانات جدید و پیشرفته مجهز به پنل TN معرفی کرده است
1399/01/11
سامسونگ در وبسایت امارات از گوشی اقتصادی سامسونگ گلکسی M11 رونمایی کرده که از دوربین سه گانه و باتری با ظرفیت بالا بهره می برد.
1399/01/09
رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت: قیمت بازار لوازم خانگی بستگی به نرخ ارز دارد و نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
1399/01/05
مینگ چی کو یکی از تحلیلگران نامدار بازار است که به صورت اختصاصی، گام‌های بعدی اپل را پیشبینی می‌کند. او اخیرا گفته یکی از آیفون‌های امسال که احتمالا ۶.۷ اینچی خواهد بود، از تکنولوژی لرزشگیر دست «سنسور شیفت» استفاده می‌کند.
1398/12/29
گوگل امروز اعلام کرده که ارائه نسخه‌های جدید مرورگر کروم و سیستم عامل کروم او اس را به دلیل تغییرات جدیدی که در وضعیت کاری پرسنلش انجام گرفته، موقتا متوقف خواهد کرد.
‌گزیده اخبار روز
1399/01/21
مایکروسافت اخیرا از تصاحب دامنه‌ی corp.com خبر داده است. ردموندی‌ها می‌گویند هدفشان از خرید corp.com این است که این دامنه‌ی خطرناک به‌دست افراد سودجو نیفتد.
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
آی ماینر (iminer) یک شرکت معتبر ثبت شده ایرانی در حوزه اجاره ماینر و استخراج بیت کوین است که برای شما این امکان را فراهم می‎کند تا بدون نیاز به دانش فنی و صرف وقت ، به استخراج بیت کوین و همچنین کسب درآمد از طریق استخراج ارزهای دیجیتال بپردازید.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
کسانی که به کارهای بازرگانی علاقمند هستند و قصد انجام مناقصات و مزایدات را دارند در اولین قدم باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند.کارت بازرگانی در واقع مجوزی است که دارنده آن می تواند در عرصه و واردات و صادرات به تجارت بپردازد...
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/16
مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای افراد در زمینه استفاده از گوشی پیش بیاید در خصوص مشکلات باتری بلک بری است، زیرا در حال حاضر این گوشی ها بسیار پرکاربرد بوده از این رو ما سعی کرده ایم در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت کنیم.
1399/01/15
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مردم در کشورهای مختلف قرنطینه شوند و در خانه بمانند. این کار استفاده از شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.