لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1400/05/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-5 ،خط ویژه:88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 9,650,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 9,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 9,750,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rio Touch 82inch 83,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ZIMATEC IR8086 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board PG IR-490 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اسمارت برد Smart Board SB-680 182,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 148,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P82-IR10 120,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 145,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 166,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 1,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,500,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 950,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میز LP01 5,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میز LP02 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
یونیورسال پایه سقفی 43*65 1,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE Stand Music 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 5,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 2,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE میز سه پایه دار یک طبقه 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SUPAR 6*4 330,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آويز 150 * 150 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 75,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 100اینچ آویز 7,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 84 اینچ پایه دار 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 13,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 25,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 7,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 9,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 13,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 390,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 13,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 19,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 7,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta پایه دار 200 * 200 10,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 5,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 200 * 200 دیواری-سقفی 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 300*400 برقی 60,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 6,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 13,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 19,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 5,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 4,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 3,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech R800 4,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
K514 12,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 150,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 9,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رینگ لایت KAKASGO YINOH-316 selfie LED 6,980,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius EasyPen i 405X 13,500,000 1 روز پیش سریرسرویس 1 سال
جنیوس Genius i608X 20,000,000 1 روز پیش سریرسرویس 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 1,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
15M 1,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
10متری 1,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 1,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 54,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 2,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 14,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 1,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 6,500,000 1 روز پیش پردیس اجرا 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio GX16s 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC ای او سی AOC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای او سی AOC 19" 931FWA 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" 931SN 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" E936VW 16,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" V19+ 16,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
AnyCast M4 plus Dongle HDMI 3,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
AnyCast M9 plus Dongle HDMI 2,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Epson USB DONGLE 19,500,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
EZCast 2 10,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
HDMI TO VGA ST-P 1,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
MeLE Cast S3 9,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Wireless LAN Module EZ CAST 2,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ماژول وایرلس ELPAP10 19,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی اس کو TSCO تی اس کو TSCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی اس کو TSCO T CAST 6000 3,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سنهایزر Sennheiser سنهایزر Sennheiser
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سنهایزر Sennheiser Head-Worn Microphone 3Pin Connector - HS 2 800,000 1 روز پیش اتصالات 1 سال
ایکس پی XP Product ایکس پی XP Product
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس پی XP Product 965 5,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایکس پی XP Product 975 6,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius FaceCam 1000X V2 9,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech B525 12,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C210 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C270 HD 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C310 USB 2.0 HD 11,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C922 PRO STREAM 35,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C925E 39,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 77,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 77,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 81,500,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M570s 87,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 94,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 99,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma S334e 78,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 75,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 59,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma UHD40 390,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 82,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 96,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 300,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 240,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2165W 325,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 465,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2255U 490,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 540,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON EB-536WI 352,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 385,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-965H 80,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-992F 287,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-E01 108,000,000 1 روز پیش آواژنگ 24 ماه
اپسون EPSON EB-FH52 295,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-L200F 540,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-L200W 475,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON EB-S05 98,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 55,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 98,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 280,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 260,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W41 165,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 109,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 100,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X17 44,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 94,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 127,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
اپسون EPSON EB-X51 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 290,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 350,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 350,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 500,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 860,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EMP-83 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 79,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 4KHD جیبی 69,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-VE303G 91,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117H 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 102,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK Mobile Cinema i60 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK MobileCinema i120 120-Lumen DLP 85,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK MobileCinema i400 135,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی AN100 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی i70 HomeCinema 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ DX808ST 265,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EH600 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EX600 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ i500 Smart 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ LU950 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MH550 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS504 82,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 87,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS524 SVGA 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 90,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 79,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS532 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ms550 85,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX507 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX528 93,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX532 87,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ mx550 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX660 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ SX920 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH670 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH683 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TK800M 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1050 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1090 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ w11000 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1210 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1700 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W2000 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W2700 4K 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ X12000 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 165,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 85,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 108,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB355 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 84,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB385 136,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 168,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB425 169,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW335 138,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 160,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 195,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 275,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 339,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 105,800,000 1 روز پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 84,500,000 1 روز پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 125,000,000 1 روز پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 95,000,000 1 روز پیش نیک آوا 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 82,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
ویو سونیک ViewSonic PA503SB 85,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PA503X 84,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD6253 35,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 ماه
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 124,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 620,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-L510U 695,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON L610 U 850,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/04/19
هرچه به معرفی نسل بعدی آیفون‌ها نزدیکتر می‌شویم، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها منتشر می‌شود. پس از انتشار تصاویری از کیس این محصولات، حالا شاهد افشای عکس‌های قالب خانواده آیفون ۱۳ هستیم.
1400/04/16
هواوی در نهایت تبلت هیبریدی میت پد 11 را با سیستم‌ عامل هارمونی 2 معرفی کرده است که قیمت مدل پایه‌ی آن از ۳۸۱ دلار شروع می‌شود.
1400/04/13
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت 5 ساله واردات لوازم‌ خانگی دست‌کم برای یک دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد.
1400/04/09
اولین ایرباد بی‌سیم استارتاپ Nothing با نام Nothing Ear (1) در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) معرفی خواهد شد.
1400/04/08
اپل از برخی تیم‌های کاری خود خواسته تا برای جلوگیری از افشای اسرار محرمانه و تجاری شرکت، در حین کار از دوربین مخصوصی شبیه به دوربین پلیس استفاده کرده و در محل کار حاضر شوند.
1400/04/08
شرکت سامسونگ الکترونیکس در جریان کنگره جهانی موبایل (MWC) از نسخه جدید رابط کاربری خود با نام One UI Watch برای ساعت‌های هوشمند خود رونمایی و اعلام کرد که تجربه استفاده از گلکسی واچ‌ها و گوشی‌های هوشمند را بیش از پیش عمیق خواهد کرد.
1400/04/07
ساعت‌ هوشمند رومیزی جدید لنوو با نام «اسمارت کلاک ۲» (Smart Clock 2) مجهز به داک مخصوص شارژ بی‌سیم معرفی شد که از دستیار هوشمند گوگل پشتیبانی می‌کند.
1400/04/02
توییتر در انتهای سال ۲۰۲۰ آزمایش قابلیتی را آغاز کرد که اجازه می‌داد کاربران توییت‌های خود را در استوری‌های صفحه اینستاگرام‌شان به اشتراک بگذارند.
1400/03/31
جدیدترین مانیتورهای گیمینگ Odyssey سامسونگ ابعاد مختلفی از ۲۴ اینچ تا ۲۸ اینچ دارند و از پنل تخت و نسبت تصویر ۱۶:۹ بهره می‌برند.
‌گزیده اخبار روز
1400/05/06
خودروی شاسی‌بلند بنتلی بنتایگا ۲۰۲۲ تا اواخر سال جاری میلادی بزرگ‌ترین رینگ‌های فیبر کربنی تولیدی جهان را دریافت خواهد کرد که بسیار سبک‌وزن و دارای استحکامی بیشتر از رینگ‌های آلومینیومی هستند.
1400/05/06
اینستاگرام با هدف جلب رضایت کاربران خود و رقابت با تیک تاک، مدت زمان ویدیوهای ریلز (Reels) را از ۳۰ ثانیه به یک دقیقه افزایش داد و این زمان را دو برابر کرد.
1400/05/05
آمازون شایعه‌ی مبنی بر برنامه‌های این شرکت برای پذیرش رمزارز از مشتریان خود را رد کرد؛ اما همچنان تأکید دارد که به حوزه رمزارز علاقه‌مند است.
1400/05/05
گزارش‌ها نشان می دهد که برای خرید چانگان CS ۳۵ در بازار باید ۴۸۷ میلیون تومان باید هزینه کرد.
1400/05/05
تسلا اخیرا جدیدترین گزارش مالی‌اش را منتشر کرده و در جلسه مربوط به آن، مدیرعاملش یعنی ایلان ماسک دوبار از باارزش‌ترین کمپانی دنیا، اپل انتقاد کرده است.
1400/05/05
محققان با مطالعاتی که اخیرا انجام دادند، توانستند ابزاری پوشیدنی بسازند که به فرد خطر سکته و یا حمله قلبی را اطلاع می‌دهد.
1400/05/05
گلکسی A52s با شماره مدل SM-A528B که نسخه‌ی جدید گلکسی A52 محسوب می‌شود، با تراشه‌ی اسنپدراگون 778G در گیک‌بنچ دیده شده است.
1400/05/04
نمونه اولیه پردازنده Core i9-12900K اینتل در مقایسه با Ryzen 9 5950X شرکت AMD، در بنچمارک‌های تک و چند تردی Cinebench سرعت بیشتری داشته است.
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/05/03
شیائومی اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده لوازم خانگی هوشمند خود را به بازار عرضه نماید.