لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1399/07/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-5 ،خط ویژه:88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 9,650,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 9,100,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 9,750,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rio Touch 82inch 83,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 2 سال
ZIMATEC IR8086 65,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board PG IR-490 95,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسمارت برد Smart Board SB-680 82,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 148,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P82-IR10 95,000,000 8 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 95,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 166,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 1,100,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 1,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 1,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,500,000 8 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 1,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میز LP01 5,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میز LP02 4,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یونیورسال پایه سقفی 43*65 1,220,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE Stand Music 6,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 10,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 2,800,000 8 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,900,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE میز سه پایه دار یک طبقه 6,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SUPAR 6*4 70,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آويز 150 * 150 6,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 14,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 65,000,000 8 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 65,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 100اینچ آویز 7,700,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 84 اینچ پایه دار 7,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 11,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 12,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 13,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 14,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 14,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 18,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 18,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 23,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 6,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 7,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 8,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 12,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 6,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 7,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 450,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 5,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 12,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 20,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 17,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 7,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 9,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta پایه دار 200 * 200 8,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 7,300,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 6,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 200 * 200 دیواری-سقفی 6,800,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 300*400 برقی 65,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 15,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 6,700,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 14,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 20,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 7,800,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 7,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 4,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 3,300,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 5,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech R800 8,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
K514 12,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 144,000,000 8 ساعت پیش مادیران 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 9,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius EasyPen i 405X 34,000,000 8 ساعت پیش سریرسرویس 1 سال
جنیوس Genius G-Pen i405 33,000,000 8 ساعت پیش سریرسرویس 1 سال
جنیوس Genius i608X 46,000,000 8 ساعت پیش سریرسرویس 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 1,400,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M 2,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 150,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
10متری 690,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 2,100,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 2,900,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 54,900,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 2,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 14,800,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 1,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 9,500,000 8 ساعت پیش پردیس اجرا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Epson USB DONGLE 17,700,000 8 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
MeLE Cast S3 9,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سنهایزر Sennheiser سنهایزر Sennheiser
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سنهایزر Sennheiser Head-Worn Microphone 3Pin Connector - HS 2 800,000 8 ساعت پیش اتصالات 1 سال
ایکس پی XP Product ایکس پی XP Product
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس پی XP Product 965 5,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایکس پی XP Product 975 6,600,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius FaceCam 1000X V2 9,900,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech B525 17,900,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C210 28,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C270 HD 34,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جیبی Aiptek V150W 45,500,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 77,500,000 8 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 77,000,000 8 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 81,500,000 8 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 84,500,000 8 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 87,000,000 8 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S334e 78,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 75,500,000 8 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 59,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 82,000,000 8 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 86,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 230,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 350,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-535W 188,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-536WI 222,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 485,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 91,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 55,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 100,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 180,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 240,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 69,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 103,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 94,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 95,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 115,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 325,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 79,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 2 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-VE303G 91,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117H 65,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK A100W 47,200,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 265,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 68,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 68,500,000 8 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS527 75,000,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 79,000,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ ms550 75,000,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX532 87,000,000 8 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ mx550 88,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 165,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 88,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 115,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 84,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 298,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 164,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 125,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 95,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 195,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 175,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 35,800,000 8 ساعت پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 84,500,000 8 ساعت پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 125,000,000 8 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 95,000,000 8 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 124,000,000 8 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 780,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON L610 U 1,200,000,000 8 ساعت پیش آواژنگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/05
سامسونگ به زودی اولین گوشی با دوربین پنچ‌گانه خود را معرفی خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که چنین اتفاقی برای اولین بار در یک پرچمدار رخ نمی‌دهد
1399/06/31
شرکت علی بابا از کوچکترین رایانه ابری شخصی با وزن 60 گرم با نام «Wuying» رونمایی کرد. این رایانه کوچک با ابعادی به اندازه کف دست، در قلب خود سیستم قدرتمندی دارد و می‌‌تواند به راحتی جایگزین سیستم‌های دسکتاپ امروزی شود.
1399/06/31
گوشی هوشمند میان رده «ال‌ جی K42» با بهره‌مندی از چیپست هلیو P22، دکمه اختصاصی دستیار گوگل و دوربین چهارگانه در پنل پشتی رونمایی شد.
1399/06/31
تریو، شارژر بی‌سیم سامسونگ است که به‌صورت هم‌زمان توانایی شارژ سه دستگاه را دارد. بر اساس اعلام رسمی، تریو می‌تواند گوشی‌های سامسونگ را با توان خروجی ۹ وات شارژ کند.
1399/06/26
سونی با رد شایعات در مورد میزان تولید پلی استیشن ۵ اعلام کرد که از زمان شروع تولید انبوه هیچ‌گونه کاهش ظرفیتی اعمال نشده است.
1399/06/25
سامسونگ در دو سال گذشته از چندین سنسور شامل سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ایزوسل HM1 گوشی گلکسی S20 اولترا رونمایی کرده و حالا شاهد معرفی سنسورهای دوربین جدید این برند کره‌ای هستیم.
1399/06/25
در حالی که بازار خودرو با نبود مشتری روبروست و خرید و فروش اندکی در بازار صورت می‎گیرد، عقب نشینی قیمت‌ها در این بازار قطره چکانی و با سرعتی بسیار آهسته صورت می‌گیرد.
1399/06/24
ارزیابی قدرت ملی سایبری کشورها براساس گزارش جدید دانشگاه هاروارد می گوید که ایران در رتبه ۲۳ دنیا قرار گرفته است.
‌گزیده اخبار روز
1399/07/08
صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه اشکال، رنگ، ابعاد، فناوری و غیره داشته است. رنگ لوازم خانگی برای اکثر افراد بسیار اهمیت دارد زیرا مصرف کنندگان رنگ لوازم خود را مطابق با سلیقه و فضای منزل انتخاب می کنند...
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/08
ایلان ماسک به‌تازگی اعلام کرده است که طی ۱۰ سال آینده، فروش سالیانه تسلا به ۲۰ میلیون خودرو برقی خواهد رسید. این میزان، ۵۰ برابر تولید تسلا در سال ۲۰۱۹ است.
1399/07/07
کارت حافظه‌ی میکرو SD یک ترابایتی وسترن دیجیتال که با ضمانت سه ساله به بازار عرضه می‌شود طول عمر ۱۶ ساله دارد، برپایه‌ی حافظه‌ی ۹۶ لایه‌ی 3D NAND ساخته شده و مخصوص کارهای نظارتی است.
1399/07/07
کرونا از چندین ماه پیش تبدیل به بزرگترین بحران بشر شده و روزبه‌روز بر شمار مبتلایان و قربانیان آن افزوده می‌شود. اکنون این ویروس جان بیش از ۱ میلیون نفر را گرفته است.
1399/07/07
دانشمندان در یکی از جدیدترین روش‌های درمان سرطان از حمله مخفیانه مانند اسب تروا استفاده و سلول‌های سرطانی را بدون استفاده از دارو تخریب کردند.
1399/07/06
طبق گفته‌ی مقام‌های فیسبوک، مهندسان اینستاگرام موفق به برطرف‌کردن یک حفره امنیتی شده‌اند.
1399/07/06
پشتیبانی از حافظه DDR5 کمک فراوانی به APU جدید شرکت AMD برای کنار زدن پردازنده‌های گرافیکی پایین‌رده خواهد کرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/06
مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس خبر داد و گفت: این مصوبه از امروز قابلیت اجرایی دارد.