لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1400/01/29

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-5 ،خط ویژه:88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 9,650,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 9,100,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 9,750,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rio Touch 82inch 83,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 2 سال
ZIMATEC IR8086 65,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board PG IR-490 95,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسمارت برد Smart Board SB-680 182,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 148,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P82-IR10 95,000,000 15 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 145,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 166,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,200,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 1,100,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 1,200,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 1,200,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,500,000 15 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 950,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میز LP01 5,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میز LP02 8,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یونیورسال پایه سقفی 43*65 1,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE Stand Music 6,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 5,800,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 2,200,000 15 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,800,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 950,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE میز سه پایه دار یک طبقه 6,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SUPAR 6*4 330,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آويز 150 * 150 4,900,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 13,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 65,000,000 15 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 65,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 100اینچ آویز 7,700,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 84 اینچ پایه دار 7,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 9,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 15,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 10,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 12,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 22,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 22,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 24,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 6,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 7,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 9,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 12,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 390,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 5,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 12,700,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 18,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 22,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 9,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta پایه دار 200 * 200 8,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 5,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 5,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 200 * 200 دیواری-سقفی 6,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 300*400 برقی 60,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 12,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 5,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 11,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 18,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 5,800,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 7,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 4,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 3,300,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 6,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech R800 4,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
K514 12,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 150,000,000 15 ساعت پیش مادیران 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 9,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رینگ لایت KAKASGO YINOH-316 selfie LED 11,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius EasyPen i 405X 13,500,000 15 ساعت پیش سریرسرویس 1 سال
جنیوس Genius i608X 20,000,000 15 ساعت پیش سریرسرویس 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 1,250,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M 1,800,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 150,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
10متری 1,250,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 1,800,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,900,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 54,900,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 2,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 14,800,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 1,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 6,500,000 15 ساعت پیش پردیس اجرا 1 سال
ای او سی AOC ای او سی AOC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای او سی AOC 19" 931FWA 13,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" 931SN 13,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" E936VW 16,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" V19+ 16,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
AnyCast M4 plus Dongle HDMI 3,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
AnyCast M9 plus Dongle HDMI 2,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Epson USB DONGLE 19,500,000 15 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
EZCast 2 10,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
MeLE Cast S3 9,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سنهایزر Sennheiser سنهایزر Sennheiser
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سنهایزر Sennheiser Head-Worn Microphone 3Pin Connector - HS 2 800,000 15 ساعت پیش اتصالات 1 سال
ایکس پی XP Product ایکس پی XP Product
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس پی XP Product 965 5,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایکس پی XP Product 975 6,600,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius FaceCam 1000X V2 9,900,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech B525 12,900,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C210 18,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C270 HD 14,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 77,500,000 15 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 77,000,000 15 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 81,500,000 15 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 84,500,000 15 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 104,000,000 15 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S334e 78,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 75,500,000 15 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 59,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma UHD40 390,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 82,000,000 15 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 96,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 300,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 230,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2165W 325,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 465,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-536WI 352,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 435,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 98,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 55,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 98,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 280,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 260,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W41 165,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 109,900,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 100,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 94,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 95,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 107,000,000 15 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 270,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 310,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 310,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 500,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 860,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 79,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 4KHD جیبی 69,500,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-VE303G 91,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117H 65,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 102,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK Mobile Cinema i60 45,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK MobileCinema i120 120-Lumen DLP 85,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK MobileCinema i400 135,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی AN100 75,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی i70 HomeCinema 65,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 265,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 82,000,000 15 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS527 90,000,000 15 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 79,000,000 15 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ ms550 95,000,000 15 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX532 87,000,000 15 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ mx550 88,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 165,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 85,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 105,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 108,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB355 125,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 84,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB385 136,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 168,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB425 169,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW335 138,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 160,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 125,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 95,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 195,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 275,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 339,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 350,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 105,800,000 15 ساعت پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 84,500,000 15 ساعت پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 125,000,000 15 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 95,000,000 15 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 82,000,000 15 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ویو سونیک ViewSonic PA503X 87,000,000 15 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD6253 35,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 3 ماه
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 124,000,000 15 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 620,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-L510U 635,000,000 15 ساعت پیش گلدن اسكوپ (تهران پروژكتور) 2 سال
اپسون EPSON L610 U 920,000,000 15 ساعت پیش آواژنگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/21
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و ...
1400/01/21
اواخر ۲۰۲۰ بود که اپل از چهار گوشی سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد و حالا طبق جدیدترین گزارش Counterpoint Research، نسخه استاندارد این خانواده به پرفروش‌ترین گوشی جهان در ژانویه ۲۰۲۱ تبدیل شده است.
1400/01/21
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
1400/01/18
سیگنال در حال آزمایش سیستم جدید پرداخت ارز دیجیتال به نام «Signal Payments» است که بر بستر پلتفرم «MobileCoin» اجرا می‌شود.
1400/01/16
با گسترش گوشی های هوشمند و تبلت ها، پاوربانک ها (شارژرهای قابل حمل) طرفداران بسیاری پیدا کرده اند. پاوربانک دستگاه مناسبی برای شارژ کردن گوشی های هوشمند و تبلت ها در زمان هایی که دسترسی به پریز برق و شارژر ندارید و یا به مسافرت رفته اید، هستند.
1400/01/16
شایعاتی که پیش‌تر درباره پایان کار بخش موبایل ال‌جی منتشر شده بود درست از آب درآمد و زیان‌دهی متوالی کسب و کار تلفن‌های هوشمند این شرکت بالاخره مشکل‌ساز شد...
1400/01/15
در سال ۲۰۱۴ از اوبر به خاطر تبعیض قائل شدن علیه افراد نابینا و سگ‌های راهنمای این افراد شکایت شد و این شرکت در نهایت دو سال بعد پذیرفت که جریمه‌ای ۲.۶ میلیون دلاری را بابت این پرونده پرداخت کند...
1400/01/11
تراشه‌های ARM در محصولات مختلفی از گوشی‌های هوشمند گرفته تا لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی برخی سرورهای ابری هم به چنین چیپ‌هایی مجهز شده‌اند.
1400/01/11
در میان لیست کنسول های بازی پرطرفدار در بازار، 10 محصول را باید جزو گران‌ترین موارد به شمار آورد.
‌گزیده اخبار روز
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/28
ریگ استخراج اسیک اتر جدیدی در راه است؛ آیا اما عرضه‌‌ی آن مشکل کمبود کارت‌ گرافیک انویدیا را حل خواهد کرد؟
1400/01/28
قیمت دوج‌کوین دیروز با یک جهش تقریبا ۲۰۰ درصدی تا حوالی ۴۵ سنت بالا رفت، بنابراین میزان رشد این رمزارز از ابتدای سال ۲۰۲۱ از ۶۰۰۰ درصد بیشتر شده است.
1400/01/25
کمپانی گوگل در تاریخ 15 ژوئن 2021 اقدام به حذف برنامه Play Movie از تلویزیون هوشمند ال جی، سامسونگ و Vizio و همچنین دستگاه های Roku خواهد کرد و خرید فیلم در این تلویزیون ها و دستگاه ها به برنامه YouTube منتقل می شود.
1400/01/25
فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعی‌های متعدد برق‌ این شهر باشیم.
1400/01/25
در شرایطی که صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت خودروسازان خارجی، به خصوص فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران شده است، کارشناسان در این زمینه، نظرات مختلفی دارند.
1400/01/24
بررسی بازار نشان می‌دهد در پی رونمایی انویدیا از پردازنده‌ی مرکزی گریس، ارزش سهام اینتل با افت ۴٫۱۸ درصدی مواجه شده؛ اما ارزش سهام انویدیا افزایش پیدا کرده است.
1400/01/24
جدیدترین SSD برند XPG که GAMMIX S70 BLADE نام دارد، در دو مدل معرفی شده است، به سرعت خواندن متوالی ۷۴۰۰ مگابایت ‌بر ثانیه دست می‌یابد و با ضمانت پنج ساله به بازار عرضه می‌شود.
1400/01/24
رمزارز محبوب بیت کوین پس از فراز و نشیب‌هایی که طی ماه‌های گذشته از سر گذراند، اکنون موفق شده رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند. قیمت بیت کوین در ساعاتی از روز سه شنبه ۲۴ فروردین‌ماه از مرز ۶۳ هزار دلار عبور کرد.
1400/01/23
تقریبا یکسال قبل شرکت مخابرات از اینترنت VDSL در ایران رونمایی کرد، و شروع به ارائه سرویس در برخی از مناطق از کشور نمود. حال ممکن است ...