لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1399/11/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-5 ،خط ویژه:88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 9,650,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 9,100,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 9,750,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rio Touch 82inch 83,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
ZIMATEC IR8086 65,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board PG IR-490 95,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسمارت برد Smart Board SB-680 182,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 148,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P82-IR10 95,000,000 17 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 145,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 166,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 1,100,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 1,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 1,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,500,000 17 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 950,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میز LP01 5,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میز LP02 8,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یونیورسال پایه سقفی 43*65 1,100,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE Stand Music 6,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 5,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,800,000 17 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,400,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 950,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE میز سه پایه دار یک طبقه 6,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SUPAR 6*4 70,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آويز 150 * 150 5,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 13,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 62,000,000 17 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 55,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 100اینچ آویز 7,700,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 84 اینچ پایه دار 7,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 9,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 10,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 10,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 21,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 22,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 23,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 6,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 7,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 8,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 12,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 410,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 5,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 12,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 18,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 22,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 7,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 8,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta پایه دار 200 * 200 8,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 6,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 5,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 200 * 200 دیواری-سقفی 6,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 300*400 برقی 55,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 12,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 5,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 17,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 17,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 9,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 7,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 4,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 3,300,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 6,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech R800 4,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
K514 12,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 164,000,000 17 ساعت پیش مادیران 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 9,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius EasyPen i 405X 15,500,000 17 ساعت پیش سریرسرویس 1 سال
جنیوس Genius i608X 20,000,000 17 ساعت پیش سریرسرویس 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 1,400,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M 2,300,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 150,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
10متری 690,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 1,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,900,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 54,900,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 2,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 14,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 1,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 6,500,000 17 ساعت پیش پردیس اجرا 1 سال
ای او سی AOC ای او سی AOC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای او سی AOC 19" 931FWA 13,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" 931SN 13,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" E936VW 16,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" V19+ 16,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Epson USB DONGLE 17,700,000 17 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
MeLE Cast S3 9,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سنهایزر Sennheiser سنهایزر Sennheiser
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سنهایزر Sennheiser Head-Worn Microphone 3Pin Connector - HS 2 800,000 17 ساعت پیش اتصالات 1 سال
ایکس پی XP Product ایکس پی XP Product
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس پی XP Product 965 5,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایکس پی XP Product 975 6,600,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius FaceCam 1000X V2 9,900,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech B525 17,900,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C210 28,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C270 HD 34,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جیبی Aiptek V150W 45,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 77,500,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 77,000,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 81,500,000 17 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 84,500,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 87,000,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S334e 78,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 75,500,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 59,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma UHD40 390,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 82,000,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 96,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 230,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 260,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2165W 280,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 445,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-536WI 222,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 485,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 88,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 55,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 104,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 280,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 230,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W41 165,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 109,900,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 98,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 94,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 95,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 105,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 270,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 28,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 290,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 500,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 860,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 79,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 4KHD جیبی 49,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-VE303G 91,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117H 65,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 94,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK A100W 47,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 265,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 75,000,000 17 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS527 79,000,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 79,000,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ ms550 95,000,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX532 87,000,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ mx550 88,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 165,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 105,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 105,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 108,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB355 125,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 84,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB385 136,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 198,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB425 174,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW335 138,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 160,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 125,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 95,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 195,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 275,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 339,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 350,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 35,800,000 17 ساعت پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 84,500,000 17 ساعت پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 125,000,000 17 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 95,000,000 17 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 77,000,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ویو سونیک ViewSonic PA503X 87,000,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD6253 35,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 3 ماه
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 124,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 670,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON L610 U 820,000,000 17 ساعت پیش آواژنگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/11/07
اگر کاربر دستگاه خانگی هوشمند الکسا آمازون اکو هستید و پیوسته به دنبال به روز رسانی های این دستگاه هوشمند باشید می توانید از ویژگی جدید الکسا آمازون اکو بهره مند شوید که شامل حفط حریم خصوصی افراد می شود.
1399/11/06
به ‌احتمال زیاد گلکسی واچ ۴ یا گلکسی واچ اکتیو سامسونگ به حسگر گلوکز خون مجهز خواهند شد. این ویژگی برای افراد مبتلا به دیابت مناسب خواهد بود.
1399/11/05
پلیس ایالات متحده به‌ کمک اپل واچ توانسته است موقعیت گروگان‌گیر و گروگان را شناسایی کند.
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/10/24
ریزر در نمایشگاه CES 2021 از نمونه اولیه ماسک N95 با طراحی منحصر به فرد رونمایی کرد که از طراحی شفاف برخوردار بوده و به سیستم تهویه هوا و میکروفون مجهز شده است.
1399/10/20
انتخاب یک موس گیمینگ مناسب از دغدغه های کاربران حرفه ای و علاقه مند به گیم است. گیمرها به قطعات کامپیوتر پیشرفته، یک مانیتور صفحه عریض خوب و کیبورد و همینطور موس گیمینگ خوب نیاز دارند. ممکن است برخی از کاربران فکر کنند که نیازی به موس گیمینگ ندارند چرا که تمام موس ها با دو دکمه و یک چرخ اسکرول می توانند از عهده ی انجام بازی ها بربیایند...
1399/10/20
هوش مصنوعی گوگل به نام MuZero می‌تواند بازی‌های دارای پایان باز و قانون محور را انجام بدهد. این اولین‌بار است که یک هوش مصنوعی توانایی اجرای دو نوع بازی‌ متفاوت دارد.
1399/10/15
مدت‌هاست خبرهای غیر رسمی مختلفی در مورد پرچمداران گلکسیS21 سامسونگ منتشر می‌شود؛‌ اما اکنون کره‌ای‌ها رسما اعلام کرده‌اند که قصد دارند روز پنجشنبه 25 دی‌ماه گوشی‌های هوشمند جدید این سری را رونمایی کنند.
1399/10/14
ال‌جی دیسپلی که در سال‌های گذشته سعی کرده است تلویزیون‌ نامرئی نامرئی تولید کند، در CES ۲۰۲۱ مدل مفهومی آن را به نمایش خواهد گذاشت.
‌گزیده اخبار روز
1399/11/07
اگر کاربر دستگاه خانگی هوشمند الکسا آمازون اکو هستید و پیوسته به دنبال به روز رسانی های این دستگاه هوشمند باشید می توانید از ویژگی جدید الکسا آمازون اکو بهره مند شوید که شامل حفط حریم خصوصی افراد می شود.
1399/11/07
رئیس جمهور جدید آمریکا، جو بایدن به تازگی اعلام کرده دولت آمریکا تمام ناوگان فدرال شامل خودروها، کامیون‌ها و SUVها را با وسایل نقلیه الکتریکی ساخت آمریکا تعویض خواهد کرد...
1399/11/07
هکرها به یکی از دیتابیس‌های فیسبوک حاوی شماره تلفن‌های کاربران دسترسی پیدا کرده و در حال فروش آنها از طریق بات تلگرام هستند.
1399/11/06
به ‌احتمال زیاد گلکسی واچ ۴ یا گلکسی واچ اکتیو سامسونگ به حسگر گلوکز خون مجهز خواهند شد. این ویژگی برای افراد مبتلا به دیابت مناسب خواهد بود.
1399/11/06
با اینکه اپل پیشتر تأیید کرده بود سری آیفون ۱۲ و لوازم جانبی مگ‌سیف ممکن است عملکرد لوازم پزشکی مثل ضربان‌سازها و دستگاه‌های شوک الکتریکی را مختل کنند...
1399/11/05
پلیس ایالات متحده به‌ کمک اپل واچ توانسته است موقعیت گروگان‌گیر و گروگان را شناسایی کند.
1399/11/05
به گفته‌ی مدیر ارشد ردمی، این شرکت به‌زودی یک مدل گوشی گوشی گیمینگ مقرون‌به‌صرفه تولید و راهی بازار خواهد کرد.
1399/11/05
نوکیا سال گذشته میلادی از چندین گوشی هوشمند جدید رونمایی کرد و ظاهرا این روند در ۲۰۲۱ هم ادامه دارد.
1399/11/04
اکثر افراد هدست و هدفون را با هم اشتباه میگیرند. از هدست به جای هدفون استفاده می کنند و از هدفون به جای هدست. بعضی از افراد هم هر دو را به یک اسم می شناسند. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت میان هدست و هدفون آشنا کنیم و به ویژگی های هر کدام بپردازیم. امیدواریم در انتها کمکی به افزایش اطلاعات و انتخاب آگاهانه تر شما کرده باشیم.
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.