لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1399/04/14

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-5 ،خط ویژه:88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 9,650,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 9,100,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 9,750,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rio Touch 82inch 43,000,000 5 روز پیش شرکتی 2 سال
ZIMATEC IR8086 45,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board SB-680 62,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 48,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 75,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 66,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI FX-E90W 80,000,000 5 روز پیش شرکتی 2 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 1,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 1,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 1,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,500,000 5 روز پیش آواژنگ 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میز LP01 5,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میز LP02 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
یونیورسال پایه سقفی 43*65 650,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 6,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 2,200,000 5 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SUPAR 6*4 70,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آويز 150 * 150 5,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 12,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 55,000,000 5 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 55,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 100اینچ آویز 7,700,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 84 اینچ پایه دار 7,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 9,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 14,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 12,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 12,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 14,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 14,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 16,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 6,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 8,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 12,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 280,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 1,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 14,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 13,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 8,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta پایه دار 200 * 200 8,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 6,300,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 200 * 200 دیواری-سقفی 6,800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 300*400 برقی 55,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 12,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 5,700,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 12,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 14,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 2,800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 7,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 3,300,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 3,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech R800 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
K514 8,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 84,000,000 5 روز پیش مادیران 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 7,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 650,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
15M 950,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 150,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
10متری 690,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 880,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,100,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 24,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Epson USB DONGLE 17,700,000 5 روز پیش آواژنگ 1 سال
باکس محافظ توری دیتا 2,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 14,800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 1,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 5,500,000 5 روز پیش پردیس اجرا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
MeLE Cast S3 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جیبی Aiptek V150W 45,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 37,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 47,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 47,500,000 5 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 44,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 57,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S334e 47,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 45,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 59,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 52,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 58,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 21,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-1970W 165,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2250U 280,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-535W 188,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-536WI 182,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 285,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 61,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 55,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 59,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 180,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 180,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 69,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 71,500,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 74,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 75,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 82,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 165,000,000 5 روز پیش آواژنگ 2 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 79,000,000 5 روز پیش شرکتی 2 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-VE303G 51,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117H 45,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK A100W 47,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 75,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 48,500,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ MS506 49,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 50,500,000 5 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS527 57,500,000 5 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 49,000,000 5 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ ms550 56,000,000 5 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX532 47,000,000 5 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ mx550 68,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 165,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 555,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 65,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 84,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 98,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 135,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 185,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 125,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 95,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 195,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 175,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 35,800,000 5 روز پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 44,500,000 5 روز پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL DX220 53,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 95,000,000 5 روز پیش نیک آوا 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 94,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-DX250 70,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 75,800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 52,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 65,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-X2542WN 76,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 650,000,000 5 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON L610 U 750,000,000 5 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON PowerLite L500U 580,000,000 5 روز پیش آواژنگ 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده دو کمپانی مخابراتی چینی هواوی و ZTE را به عنوان «تهدید امنیت ملی» شناسایی و دسترسی آنها به میلیاردها دلار کمک هزینه دولتی گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی را قطع کرد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
1399/04/09
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب و غرب کشور توسط همراه اول اعلام کرد که تجهیزات فناوری 5G وارد ایران شده‌اند و تا پایان شهریورماه در ۵ نقطه تهران این خدمات عرضه خواهند شد.
1399/04/07
رک محفظه ای است که معمولا از جنس فلز یا پلاستیک فشرده ساخته میشود. کامپیوتر سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و …
1399/03/31
با رونق گرفتن بازار فروش خودروهای سدان، شرکت کره‌ای هیوندای نیز با عرضه محصولاتی نظیر سوناتا خود را به بازار رقابت رساند. عرضه سوناتا از سال 1985 شروع‌شده و به دلیل استقبال خوب خریداران در سراسر جهان تا به امروز ادامه دارد.
1399/03/31
با نزدیک شدن به رویداد معرفی گلکسی نوت ۲۰ هر روز خبرها و شایعات جدیدی پیرامون آنها منتشر می‌شود و اینبار نوبت به افشای اطلاعات نسخه الترا رسیده است.
1399/03/31
به نظر می‌رسد که برند آنر روی گوشی هوشمندی با نمایشگر بزرگ احتمالا هفت اینچی کار می‌کند.
1399/03/27
پس از مدت‌ها انتظار، قابلیت پرداخت موبایل واتساپ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از امروز کاربران در کشور برزیل می‌توانند توسط این پیام‌رسان پول ارسال کنند و هزینه خریدهای خود از فروشندگان محلی را پرداخت کنند.
1399/03/27
نگرانی همیشگی ناظران بازار خودرو در دو محور مطرح می‌شود. نخست عدم عرضه از سوی خودروسازان و دیگری سیاست قیمت‌گذاری دستوری و یا به عبارتی دیگر سرکوب قیمت‌ها در بازار.
‌گزیده اخبار روز
1399/04/14
معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی گفت: در راستای حفظ سلامتی سربازان با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی مجددا دوره آموزشی سربازی یک ماهه شد.
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
مرکز پزشکی سینا واقع در خیابان شریعتی تهران، شامگاه سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ دچار آتش سوزی و انفجار شد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
1399/04/10
کافئین بیشترین محرک روانشناختی در جهان است و تنها ماده‌ای است که مقدار آن در هیچ کجا اعم از چای، قهوه و نوشیدنی‌های انرژی‌زا تنظیم نمی‌شود.
1399/04/09
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب و غرب کشور توسط همراه اول اعلام کرد که تجهیزات فناوری 5G وارد ایران شده‌اند و تا پایان شهریورماه در ۵ نقطه تهران این خدمات عرضه خواهند شد.
1399/04/08
ما در عصری زندگی میکنیم که سرشار از تقاطعات دیجیتالی میباشد و فراگیر تر شدن Big Data ، پویایی اطلاعات ، اینترنت اشیا و تکنولوژی های وابسته به پردازش های ابری کسب و کار شرکت و کمپانی ها را به راهی جدید و جذاب میکشاند .
1399/04/08
بانک مرکزی اعلام کرده که در خردادماه امسال هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران شده است.
1399/04/08
یک بازطراحی اساسی در گوگل فوتوز صورت گرفته است که به‌زودی با تغییرات قابل‌توجه در طراحی رابط کاربری و بخش‌های دیگر انتشار خواهد یافت.
1399/04/07
رک محفظه ای است که معمولا از جنس فلز یا پلاستیک فشرده ساخته میشود. کامپیوتر سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و …