لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1400/07/28

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-5 ،خط ویژه:88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 9,650,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 9,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 9,750,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Legamaster 82C 135,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Legamaster 83N 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rio Touch 82inch 83,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ZIMATEC IR8086 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board PG IR-490 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اسمارت برد Smart Board SB-680 182,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82N 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 148,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P82-IR10 120,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 145,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 166,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI FX-E90W 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 6 ماه
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 1,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5 متری آکاردئونی 35,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
برقی 2 متری آکاردئونی 55,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سقفی 101-63 1,500,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 1,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میز LP01 5,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میز LP02 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
یونیورسال پایه سقفی 43*65 1,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE Stand Music 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 5,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 2,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE میز سه پایه دار یک طبقه 15,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SUPAR 6*4 330,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آويز 150 * 150 8,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 90,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 90,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 100اینچ آویز 7,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 84 اینچ پایه دار 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 12,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 25,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 25,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 28,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 10,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 17,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 9,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 420,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 7,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 20,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 9,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta پایه دار 200 * 200 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 9,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 5,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 200 * 200 دیواری-سقفی 9,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 300*400 برقی 60,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 17,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 19,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 8,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 5,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 4,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 3,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech R800 4,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
K514 12,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 150,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 9,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رینگ لایت KAKASGO YINOH-316 selfie LED 6,980,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius EasyPen i 405X 13,500,000 1 روز پیش سریرسرویس 1 سال
جنیوس Genius i608X 20,000,000 1 روز پیش سریرسرویس 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 1,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
15M 1,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
10متری 1,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 2,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 54,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Pavilion Gaming 15-DK 1095-C i7 32GB 1TB SSD 4GB GTX1650 138,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
selexon CPC1080 2,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
باکس محافظ توری دیتا 2,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 14,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC ریموت کنترل 02 1,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic projector remote control 1,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 1,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 6,500,000 1 روز پیش پردیس اجرا 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio GX16s 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC ای او سی AOC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای او سی AOC 19" 931FWA 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" 931SN 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" E936VW 16,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" V19+ 16,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
AnyCast M4 plus Dongle HDMI 2,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
AnyCast M9 plus Dongle HDMI 22,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Epson USB DONGLE 19,500,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
EZCast 2 10,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
HDMI TO VGA ST-P 1,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
MeLE Cast S3 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Wireless LAN Module EZ CAST 2,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ماژول وایرلس ELPAP10 19,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی اس کو TSCO تی اس کو TSCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی اس کو TSCO T CAST 6000 3,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یقه ای boya BY-M1 3,050,000 1 روز پیش  
سنهایزر Sennheiser سنهایزر Sennheiser
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سنهایزر Sennheiser Head-Worn Microphone 3Pin Connector - HS 2 800,000 1 روز پیش اتصالات 1 سال
ایکس پی XP Product ایکس پی XP Product
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس پی XP Product 965 5,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایکس پی XP Product 975 6,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius FaceCam 1000X V2 9,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech B525 12,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C210 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C270 HD 10,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C310 USB 2.0 HD 11,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C922 PRO STREAM 35,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C925E 39,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 77,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 77,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 81,500,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M570s 94,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 94,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 95,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma S334e 78,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 75,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 59,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma UHD40 390,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 82,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 96,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 300,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 240,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2165W 325,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 465,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2255U 490,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 490,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON EB-536WI 352,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-585W 78,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 385,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-965H 80,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-98 52,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-982W 220,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-992F 285,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-E01 108,000,000 1 روز پیش آواژنگ 24 ماه
اپسون EPSON EB-E10 118,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-FH52 277,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-L200F 540,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-L200W 475,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON EB-S05 98,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 55,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 98,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 280,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 260,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W41 165,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W49 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W51 195,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 109,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 128,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X12 48,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 44,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 94,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X39 130,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 127,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
اپسون EPSON EB-X49 154,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X51 147,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X6 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 290,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 350,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 350,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 500,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 860,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EMP-83 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 79,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 4KHD جیبی 69,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M322X 35,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-VE303G 91,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117H 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 102,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK Mobile Cinema i60 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK MobileCinema i120 120-Lumen DLP 85,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK MobileCinema i400 135,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی AN100 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی i70 HomeCinema 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ DX808ST 265,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EH600 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EX600 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ i500 Smart 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ LU950 850,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MH550 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS504 82,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 87,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS524 SVGA 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 93,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 79,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS532 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ms550 93,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MW727 88,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX507 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX528 93,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX532 87,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX535 105,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ mx550 108,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX660 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ SX920 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH670 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH683 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TK800M 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1050 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1090 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ w11000 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1210 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1700 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W2000 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W2700 4K 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ X12000 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT- LB360 115,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 165,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 115,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 108,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB355 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 84,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB385 136,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 168,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB425 169,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW335 138,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 160,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 195,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 275,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 339,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 105,800,000 1 روز پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 84,500,000 1 روز پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 125,000,000 1 روز پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 95,000,000 1 روز پیش نیک آوا 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 82,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
ویو سونیک ViewSonic PA503SB 90,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 18 ماه
ویو سونیک ViewSonic PA503X 100,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD6253 35,000,000 1 روز پیش شرکتی 3 ماه
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 124,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 620,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-L510U 665,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON L610 U 850,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/07/27
پس از حدود سه سال، سرانجام PS5 موفق شد اولین کنسولی باشد که فروش آن در ایالات متحده آمریکا از نینتندو سوئیچ بیشتر است.
1400/07/24
جک دورسی به‌تازگی اعلام کرده که شرکت اسکوئر هم ممکن است به قطار استخراج بیت کوین بپیوندد و برای این منظور سیستمی ویژه بسازد.
1400/07/24
ایلان ماسک اخیرا در توییتی اعلام کرده که سرویس استارلینک شرکت اسپیس ایکس می‌تواند اینترنتی پرسرعت و با تاخیر پایین را در اختیار مسافران هواپیماها قرار دهد.
1400/07/21
لوکا دی مئو مدیرعامل رنو اخیرا نسبت به افزایش هزینه‌های خودروسازان اخطار داده و گفته این امر روز به روز در حال گرفتن شتاب بیشتری است.
1400/07/21
به گفته یکی از تحلیلگران، اپل به‌طور قطعی از نمایشگر مینی ال‌ای‌دی مشابه نمونه به‌کاررفته در آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی در مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ استفاده خواهد کرد.
1400/07/21
در روزهای گذشته و با وجود رکود و نبود مشتری ، بر قیمت برخی از تلویزیون‌ها در بازار ایران افزوده شده به طوری که گران‌ترین محصول این بازار 220 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
1400/07/20
گزارش ها از بازار خودرو نشان می دهد که قیمت دناپلاس تیپ دو دنده ای به ۳۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
1400/07/18
یک خریدار در لهستان سپتامبر سال گذشته میلادی یک کارت گرافیک RTX 3080 سفارش می‌دهد اما بنابر دلایل مختلفی این محصول به آن تحویل داده نمی‌شود.
1400/07/18
گوشی‌های سری آیفون ۱۳ با دوربین‌های بهبودیافته نسبت به نسل قبلی وارد بازار شده‌اند و بررسی‌های DxOMark هم چنین موضوعی را تایید می‌کنند.
1400/07/14
ایسر یک مدل لپ‌تاپ به‌ نام Aspire Vero معرفی کرده که در ساخت آن از پلاستیک بازیافتی استفاده شده است و ویندوز ۱۱ را اجرا می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1400/07/28
کارخانه تولیدی اخوان یکی از کارخانه های نام آشنا در کشور است که با سابقه درخشان خود چند سال پیاپی در زمینه تولید انواع سینک های ظرفشویی، روشویی، اجاق گاز و انواع هودهای آشپزخانه فعالیت می کند.
1400/07/27
طبق اخبار منتشرشده، گوشی سخت‌ جان Ulefone Armor 14 به تراشه‌ی هلیو جی ۳۵ مدیاتک به‌ همراه ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ ذخیره‌سازی مجهز شده است.
1400/07/27
اپل بعد از رویداد معرفی نسل جدید مک بوک پرو،‌ تراشه‌های M1‌ پرو M1 مکس و نسل سوم ایرپاد، از عرضه پارچه مخصوص تمیز کردن محصولات خود با قیمت ۱۹ دلار خبر داد.
1400/07/27
اپل پارسال با عرضه آیفون ۱۲ از شارژر ۱۲۹ دلاری MagSafe Duo رونمایی کرد که می‌تواند به‌طور همزمان آیفون و اپل واچ را شارژ کند. ولی ظاهرا این شارژر قادر به شارژ سریع جدیدترین نسل ساعت هوشمند اپل نیست.
1400/07/27
هر فصلی از سال ملزومات خاص خود را می‌طلبد و لباس زمستانی طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ملزومات فصل سرما است. خرید لباس زمستانی همواره یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی است که افراد با پایان فصل گرما و شروع دوره جدیدی از سال به استقبال آن می‌روند.
1400/07/27
در سال ۲۰۰۸ مایکروسافت به بیل گیتس گفت از ارسال ایمیل‌ «نامناسب» به یکی از کارمند زن دست بردارد؛ اما ماجرا از چه قرار بود؟
1400/07/25
بر اساس نظریه‌ای به نام مجموعه‌ی سببی ممکن است جهان هیچ آغازی نداشته باشد و بیگ‌بنگ تنها یکی از مراحل تکامل جهان باشد.
1400/07/25
در سال ۲۰۱۵ میلادی گروه جدیدی از داروها معرفی شد که می‌توانستند تاثیر بسیار زیادی روی پروسه افزایش سن و کاهش سرعت آن بگذارند.
1400/07/24
قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمزارز جهان روز شنبه با خوش‌بینی به چراغ سبز سازمان بورس و ارواق بهادار آمریکا به اولین بورس تجارت رمزارز این کشور، به روند رشد چند روز اخیر خود ادامه داد.
1400/07/24
به‌تازگی تحقیقاتی انجام شده است که ثابت می‌کند آمازون کالاهای برند خود را در جایگاهی بالاتر از محصولات دیگر شرکت‌ها قرار می‌‌دهد.