لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1401/07/07

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-5 ،خط ویژه:88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 9,650,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 9,100,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 9,750,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Legamaster 82C 135,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Legamaster 83N 125,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Rio Touch 82inch 83,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 2 سال
ZIMATEC IR8086 65,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board PG IR-490 95,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسمارت برد Smart Board SB-680 182,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82N 125,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard D-85 150,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 148,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P82-IR10 120,000,000 19 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 145,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 166,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI FX-E90W 75,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,200,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 1,100,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 1,200,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 1,200,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5 متری آکاردئونی 49,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برقی 2 متری آکاردئونی 45,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سقفی 101-63 2,800,000 19 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 1,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میز LP01 5,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میز LP02 8,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
یونیورسال پایه سقفی 43*65 1,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE Stand Music 6,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 5,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 3,800,000 19 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 2,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE میز سه پایه دار یک طبقه 7,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SUPAR 6*4 330,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آويز 150 * 150 18,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 246,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 125,000,000 19 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 125,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 100اینچ آویز 18,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 84 اینچ پایه دار 24,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 22,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 26,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 24,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 32,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 32,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 35,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 42,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 16,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 19,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 24,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 25,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 18,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 17,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 24,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 500,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 17,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 23,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 26,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 31,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 18,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 22,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta پایه دار 200 * 200 22,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 18,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 15,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 200 * 200 دیواری-سقفی 18,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 300*400 برقی 126,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 25,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 18,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 32,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 28,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 16,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 5,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 7,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 4,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 3,300,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 6,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech R800 4,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
K213 13,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
K514 12,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 170,000,000 19 ساعت پیش مادیران 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 9,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رینگ لایت KAKASGO YINOH-316 selfie LED 6,980,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius EasyPen i 405X 13,500,000 19 ساعت پیش سریرسرویس 1 سال
جنیوس Genius i608X 20,000,000 19 ساعت پیش سریرسرویس 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 1,550,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M 2,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 150,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
10متری 1,250,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 1,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 2,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 54,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
selexon CPC1080 2,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
باکس محافظ توری دیتا 2,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 34,800,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC ریموت کنترل 02 1,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic ویوسونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوسونیک ViewSonic projector remote control 1,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 1,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 6,500,000 19 ساعت پیش پردیس اجرا 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio GX16s 20,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC ای او سی AOC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای او سی AOC 19" 931FWA 13,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" 931SN 13,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" E936VW 16,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" V19+ 16,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
AnyCast M4 plus Dongle HDMI 2,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
AnyCast M9 plus Dongle HDMI 2,200,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Epson USB DONGLE 19,500,000 19 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
EZCast 2 12,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
HDMI TO VGA ST-P 1,150,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
MeLE Cast S3 9,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Wireless LAN Module EZ CAST 2,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ماژول وایرلس ELPAP10 23,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی اس کو TSCO تی اس کو TSCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی اس کو TSCO T CAST 6000 3,450,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بویا BOYA بویا BOYA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بویا BOYA یقه ای BY-M1 2,700,000 19 ساعت پیش  
سنهایزر Sennheiser سنهایزر Sennheiser
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سنهایزر Sennheiser Head-Worn Microphone 3Pin Connector - HS 2 800,000 19 ساعت پیش اتصالات 1 سال
ایکس پی XP Product ایکس پی XP Product
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس پی XP Product 965 5,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایکس پی XP Product 975 6,600,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius FaceCam 1000X V2 9,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech B525 12,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C210 18,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C270 HD 8,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C310 USB 2.0 HD 11,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C922 PRO STREAM 35,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C925E 39,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 77,500,000 19 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 77,000,000 19 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 81,500,000 19 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M570s 97,000,000 19 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 99,500,000 19 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 125,000,000 19 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma S334e 78,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 75,500,000 19 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 59,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma UHD40 390,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 82,000,000 19 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 96,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 300,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 695Wi 260,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 240,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2165W 325,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 465,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2255U 490,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 490,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON EB-455WI 45,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-475Wi 85,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-485WI 85,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-536WI 352,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-585W 78,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 120,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 385,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-965H 80,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-98 52,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-982W 240,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-992F 360,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-E10 165,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-FH52 327,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-L200F 540,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-L200W 475,000,000 19 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON EB-S01 27,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S02 22,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S05 98,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 55,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 98,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 280,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 260,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W41 165,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W49 170,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W51 195,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X03 28,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 109,900,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 128,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X06 125,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X11 30,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X12 48,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 44,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X20 43,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 94,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 95,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X39 130,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 137,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
اپسون EPSON EB-X49 143,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X51 185,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X6 18,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 290,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 350,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 350,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 500,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 860,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EMP-83 18,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PowerLite 460 95,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PowerLite 84 18,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PowerLite S5 16,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 79,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 4KHD جیبی 69,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M322X 35,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-VE303G 91,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer P1283 45,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X117H 65,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus AS F1 215,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
ایسوس Asus as s2 navy 139,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
ایسوس Asus P3B Portable 160,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 102,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK Mobile Cinema i60 45,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK MobileCinema i120 120-Lumen DLP 85,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK MobileCinema i400 135,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی AN100 75,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی i70 HomeCinema 65,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 20,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ DX808ST 265,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EH600 20,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EX600 20,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ i500 Smart 20,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ LU950 850,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MH550 130,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS504 82,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 87,000,000 19 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS524 SVGA 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 95,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 79,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS532 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ms550 93,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MW727 88,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 80,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX507 70,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 80,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX528 93,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX532 87,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX535 105,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ mx550 118,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX560 145,000,000 19 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
بنکیو BenQ MX611 128,000,000 19 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
بنکیو BenQ MX660 38,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ SX920 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH670 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH683 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TK800M 380,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 20,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1090 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ w11000 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1210 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1700 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W2000 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W2700 4K 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ X12000 40,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT- LB360 115,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 165,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 115,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 105,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 108,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB355 125,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 84,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB385 136,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 168,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB425 169,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW335 138,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 160,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 125,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 95,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 195,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 275,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 339,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 350,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دل Dell دل Dell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دل Dell 2400MP 38,500,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 105,800,000 19 ساعت پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 84,500,000 19 ساعت پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL DX-102 45,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 125,000,000 19 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 95,000,000 19 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
شیائومی Xiaomi شیائومی Xiaomi
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شیائومی Xiaomi Wanbo Mini XS01 24,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شیائومی Xiaomi Wanbo T2 54,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شیائومی Xiaomi Wanbo T2 Max 53,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شیائومی Xiaomi WANBO T6Max 98,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شیائومی Xiaomi Wanbo X1 Pro 43,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic ویوسونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوسونیک ViewSonic M1 Plus G2 130,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 18 ماه
ویوسونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 82,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ویوسونیک ViewSonic PA503SB 90,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 18 ماه
ویوسونیک ViewSonic PA503X 100,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ویوسونیک ViewSonic PJD6253 39,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 3 ماه
ویوسونیک ViewSonic PX701HD 230,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 18 ماه
ویوسونیک ViewSonic جیبی M1 Plus 87,000,000 19 ساعت پیش لایف سرویس 18 ماه
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 124,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-X3010 27,000,000 19 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 620,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-L510U 645,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON L610 U 850,000,000 19 ساعت پیش آواژنگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.
1401/06/30
کنفرانس دیشب انویدیا فقط محدود به معرفی کارت گرافیک‌های RTX 4090 و RTX 4080 نبود. این شرکت همچنین از چیپست جدیدی به نام Drive Thor رونمایی کرد که با جدیدترین پیشرفت‌های گرافیکی و پردازشی برای صنعت خودرو طراحی شده و می‌تواند 2000 ترافلاپس توان ارائه کند.
1401/06/27
پژوهشگران در مطالعه‌ای می‌گویند مصرف غذاهای فوق فرآوری‌شده مثل چیپس و بستنی ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.
1401/06/27
ال‌جی الکترونیکس (LG) بار دیگر برتری خود را در سطح جهانی در فن‌آوری شبکه‌ی موبایل به اثبات رسانده و ارسال و دریافت بیسیم داده‌های 6GTHz را در بازه‌ی فرکانسی بین 155 تا 175 گیگا هرتز و در فضایی باز از فاصله‌ای بیش از 320 متر با موفقیت مورد آزمایش قرار داد.
1401/06/23
انتظار می‌رود سال آینده بسیاری از تراشه‌های پرچمدار موبایل با لیتوگرافی 3 نانومتری ساخته شوند و حالا گزارشی جدید مدعی شده که چیپ M3 برای مک‌ها و همچنین A17 Bionic برای مدل‌های پرو آیفون 15 ...
1401/06/23
اپل به منظور رفع چند آسیب‌پذیری که سیستم‌عامل‌های iOS ،macOS و iPad OS را تحت تأثیر قرار داده بودند، پچ امنیتی جدیدی را منتشر کرد.
‌گزیده اخبار روز
1401/07/06
اگر تا به حال نگرانی درباره اجرای چراغ خاموش طرح صیانت بود، بیش از یک هفته است که اهداف این طرح به‌طور آشکار محقق شده است. فیلترینگ گسترده شبکه‌های پرمخاطب اجتماعی و قطعی اینترنت در ساعات و مکان‌های خاص.
1401/07/06
فیلتر گسترده پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی در سکوت معنادار وزارت ارتباطات ادامه دارد.
1401/07/06
VK، شرکت فناوری روسی که یک شبکه اجتماعی با صدها میلیون دانلود به نام VKontakte را توسعه داده، می‌گوید که برنامه‌های آن از اپ استور اپل حذف شده است. شرکت روسی در بیانیه خود توضیح ...
1401/07/05
سامسونگ با همکاریِ یکی از شرکت‌های مالی، سرویس کارت اعتباری معرفی کرده است. این سرویس به‌زودی در هند در‌دسترس قرار می‌گیرد.
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
سال گذشته شرکت‌های خودروساز توانستند در خردادماه و آذرماه دو مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. خودروسازان در اردیبهشت ماه به طور میانگین قیمت محصولات تولیدی خود را حدود 9 درصد افزایش دادند. آذرماه بعد ...
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.