لیست قیمت‌های دنیای پروژکتور 1402/03/12

تلفن فروشگاه / شرکت: 88956731-5 ،خط ویژه:88967600آتن - ATEN آتن - ATEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آتن - ATEN VS92A 2Port 9,650,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS94A 4Port 9,100,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آتن - ATEN VS98A 8Port 9,750,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Legamaster 82C 135,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Legamaster 83N 135,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Rio Touch 82inch 83,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
ZIMATEC IR8086 165,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت برد Smart Board اسمارت برد Smart Board
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت برد Smart Board PG IR-490 145,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
اسمارت برد Smart Board SB-680 182,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82N 165,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard D-85 130,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 148,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P82-IR10 140,000,000 2 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
تکپرو Tecpro تکپرو Tecpro
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تکپرو Tecpro Tboard 82 145,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
هایت ویژن HiteVision هایت ویژن HiteVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایت ویژن HiteVision HVB-7800I 166,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI FX-E90W 245,000,000 2 روز پیش شرکتی 6 ماه
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen Base Type Easy Power 7500mAh 1,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 5000mAh 1,100,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Easy power II 7500mAh 1,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen Funny Power 5000mAh 1,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5 متری آکاردئونی 59,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
برقی 2 متری آکاردئونی 54,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سقفی 101-63 3,800,000 2 روز پیش آواژنگ 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 2,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میز LP01 15,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میز LP02 8,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
یونیورسال پایه سقفی 43*65 2,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE Stand Music 8,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 5,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 4,500,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 3,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 3,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE میز سه پایه دار یک طبقه 9,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SUPAR 6*4 330,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آويز 150 * 150 18,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 28,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 145,000,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 145,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 100اینچ آویز 19,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE 84 اینچ پایه دار 24,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 28,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 29,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 30,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 35,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 36,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 35,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 45,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 16,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 25,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 28,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 28,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 20,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 23,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 24,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 570,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 18,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 28,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 34,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 37,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 23,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 28,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta پایه دار 200 * 200 25,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 24,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 180*180 20,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 200 * 200 دیواری-سقفی 23,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta 300*400 برقی 136,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 29,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 19,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 37,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 35,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 23,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 5,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد وایرلس RII MINI RT-MWK01 7,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پایزن pisen پایزن pisen
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایزن pisen TS-D192 Power bank 4,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius Media 100 3,300,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech R400 7,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech R800 14,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
K213 13,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
K514 12,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 229,000,000 2 روز پیش مادیران 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 6,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 9,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رینگ لایت KAKASGO YINOH-316 selfie LED 6,980,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
WEIFENG WT-3520 6,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple 5 یک متری روکش شیلد 250,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius EasyPen i 405X 14,500,000 2 روز پیش سریرسرویس 1 سال
جنیوس Genius i608X 20,000,000 2 روز پیش سریرسرویس 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 1,750,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
15M 2,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1.5M 1,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
10متری 1,850,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
15M ( پانزده متر ) 1,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 2,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بیم eBeam ای بیم eBeam
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بیم eBeam Edge Projection 54,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رینگ لایت Godox LR180 Daylight 8,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
رینگ لایت TOP AL-33 4,500,000 2 روز پیش  
ایکس رایت X-rite ایکس رایت X-rite
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس رایت X-rite COlorCheker DIGITAL SG1 4,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
selexon CPC1080 2,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
باکس محافظ توری دیتا 22,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ورودی RGB دیواری VGA Wall Plate 1,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma کیت وایرلس WPS Dongle 34,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC ریموت کنترل 02 4,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic ویوسونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوسونیک ViewSonic projector remote control 1,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس دیواری RGB 6,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پایه متحرک برد هوشمند 16,500,000 2 روز پیش پردیس اجرا 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio GX16s 20,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC ای او سی AOC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای او سی AOC 19" 931FWA 13,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" 931SN 13,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" E936VW 16,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ای او سی AOC 19" V19+ 16,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
AnyCast M4 plus Dongle HDMI 4,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
AnyCast M9 plus Dongle HDMI 5,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Epson USB DONGLE 39,500,000 2 روز پیش آواژنگ 1 سال
EZCast 2 23,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
HDMI TO VGA ST-P 1,150,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
MeLE Cast S3 19,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Wireless LAN Module EZ CAST 2,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ماژول وایرلس ELPAP10 33,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
تی اس کو TSCO تی اس کو TSCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی اس کو TSCO T CAST 6000 3,450,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بویا BOYA بویا BOYA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بویا BOYA یقه ای BY-M1 2,700,000 2 روز پیش  
سنهایزر Sennheiser سنهایزر Sennheiser
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سنهایزر Sennheiser Head-Worn Microphone 3Pin Connector - HS 2 800,000 2 روز پیش اتصالات 1 سال
ایکس پی XP Product ایکس پی XP Product
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس پی XP Product 965 5,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ایکس پی XP Product 975 6,600,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
جنیوس Genius جنیوس Genius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنیوس Genius FaceCam 1000X V2 9,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech B525 12,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C210 18,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C270 HD 8,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C310 USB 2.0 HD 11,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C922 PRO STREAM 35,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
لاجیتک Logitech C925E 39,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma M545S 77,500,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 130,000,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 81,500,000 2 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M570s 137,000,000 2 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 132,500,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 135,000,000 2 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma S334e 78,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 75,500,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 59,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma UHD40 390,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 82,000,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 96,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 300,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 695Wi 260,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 640,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2165W 525,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 465,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2255U 490,000,000 2 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 590,000,000 2 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON EB-455WI 65,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-475Wi 65,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-485WI 85,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-536WI 352,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-585W 98,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 140,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 385,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-965H 80,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-98 72,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-982W 350,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-992F 520,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-E10 195,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-FH52 427,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-L200F 940,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-L200W 950,000,000 2 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON EB-S01 47,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S02 22,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S05 98,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S18 65,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 55,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 98,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 280,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 260,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W41 465,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W49 270,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W51 325,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X03 28,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 109,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 128,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X06 225,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X11 50,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X12 48,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 44,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X20 53,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 94,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 180,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X39 330,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 237,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 2 سال
اپسون EPSON EB-X49 213,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X51 320,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X6 28,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 290,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 350,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 350,000,000 2 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 500,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 860,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EMP-83 18,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PowerLite 460 95,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PowerLite 84 18,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PowerLite S5 16,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron XL 250 ST 79,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 4KHD جیبی 69,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M322X 45,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-VE303G 91,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer P1283 45,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X117H 65,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus AS F1 265,000,000 2 روز پیش آواژنگ 1 سال
ایسوس Asus as s2 navy 189,000,000 2 روز پیش آواژنگ 1 سال
ایسوس Asus P3B Portable 180,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 102,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK آیپتک AIPTEK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آیپتک AIPTEK Mobile Cinema i60 45,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK MobileCinema i120 120-Lumen DLP 85,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK MobileCinema i400 135,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی AN100 75,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
آیپتک AIPTEK جیبی i70 HomeCinema 65,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 20,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ DX808ST 265,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EH600 20,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EX600 20,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ i500 Smart 20,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ LU950 850,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MH550 130,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS504 82,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 127,000,000 2 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS524 SVGA 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 95,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS531 79,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS532 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ms550 133,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MW727 88,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 80,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX507 70,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 80,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX528 93,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX532 87,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX535 105,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ mx550 148,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX560 145,000,000 2 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
بنکیو BenQ MX611 128,000,000 2 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
بنکیو BenQ MX660 38,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ SX920 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH670 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH683 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TK800M 450,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 20,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1090 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ w11000 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1210 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1700 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W2000 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W2700 4K 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ X12000 40,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT- LB360 115,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 465,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 115,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 105,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 108,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB355 125,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 84,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB385 136,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 168,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB425 169,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW335 138,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 160,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 125,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 95,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 195,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 275,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 339,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 350,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
دل Dell دل Dell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دل Dell 2400MP 38,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 105,800,000 2 روز پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 84,500,000 2 روز پیش ایران رهجو 1 سال
سونی SONY VPL DX-102 45,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 125,000,000 2 روز پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 95,000,000 2 روز پیش نیک آوا 1 سال
شیائومی Xiaomi شیائومی Xiaomi
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شیائومی Xiaomi Wanbo Mini XS01 29,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
شیائومی Xiaomi Wanbo T2 54,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
شیائومی Xiaomi Wanbo T2 Max 56,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
شیائومی Xiaomi WANBO T6Max 98,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
شیائومی Xiaomi Wanbo X1 Pro 45,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic ویوسونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوسونیک ViewSonic M1 Plus G2 130,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 18 ماه
ویوسونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 82,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 2 سال
ویوسونیک ViewSonic PA503SB 90,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 18 ماه
ویوسونیک ViewSonic PA503X 100,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 2 سال
ویوسونیک ViewSonic PJD6253 39,000,000 2 روز پیش شرکتی 3 ماه
ویوسونیک ViewSonic PX701HD 230,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 18 ماه
ویوسونیک ViewSonic جیبی M1 Plus 87,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 18 ماه
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D557W 49,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 124,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-X3010 27,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 620,000,000 2 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-L510U 1,045,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON L610 U 850,000,000 2 روز پیش آواژنگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1402/02/27
شرکت سامسونگ الکترونیکس به تازگی اعلام کرد که قابلیت اعلان ریتم نامنظم قلب (IHRN) در اپلیکیشن Health Monitor این شرکت، مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) را دریافت کرده است.
1402/02/25
دادستان کل ایالت تگزاس اعلام کرد گوگل به‌دلیل تبلیغات فریبنده‌ی گوشی پیکسل ۴ باید هشت میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
1402/02/18
منابع آگاه می‌گویند هواوی تصمیم گرفته است سیستم‌عامل HarmonyOS را برای بازارهای بین‌المللی نیز منتشر کند.
1402/02/10
جک دورسی اعتقاد دارد ایلان ماسک پس‌ از تصاحب توییتر، عملکرد درستی در مدیریت این شبکه‌ی اجتماعی نداشته است.
1402/02/06
گزارش سه‌ماهه اول 2023 آلفابت نشان می‌دهد که این شرکت درآمدی بیشتر از پیش‌بینی‌ها داشته و واحد ابری گوگل هم سودآور شده است.
1402/01/29
شیائومی از تفنگ آب پاش جدید MIJIA رونمایی کرد. این گجت جذاب و چند منظوره یک گزینه ایده‌آل برای شستشو و سرگرمی است.
1402/01/15
بلومبرگ می‌گوید اپل هم تعدیل نیرو را آغاز کرده است و می‌خواهد بخش اندکی از کارمندان خرده‌فروشی‌های خود را اخراج کند.
1402/01/14
برای طولانی کردن عمر تجهیزات صوتی‌ و استفاده بهتر از ایرپادها، لازم است راه‌های نگهداری از آن‌ها را بیاموزیم.
1402/01/07
براساس اعلام سامسونگ، سرعت دانلود مودم جدید Exynos 5300 این شرکت به سرعت دانلود ۱۰ گیگابیت برثانیه می‌رسد و مصرف انرژی آن نیز بسیار بهینه است.
1401/12/21
بازار غیرقانونی پررونق برای چت‌بات OpenAI در چین نشان‌دهنده‌ی قابلیت‌ها و خطرهای بزرگ هوش مصنوعی مولد در این کشور ست.
‌گزیده اخبار روز
1402/03/10
با وجود ویژگی‌های اشاره‌شده در این گزارش، رقابت با هدست واقعیت ترکیبی اپل برای شرکت‌های رقیب مانند متا و سونی کاملاً دشوار خواهد بود.
1402/03/10
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا را در ادامه می‌خوانید.
1402/03/10
ارسال یک لینک به‌خصوص در واتساپ، نسخه‌ی اندرویدی این پیام‌رسان را از کار می‌اندازد. ظاهرا این باگ نسخه‌ی آیفون را متأثر نمی‌کند.
1402/03/09
انویدیا توانمندی‌های محصولات RTX در زمینه هوش مصنوعی مولد را افزایش می‌دهد.
1402/03/09
یک کیف پول اتریوم که از سال ۲۰۱۵ تاکنون غیرفعال بوده است، پس از هشت سال دوباره فعال شده و در مجموع ۸۰۰۰ اتریوم را تنها در دو دقیقه منتقل کرده است.
1402/03/09
تجربه‌ی قبلی قطعی اینترنت در زمان برگزار کنکور چندان موفق نبود؛ با‌این‌حال، مسئولان همچنان به‌دنبال تکرار این راهکار ناکارآمد هستند.
1402/03/08
قیمت خودرو نسبت به روز گذشته با ریزش اندک یا ثبات به روزرسانی شد. حدود دوهفته‌ای می‌شود که قیمت خودرو درجا می‌زند و دلیل اصلی آن سراریز شدن سرمایه‌ متقاضیان خودرو به سمت سامانه یکپارچه است که معاملات بازار خودرو را راکد کرده است.
1402/03/08
پردازشگرهای گرافیکی جدید در مقایسه با نسل قبلی خود، تا 15 درصد عملکرد بالاتری دارند و تا 40 درصد پهنای باند حافظه کمتری اشغال می‌کنند.
1402/03/08
انویدیا نوع جدیدی از تراشه‌ی اترنت را رونمایی کرده که ابعاد بزرگی دارد و به ۱۰۰ میلیارد ترانزیستور مجهز است.
1402/03/07
BratGPT به‌طور خاص طراحی شده است تا با حرف‌هایش شما را مسخره کند.