لیست قیمت‌های توتال شبکه 1400/05/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 88900320 - 88900452داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5216AN-S2 28,720,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-XVR5232AN-S2 32,110,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua XVR4108HS 17,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua XVR4116HS 19,620,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EAP1300Kit 34,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 34,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 13,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UAP-AC-LR Wireless 32,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC LITE 28,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP AC PRO 51,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 4,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 3,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 16,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi 800,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424B 4,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 45,300,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RBLHG-5nD 28,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 19,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI NanoBeam 5AC 19dBi 29,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110P 9,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 9,200,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 13,800,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 4,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HAC-HFW2231R-Z-IRE6 8,780,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1220SP 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400EMP-A 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1100RP-S2 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200BP-B 9,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200RMP-0360B 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SLP 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SP 7,800,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400SP 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua SD22204I-GC 9,270,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 31,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 12,500,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI LiteBeam M5 23dBi Wireless 15,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 44,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EAP1300 Indoor Wireless 34,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ENS620EXT indoor / outdoor 5.8GHz 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 54,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 54,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-N12+ 3-in-1 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus RT-N12HP 16,500,000 1 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ایسوس Asus RT-N14UHP 19,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 7,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 12,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 30,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP115-Wall 300Mbps 7,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP225 V2 AC1350 27,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 17,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,300,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA830RE Wireless Range Extender 7,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 8,800,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,900,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 8,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LRT214 BUSINESS GIGABIT WITH VPN 30,850,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT214 BUSINESS GIGABIT WITH VPN 36,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT224 31,290,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT224 36,200,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP ac lite 19,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik hAP lite 5,900,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 83,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 18,500,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 33,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 22,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 4,700,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,800,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,100,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 9,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 5,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 7,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 8,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 14,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,600,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 5,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 17,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 10,700,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 19,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 18,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 36,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 4,700,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 7,300,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SF300-24PP-K9 98,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF302-08PP-K9 25,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG110-24 52,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 16,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 16,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
سیسکو Cisco SG300-10PP-K9 97,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG300-28 28-Port 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG350-28 28PORT 61,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG350-28MP 240,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L 18,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24TT-L 24Port 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L 34,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S 43,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 8,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS7928FP 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 130,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 9,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 20,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SF352-08P 41,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG350 28P 12,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF 110-24 24Port 22,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF110D-08HP 8Port 23,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF110D-16HP 16pORT 40,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF350-24MP 210,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF352-08MP 74,550,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG350-10MP 119,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG350-10P 100,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24PC-L 25,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS528P-EU 28PORT 120,000,000 1 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys LGS326P 26-PORT BUSINESS GIGABIT SMART SWITCH 120,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus USB-AC68 Dual-band AC1900 17,050,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,450,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus PCE-N10 3,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus USB-N10 NANO 3,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 4,800,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 3,700,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,750,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 5,400,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 3,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,400,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,900,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys AE1200 5,460,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys WUSB6100M 7,600,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 2,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 2,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco GLC-LH-SM 1,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco GLC-SX-MMD 3,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco GLC-T 4,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WIC-1T 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 13,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 4,200,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 5,400,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 5,500,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-AC51 22,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus DSL-AC55U 29,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus DSL-AC55U 29,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus DSL-AC68U 55,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus DSL-AC88U 100,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus DSL-N12U_C1 15,000,000 1 روز پیش آونگ 2 سال
ایسوس Asus DSL-N14U 18,000,000 1 روز پیش تابا 2 سال
ایسوس Asus DSL-N16 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR100 13,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 21,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK WA855RE 8,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/04/19
هرچه به معرفی نسل بعدی آیفون‌ها نزدیکتر می‌شویم، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها منتشر می‌شود. پس از انتشار تصاویری از کیس این محصولات، حالا شاهد افشای عکس‌های قالب خانواده آیفون ۱۳ هستیم.
1400/04/16
هواوی در نهایت تبلت هیبریدی میت پد 11 را با سیستم‌ عامل هارمونی 2 معرفی کرده است که قیمت مدل پایه‌ی آن از ۳۸۱ دلار شروع می‌شود.
1400/04/13
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت 5 ساله واردات لوازم‌ خانگی دست‌کم برای یک دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد.
1400/04/09
اولین ایرباد بی‌سیم استارتاپ Nothing با نام Nothing Ear (1) در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) معرفی خواهد شد.
1400/04/08
اپل از برخی تیم‌های کاری خود خواسته تا برای جلوگیری از افشای اسرار محرمانه و تجاری شرکت، در حین کار از دوربین مخصوصی شبیه به دوربین پلیس استفاده کرده و در محل کار حاضر شوند.
1400/04/08
شرکت سامسونگ الکترونیکس در جریان کنگره جهانی موبایل (MWC) از نسخه جدید رابط کاربری خود با نام One UI Watch برای ساعت‌های هوشمند خود رونمایی و اعلام کرد که تجربه استفاده از گلکسی واچ‌ها و گوشی‌های هوشمند را بیش از پیش عمیق خواهد کرد.
1400/04/07
ساعت‌ هوشمند رومیزی جدید لنوو با نام «اسمارت کلاک ۲» (Smart Clock 2) مجهز به داک مخصوص شارژ بی‌سیم معرفی شد که از دستیار هوشمند گوگل پشتیبانی می‌کند.
1400/04/02
توییتر در انتهای سال ۲۰۲۰ آزمایش قابلیتی را آغاز کرد که اجازه می‌داد کاربران توییت‌های خود را در استوری‌های صفحه اینستاگرام‌شان به اشتراک بگذارند.
1400/03/31
جدیدترین مانیتورهای گیمینگ Odyssey سامسونگ ابعاد مختلفی از ۲۴ اینچ تا ۲۸ اینچ دارند و از پنل تخت و نسبت تصویر ۱۶:۹ بهره می‌برند.
‌گزیده اخبار روز
1400/05/06
خودروی شاسی‌بلند بنتلی بنتایگا ۲۰۲۲ تا اواخر سال جاری میلادی بزرگ‌ترین رینگ‌های فیبر کربنی تولیدی جهان را دریافت خواهد کرد که بسیار سبک‌وزن و دارای استحکامی بیشتر از رینگ‌های آلومینیومی هستند.
1400/05/06
اینستاگرام با هدف جلب رضایت کاربران خود و رقابت با تیک تاک، مدت زمان ویدیوهای ریلز (Reels) را از ۳۰ ثانیه به یک دقیقه افزایش داد و این زمان را دو برابر کرد.
1400/05/05
آمازون شایعه‌ی مبنی بر برنامه‌های این شرکت برای پذیرش رمزارز از مشتریان خود را رد کرد؛ اما همچنان تأکید دارد که به حوزه رمزارز علاقه‌مند است.
1400/05/05
گزارش‌ها نشان می دهد که برای خرید چانگان CS ۳۵ در بازار باید ۴۸۷ میلیون تومان باید هزینه کرد.
1400/05/05
تسلا اخیرا جدیدترین گزارش مالی‌اش را منتشر کرده و در جلسه مربوط به آن، مدیرعاملش یعنی ایلان ماسک دوبار از باارزش‌ترین کمپانی دنیا، اپل انتقاد کرده است.
1400/05/05
محققان با مطالعاتی که اخیرا انجام دادند، توانستند ابزاری پوشیدنی بسازند که به فرد خطر سکته و یا حمله قلبی را اطلاع می‌دهد.
1400/05/05
گلکسی A52s با شماره مدل SM-A528B که نسخه‌ی جدید گلکسی A52 محسوب می‌شود، با تراشه‌ی اسنپدراگون 778G در گیک‌بنچ دیده شده است.
1400/05/04
نمونه اولیه پردازنده Core i9-12900K اینتل در مقایسه با Ryzen 9 5950X شرکت AMD، در بنچمارک‌های تک و چند تردی Cinebench سرعت بیشتری داشته است.
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/05/03
شیائومی اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده لوازم خانگی هوشمند خود را به بازار عرضه نماید.