لیست قیمت‌های توتال شبکه 1399/07/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 88900320 - 88900452داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5216AN-S2 28,720,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-XVR5232AN-S2 32,110,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua XVR4108HS 17,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua XVR4116HS 19,620,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS660AP 27,700,000 1 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 9,818,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 3,350,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ENS500 14,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS500EXT 16,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS500EXT 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EnStation5 N300 27,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EnStationAC 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS650AP 24,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS650AP 14,200,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 8,966,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 2,800,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EPA5006GP 1,550,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EPE-4818G 2,700,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EPE-5818GAF 2,000,000 1 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 3,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2312 سکتور 11,550,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA2312 سکتور 11,550,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 18,590,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 18,800,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA5315 11,400,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi 250,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424B 5,400,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 25,300,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik LHG 5 28,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 29,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 2,800,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HAC-HFW2231R-Z-IRE6 8,780,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1220SP 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400EMP-A 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200BP-B 9,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200RMP-0360B 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SLP 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SP 7,800,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6 15,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400SP 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua SD22204I-GC 9,270,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 11,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 29,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 18,300,000 1 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ESR1221N2 1,700,000 1 روز پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 34,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL GPON G242 4,500,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 2 سال
U.TEL GPON G242 4,800,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EN-IAP-EAP1200H 18,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 27,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 11,320,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ENS202EXT 13,500,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS620EXT indoor / outdoor 5.8GHz 26,900,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS620EXT indoor / outdoor 5.8GHz 32,300,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS210AP 2.4 GHz Indoor 10,320,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS310AP 2.4 GHz Indoor 14,211,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS320AP 2.4/5 GHz Indoor 28,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 27,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 4,100,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-N12HP 11,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ایسوس Asus RT-N14UHP 17,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 12,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP115-Wall 300Mbps 3,600,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP225 V2 AC1350 12,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 18,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 5,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA830RE Wireless Range Extender 3,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 9,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDR3600 Dual Band Wireless N600 3,900,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,700,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 6,100,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WDR3500 N600 3,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys E1200-M2 3,800,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys E900-EE Wireless 4,860,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LRT214 BUSINESS GIGABIT WITH VPN 36,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT214 BUSINESS GIGABIT WITH VPN 30,850,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT224 36,200,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT224 11,290,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP ac lite 19,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik hAP lite 11,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 44,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 31,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 300,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB411AH 7,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 34,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS1200-52T 48Port 21,850,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 6,700,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 4,700,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,100,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,700,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,200,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 4,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 3,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 3,800,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 8,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 14,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 2,300,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 4,200,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 10,950,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 10,700,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 15,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 18,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 36,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 3,900,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 6,300,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SF300-24PP-K9 78,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF302-08PP-K9 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG110-24 29,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 4,690,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
سیسکو Cisco SG110D-08 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG300-10PP-K9 47,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG300-28 28-Port 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG350-28 28PORT 61,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG350-28MP 162,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24TT-L 24Port 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L 22,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S 43,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 7,300,000 1 روز پیش  
لینک سیس Linksys LGS308 8-PORT BUSINESS SMART GIGABIT 14,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 6,500,000 1 روز پیش  
لینک سیس Linksys LGS124 24-Port 25,940,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS318 18-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 13,555,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS326 26-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 43,820,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS5912FP 47,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS5912FP 19,400,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7928FP 94,600,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS7928FP 47,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 99,500,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS7928P 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7952FP 140,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS7952FP 86,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 8,700,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 12,800,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SF352-08P 41,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG350 28P 87,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF 110-24 24Port 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF110D-08HP 8Port 23,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF110D-16HP 16pORT 40,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF350-24MP 151,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SF352-08MP 74,550,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG350-10MP 86,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco SG350-10P 46,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960-24PC-L 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS528P-EU 28PORT 79,800,000 1 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys LGS108P 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 11,460,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS326P 26-PORT BUSINESS GIGABIT SMART SWITCH 73,880,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS552P 52-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT 98,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus USB-AC68 Dual-band AC1900 17,050,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 1,900,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 4,200,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 750,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,150,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 4,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 1,300,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 2,800,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 2,150,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 2,650,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys AC1200 WUSB6300 6,150,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys AE1200 5,460,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys AE2500 5,360,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys AE6000 Selectable Dual Band 6,300,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys WUSB6100M 5,600,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 1,710,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius SFP2185-05 1,180,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 2,560,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 1,280,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco GLC-LH-SM 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco GLC-SX-MMD 3,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco GLC-T 7,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WIC-1T 2,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 7,900,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 5,700,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 6,000,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 6,500,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL V304F 6,500,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus AC53U 4G سیمکارت خور 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus DSL-AC51 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus DSL-AC55U 32,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus DSL-AC88U 86,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus DSL-N12E_C1 Wireless N300 3,800,000 1 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ایسوس Asus DSL-N12U_C1 13,000,000 1 روز پیش آونگ 2 سال
ایسوس Asus DSL-N14U 13,000,000 1 روز پیش تابا 2 سال
ایسوس Asus DSL-N16 16,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 23,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 22,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 22,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2216 18,000,000 1 روز پیش  
ان جنیوس engenius SA2216 13,800,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK WA855RE 3,200,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/05
سامسونگ به زودی اولین گوشی با دوربین پنچ‌گانه خود را معرفی خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که چنین اتفاقی برای اولین بار در یک پرچمدار رخ نمی‌دهد
1399/06/31
شرکت علی بابا از کوچکترین رایانه ابری شخصی با وزن 60 گرم با نام «Wuying» رونمایی کرد. این رایانه کوچک با ابعادی به اندازه کف دست، در قلب خود سیستم قدرتمندی دارد و می‌‌تواند به راحتی جایگزین سیستم‌های دسکتاپ امروزی شود.
1399/06/31
گوشی هوشمند میان رده «ال‌ جی K42» با بهره‌مندی از چیپست هلیو P22، دکمه اختصاصی دستیار گوگل و دوربین چهارگانه در پنل پشتی رونمایی شد.
1399/06/31
تریو، شارژر بی‌سیم سامسونگ است که به‌صورت هم‌زمان توانایی شارژ سه دستگاه را دارد. بر اساس اعلام رسمی، تریو می‌تواند گوشی‌های سامسونگ را با توان خروجی ۹ وات شارژ کند.
1399/06/26
سونی با رد شایعات در مورد میزان تولید پلی استیشن ۵ اعلام کرد که از زمان شروع تولید انبوه هیچ‌گونه کاهش ظرفیتی اعمال نشده است.
1399/06/25
سامسونگ در دو سال گذشته از چندین سنسور شامل سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ایزوسل HM1 گوشی گلکسی S20 اولترا رونمایی کرده و حالا شاهد معرفی سنسورهای دوربین جدید این برند کره‌ای هستیم.
1399/06/25
در حالی که بازار خودرو با نبود مشتری روبروست و خرید و فروش اندکی در بازار صورت می‎گیرد، عقب نشینی قیمت‌ها در این بازار قطره چکانی و با سرعتی بسیار آهسته صورت می‌گیرد.
1399/06/24
ارزیابی قدرت ملی سایبری کشورها براساس گزارش جدید دانشگاه هاروارد می گوید که ایران در رتبه ۲۳ دنیا قرار گرفته است.
‌گزیده اخبار روز
1399/07/08
صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه اشکال، رنگ، ابعاد، فناوری و غیره داشته است. رنگ لوازم خانگی برای اکثر افراد بسیار اهمیت دارد زیرا مصرف کنندگان رنگ لوازم خود را مطابق با سلیقه و فضای منزل انتخاب می کنند...
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/08
ایلان ماسک به‌تازگی اعلام کرده است که طی ۱۰ سال آینده، فروش سالیانه تسلا به ۲۰ میلیون خودرو برقی خواهد رسید. این میزان، ۵۰ برابر تولید تسلا در سال ۲۰۱۹ است.
1399/07/07
کارت حافظه‌ی میکرو SD یک ترابایتی وسترن دیجیتال که با ضمانت سه ساله به بازار عرضه می‌شود طول عمر ۱۶ ساله دارد، برپایه‌ی حافظه‌ی ۹۶ لایه‌ی 3D NAND ساخته شده و مخصوص کارهای نظارتی است.
1399/07/07
کرونا از چندین ماه پیش تبدیل به بزرگترین بحران بشر شده و روزبه‌روز بر شمار مبتلایان و قربانیان آن افزوده می‌شود. اکنون این ویروس جان بیش از ۱ میلیون نفر را گرفته است.
1399/07/07
دانشمندان در یکی از جدیدترین روش‌های درمان سرطان از حمله مخفیانه مانند اسب تروا استفاده و سلول‌های سرطانی را بدون استفاده از دارو تخریب کردند.
1399/07/06
طبق گفته‌ی مقام‌های فیسبوک، مهندسان اینستاگرام موفق به برطرف‌کردن یک حفره امنیتی شده‌اند.
1399/07/06
پشتیبانی از حافظه DDR5 کمک فراوانی به APU جدید شرکت AMD برای کنار زدن پردازنده‌های گرافیکی پایین‌رده خواهد کرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/06
مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس خبر داد و گفت: این مصوبه از امروز قابلیت اجرایی دارد.