لیست قیمت‌های ماشینهای اداری خلیج فارس 1401/07/07

تلفن فروشگاه / شرکت: واحد دیتا2-88490141واحدکپی7-88490164واحدپرینتر فاکس اسکنر88490374اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-530 125,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON Perfection V370 43,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON V600 Photo Scanner 127,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON V800 190,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON WORKFORCE DS-1660W 100,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Scanjet 200 Flatbed 65,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 300 Flatbed 65,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 2 سال
اچ پی HP Scanjet N9120 700,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed 135,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 210,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 2 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 105,000,000 1 ماه و 26 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 250,000,000 1 ماه و 26 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 450,000,000 1 ماه و 26 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek SmartOffice PS286 Plus 28,000,000 1 ماه و 26 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 220,000,000 1 ماه و 26 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 325,000,000 1 ماه و 26 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon DR-C240 148,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon DR-F120 85,000,000 1 ماه و 26 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-M160II 230,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 126,000,000 1 ماه و 26 روز پیش کانولا 1 سال
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 520,000,000 1 ماه و 26 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak Alaris E1025 106,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak i2420 270,000,000 1 ماه و 26 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 430,000,000 1 ماه و 26 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3200 1,200,000,000 1 ماه و 26 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 42,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 36,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 11,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 6,200,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
iVision 78FTW 41,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 2 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 38,500,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اسمارت تاچ smart touch اسمارت تاچ smart touch
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت تاچ smart touch T82 IR 100,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard TT84 84inch 53,500,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 110,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress DTO78i-4 120,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
پراگرس progress P70 IRD 120,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
پراگرس progress P82-IR10 120,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 54,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA Interactive 80,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 42,800,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 3,600,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 2,700,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 2,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 115,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 16,500,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 22,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 26,500,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 30,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 15,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 20,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 21,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 14,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 16,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta 180*180 14,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 21,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 14,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 180 * 180 سقفی دستی 14,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 16,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI 3پایه دار 180*180 15,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI 3پایه دار 200*200 20,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI سقفی برقی 180*180 16,500,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L1110 48,500,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L1300 185,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L1455DFW 230,000,000 1 ماه و 26 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L810 Inkjet 127,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 165,000,000 1 ماه و 26 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON M1120W 56,500,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON WORKFORCE WF‑7110DTW 100,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ITS L3060 55,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L3150W 68,500,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON WORKFORCE WF-7710DWF 80,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 730,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laser Jet Pro M479fdw 270,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP PRO MFP M28W 72,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn 380,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP Laser MFP 135a 65,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Enterprise MFP M430f 173,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laserjet M435nw 420,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet MFP M438n 175,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET PRO M28A 71,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M404dw 80,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 108,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M227fdn 135,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP M130FW 108,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M26A 125,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP M277N 530,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 650,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M477fdn 510,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP 135w 65,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP 137fnw 89,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP 178nw 119,500,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M180n Multifunction Laser 350,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M183fw 153,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M26NW 130,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP MFP M428FDW 180,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M436dn 245,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M436n 210,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP MFP M436nda 350,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Neverstop Laser MFP 1200w 79,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 477FDW 453,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M426dw 450,000,000 1 ماه و 26 روز پیش  
اچ پی HP pro M479fdn 240,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M181FW 400,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M277DW 580,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M428dw 145,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 480,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری M127fn 440,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother DCP-L2540DW 71,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother FAX-2950 106,500,000 1 ماه و 26 روز پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother MFC-L2700DW Laser 140,000,000 1 ماه و 26 روز پیش نیکاسا 3 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 2329A 377,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-studio 2523A 181,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 2523AD 302,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 2829A 394,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 3018A 840,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3518A 940,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4518A 1,300,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 6518A 3,300,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-7024D 390,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 633CDW 74,000,000 1 ماه و 26 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 250,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
کانن Canon MF244DW لیزری 145,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF416dw لیزری 190,000,000 1 ماه و 26 روز پیش کانولا 2 سال
کانن Canon Sensys MF628CW 120,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 150,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
الیوتی Olivetti PR4 SL 135,500,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 115,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Laserjet 2035N - سیاه و سفید 270,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 2 سال
اچ پی HP 402DN 280,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Enterprise M608n 355,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laser 107a 40,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet 150a 76,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet 2055D 250,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Enterprise M607dn 360,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Enterprise M609dn 435,000,000 1 ماه و 26 روز پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 108,000,000 25 روز پیش خلیج فارس 2 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 145,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 2 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M107w 42,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 105,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 120,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M203dn 45,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402D 170,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M507DN 132,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605DN شبکه 350,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605N شبکه 350,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M607n 275,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M706N 280,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP M712dn 460,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Neverstop 1000w 43,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 263,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 12 ماه
اچ پی HP PRO M15A 57,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M255nw 69,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M404dn 69,500,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M501n 80,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL-L2320D 41,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother HL-L5000D 82,500,000 1 ماه و 26 روز پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL-L5200DW 92,000,000 1 ماه و 26 روز پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother HL-L6200DW 128,000,000 1 ماه و 26 روز پیش نیکاسا 3 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP251dw 90,000,000 1 ماه و 26 روز پیش کانولا 3 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 150nw Wireless 81,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP color laserjet pro M454dn 140,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet M254NW 395,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M281FDW 515,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452NW Color شبکه 420,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M553DN 690,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 2 سال
اچ پی HP M750DN 1,500,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M750N Color 1,150,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 360,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP Pro M254dw 385,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother MFC-9140CDN 140,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 12 ماه
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MX-14 23,500,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 2 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA 307se 620,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3008a 800,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-Studio 306SE 620,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4508a 650,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 455 270,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-Studio 456SE 650,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 457 650,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-STUDIO 656 700,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 657 700,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-Studio 856 980,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 857 980,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2303A 190,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2309A 280,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2809A 250,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 18 ماه
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی 2550 620,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی ES2050 620,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh MP 2014AD 270,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh MP 2014D 220,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 178,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR351 80,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP AR451 80,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP AR-452X 600,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 180,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020N 420,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6023N 440,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6026NV 700,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-M620U 440,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X201D 198,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X202 195,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-2301N رنگی 500,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-M362N 125,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-M363N 125,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP MX-M453U 125,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP MX-M503N 125,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta C258 1,520,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 370,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ELPLP88 45,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS-504 110,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 2 سال
سانیو SANYO سانیو SANYO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سانیو SANYO PLC-XU73 100,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-X1250 4,500,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 380 70,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-330II Thermal 65,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 70,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo RP200 13,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA TP1000 19,800,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 750,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
15M 950,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
3m 400,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 950,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,150,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 300,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 300,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
کابل افزایش طول USB 5M 450,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
کابل پرینتر 5 متری 800,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo C-1100 19,000,000 1 ماه و 26 روز پیش طلایی نیکیتا 2 سال
رمو Remo C-2100 50,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MM - 836 110,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 2 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 33,000,000 1 ماه و 26 روز پیش طلایی نیکیتا 2 سال
نیکیتا Nikita SD 9511 280,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita SD-9355 110,000,000 1 ماه و 26 روز پیش طلایی نیکیتا 2 سال
نیکیتا Nikita Silver Plus 120,000,000 1 ماه و 26 روز پیش طلایی نیکیتا 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Plus N-204 99,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Intech P1000 8,300,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 8,300,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
PGM EZ 8,800,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
پروگرس Perogress 8,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 1,650,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC TA210 54,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 82,500,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 18 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 75,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
بیکسلون BIXOLON slp-tx420 87,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON slp-tx423 82,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra ZT420 صنعتی 650,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP CS-2130 10,300,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-123N 1,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-128 c 2,200,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-2607P 2,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-506W 1,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-531WH 750,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-782C 1,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 20MK400H 20 Inch 25,400,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
ال جی LG 22MK400H-B 22 Inch 30,100,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
ال جی LG 20MK400 20inch 24,200,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
ال جی LG 22MP58VQ-PB IPS 22inch 70,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 2 سال
ال جی LG 24MK430H B 24 inch 42,500,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus "19 VS197D - LED 23,600,000 1 ماه و 26 روز پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
ایسوس Asus VP228H 21.5inch 34,600,000 1 ماه و 26 روز پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
ایکس ویژن X.VISION ایکس ویژن X.VISION
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس ویژن X.VISION XK2410H 24inches 31,700,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 2 سال
ایکس ویژن X.VISION XL2020AI 19.5inch 22,500,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS 272P4QPJKEB 27inch 75,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma HD141X 170,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma HD146X 178,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma HD29HLV 240,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M545S 75,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M555S 78,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M565S 85,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 76,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 103,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma UHD40 410,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اپتما Optoma W316 100,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma W400LVe 128,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma X343e 100,000,000 1 ماه و 26 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma X371 109,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 12 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-W05 77,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-992F 277,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-E01 118,500,000 1 ماه و 26 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-E10 119,500,000 1 ماه و 26 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-FH52 318,000,000 24 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W06 198,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 138,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-X06 137,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 50,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-X51 152,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 151,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 308,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH-TW610 233,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 510,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 870,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PH300 48,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M333XSG 139,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC NP-V260X 14,100,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC NP-V302X 108,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ان ای سی NEC P501X 155,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC PA703W 400,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ان ای سی NEC PA903X 690,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC VE-303XG 110,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117AH 47,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 38,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS506 78,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 2 سال
بنکیو BenQ MS527 110,000,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 51,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ms550 106,500,000 1 ماه و 26 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MX528 111,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 12 ماه
بنکیو BenQ mx550 120,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 12 ماه
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 160,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 678,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 450,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 66,500,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 92,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 85,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 250,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 230,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 110,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 140,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 180,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 12 ماه
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 490,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ S2440 38,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CD1 Mobile جیبی 62,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 29,500,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
سونی SONY VPL-EX295 168,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-FX35 359,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon LV-X320 87,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic ویوسونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوسونیک ViewSonic 502X 87,000,000 1 ماه و 26 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic M1 87,500,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
ویوسونیک ViewSonic M1 mini 62,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
ویوسونیک ViewSonic جیبی M1 Plus 98,000,000 1 ماه و 26 روز پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 633,000,000 1 ماه و 26 روز پیش آواژنگ 2 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.
1401/06/30
کنفرانس دیشب انویدیا فقط محدود به معرفی کارت گرافیک‌های RTX 4090 و RTX 4080 نبود. این شرکت همچنین از چیپست جدیدی به نام Drive Thor رونمایی کرد که با جدیدترین پیشرفت‌های گرافیکی و پردازشی برای صنعت خودرو طراحی شده و می‌تواند 2000 ترافلاپس توان ارائه کند.
1401/06/27
پژوهشگران در مطالعه‌ای می‌گویند مصرف غذاهای فوق فرآوری‌شده مثل چیپس و بستنی ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.
1401/06/27
ال‌جی الکترونیکس (LG) بار دیگر برتری خود را در سطح جهانی در فن‌آوری شبکه‌ی موبایل به اثبات رسانده و ارسال و دریافت بیسیم داده‌های 6GTHz را در بازه‌ی فرکانسی بین 155 تا 175 گیگا هرتز و در فضایی باز از فاصله‌ای بیش از 320 متر با موفقیت مورد آزمایش قرار داد.
1401/06/23
انتظار می‌رود سال آینده بسیاری از تراشه‌های پرچمدار موبایل با لیتوگرافی 3 نانومتری ساخته شوند و حالا گزارشی جدید مدعی شده که چیپ M3 برای مک‌ها و همچنین A17 Bionic برای مدل‌های پرو آیفون 15 ...
1401/06/23
اپل به منظور رفع چند آسیب‌پذیری که سیستم‌عامل‌های iOS ،macOS و iPad OS را تحت تأثیر قرار داده بودند، پچ امنیتی جدیدی را منتشر کرد.
‌گزیده اخبار روز
1401/07/06
اگر تا به حال نگرانی درباره اجرای چراغ خاموش طرح صیانت بود، بیش از یک هفته است که اهداف این طرح به‌طور آشکار محقق شده است. فیلترینگ گسترده شبکه‌های پرمخاطب اجتماعی و قطعی اینترنت در ساعات و مکان‌های خاص.
1401/07/06
فیلتر گسترده پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی در سکوت معنادار وزارت ارتباطات ادامه دارد.
1401/07/06
VK، شرکت فناوری روسی که یک شبکه اجتماعی با صدها میلیون دانلود به نام VKontakte را توسعه داده، می‌گوید که برنامه‌های آن از اپ استور اپل حذف شده است. شرکت روسی در بیانیه خود توضیح ...
1401/07/05
سامسونگ با همکاریِ یکی از شرکت‌های مالی، سرویس کارت اعتباری معرفی کرده است. این سرویس به‌زودی در هند در‌دسترس قرار می‌گیرد.
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
سال گذشته شرکت‌های خودروساز توانستند در خردادماه و آذرماه دو مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. خودروسازان در اردیبهشت ماه به طور میانگین قیمت محصولات تولیدی خود را حدود 9 درصد افزایش دادند. آذرماه بعد ...
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.