لیست قیمت‌های ماشینهای اداری خلیج فارس 1400/01/31

تلفن فروشگاه / شرکت: واحد دیتا2-88490141واحدکپی7-88490164واحدپرینتر فاکس اسکنر88490374اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-530 125,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 19,500,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON Perfection V370 43,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON V600 Photo Scanner 85,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON V800 190,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON WORKFORCE DS-1660W 45,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Scanjet 200 Flatbed 65,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 300 Flatbed 53,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اچ پی HP Scanjet N9120 545,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed 110,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 195,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 90,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 125,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 230,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek SmartOffice PS286 Plus 28,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 330,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 380,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon DR-C240 135,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon DR-F120 67,000,000 2 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-M160II 170,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 126,000,000 2 ساعت پیش کانولا 1 سال
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 260,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2420 250,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 240,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3200 950,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 42,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 42,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 9,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 6,200,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
iVision 78FTW 41,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 38,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسمارت تاچ smart touch اسمارت تاچ smart touch
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت تاچ smart touch T82 IR 49,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard TT84 84inch 53,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 151,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress DTO78i-4 95,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
پراگرس progress P70 IRD 95,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 54,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA Interactive 80,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 42,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,500,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,300,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 48,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,150,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 10,300,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 13,500,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 15,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,800,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,300,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 11,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,300,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta 180*180 5,500,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 10,300,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,500,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 180 * 180 سقفی دستی 5,300,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 6,200,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI 3پایه دار 180*180 6,800,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI 3پایه دار 200*200 8,300,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI سقفی برقی 180*180 5,300,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L1110 40,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L1300 117,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L1455DFW 230,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L1800 179,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L810 Inkjet 127,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 110,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON M1120W 56,500,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON WORKFORCE WF‑7110DTW 41,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ITS L3060 55,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L3150W 51,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON WORKFORCE WF-7710DWF 59,500,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 250,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laser Jet Pro M479fdw 160,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP PRO MFP M28W 48,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn 173,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP Laserjet M435nw 250,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET PRO M28A 43,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M404dw 75,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 55,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M227fdn 80,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP M130FW 61,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M26A 59,500,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP M277N 180,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 330,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M477fdn 215,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP 135w 48,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP 137fnw 61,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP 178nw 75,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M180n Multifunction Laser 108,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M183fw 85,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M26NW 67,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP MFP M436dn 190,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M436n 150,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP Neverstop Laser MFP 1200w 52,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 477FDW 370,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M426dw 320,000,000 2 ساعت پیش  
اچ پی HP pro M479fdn 120,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M181FW 127,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M277DW 250,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M428dw 105,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 160,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری M127fn 166,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
اچ پی HP لیزری M127fw 149,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 12 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother DCP-L2540DW 75,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother FAX-2950 106,500,000 2 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother MFC-L2700DW Laser 85,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 633CDW 74,000,000 2 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon ImageCLASS MF635Cx 115,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 75,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
کانن Canon MF416dw لیزری 190,000,000 2 ساعت پیش کانولا 2 سال
کانن Canon Sensys MF628CW 55,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 132,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
الیوتی Olivetti PR4 SL 130,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 71,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Laserjet 2035N - سیاه و سفید 160,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
اچ پی HP 402DN 160,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Enterprise M608n 189,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laser 107a 29,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet 150a 48,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Enterprise M607dn 182,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Enterprise M609dn 290,000,000 2 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 68,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 70,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M107w 35,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 39,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M203dn 45,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402D 100,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M507DN 125,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605DN شبکه 350,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605N شبکه 228,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M607n 180,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M706N 230,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP M712dn 450,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Neverstop 1000w 53,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 150,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 12 ماه
اچ پی HP PRO M15A 29,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M255nw 69,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M404dn 56,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M501n 56,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL-L2320D 41,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother HL-L5000D 82,500,000 2 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL-L5200DW 92,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother HL-L6200DW 128,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP251dw 90,000,000 2 ساعت پیش کانولا 3 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 150nw Wireless 55,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 150nw Wireless 55,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP color laserjet pro M454dn 88,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet M254NW 110,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M281FDW 170,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452NW Color شبکه 130,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M553DN 170,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اچ پی HP M750DN 670,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M750N Color 630,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 270,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother MFC-9140CDN 64,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MX-14 23,500,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA 307se 620,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3008a 500,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-Studio 306SE 620,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4508a 650,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 455 270,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-Studio 456SE 650,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 457 650,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-STUDIO 656 700,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 657 700,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-Studio 856 980,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 857 980,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2303A 150,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2309A 240,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2809A 250,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی 2550 620,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی ES2050 620,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی ES2505 620,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh MP 2014AD 150,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh MP 2014D 11,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 110,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR351 80,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP AR451 80,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP AR-452X 600,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 120,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020N 410,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6023N 39,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6026NV 650,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-M460N 750,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-M620U 440,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X201D 198,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X202 150,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-2301N رنگی 500,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-350 80,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP MX-M362N 125,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-M363N 125,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP MX-M453U 125,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP MX-M503N 125,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon ImageRUNNER 2520 200,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta C258 1,520,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 140,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ELPLP88 4,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS-504 4,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
سانیو SANYO سانیو SANYO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سانیو SANYO PLC-XU73 4,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-X1250 4,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 380 70,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-330II Thermal 42,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 70,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo RP200 13,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA TP1000 18,500,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 750,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M 950,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
3m 270,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 950,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,150,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کابل افزایش طول USB 5M 450,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کابل پرینتر 5 متری 150,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo C-1100 19,000,000 2 ساعت پیش طلایی نیکیتا 2 سال
رمو Remo C-2100 50,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MM - 836 35,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 28,000,000 2 ساعت پیش طلایی نیکیتا 2 سال
نیکیتا Nikita SD 9511 125,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita SD-9355 85,000,000 2 ساعت پیش طلایی نیکیتا 2 سال
نیکیتا Nikita Silver Plus 110,000,000 2 ساعت پیش طلایی نیکیتا 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Plus N-204 99,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Intech P1000 8,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 8,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
PGM EZ 8,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پروگرس Perogress 8,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 1,650,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC TA210 54,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 75,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 75,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
بیکسلون BIXOLON slp-tx420 87,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON slp-tx423 82,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra ZT420 صنعتی 650,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP CS-2130 7,500,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-123N 1,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-128 c 700,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-2607P 2,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-506W 1,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-531WH 750,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-782C 1,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 20MK400H 20 Inch 25,400,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
ال جی LG 22MK400H-B 22 Inch 30,100,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
ال جی LG 20MK400 20inch 24,200,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
ال جی LG 22MP58VQ-PB IPS 22inch 70,000,000 2 ساعت پیش مادیران 2 سال
ال جی LG 24MK430H B 24 inch 42,500,000 2 ساعت پیش مادیران 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus "19 VS197D - LED 23,600,000 2 ساعت پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
ایسوس Asus VP228H 21.5inch 34,600,000 2 ساعت پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
ایکس ویژن X.VISION ایکس ویژن X.VISION
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس ویژن X.VISION XK2410H 24inches 31,700,000 2 ساعت پیش مادیران 2 سال
ایکس ویژن X.VISION XL2020AI 19.5inch 22,500,000 2 ساعت پیش مادیران 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS 272P4QPJKEB 27inch 75,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma HD141X 170,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M545S 75,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M555S 78,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M565S 85,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 76,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 103,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma UHD40 410,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپتما Optoma W316 100,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma X343e 100,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-W05 77,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 51,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 74,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 250,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-W29 200,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-W41 185,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 210,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 106,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 83,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-X31 71,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 117,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 151,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 308,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH-TW610 233,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 510,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 870,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PH300 48,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M333XSG 139,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC NP-V260X 14,100,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC NP-V302X 108,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ان ای سی NEC P501X 155,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC PA703W 400,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ان ای سی NEC PA903X 690,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC VE-303XG 110,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117AH 47,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS506 78,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
بنکیو BenQ MS527 83,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 51,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ mx550 93,500,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 160,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 678,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 450,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 66,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 92,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 85,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 170,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 230,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 110,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 140,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 180,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 12 ماه
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 215,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ S2440 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CD1 Mobile جیبی 62,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 29,500,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
سونی SONY VPL-EX295 48,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-FX35 359,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon LV-X320 87,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic 502X 87,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic M1 87,500,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ویو سونیک ViewSonic M1 mini 62,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ویو سونیک ViewSonic جیبی M1 Plus 98,000,000 2 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/21
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و ...
1400/01/21
اواخر ۲۰۲۰ بود که اپل از چهار گوشی سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد و حالا طبق جدیدترین گزارش Counterpoint Research، نسخه استاندارد این خانواده به پرفروش‌ترین گوشی جهان در ژانویه ۲۰۲۱ تبدیل شده است.
1400/01/21
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
1400/01/18
سیگنال در حال آزمایش سیستم جدید پرداخت ارز دیجیتال به نام «Signal Payments» است که بر بستر پلتفرم «MobileCoin» اجرا می‌شود.
1400/01/16
با گسترش گوشی های هوشمند و تبلت ها، پاوربانک ها (شارژرهای قابل حمل) طرفداران بسیاری پیدا کرده اند. پاوربانک دستگاه مناسبی برای شارژ کردن گوشی های هوشمند و تبلت ها در زمان هایی که دسترسی به پریز برق و شارژر ندارید و یا به مسافرت رفته اید، هستند.
1400/01/16
شایعاتی که پیش‌تر درباره پایان کار بخش موبایل ال‌جی منتشر شده بود درست از آب درآمد و زیان‌دهی متوالی کسب و کار تلفن‌های هوشمند این شرکت بالاخره مشکل‌ساز شد...
1400/01/15
در سال ۲۰۱۴ از اوبر به خاطر تبعیض قائل شدن علیه افراد نابینا و سگ‌های راهنمای این افراد شکایت شد و این شرکت در نهایت دو سال بعد پذیرفت که جریمه‌ای ۲.۶ میلیون دلاری را بابت این پرونده پرداخت کند...
1400/01/11
تراشه‌های ARM در محصولات مختلفی از گوشی‌های هوشمند گرفته تا لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی برخی سرورهای ابری هم به چنین چیپ‌هایی مجهز شده‌اند.
1400/01/11
در میان لیست کنسول های بازی پرطرفدار در بازار، 10 محصول را باید جزو گران‌ترین موارد به شمار آورد.
‌گزیده اخبار روز
1400/01/29
معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی کرونا با بیان اینکه فعلا از وضعیت قرمز خارج نخواهیم شد، گفت: حدود ۲۱ هزار نفر هم افرادی بودند که مثبت بودند و سفر رفتند و نقض قرنطینه کردند.
1400/01/29
هلیکوپتر «نبوغ» ناسا قرار بود ۲۵ فروردین در آسمان مریخ به پرواز در بیاید، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا ناسا رسما اعلام کرده که آزمایش پرواز نبوغ را ۳۰ فروردین انجام می‌دهد.
1400/01/29
با سقوط قیمت بیت کوین به ۵۲ هزار دلار، معادل ۹٫۲ میلیارد دلار رمزارز در خرید استقراضی در یک ساعت لیکوید شد.
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/28
ریگ استخراج اسیک اتر جدیدی در راه است؛ آیا اما عرضه‌‌ی آن مشکل کمبود کارت‌ گرافیک انویدیا را حل خواهد کرد؟
1400/01/28
قیمت دوج‌کوین دیروز با یک جهش تقریبا ۲۰۰ درصدی تا حوالی ۴۵ سنت بالا رفت، بنابراین میزان رشد این رمزارز از ابتدای سال ۲۰۲۱ از ۶۰۰۰ درصد بیشتر شده است.
1400/01/25
کمپانی گوگل در تاریخ 15 ژوئن 2021 اقدام به حذف برنامه Play Movie از تلویزیون هوشمند ال جی، سامسونگ و Vizio و همچنین دستگاه های Roku خواهد کرد و خرید فیلم در این تلویزیون ها و دستگاه ها به برنامه YouTube منتقل می شود.
1400/01/25
فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعی‌های متعدد برق‌ این شهر باشیم.
1400/01/25
در شرایطی که صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت خودروسازان خارجی، به خصوص فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران شده است، کارشناسان در این زمینه، نظرات مختلفی دارند.
1400/01/24
بررسی بازار نشان می‌دهد در پی رونمایی انویدیا از پردازنده‌ی مرکزی گریس، ارزش سهام اینتل با افت ۴٫۱۸ درصدی مواجه شده؛ اما ارزش سهام انویدیا افزایش پیدا کرده است.