لیست قیمت‌های ماشینهای اداری خلیج فارس 1400/07/28

تلفن فروشگاه / شرکت: واحد دیتا2-88490141واحدکپی7-88490164واحدپرینتر فاکس اسکنر88490374اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-530 125,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 31,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON Perfection V370 43,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON V600 Photo Scanner 85,000,000 23 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON V800 190,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON WORKFORCE DS-1660W 45,000,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Scanjet 200 Flatbed 65,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 300 Flatbed 65,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اچ پی HP Scanjet N9120 700,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed 123,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 195,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 91,000,000 23 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 168,000,000 23 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 450,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek SmartOffice PS286 Plus 28,000,000 23 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 330,000,000 23 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 400,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon DR-C240 135,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon DR-F120 60,000,000 23 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-M160II 170,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 126,000,000 22 ساعت پیش کانولا 1 سال
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 265,000,000 23 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2420 270,000,000 23 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 270,000,000 23 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3200 950,000,000 23 ساعت پیش فوژان اکسوم 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 42,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 36,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 9,000,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 6,200,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
iVision 78FTW 41,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 38,500,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسمارت تاچ smart touch اسمارت تاچ smart touch
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسمارت تاچ smart touch T82 IR 49,800,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard TT84 84inch 53,500,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی بورد iBoard آی بورد iBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی بورد iBoard Classical Series 78 Inches 151,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress DTO78i-4 95,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
پراگرس progress P70 IRD 95,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 54,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA Interactive 80,000,000 23 ساعت پیش مادیران 1 سال
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 42,800,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,500,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,300,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 48,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,150,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 10,300,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 13,500,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 15,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,800,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,300,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 11,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,300,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta 180*180 5,500,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 10,300,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,500,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 180 * 180 سقفی دستی 6,500,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 9,800,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI 3پایه دار 180*180 6,800,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI 3پایه دار 200*200 12,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مابی MABI سقفی برقی 180*180 12,500,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L1110 35,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L1300 150,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L1455DFW 230,000,000 23 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L810 Inkjet 127,000,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 95,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON M1120W 56,500,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON WORKFORCE WF‑7110DTW 41,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ITS L3060 55,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON L3150W 51,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON WORKFORCE WF-7710DWF 59,500,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 420,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laser Jet Pro M479fdw 200,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP PRO MFP M28W 60,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn 220,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP Laser MFP 135a 48,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet M435nw 280,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET PRO M28A 48,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M404dw 101,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 77,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M227fdn 170,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP M130FW 83,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M26A 72,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP M277N 290,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 395,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M477fdn 440,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP 135w 59,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP 137fnw 65,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP 178nw 120,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M180n Multifunction Laser 108,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M183fw 115,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M26NW 83,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP MFP M428FDW 165,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M436dn 200,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M436n 140,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP Neverstop Laser MFP 1200w 55,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 477FDW 453,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M426dw 360,000,000 23 ساعت پیش  
اچ پی HP pro M479fdn 180,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M181FW 310,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M277DW 380,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M428dw 130,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 280,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری M127fn 340,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother DCP-L2540DW 71,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother FAX-2950 106,500,000 22 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother MFC-L2700DW Laser 85,000,000 22 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-7024D 375,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 633CDW 74,000,000 22 ساعت پیش کانولا 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 94,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
کانن Canon MF416dw لیزری 190,000,000 22 ساعت پیش کانولا 2 سال
کانن Canon Sensys MF628CW 120,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 150,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
الیوتی Olivetti PR4 SL 135,500,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 74,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Laserjet 2035N - سیاه و سفید 250,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
اچ پی HP 402DN 220,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Enterprise M608n 195,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laser 107a 32,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet 150a 88,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet 2055D 200,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Enterprise M607dn 184,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Enterprise M609dn 355,000,000 22 ساعت پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 68,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 70,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M107w 30,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 59,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 65,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M203dn 45,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402D 135,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M507DN 132,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605DN شبکه 350,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605N شبکه 228,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M607n 150,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M706N 370,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اچ پی HP M712dn 470,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Neverstop 1000w 53,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 220,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 12 ماه
اچ پی HP PRO M15A 39,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M255nw 69,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M404dn 85,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M501n 80,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL-L2320D 41,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother HL-L5000D 82,500,000 22 ساعت پیش نیکاسا 1 سال
برادر Brother HL-L5200DW 92,000,000 22 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother HL-L6200DW 128,000,000 22 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP251dw 90,000,000 22 ساعت پیش کانولا 3 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 150nw Wireless 74,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 150nw Wireless 100,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP color laserjet pro M454dn 140,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet M254NW 300,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M281FDW 275,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452NW Color شبکه 330,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M553DN 200,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اچ پی HP M750DN 1,500,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M750N Color 1,150,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 293,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP Pro M254dw 195,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother MFC-9140CDN 64,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MX-14 23,500,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA 307se 620,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3008a 800,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-Studio 306SE 620,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4508a 650,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 455 270,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-Studio 456SE 650,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 457 650,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-STUDIO 656 700,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 657 700,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-Studio 856 980,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 857 980,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2303A 190,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2309A 240,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2809A 250,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی 2550 620,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی ES2050 620,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh MP 2014AD 230,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh MP 2014D 200,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 110,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR351 80,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP AR451 80,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP AR-452X 600,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 180,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020N 420,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6023N 470,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6026NV 650,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-M620U 440,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X201D 198,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X202 180,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-2301N رنگی 500,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-M362N 125,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-M363N 125,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP MX-M453U 125,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
شارپ SHARP MX-M503N 125,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta C258 1,520,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 300,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ELPLP88 4,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS-504 4,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
سانیو SANYO سانیو SANYO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سانیو SANYO PLC-XU73 4,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-X1250 4,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 380 70,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-330II Thermal 42,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 70,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo RP200 13,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA TP1000 18,500,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10M 750,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
15M 950,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
3m 270,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 950,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
20M ( بیست متر ) 1,150,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 300,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 300,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کابل افزایش طول USB 5M 450,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کابل پرینتر 5 متری 150,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo C-1100 19,000,000 23 ساعت پیش طلایی نیکیتا 2 سال
رمو Remo C-2100 50,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MM - 836 35,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 33,000,000 23 ساعت پیش طلایی نیکیتا 2 سال
نیکیتا Nikita SD 9511 125,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita SD-9355 95,000,000 23 ساعت پیش طلایی نیکیتا 2 سال
نیکیتا Nikita Silver Plus 120,000,000 23 ساعت پیش طلایی نیکیتا 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Plus N-204 99,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Intech P1000 8,300,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 8,300,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
PGM EZ 8,800,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پروگرس Perogress 8,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 1,650,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC TA210 54,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 82,500,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 18 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 75,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
بیکسلون BIXOLON slp-tx420 87,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON slp-tx423 82,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra ZT420 صنعتی 650,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP CS-2130 7,850,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-123N 1,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-128 c 700,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-2607P 2,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-506W 1,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-531WH 750,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP EL-782C 1,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 20MK400H 20 Inch 25,400,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
ال جی LG 22MK400H-B 22 Inch 30,100,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
ال جی LG 20MK400 20inch 24,200,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
ال جی LG 22MP58VQ-PB IPS 22inch 70,000,000 22 ساعت پیش مادیران 2 سال
ال جی LG 24MK430H B 24 inch 42,500,000 22 ساعت پیش مادیران 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus "19 VS197D - LED 23,600,000 22 ساعت پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
ایسوس Asus VP228H 21.5inch 34,600,000 22 ساعت پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
ایکس ویژن X.VISION ایکس ویژن X.VISION
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس ویژن X.VISION XK2410H 24inches 31,700,000 22 ساعت پیش مادیران 2 سال
ایکس ویژن X.VISION XL2020AI 19.5inch 22,500,000 22 ساعت پیش مادیران 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS 272P4QPJKEB 27inch 75,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma HD141X 170,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma HD29HLV 278,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M545S 75,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M555S 78,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M565S 85,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 76,000,000 23 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 103,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma UHD40 410,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپتما Optoma W316 100,000,000 23 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma W400LVe 370,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma X343e 100,000,000 22 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-W05 77,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 51,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 74,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 280,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-W29 200,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-W41 185,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 300,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 120,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 83,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-X31 71,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 145,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 151,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 308,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH-TW610 233,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 510,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 870,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PH300 48,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M333XSG 139,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC NP-V260X 14,100,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC NP-V302X 108,000,000 22 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ان ای سی NEC P501X 155,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC PA703W 400,000,000 23 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ان ای سی NEC PA903X 690,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ان ای سی NEC VE-303XG 110,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117AH 47,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 38,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS506 78,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 2 سال
بنکیو BenQ MS527 83,000,000 22 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 51,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ mx550 93,500,000 22 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 160,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 678,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 450,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 66,500,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 92,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 85,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 250,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 230,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 110,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 140,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 180,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 12 ماه
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 350,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ S2440 38,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CD1 Mobile جیبی 62,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 29,500,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
سونی SONY VPL-EX295 168,000,000 23 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-FX35 359,000,000 23 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon LV-X320 87,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic 502X 87,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic M1 87,500,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ویو سونیک ViewSonic M1 mini 62,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال
ویو سونیک ViewSonic جیبی M1 Plus 98,000,000 22 ساعت پیش خلیج فارس 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/07/27
پس از حدود سه سال، سرانجام PS5 موفق شد اولین کنسولی باشد که فروش آن در ایالات متحده آمریکا از نینتندو سوئیچ بیشتر است.
1400/07/24
جک دورسی به‌تازگی اعلام کرده که شرکت اسکوئر هم ممکن است به قطار استخراج بیت کوین بپیوندد و برای این منظور سیستمی ویژه بسازد.
1400/07/24
ایلان ماسک اخیرا در توییتی اعلام کرده که سرویس استارلینک شرکت اسپیس ایکس می‌تواند اینترنتی پرسرعت و با تاخیر پایین را در اختیار مسافران هواپیماها قرار دهد.
1400/07/21
لوکا دی مئو مدیرعامل رنو اخیرا نسبت به افزایش هزینه‌های خودروسازان اخطار داده و گفته این امر روز به روز در حال گرفتن شتاب بیشتری است.
1400/07/21
به گفته یکی از تحلیلگران، اپل به‌طور قطعی از نمایشگر مینی ال‌ای‌دی مشابه نمونه به‌کاررفته در آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی در مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ استفاده خواهد کرد.
1400/07/21
در روزهای گذشته و با وجود رکود و نبود مشتری ، بر قیمت برخی از تلویزیون‌ها در بازار ایران افزوده شده به طوری که گران‌ترین محصول این بازار 220 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
1400/07/20
گزارش ها از بازار خودرو نشان می دهد که قیمت دناپلاس تیپ دو دنده ای به ۳۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
1400/07/18
یک خریدار در لهستان سپتامبر سال گذشته میلادی یک کارت گرافیک RTX 3080 سفارش می‌دهد اما بنابر دلایل مختلفی این محصول به آن تحویل داده نمی‌شود.
1400/07/18
گوشی‌های سری آیفون ۱۳ با دوربین‌های بهبودیافته نسبت به نسل قبلی وارد بازار شده‌اند و بررسی‌های DxOMark هم چنین موضوعی را تایید می‌کنند.
1400/07/14
ایسر یک مدل لپ‌تاپ به‌ نام Aspire Vero معرفی کرده که در ساخت آن از پلاستیک بازیافتی استفاده شده است و ویندوز ۱۱ را اجرا می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1400/07/28
کارخانه تولیدی اخوان یکی از کارخانه های نام آشنا در کشور است که با سابقه درخشان خود چند سال پیاپی در زمینه تولید انواع سینک های ظرفشویی، روشویی، اجاق گاز و انواع هودهای آشپزخانه فعالیت می کند.
1400/07/27
طبق اخبار منتشرشده، گوشی سخت‌ جان Ulefone Armor 14 به تراشه‌ی هلیو جی ۳۵ مدیاتک به‌ همراه ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ ذخیره‌سازی مجهز شده است.
1400/07/27
اپل بعد از رویداد معرفی نسل جدید مک بوک پرو،‌ تراشه‌های M1‌ پرو M1 مکس و نسل سوم ایرپاد، از عرضه پارچه مخصوص تمیز کردن محصولات خود با قیمت ۱۹ دلار خبر داد.
1400/07/27
اپل پارسال با عرضه آیفون ۱۲ از شارژر ۱۲۹ دلاری MagSafe Duo رونمایی کرد که می‌تواند به‌طور همزمان آیفون و اپل واچ را شارژ کند. ولی ظاهرا این شارژر قادر به شارژ سریع جدیدترین نسل ساعت هوشمند اپل نیست.
1400/07/27
هر فصلی از سال ملزومات خاص خود را می‌طلبد و لباس زمستانی طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ملزومات فصل سرما است. خرید لباس زمستانی همواره یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی است که افراد با پایان فصل گرما و شروع دوره جدیدی از سال به استقبال آن می‌روند.
1400/07/27
در سال ۲۰۰۸ مایکروسافت به بیل گیتس گفت از ارسال ایمیل‌ «نامناسب» به یکی از کارمند زن دست بردارد؛ اما ماجرا از چه قرار بود؟
1400/07/25
بر اساس نظریه‌ای به نام مجموعه‌ی سببی ممکن است جهان هیچ آغازی نداشته باشد و بیگ‌بنگ تنها یکی از مراحل تکامل جهان باشد.
1400/07/25
در سال ۲۰۱۵ میلادی گروه جدیدی از داروها معرفی شد که می‌توانستند تاثیر بسیار زیادی روی پروسه افزایش سن و کاهش سرعت آن بگذارند.
1400/07/24
قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمزارز جهان روز شنبه با خوش‌بینی به چراغ سبز سازمان بورس و ارواق بهادار آمریکا به اولین بورس تجارت رمزارز این کشور، به روند رشد چند روز اخیر خود ادامه داد.
1400/07/24
به‌تازگی تحقیقاتی انجام شده است که ثابت می‌کند آمازون کالاهای برند خود را در جایگاهی بالاتر از محصولات دیگر شرکت‌ها قرار می‌‌دهد.