لیست قیمت‌های آرسین نت 1398/04/25

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188938025-88938026دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 115,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 26,900,000 7 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110P 4,900,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 2,220,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 8,500,000 7 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
نتیس netis نتیس netis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نتیس netis WF2414 2,000,000 7 ساعت پیش سیما سیستم 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 20,800,000 7 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Wireless AP5 3,050,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 6,600,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 3,700,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3200 Tri-Band 32,050,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 4,650,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 3,080,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 3,200,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA830RE Wireless Range Extender 4,700,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 4,950,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1042ND Wireless 2,750,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 1,600,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 3,300,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1160 2,200,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless 3,450,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys E1200-M2 3,920,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys E900-EE Wireless 2,610,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 15,900,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW301R 1,550,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
مرکوسیس Mercusys MW305R 1,970,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
مرکوسیس Mercusys MW325R 2,550,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 7,450,000 7 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DKVM-4U 6,180,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Switch TL-SG1008D - 8Ports 3,450,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 900,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,300,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 6,100,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 10,750,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 10,900,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 16,000,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 5,550,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 6,500,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 16,000,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 870,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 1,600,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 26,200,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 1,880,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 2,120,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 8,700,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 10,100,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 2,520,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-108 8-Port 3,400,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 4,330,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 4,150,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LGS116 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 13,200,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys SE2500 5-PORT GIGABIT 5,700,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 11,200,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 42,950,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 17,000,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 9,660,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 61,000,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108P 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 11,350,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LGS116P 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 18,400,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 15,950,000 7 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,220,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,250,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UE300 USB 3.0 2,160,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DFE-530TX 750,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 1,220,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 3,000,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-582 4,450,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda W322E N300 PCI Express Adapter 850,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 2,050,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T6E 5,050,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 700,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 1,150,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDN4800 4,900,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 1,250,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,150,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 2,550,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 1,320,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821NC 1,050,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 1,800,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,100,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 1,800,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 1,760,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-121 750,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-131 1,100,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-182 AC 1200 Dual Band 3,170,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N 150 USBDWA-123 740,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300UM 840,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK HA100 Bluetooth-Reciever 2,000,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 2,300,000 7 ساعت پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 2,650,000 7 ساعت پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL V304F 4,300,000 7 ساعت پیش پرشیا سیستم 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N14U 4,750,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
ایسوس Asus DSL-N16 6,350,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda D301v2 2,800,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 9,200,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 16,000,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 3,050,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8970 9,150,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 4,070,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 4,100,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 3,320,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2520U 580,000 7 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 3,100,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 3,000,000 7 ساعت پیش  
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 6,450,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-921 4G سیمکارتی 1,480,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-953 Wireless AC750 4G LTE ( سیمکارت خور ) 16,200,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
زایکسل ZyXEL زایکسل ZyXEL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زایکسل ZyXEL P-660RU-T1 v3s 800,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 1 سال
نتیس netis نتیس netis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نتیس netis DL4311 2,800,000 7 ساعت پیش سیما سیستم 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei CPE B3104G 1,100,000 7 ساعت پیش IDH 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei E8372 4G Wireless 6,200,000 7 ساعت پیش IDH 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 9,400,000 7 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7310 4G 11,000,000 7 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-720 2,950,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-932 D2 Portable 4G 7,440,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-932C 6,550,000 7 ساعت پیش آونگ 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei E5186-61a 16,150,000 7 ساعت پیش IDH 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.
1398/04/22
شرکت هایسنس برای نخستین بار از تلویزیون های ال سی دی دولایه خود در نمایشگاه CES سال جاری رونمایی کرد.
1398/04/22
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد که قیمت کالاها تا پایان تابستان امسال ثابت باقی بماند.
1398/04/20
یکی از عادت های خوب غذایی بخارپز کردن مواد غذایی است که طرفداران زیادی دارد. بخارپز، آب پز، کبابی کردن از بهترین روش های طبخ غذا هستند که این روزها به خوبی از آن ها استقبال می شود. یک شرکتی به تولید خوراک پز و آرام پز پرداخته که فرآیند پخت و پز را برای کاربران خود راحت کرده است.
1398/04/18
IBM پتنتی برای یک ساعت هوشمند ثبت کرده است که قابلیت تبدیل‌شدن به گوشی‌ هوشمند و همچنین تبلت‌ را دارد.
1398/04/17
خرید یک فلش مموری برای نیازهای شما ضروری است، مهم نیست که به چه منظوری از این ابزار استفاده می کنید، در اینجا میخواهیم نگاهی داشته باشیم به بهترین فلش مموری ها برای ذخیره فایل های شما، که به شما کمک کند تا...
1398/04/17
موزیلا به‌خاطر آزمایش‌های مربوط‌به استفاده از پروتکل DoH در مرورگر فایرفاکس، لقب خراب‌کار اینترنت را از نهادهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی در بریتانیا کسب کرد.
1398/04/11
از اواخر هفته گذشته، اختلالاتی در سیستم GPS پیش آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب‌وکارها منجر شد، به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این اختلال عمدی است.
1398/04/10
شرکت امنیتی کاسپراسکای از شناسایی برنامه های ویرایش عکسی خبر داده که یک بدافزار خطرناک سارق پول در آنها مخفی شده است. این برنامه ها در فروشگاه گوگل پلی نیز وجود دارد.
1398/04/09
ده سال پیش سامسونگ موبایلی ۳ اینچی و با سخت افزار معمولی را معرفی کرد که از سیستم عامل جدید گوگل به نام اندروید بهره می برد.
‌گزیده اخبار روز
1398/04/23
اگر شما هم یکی از آن میلیون‌ها نفر در جهان هستید که از راه دور کار خود را انجام می‌دهند، سرعت اینترنت یکی از مهمترین نکاتی است که با آن درگیر خواهید بود. اما آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده‌اید که سرعت اینترنت در کشور ما در مقایسه با معیار جهانی چگونه است؟
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.
1398/04/22
شرکت هایسنس برای نخستین بار از تلویزیون های ال سی دی دولایه خود در نمایشگاه CES سال جاری رونمایی کرد.
1398/04/22
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد که قیمت کالاها تا پایان تابستان امسال ثابت باقی بماند.
1398/04/22
ویدئو پروژکتورهای کلاسی یا آموزشی معمولاً به آن دسته از ویدئو پروژکتورهایی اطلاق می‌شود که مناسب کلاس‌های درس دانشگاه، مدارس و یا اتاق‌های کنفرانس شرکت‌ها وادارات هست. ویژگی بارز این ویدئو پروژکتورها کیفیت مناسب در کنار قیمت منطقی می‌باشد.
1398/04/20
اخیرا وزارت ارتباطات پیشنهاداتی برای استخراج ارز دیجیتال در ایران و قانونی کردن ماینینگ بیت کوین و سایر پول های رمز پایه به دولت ارائه کرده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
1398/04/20
یکی از عادت های خوب غذایی بخارپز کردن مواد غذایی است که طرفداران زیادی دارد. بخارپز، آب پز، کبابی کردن از بهترین روش های طبخ غذا هستند که این روزها به خوبی از آن ها استقبال می شود. یک شرکتی به تولید خوراک پز و آرام پز پرداخته که فرآیند پخت و پز را برای کاربران خود راحت کرده است.
1398/04/20
شرکت سامسونگ سال ها است که در صدر لیست برترین برندهای تولید کننده تلویزیون، گوشی هوشمند و کامپیوتر قرار می گیرد اگرچه سایر محصولات این غول فناوری جهان نظیر لوازم خانگی هوشمند نیز حرف های زیادی برای گفتن دارند.
1398/04/18
IBM پتنتی برای یک ساعت هوشمند ثبت کرده است که قابلیت تبدیل‌شدن به گوشی‌ هوشمند و همچنین تبلت‌ را دارد.
1398/04/18
مرکز آمار ایران گزارشی مربوط به ۷ شاخص مهم اقتصاد ایران مربوط به فصل زمستان ١٣٩٧ را منتشر کرد.