لیست قیمت‌های آرسین نت 1398/12/01

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88938025-88938026دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 125,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE610 6,650,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415D 5,500,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 26,900,000 20 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110P 2,250,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 5,300,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 2,100,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 9,600,000 20 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
نتیس netis نتیس netis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نتیس netis WF2414 1,950,000 20 ساعت پیش سیما سیستم 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 2,650,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH400 4Port USB 3.0 1,700,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 3,950,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 4,200,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 2,100,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 3,120,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 20,800,000 20 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-AC5300 Tri-Band 60,000,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AP500 22,500,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 6,300,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 3,000,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3200 Tri-Band 25,500,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 11,650,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP245 14,100,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 3,350,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 11,200,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 2,980,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 4,450,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 1,800,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841HP High Power Wireless 4,600,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 2,990,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 2,900,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 7,500,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco 2911/K9 24,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys E1200-M2 3,920,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys E900-EE Wireless 2,610,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 15,900,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW301R 1,550,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
مرکوسیس Mercusys MW305R 1,850,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 7,450,000 20 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 7,500,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 7,450,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-300SC 7,050,000 6 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 4,400,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda TEF1105P 5-port 4,850,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 4,750,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK SG108E 4,500,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 850,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,020,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,300,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 4,450,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 4,150,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 5,350,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 13,000,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 1,690,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 5,100,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 2,500,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 10,700,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 8,850,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 12,180,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 2,400,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 4,000,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 4,700,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 13,400,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 920,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 1,050,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 1,350,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 26,200,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 1,700,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 1,650,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 2,430,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 8,100,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 2,300,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-108 8-Port 3,300,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 22,100,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco WS-C2960G-24TC-L 14,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960S-24TS-L 23,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L 115,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L 75,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3750G-12S-S 26,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیسکو Cisco WS-C3750V2-48PS-S 14,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 4,330,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 4,150,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LGS116 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 13,200,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys SE2500 5-PORT GIGABIT 5,700,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0105P-E 662,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E 17,240,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108PE 8Port 7,950,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 11,200,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 38,000,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 14,850,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 9,280,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 45,100,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S 11,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108P 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 11,350,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LGS116P 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 18,400,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 15,950,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E/M 14,050,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision ds-3e0318p-e 38,560,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0318P-E/M 34,450,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E 58,320,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E/M 44,650,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E1326P-E 69,430,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,100,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UE300 USB 3.0 2,150,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DFE-530TX 750,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 1,250,000 20 ساعت پیش ایزی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda W311M 700,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MA 900,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 660,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W322E N300 PCI Express Adapter 1,250,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T6E 5,050,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T9E AC1900 6,750,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 830,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 900,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDN4800 4,900,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 1,240,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 840,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,130,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 2,300,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 980,000 20 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 1,850,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 1,940,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 1,620,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-121 710,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 2,060,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 830,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300UM 840,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 8,550,000 6 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-700SC 8,550,000 6 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 18,800,000 6 روز پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 2,250,000 20 ساعت پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 2,650,000 20 ساعت پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL V304F 4,750,000 20 ساعت پیش پرشیا سیستم 3 سال
UTEL V301 3,300,000 6 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N16 7,450,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda D301v2 2,550,000 20 ساعت پیش شرکتی 7 روز
تندا Tenda D810R 520,000 20 ساعت پیش ورسان 38 ماه
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 9,200,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 12,300,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 4,000,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 2,650,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-2520U 1,000,000 20 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2750U 3,450,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 هفته
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 6,150,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-953 Wireless AC750 4G LTE ( سیمکارت خور ) 17,000,000 20 ساعت پیش شرکتی 7 روز
زایکسل ZyXEL زایکسل ZyXEL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زایکسل ZyXEL P-660RU-T1 v3s 950,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 1 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei CPE B3104G 10,500,000 20 ساعت پیش IDH 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWM-156 3G 2,500,000 20 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link DWM-157 2,500,000 20 ساعت پیش ایزی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei E8372 4G Wireless 6,900,000 20 ساعت پیش IDH 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 8,500,000 20 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7310 4G 10,100,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932C 7,400,000 20 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-M921 رومیزی 14,000,000 20 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 2,500,000 20 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/11/29
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوهای سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
1398/11/26
هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.
1398/11/21
گروهی از هکرها برای مدتی کنترل حساب‌های کاربری رسمی فیسبوک روی پلتفرم‌های توییتر و اینستاگرام را در دست گرفتند.
1398/11/19
فاکسکان، مهم‌ترین شریک اپل در تولید آیفون، برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا سراغ تولید ماسک‌های پزشکی خواهد رفت.
1398/11/16
فوجی فیلم در مراسمی در لندن از دوربین X100V رونمایی کرد. این دوربین از حسگر 26.1 مگاپیکسلی نسل چهارم X-Trans CMOS و پردازنده سیگنال تصویر X-Processor 4 بهره برده و به گفته سازنده برای عکاسان خیابانی تولید شده است.
1398/11/15
تصاویر و مشخصات اصلی و قیمت گوشی هوشمند Captain America (با کدنام احتمالی نوکیا 5.2) افشا شد.
1398/11/14
مایکروسافت اعلام کرد به افرادی که ایرادهای کنسول بازی ایکس باکس را گزارش کنند، جایزه‌ی نقدی تا ۲۰ هزار دلار پرداخت خواهد کرد.
1398/11/13
رئیس اتاق اصناف خاش گفت: خرید و فروش هر گونه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا بر حسب تاکیدات وزارت در سطح این شهرستان و کشور ممنوع است.
1398/11/12
به نظر می‌رسد که اپل هفته را آن طور که انتظار داشت به پایان نبرد، زیرا پارلمان اروپا رای مثبت خود در رابطه با استفاده از یک شارژر مشترک برای تمامی گوشی‌های هوشمند را صادر کرد.
1398/11/08
کولرهای Wraith شرکت AMD از خنک‌کننده‌های حرفه‌ای بازار پردازنده است. البته نمونه‌های تقلبی این کولرها مشکلات زیادی برای کاربران ایجاد می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1398/11/30
مرسدس AMG از یک قایق با قدرت ۲۷۰۰ اسب بخاری رونمایی کرد. در کنار این قایق AMG از یک نسخه‌ی G63 نیز به‌طور خاص برای همین قایق طراحی شده است.
1398/11/29
باتوجه به نیاز کشور به وجود نرم‌افزاری جامع برای برای ساماندهی خانه‌های خالی از سکنه، سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی می‌شود.
1398/11/29
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوهای سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
1398/11/28
بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات اصلاحی برای رفع كاستی‌های موجود در برخی بانک‌ها آغاز شده است و در روزهای آتی، شاهد بهبود مشکلات رمز دوم پویا خواهیم بود.
1398/11/28
اخیرا کاربری از مدیرعامل اینستاگرام پرسیده چرا با وجود این که دو ماه هم از سال ۲۰۲۰ می‌گذرد، هنوز برنامه اختصاصی برای آیپد توسعه داده نشده است. سوال این کاربر ذهن بسیاری دیگر را هم مشغول کرده بود، ولی اکنون می‌دانیم علت چیست...
1398/11/26
بورینگ کمپانی ایلان ماسک اخیرا توانسته حفر یکی از تونل‌های مرکز همایش لاس وگاس را با موفقیت به پایان برساند.
1398/11/26
هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.
1398/11/26
در طول تاریخ، انسان همواره به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با گذشته بوده است و باید بدانید که نتیجه تحقیقات باستان شناسان همواره منجر به کشف آثار باستانی بسیار ارزشمند و اطلاعات مهم می شود، در این مقاله قصد داریم منطقه را که به عنوان قدیمی ترین زیستگاه بشر شناخته می شود معرفی کنیم
1398/11/23
وب سایت آی ماینر به عنوان پیشرفته ترین و معتبرترین سامانه آنلاین خرید و اجاره ماینر ، با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت خود را در بازار ایران آغاز کرد.
1398/11/21
گروهی از هکرها برای مدتی کنترل حساب‌های کاربری رسمی فیسبوک روی پلتفرم‌های توییتر و اینستاگرام را در دست گرفتند.