لیست قیمت‌های آرسین نت 1399/04/23

تلفن فروشگاه / شرکت:دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 250,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 3,420,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 4,520,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 6,050,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 2,210,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 13,300,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 3,840,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,190,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 3,840,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys E1200-M2 4,490,000 1 ماه و 10 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 18,230,000 1 ماه و 10 روز پیش آواژنگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW301R 2,000,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
مرکوسیس Mercusys MW305R 2,700,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-300SC 7,730,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 6,000,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 920,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 1,100,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 2,800,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 5,010,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 6,040,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,300,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 8,120,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 5,330,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 5,070,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 6,730,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 2,150,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 5,100,000 1 ماه و 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 3,150,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 9,050,000 1 ماه و 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 12,500,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 4,500,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 5,200,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 14,000,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,150,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 1,300,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 1,270,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 1,620,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 22,230,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 1,920,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 1,950,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 2,950,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 8,990,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 2,700,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 6,500,000 1 ماه و 10 روز پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E 17,240,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 11,200,000 1 ماه و 10 روز پیش آواژنگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 46,480,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 11,070,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 15,950,000 1 ماه و 10 روز پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E/M 14,050,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision ds-3e0318p-e 38,560,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0318P-E/M 34,450,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E 58,320,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E/M 44,650,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E1326P-E 69,430,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,650,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-582 5,840,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda W311M 902,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 830,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 1,390,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDN4800 4,900,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 1,800,000 1 ماه و 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,120,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,540,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 1,530,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,650,000 1 ماه و 10 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 2,300,000 1 ماه و 10 روز پیش متم اف 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300UM 840,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 10,400,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-700SC 12,980,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 21,670,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 14,500,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 7,200,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
زایکسل ZyXEL زایکسل ZyXEL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زایکسل ZyXEL P-660RU-T1 v3s 2,100,000 1 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
نتیس netis نتیس netis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نتیس netis DL4311 5,800,000 1 ماه و 10 روز پیش سیما سیستم 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-720 3,850,000 1 ماه و 10 روز پیش آونگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/04/22
انواع خاصی از نمایشگرها هستند که ویژگیهای خاصی برای برخی کاربردهای خاص در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهند. قیمت این گونه مانیتورها به دلیل همین ویژگیها با قیمت مانیتورهای معمولی متفاوت است...
1399/04/22
وقتی موبایل شارژ ندارد به این فکر می‌کنیم که باید هر طور که شده یک پیریز برق پیدا کنیم، بدون اینکه فکر کنیم نباید موبایل خود را در «هر جا» به شارژ بزنیم.
1399/04/18
اینستاگرام قابلیت پین کردن کامنت‌ها به بالای صفحه را برای تمام کاربران دنیا فعال کرد. از این پس کاربران می‌توانند حداکثر ۳ نظر را به بالای صفحه سنجاق کنند.
1399/04/17
بر اساس گزارش‌های مالی رسمی شرکت ال‌جی، به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و سود عملیاتی محصولات این کمپانی طی بازه زمانی سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است.
1399/04/17
احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز رسماً اعلام می‌کند که محدودیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورویی لغو خواهد شد.
1399/04/16
MSI عضو جدیدی در خانواده‌ی نمایشگرهای حرفه‌ای خود معرفی کرد که قابلیت‌های متنوع و حرفه‌ای را درکنار بازدهی درخورتوجه مصرف نیرو ارائه می‌کند.
1399/04/16
باج‌افزاری موسوم به ThiefQuest یا EvilQuest کاربران سیستم‌عامل مک را تهدید می‌کند که ظاهرا از توانایی‌هایی برای استخراج رمز عبور کارت‌های اعتباری نیز برخوردار است.
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده دو کمپانی مخابراتی چینی هواوی و ZTE را به عنوان «تهدید امنیت ملی» شناسایی و دسترسی آنها به میلیاردها دلار کمک هزینه دولتی گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی را قطع کرد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
‌گزیده اخبار روز
1399/04/22
انواع خاصی از نمایشگرها هستند که ویژگیهای خاصی برای برخی کاربردهای خاص در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهند. قیمت این گونه مانیتورها به دلیل همین ویژگیها با قیمت مانیتورهای معمولی متفاوت است...
1399/04/22
مایکروسافت در حال همکاری با گوگل برای اطمینان از تعامل میان ابزارهای این دو شرکت و کمک به توسعه‌‌دهندگان برای افزودن وب اپلیکیشن‌های پیش رونده یا PWA به پلی استور است.
1399/04/22
وقتی موبایل شارژ ندارد به این فکر می‌کنیم که باید هر طور که شده یک پیریز برق پیدا کنیم، بدون اینکه فکر کنیم نباید موبایل خود را در «هر جا» به شارژ بزنیم.
1399/04/21
برنامه‌های گوگل برای افزایش نرخ به‌روزرسانی به نسخه‌های جدید اندروید تقریبا موفق بوده‌اند و اندروید ۱۰ اکنون سریع‌ترین نرخ به‌روزرسانی را دارد.
1399/04/18
دانش و فناوری کلید اصلی رفع وابستگی به درآمدهای نفتی است که از زمان شیوع ویروس کرونا و پیامدهای حاصل از آن ، اهمیت این موضوع بیشتر ملموس بوده است.
1399/04/18
بررسی کدهای داخلی فیسبوک مسنجر نشان می‌دهد که این پیام‌رسان به‌زودی قابلیت پشتیبانی از چت مشترک با واتساپ را اضافه خواهد کرد.
1399/04/18
اینستاگرام قابلیت پین کردن کامنت‌ها به بالای صفحه را برای تمام کاربران دنیا فعال کرد. از این پس کاربران می‌توانند حداکثر ۳ نظر را به بالای صفحه سنجاق کنند.
1399/04/17
اداره اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دانشجویان بین المللی که برای ترم پاییز ۲۰۲۰ ثبت نام کرده‌اند، باید در کلاس‌های دانشگاه یا کالج خود حضور داشته باشند.
1399/04/17
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۲هزار و ۶۳۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته گفت: متاسفانه ۲۰۰ تن از بیماران جان خود را از دست دادند.
1399/04/17
احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز رسماً اعلام می‌کند که محدودیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورویی لغو خواهد شد.