لیست قیمت‌های آرسین نت 1400/05/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188921633_02188932142دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 320,000 19 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 3,420,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 3,900,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 16,000,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,700,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 9,400,000 19 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,300,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 6,500,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 3,840,000 4 ماه و 8 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys E1200-M2 4,490,000 19 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 18,230,000 19 روز پیش آواژنگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW301R 2,000,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
مرکوسیس Mercusys MW305R 5,000,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-300SC 7,730,000 4 ماه و 8 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 1,900,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 2,050,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 5,200,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 5,010,000 4 ماه و 8 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 6,040,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 8,120,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 5,330,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 5,070,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 6,730,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,600,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 5,100,000 19 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 9,050,000 19 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 12,500,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 8,900,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 8,000,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 18,000,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,200,000 4 ماه و 8 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 1,650,000 4 ماه و 8 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 1,620,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 22,230,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 1,920,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,550,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 5,500,000 4 ماه و 8 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 17,200,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 4,600,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 6,500,000 19 روز پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E 17,240,000 19 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 11,200,000 19 روز پیش آواژنگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 46,480,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 11,070,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 15,950,000 19 روز پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E/M 14,050,000 19 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision ds-3e0318p-e 38,560,000 19 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0318P-E/M 34,450,000 19 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E 58,320,000 19 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E/M 44,650,000 19 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E1326P-E 69,430,000 19 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,400,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UE300 USB 3.0 2,150,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-582 5,840,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda W311M 1,690,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 2,000,000 4 ماه و 8 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,850,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,300,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDN4800 4,900,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 3,300,000 19 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,120,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,200,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,700,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,650,000 19 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,700,000 19 روز پیش متم اف 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300UM 2,000,000 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 10,400,000 4 ماه و 8 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-700SC 12,980,000 4 ماه و 8 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 21,670,000 4 ماه و 8 روز پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
UTEL V301 5,500,000 21 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda D301v2 4,000,000 19 روز پیش شرکتی 7 روز
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 4,250,000 19 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 5,300,000 19 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 6,500,000 19 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 6,200,000 19 روز پیش شرکتی 12 ماه
دی لینک D-Link DSL-2740U 6,200,000 19 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 4,200,000 19 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 18,900,000 19 روز پیش آونگ 3 سال
زایکسل ZyXEL زایکسل ZyXEL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زایکسل ZyXEL P-660RU-T1 v3s 2,650,000 19 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300D 4,000,000 4 ماه و 8 روز پیش  
نتیس netis نتیس netis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نتیس netis DL4311 5,800,000 19 روز پیش سیما سیستم 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-720 3,850,000 19 روز پیش آونگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/04/19
هرچه به معرفی نسل بعدی آیفون‌ها نزدیکتر می‌شویم، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها منتشر می‌شود. پس از انتشار تصاویری از کیس این محصولات، حالا شاهد افشای عکس‌های قالب خانواده آیفون ۱۳ هستیم.
1400/04/16
هواوی در نهایت تبلت هیبریدی میت پد 11 را با سیستم‌ عامل هارمونی 2 معرفی کرده است که قیمت مدل پایه‌ی آن از ۳۸۱ دلار شروع می‌شود.
1400/04/13
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت 5 ساله واردات لوازم‌ خانگی دست‌کم برای یک دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد.
1400/04/09
اولین ایرباد بی‌سیم استارتاپ Nothing با نام Nothing Ear (1) در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) معرفی خواهد شد.
1400/04/08
اپل از برخی تیم‌های کاری خود خواسته تا برای جلوگیری از افشای اسرار محرمانه و تجاری شرکت، در حین کار از دوربین مخصوصی شبیه به دوربین پلیس استفاده کرده و در محل کار حاضر شوند.
1400/04/08
شرکت سامسونگ الکترونیکس در جریان کنگره جهانی موبایل (MWC) از نسخه جدید رابط کاربری خود با نام One UI Watch برای ساعت‌های هوشمند خود رونمایی و اعلام کرد که تجربه استفاده از گلکسی واچ‌ها و گوشی‌های هوشمند را بیش از پیش عمیق خواهد کرد.
1400/04/07
ساعت‌ هوشمند رومیزی جدید لنوو با نام «اسمارت کلاک ۲» (Smart Clock 2) مجهز به داک مخصوص شارژ بی‌سیم معرفی شد که از دستیار هوشمند گوگل پشتیبانی می‌کند.
1400/04/02
توییتر در انتهای سال ۲۰۲۰ آزمایش قابلیتی را آغاز کرد که اجازه می‌داد کاربران توییت‌های خود را در استوری‌های صفحه اینستاگرام‌شان به اشتراک بگذارند.
1400/03/31
جدیدترین مانیتورهای گیمینگ Odyssey سامسونگ ابعاد مختلفی از ۲۴ اینچ تا ۲۸ اینچ دارند و از پنل تخت و نسبت تصویر ۱۶:۹ بهره می‌برند.
‌گزیده اخبار روز
1400/05/06
خودروی شاسی‌بلند بنتلی بنتایگا ۲۰۲۲ تا اواخر سال جاری میلادی بزرگ‌ترین رینگ‌های فیبر کربنی تولیدی جهان را دریافت خواهد کرد که بسیار سبک‌وزن و دارای استحکامی بیشتر از رینگ‌های آلومینیومی هستند.
1400/05/06
اینستاگرام با هدف جلب رضایت کاربران خود و رقابت با تیک تاک، مدت زمان ویدیوهای ریلز (Reels) را از ۳۰ ثانیه به یک دقیقه افزایش داد و این زمان را دو برابر کرد.
1400/05/05
آمازون شایعه‌ی مبنی بر برنامه‌های این شرکت برای پذیرش رمزارز از مشتریان خود را رد کرد؛ اما همچنان تأکید دارد که به حوزه رمزارز علاقه‌مند است.
1400/05/05
گزارش‌ها نشان می دهد که برای خرید چانگان CS ۳۵ در بازار باید ۴۸۷ میلیون تومان باید هزینه کرد.
1400/05/05
تسلا اخیرا جدیدترین گزارش مالی‌اش را منتشر کرده و در جلسه مربوط به آن، مدیرعاملش یعنی ایلان ماسک دوبار از باارزش‌ترین کمپانی دنیا، اپل انتقاد کرده است.
1400/05/05
محققان با مطالعاتی که اخیرا انجام دادند، توانستند ابزاری پوشیدنی بسازند که به فرد خطر سکته و یا حمله قلبی را اطلاع می‌دهد.
1400/05/05
گلکسی A52s با شماره مدل SM-A528B که نسخه‌ی جدید گلکسی A52 محسوب می‌شود، با تراشه‌ی اسنپدراگون 778G در گیک‌بنچ دیده شده است.
1400/05/04
نمونه اولیه پردازنده Core i9-12900K اینتل در مقایسه با Ryzen 9 5950X شرکت AMD، در بنچمارک‌های تک و چند تردی Cinebench سرعت بیشتری داشته است.
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/05/03
شیائومی اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده لوازم خانگی هوشمند خود را به بازار عرضه نماید.