لیست قیمت‌های آرسین نت 1399/01/22

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88938025-88938026نتیس netis نتیس netis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نتیس netis WF2414 1,900,000 12 ساعت پیش سیما سیستم 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 2,600,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH400 4Port USB 3.0 1,730,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 4,100,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 4,500,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 2,090,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 3,120,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda Wireless AP5 4,250,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AP500 17,750,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 6,420,000 12 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C2 V3 6,420,000 12 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 11,500,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 2,930,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 4,450,000 12 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 2,350,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 2,880,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys E1200-M2 4,490,000 12 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 18,230,000 12 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300D 4,800,000 12 ساعت پیش  
مرکوسیس Mercusys MW301R 1,550,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
مرکوسیس Mercusys MW305R 2,600,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-300SC 7,050,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 5,000,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 810,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 980,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 2,610,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 4,950,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 4,750,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 920,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,020,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 6,300,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 4,200,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 4,000,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 5,350,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 12,750,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 1,750,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 5,100,000 12 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 2,610,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 8,800,000 12 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 12,100,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 2,400,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 3,980,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 5,000,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 13,380,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 890,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 1,085,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 1,030,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 1,350,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 20,100,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 1,700,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 1,660,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 2,430,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 8,500,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 9,090,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 2,300,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-108 8-Port 3,300,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 23,800,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 6,500,000 12 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E 17,240,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108PE 8Port 8,780,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 11,200,000 12 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 39,200,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 14,850,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 9,280,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 45,100,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 15,950,000 12 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E/M 14,050,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision ds-3e0318p-e 38,560,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0318P-E/M 34,450,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E 58,320,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E/M 44,650,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E1326P-E 69,430,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 2 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda W311M 700,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 700,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W322E N300 PCI Express Adapter 1,250,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T6E 5,030,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 830,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDN4800 4,900,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 1,330,000 12 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 840,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,140,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 890,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 1,580,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 1,950,000 12 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 1,650,000 12 ساعت پیش متم اف 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-121 710,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 3,100,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 830,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300UM 840,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 10,700,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-700SC 8,550,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 18,800,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
UTEL V301 4,800,000 12 ساعت پیش پرشیا سیستم 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 9,000,000 12 ساعت پیش متم اف 3 سال
زایکسل ZyXEL زایکسل ZyXEL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زایکسل ZyXEL P-660RU-T1 v3s 1,800,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 1 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei CPE B3104G 10,000,000 12 ساعت پیش IDH 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-720 3,380,000 12 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DWR-M921 رومیزی 12,900,000 12 ساعت پیش ایزی 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.
1399/01/13
بینکیو به‌تازگی یک نمایشگر گیمینگ جدید را با نام Zowie XL2746S با امکانات جدید و پیشرفته مجهز به پنل TN معرفی کرده است
1399/01/11
سامسونگ در وبسایت امارات از گوشی اقتصادی سامسونگ گلکسی M11 رونمایی کرده که از دوربین سه گانه و باتری با ظرفیت بالا بهره می برد.
1399/01/09
رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت: قیمت بازار لوازم خانگی بستگی به نرخ ارز دارد و نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
1399/01/05
مینگ چی کو یکی از تحلیلگران نامدار بازار است که به صورت اختصاصی، گام‌های بعدی اپل را پیشبینی می‌کند. او اخیرا گفته یکی از آیفون‌های امسال که احتمالا ۶.۷ اینچی خواهد بود، از تکنولوژی لرزشگیر دست «سنسور شیفت» استفاده می‌کند.
1398/12/29
گوگل امروز اعلام کرده که ارائه نسخه‌های جدید مرورگر کروم و سیستم عامل کروم او اس را به دلیل تغییرات جدیدی که در وضعیت کاری پرسنلش انجام گرفته، موقتا متوقف خواهد کرد.
‌گزیده اخبار روز
1399/01/21
مایکروسافت اخیرا از تصاحب دامنه‌ی corp.com خبر داده است. ردموندی‌ها می‌گویند هدفشان از خرید corp.com این است که این دامنه‌ی خطرناک به‌دست افراد سودجو نیفتد.
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
آی ماینر (iminer) یک شرکت معتبر ثبت شده ایرانی در حوزه اجاره ماینر و استخراج بیت کوین است که برای شما این امکان را فراهم می‎کند تا بدون نیاز به دانش فنی و صرف وقت ، به استخراج بیت کوین و همچنین کسب درآمد از طریق استخراج ارزهای دیجیتال بپردازید.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
کسانی که به کارهای بازرگانی علاقمند هستند و قصد انجام مناقصات و مزایدات را دارند در اولین قدم باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند.کارت بازرگانی در واقع مجوزی است که دارنده آن می تواند در عرصه و واردات و صادرات به تجارت بپردازد...
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/16
مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای افراد در زمینه استفاده از گوشی پیش بیاید در خصوص مشکلات باتری بلک بری است، زیرا در حال حاضر این گوشی ها بسیار پرکاربرد بوده از این رو ما سعی کرده ایم در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت کنیم.
1399/01/15
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مردم در کشورهای مختلف قرنطینه شوند و در خانه بمانند. این کار استفاده از شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.