لیست قیمت‌های آرسین نت 1400/01/28

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188921633_02188932142



دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 400,000 25 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 3,420,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 7,900,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 9,000,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 3,200,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 16,000,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 9,000,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 10,500,000 25 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,600,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 9,000,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 3,840,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys E1200-M2 4,490,000 25 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 18,230,000 25 روز پیش آواژنگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW301R 2,000,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
مرکوسیس Mercusys MW305R 5,500,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-300SC 7,730,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 1,950,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 2,150,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 5,500,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 5,010,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 6,040,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,850,000 25 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,100,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 8,120,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 5,330,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 5,070,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 6,730,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,600,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 5,100,000 25 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 5,500,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 9,050,000 25 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 12,500,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 8,900,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 8,000,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 18,000,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 2,000,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,200,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 1,650,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 1,620,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 22,230,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 1,920,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,700,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 5,500,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 11,000,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 4,600,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 6,500,000 25 روز پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E 17,240,000 25 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 11,200,000 25 روز پیش آواژنگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 46,480,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 11,070,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 15,950,000 25 روز پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E/M 14,050,000 25 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision ds-3e0318p-e 38,560,000 25 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0318P-E/M 34,450,000 25 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E 58,320,000 25 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E/M 44,650,000 25 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E1326P-E 69,430,000 25 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,550,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UE300 USB 3.0 2,150,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-582 5,840,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda W311M 2,000,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 2,000,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 2,000,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 3,000,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDN4800 4,900,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 3,000,000 25 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,120,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 6,000,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 3,000,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,650,000 25 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,900,000 25 روز پیش متم اف 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300UM 2,000,000 25 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 10,400,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-700SC 12,980,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 21,670,000 25 روز پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
UTEL V301 6,500,000 25 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,000,000 25 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 6,000,000 25 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 8,000,000 25 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 6,200,000 25 روز پیش شرکتی 12 ماه
دی لینک D-Link DSL-2740U 6,200,000 25 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 6,100,000 25 روز پیش شرکتی 1 سال
زایکسل ZyXEL زایکسل ZyXEL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زایکسل ZyXEL P-660RU-T1 v3s 1,700,000 25 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300D 4,000,000 25 روز پیش  
نتیس netis نتیس netis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نتیس netis DL4311 5,800,000 25 روز پیش سیما سیستم 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-720 3,850,000 25 روز پیش آونگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/21
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و ...
1400/01/21
اواخر ۲۰۲۰ بود که اپل از چهار گوشی سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد و حالا طبق جدیدترین گزارش Counterpoint Research، نسخه استاندارد این خانواده به پرفروش‌ترین گوشی جهان در ژانویه ۲۰۲۱ تبدیل شده است.
1400/01/21
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
1400/01/18
سیگنال در حال آزمایش سیستم جدید پرداخت ارز دیجیتال به نام «Signal Payments» است که بر بستر پلتفرم «MobileCoin» اجرا می‌شود.
1400/01/16
با گسترش گوشی های هوشمند و تبلت ها، پاوربانک ها (شارژرهای قابل حمل) طرفداران بسیاری پیدا کرده اند. پاوربانک دستگاه مناسبی برای شارژ کردن گوشی های هوشمند و تبلت ها در زمان هایی که دسترسی به پریز برق و شارژر ندارید و یا به مسافرت رفته اید، هستند.
1400/01/16
شایعاتی که پیش‌تر درباره پایان کار بخش موبایل ال‌جی منتشر شده بود درست از آب درآمد و زیان‌دهی متوالی کسب و کار تلفن‌های هوشمند این شرکت بالاخره مشکل‌ساز شد...
1400/01/15
در سال ۲۰۱۴ از اوبر به خاطر تبعیض قائل شدن علیه افراد نابینا و سگ‌های راهنمای این افراد شکایت شد و این شرکت در نهایت دو سال بعد پذیرفت که جریمه‌ای ۲.۶ میلیون دلاری را بابت این پرونده پرداخت کند...
1400/01/11
تراشه‌های ARM در محصولات مختلفی از گوشی‌های هوشمند گرفته تا لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی برخی سرورهای ابری هم به چنین چیپ‌هایی مجهز شده‌اند.
1400/01/11
در میان لیست کنسول های بازی پرطرفدار در بازار، 10 محصول را باید جزو گران‌ترین موارد به شمار آورد.
‌گزیده اخبار روز
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/28
ریگ استخراج اسیک اتر جدیدی در راه است؛ آیا اما عرضه‌‌ی آن مشکل کمبود کارت‌ گرافیک انویدیا را حل خواهد کرد؟
1400/01/28
قیمت دوج‌کوین دیروز با یک جهش تقریبا ۲۰۰ درصدی تا حوالی ۴۵ سنت بالا رفت، بنابراین میزان رشد این رمزارز از ابتدای سال ۲۰۲۱ از ۶۰۰۰ درصد بیشتر شده است.
1400/01/25
کمپانی گوگل در تاریخ 15 ژوئن 2021 اقدام به حذف برنامه Play Movie از تلویزیون هوشمند ال جی، سامسونگ و Vizio و همچنین دستگاه های Roku خواهد کرد و خرید فیلم در این تلویزیون ها و دستگاه ها به برنامه YouTube منتقل می شود.
1400/01/25
فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعی‌های متعدد برق‌ این شهر باشیم.
1400/01/25
در شرایطی که صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت خودروسازان خارجی، به خصوص فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران شده است، کارشناسان در این زمینه، نظرات مختلفی دارند.
1400/01/24
بررسی بازار نشان می‌دهد در پی رونمایی انویدیا از پردازنده‌ی مرکزی گریس، ارزش سهام اینتل با افت ۴٫۱۸ درصدی مواجه شده؛ اما ارزش سهام انویدیا افزایش پیدا کرده است.
1400/01/24
جدیدترین SSD برند XPG که GAMMIX S70 BLADE نام دارد، در دو مدل معرفی شده است، به سرعت خواندن متوالی ۷۴۰۰ مگابایت ‌بر ثانیه دست می‌یابد و با ضمانت پنج ساله به بازار عرضه می‌شود.
1400/01/24
رمزارز محبوب بیت کوین پس از فراز و نشیب‌هایی که طی ماه‌های گذشته از سر گذراند، اکنون موفق شده رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند. قیمت بیت کوین در ساعاتی از روز سه شنبه ۲۴ فروردین‌ماه از مرز ۶۳ هزار دلار عبور کرد.
1400/01/23
تقریبا یکسال قبل شرکت مخابرات از اینترنت VDSL در ایران رونمایی کرد، و شروع به ارائه سرویس در برخی از مناطق از کشور نمود. حال ممکن است ...