لیست قیمت‌های آرسین نت 1399/11/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188921633_02188932142دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 400,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 3,420,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 9,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 9,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 6,000,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 16,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 9,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 10,500,000 9 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 5,600,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 9,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 3,840,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys E1200-M2 4,490,000 9 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 18,230,000 9 روز پیش آواژنگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW301R 2,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
مرکوسیس Mercusys MW305R 4,300,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-300SC 7,730,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 1,950,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 2,150,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 5,500,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 5,010,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 6,040,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,950,000 9 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,200,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 8,120,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 5,330,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 5,070,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 6,730,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 2,150,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 5,100,000 9 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 5,700,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 9,050,000 9 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 12,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 8,900,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 8,000,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 18,000,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 2,000,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,200,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 1,650,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 1,620,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 22,230,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 1,920,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,700,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 5,700,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 11,000,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 4,600,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 6,500,000 9 روز پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E 17,240,000 9 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 11,200,000 9 روز پیش آواژنگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 46,480,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 11,070,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 15,950,000 9 روز پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E/M 14,050,000 9 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision ds-3e0318p-e 38,560,000 9 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0318P-E/M 34,450,000 9 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E 58,320,000 9 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E/M 44,650,000 9 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E1326P-E 69,430,000 9 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,550,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UE300 USB 3.0 2,150,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-582 5,840,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda W311M 2,000,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 2,000,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 3,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDN4800 4,900,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 3,000,000 9 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,120,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 6,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 3,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,650,000 9 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,900,000 9 روز پیش متم اف 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300UM 1,950,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 10,400,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-700SC 12,980,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 21,670,000 9 روز پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
UTEL V301 7,000,000 9 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,500,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 6,400,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 8,500,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 6,200,000 9 روز پیش شرکتی 12 ماه
دی لینک D-Link DSL-2740U 7,100,000 9 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 7,000,000 9 روز پیش شرکتی 1 سال
زایکسل ZyXEL زایکسل ZyXEL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زایکسل ZyXEL P-660RU-T1 v3s 2,150,000 9 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300D 4,000,000 9 روز پیش  
نتیس netis نتیس netis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نتیس netis DL4311 5,800,000 9 روز پیش سیما سیستم 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-720 3,850,000 9 روز پیش آونگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/11/07
اگر کاربر دستگاه خانگی هوشمند الکسا آمازون اکو هستید و پیوسته به دنبال به روز رسانی های این دستگاه هوشمند باشید می توانید از ویژگی جدید الکسا آمازون اکو بهره مند شوید که شامل حفط حریم خصوصی افراد می شود.
1399/11/06
به ‌احتمال زیاد گلکسی واچ ۴ یا گلکسی واچ اکتیو سامسونگ به حسگر گلوکز خون مجهز خواهند شد. این ویژگی برای افراد مبتلا به دیابت مناسب خواهد بود.
1399/11/05
پلیس ایالات متحده به‌ کمک اپل واچ توانسته است موقعیت گروگان‌گیر و گروگان را شناسایی کند.
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/10/24
ریزر در نمایشگاه CES 2021 از نمونه اولیه ماسک N95 با طراحی منحصر به فرد رونمایی کرد که از طراحی شفاف برخوردار بوده و به سیستم تهویه هوا و میکروفون مجهز شده است.
1399/10/20
انتخاب یک موس گیمینگ مناسب از دغدغه های کاربران حرفه ای و علاقه مند به گیم است. گیمرها به قطعات کامپیوتر پیشرفته، یک مانیتور صفحه عریض خوب و کیبورد و همینطور موس گیمینگ خوب نیاز دارند. ممکن است برخی از کاربران فکر کنند که نیازی به موس گیمینگ ندارند چرا که تمام موس ها با دو دکمه و یک چرخ اسکرول می توانند از عهده ی انجام بازی ها بربیایند...
1399/10/20
هوش مصنوعی گوگل به نام MuZero می‌تواند بازی‌های دارای پایان باز و قانون محور را انجام بدهد. این اولین‌بار است که یک هوش مصنوعی توانایی اجرای دو نوع بازی‌ متفاوت دارد.
1399/10/15
مدت‌هاست خبرهای غیر رسمی مختلفی در مورد پرچمداران گلکسیS21 سامسونگ منتشر می‌شود؛‌ اما اکنون کره‌ای‌ها رسما اعلام کرده‌اند که قصد دارند روز پنجشنبه 25 دی‌ماه گوشی‌های هوشمند جدید این سری را رونمایی کنند.
1399/10/14
ال‌جی دیسپلی که در سال‌های گذشته سعی کرده است تلویزیون‌ نامرئی نامرئی تولید کند، در CES ۲۰۲۱ مدل مفهومی آن را به نمایش خواهد گذاشت.
‌گزیده اخبار روز
1399/11/07
اگر کاربر دستگاه خانگی هوشمند الکسا آمازون اکو هستید و پیوسته به دنبال به روز رسانی های این دستگاه هوشمند باشید می توانید از ویژگی جدید الکسا آمازون اکو بهره مند شوید که شامل حفط حریم خصوصی افراد می شود.
1399/11/07
رئیس جمهور جدید آمریکا، جو بایدن به تازگی اعلام کرده دولت آمریکا تمام ناوگان فدرال شامل خودروها، کامیون‌ها و SUVها را با وسایل نقلیه الکتریکی ساخت آمریکا تعویض خواهد کرد...
1399/11/07
هکرها به یکی از دیتابیس‌های فیسبوک حاوی شماره تلفن‌های کاربران دسترسی پیدا کرده و در حال فروش آنها از طریق بات تلگرام هستند.
1399/11/06
به ‌احتمال زیاد گلکسی واچ ۴ یا گلکسی واچ اکتیو سامسونگ به حسگر گلوکز خون مجهز خواهند شد. این ویژگی برای افراد مبتلا به دیابت مناسب خواهد بود.
1399/11/06
با اینکه اپل پیشتر تأیید کرده بود سری آیفون ۱۲ و لوازم جانبی مگ‌سیف ممکن است عملکرد لوازم پزشکی مثل ضربان‌سازها و دستگاه‌های شوک الکتریکی را مختل کنند...
1399/11/05
پلیس ایالات متحده به‌ کمک اپل واچ توانسته است موقعیت گروگان‌گیر و گروگان را شناسایی کند.
1399/11/05
به گفته‌ی مدیر ارشد ردمی، این شرکت به‌زودی یک مدل گوشی گوشی گیمینگ مقرون‌به‌صرفه تولید و راهی بازار خواهد کرد.
1399/11/05
نوکیا سال گذشته میلادی از چندین گوشی هوشمند جدید رونمایی کرد و ظاهرا این روند در ۲۰۲۱ هم ادامه دارد.
1399/11/04
اکثر افراد هدست و هدفون را با هم اشتباه میگیرند. از هدست به جای هدفون استفاده می کنند و از هدفون به جای هدست. بعضی از افراد هم هر دو را به یک اسم می شناسند. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت میان هدست و هدفون آشنا کنیم و به ویژگی های هر کدام بپردازیم. امیدواریم در انتها کمکی به افزایش اطلاعات و انتخاب آگاهانه تر شما کرده باشیم.
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.