لیست قیمت‌های آرسین نت 1399/07/10

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188921633_02188932142دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 250,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 3,420,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 4,520,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 6,050,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 2,210,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 13,300,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 5,500,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 8,500,000 4 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,900,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 3,030,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 3,840,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys E1200-M2 4,490,000 4 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 18,230,000 4 روز پیش آواژنگ 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW301R 2,000,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
مرکوسیس Mercusys MW305R 4,300,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-300SC 7,730,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 17,000,000 4 روز پیش ایزی 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda S105 5-Port 920,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S108 8-Port 1,100,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda S16 16Port 2,800,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda TEF1105P 5-port 5,010,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 6,040,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,800,000 4 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,150,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 8,120,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 5,330,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 5,070,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 6,730,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 2,150,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 5,100,000 4 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 3,150,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 9,050,000 4 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 12,500,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 4,500,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 8,000,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 18,000,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,500,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 1,700,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 1,650,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 1,620,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 22,230,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 1,920,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 1,950,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 4,600,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 11,000,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 2,700,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 6,500,000 4 روز پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E 17,240,000 4 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-08P 8Port 11,200,000 4 روز پیش آواژنگ 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 46,480,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 11,070,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 15,950,000 4 روز پیش آواژنگ 3 سال
هایک ویژن HikVision هایک ویژن HikVision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایک ویژن HikVision DS-3E0109P-E/M 14,050,000 4 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision ds-3e0318p-e 38,560,000 4 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0318P-E/M 34,450,000 4 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E 58,320,000 4 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E0326P-E/M 44,650,000 4 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
هایک ویژن HikVision DS-3E1326P-E 69,430,000 4 روز پیش پارس ارتباط 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,150,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UE300 USB 3.0 2,150,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA-582 5,840,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda W311M 902,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
تندا Tenda W311MI 830,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,500,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,100,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDN4800 4,900,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,400,000 4 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,120,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,200,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,200,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,650,000 4 روز پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,300,000 4 روز پیش متم اف 3 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300UM 840,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DMC-515SC 10,400,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-700SC 12,980,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DMC-810SC 21,670,000 4 روز پیش آونگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
UTEL V301 7,000,000 4 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 14,500,000 4 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 7,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 7,900,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 9,600,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 8,300,000 4 روز پیش شرکتی 12 ماه
دی لینک D-Link DSL-2740U 6,350,000 4 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 7,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
زایکسل ZyXEL زایکسل ZyXEL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زایکسل ZyXEL P-660RU-T1 v3s 2,150,000 4 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
مرکوسیس Mercusys مرکوسیس Mercusys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مرکوسیس Mercusys MW300D 5,690,000 4 روز پیش  
نتیس netis نتیس netis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نتیس netis DL4311 5,800,000 4 روز پیش سیما سیستم 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-720 3,850,000 4 روز پیش آونگ 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/05
سامسونگ به زودی اولین گوشی با دوربین پنچ‌گانه خود را معرفی خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که چنین اتفاقی برای اولین بار در یک پرچمدار رخ نمی‌دهد
1399/06/31
شرکت علی بابا از کوچکترین رایانه ابری شخصی با وزن 60 گرم با نام «Wuying» رونمایی کرد. این رایانه کوچک با ابعادی به اندازه کف دست، در قلب خود سیستم قدرتمندی دارد و می‌‌تواند به راحتی جایگزین سیستم‌های دسکتاپ امروزی شود.
1399/06/31
گوشی هوشمند میان رده «ال‌ جی K42» با بهره‌مندی از چیپست هلیو P22، دکمه اختصاصی دستیار گوگل و دوربین چهارگانه در پنل پشتی رونمایی شد.
1399/06/31
تریو، شارژر بی‌سیم سامسونگ است که به‌صورت هم‌زمان توانایی شارژ سه دستگاه را دارد. بر اساس اعلام رسمی، تریو می‌تواند گوشی‌های سامسونگ را با توان خروجی ۹ وات شارژ کند.
1399/06/26
سونی با رد شایعات در مورد میزان تولید پلی استیشن ۵ اعلام کرد که از زمان شروع تولید انبوه هیچ‌گونه کاهش ظرفیتی اعمال نشده است.
1399/06/25
سامسونگ در دو سال گذشته از چندین سنسور شامل سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ایزوسل HM1 گوشی گلکسی S20 اولترا رونمایی کرده و حالا شاهد معرفی سنسورهای دوربین جدید این برند کره‌ای هستیم.
1399/06/25
در حالی که بازار خودرو با نبود مشتری روبروست و خرید و فروش اندکی در بازار صورت می‎گیرد، عقب نشینی قیمت‌ها در این بازار قطره چکانی و با سرعتی بسیار آهسته صورت می‌گیرد.
1399/06/24
ارزیابی قدرت ملی سایبری کشورها براساس گزارش جدید دانشگاه هاروارد می گوید که ایران در رتبه ۲۳ دنیا قرار گرفته است.
‌گزیده اخبار روز
1399/07/08
صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه اشکال، رنگ، ابعاد، فناوری و غیره داشته است. رنگ لوازم خانگی برای اکثر افراد بسیار اهمیت دارد زیرا مصرف کنندگان رنگ لوازم خود را مطابق با سلیقه و فضای منزل انتخاب می کنند...
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/08
ایلان ماسک به‌تازگی اعلام کرده است که طی ۱۰ سال آینده، فروش سالیانه تسلا به ۲۰ میلیون خودرو برقی خواهد رسید. این میزان، ۵۰ برابر تولید تسلا در سال ۲۰۱۹ است.
1399/07/07
کارت حافظه‌ی میکرو SD یک ترابایتی وسترن دیجیتال که با ضمانت سه ساله به بازار عرضه می‌شود طول عمر ۱۶ ساله دارد، برپایه‌ی حافظه‌ی ۹۶ لایه‌ی 3D NAND ساخته شده و مخصوص کارهای نظارتی است.
1399/07/07
کرونا از چندین ماه پیش تبدیل به بزرگترین بحران بشر شده و روزبه‌روز بر شمار مبتلایان و قربانیان آن افزوده می‌شود. اکنون این ویروس جان بیش از ۱ میلیون نفر را گرفته است.
1399/07/07
دانشمندان در یکی از جدیدترین روش‌های درمان سرطان از حمله مخفیانه مانند اسب تروا استفاده و سلول‌های سرطانی را بدون استفاده از دارو تخریب کردند.
1399/07/06
طبق گفته‌ی مقام‌های فیسبوک، مهندسان اینستاگرام موفق به برطرف‌کردن یک حفره امنیتی شده‌اند.
1399/07/06
پشتیبانی از حافظه DDR5 کمک فراوانی به APU جدید شرکت AMD برای کنار زدن پردازنده‌های گرافیکی پایین‌رده خواهد کرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/06
مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس خبر داد و گفت: این مصوبه از امروز قابلیت اجرایی دارد.