لیست قیمت‌های آی پی سورنا 1400/07/28

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-58926پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-HDV100 10,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-HDV130 12,450,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-HDV230 30,900,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 14,500,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NT551 16,900,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 92,700,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-HTS32 47,400,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBA 165,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBP 155,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBX 1,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA200 164,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 303,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE620 228,700,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 52,500,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-DT333 38,850,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 15,300,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT546 20,300,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T343 56,700,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7636 46,400,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 10,700,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 11,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 9,600,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 7,700,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-PRW110 46,400,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX_TG6711 9,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 4,050,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7705X 4,300,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 6,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 10,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG2511 9,300,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3411 6,100,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 7,850,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611BX 8,200,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 8,540,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3712 12,900,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 13,450,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 24,150,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 26,460,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 9,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGB110 5,900,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGC420 16,500,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE210 13,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF120 22,500,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF320 Dect 35,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF340 30,100,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF342 29,900,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 33,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 3,350,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS580 7,100,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5290 44,300,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5174 24,200,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت لینک KX-NS5130 7,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 19,600,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 19,600,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic 8Portکارت خط شهری-KX-TDA1180 29,900,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Analogue trunk card KX-TDA1186 8port 29,900,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Caller ID Card KX-TDA0193-8Port 27,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Caller ID card KX-TES82494 4,500,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5180 20,100,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Disa Card KX-TES82491 13,100,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Extension Card 16 Port KX-TDA0172 42,300,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Hybrid IP Card KX-TDA6174-16 Port 36,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NS5110 Voip Card 43,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NS5170 1,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NS5172 23,200,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0170 8Port-Extension Card 23,700,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 3 Port Options Card 23,700,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0192 پیغام گیر 8,550,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0196 Remote Card 27,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0290-24port 49,500,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA6382 کارت خطوط شهری 106,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TES82483 3Port analogue line 25,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TVM502 50,500,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Memory Expander Card KX-TDA6110 65,900,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Memory Expander Card KX-TDA6110 72,100,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Message Card KX-TDA0191 4port 33,500,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA0177 16Port 54,600,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA1178 24Port 57,700,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Slt Card KX-TES82480 2Port 24,200,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic SLT extension card KX-TDA6178 24port 80,300,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P105 2,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری نیم قلمی HHR-P107 2,800,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت ارتباطی Connection Card KX-TDA6111 62,000,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0110 Voip DSP Card 55,100,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0111 Voip Card 176,200,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط Start Trunk Card KX-TDA0181 16Port 59,700,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط داخلی Single line Card KX-TDA0174-16Port 39,600,000 25 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کنسول KX-DT590 20,300,000 25 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Proscend G.SHDSL 1210H 48,400,000 25 روز پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/07/27
پس از حدود سه سال، سرانجام PS5 موفق شد اولین کنسولی باشد که فروش آن در ایالات متحده آمریکا از نینتندو سوئیچ بیشتر است.
1400/07/24
جک دورسی به‌تازگی اعلام کرده که شرکت اسکوئر هم ممکن است به قطار استخراج بیت کوین بپیوندد و برای این منظور سیستمی ویژه بسازد.
1400/07/24
ایلان ماسک اخیرا در توییتی اعلام کرده که سرویس استارلینک شرکت اسپیس ایکس می‌تواند اینترنتی پرسرعت و با تاخیر پایین را در اختیار مسافران هواپیماها قرار دهد.
1400/07/21
لوکا دی مئو مدیرعامل رنو اخیرا نسبت به افزایش هزینه‌های خودروسازان اخطار داده و گفته این امر روز به روز در حال گرفتن شتاب بیشتری است.
1400/07/21
به گفته یکی از تحلیلگران، اپل به‌طور قطعی از نمایشگر مینی ال‌ای‌دی مشابه نمونه به‌کاررفته در آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی در مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ استفاده خواهد کرد.
1400/07/21
در روزهای گذشته و با وجود رکود و نبود مشتری ، بر قیمت برخی از تلویزیون‌ها در بازار ایران افزوده شده به طوری که گران‌ترین محصول این بازار 220 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
1400/07/20
گزارش ها از بازار خودرو نشان می دهد که قیمت دناپلاس تیپ دو دنده ای به ۳۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
1400/07/18
یک خریدار در لهستان سپتامبر سال گذشته میلادی یک کارت گرافیک RTX 3080 سفارش می‌دهد اما بنابر دلایل مختلفی این محصول به آن تحویل داده نمی‌شود.
1400/07/18
گوشی‌های سری آیفون ۱۳ با دوربین‌های بهبودیافته نسبت به نسل قبلی وارد بازار شده‌اند و بررسی‌های DxOMark هم چنین موضوعی را تایید می‌کنند.
1400/07/14
ایسر یک مدل لپ‌تاپ به‌ نام Aspire Vero معرفی کرده که در ساخت آن از پلاستیک بازیافتی استفاده شده است و ویندوز ۱۱ را اجرا می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1400/07/28
کارخانه تولیدی اخوان یکی از کارخانه های نام آشنا در کشور است که با سابقه درخشان خود چند سال پیاپی در زمینه تولید انواع سینک های ظرفشویی، روشویی، اجاق گاز و انواع هودهای آشپزخانه فعالیت می کند.
1400/07/27
طبق اخبار منتشرشده، گوشی سخت‌ جان Ulefone Armor 14 به تراشه‌ی هلیو جی ۳۵ مدیاتک به‌ همراه ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ ذخیره‌سازی مجهز شده است.
1400/07/27
اپل بعد از رویداد معرفی نسل جدید مک بوک پرو،‌ تراشه‌های M1‌ پرو M1 مکس و نسل سوم ایرپاد، از عرضه پارچه مخصوص تمیز کردن محصولات خود با قیمت ۱۹ دلار خبر داد.
1400/07/27
اپل پارسال با عرضه آیفون ۱۲ از شارژر ۱۲۹ دلاری MagSafe Duo رونمایی کرد که می‌تواند به‌طور همزمان آیفون و اپل واچ را شارژ کند. ولی ظاهرا این شارژر قادر به شارژ سریع جدیدترین نسل ساعت هوشمند اپل نیست.
1400/07/27
هر فصلی از سال ملزومات خاص خود را می‌طلبد و لباس زمستانی طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ملزومات فصل سرما است. خرید لباس زمستانی همواره یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی است که افراد با پایان فصل گرما و شروع دوره جدیدی از سال به استقبال آن می‌روند.
1400/07/27
در سال ۲۰۰۸ مایکروسافت به بیل گیتس گفت از ارسال ایمیل‌ «نامناسب» به یکی از کارمند زن دست بردارد؛ اما ماجرا از چه قرار بود؟
1400/07/25
بر اساس نظریه‌ای به نام مجموعه‌ی سببی ممکن است جهان هیچ آغازی نداشته باشد و بیگ‌بنگ تنها یکی از مراحل تکامل جهان باشد.
1400/07/25
در سال ۲۰۱۵ میلادی گروه جدیدی از داروها معرفی شد که می‌توانستند تاثیر بسیار زیادی روی پروسه افزایش سن و کاهش سرعت آن بگذارند.
1400/07/24
قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمزارز جهان روز شنبه با خوش‌بینی به چراغ سبز سازمان بورس و ارواق بهادار آمریکا به اولین بورس تجارت رمزارز این کشور، به روند رشد چند روز اخیر خود ادامه داد.
1400/07/24
به‌تازگی تحقیقاتی انجام شده است که ثابت می‌کند آمازون کالاهای برند خود را در جایگاهی بالاتر از محصولات دیگر شرکت‌ها قرار می‌‌دهد.