لیست قیمت‌های کیومیتا QMITA 1401/04/04

تلفن فروشگاه / شرکت: 02186124001-86124002- 021-58637اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-1630 61,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON DS-530 110,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON DS-870 220,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 40,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON V600 Photo Scanner 120,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 203,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 203,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD120 80,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 94,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 141,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AV5400 460,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB1000N 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250 315,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 320,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother ADS-3600W 291,872,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek eScan A350 180,000,000 1 روز پیش  
پلاستک Plustek SmartOffice PN30U 69,500,000 1 روز پیش  
پلاستک Plustek SmartOffice PN30U 69,500,000 1 روز پیش  
پلاستک Plustek SmartOffice PS286 Plus 72,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI5530C2 650,000,000 1 روز پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI5530C2 650,000,000 1 روز پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI6230 375,000,000 1 روز پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI6750 600,000,000 1 روز پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 240,000,000 1 روز پیش شرکتی 24 ماه
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 384,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI-7460 750,000,000 1 روز پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI-7480 750,000,000 1 روز پیش  
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon CANOSCAN LIDE 300 EMEA 54,000,000 1 روز پیش  
کانن Canon DR-6030C 945,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-C225 93,000,000 1 روز پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-C230 106,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-C240 145,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-F120 73,000,000 1 روز پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-F120 73,000,000 1 روز پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-M160II 230,000,000 1 روز پیش کانولا 18 ماه
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i1420 109,800,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak i3200 1,100,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak Ngenuity 9125DC 4,000,000,000 1 روز پیش  
کداک Kodak SCANMATE i1120 108,000,000 1 روز پیش  
ماستک Mustek ماستک Mustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ماستک Mustek IDOCSCAN D20 82,000,000 1 روز پیش  
ماستک Mustek iDocScan S20 65,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Futronic FS88H 38,500,000 1 روز پیش  
PISHGAMAN ASR-FP1000 26,000,000 1 روز پیش  
سوپریما Suprema سوپریما Suprema
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپریما Suprema Biomini 36,500,000 1 روز پیش  
سوپریما Suprema Biomini Combo 45,000,000 1 روز پیش  
سوپریما Suprema Biomini Slim 29,000,000 1 روز پیش  
اسکن زی SCANZEE اسکن زی  SCANZEE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکن زی SCANZEE BQS020 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اسکن زی SCANZEE BQS030w 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اسکن زی SCANZEE BQS050M 16,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision MiWand 2L 24,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus X51 138,000,000 1 روز پیش  
ایسوس Asus X51 144,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ROMANS LD-2130B 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
B8 Portable 9,890,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Data Scan IP-2050 5,700,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
Delta 2200 24,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Delta 331 21,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
EPOS CCD20 7,650,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
E-POS EC301 6,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Heroje H180U 7,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Heroje T5 34,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
MetroLogic MK-9540 8,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Newland HR3290-SF 71,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Sahand SND120 18,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Sunlux XL-626A 109,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Symbol LS-1902 20,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Symbol LS-6004 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Winson WAI-6000 26,400,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR 80DBWI 2D 23,990,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR 80DWI-OS دوبعدی 12,780,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS60CBW 18,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS-65LBW 21,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS-70DBR 17,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID اسکن تک آی دی Scantech ID
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکن تک آی دی Scantech ID LG710BT 28,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID N4060 33,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID N4070 33,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID SG700BT 18,550,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID V1010 5,890,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID V1030 5,890,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE SP-5010g-USB دوبعدی 13,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE SP-5013 19,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 3400 16,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm 4022 19,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 57,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اکسیوم Axiohm V4 18,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM 2200W 13,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM 2285 8,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM 2290 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM 3240 26,050,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ACS 3190 7,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys ACS-001 7,580,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 4430 116,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon 4132 22,900,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron HD3430 22,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 52,668,800 1 روز پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 14,900,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC PDT8223 خطی 35,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 14,900,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2131 18,917,400 1 روز پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 14,900,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 83,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 73,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 83,112,500 1 روز پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan I QM2400 73,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan Lite QW2100 14,900,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QW2170 9,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo QuickScan QR3100 Plus 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra DS9208 24,830,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra Symbol LS2208‎ 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F780WD Wireless 19,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 5250 26,260,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MD6200 2D Image 27,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MP8300 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MS3590 2D 28,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 5,300,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBS 1750 4,800,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBS 6700-2D 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA MBS-3880 22,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Hubble BC 5000 8,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Orbit 7190G 21,620,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Solaris 7980G 1D 66,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Stratos 2700 314,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 71,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell Voyager 1450G 1D 31,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Youjie YJ3300 15,800,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Legamaster 82C 137,000,000 1 روز پیش  
Legamaster 83N 129,000,000 1 روز پیش  
پارس برد 68inch 133,000,000 1 روز پیش  
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82C 137,000,000 1 روز پیش  
ای بورد eBoard 82N 129,000,000 1 روز پیش  
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P82-IR10 127,900,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus 65inch 620,000,000 1 روز پیش  
جی پلاس Gplus 75inch 752,000,000 1 روز پیش  
جی پلاس Gplus 86inch 1,180,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 23,000,000 1 روز پیش  
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 120,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 16,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 17,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 17,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 41,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 17,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 18,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 16,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 21,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 17,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta 180*180 11,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 21,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EcoTank ET-M3140 81,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank L3110 60,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank L3160 77,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank M1100 35,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank M1140d 43,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank M1170 dnw 79,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L1110 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L1300 175,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L1800 250,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L5190 Multifunction Inkjet 133,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L810 Inkjet 103,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L850 Inkjet 125,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON M1120W 53,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON WorkForce Pro WF-3720DWF 42,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Ink Tank Wireless 415 39,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Smart Tank 515 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon G1411 40,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G1400 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G1410 37,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G2411 66,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G3411 70,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA IP 7250 51,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iP7240 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iX6840 100,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ECOTANK M2140 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON ITS L3050 46,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON ITS L3060 69,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L3150W 68,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L6190 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 460,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser Jet Pro M479fdw 245,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP PRO MFP M28W 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 227FDW 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 521dw 315,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 7612 59,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser MFP 135a 59,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f 600,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laserjet M435nw 375,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet MFP 179fnw 148,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M1536dnf 107,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M283fdn 165,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M283fdw 183,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LASERJET PRO M28A 68,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M404dw 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130a 68,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M227fdn 118,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M479fnw 180,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M479fnw 180,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M521dn 290,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M130FW 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M26A 115,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M277N 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M283 fdw 185,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 420,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M426FDW laserjet wireless 430,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M477fdn 450,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M880z 1,360,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP 135w 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP 137fnw 86,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP 178nw 124,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M130nw 90,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M183fw 160,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M26NW 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M428FDW 170,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M436dn 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M436n 178,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Officejet 6500 32,800,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP OfficeJet Laser 3015 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro 477FDW 195,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M426dw 425,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP pro M479fdn 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M181FW 400,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M182n 118,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M225DN 276,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M227sdn 116,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M277DW 235,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M428dw 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M428fdn 157,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری 125NW 130,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 220,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری M127fn 310,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 280,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری Pro MFP M225dw 285,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother MFC-J2330DW InkBenefit 86,000,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother 2840 76,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother DCP-L2535D 58,500,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother DCP-L2540DW 102,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother DCP-L2540DW 106,000,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother DCP-L5500DN 126,000,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother DCP-L5500DN 128,000,000 1 روز پیش نیکاسا 36 ماه
برادر Brother DCP-T510W All-in-One Inkjet 58,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother DCP-T710W All-in-One Inkjet 76,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother FAX-2950 107,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother L6900DW لیزری 318,500,000 1 روز پیش نیکاسا 36 ماه
برادر Brother MFC J3930CDW 141,000,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-9330CDW Laser 130,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-J3530DW InkBenefit 117,000,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-L2700DW Laser 92,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-L5755DW 139,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-L8690CDW 196,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-L9570CDW 280,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 2829A 389,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 3018A 900,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3518A 960,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4518A 1,160,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG M2070W 85,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG MultiXpress K2200 135,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG Xpress M2070F 85,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-7024D 420,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-7024D 165,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP AR-7024D 390,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon imageCLASS MF264dw 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon imageCLASS MF269dw 135,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon IR-2530‎ Laser 30,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon iSENSYS MF112 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-Sensys MF231 Laser 70,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 176,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF249dw 245,000,000 1 روز پیش شرکتی 19 ماه
کانن Canon i-SENSYS MF3010 72,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF645Cx 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS MF734Cdw 380,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF232nW 60,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF236N 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF241D 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF244DW لیزری 148,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF247dw لیزری 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF267dw 81,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF416dw لیزری 195,000,000 1 روز پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon MF426dw 425,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF426dw 425,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF4450 147,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF631Cn لیزری 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon PIXMA MG2540s 17,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon PIXMA MG2545 17,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon لیزری i-SENSYS MF217w 98,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF216n 71,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF226dn 57,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C654 چندکاره 250,000,000 1 روز پیش شرکتی 6 ماه
لکسمارک Lexmark لکسمارک Lexmark
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لکسمارک Lexmark CX317dn 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
لکسمارک Lexmark MS 317DN 48,000,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
لکسمارک Lexmark MX517de 149,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 92,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L805 Inkjet 94,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON XP55 52,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother لیبل پرینتر PT-E110VP 20,200,000 1 روز پیش نیکاسا 18 ماه
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 84,180,000 1 روز پیش کامتل 12 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 401dw 215,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 402DN 270,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Enterprise M608n 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Jet Pro P1109w 43,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser 107a 41,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser 107a 41,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet 150a 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise M607dn 215,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise M608dn 375,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise M609dn 470,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M107w 44,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 108,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 102,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LASERJET PRO M15W 51,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M203dn 117,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M203dw 122,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M304a 51,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M404n 56,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LJ P1109 39,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M102A 47,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M102W 54,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M401dn 215,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402D 175,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402dne 255,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402DW 210,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402n 210,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M506DN 180,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M507DN 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M604DN شبکه 450,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M604N شبکه 400,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M605N شبکه 450,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M607n 225,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M706N 390,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M712dn 430,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP P2035 245,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP PRO M15A 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M203 dw 130,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M255dw 107,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M255nw 108,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M404dn 71,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M501dn 210,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL-L2320D 43,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-5000D 83,600,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L2365DW 60,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L2365DW 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L2370DN 54,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L3270CDW 76,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L5200DW 94,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L6200DW 135,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L6400DW 198,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG M2825nd 42,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG SL-2020W 55,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG SL-M3320ND 70,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG Xpress M2020 55,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG Xpress-M2020W 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP226DW 58,500,000 1 روز پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS LBP226DW 61,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS LBP2900 85,000,000 1 روز پیش  
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 59,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030w 64,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS LBP6230DW 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP 212DW 118,000,000 1 روز پیش شرکتی 20 ماه
کانن Canon LBP113W 84,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP113W 84,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon LBP214DW 145,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP5970 158,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF421dw 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
لکسمارک Lexmark لکسمارک Lexmark
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لکسمارک Lexmark E260DN 49,000,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
لکسمارک Lexmark MS417DN 58,000,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
لکسمارک Lexmark MS617dn 98,000,000 1 روز پیش نیکاسا 3 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 150nw Wireless 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP color laserjet pro M454dn 137,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet M254NW 380,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Proffesional CP5225dn 345,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452dn 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M452NW Color شبکه 119,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M551N 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M552DN 400,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553DN 470,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553n 520,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M750DN 990,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 360,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M254dw 380,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M452dW 132,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M454dw 155,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL-8360CDW 149,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-9140CDN 102,900,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon LBP611Cn 165,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Mega 3 DM-500 77,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
SMB–SM2010 60,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 2000 59,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارا PARA پارا PARA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارا PARA 900 180,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارا PARA NC-297 48,520,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX مکس MAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مکس MAX BS-210 35,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX BS-310 40,350,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX BS-510 59,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita LD-60 43,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita LD-90 40,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
(اثر انگشتی- کارتی)TPS-TA300CF 21,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
CF3000 38,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
CF4000 32,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
SABALA KB3 22,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
SABALAN- FA2 22,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Timax TX9 اثر انگشت 18,550,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TPS TF-800 40,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
UFace 602 59,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
uface402 87,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-103 20,560,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-109 19,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-110 18,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-141 20,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-920 39,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT CH101 30,350,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT F300 20,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT F400 30,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT I face 402 41,050,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT iface 702 40,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT K30 29,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT KF200 39,850,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT MB800 40,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT N30 24,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT TX628 30,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT U face 602 40,550,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZKT VF300 38,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی PalizAfzar PF 200 19,020,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی iCLOCK 360 20,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی iCLOCK 680 19,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی TK100 18,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی وتشخیص چهره iFace 402 40,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تشخیص چهره و اثر انگشت MB300 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کارتی، اثر انگشت و تشخیص چهره I Face 102 38,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سوپریما Suprema سوپریما Suprema
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپریما Suprema Bio Station 2 20,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سوپریما Suprema Bio Station A2 20,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3008a 1,050,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4508a 1,300,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2303A 180,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2309A 370,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es3508A 960,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh M2700 چند کاره 185,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ریکو Ricoh M2701 چندکاره 260,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ریکو Ricoh MP 2014AD 230,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ریکو Ricoh MP 2014D 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 165,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-4528U 1,300,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 167,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020D 390,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020N 410,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6023N 460,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6026NV 720,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6131n 750,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-M460N 1,750,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X201D 420,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X202 167,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X311N 740,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-2614N 1,200,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 2204 imageRUNNER 138,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 2525 270,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 4545i 1,300,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 6565i 1,500,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon C3025i 1,200,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon C5535i 1,500,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon IMAGE RUNNER 2206 170,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon IMAGE RUNNER 2206 170,000,000 1 روز پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon ImageRUNNER 2520 420,000,000 1 روز پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon ImageRUNNER 2520 420,000,000 1 روز پیش کانولا 18 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C452 220,000,000 1 روز پیش شرکتی 6 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C454E 250,000,000 1 روز پیش شرکتی 6 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta C652 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 6 ماه
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 291,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 47,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 300 سوپر پرینت 380,000 1 روز پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA LQ-2190 400,000 1 روز پیش  
میوا MEVA LQ-350 350,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
KP500 78,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Sango Aures Core i3 6100U 170,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Sango Aures Core i5 6200U 173,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک  Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Minio II D25 145,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
CBON CR-G825A 19,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
DELTA BABY 280A BT 21,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
DELTA BABY 280A WIFI قابل حمل 21,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
DELTA BABY 380A WIFI قابل حمل 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
Delta T70 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
Delta T80 30,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
E-POS EPECO-R-SU 26,580,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
GP-80250VN 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark TP510-USB SERIAL 12,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark TP850-USB LAN 65,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Ocom OCPP-88a 66,000,000 1 روز پیش  
Office SRP-8300 III 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Partsun SR 80350 18,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Posbank 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rongta RP326USE 28,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Rongta RPP200 15,550,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
sewoo LK-TL210 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-U60 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
T53 برچسبی 25,790,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
T80 26,580,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 28,930,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
Tozin sadr Ever One 19,800,000 1 روز پیش  
Tyson Ty-3318B 65,770,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
woosim PORTI-W40 57,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
woosim WSP-R341 53,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Xprinter D260N 17,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Xprinter Q260NL 18,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Xprinter XP C230N 18,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Xprinter XP-Q260III 52,380,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZEC 260EN 26,020,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Zonerich AB-88D 27,130,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20II 002 39,890,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON TM-T20II 003 38,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T20II 003 39,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON TM-T90 حرارتی 40,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON حرارتی TM-L90 40,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT HT300 57,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT TP808 36,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP80BE 21,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
استار Star استار Star
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
استار Star BSC10 18,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR POS 88A 44,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR POS58U 11,000,000 1 روز پیش  
اسکار OSCAR POS90 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR POS92 65,760,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm RP-328 19,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm RP80250+U 27,370,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PRT50 18,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8350 18,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON S2000 18,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP R210 51,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 63,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 76,000,000 1 روز پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SPP-R318 58,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP 380 59,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP 380 64,000,000 1 روز پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-330II Thermal 59,000,000 1 روز پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 64,000,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 64,000,000 1 روز پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 47,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 64,000,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 64,000,000 1 روز پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-352 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-352 PLUS II 47,530,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 39,000,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 37,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 39,000,000 1 روز پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 75,000,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 75,000,000 1 روز پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 59,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 72,000,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 66,000,000 1 روز پیش کامتل 12 ماه
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo p600 62,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo RP200 17,500,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
رمو Remo RP-300 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo RP-330 35,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra بلیط TTP 2130 33,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CT-E351 39,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CT-S651 52,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیکو SEIKO سیکو SEIKO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیکو SEIKO RP-D10 38,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیکو SEIKO RP-E11 65,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P30 29,120,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-P41 29,020,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL200 18,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo SLK-TS400 43,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo قابل حمل LK-P20 29,050,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA TP1000 16,800,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA TP1000W 45,000,000 1 روز پیش مادیران 17 ماه
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP-R241 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP-R350 57,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP فیدر  AR RP11 40,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
G&B طرح HP 79A 2,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 05A 2,400,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 06A 2,400,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 12A 250,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 17A 2,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 26A Black 3,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 30A 2,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 30A 2,400,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 44A 2,800,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 44A 3,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 49A 3,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 53A 3,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 78A 2,400,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 80a 2,800,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 83A CF283A 2,400,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 83A CF283A 2,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 85A 2,200,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP CF226A 2,700,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother TN-2260 2,200,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother TN-2280 مشکی 2,500,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother TN-2305 2,400,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
ردمکس Redmax ردمکس Redmax
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ردمکس Redmax طرح کانن 725 Black 250,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
ردمکس Redmax طرح کانن 725 Black 2,300,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP MX-238XT 2,700,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 737 250,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
کانن Canon 737 2,100,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 79A 250,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA T-2309U 2,450,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Adult UltraSoft Z-Band 8,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LK-2WBN Black/White 28,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LK-3WBN Black/White-9mm 2,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LK3YBP BLK/YELLo 2,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
CDخردکن ProTech SD 9355 70,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 1050HS 532,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 3250HS 900,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 325CI 270,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 46M 86,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 485CI 640,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 550C 24,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 62MC 74,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 73CI 76,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 79CI 79,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 450M 71,140,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 53C 64,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 60Cs 33,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Fellowes75CS 67,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Protech SD 9520 113,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Protech 468 30,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ProTech SD 9360 95,170,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ProTech SD 9670 75,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ProTech SD 9680 87,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Protech SD-9522 147,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo C-2200 29,750,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo C3400 55,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MM-350 38,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr MM-600C 28,160,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr MM-820 103,850,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita SD 9310 78,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
نیکیتا Nikita SD 9360 105,400,000 1 روز پیش  
نیکیتا Nikita SD468 31,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita SD-9520 100,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple iPhone 11 64GB 165,000,000 1 روز پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
اپل Apple iPhone 11 Pro 64GB 232,000,000 1 روز پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
اپل Apple iPhone 11 Pro Max 64GB 250,000,000 1 روز پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG Galaxy S20 FE 128GB 116,990,000 1 روز پیش مدیا پردازش 18 ماه
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei Honor 8A 32GB 22,950,000 1 روز پیش هما تلکام ( توسعه ارتباطات هما ) 18 ماه
هوآوی Huawei Honor 7s 16GB 15,600,000 1 روز پیش هما تلکام ( توسعه ارتباطات هما ) 18 ماه
هوآوی Huawei Honor 9A 64GB 33,990,000 1 روز پیش مدیا پردازش 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Novex TK-250 USE 27,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC TTP-244M Pro 41,600,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
CBON CL-S25IIB 51,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
Delta 2120 27,580,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
DELTA 4200PLUS 41,500,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
Delta 4300 50,160,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
E-POS 1125T 43,800,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
LEDEN LG-888 74,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 59,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
Rongta RP-80 37,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Sahand 58IIIk 27,580,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-3210E 63,830,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
SNBC BTP-3210E 63,830,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
SNBC BTP-3310E 65,750,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
SNBC BTP-L520 45,520,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-U100T 45,520,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
SNBC L42 35,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
SNBC L42 43,350,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
TSC 244 42,140,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
TSC 246 236,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC 246 mporo 201,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC Alpha- 2R 78,200,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
TSC Alpha-3R B 98,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
TSC Alpha-4L 105,876,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
TSC ME340 203,700,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
TSC T225 67,600,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TA210 53,800,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TE200 39,600,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TTP 2410M 26,384,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TTP-246M PLUS 202,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TYSSO PRP 250 27,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC 2410MT 261,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC ME240 208,000,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
صنعتی TSC MH240P 354,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC MX240 385,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC TTP 344M Plus 243,500,000 1 روز پیش دیتا تک 12 ماه
صنعتی TSC TTP-344M Pro LAN 243,170,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LW-300 58,510,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT HLP106D 38,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT MPT3 80,640,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT PPT2-A 35,460,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother PT-2700AR 58,510,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-750W 62,360,000 1 روز پیش نیکاسا 18 ماه
برادر Brother PT-7600 90,010,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-9800 PCN 100,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-D600 53,500,000 1 روز پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E100VP 20,256,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-E200 58,510,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-E300 53,300,000 1 روز پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E550 WVP 90,700,000 1 روز پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E850TKW 58,510,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-H110 12,400,000 1 روز پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother P-Touch PT-2030 58,510,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-P900W 99,890,000 1 روز پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-P950NW Wireless 144,750,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother QL-700 41,510,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother QL-800 41,310,000 1 روز پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother باتری خور - چاپ روی لمینیت PT-D200 58,510,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP-2200E 38,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-D220 59,400,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 78,470,000 1 روز پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 76,230,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON slp-tx420 61,900,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA B-EV4T 43,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA B-SA4T 391,760,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO 450D 58,510,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO coolClicks 13,710,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO Junior 13,710,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO OMEGA 13,710,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC ZEC-RP400 38,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo P600N 37,800,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 99,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GC420t 203dpi 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GK888 58,200,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra HC100 300dpi 179,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra TLP 2824 Plus 93,960,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZD220t 72,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZM600 203dpi 224,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 235,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT220 300DPI 373,500,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT230 203dpi 248,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT410 203dpi 260,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra zt411 292,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT420 صنعتی 741,300,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT610 261,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ساتو SATO ساتو SATO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ساتو SATO Sa-408 38,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CL-S621 181,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CL-S700 صنعتی 440,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CL-S700R صنعتی 578,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B24 90,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 202,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX EZ6250i 349,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 53,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX RT200i 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX RT730i 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX ZX420i 182,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP 4200 35,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBP 4300 38,300,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBP-1000 47,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 46,500,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE C343C Desktop 57,600,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE LP423A 82,300,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell PC42t 203dpi USB 64,900,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
هانیول Honeywell PC42t 203dpi USB 72,000,000 1 روز پیش نیکاسا 12 ماه
هانیول Honeywell PM42 300dpi 315,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio DJ-220 D 10,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DJ-240 D 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DJ-120 D 8,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DR-120 TM 13,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio FX-5800P 13,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio FX-991ES PLUS 4,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio MS-6NC 1,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 20MK400H 20 Inch 42,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 22MK400H-B 22 Inch 43,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 19M38A 18.5inch 39,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG 19M38A-B 18.5Inch 42,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 19M38HB 19inch 39,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 20MK400 20inch 40,300,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 20MK400AB 19.5inch 40,600,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 20MP38AB 19.5inch 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG 20MP38HB 19.5inch 42,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG 22MK430H-B 22 Inch 46,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 22MN430M 22inch 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 22MP58VQ-PB IPS 22inch 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG 24M38H 24inch 89,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 24MK400H 24 Inch 40,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 24MK430H B 24 inch 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 27MP59G GAMING 27inch 205,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus "19 VS197D - LED 38,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus "23 ML239H - LED 71,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus "27 VK278Q - LED 120,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus HA2402 24.1inch 170,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus LED VG248QE 24Inches 156,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus MG278Q 27inch 147,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus MZ27AQ 27 inch 166,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus PA328Q 32inch 300,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus PG248Q ROG Swift 24inch 137,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus VP228H 21.5inch 43,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus VP228HE 21.5 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus XG258Q 24 Inch 215,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایکس ویژن X.VISION ایکس ویژن X.VISION
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس ویژن X.VISION XK2410H 24inches 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ایکس ویژن X.VISION XL2020AI 19.5inch 44,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ایکس ویژن X.VISION XT2210H 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ XL2740 27 Inch 190,000,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ GC2870H 28Inch 210,000,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ GW2283 21.5inch 53,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ GW2381 22.5 inch 66,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ PD2700Q 27inch 160,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ PD3220U 32inch 330,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ PV270 27Inches 68,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ SW2700PT 260,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ SW271 27Inch 530,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ XL2720Z Gaming 27inch 164,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ ZOWIE XL2411P 24inch 104,000,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ ZOWIE XL2746S 27 inch 240,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus GDM-225JN 22INCH 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
جی پلاس Gplus 245JN 24 INCH 46,000,000 1 روز پیش  
جی پلاس Gplus 245JN 24 INCH 45,800,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
دل Dell دل Dell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دل Dell E2016H 19.5 Inch 39,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 22SF355 22Inch 69,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG LS19F355HN 19 Inch 46,000,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG LS22F350FHN-SF350 22inch 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG LS24F350FHEXXS 24inch 53,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG S19C325N Plus LED 18.5inche 42,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG S24E360HL 24inch 57,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43SE3DD 43Inch 295,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5B 43inch 295,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5C 295,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5D 43Inch 195,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5KC 43inche 240,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SE3D 49Inch 425,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SE3DD 49Inch 365,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SM5C 49Inch 400,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SM5D 49Inch 365,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SM5KC 49inche 280,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 55lv35 490,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
ال جی LG 55LV77A 880,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
ال جی LG 65SE3D 65Inch 490,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 65SM5D 65Inch 545,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LH-32RM1MX 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
پاناسونیک Panasonic LH-43RM1MX 272,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic LH-55RM1MX 55Inch 290,000,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 12 ماه
پاناسونیک Panasonic LH-65QM1KD 65Inch 440,000,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 12 ماه
پاناسونیک Panasonic TH-32EF1 190,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic TH-43LFE8 235,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic TH-65EF1 65Inch 420,000,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 12 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG DM48 48inc 251,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG PM43H 43Inch 273,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG PM49H 49Inch 341,000,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG PM49H 49Inch 310,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG PM55H 55Inch 435,000,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG PM55H 55Inch 439,000,000 1 روز پیش سام سرویس 12 ماه
سامسونگ SAMSUNG UD55E-B 55Inch 405,000,000 1 روز پیش سام سرویس 12 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP pnv550a 610,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP PN-VU551 460,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP PN-VW401 305,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP PN-Y436 325,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP PN-Y496 405,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP PN-Y556 430,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS BDL5586XL 55inch 210,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ EX3203R 31.5inch 233,000,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG CF390 24 Essential 45,200,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG CF390 Essential 27inch 69,000,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG LC27F390FHM 27inch 69,900,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Maxell MC EW3551 223,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Maxell MC EW4051 294,000,000 1 روز پیش  
Maxell MC-EX303E 125,600,000 1 روز پیش  
Maxell MC-EX4551 217,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Maxell MC-WX5501 446,000,000 1 روز پیش  
Maxell MC-WX5501 446,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DX322 110,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma DX322 110,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma HD142X 199,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD144X 186,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD146X 159,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma HD29 Darbee 291,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29He 220,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29HLV 250,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29HST 290,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD39 Darbee 225,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma M555S 82,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M565S 84,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M570s 98,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma M845X 103,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M865X 115,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M870x 90,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma M870x 90,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma S334e 86,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 80,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma S545 88,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma UHD35 300,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma UHD38 320,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma UHD40 388,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma W316ST 135,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma W334 130,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma W400LVe 145,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma X341 87,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 112,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma X371 109,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma XA520 100,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma ZH403 468,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 230,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 695Wi 515,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON CB-530 263,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 255,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON EB-2155W 342,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2247U 400,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 460,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 480,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-520 184,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 278,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-536WI 369,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 300,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 166,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-970 176,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-982W 219,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-992F 295,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON EB-E01 109,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-E10 115,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON EB-FH06 245,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON EB-FH52 250,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON EB-L1100U 1,250,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-L200F 510,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON EB-L200W 420,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-L520U 640,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON EB-S05 99,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 130,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 254,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 185,980,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 275,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 275,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W06 197,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W41 169,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 سال
اپسون EPSON EB-W42 225,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W51 201,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 88,800,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 129,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X06 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-X27 130,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X31 99,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 146,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X49 158,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X51 144,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 277,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 349,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5700 293,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 400,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 سال
اپسون EPSON EH-TW740 198,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW750 220,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 850,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PowerLite Pro Cinema LS10000 Laser 4K 485,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON TW7100 610,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON TW7300 545,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE جیبی P09 70,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PH30N 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG PH550 149,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-VE303G 89,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-VE303X 88,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X118H 88,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus P2B 110,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus B1M 78,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 106,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus P3B Portable 220,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اینکو inGCO اینکو inGCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اینکو inGCO EB-L400U 515,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ EH600 189,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EX600 170,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ GV1 98,700,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ i500 Smart 89,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ LU950 720,000,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ MH550 180,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MH560 210,000,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ MS506 92,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 98,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 87,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ ms550 102,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MX507 89,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX528 93,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX532 59,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX535 117,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ mx550 113,600,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX560 130,000,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ SX920 143,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH683 165,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TK700STi 425,000,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ TK800 440,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TK800M 326,000,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ W1090 180,000,000 1 روز پیش ماتریکس 18 ماه
بنکیو BenQ w11000 516,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1700 225,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ X12000 523,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic FRZ60 1,400,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 492,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 750,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800 868,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-FRZ50 1,190,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 108,000,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB355 112,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 188,900,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB425 180,000,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB426 194,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW373 162,000,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 167,000,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-MZ670 1,689,500,000 1 روز پیش شرکتی 12 سال
پاناسونیک Panasonic PT-MZ780 1,550,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 780,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ970 2,600,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ40 603,500,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ50 680,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ50 680,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ60 798,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 270,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW530 211,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 193,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 195,000,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 230,000,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 286,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 299,000,000 1 روز پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 385,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ HD5451 498,000,000 1 روز پیش  
ریکو Ricoh PJ WX4152N 485,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2440 85,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X3351N 293,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X5460 179,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 91,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 65,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 136,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 321,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 139,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 96,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 190,000,000 1 روز پیش  
سونی SONY VPL-EX455 158,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 220,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SW535 326,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX225 191,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 354,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon LV-WX370 188,000,000 1 روز پیش  
ویوسونیک ViewSonic ویوسونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوسونیک ViewSonic 502X 91,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic M1 mini 86,000,000 1 روز پیش  
ویوسونیک ViewSonic M1 Plus G2 130,000,000 1 روز پیش  
ویوسونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 98,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic PA503X 111,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic PG706HD 267,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic PX701HD 235,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic X10-4K 470,000,000 1 روز پیش  
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 69,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX302N 39,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 114,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4042WN 71,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 665,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L610 U 834,000,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG UD46C-B 46inch 150,000,000 1 روز پیش سام سرویس 12 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/03/30
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت لوازم خانگی قاچاق خبر داد و گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش یافت. چون پیش از آن مواد غذایی یارانه‌ای قاچاق و با درآمد آن، لوازم خانگی وارد می‌شد.
1401/03/30
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه، فاز اول طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان از امروز ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ در استان تهران اجرایی شد، از عدم تغییر نرخ مصوب نان خبر داد.
1401/03/29
میزو (Meizu) چند وقتی بود که از صحنه گوشی‌های هوشمند دور بود اما حالا برند جدید PANDAER این کمپانی در همکاری با «AYANEO» محصول تازه‌ای را توسعه داده‌ که کنسول دستی ویندوزی PANDAER x AYANEO است.
1401/03/28
یک مهندس نرم‌افزار کره‌ای به مناسبت پایان کار رسمی مرورگر اینترنت اکسپلورر (IE)، آرامگاهی نمادین را برای این نرم‌افزار ساخته که با طعنه روی آن نوشته شده است: «او ابزار خوبی برای دانلود سایر مرورگرها بود.» هزینه ساخت این سنگ قبر 330 دلار اعلام شده است.
1401/03/28
چند سناتور آمریکایی در نامه‌ای به وزیر بازرگانی این کشور خواستار توسعه‌ی استراتژی جدیدی مشابه اتحادیه‌ی اروپا شده‌اند تا گوشی‌سازان مجبور شوند از یک نوع درگاه شارژ در محصولاتشان استفاده کنند.
1401/03/28
ایلان ماسک در جلسه‌‌ای یک‌ساعته با کارمندان توییتر به‌طور غیرمستقیم اعلام کرده که احتمالاً تعدیل نیرو انجام خواهد شد. گزارشی تأییدنشده می‌گوید ماسک به‌دنبال اخراج ۹۰۰ نفر از کارکنان توییتر است.
1401/03/25
اپل اعلام کرده مک‌بوک پرو 13 اینچی جدید که مجهز به تراشه M2 است از روز جمعه 27 خرداد (17 ژوئن) به شکل بین‌المللی جهت سفارش موجود خواهد بود.
1401/03/22
اسلایدهای به‌ظاهر رسمی منتسب‌ به اینتل نشان می‌دهند لیتوگرافی هفت نانومتری این شرکت با فرض ثابت بودن مصرف انرژی، ۲۰ درصد فرکانس بیشتر نسبت‌ به لیتوگرافی ۱۰ نانومتری ارائه می‌دهد.
1401/03/21
در بازار لوازم دیجیتال می‌توان با بودجه‌ای حدود ۹ تا بیش از ۷۰ میلیون تومان نسبت به خرید لپ‌تاپ‌های محبوب و پرطرفدار اقدام کرد.
1401/03/21
تی وی باکس 4S MAX شیائومی بدون هیچ سر و صدایی راهی بازار چین شده است. این دستگاه به عنوان پرچمدار تی وی باکس 4K کیفیت صدای بالایی را ارائه می دهد به طوری که خیلی از رسانه ها این سری تی وی بکس را با نسل چهارم که در سال ۲۰۱۸ مقایسه می کنند.
‌گزیده اخبار روز
1401/04/01
همانطور که می‌دانید یکی از مزایای رمزارز در برابر سایر ساختارهای مالی، غیرمتمرکز بودن آن است، بدین معنا که هیچ شرکت، فرد، نهاد، یا سازمانی آن را کنترل نمی‌کند.
1401/04/01
یکی از فرزندان ایلان ماسک به نام «ژاویر الکساندر ماسک» به صورت رسمی درخواست تغییر نام و گواهی تولد خود را ثبت کرده و دیگر نمی‌خواهد به هیچ شکلی با پدر بیولوژیکی خود نسبتی داشته باشد.
1401/04/01
روز‌های بلند و پرنور تابستان در آلبوم عکس‌های خانوادگی ما پر‌رنگ‌تر از باقی فصل‌هاست. خاطرات ثبت شده‌ای از آغاز تعطیلات تابستانی و بازی‌های کودکانه در حیاط خانه تا سفر به سواحل شمال و دورهمی‌های پر شور و نشاط خانوادگی. اما برخی عکس‌ها خاطرات را با جزییات بیشتری به یادم می‌آورند.
1401/04/01
بررسی روند بازار خودرو در خردادماه نشان می‌دهد که با وجود عقب‌نشینی دلالان و کاهش نسبی قیمت‌ها، برخی خودروها نیز افزایش قیمت‌ داشته‌اند.
1401/03/31
چین می‌خواهد اولین نمونه سنگ از سیاره مریخ را در سال 2031 به زمین برگرداند.
1401/03/31
یک گروه کارشناسان بین‌المللی از بریتانیا، ایالات متحده، استرالیا، فنلاند و برزیل، اولین مطالعه 12 ساله در مورد رابطه بین تعادل و مرگ و میر را جمع‌بندی کرده‌اند.
1401/03/31
قطعی شبکه‌ی Cloudflare باعث ایجاد تداخل در عملکرد بخش بزرگی از اینترنت شده است و درحال‌حاضر کاربران Fitbit، شاپیفای، دیکسورد، Peloton و Grindr بروز مشکل در این سرویس‌ها را گزارش داده‌اند.
1401/03/31
امروزه تقریباً همه لوازم برقی در خانه ها به تکنلوژی اینورتر مجهز هستند.از یخچال و کولر های گازی دستگاه های جوشکاری صنعتی و تجهیزات مهم صنعتی دیگر به نام vfd یا درایو فرکانس متغییر که در ادامه به معرفی این تجهیز مهم و کاربردی مپردازیم.
1401/03/30
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت لوازم خانگی قاچاق خبر داد و گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش یافت. چون پیش از آن مواد غذایی یارانه‌ای قاچاق و با درآمد آن، لوازم خانگی وارد می‌شد.
1401/03/30
فیزیکدانان توانسته‌اند یک پرتو از اتم‌ها ایجاد کنند که رفتاری مشابه لیزر دارد. این پرتو یا لیزر اتمی می‌تواند بطور تئوری برای همیشه روشن و فعال بماند.