لیست قیمت‌های کیومیتا QMITA 1400/07/28

تلفن فروشگاه / شرکت: 02186124001-86124002- 021-58637اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 32,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 191,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 191,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD120 78,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 88,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 165,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AV5400 399,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB1000N 20,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250 179,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother ADS-3600W 291,872,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek eScan A350 180,000,000 2 ساعت پیش  
پلاستک Plustek SmartOffice PN30U 69,500,000 2 ساعت پیش  
پلاستک Plustek SmartOffice PN30U 69,500,000 2 ساعت پیش  
پلاستک Plustek SmartOffice PS286 Plus 60,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI5530C2 650,000,000 2 ساعت پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI5530C2 650,000,000 2 ساعت پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI6230 375,000,000 2 ساعت پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI6750 600,000,000 2 ساعت پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 270,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 24 ماه
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 370,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI-7460 750,000,000 2 ساعت پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI-7480 750,000,000 2 ساعت پیش  
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon CanoScan LiDE 220 39,000,000 2 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon CANOSCAN LIDE 300 EMEA 32,000,000 2 ساعت پیش  
کانن Canon DR-6030C 850,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-C225 79,000,000 2 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-C230 80,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-C240 107,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-F120 55,800,000 2 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-F120 55,800,000 2 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-M160II 151,000,000 2 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon FORMULA DR-C130 130,000,000 2 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon imageFORMULA DR-M1060 630,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 288,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak i1420 109,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak i2420 288,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak I2900 730,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak i3200 970,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak Ngenuity 9125DC 4,000,000,000 2 ساعت پیش  
کداک Kodak S2070 166,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak SCANMATE i1120 108,000,000 2 ساعت پیش  
ماستک Mustek ماستک Mustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ماستک Mustek IDOCSCAN D20 82,000,000 2 ساعت پیش  
ماستک Mustek iDocScan S20 65,000,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Futronic FS88H 38,500,000 2 ساعت پیش  
PISHGAMAN ASR-FP1000 26,000,000 2 ساعت پیش  
سوپریما Suprema سوپریما Suprema
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپریما Suprema Biomini 36,500,000 2 ساعت پیش  
سوپریما Suprema Biomini Combo 45,000,000 2 ساعت پیش  
سوپریما Suprema Biomini Slim 29,000,000 2 ساعت پیش  
اسکن زی SCANZEE اسکن زی  SCANZEE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکن زی SCANZEE BQS020 12,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسکن زی SCANZEE BQS030w 14,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسکن زی SCANZEE BQS050M 16,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision MiWand 2L 21,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus X51 138,000,000 2 ساعت پیش  
ایسوس Asus X51 144,000,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ROMANS LD-2130B 8,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
B8 Portable 9,890,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Data Scan IP-2050 5,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta 2200 24,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 331 21,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
EPOS CCD20 7,650,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
E-POS EC301 6,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Heroje H180U 7,450,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Heroje T5 34,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
MetroLogic MK-9540 8,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Newland HR3290-SF 64,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sahand SND120 18,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sunlux XL-626A 7,580,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Symbol LS-1902 20,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Symbol LS-6004 18,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Winson WAI-6000 19,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR 80DBWI 2D 23,990,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR 80DWI-OS دوبعدی 12,780,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS60CBW 15,980,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS-65LBW 21,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS-70DBR 17,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID اسکن تک آی دی Scantech ID
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکن تک آی دی Scantech ID LG710BT 28,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID N4060 33,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID N4070 33,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID SG700BT 18,550,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID V1010 5,890,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID V1030 5,890,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE SP-5010g-USB دوبعدی 13,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE SP-5013 19,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 3400 16,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm 4022 19,150,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 33,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اکسیوم Axiohm V4 18,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM 2200W 13,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM 2285 8,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM 2290 7,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM 3240 26,050,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ACS 3190 7,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys ACS-001 7,580,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 4430 22,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon 4132 20,299,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron HD3430 22,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 57,380,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,900,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC PDT8223 خطی 33,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 21,900,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2131 17,650,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 12,640,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 29,900,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 29,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 30,900,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan I QM2400 61,300,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan Lite QW2100 12,640,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QW2170 9,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo QuickScan QR3100 Plus 18,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra DS9208 24,830,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F780WD Wireless 19,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 25,840,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 5250 26,260,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MD6200 2D Image 27,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MP8300 23,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MS3590 2D 32,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 6,800,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBS 1750 5,200,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBS 6700-2D 9,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA MBS-3880 25,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Hubble BC 5000 8,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Orbit 7190G 21,620,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Solaris 7980G 1D 66,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Stratos 2700 314,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 73,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell Voyager 1450G 1D 31,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Youjie YJ3300 10,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Legamaster 82C 137,000,000 2 ساعت پیش  
Legamaster 83N 129,000,000 2 ساعت پیش  
پارس برد 68inch 133,000,000 2 ساعت پیش  
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82C 137,000,000 2 ساعت پیش  
ای بورد eBoard 82N 129,000,000 2 ساعت پیش  
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P82-IR10 127,900,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus 65inch 620,000,000 2 ساعت پیش  
جی پلاس Gplus 75inch 752,000,000 2 ساعت پیش  
جی پلاس Gplus 86inch 1,180,000,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 14,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 99,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 12,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 24,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 9,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 8,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 14,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 21,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 10,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 12,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta 180*180 8,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 13,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EcoTank ET-M3140 81,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank L3110 38,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank L3160 53,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank M1100 33,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank M1140d 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank M1170 dnw 54,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L1110 32,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L1300 148,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L1800 240,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 46,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L5190 Multifunction Inkjet 95,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L810 Inkjet 70,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L850 Inkjet 95,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON M1120W 40,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON WorkForce Pro WF-3720DWF 42,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Ink Tank Wireless 415 39,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Smart Tank 515 46,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon G1411 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G1400 45,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G1410 37,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G2411 41,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G3411 44,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA IP 7250 51,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iP7240 51,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iX6840 100,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ECOTANK M2140 79,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON ITS L3050 46,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON ITS L3060 69,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L3150W 46,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L6190 120,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 350,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser Jet Pro M479fdw 160,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP PRO MFP M28W 58,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 227FDW 145,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 521dw 315,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 7612 59,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn 340,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser MFP 135a 39,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f 600,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laserjet M435nw 203,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet MFP 179fnw 130,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M1536dnf 107,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LASERJET PRO M28A 45,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M404dw 100,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130a 51,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 75,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M227fdn 82,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M521dn 290,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M130FW 81,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M26A 51,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M277N 175,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M283 fdw 105,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 350,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M426FDW laserjet wireless 380,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M477fdn 365,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M880z 1,360,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP 135w 44,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP 137fnw 58,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP 178nw 77,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M130nw 59,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M180n Multifunction Laser 125,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M183fw 106,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M26NW 80,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M428FDW 103,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M436n 145,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Officejet 6500 32,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP OfficeJet Laser 3015 350,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro 477FDW 195,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M426dw 360,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP pro M479fdn 13,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M181FW 149,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M182n 76,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M225DN 276,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M227sdn 130,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M277DW 235,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M428dw 92,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M428fdn 145,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری 125NW 130,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 220,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری M127fn 160,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری Pro M127fs 166,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 280,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری Pro MFP M225dw 285,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother MFC-J2330DW InkBenefit 86,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother 2840 74,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother DCP-L2535D 58,500,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother DCP-L2540DW 69,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother DCP-L2540DW 68,500,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother DCP-L5500DN 128,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 36 ماه
برادر Brother DCP-L5500DN 126,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother DCP-T510W All-in-One Inkjet 58,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother DCP-T710W All-in-One Inkjet 76,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother FAX-2950 106,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother L6900DW لیزری 317,500,000 2 ساعت پیش نیکاسا 36 ماه
برادر Brother MFC J3930CDW 141,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-9330CDW Laser 130,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-J3530DW InkBenefit 117,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-L2700DW Laser 79,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-L5755DW 135,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-L8690CDW 190,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-L9570CDW 277,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG M2070W 69,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG Xpress M2070F 53,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon imageCLASS MF264dw 70,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon imageCLASS MF269dw 93,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon IR-2530‎ Laser 30,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon iSENSYS MF112 49,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-Sensys MF231 Laser 70,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 79,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF249dw 138,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 19 ماه
کانن Canon i-SENSYS MF3010 61,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF645Cx 120,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS MF734Cdw 220,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF232nW 56,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF236N 140,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF241D 70,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF244DW لیزری 140,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF247dw لیزری 140,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF267dw 81,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF416dw لیزری 195,000,000 2 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon MF426dw 410,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF426dw 360,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF631Cn لیزری 140,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon PIXMA MG2540s 13,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon لیزری i-SENSYS MF217w 75,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF216n 71,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF226dn 81,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C654 چندکاره 250,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
لکسمارک Lexmark لکسمارک Lexmark
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لکسمارک Lexmark CX317dn 65,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
لکسمارک Lexmark MS 317DN 48,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
لکسمارک Lexmark MX517de 149,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 79,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON XP55 52,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother لیبل پرینتر PT-E110VP 20,200,000 2 ساعت پیش نیکاسا 18 ماه
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 84,180,000 2 ساعت پیش کامتل 12 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 401dw 215,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 402DN 200,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Enterprise M608n 195,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Jet Pro P1109w 43,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser 107a 27,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser 107a 27,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet 150a 55,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise M607dn 180,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise M609dn 320,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 72,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M107w 30,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 59,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 67,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LASERJET PRO M15W 47,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M203dn 44,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LJ P1109 39,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M102A 32,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M102W 34,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M401dn 215,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402D 140,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402dne 210,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402DW 180,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402n 195,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M506DN 180,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M507DN 140,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M604DN شبکه 450,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M604N شبکه 400,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M605N شبکه 350,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M607n 147,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M706N 290,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M712dn 470,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Neverstop Laser 1000a 39,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP P2035 220,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP PRO M15A 38,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M203 dw 81,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M255dw 83,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M255nw 80,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M404dn 71,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M501dn 111,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL-L2320D 40,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-5000D 83,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L2365DW 45,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L2365DW 45,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L2370DN 46,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L3270CDW 76,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L5200DW 93,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L6200DW 131,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L6400DW 315,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG M2825nd 42,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG SL-2020W 42,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG SL-M3320ND 58,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG Xpress M2020 38,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG Xpress-M2020W 44,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP226DW 61,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS LBP226DW 62,000,000 2 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS LBP2900 60,000,000 2 ساعت پیش  
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 52,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP 212DW 118,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 20 ماه
کانن Canon LBP113W 69,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP113W 43,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon LBP214DW 145,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP5970 158,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF421dw 140,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لکسمارک Lexmark لکسمارک Lexmark
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لکسمارک Lexmark E260DN 49,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
لکسمارک Lexmark MS417DN 58,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
لکسمارک Lexmark MS617dn 98,000,000 2 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 150nw Wireless 59,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP color laserjet pro M454dn 90,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet M254NW 300,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M281FDW 195,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M452dn 140,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M452NW Color شبکه 119,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M551N 140,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M552DN 210,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553DN 280,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553n 250,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M750DN 990,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 29,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M254dw 300,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M452dW 132,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M454dw 89,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL-8360CDW 149,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-9140CDN 102,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon LBP611Cn 165,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Mega 3 DM-500 77,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SMB–SM2010 60,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 2000 59,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارا PARA پارا PARA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارا PARA 900 180,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارا PARA NC-297 48,520,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX مکس MAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مکس MAX BS-210 35,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX BS-310 40,350,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX BS-510 59,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita LD-60 43,250,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita LD-90 40,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
(اثر انگشتی- کارتی)TPS-TA300CF 21,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
CF3000 38,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
CF4000 32,250,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SABALA KB3 22,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SABALAN- FA2 22,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Timax TX9 اثر انگشت 18,550,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TPS TF-800 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
UFace 602 59,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
uface402 87,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-103 20,560,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-109 19,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-110 18,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-141 20,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-920 39,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT CH101 30,350,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT F300 20,250,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT F400 30,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT I face 402 41,050,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT iface 702 40,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT K30 29,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT KF200 39,850,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT MB800 40,450,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT N30 24,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT TX628 30,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT U face 602 40,550,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT VF300 38,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی PalizAfzar PF 200 19,020,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی iCLOCK 360 20,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی iCLOCK 680 19,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی TK100 18,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی وتشخیص چهره iFace 402 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تشخیص چهره و اثر انگشت MB300 41,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کارتی، اثر انگشت و تشخیص چهره I Face 102 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سوپریما Suprema سوپریما Suprema
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپریما Suprema Bio Station 2 20,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سوپریما Suprema Bio Station A2 20,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3008a 1,050,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4508a 1,300,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2303A 143,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2309A 340,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es3508A 900,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh MP 2014AD 160,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ریکو Ricoh MP 2014D 110,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 150,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-4528U 1,300,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 150,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020D 430,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020N 390,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6023N 470,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6026NV 720,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6131n 820,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-M460N 1,400,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X201D 420,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X202 169,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X311N 820,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-2614N 1,200,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 2204 imageRUNNER 135,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 2525 270,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 4545i 1,300,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 6565i 1,110,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon C3025i 1,200,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon C5535i 1,300,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon IMAGE RUNNER 2206 135,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon IMAGE RUNNER 2206 125,000,000 2 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon ImageRUNNER 2520 300,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C452 220,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C454E 250,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta C652 200,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 165,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 47,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 45,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 300 سوپر پرینت 380,000 2 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA LQ-2190 400,000 2 ساعت پیش  
میوا MEVA LQ-350 350,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
KP500 78,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sango Aures Core i3 6100U 170,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sango Aures Core i5 6200U 173,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک  Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Minio II D25 145,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
CBON CR-G825A 19,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
DELTA BABY 280A BT 19,630,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
DELTA BABY 280A WIFI قابل حمل 18,180,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
DELTA BABY 380A WIFI قابل حمل 27,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta T70 23,630,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta T80 25,590,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
E-POS EPECO-R-SU 26,580,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
GP-80250VN 18,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark TP510-USB SERIAL 12,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark TP850-USB LAN 65,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Ocom OCPP-88a 66,000,000 2 ساعت پیش  
Office SRP-8300 III 65,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Partsun SR 80350 18,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Posbank 18,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Rongta RP326USE 28,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Rongta RPP200 15,550,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
sewoo LK-TL210 41,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-U60 16,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
T53 برچسبی 25,790,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
T80 26,580,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 28,930,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Tozin sadr Ever One 19,800,000 2 ساعت پیش  
Tyson Ty-3318B 65,770,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
woosim PORTI-W40 57,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
woosim WSP-R341 53,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Xprinter D260N 17,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Xprinter Q260NL 18,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Xprinter XP C230N 18,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Xprinter XP-Q260III 52,380,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZEC 260EN 26,020,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Zonerich AB-88D 27,130,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20II 002 39,890,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON TM-T20II 003 38,500,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T20II 003 39,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON TM-T90 حرارتی 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON حرارتی TM-L90 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT HT300 57,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT TP808 36,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP80BE 21,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
استار Star استار Star
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
استار Star BSC10 18,150,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR POS 88A 44,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR POS58U 12,000,000 2 ساعت پیش  
اسکار OSCAR POS90 27,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR POS92 65,760,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm RP-328 17,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm RP80250+U 27,370,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PRT50 18,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8350 18,250,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON S2000 18,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP R210 51,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 69,920,000 2 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 63,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R318 58,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP 380 60,500,000 2 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP 380 59,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-330II Thermal 45,045,000 2 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 47,990,000 2 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 47,990,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 47,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 50,500,000 2 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 58,200,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-352 27,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-352 PLUS II 47,530,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 27,240,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 27,240,000 2 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 26,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 63,800,000 2 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 63,871,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 60,600,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 59,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 43,900,000 2 ساعت پیش کامتل 12 ماه
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo p600 62,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo RP200 15,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
رمو Remo RP-300 20,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo RP-330 35,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra بلیط TTP 2130 33,150,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CT-E351 39,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CT-S651 52,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیکو SEIKO سیکو SEIKO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیکو SEIKO RP-D10 38,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیکو SEIKO RP-E11 65,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P30 29,120,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-P41 29,020,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL200 18,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo SLK-TS400 43,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo قابل حمل LK-P20 29,050,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA TP1000 17,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA TP1000W 17,800,000 2 ساعت پیش مادیران 17 ماه
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP-R241 49,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP-R350 57,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP فیدر  AR RP11 40,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP MX-238XT 2,700,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA T-2309U 2,450,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Adult UltraSoft Z-Band 8,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LK-2WBN Black/White 28,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LK-3WBN Black/White-9mm 2,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LK3YBP BLK/YELLo 2,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
CDخردکن ProTech SD 9355 70,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 1050HS 532,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 3250HS 900,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 325CI 270,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 46M 86,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 485CI 640,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 550C 24,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 62MC 50,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 73CI 76,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 79CI 79,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 450M 71,140,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 53C 42,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 60Cs 33,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes75CS 67,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Protech SD 9520 96,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Protech 468 26,880,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ProTech SD 9360 95,170,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ProTech SD 9670 72,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ProTech SD 9680 72,370,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Protech SD-9522 106,150,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo C-2200 29,750,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo C3400 55,250,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MM-350 35,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr MM-600C 16,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr MM-820 59,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita SD 9310 65,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
نیکیتا Nikita SD 9360 95,300,000 2 ساعت پیش  
نیکیتا Nikita SD468 28,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita SD-9520 100,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple iPhone 11 64GB 165,000,000 2 ساعت پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
اپل Apple iPhone 11 Pro 64GB 232,000,000 2 ساعت پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
اپل Apple iPhone 11 Pro Max 64GB 250,000,000 2 ساعت پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG Galaxy S20 FE 128GB 116,990,000 2 ساعت پیش مدیا پردازش 18 ماه
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei Honor 8A 32GB 22,950,000 2 ساعت پیش هما تلکام ( توسعه ارتباطات هما ) 18 ماه
هوآوی Huawei Honor 7s 16GB 15,600,000 2 ساعت پیش هما تلکام ( توسعه ارتباطات هما ) 18 ماه
هوآوی Huawei Honor 9A 64GB 33,990,000 2 ساعت پیش مدیا پردازش 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Novex TK-250 USE 27,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC TTP-244M Pro 41,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
CBON CL-S25IIB 51,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta 2120 27,580,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
DELTA 4200PLUS 41,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta 4300 50,160,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
E-POS 1125T 43,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
LEDEN LG-888 74,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 59,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Rongta RP-80 37,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sahand 58IIIk 27,580,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-3210E 63,830,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SNBC BTP-3210E 63,830,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SNBC BTP-3310E 65,750,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SNBC BTP-L520 45,520,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-U100T 45,520,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SNBC L42 35,000,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
SNBC L42 43,350,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
TSC 244 42,140,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC 246 236,250,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC 246 mporo 201,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC Alpha- 2R 78,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
TSC Alpha-3R B 98,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
TSC Alpha-4L 105,876,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
TSC ME340 203,700,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC T225 67,600,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TA210 53,800,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TE200 39,600,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TTP 2410M 26,384,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TTP-246M PLUS 202,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TYSSO PRP 250 27,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC 2410MT 261,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC ME240 208,000,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
صنعتی TSC MH240P 354,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC MX240 385,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC TTP 344M Plus 243,500,000 2 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
صنعتی TSC TTP-344M Pro LAN 243,170,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LW-300 58,510,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT HLP106D 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT MPT3 80,640,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT PPT2-A 35,460,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother PT-2700AR 58,510,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-750W 62,360,000 2 ساعت پیش نیکاسا 18 ماه
برادر Brother PT-7600 90,010,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-9800 PCN 100,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-D600 53,500,000 2 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E100VP 20,256,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-E200 58,510,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-E300 53,300,000 2 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E550 WVP 90,700,000 2 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E850TKW 58,510,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-H110 12,400,000 2 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother P-Touch PT-2030 58,510,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-P900W 99,890,000 2 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-P950NW Wireless 144,750,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother QL-700 41,510,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother QL-800 41,310,000 2 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother باتری خور - چاپ روی لمینیت PT-D200 58,510,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP-2200E 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-D220 59,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 78,470,000 2 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 76,230,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON slp-tx420 61,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA B-EV4T 43,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA B-SA4T 391,760,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO 450D 58,510,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO coolClicks 13,710,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO Junior 13,710,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO OMEGA 13,710,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC ZEC-RP400 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo P600N 37,800,000 2 ساعت پیش مادیران 18 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 99,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GC420t 203dpi 95,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GK888 58,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra HC100 300dpi 179,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra TLP 2824 Plus 93,960,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZD220t 72,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZM600 203dpi 224,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 235,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT220 300DPI 373,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT230 203dpi 248,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT410 203dpi 260,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra zt411 292,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT420 صنعتی 741,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT610 261,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ساتو SATO ساتو SATO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ساتو SATO Sa-408 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CL-S621 181,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CL-S700 صنعتی 440,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CL-S700R صنعتی 578,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B24 90,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 202,800,000