لیست قیمت‌های کیومیتا QMITA 1399/11/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 02186124001-86124002- 021 72169اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-1630 61,800,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON DS-530 112,800,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON DS-870 139,800,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 18,900,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON V550 Perfection 66,300,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON V600 Photo Scanner 68,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Scanjet 300 Flatbed 11,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP scanjet G4050 93,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed L2747A 59,200,000 14 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
اچ پی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed 119,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 222,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 180,250,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD120 61,800,000 14 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 83,950,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 124,500,000 14 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AV5400 381,500,000 14 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB1000N 20,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250 132,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 166,500,000 14 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother ADS-3600W 293,800,000 14 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother Scan-PDS 5000 140,000,000 14 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek OpticSlim 1680H 78,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پلاستک Plustek OpticSlim 1680H 79,600,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پلاستک Plustek OpticSlim 2610 19,200,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پلاستک Plustek PS4080U 88,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پلاستک Plustek SmartOffice PS286 Plus 71,400,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پلاستک Plustek SMARTOFFICE PS3060U 81,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پلاستک Plustek SN8016U 501,850,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پلاستک Plustek T300 341,700,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-6130 169,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 317,200,000 14 ساعت پیش شرکتی 24 ماه
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 420,200,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon CanoScan LiDE 220 24,000,000 14 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon CANOSCAN LIDE 300 EMEA 22,450,000 14 ساعت پیش  
کانن Canon DR-6030C 867,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-C225 116,900,000 14 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-C230 97,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-C240 136,700,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-F120 69,950,000 14 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-F120 69,950,000 14 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-M140 970,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
کانن Canon DR-M160II 167,300,000 14 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon FORMULA DR-C130 129,100,000 14 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon imageFORMULA DR-M1060 652,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon LiDE 120 37,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 264,200,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak i1420 958,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak i2420 214,200,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak I2900 642,600,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak i3200 918,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak I3450 710,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak S2070 286,600,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسکن زی SCANZEE اسکن زی  SCANZEE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکن زی SCANZEE BQS020 14,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسکن زی SCANZEE BQS030w 16,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسکن زی SCANZEE BQS040BS 17,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسکن زی SCANZEE BQS050M 18,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision MiWand 2L 19,900,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG Galaxy S6 Edge Original 143,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm PDT 8223 34,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 43,200,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 36,900,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 54,300,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 28,800,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 19,200,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2131 19,200,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 9,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 36,900,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 75,600,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan I QM2400 75,600,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan Lite QW2100 12,900,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 9,300,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBS 1750 6,500,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 68,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 18,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 68,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,900,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 21,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 8,700,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 6,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 18,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 19,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 8,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta 180*180 5,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 9,900,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L1300 116,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L1800 170,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Ink Tank Wireless 415 46,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon G1411 38,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G2411 35,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G3411 54,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA IP 7250 51,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iP7240 51,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iX6840 40,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 144,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP PRO MFP M28W 47,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 227FDW 75,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 7612 59,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn 111,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laserjet M435nw 203,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LASERJET PRO M28A 38,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130a 39,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 48,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M521dn 245,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M130FW 52,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M277N 150,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 230,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M426FDW laserjet wireless 230,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M477fdn 142,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M880z 1,360,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M130nw 43,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M180n Multifunction Laser 88,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M26NW 65,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Officejet 6500 32,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro 477FDW 183,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M227sdn 64,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M277DW 195,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M428fdn 96,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 128,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری M127fn 160,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری M127fw 148,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری Pro M127fs 166,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 170,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother L6900DW لیزری 292,000,000 14 ساعت پیش نیکاسا 36 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon imageCLASS MF269dw 93,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon IR-2530‎ Laser 30,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon iSENSYS MF112 56,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 70,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF3010 50,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF236N 65,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF247dw لیزری 120,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF426dw 225,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C654 چندکاره 420,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 68,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 76,800,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 402DN 104,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Enterprise M608n 173,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise M607dn 178,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise M609dn 260,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 36,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 42,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LASERJET PRO M15W 36,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M102A 25,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402D 57,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402dne 87,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402n 78,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M506DN 133,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M706N 165,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M712dn 450,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP P2035 95,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP PRO M15A 26,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M203 dw 63,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M501dn 105,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 34,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6230DW 68,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP113W 46,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP214DW 67,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP LaserJet M254NW 85,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M452dn 105,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553DN 150,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553n 109,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M750DN 660,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 235,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M254dw 85,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP613Cdw 93,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3008a 500,000,000 14 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4508a 600,000,000 14 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2309A 138,000,000 14 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es3508A 600,000,000 14 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh MP 2014AD 120,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ریکو Ricoh MP 2014D 80,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 80,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-4528U 600,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 89,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020D 210,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020N 225,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6023N 252,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6026NV 400,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6131n 450,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-M460N 680,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X201D 210,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X202 82,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X311N 440,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-2614N 650,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 2204 imageRUNNER 70,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 2525 270,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 4545i 510,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 6565i 800,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon C3025i 320,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon C5535i 600,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon IMAGE RUNNER 2206 69,500,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon ImageRUNNER 2520 175,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C452 300,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C454E 390,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta C652 350,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 66,600,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP 380 62,700,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-330II Thermal 42,900,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 47,100,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 47,100,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 53,700,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 53,700,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 26,100,000 14 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 28,200,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 62,700,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 62,700,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 62,700,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 42,900,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP فیدر  AR RP11 40,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP MX-238XT 8,500,000 14 ساعت پیش مادیران 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA T-2309U 4,800,000 14 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple iPhone 11 64GB 165,000,000 14 ساعت پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
اپل Apple iPhone 11 Pro 64GB 232,000,000 14 ساعت پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
اپل Apple iPhone 11 Pro Max 256GB 427,000,000 14 ساعت پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
اپل Apple iPhone 11 Pro Max 64GB 250,000,000 14 ساعت پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei Honor 8A 32GB 22,950,000 14 ساعت پیش هما تلکام ( توسعه ارتباطات هما ) 18 ماه
هوآوی Huawei Honor 7s 16GB 15,600,000 14 ساعت پیش هما تلکام ( توسعه ارتباطات هما ) 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta 4300 52,080,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
SNBC L42 45,520,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
TSC 244 43,800,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC ME340 280,623,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC T225 42,000,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TA210 51,300,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TE200 43,800,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TTP 2410M 353,100,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
صنعتی TSC ME240 224,058,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
صنعتی TSC TTP 344M Plus 358,043,000 14 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother PT-750W 56,650,000 14 ساعت پیش نیکاسا 18 ماه
برادر Brother PT-D600 53,500,000 14 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E300 48,400,000 14 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E550 WVP 82,400,000 14 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-H110 12,400,000 14 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 100,000,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 73,300,000 14 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 53,700,000 14 ساعت پیش کامتل 12 ماه
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo P600N 42,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1000 42,800,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell PC42t 203dpi USB 78,000,000 14 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43SE3DD 43Inch 225,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5B 43inch 195,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5C 155,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5D 43Inch 202,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5KC 43inche 140,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SE3D 49Inch 225,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SE3DD 49Inch 225,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SM5C 49Inch 200,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SM5D 49Inch 280,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SM5KC 49inche 130,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 55lv35 490,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
ال جی LG 55LV77A 560,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
ال جی LG 65SE3D 65Inch 300,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 65SM5D 65Inch 375,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LH-43RM1MX 140,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic LH-55RM1MX 55Inch 170,000,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 12 ماه
پاناسونیک Panasonic LH-65QM1KD 65Inch 380,000,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 12 ماه
پاناسونیک Panasonic TH-32EF1 100,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic TH-43LFE8 195,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic TH-65EF1 65Inch 320,000,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 12 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG DM48D 190,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG PM43H 43Inch 193,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG PM49H 49Inch 160,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG PM55H 55Inch 179,000,000 14 ساعت پیش سام سرویس 12 ماه
سامسونگ SAMSUNG UD55E-B 55Inch 385,000,000 14 ساعت پیش سام سرویس 12 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP pnv550a 610,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP PN-VU551 290,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP PN-VW401 100,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP PN-Y436 170,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP PN-Y496 20,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP PN-Y556 230,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS BDL5586XL 55inch 210,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma HD142X 199,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD144X 186,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29 Darbee 291,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M555S 72,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M565S 74,000,000 14 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M845X 89,200,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M865X 97,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma S334e 69,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 60,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma S545 88,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma W316ST 135,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 87,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 96,000,000 14 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 310,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 695Wi 479,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON CB-530 263,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2155W 342,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2247U 380,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 480,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 492,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-520 124,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 326,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-536WI 369,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 106,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-970 176,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-L1100U 1,450,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 69,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 106,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 254,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 185,980,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 265,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 270,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W42 190,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 68,800,000 14 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 101,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 83,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X31 79,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 119,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 283,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 330,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW610 215,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 989,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PowerLite Pro Cinema LS10000 Laser 4K 485,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-VE303X 68,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X118H 78,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 78,600,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 106,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ EH600 189,900,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EX600 209,900,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ i500 Smart 89,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MH550 200,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 78,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 68,500,000 14 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 77,000,000 14 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ ms550 51,000,000 14 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MX507 59,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX528 58,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX532 59,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX535 57,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ mx550 89,500,000 14 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ SX920 143,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH683 115,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TK800 390,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1090 180,000,000 14 ساعت پیش ماتریکس 18 ماه
بنکیو BenQ w11000 516,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1700 225,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ X12000 523,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 392,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 492,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800 698,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 108,000,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 188,900,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB425 199,000,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW373 162,000,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 167,000,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 780,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 653,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ50 583,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ60 690,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 205,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW530 211,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 193,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 195,000,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 190,900,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 283,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 372,000,000 14 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 391,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ WX4152N 283,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2440 85,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X3351N 293,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X5460 159,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X5580 309,800,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 91,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 65,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 109,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 46,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 321,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 139,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 96,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX455 108,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SW535 326,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX225 191,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 35,460,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic 502X 61,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PA503X 67,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 69,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX302N 39,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 84,500,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4042WN 71,000,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 750,000,000 14 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG UD46C-B 46inch 150,000,000 14 ساعت پیش سام سرویس 12 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/10/24
ریزر در نمایشگاه CES 2021 از نمونه اولیه ماسک N95 با طراحی منحصر به فرد رونمایی کرد که از طراحی شفاف برخوردار بوده و به سیستم تهویه هوا و میکروفون مجهز شده است.
1399/10/20
انتخاب یک موس گیمینگ مناسب از دغدغه های کاربران حرفه ای و علاقه مند به گیم است. گیمرها به قطعات کامپیوتر پیشرفته، یک مانیتور صفحه عریض خوب و کیبورد و همینطور موس گیمینگ خوب نیاز دارند. ممکن است برخی از کاربران فکر کنند که نیازی به موس گیمینگ ندارند چرا که تمام موس ها با دو دکمه و یک چرخ اسکرول می توانند از عهده ی انجام بازی ها بربیایند...
1399/10/20
هوش مصنوعی گوگل به نام MuZero می‌تواند بازی‌های دارای پایان باز و قانون محور را انجام بدهد. این اولین‌بار است که یک هوش مصنوعی توانایی اجرای دو نوع بازی‌ متفاوت دارد.
1399/10/15
مدت‌هاست خبرهای غیر رسمی مختلفی در مورد پرچمداران گلکسیS21 سامسونگ منتشر می‌شود؛‌ اما اکنون کره‌ای‌ها رسما اعلام کرده‌اند که قصد دارند روز پنجشنبه 25 دی‌ماه گوشی‌های هوشمند جدید این سری را رونمایی کنند.
1399/10/14
ال‌جی دیسپلی که در سال‌های گذشته سعی کرده است تلویزیون‌ نامرئی نامرئی تولید کند، در CES ۲۰۲۱ مدل مفهومی آن را به نمایش خواهد گذاشت.
1399/10/14
از چندین ماه پیش شرکت‌ها شروع به انتشار بروزرسانی اندروید ۱۱ برای محصولات خود کرده‌اند. حالا گوشی‌های وان پلاس که این سیستم عامل را دریافت می‌کنند، مشخص شده‌اند.
1399/10/13
در این مقاله ما قصد داریم شما را با دو مدل از کیس های حرفه ای و گیمینگ کمپانی کولرمستر آشنا کنیم، این کیس ها دارای امکانات و قابلیت های متنوعی هستند که به شما این امکان را می دهند تا به راحتی کامپیوتر خود را ارتقاء دهید و قطعات سیستم خود را بدون مشکلی اسمبل کنید.
1399/10/13
چند روز پیش شیائومی از جدیدترین پرچمدار خود یعنی می ۱۱ رونمایی کرد و حالا شاهد انتشار آمار فروش اولیه این گوشی هوشمند هستیم که شامل نسخه بدون شارژر هم می‌شود.
‌گزیده اخبار روز
1399/11/04
اکثر افراد هدست و هدفون را با هم اشتباه میگیرند. از هدست به جای هدفون استفاده می کنند و از هدفون به جای هدست. بعضی از افراد هم هر دو را به یک اسم می شناسند. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت میان هدست و هدفون آشنا کنیم و به ویژگی های هر کدام بپردازیم. امیدواریم در انتها کمکی به افزایش اطلاعات و انتخاب آگاهانه تر شما کرده باشیم.
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/11/03
رئیس پیشین صداوسیما نسبت به احضار وزیر ارتباطات به دادگاه به دلیل عدم فیلتر اینستاگرام از تلاش برای مسدودسازی این شبکه اجتماعی انتقاد کرد.
1399/11/01
پروژکتور هوشمند قابل حمل WooBloo Smash این دستگاه سرگرم کننده هوشمند بوده که همه در یک جعبه جمع شده است. تا به حال به بلندگوی هوشمند مجهز به آمازون الکسا خود نگاه کرده اید و گفته اید که ای کاش می توانست کارهای بیشتری انجام دهد؟ می توانم این نوید را به شما بدهم که آرزوی شما برآورده شده زیرا این پروژکتور هوشمند از آمازون الکسا بهره مند شده است.
1399/11/01
سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نخستین روز برگزاری این رویداد با اختلالاتی که حتی مانع دسترسی کاربران به آن می‌شود، همراه است.
1399/11/01
وزیر بهداشت از فوت ۸۴ هموطن مبتلا به کرونا خبر داد.
1399/11/01
قوه قضاییه علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم کرده و آذری جهرمی باید برای پاسخ به سوالات بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در دادسرا حضور یابد.
1399/11/01
«جک ما» میلیاردر و کارآفرین حاشیه‌ساز چین پس از حدود سه ماه غیبت در یک تماس ویدیویی ظاهر شد. پس از انتشار این خبر ارزش سهام شرکت تجارت الکترونیک او یعنی «علی‌بابا» بیش از ۸ درصد افزایش یافت.
1399/10/30
اپ گالری هواوی که ماهانه ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد، از نو طراحی شد تا استفاده از آن راحت‌تر و جذاب‌تر شود.