لیست قیمت‌های کیومیتا QMITA 1401/07/07

تلفن فروشگاه / شرکت: 02186124001-86124002- 021-58637اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-1630 61,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON DS-530 110,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON DS-870 220,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 40,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON V600 Photo Scanner 120,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 203,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP ScanJet Pro 4500 fn1 203,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD120 80,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 94,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 141,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AV5400 460,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB1000N 27,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250 315,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 320,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother ADS-3600W 291,872,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek eScan A350 180,000,000 13 ساعت پیش  
پلاستک Plustek SmartOffice PN30U 69,500,000 13 ساعت پیش  
پلاستک Plustek SmartOffice PN30U 69,500,000 13 ساعت پیش  
پلاستک Plustek SmartOffice PS286 Plus 72,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI5530C2 650,000,000 13 ساعت پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI5530C2 650,000,000 13 ساعت پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI6230 375,000,000 13 ساعت پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI6750 600,000,000 13 ساعت پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 200,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 24 ماه
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 290,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI-7460 750,000,000 13 ساعت پیش  
فوجیتسو FUJITSU FI-7480 750,000,000 13 ساعت پیش  
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon CANOSCAN LIDE 300 EMEA 54,000,000 13 ساعت پیش  
کانن Canon DR-6030C 945,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-C225 93,000,000 13 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-C230 106,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-C240 145,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon DR-F120 73,000,000 13 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-F120 73,000,000 13 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon DR-M160II 230,000,000 13 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i1420 109,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak i3200 1,100,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کداک Kodak Ngenuity 9125DC 4,000,000,000 13 ساعت پیش  
کداک Kodak SCANMATE i1120 108,000,000 13 ساعت پیش  
ماستک Mustek ماستک Mustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ماستک Mustek IDOCSCAN D20 82,000,000 13 ساعت پیش  
ماستک Mustek iDocScan S20 65,000,000 13 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Futronic FS88H 38,500,000 18 ساعت پیش  
PISHGAMAN ASR-FP1000 26,000,000 18 ساعت پیش  
سوپریما Suprema سوپریما Suprema
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپریما Suprema Biomini 36,500,000 18 ساعت پیش  
سوپریما Suprema Biomini Combo 45,000,000 18 ساعت پیش  
سوپریما Suprema Biomini Slim 29,000,000 18 ساعت پیش  
اسکن زی SCANZEE اسکن زی  SCANZEE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکن زی SCANZEE BQS020 12,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسکن زی SCANZEE BQS030w 14,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اسکن زی SCANZEE BQS050M 16,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision MiWand 2L 24,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus X51 138,000,000 13 ساعت پیش  
ایسوس Asus X51 144,000,000 13 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ROMANS LD-2130B 8,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
B8 Portable 9,890,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Data Scan IP-2050 5,700,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta 2200 24,800,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 331 21,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
EPOS CCD20 7,650,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
E-POS EC301 6,900,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Heroje H180U 7,450,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Heroje T5 34,800,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
MetroLogic MK-9540 8,100,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Newland HR3290-SF 71,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sahand SND120 18,100,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sunlux XL-626A 109,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Symbol LS-1902 20,300,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Symbol LS-6004 18,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Winson WAI-6000 26,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR 80DBWI 2D 23,990,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR 80DWI-OS دوبعدی 12,780,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS60CBW 18,700,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS-65LBW 21,600,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS-70DBR 17,400,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID اسکن تک آی دی Scantech ID
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکن تک آی دی Scantech ID LG710BT 28,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID N4060 33,300,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID N4070 33,800,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID SG700BT 18,550,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID V1010 5,890,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکن تک آی دی Scantech ID V1030 5,890,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE SP-5010g-USB دوبعدی 13,600,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE SP-5013 19,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 3400 16,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm 4022 19,150,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 57,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اکسیوم Axiohm V4 18,800,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM 2200W 13,900,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM 2285 8,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM 2290 7,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM 3240 26,050,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ACS 3190 7,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys ACS-001 7,580,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 4430 116,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon 4132 22,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron HD3430 22,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 52,668,800 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 14,900,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC PDT8223 خطی 35,600,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 14,900,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2131 18,917,400 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 14,900,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 69,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 69,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 69,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan I QM2400 73,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan Lite QW2100 14,900,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QW2170 9,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo QuickScan QR3100 Plus 18,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra DS9208 24,830,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra Symbol LS2208‎ 23,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F780WD Wireless 19,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 5250 26,260,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MD6200 2D Image 27,900,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MP8300 23,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MS3590 2D 28,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 5,300,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBS 1750 4,800,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBS 6700-2D 8,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA MBS-3880 22,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Hubble BC 5000 8,100,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Orbit 7190G 21,620,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Solaris 7980G 1D 66,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Stratos 2700 314,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 71,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell Voyager 1450G 1D 31,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell Youjie YJ3300 15,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Legamaster 82C 137,000,000 13 ساعت پیش  
Legamaster 83N 129,000,000 13 ساعت پیش  
پارس برد 68inch 133,000,000 13 ساعت پیش  
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82C 137,000,000 13 ساعت پیش  
ای بورد eBoard 82N 129,000,000 13 ساعت پیش  
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P82-IR10 127,900,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus 65inch 620,000,000 13 ساعت پیش  
جی پلاس Gplus 75inch 752,000,000 13 ساعت پیش  
جی پلاس Gplus 86inch 1,180,000,000 13 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 23,000,000 13 ساعت پیش  
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 23,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 120,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 16,000,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 17,000,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 17,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 27,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 41,000,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 17,000,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 18,500,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 16,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 14,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 18,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 21,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 17,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 14,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta 180*180 11,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 21,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EcoTank ET-M3140 81,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank L3110 60,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank L3160 77,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank M1100 35,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank M1140d 43,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EcoTank M1170 dnw 79,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L1110 44,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L1300 145,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L1800 225,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 46,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L5190 Multifunction Inkjet 133,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L810 Inkjet 103,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L850 Inkjet 125,000,000 18 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON M1120W 53,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON WorkForce Pro WF-3720DWF 42,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Ink Tank Wireless 415 39,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Smart Tank 515 46,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon G1411 40,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G1400 50,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G1410 37,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G2411 66,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G3411 70,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA IP 7250 51,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iP7240 65,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iX6840 100,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ECOTANK M2140 75,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON ITS L3050 46,000,000 18 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON ITS L3060 69,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L3150W 64,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON L6190 150,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 460,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser Jet Pro M479fdw 245,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP PRO MFP M28W 71,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 227FDW 120,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 521dw 315,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 7612 59,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn 340,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser MFP 135a 49,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f 600,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laserjet M435nw 420,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet MFP 179fnw 148,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M1536dnf 107,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M283fdn 165,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M283fdw 183,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LASERJET PRO M28A 60,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M404dw 77,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130a 60,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 99,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M227fdn 118,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M479fnw 180,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M479fnw 180,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M521dn 290,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M130FW 98,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M26A 100,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M277N 530,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M283 fdw 185,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 520,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M426FDW laserjet wireless 520,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M477fdn 450,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M880z 1,360,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP 135w 55,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP 137fnw 75,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP 178nw 124,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M130nw 80,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M183fw 145,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M26NW 105,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M428FDW 139,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M436dn 200,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP MFP M436n 193,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Officejet 6500 32,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP OfficeJet Laser 3015 350,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro 477FDW 195,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M426dw 425,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP pro M479fdn 220,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M181FW 400,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M182n 118,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M225DN 276,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M227sdn 109,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M277DW 580,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M428dw 125,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro MFP M428fdn 129,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری 125NW 130,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 220,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری M127fn 310,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 280,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP لیزری Pro MFP M225dw 285,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother MFC-J2330DW InkBenefit 86,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother 2840 76,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother DCP-L2535D 58,500,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother DCP-L2540DW 98,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother DCP-L2540DW 106,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother DCP-L5500DN 126,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother DCP-L5500DN 128,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 36 ماه
برادر Brother DCP-T510W All-in-One Inkjet 58,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother DCP-T710W All-in-One Inkjet 76,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother FAX-2950 107,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother L6900DW لیزری 318,500,000 13 ساعت پیش نیکاسا 36 ماه
برادر Brother MFC J3930CDW 141,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-9330CDW Laser 130,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-J3530DW InkBenefit 117,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-L2700DW Laser 92,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-L5755DW 139,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-L8690CDW 196,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-L9570CDW 280,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 2829A 389,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-Studio 3018A 900,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3518A 960,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4518A 1,160,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG M2070W 85,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG MultiXpress K2200 135,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG Xpress M2070F 85,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-7024D 420,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-7024D 165,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP AR-7024D 390,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon imageCLASS MF264dw 150,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon imageCLASS MF269dw 135,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon IR-2530‎ Laser 30,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon iSENSYS MF112 70,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-Sensys MF231 Laser 70,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 198,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF249dw 245,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 19 ماه
کانن Canon i-SENSYS MF3010 63,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF645Cx 230,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS MF734Cdw 380,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF232nW 60,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF236N 140,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF241D 150,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF244DW لیزری 148,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF247dw لیزری 140,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF267dw 81,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF416dw لیزری 195,000,000 18 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon MF426dw 425,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF426dw 425,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF4450 147,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF631Cn لیزری 140,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon PIXMA MG2540s 15,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon PIXMA MG2545 17,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon لیزری i-SENSYS MF217w 98,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF216n 71,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF226dn 57,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C654 چندکاره 250,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
لکسمارک Lexmark لکسمارک Lexmark
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لکسمارک Lexmark CX317dn 65,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
لکسمارک Lexmark MS 317DN 48,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
لکسمارک Lexmark MX517de 149,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 88,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
اپسون EPSON L805 Inkjet 94,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON XP55 52,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother لیبل پرینتر PT-E110VP 20,200,000 13 ساعت پیش نیکاسا 18 ماه
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 84,180,000 13 ساعت پیش کامتل 12 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 401dw 220,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 402DN 280,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Enterprise M608n 335,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Jet Pro P1109w 43,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser 107a 35,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laser 107a 35,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet 150a 69,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise M607dn 340,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise M608dn 375,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Enterprise M609dn 470,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 105,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M107w 37,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 95,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 110,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LASERJET PRO M15W 50,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M203dn 117,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M203dw 122,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M304a 51,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Pro M404n 60,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LJ P1109 39,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M102A 43,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M102W 54,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M401dn 215,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402D 180,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402dne 255,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402DW 210,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M402n 195,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M506DN 180,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M507DN 140,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M604DN شبکه 450,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M604N شبکه 400,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M605N شبکه 450,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M607n 260,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M706N 235,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M712dn 410,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP P2035 250,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP PRO M15A 49,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M203 dw 130,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M255dw 107,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M255nw 108,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M404dn 66,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M501dn 180,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL-L2320D 43,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-5000D 83,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L2365DW 65,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L2365DW 60,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L2370DN 54,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L3270CDW 76,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L5200DW 94,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L6200DW 135,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother HL-L6400DW 198,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG M2825nd 42,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG SL-2020W 55,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG SL-M3320ND 70,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG Xpress M2020 55,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG Xpress-M2020W 50,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP226DW 58,500,000 18 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS LBP226DW 61,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS LBP2900 85,000,000 18 ساعت پیش  
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 45,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030w 64,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon i-SENSYS LBP6230DW 95,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP 212DW 118,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 20 ماه
کانن Canon LBP113W 90,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP113W 84,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon LBP214DW 145,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP5970 158,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon MF421dw 140,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
لکسمارک Lexmark لکسمارک Lexmark
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لکسمارک Lexmark E260DN 49,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
لکسمارک Lexmark MS417DN 58,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
لکسمارک Lexmark MS617dn 98,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 3 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 150nw Wireless 95,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP color laserjet pro M454dn 126,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet M254NW 380,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP LaserJet Proffesional CP5225dn 345,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452dn 140,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M452NW Color شبکه 119,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M551N 140,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M552DN 400,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553DN 470,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M553n 520,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP M750DN 990,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 340,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M254dw 380,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M452dW 132,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro M454dw 140,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL-8360CDW 149,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother MFC-9140CDN 102,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon LBP611Cn 165,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Mega 3 DM-500 77,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SMB–SM2010 60,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 2000 59,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارا PARA پارا PARA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارا PARA 900 180,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارا PARA NC-297 48,520,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX مکس MAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مکس MAX BS-210 35,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX BS-310 40,350,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX BS-510 59,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita LD-60 43,250,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita LD-90 40,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
(اثر انگشتی- کارتی)TPS-TA300CF 21,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
CF3000 38,900,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
CF4000 32,250,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SABALA KB3 22,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SABALAN- FA2 22,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Timax TX9 اثر انگشت 18,550,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TPS TF-800 40,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
UFace 602 59,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
uface402 87,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-103 20,560,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-109 19,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-110 18,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-141 20,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZK EB-920 39,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT CH101 30,350,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT F300 20,250,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT F400 30,300,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT I face 402 41,050,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT iface 702 40,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT K30 29,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT KF200 39,850,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT MB800 40,450,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT N30 24,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT TX628 30,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT U face 602 40,550,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZKT VF300 38,900,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی PalizAfzar PF 200 19,020,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی iCLOCK 360 20,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی iCLOCK 680 19,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی TK100 18,900,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اثر انگشتی و کارتی وتشخیص چهره iFace 402 40,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تشخیص چهره و اثر انگشت MB300 41,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کارتی، اثر انگشت و تشخیص چهره I Face 102 38,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سوپریما Suprema سوپریما Suprema
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپریما Suprema Bio Station 2 20,100,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سوپریما Suprema Bio Station A2 20,800,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3008a 1,050,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4508a 1,300,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2303A 180,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es2309A 370,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA E-studio es3508A 960,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh M2700 چند کاره 195,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ریکو Ricoh M2701 چندکاره 330,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ریکو Ricoh MP 2014AD 280,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ریکو Ricoh MP 2014D 150,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 190,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-4528U 1,300,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 190,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020D 480,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6020N 500,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6023N 530,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6026NV 720,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-6131n 820,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-M460N 1,750,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X201D 420,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X202 190,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP AR-X311N 860,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP MX-2614N 1,200,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 2204 imageRUNNER 138,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 2525 270,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 4545i 1,300,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon 6565i 1,500,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon C3025i 1,200,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon C5535i 1,500,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon IMAGE RUNNER 2206 152,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon IMAGE RUNNER 2206 152,000,000 13 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کانن Canon ImageRUNNER 2520 420,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 18 ماه
کانن Canon ImageRUNNER 2520 420,000,000 13 ساعت پیش کانولا 18 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C452 220,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta Bizhub C454E 250,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
کونیکا مینولتا Konica Minolta C652 200,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 6 ماه
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 291,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 47,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 45,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 300 سوپر پرینت 380,000 13 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA LQ-2190 400,000 13 ساعت پیش  
میوا MEVA LQ-350 350,000 13 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
KP500 78,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sango Aures Core i3 6100U 170,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sango Aures Core i5 6200U 173,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک  Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Minio II D25 145,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
CBON CR-G825A 19,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
DELTA BABY 280A BT 21,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
DELTA BABY 280A WIFI قابل حمل 21,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
DELTA BABY 380A WIFI قابل حمل 27,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta T70 27,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta T80 30,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
E-POS EPECO-R-SU 26,580,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
GP-80250VN 18,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark TP510-USB SERIAL 12,400,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark TP850-USB LAN 65,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Ocom OCPP-88a 66,000,000 18 ساعت پیش  
Office SRP-8300 III 65,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Partsun SR 80350 18,600,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Posbank 18,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Rongta RP326USE 28,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Rongta RPP200 15,550,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
sewoo LK-TL210 41,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-U60 11,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
T53 برچسبی 25,790,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
T80 26,580,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 28,930,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Tozin sadr Ever One 19,800,000 18 ساعت پیش  
Tyson Ty-3318B 65,770,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
woosim PORTI-W40 57,900,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
woosim WSP-R341 53,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Xprinter D260N 17,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Xprinter Q260NL 18,300,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Xprinter XP C230N 18,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Xprinter XP-Q260III 52,380,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZEC 260EN 26,020,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Zonerich AB-88D 27,130,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20II 002 39,890,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON TM-T20II 003 38,500,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T20II 003 39,800,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON TM-T90 حرارتی 40,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON حرارتی TM-L90 40,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT HT300 57,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT TP808 36,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP80BE 21,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
استار Star استار Star
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
استار Star BSC10 18,150,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR POS 88A 44,900,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR POS58U 11,000,000 13 ساعت پیش  
اسکار OSCAR POS90 27,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR POS92 65,760,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm RP-328 19,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm RP80250+U 27,370,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PRT50 18,100,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8350 18,250,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON S2000 18,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP R210 51,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 63,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 76,000,000 13 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SPP-R318 58,100,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP 380 59,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP 380 64,000,000 13 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-330II Thermal 59,000,000 13 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 64,000,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 64,000,000 13 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 47,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 64,000,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 64,000,000 13 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-352 27,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-352 PLUS II 47,530,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 29,000,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 29,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 29,000,000 13 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 75,000,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 75,000,000 13 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 59,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 72,000,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 66,000,000 13 ساعت پیش کامتل 12 ماه
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo p600 62,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo RP200 17,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
رمو Remo RP-300 20,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo RP-330 35,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra بلیط TTP 2130 33,150,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CT-E351 39,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CT-S651 52,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیکو SEIKO سیکو SEIKO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیکو SEIKO RP-D10 38,200,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیکو SEIKO RP-E11 65,500,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P30 29,120,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-P41 29,020,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL200 18,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo SLK-TS400 43,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo قابل حمل LK-P20 29,050,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA TP1000 16,800,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA TP1000W 45,000,000 13 ساعت پیش مادیران 17 ماه
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP-R241 49,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP-R350 57,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP فیدر  AR RP11 40,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LK-2WBN Black/White 28,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LK-3WBN Black/White-9mm 2,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LK3YBP BLK/YELLo 2,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
G&B طرح HP 79A 2,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 05A 2,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 06A 2,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 12A 250,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 17A 2,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 26A Black 3,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 30A 2,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 30A 2,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 44A 2,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 44A 3,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 49A 3,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 53A 3,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 78A 2,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 80a 2,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 83A CF283A 2,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP 83A CF283A 2,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 85A 2,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP CF226A 2,700,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother TN-2260 2,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother TN-2280 مشکی 2,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother TN-2305 2,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ردمکس Redmax ردمکس Redmax
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ردمکس Redmax طرح کانن 725 Black 250,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ردمکس Redmax طرح کانن 725 Black 2,300,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP MX-238XT 2,700,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 737 250,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
کانن Canon 737 2,100,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 79A 250,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA T-2309U 2,450,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Adult UltraSoft Z-Band 8,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
CDخردکن ProTech SD 9355 70,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 1050HS 532,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 3250HS 900,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 325CI 270,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 46M 86,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 485CI 640,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 550C 24,800,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 62MC 74,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 73CI 76,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 79CI 79,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 450M 71,140,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 53C 64,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes 60Cs 33,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Fellowes75CS 67,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Protech SD 9520 113,100,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Protech 468 30,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ProTech SD 9360 95,170,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ProTech SD 9670 75,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ProTech SD 9680 87,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Protech SD-9522 147,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo C-2200 29,750,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo C3400 55,250,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MM-350 38,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr MM-600C 28,160,000 18 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr MM-820 103,850,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita SD 9310 78,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
نیکیتا Nikita SD 9360 105,400,000 18 ساعت پیش  
نیکیتا Nikita SD468 31,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita SD-9520 100,000,000 18 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اپل Apple اپل Apple
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپل Apple iPhone 11 64GB 165,000,000 13 ساعت پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
اپل Apple iPhone 11 Pro 64GB 232,000,000 13 ساعت پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
اپل Apple iPhone 11 Pro Max 64GB 250,000,000 13 ساعت پیش هماهنگ پردازش هوشمند 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG Galaxy S20 FE 128GB 116,990,000 13 ساعت پیش مدیا پردازش 18 ماه
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei Honor 8A 32GB 22,950,000 13 ساعت پیش هما تلکام ( توسعه ارتباطات هما ) 18 ماه
هوآوی Huawei Honor 7s 16GB 15,600,000 13 ساعت پیش هما تلکام ( توسعه ارتباطات هما ) 18 ماه
هوآوی Huawei Honor 9A 64GB 33,990,000 13 ساعت پیش مدیا پردازش 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Novex TK-250 USE 27,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC TTP-244M Pro 41,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
CBON CL-S25IIB 51,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta 2120 27,580,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
DELTA 4200PLUS 41,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta 4300 50,160,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
E-POS 1125T 43,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
LEDEN LG-888 74,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 59,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Rongta RP-80 37,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sahand 58IIIk 27,580,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-3210E 63,830,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SNBC BTP-3210E 63,830,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SNBC BTP-3310E 65,750,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SNBC BTP-L520 45,520,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-U100T 45,520,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SNBC L42 35,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
SNBC L42 43,350,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
TSC 244 42,140,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC 246 236,250,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC 246 mporo 201,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC Alpha- 2R 78,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
TSC Alpha-3R B 98,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
TSC Alpha-4L 105,876,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
TSC ME340 203,700,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC T225 67,600,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TA210 53,800,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TE200 40,500,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TTP 2410M 26,384,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
TSC TTP-246M PLUS 202,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TYSSO PRP 250 27,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC 2410MT 261,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC ME240 208,000,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
صنعتی TSC MH240P 354,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC MX240 385,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC TTP 344M Plus 243,500,000 13 ساعت پیش دیتا تک 12 ماه
صنعتی TSC TTP-344M Pro LAN 243,170,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LW-300 58,510,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT HLP106D 38,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT MPT3 80,640,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آر تی HPRT PPT2-A 35,460,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother PT-2700AR 58,510,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-750W 62,360,000 13 ساعت پیش نیکاسا 18 ماه
برادر Brother PT-7600 90,010,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-9800 PCN 100,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-D600 53,500,000 13 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E100VP 20,256,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-E200 58,510,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-E300 53,300,000 13 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E550 WVP 90,700,000 13 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-E850TKW 58,510,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-H110 12,400,000 13 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother P-Touch PT-2030 58,510,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother PT-P900W 99,890,000 13 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother PT-P950NW Wireless 144,750,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother QL-700 41,510,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother QL-800 41,310,000 13 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
برادر Brother باتری خور - چاپ روی لمینیت PT-D200 58,510,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP-2200E 38,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-D220 59,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 81,400,000 13 ساعت پیش کامتل 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 76,230,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON slp-tx420 61,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA B-EV4T 43,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA B-SA4T 391,760,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO 450D 58,510,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO coolClicks 13,710,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO Junior 13,710,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دایمو DYMO OMEGA 13,710,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC ZEC-RP400 38,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo P600N 37,800,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 99,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GC420t 203dpi 95,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra GK888 58,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra HC100 300dpi 179,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra TLP 2824 Plus 93,960,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZD220t 72,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZM600 203dpi 224,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 235,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT220 300DPI 373,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT230 203dpi 248,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT410 203dpi 260,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra zt411 292,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT420 صنعتی 741,300,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra ZT610 261,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ساتو SATO ساتو SATO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ساتو SATO Sa-408 38,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CL-S621 181,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CL-S700 صنعتی 440,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CL-S700R صنعتی 578,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B24 90,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 202,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX EZ6250i 349,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 53,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX RT200i 49,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX RT730i 49,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX ZX420i 182,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP 4200 35,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBP 4300 38,300,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBP-1000 47,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 46,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE C343C Desktop 57,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE LP423A 82,300,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell PC42t 203dpi USB 64,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
هانیول Honeywell PC42t 203dpi USB 72,000,000 13 ساعت پیش نیکاسا 12 ماه
هانیول Honeywell PM42 300dpi 315,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio DJ-220 D 10,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DJ-240 D 6,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DJ-120 D 8,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DR-120 TM 13,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio FX-5800P 13,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio FX-991ES PLUS 4,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio MS-6NC 1,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 20MK400H 20 Inch 38,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 22MK400H-B 22 Inch 43,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 19M38A 18.5inch 39,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG 19M38A-B 18.5Inch 42,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 19M38HB 19inch 39,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 20MK400 20inch 38,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 20MK400AB 19.5inch 37,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 20MP38AB 19.5inch 41,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG 20MP38HB 19.5inch 42,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG 22MK430H-B 22 Inch 46,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 22MN430M 22inch 46,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 22MP58VQ-PB IPS 22inch 75,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG 24M38H 24inch 49,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 24MK400H 24 Inch 40,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 24MK430H B 24 inch 45,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 27MP59G GAMING 27inch 205,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus "19 VS197D - LED 38,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus "23 ML239H - LED 71,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus "27 VK278Q - LED 120,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus HA2402 24.1inch 170,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus LED VG248QE 24Inches 156,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus MG278Q 27inch 147,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus MZ27AQ 27 inch 166,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus PA328Q 32inch 300,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus PG248Q ROG Swift 24inch 137,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus VP228H 21.5inch 43,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus VP228HE 21.5 45,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus XG258Q 24 Inch 215,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایکس ویژن X.VISION ایکس ویژن X.VISION
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس ویژن X.VISION XK2410H 24inches 41,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ایکس ویژن X.VISION XL2020AI 19.5inch 44,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ایکس ویژن X.VISION XT2210H 46,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ XL2740 27 Inch 190,000,000 13 ساعت پیش  
بنکیو BenQ GC2870H 28Inch 210,000,000 13 ساعت پیش  
بنکیو BenQ GW2283 21.5inch 53,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ GW2381 22.5 inch 66,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ PD2700Q 27inch 160,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ PD3220U 32inch 330,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ PV270 27Inches 68,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ SW2700PT 260,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ SW271 27Inch 530,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ XL2720Z Gaming 27inch 164,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ ZOWIE XL2411P 24inch 104,000,000 13 ساعت پیش  
بنکیو BenQ ZOWIE XL2746S 27 inch 240,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus GDM-225JN 22INCH 41,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
جی پلاس Gplus 245JN 24 INCH 46,000,000 13 ساعت پیش  
جی پلاس Gplus 245JN 24 INCH 45,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
دل Dell دل Dell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دل Dell E2016H 19.5 Inch 39,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 22SF355 22Inch 69,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG LS19F355HN 19 Inch 46,000,000 13 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG LS22F350FHN-SF350 22inch 46,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG LS24F350FHEXXS 24inch 53,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG S19C325N Plus LED 18.5inche 42,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG S24E360HL 24inch 57,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43SE3DD 43Inch 395,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5B 43inch 295,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5C 295,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5D 43Inch 295,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43SM5KC 43inche 240,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SE3D 49Inch 425,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SE3DD 49Inch 365,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SM5C 49Inch 400,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SM5D 49Inch 365,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49SM5KC 49inche 280,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 55lv35 490,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
ال جی LG 55LV77A 880,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
ال جی LG 65SE3D 65Inch 490,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 65SM5D 65Inch 545,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LH-32RM1MX 150,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
پاناسونیک Panasonic LH-43RM1MX 272,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic LH-55RM1MX 55Inch 490,000,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 12 ماه
پاناسونیک Panasonic LH-65QM1KD 65Inch 440,000,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 12 ماه
پاناسونیک Panasonic TH-32EF1 190,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic TH-43LFE8 235,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
پاناسونیک Panasonic TH-65EF1 65Inch 420,000,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 12 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG DM48 48inc 251,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG PM43H 43Inch 373,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG PM49H 49Inch 341,000,000 13 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG PM49H 49Inch 450,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG PM55H 55Inch 435,000,000 13 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG PM55H 55Inch 579,000,000 13 ساعت پیش سام سرویس 12 ماه
سامسونگ SAMSUNG UD55E-B 55Inch 405,000,000 13 ساعت پیش سام سرویس 12 ماه
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP pnv550a 690,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP PN-VU551 460,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP PN-VW401 375,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
شارپ SHARP PN-Y436 425,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP PN-Y496 405,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
شارپ SHARP PN-Y556 630,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS BDL5586XL 55inch 210,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ EX3203R 31.5inch 233,000,000 13 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG CF390 24 Essential 45,200,000 13 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG CF390 Essential 27inch 69,000,000 13 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG LC27F390FHM 27inch 69,900,000 13 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Maxell MC EW3551 223,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Maxell MC EW4051 294,000,000 13 ساعت پیش  
Maxell MC-EX303E 125,600,000 13 ساعت پیش  
Maxell MC-EX4551 217,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Maxell MC-WX5501 446,000,000 13 ساعت پیش  
Maxell MC-WX5501 446,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DX322 110,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma DX322 110,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma HD142X 199,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD144X 186,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD146X 159,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma HD29 Darbee 291,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29He 220,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29HLV 250,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29HST 290,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD39 Darbee 225,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma M555S 82,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M565S 84,000,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M570s 98,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma M845X 103,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M865X 115,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M870x 90,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma M870x 90,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma S334e 86,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 80,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma S545 88,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma UHD35 300,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma UHD38 320,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma UHD40 388,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma W316ST 135,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma W334 130,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma W400LVe 145,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma X341 87,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 112,000,000 13 ساعت پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma X371 109,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma XA520 100,000,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma ZH403 468,000,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 230,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 695Wi 515,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON CB-530 263,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 255,000,000 13 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-2155W 342,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2247U 400,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2250U 460,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 480,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-520 184,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 278,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-536WI 369,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 300,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 166,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-970 176,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-982W 219,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-992F 295,000,000 13 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-E01 109,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-E10 115,000,000 13 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-FH06 245,000,000 13 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-FH52 250,000,000 13 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-L1100U 1,250,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-L200F 510,000,000 13 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-L200W 420,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-L520U 640,000,000 13 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-S05 99,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 130,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 254,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 185,980,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 275,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 275,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W06 197,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W41 169,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 سال
اپسون EPSON EB-W42 225,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W51 201,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 88,800,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 129,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X06 140,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-X27 130,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X31 99,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 146,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X49 158,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X51 144,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 277,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 349,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5700 293,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW7000 400,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 سال
اپسون EPSON EH-TW740 198,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW750 220,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 850,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON PowerLite Pro Cinema LS10000 Laser 4K 485,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON TW7100 610,000,000 13 ساعت پیش  
اپسون EPSON TW7300 545,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE جیبی P09 70,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PH30N 105,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG PH550 149,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-VE303G 89,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-VE303X 88,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X118H 88,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus P2B 110,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus B1M 78,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 106,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus P3B Portable 220,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اینکو inGCO اینکو inGCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اینکو inGCO EB-L400U 515,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ EH600 189,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EX600 170,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ GV1 98,700,000 13 ساعت پیش  
بنکیو BenQ i500 Smart 89,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ LU950 720,000,000 13 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MH550 180,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MH560 210,000,000 13 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MS506 92,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 98,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 87,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ ms550 102,000,000 13 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MX507 89,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX528 93,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX532 59,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX535 117,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ mx550 113,600,000 13 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX560 130,000,000 13 ساعت پیش  
بنکیو BenQ SX920 143,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TH683 165,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TK700STi 425,000,000 13 ساعت پیش  
بنکیو BenQ TK800 440,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ TK800M 326,000,000 13 ساعت پیش  
بنکیو BenQ W1090 180,000,000 13 ساعت پیش ماتریکس 18 ماه
بنکیو BenQ w11000 516,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ W1700 225,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ X12000 523,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic FRZ60 1,400,000,000 13 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 492,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 750,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800 868,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-FRZ50 1,190,000,000 13 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 108,000,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB355 112,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 188,900,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB425 180,000,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB426 194,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW373 162,000,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 167,000,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-MZ670 1,689,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 سال
پاناسونیک Panasonic PT-MZ780 1,550,000,000 13 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 780,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ970 2,600,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ40 603,500,000 13 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ50 680,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ50 680,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ60 798,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 270,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW530 211,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 193,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 195,000,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 230,000,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 286,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 299,000,000 13 ساعت پیش تصویر گستران امید 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 385,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ HD5451 498,000,000 13 ساعت پیش  
ریکو Ricoh PJ WX4152N 485,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2440 85,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X3351N 293,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X5460 179,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 91,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 65,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY MP-CL1A Mobile 150,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 136,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 321,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 139,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 96,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 190,000,000 13 ساعت پیش  
سونی SONY VPL-EX455 158,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 220,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SW535 326,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX225 191,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 354,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon LV-WX370 188,000,000 13 ساعت پیش  
ویوسونیک ViewSonic ویوسونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوسونیک ViewSonic 502X 91,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic M1 mini 86,000,000 13 ساعت پیش  
ویوسونیک ViewSonic M1 Plus G2 130,000,000 13 ساعت پیش  
ویوسونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 98,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic PA503X 111,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic PG706HD 267,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic PX701HD 235,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوسونیک ViewSonic X10-4K 470,000,000 13 ساعت پیش  
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 69,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX302N 39,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 114,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4042WN 71,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 665,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L610 U 834,000,000 13 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG UD46C-B 46inch 150,000,000 13 ساعت پیش سام سرویس 12 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.
1401/06/30
کنفرانس دیشب انویدیا فقط محدود به معرفی کارت گرافیک‌های RTX 4090 و RTX 4080 نبود. این شرکت همچنین از چیپست جدیدی به نام Drive Thor رونمایی کرد که با جدیدترین پیشرفت‌های گرافیکی و پردازشی برای صنعت خودرو طراحی شده و می‌تواند 2000 ترافلاپس توان ارائه کند.
1401/06/27
پژوهشگران در مطالعه‌ای می‌گویند مصرف غذاهای فوق فرآوری‌شده مثل چیپس و بستنی ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.
1401/06/27
ال‌جی الکترونیکس (LG) بار دیگر برتری خود را در سطح جهانی در فن‌آوری شبکه‌ی موبایل به اثبات رسانده و ارسال و دریافت بیسیم داده‌های 6GTHz را در بازه‌ی فرکانسی بین 155 تا 175 گیگا هرتز و در فضایی باز از فاصله‌ای بیش از 320 متر با موفقیت مورد آزمایش قرار داد.
1401/06/23
انتظار می‌رود سال آینده بسیاری از تراشه‌های پرچمدار موبایل با لیتوگرافی 3 نانومتری ساخته شوند و حالا گزارشی جدید مدعی شده که چیپ M3 برای مک‌ها و همچنین A17 Bionic برای مدل‌های پرو آیفون 15 ...
1401/06/23
اپل به منظور رفع چند آسیب‌پذیری که سیستم‌عامل‌های iOS ،macOS و iPad OS را تحت تأثیر قرار داده بودند، پچ امنیتی جدیدی را منتشر کرد.
‌گزیده اخبار روز
1401/07/06
اگر تا به حال نگرانی درباره اجرای چراغ خاموش طرح صیانت بود، بیش از یک هفته است که اهداف این طرح به‌طور آشکار محقق شده است. فیلترینگ گسترده شبکه‌های پرمخاطب اجتماعی و قطعی اینترنت در ساعات و مکان‌های خاص.
1401/07/06
فیلتر گسترده پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی در سکوت معنادار وزارت ارتباطات ادامه دارد.
1401/07/06
VK، شرکت فناوری روسی که یک شبکه اجتماعی با صدها میلیون دانلود به نام VKontakte را توسعه داده، می‌گوید که برنامه‌های آن از اپ استور اپل حذف شده است. شرکت روسی در بیانیه خود توضیح ...
1401/07/05
سامسونگ با همکاریِ یکی از شرکت‌های مالی، سرویس کارت اعتباری معرفی کرده است. این سرویس به‌زودی در هند در‌دسترس قرار می‌گیرد.
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
سال گذشته شرکت‌های خودروساز توانستند در خردادماه و آذرماه دو مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. خودروسازان در اردیبهشت ماه به طور میانگین قیمت محصولات تولیدی خود را حدود 9 درصد افزایش دادند. آذرماه بعد ...
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.