لیست قیمت‌های پارسه بارکد 1397/11/02

تلفن فروشگاه / شرکت: 88919018اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 8,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 20,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm V4 3,350,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 4,450,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM X2290 4,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 31,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 26,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 12,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 23,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 11,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 9,300,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 8,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 28,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 11,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 5,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin RS1200 1D 4,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 12,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 17,100,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3190 7,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3190BT 18,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 37,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z6182 1D 32,200,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-9000 53,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 9,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 5,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 16,300,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo CS 3290 29,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,550,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 51,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 59,800,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 48,100,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 47,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 29,800,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 16,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 25,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC TTP-243E PRO 18,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 40,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 19,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 1,300,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sango 2550 64,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 30,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,950,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
DELTA Thermal 3150 15,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-1000K 35,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 55,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 44,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Posbank 15,700,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 14,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 13,250,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 13,000,000 4 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 15,700,000 4 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 14,550,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 12,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 14,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 19,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 24,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 28,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 12,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 16,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 19,000,000 4 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-T20EB 17,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL200 17,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 17,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 17,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 6,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 5,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Beiyang BTP 3200E‎ 26,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 21,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 29,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 18,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC 244 25,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 29,800,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 35,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 44,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 44,500,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 52,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 54,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra HC100 300dpi 55,900,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 139,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 190,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 190,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 39,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX G500 25,000,000 4 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,800,000 4 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/11/02
خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید،این اتفاق تحت‌تاثیر اعلام قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت گرفت.
1397/11/02
هیوندای موتوراسپرت از مدل مسابقه‌ای هاچ‌بک ولوستر N TCR مدل ۲۰۱۹ رونمایی کرد که با قیمتی معادل ۱۵۵ هزار دلار راهی بازار آمریکا خواهد شد.
1397/10/29
پس از افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت انواع خودروهای سایپا، این شرکت باز هم قیمت انواع تیپ‌های پراید، تیبا و ساینا را به صورت شبانه افزایش داد.
1397/10/29
کارت‌های گرافیک اکسترنال چگونه عمل می‌کنند؟ قدرت و پردازش آن‌ها چقدر است؟ آیا می‌توانند جایگزین کارت‌های گرافیک اینترنال شوند؟ پاسخ همه‌ی این سوالات را در این مقاله بخوانید.
1397/10/29
همه ساله یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه CES، بخش مربوط به حضور برندهای لوازم خانگی است چراکه پیشرفت تکنولوژی در این حوزه با سرعت برق و باد در حال پیش روی بوده و از طرفی برای بیشتر مردم نیز قابل لمس تر است.
1397/10/29
این سئوال از سوی کاربران اینترنت مطرح شده که آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا خیر؟
1397/10/29
کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری به تازگی از یک آسیب‌پذیری جدید در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ خبر داده‌اند که پیام‌های قدیمی در گوشی‌های اندرویدی را بدون کسب اجازه از کاربران حذف می‌کرده است.
1397/10/27
تبلت های بیشماری در بازار وجود دارند، اما کدام یک برای شما مناسب است؟ آیا یک تبلت IOS برای شما مناسب است یا یک تبلت اندرویدی؟ عومل مهمی وجود دارند که هنگام خرید تبلت باید در نظر بگیرید.
1397/10/26
فروش فوری محصولات سایپا به زودی شروع می‌شود. شرکت سایپا در اطلاعیه‌ای عنوان کرد با بررسی روش‌های فروش و رعایت حق تقدم از روزهای آینده شرایط فروش خودروهای سایپا را اعلام می‌کنیم.
1397/10/26
مجموعه ای از لوازم خانگی هوشمند با پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا تحت برند شارپ و با هدف ایجاد زندگی راحت تر روانه بازار شدند.
‌گزیده اخبار روز
1397/11/02
سخنگوی شورای شهر تهران از عدم موافقت شهردار و منتفی شدن دریافت عوارض در پنج تونل شهری خبر داد.
1397/11/02
خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید،این اتفاق تحت‌تاثیر اعلام قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت گرفت.
1397/11/02
هیوندای موتوراسپرت از مدل مسابقه‌ای هاچ‌بک ولوستر N TCR مدل ۲۰۱۹ رونمایی کرد که با قیمتی معادل ۱۵۵ هزار دلار راهی بازار آمریکا خواهد شد.
1397/11/02
سامسونگ قصد دارد گوشی‌های هوشمند آخرین پرچم‌دار خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از آخرین مدل آیفون اپل به بازار عرضه کند.
1397/11/01
دومین نمایشگاه کار ایران به مدت سه روز (۴ تا ۶ بهمن ماه) با حمایت ویژه همراه اول از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار می شود.
1397/10/29
پس از افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت انواع خودروهای سایپا، این شرکت باز هم قیمت انواع تیپ‌های پراید، تیبا و ساینا را به صورت شبانه افزایش داد.
1397/10/29
اگر بخواهیم از جنبه‌ی مقرون‌به صرفه بودن برای سفر زمانی را انتخاب کنیم، مشخصاً زمستان بهترین زمان خواهد بود به‌خصوص اگر مقصد شما کشورهای همسایه ایران باشد.
1397/10/29
کارت‌های گرافیک اکسترنال چگونه عمل می‌کنند؟ قدرت و پردازش آن‌ها چقدر است؟ آیا می‌توانند جایگزین کارت‌های گرافیک اینترنال شوند؟ پاسخ همه‌ی این سوالات را در این مقاله بخوانید.
1397/10/29
همه ساله یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه CES، بخش مربوط به حضور برندهای لوازم خانگی است چراکه پیشرفت تکنولوژی در این حوزه با سرعت برق و باد در حال پیش روی بوده و از طرفی برای بیشتر مردم نیز قابل لمس تر است.
1397/10/29
این سئوال از سوی کاربران اینترنت مطرح شده که آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا خیر؟