لیست قیمت‌های پارسه بارکد 1398/03/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 88919018اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 8,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 20,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm V4 3,350,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 4,450,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM X2290 4,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 31,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 26,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 12,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 23,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 11,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 9,300,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 8,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 28,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 11,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 5,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin RS1200 1D 4,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 12,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 17,100,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3190 7,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3190BT 18,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 37,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z6182 1D 32,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-9000 53,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 9,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 5,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 16,300,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo CS 3290 29,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,550,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 51,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 59,800,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 48,100,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 47,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 29,800,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 16,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 55,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC TTP-243E PRO 18,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 40,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 19,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 1,300,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sango 2550 64,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 30,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,950,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
DELTA Thermal 3150 15,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-1000K 35,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 55,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 44,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Posbank 15,700,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 14,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 13,250,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 13,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 15,700,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 14,550,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 12,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 14,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 25,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 39,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 38,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 12,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 20,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 19,000,000 12 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-T20EB 17,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL200 17,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 17,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 17,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 6,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 5,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Beiyang BTP 3200E‎ 26,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 21,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 32,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 18,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC 244 25,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 29,800,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 40,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 44,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 44,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 52,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 54,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra HC100 300dpi 78,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 139,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 190,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 190,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 39,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX G500 25,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,800,000 12 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/03/02
​موزیلا طراح مرورگر فایرفاکس می‌گوید با افزودن قابلیت‌هایی به مرورگر یادشده آن را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد سریع‌تر خواهد کرد.
1398/02/31
شرکت سامسونگ الکترونیکس اعلام کرد تمامی مدل‌های ۲۰۱۹ تلویزیون هوشمند این شرکت و تعدادی از مدل‌های منتخب سال ۲۰۱۸ از امروز و پس از بروزرسانی Firmware، در بیش از ۱۰۰ کشور، مجهز به اپلیکیشن Apple TV خواهند شد و در ۱۷۶ کشور نیز از AirPlay ۲ پشتیبانی خواهند کرد
1398/02/30
سینمای خانگی مجموعه ای از ابزارها هستند که حس دیدن فیلم در سینما را برای شما در خانه تداعی می کنند. سینمای خانگی ابزارهایی مانند بلندگوها و دستگاه های پخش صدا هستند که در اطراف سالن خانه قرار گرفته و با پخش شدن فیلم از تلویزیون صدا به صورت سه بعدی به گوش می رسد.
1398/02/29
اگر برای نخستین بار به فکر خرید یک دوربین عکاسی افتاده‌اید، ممکن است با سوالات زیادی روبه‌رو ‌شوید.
1398/02/28
همه کامپیوترها دارای سخت افزار گرافیکی هستند و این بخش گرافیکی مسئولیت مهمی را به عهده دارد. اکثر کامپیوترهای جدید از واحد پردازش گرافیکی (GPU) اینتل، انویدیا یا AMD بهره می برند.
1398/02/26
یخچال فریزر بکو مدل TSE1231 با ظرفیت ۶ فوت و امکاناتی مانند سیستم بدون برفک در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این یخچال با طراحی ساده ای که دارد از یخچال های موجود در بازار ایران و محصول شرکت بکو است.
1398/02/26
آسیب‌پذیری جدیدی در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ به تازگی کشف و اعلام شده است که برای مدتی طولانی امکان سواستفاده از اطلاعات خصوصی کاربران را به هکرها داده است.
1398/02/26
در هفته‌های اخیر، اپراتورها قیمت بسته‌های اینترنت را افزایش دادند رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی نمی‌داند و معتقد است که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.
1398/02/25
رایانه ما انبار ذخیره اطلاعات نیست! از این موضوع خیلی‌ها آگاهند و البته می‌دانند که نه حافظه دستگاه‌شان آنقدرها می‌کشد ‌و جوابگو است و نه یک رایانه با حافظه پر و پیمان خوب کار می‌کند.
1398/02/24
پلوپز یکی از لوازم پرکاربرد آشپزخانه است. استفاده از این دستگاه کار کاربران را راحت کرده و در صرفه جویی وقت، مخصوصا در میهمانی های پر جمعیت تاثیر بسزایی داشته است.
‌گزیده اخبار روز
1398/03/02
​موزیلا طراح مرورگر فایرفاکس می‌گوید با افزودن قابلیت‌هایی به مرورگر یادشده آن را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد سریع‌تر خواهد کرد.
1398/03/02
اینستاگرام از جمله اپلیکیشن‌های کاربردی محسوب می‌شود که برای کاربران ایرانی محبوبیت فراوان دارد و گفتنی است این شبکه اجتماعی اجازه انتشار ویدئوهای کمتر از یک دقیقه را برای کاربران فراهم می‌کند.
1398/02/31
ساعاتی پیش شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه سقف برداشت از خودپرداز بانک‌ها از امروز با یک آپدیت سیستمی از دویست هزار تومان به پانصد هزار تومان رسیده است.
1398/02/31
شرکت سامسونگ الکترونیکس اعلام کرد تمامی مدل‌های ۲۰۱۹ تلویزیون هوشمند این شرکت و تعدادی از مدل‌های منتخب سال ۲۰۱۸ از امروز و پس از بروزرسانی Firmware، در بیش از ۱۰۰ کشور، مجهز به اپلیکیشن Apple TV خواهند شد و در ۱۷۶ کشور نیز از AirPlay ۲ پشتیبانی خواهند کرد
1398/02/31
برای داشتن یک سفر بی نظیر و به یادماندنی به ترکیه، این مطلب را بخوانید
1398/02/30
سینمای خانگی مجموعه ای از ابزارها هستند که حس دیدن فیلم در سینما را برای شما در خانه تداعی می کنند. سینمای خانگی ابزارهایی مانند بلندگوها و دستگاه های پخش صدا هستند که در اطراف سالن خانه قرار گرفته و با پخش شدن فیلم از تلویزیون صدا به صورت سه بعدی به گوش می رسد.
1398/02/30
مشترکان ایرانسل به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی، یک گیگابایت اینترنت رایگان دریافت می‌کنند.
1398/02/29
اگر برای نخستین بار به فکر خرید یک دوربین عکاسی افتاده‌اید، ممکن است با سوالات زیادی روبه‌رو ‌شوید.
1398/02/28
همه کامپیوترها دارای سخت افزار گرافیکی هستند و این بخش گرافیکی مسئولیت مهمی را به عهده دارد. اکثر کامپیوترهای جدید از واحد پردازش گرافیکی (GPU) اینتل، انویدیا یا AMD بهره می برند.
1398/02/26
یخچال فریزر بکو مدل TSE1231 با ظرفیت ۶ فوت و امکاناتی مانند سیستم بدون برفک در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این یخچال با طراحی ساده ای که دارد از یخچال های موجود در بازار ایران و محصول شرکت بکو است.