لیست قیمت‌های پارسه بارکد 1398/12/01

تلفن فروشگاه / شرکت: 88919018اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 9,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 19,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm V4 3,350,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 4,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM X2290 4,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 31,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 26,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 12,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 23,200,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 10,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 10,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 9,300,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 7,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 27,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 10,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 5,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin RS1200 1D 4,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 12,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 17,100,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3190 7,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3190BT 18,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 37,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z6182 1D 32,200,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-9000 56,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 12,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 8,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 16,300,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo CS 3290 39,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MS 3390 29,700,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,980,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 57,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 59,800,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 48,100,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 47,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 38,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 38,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC TTP-243E PRO 18,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 40,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 19,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 2,800,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sango 2550 64,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 59,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 13,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
DELTA Thermal 3150 15,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-1000K 35,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 61,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 66,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Posbank 15,700,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 14,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 14,250,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 16,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 15,700,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 14,550,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 12,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 14,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 25,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 25,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 30,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 12,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 21,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 20,000,000 22 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-T20EB 17,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL200 17,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 17,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 17,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 6,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 5,950,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Beiyang BTP 3200E‎ 26,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 23,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 32,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 28,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC 244 20,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 29,800,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 34,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 36,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 36,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 33,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 49,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 49,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra HC100 300dpi 72,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 139,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 168,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 178,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 39,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX G500 45,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,800,000 22 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/11/29
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوهای سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
1398/11/26
هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.
1398/11/21
گروهی از هکرها برای مدتی کنترل حساب‌های کاربری رسمی فیسبوک روی پلتفرم‌های توییتر و اینستاگرام را در دست گرفتند.
1398/11/19
فاکسکان، مهم‌ترین شریک اپل در تولید آیفون، برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا سراغ تولید ماسک‌های پزشکی خواهد رفت.
1398/11/16
فوجی فیلم در مراسمی در لندن از دوربین X100V رونمایی کرد. این دوربین از حسگر 26.1 مگاپیکسلی نسل چهارم X-Trans CMOS و پردازنده سیگنال تصویر X-Processor 4 بهره برده و به گفته سازنده برای عکاسان خیابانی تولید شده است.
1398/11/15
تصاویر و مشخصات اصلی و قیمت گوشی هوشمند Captain America (با کدنام احتمالی نوکیا 5.2) افشا شد.
1398/11/14
مایکروسافت اعلام کرد به افرادی که ایرادهای کنسول بازی ایکس باکس را گزارش کنند، جایزه‌ی نقدی تا ۲۰ هزار دلار پرداخت خواهد کرد.
1398/11/13
رئیس اتاق اصناف خاش گفت: خرید و فروش هر گونه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا بر حسب تاکیدات وزارت در سطح این شهرستان و کشور ممنوع است.
1398/11/12
به نظر می‌رسد که اپل هفته را آن طور که انتظار داشت به پایان نبرد، زیرا پارلمان اروپا رای مثبت خود در رابطه با استفاده از یک شارژر مشترک برای تمامی گوشی‌های هوشمند را صادر کرد.
1398/11/08
کولرهای Wraith شرکت AMD از خنک‌کننده‌های حرفه‌ای بازار پردازنده است. البته نمونه‌های تقلبی این کولرها مشکلات زیادی برای کاربران ایجاد می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1398/11/30
مرسدس AMG از یک قایق با قدرت ۲۷۰۰ اسب بخاری رونمایی کرد. در کنار این قایق AMG از یک نسخه‌ی G63 نیز به‌طور خاص برای همین قایق طراحی شده است.
1398/11/29
باتوجه به نیاز کشور به وجود نرم‌افزاری جامع برای برای ساماندهی خانه‌های خالی از سکنه، سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی می‌شود.
1398/11/29
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوهای سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
1398/11/28
بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات اصلاحی برای رفع كاستی‌های موجود در برخی بانک‌ها آغاز شده است و در روزهای آتی، شاهد بهبود مشکلات رمز دوم پویا خواهیم بود.
1398/11/28
اخیرا کاربری از مدیرعامل اینستاگرام پرسیده چرا با وجود این که دو ماه هم از سال ۲۰۲۰ می‌گذرد، هنوز برنامه اختصاصی برای آیپد توسعه داده نشده است. سوال این کاربر ذهن بسیاری دیگر را هم مشغول کرده بود، ولی اکنون می‌دانیم علت چیست...
1398/11/26
بورینگ کمپانی ایلان ماسک اخیرا توانسته حفر یکی از تونل‌های مرکز همایش لاس وگاس را با موفقیت به پایان برساند.
1398/11/26
هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.
1398/11/26
در طول تاریخ، انسان همواره به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با گذشته بوده است و باید بدانید که نتیجه تحقیقات باستان شناسان همواره منجر به کشف آثار باستانی بسیار ارزشمند و اطلاعات مهم می شود، در این مقاله قصد داریم منطقه را که به عنوان قدیمی ترین زیستگاه بشر شناخته می شود معرفی کنیم
1398/11/23
وب سایت آی ماینر به عنوان پیشرفته ترین و معتبرترین سامانه آنلاین خرید و اجاره ماینر ، با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت خود را در بازار ایران آغاز کرد.
1398/11/21
گروهی از هکرها برای مدتی کنترل حساب‌های کاربری رسمی فیسبوک روی پلتفرم‌های توییتر و اینستاگرام را در دست گرفتند.