لیست قیمت‌های پارسه بارکد 1398/01/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 88919018اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 8,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 20,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm V4 3,350,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 4,450,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM X2290 4,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 31,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 26,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 12,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 23,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 11,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 9,300,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 8,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 28,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 11,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 5,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin RS1200 1D 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 12,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 17,100,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3190 7,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3190BT 18,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 37,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z6182 1D 32,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-9000 53,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 9,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 5,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 16,300,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo CS 3290 29,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,550,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 51,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 59,800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 48,100,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 47,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 29,800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 16,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 25,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC TTP-243E PRO 18,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 40,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 19,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 1,300,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sango 2550 64,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 30,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,950,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
DELTA Thermal 3150 15,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-1000K 35,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 55,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 44,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Posbank 15,700,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 14,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 13,250,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 13,000,000 5 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 15,700,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 14,550,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 12,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 14,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 25,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 39,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 38,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 12,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 20,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 19,000,000 5 روز پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-T20EB 17,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL200 17,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 17,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 17,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 6,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 5,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Beiyang BTP 3200E‎ 26,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 21,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 29,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 18,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC 244 25,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 29,800,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 35,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 44,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 44,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 52,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 54,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra HC100 300dpi 78,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 139,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 190,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 190,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 39,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX G500 25,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,800,000 5 روز پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/20
نوشیدن چای برای ایجاد آرامش، خستگی، رفع بوی بد دهان، افزایش سوخت و ساز و…موثر است.دم کردن یک چای نیازمند آبی است که به نقطه جوش رسیده باشد و برگ های چایی که به آنها اجازه داده شود در زمان مناسب دم بکشند.
1397/12/20
به تازگی آسیب پذیری جدیدی در مرورگر اینترنتی گوگل کروم یافت شده است که خطرات متعددی را برای حریم خصوصی کاربران به وجود خواهد آورد.
1397/12/18
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اکنون با توجه به حل مشکل رجیستری و بازگشت به شرایط قبلی قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افت داشتند واکنون با ورود گوشی‌های مصادره‌ای این شیب ارزان شدن، شدت بیشتری خواهد گرفت.
1397/12/14
چند روز گذشته اپل میزبان نشست سالانه سهام دارانش بود و آنطور که بلومبرگ گزارش داده تیم کوک مدیرعامل این شرکت در جریان نشست اخیر در رابطه با آینده اپل و محصول بعدی آن که میتواند عینک هوشمند اپل باشد صحبت کرده.
‌گزیده اخبار روز
1397/12/27
دنیا در حال تغییره و اگر ما هم همزمان با تغییرات دنیا خود را منطبق نکنیم یا کسب و کار خود را با آن سازگار نکنیم - دیری نمی گذره که از گردونه رقابت خارج می شیم.
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
این گزارش به بررسی مهم‌ترین نشانه‌های هک شدن گوشی هوشمند کاربران می پردازد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/21
شرکت تحقیقاتی Chainanalysis تخمین زد که ۲۰ درصد تمام بیت کوین ها برای همیشه از بین رفته اند. در حال حاضر حدود ۳.۸ میلیون بیت کوین را دیگر نمی‌توان بازیابی کرد. بسیاری نمی دانند از چه طرقی بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال آنها از دست می روند پس در این مقاله، به تمام احتمالاتی که می‌توان کوین را از دست داد اشاره می کنیم.
1397/12/20
بهترین مقاصد گردشگری را در نزدیکی ایران داریم که هم هزینه به صرفه‌ای دارند و هم بسیار پر‌طرفدار هستند. در این روز‌های آخر اسفند می‌توانید برای چند روز سفر و استراحت در یکی از کشور‌های ترکیه یا گرجستان برنامه‌ریزی کنید.