لیست قیمت‌های پارسه بارکد 1398/04/31

تلفن فروشگاه / شرکت: 88919018اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 9,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 19,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm V4 3,350,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 4,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM X2290 4,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 31,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 26,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 12,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 23,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 13,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 13,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 9,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 9,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 33,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 22,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 13,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 5,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin RS1200 1D 4,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 12,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 17,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3190 7,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3190BT 18,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 37,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z6182 1D 32,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبکس Zebex Z-9000 57,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 12,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 9,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 16,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo CS 3290 39,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo MS 3390 29,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,980,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 58,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 59,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 58,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 47,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 33,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC TTP-243E PRO 18,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 19,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 2,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sango 2550 64,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 59,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 13,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
DELTA Thermal 3150 15,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-1000K 35,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 76,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 73,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Posbank 15,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 15,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 14,250,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 19,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 15,700,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 14,550,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 12,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 14,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 35,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 35,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 12,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 20,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 20,000,000 2 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-T20EB 17,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL200 17,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 17,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 17,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 6,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 5,950,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Beiyang BTP 3200E‎ 26,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 25,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 32,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek Q8-200 18,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC 244 24,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 29,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 50,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 50,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 49,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 49,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra HC100 300dpi 78,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 139,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 178,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 178,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 39,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX G500 25,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,800,000 2 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/04/29
نتایج نظرسنجی‌ اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰ درصد مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند.
1398/04/29
یخچال و فریزر مدل « HM34 » از گروه یخچال‌ و فریزرهای ساید بای‌ ساید شرکت معتبر سامسونگ است. مصرف انرژی A+این دستگاه، آن را در گروه دستگاه‌های کم‌مصرف قرار می‌دهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته‌ی عمودی ِساده تکمیل می‌شود.
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.
1398/04/22
شرکت هایسنس برای نخستین بار از تلویزیون های ال سی دی دولایه خود در نمایشگاه CES سال جاری رونمایی کرد.
1398/04/22
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد که قیمت کالاها تا پایان تابستان امسال ثابت باقی بماند.
1398/04/20
یکی از عادت های خوب غذایی بخارپز کردن مواد غذایی است که طرفداران زیادی دارد. بخارپز، آب پز، کبابی کردن از بهترین روش های طبخ غذا هستند که این روزها به خوبی از آن ها استقبال می شود. یک شرکتی به تولید خوراک پز و آرام پز پرداخته که فرآیند پخت و پز را برای کاربران خود راحت کرده است.
1398/04/18
IBM پتنتی برای یک ساعت هوشمند ثبت کرده است که قابلیت تبدیل‌شدن به گوشی‌ هوشمند و همچنین تبلت‌ را دارد.
1398/04/17
خرید یک فلش مموری برای نیازهای شما ضروری است، مهم نیست که به چه منظوری از این ابزار استفاده می کنید، در اینجا میخواهیم نگاهی داشته باشیم به بهترین فلش مموری ها برای ذخیره فایل های شما، که به شما کمک کند تا...
1398/04/17
موزیلا به‌خاطر آزمایش‌های مربوط‌به استفاده از پروتکل DoH در مرورگر فایرفاکس، لقب خراب‌کار اینترنت را از نهادهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی در بریتانیا کسب کرد.
1398/04/11
از اواخر هفته گذشته، اختلالاتی در سیستم GPS پیش آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب‌وکارها منجر شد، به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این اختلال عمدی است.
‌گزیده اخبار روز
1398/04/31
زباله الکتریکی، به دستگاه‌های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌ها و کامپیوترها و… که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند، گفته می‌شود. این وسایل در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده‌کننده خطرناک محیط زیست به‌شمار می‌روند.
1398/04/31
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، گوگل را به‌دلیل نقض قوانین مربوط‌ به حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال در یوتیوب جریمه کرد.
1398/04/29
سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره ادعای خرید و فروش بیت‌کوین توسط صرافی‌ها گفت: هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین کند
1398/04/29
نتایج نظرسنجی‌ اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰ درصد مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند.
1398/04/29
یخچال و فریزر مدل « HM34 » از گروه یخچال‌ و فریزرهای ساید بای‌ ساید شرکت معتبر سامسونگ است. مصرف انرژی A+این دستگاه، آن را در گروه دستگاه‌های کم‌مصرف قرار می‌دهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته‌ی عمودی ِساده تکمیل می‌شود.
1398/04/25
اپراتور اول تلفن همراه کشور برای معرفی و ارائه آخرین محصولات و سرویس‌های مبتنی بر اینترنت پرسرعت، در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) شرکت می‌کند.
1398/04/25
به نظر می‌رسد که گوگل در تلاش است تا یک شبکه اجتماعی جدید تحت عنوان Shoelace را توسعه دهد که به باور آن، قادر است تحولات مثبتی را در زندگی اجتماعی کاربران ایجاد کند.
1398/04/25
بیت کوین در آخرین دور از معاملات، ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داد.
1398/04/23
اگر شما هم یکی از آن میلیون‌ها نفر در جهان هستید که از راه دور کار خود را انجام می‌دهند، سرعت اینترنت یکی از مهمترین نکاتی است که با آن درگیر خواهید بود. اما آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده‌اید که سرعت اینترنت در کشور ما در مقایسه با معیار جهانی چگونه است؟
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.