لیست قیمت‌های تاپ تک 1398/03/26

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188912420تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP120 5,150,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP330 AC1900 19,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA5210G بی سیم 7,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7210N 6,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS210 300Mbps 8,690,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 4,220,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK CPE510 5,600,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7510N 9,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik NetMetal 5 wireless 22,000,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.6A 350,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.85A 350,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi 260,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2408C 480,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2408CL 2.4GHz 8dBi 580,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2412D 2,600,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415D 3,600,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424B 5,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 22,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik LHG 5 9,200,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 16,500,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PB10400 10400mAh 1,500,000 9 ساعت پیش متم اف 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110P 3,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 4,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 4,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 6,400,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 2,350,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
کیونپ QNAP کیونپ QNAP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیونپ QNAP TS-431P 75,520,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-1GB 61,180,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 13,000,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 29,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB921UAGS-5SHPacD-NM 22,000,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 9,200,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 2SHPn 12,500,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 2,250,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 3,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 4,700,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 2 RBQRTG-2SHPnD 23,000,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 23,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-N12HP 7,200,000 9 ساعت پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK 3G USB Modem Compatible TL-MR3220 3,300,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK AP500 25,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 4,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 2,600,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2600 Wireless Dual Band 13,200,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3150 Wireless 19,220,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3200 Tri-Band 19,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5 AC1200 12,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 3,250,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5400 Wireless Tri-Band Gigabit 46,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 6,200,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 13,700,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 12,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP110 300Mbps Ceiling Mount 4,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP220 Wireless 12,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK P5 Touch 15,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Talon AD7200 Multi-Band 23,600,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 3,150,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - ER5120 6,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - ER6120 14,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - MR3040 5,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - R600VPN 7,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 3,200,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WR741ND 1,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR3020 3G روتر 4,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR3420 3G/4G 3,300,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 13,200,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 5,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 9,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA730RE Wireless 790,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 3,200,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA830RE Wireless Range Extender 1,370,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 5,200,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1042ND Wireless 1,590,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1043ND 5,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR702N Wireless 6,300,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR710N Wireless N Mini 1,990,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR720N Wireless N150 1,550,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR740N 1,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR743ND Wireless 1,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 1,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841HP High Power Wireless 7,200,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 1,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 1,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR842ND Wireless N 1,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR843ND Wireless 1,750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 3,100,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR941ND 3,100,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR945N 3,100,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys EA6900-M2 EA6900 Dual Band Wireless 17,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys XAC1900-EK 27,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 3,500,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 7,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 5,700,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 8,700,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 7,800,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 19,000,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 18,000,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 11,000,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless 11,500,000 9 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 1,600,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SL1351 48Port 6,810,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-121 3,000,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 5,200,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK JetStream TL-SG3210 10Port 16,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 4,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Switch TL-SG1005D - 5Ports 2,300,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Switch TL-SG1008D - 8Ports 3,300,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 940,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,150,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 6,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 5,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 3,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 4,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 8,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 14,900,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 6,850,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 1,220,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 11,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 17,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 16,400,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 27,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 2,250,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 3,350,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 18,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424 Managed 24Port 20,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL1117 16Port 1,900,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL1210 8Port 1,310,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL1226 26Port 2,770,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL3428 Managed 24Port 6,040,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 2,000,000 9 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 6,600,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 13,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2210P 8-Port 20,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2424P 42,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TF-3200 550,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TF-3239DL 550,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3269 1,250,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,220,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 1,980,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 2,900,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer-T1U 1,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 900,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 1,420,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 750,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN751ND PCI Card 1,250,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,250,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 2,650,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 1,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 1,660,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,200,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 1,880,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 2,650,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MiniGBIC Module TL - SM311LS 1,040,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL- SM311LM 990,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424P 39,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK HA100 Bluetooth-Reciever 2,250,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC100CM 3,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC110CS 4,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 7,900,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N10-C1 Wireless-N150 3,600,000 9 ساعت پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
ایسوس Asus DSL-N12E_C1 Wireless N300 4,000,000 9 ساعت پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
ایسوس Asus DSL-N14U 4,800,000 9 ساعت پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda D301v2 2,850,000 9 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C25 AC900 3,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 10,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D5 12,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 12,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D9 19,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 15,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR900 AC1900 19,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8151N 3,100,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 3,100,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8950ND 3,100,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8960N 4,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8968 4,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8970 10,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 3,300,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 4,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 3,100,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 3,300,000 9 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 3,100,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 3,150,000 9 ساعت پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2750U 4,000,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 6,400,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2890AL 17,200,000 9 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TM-IP5600 PCI Fax Modem 250,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M5250 3G Mobile Wi-Fi 1,690,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M5350 1,700,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M5360 3G Mobile WiFi Power Bank 1,950,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 9,100,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7310 4G 10,700,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 10,700,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7450 21,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7650 25,000,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932C 6,500,000 9 ساعت پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 3,900,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK RE450 7,500,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 2,800,000 9 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/03/25
گوگل کروم و مایکروسافت اج ویژگی‌های پنهان زیادی دارند، یکی از این ویژگی‌ها ذخیره‌ی اسکرین‌شات کامل یک وب‌سایت بدون نیاز به هیچ افزونه‌ای است.
1398/03/25
تلويزيون ۲۹۲ اينچ سامسونگ با كيفيت تصوير ۸K، اولين گام بلند سامسونگ در زمينه صنايع خانگي است كه دوستداران تلويزيون را به خود جذب خواهد كرد.
1398/03/22
بنیاد موزیلا به‌صورت رسمی از لوگوهای جدید خانواده‌ی فایرفاکس رونمایی کرد. آن‌ها سال گذشته نیز طرح‌هایی برای بازخوردگیری از کاربران به‌اشتراک گذاشته بودند.
1398/03/22
آمازون با 315.5 میلیارد دلار ارزش موفق شده گوگل و اپل را کنار زده و لقب با ارزش ترین برند جهان را از آن خود کند.
1398/03/21
آون توسترها یکی از پرکاربرد ترین وسایلی هستند که معمولا از قیمت مناسبی برخوردارند.
1398/03/20
شرکت ال جی علاوه بر تلویزیون های OLED، دارای یک خط تولید از تلویزیون های ال سی دی کیفیت بالا با عنوان NanoCell است و در بازار های جهانی به فروش می رود.
1398/03/20
تجربه درست کردن بستنی در خانه با انواع طعم ها، رنگ ها و افزودنی های دلخواه لذت خاص خود را دارد. دستگاه های بستنی ساز این لذت را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه برای شما فراهم می کنند.
1398/03/19
پتنت جدید مایکروسافت مرتبط با پروژه‌ی سنتاروس (Centaurus) از معرفی دستگاهی با نمایشگر انعطاف‌پذیر و متحرک روی تکیه‌گاه حکایت می‌کند که انتظار می‌رود مهرماه، ردموندی‌ها آن را به‌نمایش بگذازند.
1398/03/19
توسترها یکی از لوازم برقی خانگی هستند که به دو نوع ساده و آون توستر تقسیم می شوند. توستر های ساده فقط برای گرم کردن نان کاربرد دارند و آون توسترها هم به عنوان تست کردن وبرشته کردن نان مورد استفاده قرار می گیرند.
1398/03/19
اگرچه فرارسیدن تابستان و گرمای هوا می‌تواند به معنی پیاده‌روی‌های مطبوع در پارک‌ها در بعدازظهرهای گرم باشد، اما این موضوع هم‌چنین می‌تواند گوشی همراه شما را در معرض آسیب گرما قرار دهد.
‌گزیده اخبار روز
1398/03/25
تا شروع تابستان و آغاز تعطیلات فاصله زیادی نمانده است. سفرهای تابستانی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خانواده‌های ایرانی در این روزهای گرم است چون می‌توانند با خیال راحت و بدون داشتن دغدغه درس و مدرسه فرزندانشان به شهرها و کشورهای مختلف سفر کنند.
1398/03/25
گوگل کروم و مایکروسافت اج ویژگی‌های پنهان زیادی دارند، یکی از این ویژگی‌ها ذخیره‌ی اسکرین‌شات کامل یک وب‌سایت بدون نیاز به هیچ افزونه‌ای است.
1398/03/25
تلويزيون ۲۹۲ اينچ سامسونگ با كيفيت تصوير ۸K، اولين گام بلند سامسونگ در زمينه صنايع خانگي است كه دوستداران تلويزيون را به خود جذب خواهد كرد.
1398/03/25
«کمبود لوازم خانگی به خاطر قیمت‌های بالا دیده نمی‌شود.»، «تولیدکنندگان داخلی تنها ۳۰ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کنند.» و «قرار است شرکت‌های کره‌ای تولیدکننده لوازم خانگی به ایران بازگردند.»
1398/03/22
بنیاد موزیلا به‌صورت رسمی از لوگوهای جدید خانواده‌ی فایرفاکس رونمایی کرد. آن‌ها سال گذشته نیز طرح‌هایی برای بازخوردگیری از کاربران به‌اشتراک گذاشته بودند.
1398/03/22
آمازون با 315.5 میلیارد دلار ارزش موفق شده گوگل و اپل را کنار زده و لقب با ارزش ترین برند جهان را از آن خود کند.
1398/03/22
شرکت سامسونگ مانیتور گیمینگ جدید خود را با نام CRG۵ (C۲۷RG۵) در اندازه ۲۷ اینچ معرفی کرد.
1398/03/21
آون توسترها یکی از پرکاربرد ترین وسایلی هستند که معمولا از قیمت مناسبی برخوردارند.
1398/03/20
شرکت ال جی علاوه بر تلویزیون های OLED، دارای یک خط تولید از تلویزیون های ال سی دی کیفیت بالا با عنوان NanoCell است و در بازار های جهانی به فروش می رود.
1398/03/20
تجربه درست کردن بستنی در خانه با انواع طعم ها، رنگ ها و افزودنی های دلخواه لذت خاص خود را دارد. دستگاه های بستنی ساز این لذت را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه برای شما فراهم می کنند.