لیست قیمت‌های تاپ تک 1401/04/04

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188912420تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP330 AC1900 32,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA5210G بی سیم 9,800,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7210N 6,750,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7510N 15,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik NetMetal 5 wireless 45,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.85A 880,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 51,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RBLHG-5nD 19,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 28,000,000 4 ماه و 11 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 8,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 8,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 8,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 3,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 50,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 12,900,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 6,800,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 7,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 12,800,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 2 RBQRTG-2SHPnD 46,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 54,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AP500 47,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 15,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 6,400,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2600 Wireless Dual Band 28,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3150 Wireless 52,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3200 Tri-Band 42,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5 AC1200 25,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 10,700,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 12,800,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 24,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 25,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP220 Wireless 30,500,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK P5 Touch 36,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 6,650,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WR741ND 4,050,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 14,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 18,300,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 20,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 7,100,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 13,700,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1043ND 14,900,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR740N 4,200,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR743ND Wireless 3,800,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,050,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841HP High Power Wireless 15,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 4,050,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 4,050,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR843ND Wireless 3,800,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 6,400,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 6,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR941ND 6,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 7,500,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 12,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 16,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 17,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 40,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 33,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 23,500,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless 28,000,000 4 ماه و 11 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-121 15,500,000 9 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 15,550,000 9 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK JetStream TL-SG3210 10Port 21,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 10,900,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 2,400,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,200,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 8,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 8,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 6,200,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 6,200,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 9,900,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 23,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 4,200,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 8,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 8,300,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 19,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 9,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 27,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 19,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 19,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 5,700,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 7,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 31,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424 Managed 24Port 115,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424P 115,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL3428 Managed 24Port 25,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 4,200,000 17 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 18,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 27,500,000 4 ماه و 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2210P 8-Port 28,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2424P 90,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TF-3200 1,900,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TF-3239DL 1,900,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3269 3,400,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,300,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 4,800,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 6,800,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,750,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,300,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 3,200,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 1,750,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,900,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN751ND PCI Card 2,900,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,800,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 5,700,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,800,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,800,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 4,300,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 4,600,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK HA100 Bluetooth-Reciever 6,000,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC100CM 12,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC110CS 12,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 12,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N14U 13,000,000 4 ماه و 8 روز پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C25 AC900 8,300,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 19,800,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D5 19,800,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 27,500,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D9 32,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 18,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR300 AC1200 12,400,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR900 AC1900 25,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8151N 5,350,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 5,350,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8950ND 5,350,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8960N 6,650,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,350,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8968 5,350,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8970 13,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 7,250,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 9,500,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 6,400,000 17 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 7,500,000 9 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 4,400,000 17 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2890AL 45,000,000 9 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M5250 3G Mobile Wi-Fi 11,700,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M5350 12,000,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 11,700,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7310 4G 17,800,000 4 ماه و 11 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 19,800,000 9 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE450 22,800,000 4 ماه و 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/03/30
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت لوازم خانگی قاچاق خبر داد و گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش یافت. چون پیش از آن مواد غذایی یارانه‌ای قاچاق و با درآمد آن، لوازم خانگی وارد می‌شد.
1401/03/30
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه، فاز اول طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان از امروز ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ در استان تهران اجرایی شد، از عدم تغییر نرخ مصوب نان خبر داد.
1401/03/29
میزو (Meizu) چند وقتی بود که از صحنه گوشی‌های هوشمند دور بود اما حالا برند جدید PANDAER این کمپانی در همکاری با «AYANEO» محصول تازه‌ای را توسعه داده‌ که کنسول دستی ویندوزی PANDAER x AYANEO است.
1401/03/28
یک مهندس نرم‌افزار کره‌ای به مناسبت پایان کار رسمی مرورگر اینترنت اکسپلورر (IE)، آرامگاهی نمادین را برای این نرم‌افزار ساخته که با طعنه روی آن نوشته شده است: «او ابزار خوبی برای دانلود سایر مرورگرها بود.» هزینه ساخت این سنگ قبر 330 دلار اعلام شده است.
1401/03/28
چند سناتور آمریکایی در نامه‌ای به وزیر بازرگانی این کشور خواستار توسعه‌ی استراتژی جدیدی مشابه اتحادیه‌ی اروپا شده‌اند تا گوشی‌سازان مجبور شوند از یک نوع درگاه شارژ در محصولاتشان استفاده کنند.
1401/03/28
ایلان ماسک در جلسه‌‌ای یک‌ساعته با کارمندان توییتر به‌طور غیرمستقیم اعلام کرده که احتمالاً تعدیل نیرو انجام خواهد شد. گزارشی تأییدنشده می‌گوید ماسک به‌دنبال اخراج ۹۰۰ نفر از کارکنان توییتر است.
1401/03/25
اپل اعلام کرده مک‌بوک پرو 13 اینچی جدید که مجهز به تراشه M2 است از روز جمعه 27 خرداد (17 ژوئن) به شکل بین‌المللی جهت سفارش موجود خواهد بود.
1401/03/22
اسلایدهای به‌ظاهر رسمی منتسب‌ به اینتل نشان می‌دهند لیتوگرافی هفت نانومتری این شرکت با فرض ثابت بودن مصرف انرژی، ۲۰ درصد فرکانس بیشتر نسبت‌ به لیتوگرافی ۱۰ نانومتری ارائه می‌دهد.
1401/03/21
در بازار لوازم دیجیتال می‌توان با بودجه‌ای حدود ۹ تا بیش از ۷۰ میلیون تومان نسبت به خرید لپ‌تاپ‌های محبوب و پرطرفدار اقدام کرد.
1401/03/21
تی وی باکس 4S MAX شیائومی بدون هیچ سر و صدایی راهی بازار چین شده است. این دستگاه به عنوان پرچمدار تی وی باکس 4K کیفیت صدای بالایی را ارائه می دهد به طوری که خیلی از رسانه ها این سری تی وی بکس را با نسل چهارم که در سال ۲۰۱۸ مقایسه می کنند.
‌گزیده اخبار روز
1401/04/01
همانطور که می‌دانید یکی از مزایای رمزارز در برابر سایر ساختارهای مالی، غیرمتمرکز بودن آن است، بدین معنا که هیچ شرکت، فرد، نهاد، یا سازمانی آن را کنترل نمی‌کند.
1401/04/01
یکی از فرزندان ایلان ماسک به نام «ژاویر الکساندر ماسک» به صورت رسمی درخواست تغییر نام و گواهی تولد خود را ثبت کرده و دیگر نمی‌خواهد به هیچ شکلی با پدر بیولوژیکی خود نسبتی داشته باشد.
1401/04/01
روز‌های بلند و پرنور تابستان در آلبوم عکس‌های خانوادگی ما پر‌رنگ‌تر از باقی فصل‌هاست. خاطرات ثبت شده‌ای از آغاز تعطیلات تابستانی و بازی‌های کودکانه در حیاط خانه تا سفر به سواحل شمال و دورهمی‌های پر شور و نشاط خانوادگی. اما برخی عکس‌ها خاطرات را با جزییات بیشتری به یادم می‌آورند.
1401/04/01
بررسی روند بازار خودرو در خردادماه نشان می‌دهد که با وجود عقب‌نشینی دلالان و کاهش نسبی قیمت‌ها، برخی خودروها نیز افزایش قیمت‌ داشته‌اند.
1401/03/31
چین می‌خواهد اولین نمونه سنگ از سیاره مریخ را در سال 2031 به زمین برگرداند.
1401/03/31
یک گروه کارشناسان بین‌المللی از بریتانیا، ایالات متحده، استرالیا، فنلاند و برزیل، اولین مطالعه 12 ساله در مورد رابطه بین تعادل و مرگ و میر را جمع‌بندی کرده‌اند.
1401/03/31
قطعی شبکه‌ی Cloudflare باعث ایجاد تداخل در عملکرد بخش بزرگی از اینترنت شده است و درحال‌حاضر کاربران Fitbit، شاپیفای، دیکسورد، Peloton و Grindr بروز مشکل در این سرویس‌ها را گزارش داده‌اند.
1401/03/31
امروزه تقریباً همه لوازم برقی در خانه ها به تکنلوژی اینورتر مجهز هستند.از یخچال و کولر های گازی دستگاه های جوشکاری صنعتی و تجهیزات مهم صنعتی دیگر به نام vfd یا درایو فرکانس متغییر که در ادامه به معرفی این تجهیز مهم و کاربردی مپردازیم.
1401/03/30
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت لوازم خانگی قاچاق خبر داد و گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش یافت. چون پیش از آن مواد غذایی یارانه‌ای قاچاق و با درآمد آن، لوازم خانگی وارد می‌شد.
1401/03/30
فیزیکدانان توانسته‌اند یک پرتو از اتم‌ها ایجاد کنند که رفتاری مشابه لیزر دارد. این پرتو یا لیزر اتمی می‌تواند بطور تئوری برای همیشه روشن و فعال بماند.