لیست قیمت‌های تاپ تک 1401/07/07

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188912420تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP330 AC1900 32,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA5210G بی سیم 9,800,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7210N 6,750,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7510N 15,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik NetMetal 5 wireless 50,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.85A 880,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 51,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RBLHG-5nD 19,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 35,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 8,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 8,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 8,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 3,500,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 50,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 14,500,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 6,800,000 3 ماه و 23 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 11,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 11,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 2 RBQRTG-2SHPnD 46,000,000 3 ماه و 23 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 55,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AP500 47,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 15,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 7,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2600 Wireless Dual Band 28,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3150 Wireless 52,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3200 Tri-Band 42,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5 AC1200 25,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 9,900,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 12,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 24,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 25,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP220 Wireless 30,500,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK P5 Touch 36,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 6,650,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WR741ND 4,050,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 16,200,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 18,300,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 20,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 7,100,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 13,700,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1043ND 14,900,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR740N 4,200,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR743ND Wireless 3,800,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,200,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841HP High Power Wireless 15,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 4,050,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 4,050,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR843ND Wireless 3,800,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 6,400,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 6,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR941ND 6,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 7,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 12,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 16,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 18,500,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 39,500,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 33,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 25,000,000 17 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless 28,000,000 7 ماه و 17 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-121 15,500,000 3 ماه و 15 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 14,900,000 17 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK JetStream TL-SG3210 10Port 21,000,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 10,900,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 2,250,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,400,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 6,900,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 8,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 6,200,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 6,200,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 9,900,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 23,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 4,350,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 8,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 7,100,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 21,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 21,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 27,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 26,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 19,000,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 5,700,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 7,000,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 31,000,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424 Managed 24Port 115,000,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424P 115,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL3428 Managed 24Port 25,000,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 4,500,000 17 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 18,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 27,500,000 7 ماه و 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2210P 8-Port 28,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2424P 90,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TF-3200 5,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TF-3239DL 1,900,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3269 3,400,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,350,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 5,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 6,800,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,800,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,600,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,900,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 1,750,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,900,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN751ND PCI Card 2,900,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,550,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 5,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,800,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,950,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,950,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 4,600,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK HA100 Bluetooth-Reciever 6,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC100CM 12,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC110CS 12,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 13,750,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N14U 13,000,000 7 ماه و 14 روز پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C25 AC900 8,300,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 19,800,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D5 19,800,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 27,500,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D9 32,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 20,200,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR300 AC1200 13,300,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR900 AC1900 25,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8151N 5,400,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 5,400,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8950ND 5,400,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8960N 7,500,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,400,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8968 5,400,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8970 13,000,000 3 ماه و 23 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 7,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 10,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 7,500,000 17 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 5,400,000 17 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 4,400,000 17 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2750U 6,300,000 17 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2890AL 45,000,000 3 ماه و 15 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M5250 3G Mobile Wi-Fi 11,700,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M5350 12,000,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 11,700,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7310 4G 17,800,000 7 ماه و 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 19,800,000 3 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7650 51,000,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE450 22,800,000 7 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,800,000 17 روز پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.
1401/06/30
کنفرانس دیشب انویدیا فقط محدود به معرفی کارت گرافیک‌های RTX 4090 و RTX 4080 نبود. این شرکت همچنین از چیپست جدیدی به نام Drive Thor رونمایی کرد که با جدیدترین پیشرفت‌های گرافیکی و پردازشی برای صنعت خودرو طراحی شده و می‌تواند 2000 ترافلاپس توان ارائه کند.
1401/06/27
پژوهشگران در مطالعه‌ای می‌گویند مصرف غذاهای فوق فرآوری‌شده مثل چیپس و بستنی ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.
1401/06/27
ال‌جی الکترونیکس (LG) بار دیگر برتری خود را در سطح جهانی در فن‌آوری شبکه‌ی موبایل به اثبات رسانده و ارسال و دریافت بیسیم داده‌های 6GTHz را در بازه‌ی فرکانسی بین 155 تا 175 گیگا هرتز و در فضایی باز از فاصله‌ای بیش از 320 متر با موفقیت مورد آزمایش قرار داد.
1401/06/23
انتظار می‌رود سال آینده بسیاری از تراشه‌های پرچمدار موبایل با لیتوگرافی 3 نانومتری ساخته شوند و حالا گزارشی جدید مدعی شده که چیپ M3 برای مک‌ها و همچنین A17 Bionic برای مدل‌های پرو آیفون 15 ...
1401/06/23
اپل به منظور رفع چند آسیب‌پذیری که سیستم‌عامل‌های iOS ،macOS و iPad OS را تحت تأثیر قرار داده بودند، پچ امنیتی جدیدی را منتشر کرد.
‌گزیده اخبار روز
1401/07/06
اگر تا به حال نگرانی درباره اجرای چراغ خاموش طرح صیانت بود، بیش از یک هفته است که اهداف این طرح به‌طور آشکار محقق شده است. فیلترینگ گسترده شبکه‌های پرمخاطب اجتماعی و قطعی اینترنت در ساعات و مکان‌های خاص.
1401/07/06
فیلتر گسترده پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی در سکوت معنادار وزارت ارتباطات ادامه دارد.
1401/07/06
VK، شرکت فناوری روسی که یک شبکه اجتماعی با صدها میلیون دانلود به نام VKontakte را توسعه داده، می‌گوید که برنامه‌های آن از اپ استور اپل حذف شده است. شرکت روسی در بیانیه خود توضیح ...
1401/07/05
سامسونگ با همکاریِ یکی از شرکت‌های مالی، سرویس کارت اعتباری معرفی کرده است. این سرویس به‌زودی در هند در‌دسترس قرار می‌گیرد.
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
سال گذشته شرکت‌های خودروساز توانستند در خردادماه و آذرماه دو مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. خودروسازان در اردیبهشت ماه به طور میانگین قیمت محصولات تولیدی خود را حدود 9 درصد افزایش دادند. آذرماه بعد ...
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.