لیست قیمت‌های تاپ تک 1400/11/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188912420تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP330 AC1900 32,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA5210G بی سیم 9,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7210N 6,750,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7510N 15,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.85A 880,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 49,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RBLHG-5nD 21,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 28,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 10,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 10,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 5,900,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 2,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 12,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 13,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 12,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 2 RBQRTG-2SHPnD 46,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 46,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AP500 47,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 15,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 6,300,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2600 Wireless Dual Band 28,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3150 Wireless 52,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3200 Tri-Band 42,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5 AC1200 25,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 8,300,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5400 Wireless Tri-Band Gigabit 97,000,000 5 ماه و 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 11,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 25,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 25,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP110 300Mbps Ceiling Mount 10,500,000 5 ماه و 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP220 Wireless 30,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK P5 Touch 36,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 6,650,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WR741ND 4,200,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 18,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 18,300,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 18,300,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 13,700,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1043ND 14,900,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR740N 4,200,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR743ND Wireless 3,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,100,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841HP High Power Wireless 15,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 4,200,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 4,100,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR843ND Wireless 3,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 6,400,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 6,400,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR941ND 6,100,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 12,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 16,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 17,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 36,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 24,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless 28,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-121 15,000,000 2 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 15,000,000 2 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK JetStream TL-SG3210 10Port 21,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 9,600,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 2,050,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,250,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 8,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 8,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 5,650,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 5,650,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 9,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 24,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 4,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 10,600,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 8,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 21,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 14,850,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 20,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 23,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 63,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 5,700,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 7,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 30,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424 Managed 24Port 110,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424P 110,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL3428 Managed 24Port 25,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 9,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 27,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2210P 8-Port 28,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2424P 90,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TF-3200 1,900,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TF-3239DL 1,900,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3269 3,400,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,350,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 4,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 5,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer-T1U 3,250,000 5 ماه و 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,400,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 3,200,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 1,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN751ND PCI Card 2,900,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,400,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 5,700,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,350,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,700,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 4,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 4,600,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK HA100 Bluetooth-Reciever 5,900,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC100CM 6,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC110CS 8,250,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 12,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N14U 13,000,000 2 روز پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C25 AC900 8,300,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 19,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D5 19,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 27,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D9 32,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 23,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR900 AC1900 32,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8151N 5,500,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 5,550,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8950ND 5,550,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8960N 6,700,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,550,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8968 5,550,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8970 28,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 7,300,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 9,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-2740 5,650,000 2 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 6,000,000 2 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2750U 12,000,000 5 ماه و 19 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2890AL 45,000,000 2 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M5250 3G Mobile Wi-Fi 11,700,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M5350 12,000,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 11,700,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7310 4G 17,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 19,700,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7650 46,000,000 5 ماه و 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 8,100,000 5 ماه و 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK RE450 22,800,000 2 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,000,000 5 ماه و 19 روز پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/11/05
بنچمارک دو پردازنده‌ی میان‌رده‌ی لپ‌تاپ سری Alder Lake اینتل توسط یکی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی ویبو منتشر شد.
1400/11/05
کاهش درخورتوجه اخیر در قیمت ارزهای دیجیتال باعث شده قیمت برخی کارت گرافیک‌ها کاهش یابد که این موضوع برای گیمرها خبر خوبی محسوب می‌شود.
1400/11/05
«مارک زاکربرگ»، مدیرعامل متا (فیسبوک سابق) ادعا کرد که این شرکت به عنوان بخشی از برنامه‌های خود برای ساخت متاورس، در حال ساخت سریع ترین ابرکامپیوتر هوش مصنوعی جهان است.
1400/11/03
وب‌سایت‌های انویدیا در اروپا قیمت جدید کارت‌های گرافیک RTX 30 Founders Edition را بروزرسانی کردند و کاربران در این کشورها با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو شده‌اند.
1400/11/02
در حالی که بسیاری از پرچمدارهای اندرویدی به دوربین پریسکوپی مجهز شده‌اند، اپل هنوز در چنین مسیری گام برنداشته و آیفون‌ها توانایی زوم بالایی ندارند.
1400/10/29
بر‌‌ اساس گزارشی جدید، شیائومی در‌ حال ساخت یک گوشی تاشو جدید ارزان‌قیمت است که این محصول برای رقابت با گلکسی زد فلیپ ۳ سامسونگ روانه‌ی بازار خواهد شد.
1400/10/28
تکنولوژی Dolby Atmos به ساندبار های هایسنس اضافه شد. کمپانی هایسنس در نمایشگاه CES 2022 اعلام کرد که فناوری Dolby Atmos را به سری ساندبار های U5120G اضافه شده است.
1400/10/28
متاتگ‌هایی که در وب‌سایت سامسونگ رؤیت شده‌اند به سری گلکسی نوت اشاره می‌کنند. احتمالاً به‌زودی شاهد رونمایی مدل جدید گلکسی نوت در کنار سری گلکسی اس خواهیم بود.
1400/10/26
دانشمندان دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا، ماسک هوشمندی تولید کرده‌اند که با اضافه کردن یک سنسور کوچک به ماسک، می‌تواند ضربان قلب و بسیاری از داده‌های مهم مربوط به سلامت را اندازه‌گیری کند.
1400/10/25
اپل خودش را برای معرفی نسل سوم آیفون SE آماده می‌کند و حالا یک منبع رندرهای آیفون SE 3 را منتشر کرده که به گفته وی، مبتنی بر طرح‌های CAD این گوشی هوشمند هستند.
‌گزیده اخبار روز
1400/11/06
پروژه رمزارزی فیسبوک که ابتدا دو سال پیش تحت عنوان لیبرا معرفی شد، ظاهرا به پایان راه رسیده است.
1400/11/06
نظرسنجی گوگل اطلاعات قیمت اولیه‌ی گلکسی اس ۲۲، گلکسی اس ۲۲ پلاس و گلکسی اس ۲۲ پلاس در ایالات متحده‌ آمریکا را فاش کرد.
1400/11/06
شرکت امنیت سایبری Secureworks اطلاعاتی درباره هکرهایی که حساب‌های اینستاگرام شرکت‌ها و اینفلوئنسرها را ربوده و از آن‌ها باج می‌خواهند، منتشر کرد.
1400/11/05
جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت امروز و پس از وقفه‌ای یک ماهه برگزار می‌شود، با این تفاوت که جلسه امروز برخلاف گذشته غیرعلنی خواهد بود.
1400/11/04
شیائومی به‌زودی از نسخه جهانی گوشی‌های سری ردمی نوت 11 رونمایی می‌کند و حالا شاهد افشای مشخصات نسخه جهانی مدل استاندارد این گوشی هوشند هستیم.
1400/11/04
در پی حواشی هفته گذشته در رابطه با قیمت گذاری غیر منطقی فونیکس تیگو ۸ پرو توسط مدیران خودرو٬‌ مباحث زیادی در رابطه با شیوه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی در کشور مطرح شده است.
1400/11/04
توییتر تلگرام قیمت کارت گرافیک انویدیا جی‌فورس RTX 3050 پیش از عرضه به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. قیمت این محصول حتی از Radeon RX 6500 XT بیشتر است.
1400/11/04
بخاری برقی یکی از وسایل گرمایشی کم مصرف است. بیشتر مدل‌های بخاری برقی برای فضاهایی با مصرف انرژی پایین طراحی می‌شوند. ابعاد و اندازه و توان مصرفی بخاری برقی در مقایسه با سایر وسایل گرمایشی تا حد زیادی کوچکتر و کمتر است...
1400/11/03
وب‌سایت‌های انویدیا در اروپا قیمت جدید کارت‌های گرافیک RTX 30 Founders Edition را بروزرسانی کردند و کاربران در این کشورها با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو شده‌اند.
1400/11/03
وای‌فای ۶ هنوز به‌طور گسترده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چه‌ برسد به وای‌فای 6e؛ ولی شرکت‌های فناوری از همین حالا در‌ حال برنامه‌ریزی برای وای‌فای ۷ هستند.