لیست قیمت‌های تاپ تک 1400/07/04

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188912420تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP330 AC1900 30,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA5210G بی سیم 9,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7210N 6,750,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7510N 15,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik NetMetal 5 wireless 47,000,000 4 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.85A 880,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 49,000,000 4 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RBLHG-5nD 18,000,000 4 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 8,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 9,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 6,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 4,150,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 47,000,000 4 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB921UAGS-5SHPacD-NM 47,000,000 4 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 16,000,000 4 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 11,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 12,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 2 RBQRTG-2SHPnD 46,000,000 4 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AP500 47,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 15,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 6,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2600 Wireless Dual Band 28,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3150 Wireless 52,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3200 Tri-Band 42,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5 AC1200 23,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 8,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5400 Wireless Tri-Band Gigabit 97,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 11,200,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 23,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 25,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP110 300Mbps Ceiling Mount 10,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP220 Wireless 30,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK P5 Touch 36,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 6,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WR741ND 3,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 17,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 11,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 19,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 9,200,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1043ND 15,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR740N 3,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR743ND Wireless 3,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841HP High Power Wireless 15,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 3,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 3,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR843ND Wireless 3,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 6,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 6,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR941ND 6,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 6,200,000 4 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 17,500,000 4 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 11,000,000 4 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 16,000,000 4 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 33,000,000 4 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless 28,000,000 4 ماه و 27 روز پیش شرکتی 1 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-121 15,000,000 1 ماه و 14 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 15,000,000 1 ماه و 14 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK JetStream TL-SG3210 10Port 21,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 9,650,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 8,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 5,400,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 8,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 10,400,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 24,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,450,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 10,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 5,350,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 18,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 14,850,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 23,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 20,400,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 49,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 5,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 7,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 30,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424 Managed 24Port 67,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424P 94,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL3428 Managed 24Port 25,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,300,000 4 ماه و 27 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 9,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 20,000,000 4 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2210P 8-Port 22,500,000 4 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2424P 90,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TF-3200 1,900,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TF-3239DL 1,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3269 3,400,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,250,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 4,200,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 5,980,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer-T1U 3,250,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,650,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,250,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 3,200,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 1,650,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN751ND PCI Card 2,900,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,400,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 5,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,350,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 4,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 4,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK HA100 Bluetooth-Reciever 5,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC100CM 6,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC110CS 8,250,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 12,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N14U 13,000,000 1 ماه و 14 روز پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C25 AC900 8,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 19,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D5 19,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 27,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D9 32,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 18,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR300 AC1200 13,600,000 4 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR900 AC1900 32,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8151N 4,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 4,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8950ND 4,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8960N 6,150,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 4,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8968 7,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8970 19,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 6,300,000 4 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 9,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 6,000,000 4 ماه و 27 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 4,550,000 1 ماه و 14 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2750U 12,000,000 1 ماه و 14 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 12,000,000 4 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2890AL 45,000,000 1 ماه و 14 روز پیش ایزی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei LTE CPE B315 4G 15,000,000 4 ماه و 27 روز پیش IDH 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M5250 3G Mobile Wi-Fi 11,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M5350 11,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 11,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 17,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7450 37,000,000 4 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7650 46,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932C 9,900,000 4 ماه و 27 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 8,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK RE450 22,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/07/03
چراغ مطالعه شارژی هوشمند MIJIA با یک باتری یون لیتیومی 2000mAh و 100 درصد روشنایی عرضه می شود که می توان 40 ساعت از این دستگاه شارژی استفاده کرد. از طرفی دیگر امکان مشاهده میزان شارژ باتری از طریق اپلیکیشن فراهم شده است.
1400/06/29
در این گزارش فهرستی از انواع ماشین های لباسشویی به همراه قیمت آنها جمع آوری شده است.
1400/06/28
مستندات پرونده ایمنی محصولات اپل از آن حکایت دارد که خانواده آیفون ۱۳ دارای باتری حجیم‌تری در مقایسه با نسل گذشته هستند.
1400/06/08
شرکت پوشاک ورزشی نایکی تا به امروز در راستای حمایت از محیط زیست پروژه‌هایی مثل تولید کفش از زباله انجام داده است. حالا این شرکت به تولید مواد اولیه از گازهای گلخانه‌ای برای تولید کفش‌های ورزشی فکر می‌کند.
1400/05/31
با افزایش روزبه‌روز کیفیت دوربین‌‌ گوشی‌های هوشمند، نسبت قابل توجهی از عکاسان حرفه‌ای برای خلق تایم لپس یا کاور مجله‌ها از موبایل خود استفاده می‌کنند.
1400/05/23
وقتی الکساندر گراهام بل، مخترع تلفن در سال 1906 گفت «زمانی خواهد رسید که انسان بتواند کسی را که در دور دست با او صحبت می‌کند، ببیند».
1400/05/20
کامپیوتر کلاسیک و خاطره‌انگیز Amiga 500 در آستانه‌ی بازگشت به دنیای تکنولوژی مدرن است؛ Amiga 500 Mini با پشتیبانی از ۲۵ بازی قدیمی معرفی شد.
1400/05/17
جاسوس‌افزار پگاسوس که توسط شرکت اسرائیلی NSO Group Technologies ساخته شده است، می‌تواند با یک تماس، تلفن هوشمند کاربر هدف را آلوده و به اطلاعات آن دسترسی پیدا کند.
1400/05/13
اوپو با استفاده از فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و تجهیز دستگاه‌هایش به نمایشگر اولد جدید، نسل تازه دوربین‌ زیر نمایشگر خود را معرفی کرد که امکان تصویربرداری با کیفیت بالاتری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
1400/05/10
همه طرفداران اینتل انتظار داشتند که اولین نسل از کارت‌های گرافیک اختصاصی Xe-HPG DG2 تا چند وقت دیگر عرضه شود.
‌گزیده اخبار روز
1400/07/03
برند لوازم خانگی کندی در سال 1945 معرفی شد که به عنوان یکی از قدیمی ترین برندهای فعال در این حوزه شناخته می شود که یادآور سبک و سیاق زندگی ایتالیایی است.
1400/07/03
سامسونگ در سکوت خبری در وب‌سایت لهستان خود از جدیدترین تلفن هوشمندش با نام گلکسی M52 5G رونمایی کرد.
1400/07/03
ردپاهای کشف‌شده در نیومکزیکو تقریبا ۲۳ هزار سال عمر دارند و نشان می‌دهند که انسان‌ها احتمالا مدت‌ها پیش از ذوب یخچال‌های عصر یخبندان پایشان را به آمریکا رسانده بود.
1400/07/02
تمام شدن شارژ گوشی یکی از کابوس هایی است که بعضی از ما با آن درگیر هستیم. فرقی نمی کند که کجا باشیم، جاییکه دسترسی ما را به گوشی محدود می کند، نگران کننده است،...
1400/06/31
سخنگوی قوه‌قضاییه: تاکنون 130 میلیارد تومان بین افراد متضرر از صرافی کریپتولند توزیع شده است
1400/06/31
ردمی در سکوت خبری از لپ‌تاپ گیمینگ ردمی G ۲۰۲۱ در چین رونمایی کرد. این محصول در نسخه‌های مجهز به پردازنده‌های اینتل و AMD از راه می‌رسد، نمایشگر ۱۴۴ هرتزی دارد و حداکثر از ۱۶ گیگابایت رم بهره می‌برد.
1400/06/30
در حالی که اپل به تازگی از گوشی‌های خانواده آیفون ۱۳ رونمایی کرده و هنوز در اختیار خریداران قرار نگرفته، شاهد انتشار گزارش‌ها درباره نسل بعدی آن‌ها هستیم.
1400/06/30
جف بزوس اوایل سال ۲۰۲۰ وعده داده بود که بودجه‌ای ۱۰ میلیارد دلاری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی اختصاص می‌دهد.
1400/06/29
«مارک گورمن»، خبرنگار بلومبرگ در آخرین گزارش خود می‌گوید اپل احتمالا مک بوک پرو و ایرپاد جدید را تا پایان سال ۲۰۲۱ معرفی می‌کند و ...
1400/06/29
در این گزارش فهرستی از انواع ماشین های لباسشویی به همراه قیمت آنها جمع آوری شده است.