لیست قیمت‌های تاپ تک 1399/04/19

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188912420تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP120 1,700,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP330 AC1900 32,600,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA5210G بی سیم 6,750,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7210N 6,750,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS210 300Mbps 11,400,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 8,950,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK CPE510 7,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7510N 9,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik NetMetal 5 wireless 50,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.6A 520,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.85A 520,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi 350,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2408C 750,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2408CL 2.4GHz 8dBi 750,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2412D 5,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415D 7,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424B 3,250,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 46,000,000 8 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik LHG 5 18,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 24,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110P 7,400,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 7,100,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 8,150,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 8,200,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 3,200,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
کیونپ QNAP کیونپ QNAP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیونپ QNAP TS-431P 95,085,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-1GB 78,210,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 30,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 45,000,000 8 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB921UAGS-5SHPacD-NM 50,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 19,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 2SHPn 30,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 3,800,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 6,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 7,650,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 2 RBQRTG-2SHPnD 39,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 42,000,000 8 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-N12HP 8,500,000 22 ساعت پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK 3G USB Modem Compatible TL-MR3220 4,750,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK AP500 38,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 6,300,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 6,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2600 Wireless Dual Band 24,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3150 Wireless 7,100,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3200 Tri-Band 42,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5 AC1200 17,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 10,000,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5400 Wireless Tri-Band Gigabit 7,100,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 9,200,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 19,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 29,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP110 300Mbps Ceiling Mount 10,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP220 Wireless 20,150,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK P5 Touch 15,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Talon AD7200 Multi-Band 73,000,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - ER5120 34,200,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - ER6120 42,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - MR3040 6,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - R600VPN 11,900,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 4,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WR741ND 3,450,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR3020 3G روتر 3,450,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR3420 3G/4G 5,200,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 16,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 7,850,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 15,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA730RE Wireless 3,250,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 4,950,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA830RE Wireless Range Extender 3,150,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 7,300,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1042ND Wireless 6,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1043ND 3,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR702N Wireless 3,200,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR710N Wireless N Mini 3,200,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR740N 3,250,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR743ND Wireless 3,250,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841HP High Power Wireless 6,800,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 3,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 3,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR842ND Wireless N 6,300,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR843ND Wireless 3,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 4,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 5,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR941ND 4,750,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys EA6900-M2 EA6900 Dual Band Wireless 17,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys XAC1900-EK 27,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 5,700,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 13,500,000 8 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 9,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 14,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 9,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 27,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 23,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 18,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless 24,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 2,200,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-121 10,000,000 22 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 8,000,000 22 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK JetStream TL-SG3210 10Port 19,600,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 8,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,300,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,600,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 8,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 7,100,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 4,400,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 6,710,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 8,900,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 21,450,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 2,700,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 8,600,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 4,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 13,750,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 11,450,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 19,150,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 16,450,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 54,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 3,400,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 5,250,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 18,600,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424 Managed 24Port 48,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424P 51,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL1226 26Port 4,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL3428 Managed 24Port 34,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 2,365,000 8 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 9,500,000 8 روز پیش آواژنگ 5 سال
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 3,670,000 8 روز پیش آواژنگ 5 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 12,400,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 19,500,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2210P 8-Port 18,700,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2424P 51,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TF-3200 800,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TF-3239DL 800,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3269 2,300,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,800,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 3,100,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 4,600,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer-T1U 3,100,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,300,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 1,850,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,100,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 1,200,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,400,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN751ND PCI Card 1,750,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,900,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 3,700,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 1,750,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 2,600,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,950,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 2,600,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 3,100,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK HA100 Bluetooth-Reciever 4,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC100CM 6,400,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC110CS 6,350,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 17,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N14U 9,700,000 22 ساعت پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda D301v2 6,000,000 8 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C25 AC900 6,350,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 13,600,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D5 22,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 25,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D9 35,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 18,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR900 AC1900 48,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8151N 7,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 7,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8950ND 8,300,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8960N 8,300,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 8,300,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8968 10,300,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8970 17,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 9,200,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 9,900,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 9,200,000 8 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 6,900,000 22 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 7,000,000 8 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2750U 7,500,000 22 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 18,500,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2890AL 17,200,000 22 ساعت پیش ایزی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei LTE CPE B315 4G 15,000,000 8 روز پیش IDH 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M5250 3G Mobile Wi-Fi 10,700,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M5350 10,700,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 12,450,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7310 4G 17,500,000 8 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 17,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7450 27,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7650 35,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 5,000,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK RE450 16,100,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 3,500,000 22 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/04/18
اینستاگرام قابلیت پین کردن کامنت‌ها به بالای صفحه را برای تمام کاربران دنیا فعال کرد. از این پس کاربران می‌توانند حداکثر ۳ نظر را به بالای صفحه سنجاق کنند.
1399/04/17
بر اساس گزارش‌های مالی رسمی شرکت ال‌جی، به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و سود عملیاتی محصولات این کمپانی طی بازه زمانی سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است.
1399/04/17
احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز رسماً اعلام می‌کند که محدودیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورویی لغو خواهد شد.
1399/04/16
MSI عضو جدیدی در خانواده‌ی نمایشگرهای حرفه‌ای خود معرفی کرد که قابلیت‌های متنوع و حرفه‌ای را درکنار بازدهی درخورتوجه مصرف نیرو ارائه می‌کند.
1399/04/16
باج‌افزاری موسوم به ThiefQuest یا EvilQuest کاربران سیستم‌عامل مک را تهدید می‌کند که ظاهرا از توانایی‌هایی برای استخراج رمز عبور کارت‌های اعتباری نیز برخوردار است.
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده دو کمپانی مخابراتی چینی هواوی و ZTE را به عنوان «تهدید امنیت ملی» شناسایی و دسترسی آنها به میلیاردها دلار کمک هزینه دولتی گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی را قطع کرد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
1399/04/09
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب و غرب کشور توسط همراه اول اعلام کرد که تجهیزات فناوری 5G وارد ایران شده‌اند و تا پایان شهریورماه در ۵ نقطه تهران این خدمات عرضه خواهند شد.
1399/04/07
رک محفظه ای است که معمولا از جنس فلز یا پلاستیک فشرده ساخته میشود. کامپیوتر سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و …
‌گزیده اخبار روز
1399/04/18
دانش و فناوری کلید اصلی رفع وابستگی به درآمدهای نفتی است که از زمان شیوع ویروس کرونا و پیامدهای حاصل از آن ، اهمیت این موضوع بیشتر ملموس بوده است.
1399/04/18
بررسی کدهای داخلی فیسبوک مسنجر نشان می‌دهد که این پیام‌رسان به‌زودی قابلیت پشتیبانی از چت مشترک با واتساپ را اضافه خواهد کرد.
1399/04/18
اینستاگرام قابلیت پین کردن کامنت‌ها به بالای صفحه را برای تمام کاربران دنیا فعال کرد. از این پس کاربران می‌توانند حداکثر ۳ نظر را به بالای صفحه سنجاق کنند.
1399/04/17
اداره اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دانشجویان بین المللی که برای ترم پاییز ۲۰۲۰ ثبت نام کرده‌اند، باید در کلاس‌های دانشگاه یا کالج خود حضور داشته باشند.
1399/04/17
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۲هزار و ۶۳۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته گفت: متاسفانه ۲۰۰ تن از بیماران جان خود را از دست دادند.
1399/04/17
احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز رسماً اعلام می‌کند که محدودیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورویی لغو خواهد شد.
1399/04/16
MSI عضو جدیدی در خانواده‌ی نمایشگرهای حرفه‌ای خود معرفی کرد که قابلیت‌های متنوع و حرفه‌ای را درکنار بازدهی درخورتوجه مصرف نیرو ارائه می‌کند.
1399/04/16
باج‌افزاری موسوم به ThiefQuest یا EvilQuest کاربران سیستم‌عامل مک را تهدید می‌کند که ظاهرا از توانایی‌هایی برای استخراج رمز عبور کارت‌های اعتباری نیز برخوردار است.
1399/04/15
محققانی که سرگرم تحقیق روی سطح ماه برای کشف نشانه‌هایی از آب بودند، به صورت اتفاقی با حجم بسیار زیادی از فلز مواجه شدند. این اکتشاف ...
1399/04/15
موضوع بیمه افراد در فضای دورکار به بخش‌نامه‌ای برای سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد و تا امروز اجرای این بخش‌نامه زمان برده است.