لیست قیمت‌های تاپ تک 1399/07/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188912420تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP120 19,800,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP330 AC1900 43,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA5210G بی سیم 6,750,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7210N 6,750,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WBS210 300Mbps 11,400,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 8,950,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK CPE510 12,900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7510N 9,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik NetMetal 5 wireless 50,000,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.6A 520,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.85A 520,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi 350,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2408C 750,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2408CL 2.4GHz 8dBi 750,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2412D 5,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415D 7,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424B 3,250,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 46,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik LHG 5 3,200,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 24,000,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110P 8,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 8,200,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 9,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 12,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 3,900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
کیونپ QNAP کیونپ QNAP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کیونپ QNAP TS-431P 95,085,000 26 روز پیش شرکتی 2 سال
کیونپ QNAP TS-231P2-1GB 78,210,000 26 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 30,000,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 45,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB921UAGS-5SHPacD-NM 50,000,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 19,000,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 2SHPn 30,000,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 3,800,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 7,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 9,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 2 RBQRTG-2SHPnD 39,000,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 42,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-N12HP 8,500,000 26 روز پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK 3G USB Modem Compatible TL-MR3220 4,750,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK AP500 45,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 6,300,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 10,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2600 Wireless Dual Band 24,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3150 Wireless 7,100,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3200 Tri-Band 42,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5 AC1200 17,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 10,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5400 Wireless Tri-Band Gigabit 7,100,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 13,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 19,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 30,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP110 300Mbps Ceiling Mount 9,150,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP220 Wireless 26,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK P5 Touch 15,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Talon AD7200 Multi-Band 73,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - ER5120 34,200,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - ER6120 42,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - MR3040 6,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - R600VPN 11,900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 4,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WR741ND 3,450,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR3020 3G روتر 4,250,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR3420 3G/4G 5,200,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 18,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 7,850,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 18,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA730RE Wireless 3,250,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 5,800,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA830RE Wireless Range Extender 1,111,111,111 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 8,700,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1042ND Wireless 6,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1043ND 3,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR702N Wireless 3,200,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR710N Wireless N Mini 3,200,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR740N 3,250,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR743ND Wireless 3,250,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,800,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841HP High Power Wireless 9,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 3,800,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 3,800,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR842ND Wireless N 6,300,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR843ND Wireless 4,950,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 111,111,111 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 5,800,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR941ND 5,800,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys EA6900-M2 EA6900 Dual Band Wireless 17,000,000 26 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys XAC1900-EK 27,000,000 26 روز پیش آواژنگ 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 1,000,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 13,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 9,500,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 14,500,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 9,500,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 39,000,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 23,500,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 18,500,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless 24,000,000 26 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 2,700,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-121 10,000,000 26 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 8,000,000 26 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK JetStream TL-SG3210 10Port 19,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 9,400,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 12,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 8,250,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 4,400,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 7,900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 10,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 25,100,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,200,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 10,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 4,900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 16,100,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 14,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 22,300,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 19,200,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 63,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 4,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 6,100,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 18,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424 Managed 24Port 48,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424P 51,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL1226 26Port 20,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL3428 Managed 24Port 34,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 2,365,000 26 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 9,500,000 26 روز پیش آواژنگ 5 سال
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 3,670,000 26 روز پیش آواژنگ 5 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 12,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 19,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2210P 8-Port 18,700,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2424P 51,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TF-3200 900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TF-3239DL 900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3269 2,300,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,100,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 3,950,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 5,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer-T1U 3,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 1,850,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 1,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,700,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN751ND PCI Card 11,111,111,111 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,100,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 4,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,300,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,150,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,950,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,150,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 4,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK HA100 Bluetooth-Reciever 5,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC100CM 7,900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC110CS 7,750,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 11,100,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N14U 9,700,000 26 روز پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda D301v2 6,000,000 26 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C25 AC900 6,350,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 13,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D5 22,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 25,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D9 35,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 19,800,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR900 AC1900 48,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8151N 7,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 7,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8950ND 8,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8960N 8,600,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 7,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8968 10,300,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8970 17,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 9,200,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 8,900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 9,200,000 26 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 6,900,000 26 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740U 7,000,000 26 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2750U 7,500,000 26 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 22,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2890AL 17,200,000 26 روز پیش ایزی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei LTE CPE B315 4G 15,000,000 26 روز پیش IDH 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M5250 3G Mobile Wi-Fi 10,700,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M5350 10,700,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 16,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7310 4G 17,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 20,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7450 27,500,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7650 35,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 7,000,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK RE450 18,800,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 4,900,000 26 روز پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/05
سامسونگ به زودی اولین گوشی با دوربین پنچ‌گانه خود را معرفی خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که چنین اتفاقی برای اولین بار در یک پرچمدار رخ نمی‌دهد
1399/06/31
شرکت علی بابا از کوچکترین رایانه ابری شخصی با وزن 60 گرم با نام «Wuying» رونمایی کرد. این رایانه کوچک با ابعادی به اندازه کف دست، در قلب خود سیستم قدرتمندی دارد و می‌‌تواند به راحتی جایگزین سیستم‌های دسکتاپ امروزی شود.
1399/06/31
گوشی هوشمند میان رده «ال‌ جی K42» با بهره‌مندی از چیپست هلیو P22، دکمه اختصاصی دستیار گوگل و دوربین چهارگانه در پنل پشتی رونمایی شد.
1399/06/31
تریو، شارژر بی‌سیم سامسونگ است که به‌صورت هم‌زمان توانایی شارژ سه دستگاه را دارد. بر اساس اعلام رسمی، تریو می‌تواند گوشی‌های سامسونگ را با توان خروجی ۹ وات شارژ کند.
1399/06/26
سونی با رد شایعات در مورد میزان تولید پلی استیشن ۵ اعلام کرد که از زمان شروع تولید انبوه هیچ‌گونه کاهش ظرفیتی اعمال نشده است.
1399/06/25
سامسونگ در دو سال گذشته از چندین سنسور شامل سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ایزوسل HM1 گوشی گلکسی S20 اولترا رونمایی کرده و حالا شاهد معرفی سنسورهای دوربین جدید این برند کره‌ای هستیم.
1399/06/25
در حالی که بازار خودرو با نبود مشتری روبروست و خرید و فروش اندکی در بازار صورت می‎گیرد، عقب نشینی قیمت‌ها در این بازار قطره چکانی و با سرعتی بسیار آهسته صورت می‌گیرد.
1399/06/24
ارزیابی قدرت ملی سایبری کشورها براساس گزارش جدید دانشگاه هاروارد می گوید که ایران در رتبه ۲۳ دنیا قرار گرفته است.
‌گزیده اخبار روز
1399/07/08
صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه اشکال، رنگ، ابعاد، فناوری و غیره داشته است. رنگ لوازم خانگی برای اکثر افراد بسیار اهمیت دارد زیرا مصرف کنندگان رنگ لوازم خود را مطابق با سلیقه و فضای منزل انتخاب می کنند...
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/08
ایلان ماسک به‌تازگی اعلام کرده است که طی ۱۰ سال آینده، فروش سالیانه تسلا به ۲۰ میلیون خودرو برقی خواهد رسید. این میزان، ۵۰ برابر تولید تسلا در سال ۲۰۱۹ است.
1399/07/07
کارت حافظه‌ی میکرو SD یک ترابایتی وسترن دیجیتال که با ضمانت سه ساله به بازار عرضه می‌شود طول عمر ۱۶ ساله دارد، برپایه‌ی حافظه‌ی ۹۶ لایه‌ی 3D NAND ساخته شده و مخصوص کارهای نظارتی است.
1399/07/07
کرونا از چندین ماه پیش تبدیل به بزرگترین بحران بشر شده و روزبه‌روز بر شمار مبتلایان و قربانیان آن افزوده می‌شود. اکنون این ویروس جان بیش از ۱ میلیون نفر را گرفته است.
1399/07/07
دانشمندان در یکی از جدیدترین روش‌های درمان سرطان از حمله مخفیانه مانند اسب تروا استفاده و سلول‌های سرطانی را بدون استفاده از دارو تخریب کردند.
1399/07/06
طبق گفته‌ی مقام‌های فیسبوک، مهندسان اینستاگرام موفق به برطرف‌کردن یک حفره امنیتی شده‌اند.
1399/07/06
پشتیبانی از حافظه DDR5 کمک فراوانی به APU جدید شرکت AMD برای کنار زدن پردازنده‌های گرافیکی پایین‌رده خواهد کرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/06
مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس خبر داد و گفت: این مصوبه از امروز قابلیت اجرایی دارد.