لیست قیمت‌های تاپ تک 1400/01/29

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188912420تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP120 19,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP330 AC1900 28,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA5210G بی سیم 9,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7210N 6,750,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 9,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK CPE510 4,700,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA7510N 15,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik NetMetal 5 wireless 50,000,000 2 ماه و 15 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.6A 700,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EU Power 9V/0.85A 880,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi 780,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2408C 750,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2408CL 2.4GHz 8dBi 950,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2412D 5,000,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2415D 7,000,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424B 3,250,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 46,000,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RBLHG-5nD 30,000,000 2 ماه و 10 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110P 4,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS110U 9,350,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-PS310U 8,750,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WPS510U 8,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 4,250,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-QRT 45,000,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB921UAGS-5SHPacD-NM 50,000,000 2 ماه و 15 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 19,000,000 2 ماه و 10 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 5,800,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 7,950,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 10,400,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 2 RBQRTG-2SHPnD 39,000,000 2 ماه و 10 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-N12HP 14,000,000 1 ماه و 14 روز پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK 3G USB Modem Compatible TL-MR3220 6,500,000 2 ماه و 23 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK AP500 34,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 14,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 7,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C2600 Wireless Dual Band 28,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3150 Wireless 7,100,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C3200 Tri-Band 42,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5 AC1200 28,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C50 AC1200 Dual Band Wireless 10,000,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C5400 Wireless Tri-Band Gigabit 97,134,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 12,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C7 AC1750 28,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 28,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP110 300Mbps Ceiling Mount 11,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP220 Wireless 22,680,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK P5 Touch 36,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - ER5120 54,000,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - ER6120 6,800,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - MR3040 8,500,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - R600VPN 19,000,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WA701ND 6,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WR741ND 4,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR3020 3G روتر 4,200,000 2 ماه و 23 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR3420 3G/4G 6,500,000 3 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 17,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 7,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 16,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA830RE Wireless Range Extender 7,300,000 3 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 9,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1042ND Wireless 9,500,000 2 ماه و 23 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR1043ND 9,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR702N Wireless 10,500,000 2 ماه و 23 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR710N Wireless N Mini 10,500,000 2 ماه و 23 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR740N 4,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR743ND Wireless 4,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 4,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841HP High Power Wireless 9,000,000 3 ماه و 27 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841N 4,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR841ND 3,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR842ND Wireless N 6,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR843ND Wireless 4,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 7,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 7,200,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR941ND 7,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys EA6900-M2 EA6900 Dual Band Wireless 38,000,000 2 ماه و 15 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys XAC1900-EK 55,000,000 2 ماه و 15 روز پیش آواژنگ 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP lite 7,000,000 2 ماه و 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 13,500,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 1 سال
میکروتیک MikroTik RB-750 9,500,000 2 ماه و 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 14,500,000 2 ماه و 15 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 23,500,000 2 ماه و 10 روز پیش شرکتی 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless 24,000,000 2 ماه و 10 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-10R PoE Splitter 3,150,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link KVM-121 15,000,000 1 ماه و 14 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 15,000,000 1 ماه و 14 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK JetStream TL-SG3210 10Port 22,900,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 8,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 2,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 7,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 5,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 7,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 8,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 22,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,620,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 9,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 5,350,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 17,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 15,450,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 24,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 18,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 51,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 4,400,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 6,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3216 Managed 16Port 29,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424 Managed 24Port 77,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG3424P 90,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL1226 26Port 25,000,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SL3428 Managed 24Port 25,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 2,365,000 2 ماه و 15 روز پیش آونگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 9,500,000 2 ماه و 15 روز پیش آواژنگ 5 سال
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 3,670,000 2 ماه و 15 روز پیش آواژنگ 5 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 7,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 25,000,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2210P 8-Port 22,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG2424P 90,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TF-3200 1,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TF-3239DL 1,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3269 4,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 4,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 4,280,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer-T1U 3,250,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 3,450,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN723N 1,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN751ND PCI Card 2,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,500,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 5,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 2,880,000 2 ماه و 23 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,450,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN851ND 2,900,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 5,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC100CM 5,200,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC110CS 9,600,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 12,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N14U 18,000,000 1 ماه و 14 روز پیش الماس خاور میانه (ويستا) 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer D2 21,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D5 21,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D7 21,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer D9 33,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 23,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR300 AC1200 13,400,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer VR900 AC1900 49,690,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8151N 5,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8901N 5,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8950ND 6,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8960N 6,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 5,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8968 6,200,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8970 12,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 7,500,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9970 300Mbps 9,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-224 N300 9,200,000 2 ماه و 15 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2740 7,000,000 1 ماه و 14 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2750U 12,000,000 1 ماه و 14 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless 22,000,000 2 ماه و 10 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link DSL-2890AL 45,000,000 1 ماه و 14 روز پیش ایزی 3 سال
هوآوی Huawei هوآوی Huawei
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هوآوی Huawei LTE CPE B315 4G 15,000,000 2 ماه و 15 روز پیش IDH 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M5250 3G Mobile Wi-Fi 14,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M5350 17,900,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 14,800,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 18,300,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7450 49,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7650 49,000,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK RE200 8,100,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK RE450 22,800,000 2 ماه و 15 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,500,000 1 ماه و 14 روز پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/21
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و ...
1400/01/21
اواخر ۲۰۲۰ بود که اپل از چهار گوشی سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد و حالا طبق جدیدترین گزارش Counterpoint Research، نسخه استاندارد این خانواده به پرفروش‌ترین گوشی جهان در ژانویه ۲۰۲۱ تبدیل شده است.
1400/01/21
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
1400/01/18
سیگنال در حال آزمایش سیستم جدید پرداخت ارز دیجیتال به نام «Signal Payments» است که بر بستر پلتفرم «MobileCoin» اجرا می‌شود.
1400/01/16
با گسترش گوشی های هوشمند و تبلت ها، پاوربانک ها (شارژرهای قابل حمل) طرفداران بسیاری پیدا کرده اند. پاوربانک دستگاه مناسبی برای شارژ کردن گوشی های هوشمند و تبلت ها در زمان هایی که دسترسی به پریز برق و شارژر ندارید و یا به مسافرت رفته اید، هستند.
1400/01/16
شایعاتی که پیش‌تر درباره پایان کار بخش موبایل ال‌جی منتشر شده بود درست از آب درآمد و زیان‌دهی متوالی کسب و کار تلفن‌های هوشمند این شرکت بالاخره مشکل‌ساز شد...
1400/01/15
در سال ۲۰۱۴ از اوبر به خاطر تبعیض قائل شدن علیه افراد نابینا و سگ‌های راهنمای این افراد شکایت شد و این شرکت در نهایت دو سال بعد پذیرفت که جریمه‌ای ۲.۶ میلیون دلاری را بابت این پرونده پرداخت کند...
1400/01/11
تراشه‌های ARM در محصولات مختلفی از گوشی‌های هوشمند گرفته تا لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی برخی سرورهای ابری هم به چنین چیپ‌هایی مجهز شده‌اند.
1400/01/11
در میان لیست کنسول های بازی پرطرفدار در بازار، 10 محصول را باید جزو گران‌ترین موارد به شمار آورد.
‌گزیده اخبار روز
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/28
ریگ استخراج اسیک اتر جدیدی در راه است؛ آیا اما عرضه‌‌ی آن مشکل کمبود کارت‌ گرافیک انویدیا را حل خواهد کرد؟
1400/01/28
قیمت دوج‌کوین دیروز با یک جهش تقریبا ۲۰۰ درصدی تا حوالی ۴۵ سنت بالا رفت، بنابراین میزان رشد این رمزارز از ابتدای سال ۲۰۲۱ از ۶۰۰۰ درصد بیشتر شده است.
1400/01/25
کمپانی گوگل در تاریخ 15 ژوئن 2021 اقدام به حذف برنامه Play Movie از تلویزیون هوشمند ال جی، سامسونگ و Vizio و همچنین دستگاه های Roku خواهد کرد و خرید فیلم در این تلویزیون ها و دستگاه ها به برنامه YouTube منتقل می شود.
1400/01/25
فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعی‌های متعدد برق‌ این شهر باشیم.
1400/01/25
در شرایطی که صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت خودروسازان خارجی، به خصوص فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران شده است، کارشناسان در این زمینه، نظرات مختلفی دارند.
1400/01/24
بررسی بازار نشان می‌دهد در پی رونمایی انویدیا از پردازنده‌ی مرکزی گریس، ارزش سهام اینتل با افت ۴٫۱۸ درصدی مواجه شده؛ اما ارزش سهام انویدیا افزایش پیدا کرده است.
1400/01/24
جدیدترین SSD برند XPG که GAMMIX S70 BLADE نام دارد، در دو مدل معرفی شده است، به سرعت خواندن متوالی ۷۴۰۰ مگابایت ‌بر ثانیه دست می‌یابد و با ضمانت پنج ساله به بازار عرضه می‌شود.
1400/01/24
رمزارز محبوب بیت کوین پس از فراز و نشیب‌هایی که طی ماه‌های گذشته از سر گذراند، اکنون موفق شده رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند. قیمت بیت کوین در ساعاتی از روز سه شنبه ۲۴ فروردین‌ماه از مرز ۶۳ هزار دلار عبور کرد.
1400/01/23
تقریبا یکسال قبل شرکت مخابرات از اینترنت VDSL در ایران رونمایی کرد، و شروع به ارائه سرویس در برخی از مناطق از کشور نمود. حال ممکن است ...