لیست قیمت‌های کبیران پرینتر 1396/05/31

تلفن فروشگاه / شرکت: (021) 88849200 88843800اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-1630 9,300,000 19 دقیقه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON DS-530 15,000,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON DS-860 22,700,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON GT-1500 8,700,000 15 ثانیه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 2,500,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON Perfection V370 5,500,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Scanjet 200 Flatbed 3,900,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 300 Flatbed 5,200,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G4050 8,600,000 15 ثانیه پیش اینوو 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed 11,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed 15,100,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD250F 24,300,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD125 9,000,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 14,700,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AV5400 3,930,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AV620C2 plus 17,200,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB1000N 2,250,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB5000 A3 14,100,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek PL2550 14,700,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
پلاستک Plustek SmartOffice PS283 7,600,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI6770 268,000,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 28,500,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 38,500,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon DR-F120 7,500,000 19 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کانن Canon LiDE 120 2,200,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 20,350,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2000 11,700,000 19 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2420 18,700,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 36,500,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I2900 92,000,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3200 117,000,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3250 131,000,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i3400 184,000,000 19 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I3450 181,000,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision MiWand 2 Pro 2,900,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision MiWand 2 WiFi 3,350,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision MiWand 2 Wi-Fi Pro 4,750,000 15 ثانیه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 2,600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 3,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 1,900,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 1,550,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA MBS - 3615 1,900,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 11,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 1,150,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 2,250,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 2,050,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 2,250,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 2,950,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 3,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 4,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 1,900,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 1,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 1,900,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 2,850,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 1,250,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 1,450,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 2,350,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Rii 2 in 1 Multifunction R900 Mini Wireless 1,100,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L120 5,000,000 15 ثانیه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L130 Inkjet 5,900,000 15 ثانیه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L1300 20,000,000 16 ثانیه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L1800 27,700,000 16 ثانیه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L310 5,500,000 15 ثانیه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 6,600,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L810 Inkjet 15,300,000 15 ثانیه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L850 Inkjet 15,600,000 15 ثانیه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DFX-9000 125,500,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L220 Inkjet 6,600,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L365 Inkjet 7,650,000 16 ثانیه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON L550‎ 9,000,000 16 ثانیه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L565 Inkjet 11,650,000 19 دقیقه پیش آواژنگ 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 13,500,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 277DW 11,400,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Deskjet 2130 All-in-One Inkjet Color 1,400,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M1212MFP 12,000,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M125a 6,200,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 6,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M277N 10,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 13,800,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDW laserjet wireless 14,200,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M476dw 16,400,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M477DN 14,500,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 477FDW 15,400,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری 125NW 6,450,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری LaserJet Pro MFP M176n 9,000,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری M127fn 9,200,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری M127fw 9,700,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری MFP M225DN 13,500,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro M127fs 9,000,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 10,000,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M225dw225 13,800,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother DCP-7065DN 11,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother DCP-L2540DW 8,050,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother FAX-2950 16,900,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-1815 Laser 8,580,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-1915W Laser 10,150,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother MFC-1915W Laser 10,150,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-8910DW 28,400,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-9330CDW Laser 26,400,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-L2700DW Laser 10,510,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-L2740DW 14,900,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother MFC-T800W 14,500,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-Sensys MF231 Laser 6,400,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-Sensys MF232w Laser 6,700,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 8,100,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon L170 10,000,000 19 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon MF236N 7,500,000 19 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon Sensys MF628CW 10,600,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری i-SENSYS MF217w 8,300,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF212w 6,500,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF216n 8,200,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 7,000,000 15 ثانیه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ-2190 25,000,000 15 ثانیه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 10,000,000 16 ثانیه پیش آواژنگ 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 10,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 14,740,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 16,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 402DN 6,950,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 402n 640,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Enterprise P3015d 32,000,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 4,600,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 4,650,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 3,050,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 3,150,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M102A 3,250,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M102W 3,800,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M201DW 6,200,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M252DW color wireless 7,800,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M252N Color 6,600,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401A 16,000,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401d 17,000,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402D 6,800,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452dn 11,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452NW Color شبکه 9,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M552DN 20,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M553DN 23,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M553n 15,400,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M604DN شبکه 30,000,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M604N شبکه 25,000,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605DN شبکه 37,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605N شبکه 30,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M706N 24,200,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 35,000,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 DN 40,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Laser Jet 3015 DN 3,950,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 7,100,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Personal Laser CP 1025 NW 7,400,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother HL-L2320D 4,550,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother HL 2130 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother HL-5000D 9,600,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother HL-6180DW 10,800,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother HL-L8350CDW 24,800,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon Canon i-SENSYS LBP3010 5,400,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS 7100CN 6,600,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 3,250,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6030W 3,750,000 16 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP 7018 6,400,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP6230DW 4,900,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 2800 4,850,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX 2088 3,800,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX 2200 5,200,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX 2400 4,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX 510 8,700,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX 5200 3,150,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ای ایکس AX 5800 5,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سایان SAYAN سایان SAYAN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سایان SAYAN +X-22 8,700,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سایان SAYAN SMART 8,800,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub 350 Black 2,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 3008a 146,000,000 15 ثانیه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 4508a 168,000,000 15 ثانیه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
توشیبا TOSHIBA E-studio es2303A 24,700,000 15 ثانیه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
توشیبا TOSHIBA E-studio es2309A 66,000,000 15 ثانیه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO2007 32,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 23,200,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 26,000,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6020N 64,500,000 15 ثانیه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6023N 71,500,000 15 ثانیه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-X311N 138,000,000 15 ثانیه پیش مادیران 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 2204 imageRUNNER 17,700,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother Compact Laser 2840 with print and copy 10,650,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother Fax-1020e 4,800,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
برادر Brother Plain Paper 878 4,100,000 19 دقیقه پیش نیکاسا 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic Fax FX-FP 215 4,100,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FL612 8,150,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FM 365 CX 4,400,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX FM388 5,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FL501 3,300,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 4,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 4,250,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT981CX 3,350,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT987CX 4,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic لیزری چند کاره KX-MB2085CX 8,700,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i SENSYS L150 8,350,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX FA52E 55,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX FA54E 65,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX FA57E 60,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 2180/2170 180,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ 300 سوپر پرینت 70,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 6,550,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 7,400,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 9,400,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 4,800,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 131 Black 2,950,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 17 Tri-color 2,550,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 21 Black 650,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 425 MC/YK/BK 570,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 05A 500,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 11A 900,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 11A 4,300,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 124A 850,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 126A 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 12A 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 130A black 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 131A Black 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 131A Black 2,950,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 13A 500,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 15A 500,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 16A 950,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 201A 1,150,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 201A 2,950,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 201A 2,950,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 26A Black 1,600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 27A 950,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 304A 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 304A 3,950,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 304A 3,950,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 305A 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 305A 3,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 305A 4,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 307A 2,200,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 307A 5,700,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 307A 8,700,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 35A 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 36A 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 42A 1,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 42A 6,400,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP 49A 500,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 51A 750,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 53A 500,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 55A 850,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 61A 950,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 64A 1,300,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 650A 2,400,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 78A 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 80a 500,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 83A CF283A 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 85A 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 92A 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 93A 1,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother برادر Brother
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
برادر Brother TN-2025 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-2025 2,400,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother TN-2060 مشکی 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-2130 مشکی 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-2130 مشکی 700,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother TN-2150 مشکی 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-2150 مشکی 2,550,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother TN-2280 مشکی 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-2305 850,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-2305 1,650,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother TN-3030 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-3145 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-3250 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-3250 2,700,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
برادر Brother TN-3290 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برادر Brother TN-3290 4,350,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 103 650,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG 111S Black 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG 205 650,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG CLT-R409S 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG Ml-2850 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-101 650,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D104S 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D105L 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D108S 550,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D109 550,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D116L 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D117S 650,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D119S 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG MLT-D209 650,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG SCX-4300 مشکی 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
سامسونگ SAMSUNG Toner Cartridge ML-4200 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 303 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon 725 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon 728 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon 737BK 500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon EP22 450,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon EP27 450,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon FX3 500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Laser Printer Toner 712 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Laser Printer Toner 713 450,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Toner Cartridge FX10 500,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 79A 800,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP CC 540-1-2-3A 750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی HP CE410-1-2-3 1,600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG CLT-407S 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 12 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 718 450,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon 731 600,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کونیکا مینولتا Konica Minolta کونیکا مینولتا Konica Minolta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کونیکا مینولتا Konica Minolta TN-C350-450 2,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo رمو Remo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمو Remo C-1100 3,180,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo C-1500 5,000,000 15 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo C-2100 6,800,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo C-2200 5,350,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo C-3100 10,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo C-3200 6,250,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
رمو Remo C-5100 48,900,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 21,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 1,700,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 1,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 1,200,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX TG4772 3,950,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX_TG7851 1,300,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7705X 870,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 850,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 1,300,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3712 1,700,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 1,550,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 2,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG4771 3,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 2,800,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 3,750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 4,350,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 1,200,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 1,550,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG7872 4,200,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC422 2,750,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE262 3,350,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS580 1,100,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 11,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 12,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma S341 11,400,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X341 13,400,000 19 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-S31 15,100,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W04 20,300,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X27 17,100,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X31 18,100,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC VE303G 13,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC VE-303XG 18,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X127H 17,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS506 11,200,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 12,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 15,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX528 15,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 382 24,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 17,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 22,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 23,500,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW333 25,000,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY VPL DX220 15,800,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 20,900,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 23,900,000 19 دقیقه پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/05/31
گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش ویژه نقدي پژو 207i اتوماتیک را جهت فروش در شهریورماه اعلام کرد.
1396/05/31
امروز، همان‌طور که قبلا اعلام شده بود، اینتل پردازنده‌های نسل هشتم را معرفی کرد. براساس اطلاعات منتشرشده توسط این شرکت، پردازنده‌های جدید ۴۰ درصد کارایی بیشتری خواهند داشت.
1396/05/31
شرکت دل از مدل به‌روزرسانی شده‌ی ورک‌استیشن‌های سری پرسیژن رونمایی کرد.
1396/05/31
سرانجام گوگل جدیدترین سیستم عامل اندروید 8.0 خود را با نام اوریو/ O رونمایی کرد.
1396/05/31
مایکروسافت دیشب از مدل ویژه‌ی Xbox One X به اسم Project Scorpio Edition رونمایی کرد.
1396/05/30
طبق گزارش‌های منتشر شده، شرکت گوگل قرار است احتمالا امشب از نسخه جدید سیستم عامل اندروید 8 رونمایی کند.
1396/05/30
به تازگی ویدیویی از کانسپت هواوی پی 11 (Huawei P11) در فضای مجازی منتشر شده که اطلاعات تازه‌ای از پرچمدار بعدی هواوی را به ما خواهد داد.
1396/05/30
شرکت خودروسازی کارمانیا،‌ شرایط پیش فروش خودروهای بی وای دی شامل مدل‌های شاسی بلند بی وای دی S6 و سدان شهری بی وای دی F3 را اعلام کرد.
1396/05/30
شرکت اپل هفته گذشته با شرکت Aetna با هدف ارائه خدمات بهداشتی ساعت اپل به میلیونها مشتری این شرکت، به بحث و گفت‌وگو پرداخت.
1396/05/30
به‌تازگی فایل‌های CAD آیفون ۷ اس و ۷ اس پلاس به‌ دست آمده است که جزئیاتی در رابطه با طراحی گوشی‌های آیفون ارزان‌قیمت‌تر و جدید اپل ارائه می‌دهد.
‌گزیده اخبار روز
1396/05/31
گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش ویژه نقدي پژو 207i اتوماتیک را جهت فروش در شهریورماه اعلام کرد.
1396/05/31
آیا می دانستید مبتکر مرغ کنتاکی بعد از بارها شکست شغلی در 65 سالگی مدیر بزرگترین مرغ فروشی دنیا شد؟
1396/05/31
امروز، همان‌طور که قبلا اعلام شده بود، اینتل پردازنده‌های نسل هشتم را معرفی کرد. براساس اطلاعات منتشرشده توسط این شرکت، پردازنده‌های جدید ۴۰ درصد کارایی بیشتری خواهند داشت.
1396/05/31
شرکت دل از مدل به‌روزرسانی شده‌ی ورک‌استیشن‌های سری پرسیژن رونمایی کرد.
1396/05/31
سرانجام گوگل جدیدترین سیستم عامل اندروید 8.0 خود را با نام اوریو/ O رونمایی کرد.
1396/05/31
مایکروسافت دیشب از مدل ویژه‌ی Xbox One X به اسم Project Scorpio Edition رونمایی کرد.
1396/05/30
طبق گزارش‌های منتشر شده، شرکت گوگل قرار است احتمالا امشب از نسخه جدید سیستم عامل اندروید 8 رونمایی کند.
1396/05/30
به تازگی ویدیویی از کانسپت هواوی پی 11 (Huawei P11) در فضای مجازی منتشر شده که اطلاعات تازه‌ای از پرچمدار بعدی هواوی را به ما خواهد داد.
1396/05/30
شرکت خودروسازی کارمانیا،‌ شرایط پیش فروش خودروهای بی وای دی شامل مدل‌های شاسی بلند بی وای دی S6 و سدان شهری بی وای دی F3 را اعلام کرد.
1396/05/30
یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با وسیع توصیف کردن بازار داخلی تجارت الکترونیکی با بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال در کشور، ضعف مهارتی را عامل عدم استفاده درست تجاری از این فرصت ارزیابی کرد.