لیست قیمت‌های نماهنگ 1397/12/03

تلفن فروشگاه / شرکت: 88854522ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 63,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 40,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB1000N 16,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB5000 A3 19,700,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision IS1000 4,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 70,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 90,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI-7280 75,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 98,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2420 95,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 150,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I3450 700,000,000 22 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 42,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,600,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 650,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 9,600,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 45,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 15,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 17,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 7,500,000 22 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 7,500,000 22 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,000,000 22 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 220,000,000 22 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 7,500,000 22 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 9,500,000 22 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 11,000,000 22 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 22 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,000,000 22 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 7,000,000 22 ساعت پیش  
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP MFP M26NW 18,800,000 22 ساعت پیش  
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP P2035 23,700,000 22 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC 244 19,800,000 22 ساعت پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS331 31,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD142X 110,000,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M545S 39,000,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M845X 43,000,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S331 31,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپتما Optoma S341 34,500,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 39,000,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 39,000,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X341 42,000,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-1970W 165,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 150,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 168,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S04 41,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S05 39,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 46,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 39,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-U04 150,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 130,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 150,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 135,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W42 86,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 45,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 47,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 48,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 52,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 66,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 53,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 58,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 119,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 147,000,000 22 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 75,800,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW610 95,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117AH 41,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 42,500,000 22 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ GS1 Portable 38,500,000 22 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ MS506 30,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 35,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS531 35,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 80,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX532 41,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX611 70,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 42,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ TH670 75,000,000 22 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TH683 83,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1050 82,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1090 95,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ w11000 290,000,000 22 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1210 73,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1700 173,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W2000 108,000,000 22 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-AT6000E 200,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EW650 250,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 850,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 300,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 390,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 480,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800ZL 490,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 61,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 69,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 98,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 110,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 350,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 390,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 130,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 145,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 119,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 190,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 20 ماه
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 260,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 280,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 2 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ S2440 44,800,000 22 ساعت پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY VPL DX240 55,800,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 51,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 76,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 135,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-EX250 55,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 57,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-X2542WN 69,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/11/29
یخچال یک دستگاه دارای وسیله سردکننده است که برای نگهداری موادغذایی و دارو ها و دیگر مواد فاسد شدنی کاربرد دارد.از دیرباز تاکنون یخچال ها تغیرات فراوانی داشتند، از یخچال های طبیعی گرفته تا یخچالهای دست ساز، یخچال های نفتی، گازی و همچنین یخچال های امروزی که با جریان الکتریسیته کار می کنند.
1397/11/28
فزایش سرعت آشپزی در کنار پختن غذایی سالم از جمله دغدغه های امروزه بشر است زیرا با گسترش زندگی ماشینی، افراد وقت کمتری را صرف پخت غذا می کنند وبیشتر به فست فودها روی آورده اند.
1397/11/27
قصد دارید تلفن تان را به تلویزیون وصل کنید؟ خانه های ما نسبت به زمان گذشته با ابزارهای بیشتری سروکار دارند و دانستن اینکه چگونه به راحتی میتوانیم محتوای بین دستگاهها را به اشتراک بگذاریم، به ما کمک بزرگی خواهد کرد.
1397/11/27
شرایط فروش محصولات ایران خودرو که به مناسبت دهه فجر 97 اعلام شده بود به دلیل استقبال مردم تمدید شد. شرکت ایران خودرو در این طرح فروش خودرو هایی چون پژو 405، پژو 206، پژو پارس و هایما اس 7 را به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/11/25
این روزها خریدن یا نخریدن تبلت و گوشی تلفن همراه برای کودکان چالش بزرگی ‌برای والدین محسوب می‌شود.
1397/11/25
سرانه روزانه استفاده ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی حدود یک ساعت و چهار دقیقه است و ۹۴ درصد از اعضای فعال در این شبکه‌ها از تلگرام استفاده می‌کنند.
1397/11/24
سازنده گوشی تلفن همراه energizer به زودی از مدل جدید موبایل خود که باتری آن ۱۸هزار میلی‌آمپر است و قدرتمندترین باتری تاریخ است، رونمایی خواهد کرد.
1397/11/24
وضوح صدا و فراگیر شدن موسیقی در خانه از مولفه های اصلی یک سیستم سینمای خانگی است که لذت تماشای یک فیلم را دوچندان می کند. برای خرید یک سیستم سینمای خانگی معیارهای مختلفی در نظر گرفته می شود که شاید معرفی بهترین نسخه های آن در بازار کمک بزرگی برای مشتریان سینمای خانگی باشد.
1397/11/18
شرکت بکو طی سال های اخیر به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار لوازم خانگی ایران شناخته شده است و محصولاتی نظیر یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی روانه بازار کشورمان می کند.
1397/11/18
جک دورسی مدیرعامل توئیتر در مورد ایده تازه خود برای قابل ویرایش کردن توئیت‌های ارسالی کاربران توضیحاتی ارائه کرد.
‌گزیده اخبار روز
1397/12/02
قیمت محصولات ایران خودرو در اسفند 97 اعلام شد. گروه خودروسازی ایران خودرو قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار محصولاتی چون پژو 206، پژو 207 آی اتوماتیک، پژو 405، پژو پارس، دنا پلاس و سمند ال ایکس را اعلام کرد.
1397/12/01
اگر شما نگران دسترسی افراد غریبه به تاریخچه جستجوهای خود در مرورگرهای اینترنتی مورد استفاده در لپ‌تاپ و رایانه خود هستید، بهتر است از قابلیت guest browsing بهره ببرید.
1397/11/29
یخچال یک دستگاه دارای وسیله سردکننده است که برای نگهداری موادغذایی و دارو ها و دیگر مواد فاسد شدنی کاربرد دارد.از دیرباز تاکنون یخچال ها تغیرات فراوانی داشتند، از یخچال های طبیعی گرفته تا یخچالهای دست ساز، یخچال های نفتی، گازی و همچنین یخچال های امروزی که با جریان الکتریسیته کار می کنند.
1397/11/28
فزایش سرعت آشپزی در کنار پختن غذایی سالم از جمله دغدغه های امروزه بشر است زیرا با گسترش زندگی ماشینی، افراد وقت کمتری را صرف پخت غذا می کنند وبیشتر به فست فودها روی آورده اند.
1397/11/27
قصد دارید تلفن تان را به تلویزیون وصل کنید؟ خانه های ما نسبت به زمان گذشته با ابزارهای بیشتری سروکار دارند و دانستن اینکه چگونه به راحتی میتوانیم محتوای بین دستگاهها را به اشتراک بگذاریم، به ما کمک بزرگی خواهد کرد.
1397/11/27
شرایط فروش محصولات ایران خودرو که به مناسبت دهه فجر 97 اعلام شده بود به دلیل استقبال مردم تمدید شد. شرکت ایران خودرو در این طرح فروش خودرو هایی چون پژو 405، پژو 206، پژو پارس و هایما اس 7 را به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/11/27
بزرگ‌ترین بانک آمریکایی از ارز دیجیتالی خود رونمایی کرد.
1397/11/25
این روزها خریدن یا نخریدن تبلت و گوشی تلفن همراه برای کودکان چالش بزرگی ‌برای والدین محسوب می‌شود.
1397/11/25
سرانه روزانه استفاده ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی حدود یک ساعت و چهار دقیقه است و ۹۴ درصد از اعضای فعال در این شبکه‌ها از تلگرام استفاده می‌کنند.
1397/11/24
سازنده گوشی تلفن همراه energizer به زودی از مدل جدید موبایل خود که باتری آن ۱۸هزار میلی‌آمپر است و قدرتمندترین باتری تاریخ است، رونمایی خواهد کرد.