لیست قیمت‌های نماهنگ 1398/12/01

تلفن فروشگاه / شرکت: 88854522اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 45,500,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,300,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 600,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 11,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 53,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 10,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 12,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 15,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,500,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,500,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 11,500,000 15 دقیقه پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 11,500,000 15 دقیقه پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 5,500,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,000,000 15 دقیقه پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 300,000,000 15 دقیقه پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 5,000,000 15 دقیقه پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 11,000,000 15 دقیقه پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,000,000 15 دقیقه پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 14,000,000 15 دقیقه پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,000,000 15 دقیقه پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 7,500,000 15 دقیقه پیش  
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 85,000,000 15 دقیقه پیش مادیران 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 2204 imageRUNNER 63,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروگرس Perogress 43,500,000 15 دقیقه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS331 31,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD142X 100,000,000 15 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD144X 85,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M545S 38,500,000 15 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 38,000,000 15 دقیقه پیش مادیران 2 سال
اپتما Optoma M565S 39,000,000 15 دقیقه پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 48,500,000 15 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S331 31,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
اپتما Optoma S334e 39,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 38,500,000 15 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 38,500,000 15 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 38,500,000 15 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma W334 55,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 45,000,000 15 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 45,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 153,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-W05 80,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-1970W 280,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-1980WU 195,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2155W 190,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2165W 195,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-2247U 162,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2250U 290,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2250U 280,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-2255U 290,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2255U 290,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-535W 119,500,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 240,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 168,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-G7200W 590,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-G7905U 690,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-L1100U 1,250,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-L610U 580,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-S04 50,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-S05 46,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 49,500,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 47,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-U04 150,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U05 102,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U32 130,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 150,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 115,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 115,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 86,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 52,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 53,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 53,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 70,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 62,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 57,500,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 57,500,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 132,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 155,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 75,800,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW610 98,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 380,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117AH 36,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 68,000,000 15 دقیقه پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS506 35,500,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 38,500,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS531 38,500,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ ms550 39,500,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 105,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX532 49,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ mx550 50,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX611 110,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 62,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ TH670 75,000,000 15 دقیقه پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TH683 112,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1050 110,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1090 108,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ w11000 290,000,000 15 دقیقه پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1210 73,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1700 195,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W2000 145,000,000 15 دقیقه پیش لایف سرویس 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-EW650 250,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 850,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 290,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 350,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 450,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800ZL 430,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 65,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 65,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 90,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB355 72,500,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 85,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB385 82,500,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 98,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW335 80,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 87,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 350,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 540,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 120,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 108,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 145,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 110,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 155,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 20 ماه
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 159,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 240,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 220,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 20 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ S2440 35,800,000 15 دقیقه پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY VPL DX240 55,800,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 51,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 74,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 135,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 59,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX3042WN 119,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
هیتاچی HITACHI CP-X2542WN 65,000,000 15 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 540,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON L610 U 580,000,000 15 دقیقه پیش آواژنگ 2 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/11/29
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوهای سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
1398/11/26
هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.
1398/11/21
گروهی از هکرها برای مدتی کنترل حساب‌های کاربری رسمی فیسبوک روی پلتفرم‌های توییتر و اینستاگرام را در دست گرفتند.
1398/11/19
فاکسکان، مهم‌ترین شریک اپل در تولید آیفون، برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا سراغ تولید ماسک‌های پزشکی خواهد رفت.
1398/11/16
فوجی فیلم در مراسمی در لندن از دوربین X100V رونمایی کرد. این دوربین از حسگر 26.1 مگاپیکسلی نسل چهارم X-Trans CMOS و پردازنده سیگنال تصویر X-Processor 4 بهره برده و به گفته سازنده برای عکاسان خیابانی تولید شده است.
1398/11/15
تصاویر و مشخصات اصلی و قیمت گوشی هوشمند Captain America (با کدنام احتمالی نوکیا 5.2) افشا شد.
1398/11/14
مایکروسافت اعلام کرد به افرادی که ایرادهای کنسول بازی ایکس باکس را گزارش کنند، جایزه‌ی نقدی تا ۲۰ هزار دلار پرداخت خواهد کرد.
1398/11/13
رئیس اتاق اصناف خاش گفت: خرید و فروش هر گونه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا بر حسب تاکیدات وزارت در سطح این شهرستان و کشور ممنوع است.
1398/11/12
به نظر می‌رسد که اپل هفته را آن طور که انتظار داشت به پایان نبرد، زیرا پارلمان اروپا رای مثبت خود در رابطه با استفاده از یک شارژر مشترک برای تمامی گوشی‌های هوشمند را صادر کرد.
1398/11/08
کولرهای Wraith شرکت AMD از خنک‌کننده‌های حرفه‌ای بازار پردازنده است. البته نمونه‌های تقلبی این کولرها مشکلات زیادی برای کاربران ایجاد می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1398/11/30
مرسدس AMG از یک قایق با قدرت ۲۷۰۰ اسب بخاری رونمایی کرد. در کنار این قایق AMG از یک نسخه‌ی G63 نیز به‌طور خاص برای همین قایق طراحی شده است.
1398/11/29
باتوجه به نیاز کشور به وجود نرم‌افزاری جامع برای برای ساماندهی خانه‌های خالی از سکنه، سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی می‌شود.
1398/11/29
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوهای سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
1398/11/28
بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات اصلاحی برای رفع كاستی‌های موجود در برخی بانک‌ها آغاز شده است و در روزهای آتی، شاهد بهبود مشکلات رمز دوم پویا خواهیم بود.
1398/11/28
اخیرا کاربری از مدیرعامل اینستاگرام پرسیده چرا با وجود این که دو ماه هم از سال ۲۰۲۰ می‌گذرد، هنوز برنامه اختصاصی برای آیپد توسعه داده نشده است. سوال این کاربر ذهن بسیاری دیگر را هم مشغول کرده بود، ولی اکنون می‌دانیم علت چیست...
1398/11/26
بورینگ کمپانی ایلان ماسک اخیرا توانسته حفر یکی از تونل‌های مرکز همایش لاس وگاس را با موفقیت به پایان برساند.
1398/11/26
هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.
1398/11/26
در طول تاریخ، انسان همواره به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با گذشته بوده است و باید بدانید که نتیجه تحقیقات باستان شناسان همواره منجر به کشف آثار باستانی بسیار ارزشمند و اطلاعات مهم می شود، در این مقاله قصد داریم منطقه را که به عنوان قدیمی ترین زیستگاه بشر شناخته می شود معرفی کنیم
1398/11/23
وب سایت آی ماینر به عنوان پیشرفته ترین و معتبرترین سامانه آنلاین خرید و اجاره ماینر ، با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت خود را در بازار ایران آغاز کرد.
1398/11/21
گروهی از هکرها برای مدتی کنترل حساب‌های کاربری رسمی فیسبوک روی پلتفرم‌های توییتر و اینستاگرام را در دست گرفتند.