لیست قیمت‌های نماهنگ 1398/03/26

تلفن فروشگاه / شرکت: 88854522ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 63,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 40,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB1000N 16,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB5000 A3 19,700,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision IS1000 4,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 70,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 90,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI-7280 75,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 98,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2420 95,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 150,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I3450 700,000,000 13 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 42,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 650,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 9,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 60,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 5,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 16,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 18,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 7,500,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 8,500,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,000,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 400,000,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 6,000,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 1,000,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,000,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 16,000,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,900,000 13 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 7,900,000 13 ساعت پیش  
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP MFP M26NW 18,800,000 13 ساعت پیش  
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP P2035 27,600,000 13 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC 244 19,800,000 13 ساعت پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS331 31,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD142X 110,000,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M545S 38,500,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 38,000,000 13 ساعت پیش مادیران 2 سال
اپتما Optoma M845X 46,500,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S331 31,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپتما Optoma S334e 38,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 37,500,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 38,500,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 38,500,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X341 43,000,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 45,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-W05 72,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-1970W 280,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2250U 290,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 150,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 168,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S04 42,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S05 43,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 45,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 42,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-U04 150,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 130,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 150,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 140,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W42 98,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 52,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 51,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 53,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 51,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 52,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 62,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 68,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 147,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 155,000,000 13 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 75,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW610 95,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117AH 41,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 65,500,000 13 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ GS1 Portable 38,500,000 13 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ MS506 35,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 41,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS531 41,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 80,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX532 52,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX611 125,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 65,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ TH670 75,000,000 13 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TH683 83,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1050 110,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1090 120,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ w11000 290,000,000 13 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1210 73,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1700 220,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W2000 145,000,000 13 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-AT6000E 200,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EW650 250,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 850,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 290,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 350,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 450,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800ZL 470,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 68,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 90,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 80,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 105,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 350,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 540,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 110,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 145,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 130,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 175,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 20 ماه
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 167,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 240,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 225,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 20 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ S2440 44,800,000 13 ساعت پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY VPL DX240 55,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 54,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 74,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 135,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-EX250 65,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 59,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX3042WN 119,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
هیتاچی HITACHI CP-X2542WN 65,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/03/25
گوگل کروم و مایکروسافت اج ویژگی‌های پنهان زیادی دارند، یکی از این ویژگی‌ها ذخیره‌ی اسکرین‌شات کامل یک وب‌سایت بدون نیاز به هیچ افزونه‌ای است.
1398/03/25
تلويزيون ۲۹۲ اينچ سامسونگ با كيفيت تصوير ۸K، اولين گام بلند سامسونگ در زمينه صنايع خانگي است كه دوستداران تلويزيون را به خود جذب خواهد كرد.
1398/03/22
بنیاد موزیلا به‌صورت رسمی از لوگوهای جدید خانواده‌ی فایرفاکس رونمایی کرد. آن‌ها سال گذشته نیز طرح‌هایی برای بازخوردگیری از کاربران به‌اشتراک گذاشته بودند.
1398/03/22
آمازون با 315.5 میلیارد دلار ارزش موفق شده گوگل و اپل را کنار زده و لقب با ارزش ترین برند جهان را از آن خود کند.
1398/03/21
آون توسترها یکی از پرکاربرد ترین وسایلی هستند که معمولا از قیمت مناسبی برخوردارند.
1398/03/20
شرکت ال جی علاوه بر تلویزیون های OLED، دارای یک خط تولید از تلویزیون های ال سی دی کیفیت بالا با عنوان NanoCell است و در بازار های جهانی به فروش می رود.
1398/03/20
تجربه درست کردن بستنی در خانه با انواع طعم ها، رنگ ها و افزودنی های دلخواه لذت خاص خود را دارد. دستگاه های بستنی ساز این لذت را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه برای شما فراهم می کنند.
1398/03/19
پتنت جدید مایکروسافت مرتبط با پروژه‌ی سنتاروس (Centaurus) از معرفی دستگاهی با نمایشگر انعطاف‌پذیر و متحرک روی تکیه‌گاه حکایت می‌کند که انتظار می‌رود مهرماه، ردموندی‌ها آن را به‌نمایش بگذازند.
1398/03/19
توسترها یکی از لوازم برقی خانگی هستند که به دو نوع ساده و آون توستر تقسیم می شوند. توستر های ساده فقط برای گرم کردن نان کاربرد دارند و آون توسترها هم به عنوان تست کردن وبرشته کردن نان مورد استفاده قرار می گیرند.
1398/03/19
اگرچه فرارسیدن تابستان و گرمای هوا می‌تواند به معنی پیاده‌روی‌های مطبوع در پارک‌ها در بعدازظهرهای گرم باشد، اما این موضوع هم‌چنین می‌تواند گوشی همراه شما را در معرض آسیب گرما قرار دهد.
‌گزیده اخبار روز
1398/03/25
تا شروع تابستان و آغاز تعطیلات فاصله زیادی نمانده است. سفرهای تابستانی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خانواده‌های ایرانی در این روزهای گرم است چون می‌توانند با خیال راحت و بدون داشتن دغدغه درس و مدرسه فرزندانشان به شهرها و کشورهای مختلف سفر کنند.
1398/03/25
گوگل کروم و مایکروسافت اج ویژگی‌های پنهان زیادی دارند، یکی از این ویژگی‌ها ذخیره‌ی اسکرین‌شات کامل یک وب‌سایت بدون نیاز به هیچ افزونه‌ای است.
1398/03/25
تلويزيون ۲۹۲ اينچ سامسونگ با كيفيت تصوير ۸K، اولين گام بلند سامسونگ در زمينه صنايع خانگي است كه دوستداران تلويزيون را به خود جذب خواهد كرد.
1398/03/25
«کمبود لوازم خانگی به خاطر قیمت‌های بالا دیده نمی‌شود.»، «تولیدکنندگان داخلی تنها ۳۰ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کنند.» و «قرار است شرکت‌های کره‌ای تولیدکننده لوازم خانگی به ایران بازگردند.»
1398/03/22
بنیاد موزیلا به‌صورت رسمی از لوگوهای جدید خانواده‌ی فایرفاکس رونمایی کرد. آن‌ها سال گذشته نیز طرح‌هایی برای بازخوردگیری از کاربران به‌اشتراک گذاشته بودند.
1398/03/22
آمازون با 315.5 میلیارد دلار ارزش موفق شده گوگل و اپل را کنار زده و لقب با ارزش ترین برند جهان را از آن خود کند.
1398/03/22
شرکت سامسونگ مانیتور گیمینگ جدید خود را با نام CRG۵ (C۲۷RG۵) در اندازه ۲۷ اینچ معرفی کرد.
1398/03/21
آون توسترها یکی از پرکاربرد ترین وسایلی هستند که معمولا از قیمت مناسبی برخوردارند.
1398/03/20
شرکت ال جی علاوه بر تلویزیون های OLED، دارای یک خط تولید از تلویزیون های ال سی دی کیفیت بالا با عنوان NanoCell است و در بازار های جهانی به فروش می رود.
1398/03/20
تجربه درست کردن بستنی در خانه با انواع طعم ها، رنگ ها و افزودنی های دلخواه لذت خاص خود را دارد. دستگاه های بستنی ساز این لذت را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه برای شما فراهم می کنند.