لیست قیمت‌های نماهنگ 1397/09/26

تلفن فروشگاه / شرکت: 88854522ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 63,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 40,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB1000N 16,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB5000 A3 19,700,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision IS1000 4,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 70,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 90,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI-7280 75,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 98,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2420 95,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 150,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I3450 700,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 42,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 9,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 5,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 18,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 4,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 7,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 7,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 220,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 6,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 9,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 11,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 11,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,500,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS331 36,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD142X 110,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M545S 40,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M845X 42,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S331 34,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپتما Optoma S341 38,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 40,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 40,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X341 46,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-1970W 165,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 150,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 150,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-965H 100,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-S04 47,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S05 45,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 50,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 44,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-U04 150,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 150,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 160,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W42 82,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 48,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 50,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 55,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 66,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 55,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 60,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 129,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 150,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW570 75,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 75,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW610 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW8100 99,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EX31 66,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW6700 Full HD 190,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON TW-7200 82,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON TW7300 160,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW-9200 150,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117AH 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 42,500,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ GS1 Portable 38,500,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ MS506 33,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 36,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS531 37,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 80,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX528 46,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX532 39,800,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX611 70,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 42,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ TH670 75,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TH683 83,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1050 80,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1090 84,500,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ w11000 290,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1210 73,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1700 160,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W2000 105,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-AT6000E 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-DZ870 750,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EW650 250,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 850,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 190,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 275,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 400,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800ZL 390,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EZ590 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 58,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 62,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 80,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 86,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 145,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 390,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW351R 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW355N 51,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 110,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 190,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 155,000,000 1 روز پیش شرکتی 20 ماه
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 195,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 48,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic WXGA PT-VW350 54,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ S2440 44,800,000 1 روز پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY VPL DX240 55,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 68,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 80,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 135,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-EX250 74,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/09/25
شرایط مرحله دوم پیش فروش محصولات سایپا در آذرماه 1397 اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای تیبا 2، پراید 111 و پراید 131 را به صورت پیش فروش نقدی از روز یکشنبه 25 آذرماه به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/09/25
استفاده مقدار قابل توجهی از میوه و آبمیوه می تواند به سلامت بدن بسیار کمک کند و به همین دلیل، آب میوه گیری به یک وسیله ضروری در خانه تبدیل شده است. در ذیل مجموعه ای از بهترین آب میوه گیری های موجود در بازار تا سقف یک میلیون تومان گردآوری شده است.
1397/09/24
بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام شده اند. بدترین پسورد سال همچنان ۱۲۳۴۵۶ است و کلمات دیگری مانند «دونالد»، «پرنسس» و «۱۱۱۱۱۱» به این فهرست اضافه شده اند.
1397/09/24
مرکز ماهر با انتشار به روز رسانی مرورگر گوگل کروم از کاربران خواست برای جلوگیری از آسیب پذیری این مرورگر آن را به روزرسانی کنند.
1397/09/24
بسیاری از افراد با مشکل تمام شدن شارژ گوشی مواجه هستند و جا گذاشتن شارژر و یا عدم دسترسی به پریز برق برای اکثر مردم اتفاق افتاده است اما پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام ترنت به تازگی از تولید لباس هایی با قابلیت شارژ کردن گوشی های همراه خبر دادند.
1397/09/24
شرکت لوازم خانگی ال جی الکترونیک از جدیدترین اجاق گاز خود با شعار پاسخ به نیازهای مشتریان در قرن بیست یکم رونمایی کرد.
1397/09/21
یک تولید کننده لوازم ورزشی قصد دارد دوباره نسخه جدید کتانی را تولید کند که نخستین بار در سال ۱۹۸۶ میلادی تولید شد این کتانی می تواند فعالیت های کاربر را رصد کند.
1397/09/21
گاهی اوقات انتخاب هدیه مناسب کار بسیار دشواری خواهد بود.در این مطلب به بهترین هدیه هایی که به یک شخص آشپز یا خانم خانه داری که آشپزی های حرفه ای انجام می دهد خواهیم پرداخت.
1397/09/21
در میان محصولات الکتریکی و هوشمند سال ۲۰۱۸، تولیداتی هم وجود دارند که به تناسب اندام و سلامت کاربران کمک می‌کنند.
1397/09/21
هر روز بر تعداد کاربران اینترنت در جهان افزوده می‌شود و با تلاش کمپانی‌های بزرگ و غول‌های فناوری برای رساندن اینترنت...
‌گزیده اخبار روز
1397/09/25
شرایط مرحله دوم پیش فروش محصولات سایپا در آذرماه 1397 اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای تیبا 2، پراید 111 و پراید 131 را به صورت پیش فروش نقدی از روز یکشنبه 25 آذرماه به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/09/25
استفاده مقدار قابل توجهی از میوه و آبمیوه می تواند به سلامت بدن بسیار کمک کند و به همین دلیل، آب میوه گیری به یک وسیله ضروری در خانه تبدیل شده است. در ذیل مجموعه ای از بهترین آب میوه گیری های موجود در بازار تا سقف یک میلیون تومان گردآوری شده است.
1397/09/24
حوزه IT و تکنولوژی در طول دهه گذشته توانسته است چرخش مالی بسیار زیادی را در جهان ایجاد کند و به همین دلیل مشاغل مرتبط با آن نیز جزو رشته های پرطرفدار در بین گروه های شغلی به حساب می آیند.
1397/09/24
بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام شده اند. بدترین پسورد سال همچنان ۱۲۳۴۵۶ است و کلمات دیگری مانند «دونالد»، «پرنسس» و «۱۱۱۱۱۱» به این فهرست اضافه شده اند.
1397/09/24
مرکز ماهر با انتشار به روز رسانی مرورگر گوگل کروم از کاربران خواست برای جلوگیری از آسیب پذیری این مرورگر آن را به روزرسانی کنند.
1397/09/24
بسیاری از افراد با مشکل تمام شدن شارژ گوشی مواجه هستند و جا گذاشتن شارژر و یا عدم دسترسی به پریز برق برای اکثر مردم اتفاق افتاده است اما پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام ترنت به تازگی از تولید لباس هایی با قابلیت شارژ کردن گوشی های همراه خبر دادند.
1397/09/24
شرکت لوازم خانگی ال جی الکترونیک از جدیدترین اجاق گاز خود با شعار پاسخ به نیازهای مشتریان در قرن بیست یکم رونمایی کرد.
1397/09/21
یک تولید کننده لوازم ورزشی قصد دارد دوباره نسخه جدید کتانی را تولید کند که نخستین بار در سال ۱۹۸۶ میلادی تولید شد این کتانی می تواند فعالیت های کاربر را رصد کند.
1397/09/21
گاهی اوقات انتخاب هدیه مناسب کار بسیار دشواری خواهد بود.در این مطلب به بهترین هدیه هایی که به یک شخص آشپز یا خانم خانه داری که آشپزی های حرفه ای انجام می دهد خواهیم پرداخت.
1397/09/21
در میان محصولات الکتریکی و هوشمند سال ۲۰۱۸، تولیداتی هم وجود دارند که به تناسب اندام و سلامت کاربران کمک می‌کنند.