لیست قیمت‌های نماهنگ 1398/02/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 88854522ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 بایگانی 63,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 40,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB1000N 16,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision FB5000 A3 19,700,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision IS1000 4,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision بایگانی AD250F 70,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 90,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
فوجیتسو FUJITSU FI-7280 75,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 98,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2420 95,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2820 150,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I3450 700,000,000 2 ساعت پیش فوژان اکسوم 18 ماه
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 42,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 650,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 9,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 45,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 15,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 17,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 7,500,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 7,500,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,000,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 220,000,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 7,500,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 9,500,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 11,000,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,000,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 7,000,000 2 ساعت پیش  
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP MFP M26NW 18,800,000 2 ساعت پیش  
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP P2035 23,700,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TSC 244 19,800,000 2 ساعت پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS331 31,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD142X 110,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M545S 42,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M845X 45,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S331 31,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپتما Optoma S334e 37,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 37,500,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 42,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 42,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X341 43,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 44,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-W05 78,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-1970W 280,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 150,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 168,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S04 42,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S05 42,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 44,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 42,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-U04 150,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 130,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 150,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 129,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W42 90,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 49,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 48,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 48,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 52,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 66,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 56,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 57,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 120,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 146,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 75,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW610 95,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117AH 41,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 65,500,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ GS1 Portable 38,500,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ MS506 33,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 37,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS531 38,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 80,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX532 45,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX611 125,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 65,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ TH670 75,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TH683 83,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1050 105,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1090 115,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ w11000 290,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1210 73,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1700 190,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W2000 135,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-AT6000E 200,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EW650 250,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 850,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 350,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 420,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 450,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800ZL 490,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 67,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 80,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 95,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 125,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 350,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 390,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 115,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 145,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 119,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 170,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 20 ماه
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 190,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 240,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 220,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 20 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ S2440 44,800,000 2 ساعت پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY VPL DX240 55,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 51,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 74,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 135,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-EX250 65,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 65,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX3042WN 119,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
هیتاچی HITACHI CP-X2542WN 75,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/02/05
دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است ولی فعلا محدودسازی در دستور نیست.
1398/02/03
اتو یکی از لوازم خانگی هایی است که از آن برای صاف کردن پارچه و البسه استفاده می شود. این وسیله برای از بین بردن باکتری های موجود روی لباس کاربرد دارد.
1398/02/02
یکی از حقه‌های کاربردی در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ، قابلیت آرشیو کردن چت های موردنظر کاربران است.
1398/02/02
اگر شما نیز جزو کاربرانی هستید که از پرداخت هزینه‌های گزاف برای قبض موبایل و تمام شدن زودهنگام بسته‌های اینترنتی به ستوه آمده‌اید، بهتر است با خواندن این گزارش کوتاه، مصرف اینترنت دیتای گوشی خود را کنترل و محدود کنید.
1398/02/02
جدیدترین محصول مایکروسافت با نام Microsoft Surface Hub ۲S که مناسب ادارات و تشکیلات سازمانی طراحی شده است، معرفی شد که قیمت‌گذاری آن از ۹هزار دلار آغاز می‌شود.
1398/01/31
این گزارش به کاربران اینستاگرام آموزش می‌دهد چگونه بدون نیاز به بلاک (مسدود) کردن افراد، آنها را از فهرست دنبال کنندگان حساب کاربری خود خارج کنند.
1398/01/27
جاروشارژی بوش مدل BBH MOVE6 مناسب کسانی طراحی شده که قصد دارند از یک محصول هم به‌ عنوان جاروشارژی عصایی و هم به‌ عنوان جاروشارژی دستی استفاده کنند.
1398/01/27
اکثر تلویزیون های امروزی دارای قابلیت پخش محتواهای دیجیتال هستند. تلویزیون های جدید از این ویژگی برخوردار بوده اما به دلیل بالا بودن قیمت و نبود امکانات کافی برای پخش تمامی کانال های استانی در تلویزیون های قدیمی، مردم به گیرنده های دیجیتالی یا ستاپ باکس (set top box) روی آوردند.
1398/01/24
به تازگی توییتر محدودیت جدیدی را به پلتفرم خود اضافه کرده که به واسطه آن کاربران تنها قادر خواهند بود تا سقف ۴۰۰ نفر را در روز در حساب کاربری خود فالو یا دنبال کنند.
1398/01/24
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل ۵۵PFT6100 از جدیدترین محصولات برند فیلیپس است که در سایز ۵۵ اینچ طراحی شده و از صفحه نمایشی تخت برخوردار است.
‌گزیده اخبار روز
1398/02/05
قیمت محبوبترین ارز رمزنگار جهان در بازار معاملات امروز با ۵ درصد افزایش به ۵ هزار و ۵۳۱ دلار در هر واحد رسید که بالاترین رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی محسوب می‌شود.
1398/02/05
دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است ولی فعلا محدودسازی در دستور نیست.
1398/02/03
اتو یکی از لوازم خانگی هایی است که از آن برای صاف کردن پارچه و البسه استفاده می شود. این وسیله برای از بین بردن باکتری های موجود روی لباس کاربرد دارد.
1398/02/02
یکی از حقه‌های کاربردی در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ، قابلیت آرشیو کردن چت های موردنظر کاربران است.
1398/02/02
اگر شما نیز جزو کاربرانی هستید که از پرداخت هزینه‌های گزاف برای قبض موبایل و تمام شدن زودهنگام بسته‌های اینترنتی به ستوه آمده‌اید، بهتر است با خواندن این گزارش کوتاه، مصرف اینترنت دیتای گوشی خود را کنترل و محدود کنید.
1398/02/02
جدیدترین محصول مایکروسافت با نام Microsoft Surface Hub ۲S که مناسب ادارات و تشکیلات سازمانی طراحی شده است، معرفی شد که قیمت‌گذاری آن از ۹هزار دلار آغاز می‌شود.
1398/01/31
این گزارش به کاربران اینستاگرام آموزش می‌دهد چگونه بدون نیاز به بلاک (مسدود) کردن افراد، آنها را از فهرست دنبال کنندگان حساب کاربری خود خارج کنند.
1398/01/28
صفحه‌ی "حجت الاسلام رئیسی" رئیس قوه قضائیه توسط اینستاگرام مسدود شد.
1398/01/28
اثر موسوم به «بیش‌استعدادی» به این موضوع می‌پردازد که چرا فوق‌ستاره‌ها نمی‌توانند درکنار یکدیگر تیم‌های ستاره بسازند.
1398/01/27
جاروشارژی بوش مدل BBH MOVE6 مناسب کسانی طراحی شده که قصد دارند از یک محصول هم به‌ عنوان جاروشارژی عصایی و هم به‌ عنوان جاروشارژی دستی استفاده کنند.