لیست قیمت‌های نماهنگ 1399/01/22

تلفن فروشگاه / شرکت: 88854522اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 45,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,300,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 600,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 11,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 11,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 14,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 16,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 11,500,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 11,500,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 11,000,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 300,000,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 5,000,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 11,000,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,000,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 14,000,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,000,000 2 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 7,500,000 2 روز پیش  
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X202 85,000,000 2 روز پیش مادیران 18 ماه
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 2204 imageRUNNER 63,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروگرس Perogress 43,500,000 2 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma DS331 31,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD142X 100,000,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD144X 98,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M545S 38,500,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M555S 38,000,000 2 روز پیش مادیران 2 سال
اپتما Optoma M565S 39,500,000 2 روز پیش مادیران 18 ماه
اپتما Optoma M845X 48,500,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S331 31,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اپتما Optoma S334e 39,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 38,500,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 38,500,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S545 38,500,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma W334 55,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 45,000,000 2 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma X343e 45,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 158,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-W05 80,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-1970W 280,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-1980WU 195,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2155W 190,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2165W 195,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-2247U 185,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2250U 290,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2250U 290,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-2255U 290,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2255U 290,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-535W 120,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 290,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-685W 168,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-G7200W 590,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-G7905U 690,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-L1100U 1,250,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-L610U 680,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-S04 50,000,000 2 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-S05 47,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 50,500,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 49,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-U04 150,000,000 2 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U05 105,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U32 130,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U32 150,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 135,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 125,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 100,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X04 52,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 56,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 56,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 70,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X31 62,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 65,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 68,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 130,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 160,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 75,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW610 130,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 400,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117AH 36,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ DX808ST 68,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS506 36,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS527 39,500,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS531 38,500,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ ms550 41,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 105,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX532 49,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ mx550 54,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX611 93,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 62,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ TH670 75,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TH683 95,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1050 110,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1090 108,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ w11000 290,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1210 73,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W1700 195,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ W2000 145,000,000 2 روز پیش لایف سرویس 3 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-EW650 250,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 850,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 290,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 350,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 450,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800ZL 430,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 65,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB305 65,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 90,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB355 72,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 85,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB385 82,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 98,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW335 80,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 87,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 350,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 540,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 120,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 108,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 145,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 110,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 160,000,000 2 روز پیش شرکتی 20 ماه
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 159,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 240,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 240,000,000 2 روز پیش شرکتی 20 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ S2440 35,800,000 2 روز پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY VPL DX240 55,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 51,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 74,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 135,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 59,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX3042WN 119,000,000 2 روز پیش شرکتی 2 سال
هیتاچی HITACHI CP-X2542WN 65,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 540,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON L610 U 680,000,000 2 روز پیش آواژنگ 2 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.
1399/01/13
بینکیو به‌تازگی یک نمایشگر گیمینگ جدید را با نام Zowie XL2746S با امکانات جدید و پیشرفته مجهز به پنل TN معرفی کرده است
1399/01/11
سامسونگ در وبسایت امارات از گوشی اقتصادی سامسونگ گلکسی M11 رونمایی کرده که از دوربین سه گانه و باتری با ظرفیت بالا بهره می برد.
1399/01/09
رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت: قیمت بازار لوازم خانگی بستگی به نرخ ارز دارد و نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
1399/01/05
مینگ چی کو یکی از تحلیلگران نامدار بازار است که به صورت اختصاصی، گام‌های بعدی اپل را پیشبینی می‌کند. او اخیرا گفته یکی از آیفون‌های امسال که احتمالا ۶.۷ اینچی خواهد بود، از تکنولوژی لرزشگیر دست «سنسور شیفت» استفاده می‌کند.
1398/12/29
گوگل امروز اعلام کرده که ارائه نسخه‌های جدید مرورگر کروم و سیستم عامل کروم او اس را به دلیل تغییرات جدیدی که در وضعیت کاری پرسنلش انجام گرفته، موقتا متوقف خواهد کرد.
‌گزیده اخبار روز
1399/01/21
مایکروسافت اخیرا از تصاحب دامنه‌ی corp.com خبر داده است. ردموندی‌ها می‌گویند هدفشان از خرید corp.com این است که این دامنه‌ی خطرناک به‌دست افراد سودجو نیفتد.
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
آی ماینر (iminer) یک شرکت معتبر ثبت شده ایرانی در حوزه اجاره ماینر و استخراج بیت کوین است که برای شما این امکان را فراهم می‎کند تا بدون نیاز به دانش فنی و صرف وقت ، به استخراج بیت کوین و همچنین کسب درآمد از طریق استخراج ارزهای دیجیتال بپردازید.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
کسانی که به کارهای بازرگانی علاقمند هستند و قصد انجام مناقصات و مزایدات را دارند در اولین قدم باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند.کارت بازرگانی در واقع مجوزی است که دارنده آن می تواند در عرصه و واردات و صادرات به تجارت بپردازد...
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/16
مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای افراد در زمینه استفاده از گوشی پیش بیاید در خصوص مشکلات باتری بلک بری است، زیرا در حال حاضر این گوشی ها بسیار پرکاربرد بوده از این رو ما سعی کرده ایم در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت کنیم.
1399/01/15
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مردم در کشورهای مختلف قرنطینه شوند و در خانه بمانند. این کار استفاده از شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.