خدمات سایت

لیست قیمت‌های متین کالا 1395/12/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 33132405-33135815گوسونیک Gosonic گوسونیک Gosonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گوسونیک Gosonic GWD-539 4,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-540 6,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-560 5,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-565 یخچال دار 4,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic یخچال دار GWD566 5,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO DGC-965DS90 16,940,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO DGC-965EW90 15,800,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
نیک کالا NICALA نیک کالا NICALA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیک کالا NICALA 16000 مدل کیوان kn16 3,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA MC26 5,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA MN9 2,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA مرجان 12000 مدل MN12 3,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA هوشمند مدل AB7 2,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر پارس خزر
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارس خزر RC181G 2,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر پارس خزر
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 2,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,290,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 40JUC7920 40inch 31,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JC6960 48inch 35,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JSC9990 48inch 66,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JUC7920 48inch 44,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JUC8920 48inch 53,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JC6960 55inch 47,600,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JSC9990 55inch 85,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JUC7920 55inch 53,900,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JUC8920 55inch 70,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JSC9990 65inch 161,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JUC7920 65inch 107,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JUC8920 65inch 119,700,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,600,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 23,500,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 40,800,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 40J6920 40inch 17,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40J6950 40inch 19,700,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40JU6990 40inch 26,900,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J6920 48inch 24,200,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J6950 48inch 26,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JU6980 48inch 32,300,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 50JU6990 50inch 39,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JU6980 55inch 43,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JU6990 55inch 49,400,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 60J6850 60inch 38,600,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 60JU6990 60inch 57,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JU6990 65inch 89,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 32LF550 32inch 8,500,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
ال جی LG 42LF551 42inch 13,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 22,500,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LX310 43inch 13,500,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 26,500,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LX341C 49inch 18,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49UF770 49inch 29,000,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
ایکس ویژن X.VISION ایکس ویژن X.VISION
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس ویژن X.VISION XK3280 32Inch 9,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 40j5950 40inch 15,200,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40J5960 40inch 15,300,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 43K5850 43inch 17,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 43k5880 43inch 18,300,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J5950 48inch 21,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J5960 48inch 21,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J5970 40inch 21,600,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48K5850 48inch 21,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48K6950 48inch 26,200,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,800,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 25,400,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000GI 55inch 62,650,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 103,300,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 48JS8980 48inch 57,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JS8980 55inch 76,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JUC7960 55inch 56,600,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JS8980 65inch 138,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JUC7960 65inch 112,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY 55x9000C 55inch 82,000,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG King 1800 28,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG VC-910 4,800,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG VC920 5,600,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BH4530T 6,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG BH6730 3D 8,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG DH6630 86,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG DH6635 7,700,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DH7530 3D 11,000,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY BDV-E6100 18,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY BDV-N9200W 28,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY BDV-N9200WL 27,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY SHAKE-44D 25,900,000 2 ساعت پیش بازرگانی ایران 18 ماه
نیک کالا NICALA نیک کالا NICALA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیک کالا NICALA MC22 3,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA هيزم دار مدل زرين MC-28 5,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Khazar KH2500 3,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal آبسال Aabsal
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آبسال Aabsal AC40 6,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal AC55 7,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal AC70 83,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal پرتابل AC26 3,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal مینی کولر AC31 3,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG ایستاده AP50M0 60,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 25,000,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 27,800,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 37,600,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 46,300,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 28,400,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 42,800,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 51,600,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 21,200,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 23,800,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 30,000,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 31,000,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 33,000,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 34,300,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV096TQ 22,200,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 24,500,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 34,000,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 42,300,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TV306STQ TitanBig 55,600,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
جنرال GENERAL جنرال GENERAL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنرال GENERAL ASG30U 30000BTU 20,700,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GNR12BTU 12000 طرح لبخند 11,000,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S18000 سرد و گرم 15,500,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S24000 سرد و گرم 18,700,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S30000 DIGITAl 20,700,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S36000 سرد و گرم 29,500,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S9000 سرد و گرم 11,500,000 2 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG AR10KSSS 20,800,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCFS 17,200,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCFU 17,300,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCSD 20,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPFS 20,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPFU 18,400,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPSD 21,300,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KSSS 23,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCFS 24,200,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCFU 22,800,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCSD 27,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPFS 25,800,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPFU 24,400,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPSD 28,800,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KSSS 31,700,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCFS 27,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCFU 25,300,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCSD 30,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPFS 28,800,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPFU 26,700,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPSD 31,200,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KSSS 36,700,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR30KCFU 34,300,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR30KPFU 35,800,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HIH-30VQ 41,000,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-09TG اینورتر 17,300,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-12TG 19,500,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-18TG 27,500,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-24TG 32,400,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKC-24VQ 25,000,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKC-30VQ 35,000,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKH-36VT 38,000,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-12DB 14,900,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-18DB 18,800,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 32,000,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-09DB 13,200,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-12DB 15,400,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 19,800,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 24,200,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-30VQ 33,000,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HS-36CVQ 38,000,000 2 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG F1496TDT23 17,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG WM-L1050ST 28,000,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 27,500,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 30,250,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,400,000 2 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
بوش BOSCH بوش BOSCH
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بوش BOSCH WAW32560GB 33,400,000 2 ساعت پیش سیهاوی 18 ماه
بوش BOSCH WAY28790EU 33,600,000 2 ساعت پیش سیهاوی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 1432 S 22,700,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 1432 W 21,400,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG F14 S 28,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG H145 25,750,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG H145 S 27,250,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG P149 SH 28,800,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
اسنوا Snowa اسنوا Snowa
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسنوا Snowa SR-B270TI 26,200,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-B270TW 25,400,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-BI280GW 28,600,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-BI280TI 29,880,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-BI280TW 29,200,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-T288GW 29,400,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-T288TI 30,500,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-T288TW 29,700,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa دوقلو SR-R388GW-SR-F389GW 42,900,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO FR-5901PS 26,900,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-6311PT 27,900,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-650GW 27,000,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-660EW 20,000,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG RL72 32,400,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL72S 33,700,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL73 36,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL73S رنگ نقره ای 37,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RR19 26,500,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RT81KPN 41,700,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RZ19 27,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG MDP86DB 139,980,000 2 ساعت پیش گلدیران 5 سال
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO FRS-3315 61,600,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-FR6322 80,200,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L2611 49,200,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L2713 53,450,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L3013 53,000,000 2 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG G26KUPN 65,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG HM24 S 56,950,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG HM24 ZPN 61,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG Rosso W 80,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RS12 SL 80,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RS223KHSW 53,000,000 2 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 8,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/12/04
موسسه‌ی KGI با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرده است که آیفون 8 اپل از وجود یک دوربین سلفی با تشخیص اشیا سه بعدی بهره خواهد برد.
1395/12/04
در کنگره جهانی موبایل 2017 که هفته آینده برگزار خواهد شد گلکسی اس 8 حضور ندارد؛ اما این بدین معنا نیست که فعلاً شانس اینکه پرچمدار مورد انتظار سامسونگ را ببینیم، نخواهیم داشت.
1395/12/03
براساس خبری که در یکی از روزنامه های محلی منتشر شده 200 دستگاه تسلا مدل S و X برای استفاده در خطوط تاکسیرانی دوبی تحویل داده شده است.
1395/12/02
شرکت مخابرات منطقه تهران امروز اعلام کرد سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر VDSL با حداکثر سرعت 50 مگابیت بر ثانیه به متقاضیان واگذار می گردد.
1395/12/02
تویوتا C-HR در نمایشگاه خودرو تهران برای بازار ایران معرفی شد. قیمت تویوتا سی‌ اچ آر ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان خواهد بود.
1395/12/02
همان طور که می دانید تقریباً دو سال قبل، مایکروسافت برای نخستین بار هولولنز را به عنوان فناوری آینده ساز دنیای دیجیتال به معرض نمایش گذاشت
1395/12/02
روزنامه شهروند با شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ درباره موضوعات مربوط به این تاکسی اینترنتی گفتگو کرده است.
1395/12/01
شرکت ایران خودرو به مناسبت نوروز 96، شرایط پیش فروش و فروش قطعی محصولات خود را اعلام کرد.
1395/12/01
ایوان بلس امروز تصویری منتشر کرده است که در آن می‌توان گلکسی اس 8 و ال‌جی جی 6 را با قاب شفاف مشاهده کرد.
1395/12/01
موسسه‌ی ACEEE فهرست سبزترین خودروهای سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. در این فهرست هیوندای آیونیک و بی ام و i3 به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.
‌گزیده اخبار روز
1395/12/04
با ملی کارت ارزی بانک ملی به راحتی در کشورهای حوزه خلیج فارس خرید، برداشت ارز و پرداخت خواهید داشت.
1395/12/04
موسسه‌ی KGI با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرده است که آیفون 8 اپل از وجود یک دوربین سلفی با تشخیص اشیا سه بعدی بهره خواهد برد.
1395/12/04
متاسفانه دعوا بر سر انتخاب بهترین کارت گرافیک در کشور روسیه با یک قتل فجیع همراه بود! دادگاه این کشور پس از یکسال رای به متهم بودن یک فرد روسی تحت عنوان aleksander trofimov داده است.
1395/12/04
پیشرفت های تکنولوژیکی در طی سال های اخیر و به دنبال آن تولید ربات هایی که از کارایی و عملکرد بهتری نسبت به نیروی کار انسانی برخورداند، بیکاری میلیون ها انسان در سراسر جهان را به دنبال داشته و همین مسئله نگرانی بسیاری از تحلیلگران و همچنین آن هایی که شغلشان توسط این ربات ها تهدید می شود را در پی داشته است.
1395/12/04
در کنگره جهانی موبایل 2017 که هفته آینده برگزار خواهد شد گلکسی اس 8 حضور ندارد؛ اما این بدین معنا نیست که فعلاً شانس اینکه پرچمدار مورد انتظار سامسونگ را ببینیم، نخواهیم داشت.
1395/12/03
براساس خبری که در یکی از روزنامه های محلی منتشر شده 200 دستگاه تسلا مدل S و X برای استفاده در خطوط تاکسیرانی دوبی تحویل داده شده است.
1395/12/02
شرکت مخابرات منطقه تهران امروز اعلام کرد سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر VDSL با حداکثر سرعت 50 مگابیت بر ثانیه به متقاضیان واگذار می گردد.
1395/12/02
سردار سید علیرضا ربیعی، جانشین معاونت عملیات قرارگاه ثارالله تهران اعلام کرد پرواز کوادکوپترها و پهپادهای خصوصی بر فراز شهر تهران ممنوع است و صدور مجوز در این حوزه فقط بر عهده این قرارگاه خواهد بود.
1395/12/02
دانشمندان کانادایی می‌گویند اساس نظری پاک کردن حافظه را با آزمایش‌هایی که روی موش‌ها انجام داده‌اند ثابت کرده‌اند.
1395/12/02
تویوتا C-HR در نمایشگاه خودرو تهران برای بازار ایران معرفی شد. قیمت تویوتا سی‌ اچ آر ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان خواهد بود.