لیست قیمت‌های متین کالا 1396/07/03

تلفن فروشگاه / شرکت: 33132405-33135815دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO DGC-965DS90 16,940,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO DGC-965EW90 15,800,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
گوسونیک Gosonic گوسونیک Gosonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گوسونیک Gosonic GWD-539 5,700,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-540 6,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-560 5,900,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-565 یخچال دار 6,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic یخچال دار GWD566 7,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA نیک کالا NICALA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیک کالا NICALA 16000 مدل کیوان kn16 3,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA MC26 5,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA MN9 2,600,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA مرجان 12000 مدل MN12 3,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA هوشمند مدل AB7 2,600,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر پارس خزر
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارس خزر RC181G 2,900,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر پارس خزر
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 2,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,400,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,290,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 49K6965 49inch 26,900,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 49ku7975 49inch 36,900,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55K6965 55inch 35,300,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55ku7975 55inch 43,200,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65KU7975 65inch 76,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,600,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 23,500,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 40,800,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LF551 42inch 13,800,000 11 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 22,500,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LX310 43inch 13,500,000 11 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 26,500,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LX341C 49inch 18,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49UF770 49inch 29,000,000 11 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
ایکس ویژن X.VISION ایکس ویژن X.VISION
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس ویژن X.VISION XK3280 32Inch 9,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 50KU7970 50inch 28,900,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 60K6850 60inch 37,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 32K4850 32inch 9,800,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40k5850 40inch 14,700,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40K5890 40inch 15,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40K5950 40inch 15,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 43K5850 43inch 16,700,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 43K5890 43inch 16,800,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 43K6960 43inch 19,800,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48K5850 48inch 20,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 49K5890 49inch 21,300,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 49K5950 49inch 21,600,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 49k6960 49inch 25,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55K5890 55inch 28,600,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55k6960 55inch 32,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55KU7970 55inch 37,800,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 60KU7970 60inch 49,700,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65KU7970 65inch 67,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,800,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 25,400,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000GI 55inch 62,650,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 103,300,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY 55x9000C 55inch 82,000,000 11 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG King 1800 28,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG VC-910 4,800,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG VC920 5,600,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG CB24 INVERTER 62,100,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG CB18CB18 INVERTER 60,300,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TB-H186HSS 40,500,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TB-H246HSS 43,200,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TB-H306GSS 52,200,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TB-H366GSS 57,600,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TB-H488RSS 78,300,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TB-H608RSS 82,800,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG UB30 INVERTER 67,500,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG UB36-1 INVERTER تک فاز 80,820,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG UB36-3 INVERTER سه فاز 89,100,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG UB42-1 INVERTER تک فاز 103,500,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG UB42-3 INVERTER سه فاز 112,500,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG UB48-1 INVERTER تک فاز 116,100,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG UB48-3 INVERTER سه فاز 116,100,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG UB60-1 INVERTER تک فاز 125,100,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG UB60-3 INVERTER سه فاز 125,100,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BH4530T 7,800,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG BH6730 3D 8,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG DH6630 86,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG DH6635 7,700,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DH7530 3D 11,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY BDV-E6100 19,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY BDV-N9200W 29,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY BDV-N9200WL 27,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY SHAKE-44D 25,900,000 11 ساعت پیش بازرگانی ایران 18 ماه
نیک کالا NICALA نیک کالا NICALA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیک کالا NICALA MC22 3,600,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA هيزم دار مدل زرين MC-28 5,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Khazar KH2500 3,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal آبسال Aabsal
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آبسال Aabsal AC40 7,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal AC55 7,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal AC70 8,900,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal پرتابل AC26 3,300,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal مینی کولر AC31 3,600,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG ایستاده AP50M0 82,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 26,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 28,900,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 39,500,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 47,700,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 30,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 46,800,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 55,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 21,200,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 23,800,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 30,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 32,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 33,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 35,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV096TQ 23,500,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 25,900,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 33,500,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 44,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TV306STQ TitanBig 60,700,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
جنرال GENERAL جنرال GENERAL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنرال GENERAL ASG30U 30000BTU 22,500,000 11 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GNR12BTU 12000 طرح لبخند 13,200,000 11 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S18000 سرد و گرم 16,800,000 11 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S24000 سرد و گرم 20,500,000 11 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S30000 DIGITAl 21,800,000 11 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S36000 سرد و گرم 34,000,000 11 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S9000 سرد و گرم 12,500,000 11 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG AR10KSSS 29,400,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCFS 22,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCFU 20,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCSD 23,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPFS 23,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPFU 22,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPSD 24,800,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KSSS 28,200,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCFS 29,400,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCFU 28,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCSD 32,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPFS 30,800,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPFU 29,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPSD 33,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KSSS 38,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCFS 32,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCFU 28,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCSD 34,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPFS 33,900,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPFU 30,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPSD 36,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KSSS 49,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR30KCFU 37,800,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR30KPFU 40,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HIH-30VQ 47,800,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-09TG اینورتر 20,500,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-12TG 22,500,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-18TG 31,200,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-24TG 36,800,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKC-24VQ 27,900,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKC-30VQ 33,200,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKH-36VT 43,000,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-12DB 16,500,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-18DB 20,500,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 34,200,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-09DB 15,700,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-12DB 17,000,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 22,000,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 27,800,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-30VQ 35,300,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HS-36CVQ 40,500,000 11 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG F1496TDT23 20,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG WM-L1050ST 35,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 34,000,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 30,250,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,400,000 11 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
بوش BOSCH بوش BOSCH
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بوش BOSCH WAW32560GB 33,400,000 11 ساعت پیش سیهاوی 18 ماه
بوش BOSCH WAY28790EU 33,600,000 11 ساعت پیش سیهاوی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 1432 S 22,700,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 1432 W 21,400,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG F14 SIH 28,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG H145 25,750,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG H145 S 27,250,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG P149 SH 28,800,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG MDP86DB 139,980,000 11 ساعت پیش گلدیران 5 سال
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO FRS-3315 61,600,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-FR6322 80,200,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L2611 49,200,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L2713 53,450,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L3013 53,000,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG G26KUPN 65,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG HM24 S 56,950,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG HM24 ZPN 61,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG Rosso W 80,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RS12 SL 80,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RS223KHSW 53,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 9,800,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO FR-5901PS 26,900,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-6311PT 27,900,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-650GW 27,000,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-660EW 20,000,000 11 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG RL72 32,400,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL72S 33,700,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL73 36,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL73S رنگ نقره ای 37,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RR19 26,500,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RT81KPN 41,700,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RZ19 27,000,000 11 ساعت پیش سام سرویس 5 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/07/03
نسل هشتم پردازنده های دسکتاپی Core اینتل برای گیمرها و خالقان محتوا معرفی شد
1396/07/03
شرکت شیائومی فهرست گوشی‌های خود را که به اندروید اوریو به‌روزرسانی خواهند شد منتشر کرده است.
1396/07/03
در ادامه قصد معرفی بهترین شارژرهای بی سیم برای آیفون 8 (Apple iPhone 8)، آیفون 8 پلاس (Apple iPhone 8 Plus) و آیفون 10 (Apple iPhone 10) را داریم.
1396/07/03
سری گوشی های گلکسی ای ۲۰۱۸ سامسونگ به دکمه اختصاصی بیکسبی مجهز می‌شوند. این خبر را یکی از کارکنان داخلی سامسونگ در چین تایید کرد.
1396/07/03
خودروی شاسی بلند ولوو XC40 همزمان با بازار جهانی وارد بازار ایران نیز خواهد شد. ایکس سی 40، ارزان‌قیمت‌ترین و کوچک‌ترین شاسی بلند این خودروساز سوئدی است.
1396/07/02
بوش، بزرگ ترین برند لوازم خانگی در اروپا با کمک مهندسان آلمانی متخصص خود کمپین رسانه ی ملی را برای سری جدید ماشین لباس شویی های خود راه اندازی کرد.
1396/07/02
مسابقه عجیب «قیمت بالاتر» میان سازندگان گوشی جایگزین مسابقه برای «نوآوری بیشتر» شده است.
1396/07/02
شارژر بی سیم Pi توسط استارتاپی با همین نام، به کاربران اجازه می‌دهد دستگاه‌های الکترونیکی خود را بدون نیاز به صفحه یا پایه‌ای مخصوص به صورت بی سیم شارژ کنند.
1396/07/02
لنوو قصد دارد به‌زودی از لپ‌تاپ Thinkpad 25 به مناسبت بیست و پنجمین سال معرفی این دستگاه رونمایی کند.
1396/07/01
انتشار iOS 11 در کنار ارائه قابلیت های فراوان باعث غیرفعال شدن ژست های حرکتی 3D Touch شده که نارضایتی برخی از کاربران را به دنبال داشته است، اما...
‌گزیده اخبار روز
1396/07/03
نسل هشتم پردازنده های دسکتاپی Core اینتل برای گیمرها و خالقان محتوا معرفی شد
1396/07/03
شرکت شیائومی فهرست گوشی‌های خود را که به اندروید اوریو به‌روزرسانی خواهند شد منتشر کرده است.
1396/07/03
در ادامه قصد معرفی بهترین شارژرهای بی سیم برای آیفون 8 (Apple iPhone 8)، آیفون 8 پلاس (Apple iPhone 8 Plus) و آیفون 10 (Apple iPhone 10) را داریم.
1396/07/03
سری گوشی های گلکسی ای ۲۰۱۸ سامسونگ به دکمه اختصاصی بیکسبی مجهز می‌شوند. این خبر را یکی از کارکنان داخلی سامسونگ در چین تایید کرد.
1396/07/03
خودروی شاسی بلند ولوو XC40 همزمان با بازار جهانی وارد بازار ایران نیز خواهد شد. ایکس سی 40، ارزان‌قیمت‌ترین و کوچک‌ترین شاسی بلند این خودروساز سوئدی است.
1396/07/02
بوش، بزرگ ترین برند لوازم خانگی در اروپا با کمک مهندسان آلمانی متخصص خود کمپین رسانه ی ملی را برای سری جدید ماشین لباس شویی های خود راه اندازی کرد.
1396/07/02
مسابقه عجیب «قیمت بالاتر» میان سازندگان گوشی جایگزین مسابقه برای «نوآوری بیشتر» شده است.
1396/07/02
پس از انتشار اخبار اولیه درباره فروش «اچ تی سی موبایل» گفته می شود آلفابت، پدر گوگل، تمام کمپانی اچ تی سی را خریده است.
1396/07/02
مروری بر مهم‌ترین اخبار دنیای آی تی در ابتدای مهر ماه
1396/07/02
شارژر بی سیم Pi توسط استارتاپی با همین نام، به کاربران اجازه می‌دهد دستگاه‌های الکترونیکی خود را بدون نیاز به صفحه یا پایه‌ای مخصوص به صورت بی سیم شارژ کنند.