لیست قیمت‌های متین کالا 1396/03/03

تلفن فروشگاه / شرکت:گوسونیک Gosonic گوسونیک Gosonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گوسونیک Gosonic GWD-539 5,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-540 6,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-560 5,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-565 یخچال دار 6,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic یخچال دار GWD566 7,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO DGC-965DS90 16,940,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO DGC-965EW90 15,800,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
نیک کالا NICALA نیک کالا NICALA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیک کالا NICALA 16000 مدل کیوان kn16 3,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA MC26 5,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA MN9 2,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA مرجان 12000 مدل MN12 3,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA هوشمند مدل AB7 2,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر پارس خزر
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارس خزر RC181G 2,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر پارس خزر
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 2,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,290,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 40JUC7920 40inch 31,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JC6960 48inch 35,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JSC9990 48inch 66,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JUC7920 48inch 44,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JUC8920 48inch 53,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JC6960 55inch 47,600,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JSC9990 55inch 85,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JUC7920 55inch 53,900,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JUC8920 55inch 70,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JSC9990 65inch 161,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JUC7920 65inch 107,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JUC8920 65inch 119,700,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 40,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 40J6920 40inch 17,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40J6950 40inch 19,700,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40JU6990 40inch 26,900,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J6920 48inch 24,200,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J6950 48inch 26,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JU6980 48inch 32,300,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 50JU6990 50inch 39,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JU6980 55inch 43,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JU6990 55inch 49,400,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 60J6850 60inch 38,600,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 60JU6990 60inch 57,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JU6990 65inch 89,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 32LF550 32inch 8,500,000 1 روز پیش تکنو سرویس 18 ماه
ال جی LG 42LF551 42inch 13,800,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 22,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LX310 43inch 13,500,000 1 روز پیش تکنو سرویس 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 26,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LX341C 49inch 18,500,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49UF770 49inch 29,000,000 1 روز پیش تکنو سرویس 18 ماه
ایکس ویژن X.VISION ایکس ویژن X.VISION
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس ویژن X.VISION XK3280 32Inch 9,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 40j5950 40inch 15,200,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40J5960 40inch 15,300,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 43K5850 43inch 17,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 43k5880 43inch 18,300,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J5950 48inch 21,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J5960 48inch 21,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J5970 40inch 21,600,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48K5850 48inch 21,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48K6950 48inch 26,200,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 25,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000GI 55inch 62,650,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 103,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 48JS8980 48inch 57,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JS8980 55inch 76,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JUC7960 55inch 56,600,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JS8980 65inch 138,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JUC7960 65inch 112,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY 55x9000C 55inch 82,000,000 1 روز پیش تکنو سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG King 1800 28,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG VC-910 4,800,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG VC920 5,600,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BH4530T 7,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG BH6730 3D 8,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG DH6630 86,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG DH6635 7,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DH7530 3D 11,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY BDV-E6100 19,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY BDV-N9200W 29,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY BDV-N9200WL 29,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY SHAKE-44D 25,900,000 1 روز پیش بازرگانی ایران 18 ماه
نیک کالا NICALA نیک کالا NICALA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیک کالا NICALA MC22 3,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA هيزم دار مدل زرين MC-28 5,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Khazar KH2500 3,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal آبسال Aabsal
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آبسال Aabsal AC40 7,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal AC55 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal AC70 8,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal پرتابل AC26 3,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal مینی کولر AC31 3,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG ایستاده AP50M0 82,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 26,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 28,900,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 39,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 47,700,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 30,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 46,800,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 55,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 21,200,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 23,800,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 30,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 32,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 33,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 35,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV096TQ 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 25,900,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 33,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 44,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TV306STQ TitanBig 59,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
جنرال GENERAL جنرال GENERAL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنرال GENERAL ASG30U 30000BTU 21,700,000 1 روز پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GNR12BTU 12000 طرح لبخند 12,800,000 1 روز پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S18000 سرد و گرم 16,800,000 1 روز پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S24000 سرد و گرم 20,000,000 1 روز پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S30000 DIGITAl 22,800,000 1 روز پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S36000 سرد و گرم 34,000,000 1 روز پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S9000 سرد و گرم 11,500,000 1 روز پیش تکنو سرویس 3 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG AR10KSSS 29,400,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCFS 22,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCFU 20,500,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCSD 23,500,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPFS 23,500,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPFU 22,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPSD 24,800,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KSSS 28,200,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCFS 29,400,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCFU 28,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCSD 32,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPFS 30,800,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPFU 29,500,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPSD 33,500,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KSSS 38,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCFS 32,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCFU 30,300,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCSD 34,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPFS 33,900,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPFU 31,180,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPSD 36,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KSSS 49,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR30KCFU 40,700,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR30KPFU 43,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HIH-30VQ 47,800,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-09TG اینورتر 20,500,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-12TG 22,500,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-18TG 31,200,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-24TG 36,800,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKC-24VQ 27,900,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKC-30VQ 33,200,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKH-36VT 43,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-12DB 16,500,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-18DB 20,500,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 34,200,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-09DB 15,700,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-12DB 17,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 22,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 27,800,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-30VQ 35,300,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HS-36CVQ 40,500,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG F1496TDT23 20,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG WM-L1050ST 35,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 34,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 30,250,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
بوش BOSCH بوش BOSCH
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بوش BOSCH WAW32560GB 33,400,000 1 روز پیش سیهاوی 18 ماه
بوش BOSCH WAY28790EU 33,600,000 1 روز پیش سیهاوی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 1432 S 22,700,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 1432 W 21,400,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG F14 S 28,500,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG H145 25,750,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG H145 S 27,250,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG P149 SH 28,800,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
اسنوا Snowa اسنوا Snowa
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسنوا Snowa SR-B270TI 26,200,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-B270TW 25,400,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-BI280GW 28,600,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-BI280TI 29,880,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-BI280TW 29,200,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-T288GW 29,400,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-T288TI 30,500,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-T288TW 29,700,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa دوقلو SR-R388GW-SR-F389GW 42,900,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO FR-5901PS 26,900,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-6311PT 27,900,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-650GW 27,000,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-660EW 20,000,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG RL72 32,400,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL72S 33,700,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL73 36,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL73S رنگ نقره ای 37,500,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RR19 26,500,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RT81KPN 41,700,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RZ19 27,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG MDP86DB 139,980,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO FRS-3315 61,600,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-FR6322 80,200,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L2611 49,200,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L2713 53,450,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L3013 53,000,000 1 روز پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG G26KUPN 65,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG HM24 S 56,950,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG HM24 ZPN 61,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG Rosso W 80,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RS12 SL 80,000,000 1 روز پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RS223KHSW 53,000,000 1 روز پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 9,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/03/03
بالاخره وایت برد هوشمند گوگل موسوم به Jamboard که اکتبر گذشته رونمایی شد، وارد فروشگاه شد.
1396/03/03
آیا تا به حال فکر کرده‌اید که سهم مشارکت زنان در تیم‌های بازیسازی ایرانی چقدر است؟ برای دانستن پاسخ این سوال با ما همراه شوید.
1396/03/02
همراه اول که از 29 فروردین ماه تعرفه آزاد اینترنت همراه را برای استفاده از محتوای وبسایت های برگزیده داخلی کاهش داده بود، طرح مذکور را برای بسته های اینترنت همراه نیز اجرا نموده است.
1396/03/01
«اوان ویلیامز» یکی از بنیانگذاران توییتر به خاطر نقش این شبکه اجتماعی در محبوبیت و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده عذرخواهی کرد.
1396/03/01
اچ تی سی در هفته گذشته از پرچمدار تازه خود با نام U11 رونمایی کرد که در ساخت آن، برخی درخواست های کاربران نظیر بهره مندی از استاندارد مقاومت در برابر نفوذ آب را لحاظ کرده است.
1396/02/31
ترامپ برنامه‌ای برای به‌روزرسانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سازمان‌ها و نهادهای حکومتی دارد و به همین خاطر قصد دارد این موضوع را در جلسه ماه آینده خود با بزرگان آی تی در میان بگذارد.
1396/02/31
سامانه‌ی ثبت‌ نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران راه‌اندازی شد. این سامانه در وب‌سایت این شرکت قرار دارد.
1396/02/31
تولیدکنندگانی که در زمینه ساخت تلفن های همراه کلون (یا به عبارتی کپی برابر اصل) فعال هستند، همیشه ما رو شگفت زده کرده اند.
1396/02/30
بیش از ۴۰ سال پیش، اولین مدل گلف GTI عرضه شد و حالا، قرار است محصولی مشابه این خودرو، اما در سایز کوچک‌تر، به نام آپ GTI، آماده‌ی فروش شود.
1396/02/26
برنامه‌ی تولید خودروی اوروس به‌عنوان اولین شاسی‌بلند تاریخ لامبورگینی نهایی شده و حالا، اطلاعات پیشرانه‌ و قوای فنی آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
‌گزیده اخبار روز
1396/03/03
بالاخره وایت برد هوشمند گوگل موسوم به Jamboard که اکتبر گذشته رونمایی شد، وارد فروشگاه شد.
1396/03/03
آیا تا به حال فکر کرده‌اید که سهم مشارکت زنان در تیم‌های بازیسازی ایرانی چقدر است؟ برای دانستن پاسخ این سوال با ما همراه شوید.
1396/03/02
همراه اول که از 29 فروردین ماه تعرفه آزاد اینترنت همراه را برای استفاده از محتوای وبسایت های برگزیده داخلی کاهش داده بود، طرح مذکور را برای بسته های اینترنت همراه نیز اجرا نموده است.
1396/03/02
امروز در خبری تاثر برانگیز اعلام شد، نيكى هيدن كه ٥ روز قبل در ايتاليا در حال دوچرخه سواری با خودروى پژو تصادف كرده بود، در بیمارستان در گذشته است.
1396/03/01
«اوان ویلیامز» یکی از بنیانگذاران توییتر به خاطر نقش این شبکه اجتماعی در محبوبیت و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده عذرخواهی کرد.
1396/03/01
اچ تی سی در هفته گذشته از پرچمدار تازه خود با نام U11 رونمایی کرد که در ساخت آن، برخی درخواست های کاربران نظیر بهره مندی از استاندارد مقاومت در برابر نفوذ آب را لحاظ کرده است.
1396/02/31
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: همه قبول کردند که دیگر بلیت رایگان برای هیچ مسابقه‌ای لحاظ نشود.
1396/02/31
ترامپ برنامه‌ای برای به‌روزرسانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سازمان‌ها و نهادهای حکومتی دارد و به همین خاطر قصد دارد این موضوع را در جلسه ماه آینده خود با بزرگان آی تی در میان بگذارد.
1396/02/31
سامانه‌ی ثبت‌ نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران راه‌اندازی شد. این سامانه در وب‌سایت این شرکت قرار دارد.
1396/02/31
تولیدکنندگانی که در زمینه ساخت تلفن های همراه کلون (یا به عبارتی کپی برابر اصل) فعال هستند، همیشه ما رو شگفت زده کرده اند.