لیست قیمت‌های پیام ماهواره الکترونیک 1397/11/02

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188702424-6پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-MB2085CX 8,200,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-HDV100 2,250,000 7 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HDV130 3,100,000 7 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HDV330 7,500,000 7 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HDV430 13,000,000 7 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 3,000,000 7 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT543 5,200,000 7 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT546 6,500,000 7 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT551 4,000,000 7 روز پیش کامتل 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream GXP2130 4,400,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2140 5,100,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2160 6,400,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream DP720 3,300,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1610 2,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1615 2,100,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1625 2,250,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1628 3,200,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2135 5,750,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2170 8,200,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2200EXT 5,200,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXV3275 ویدیویی آندروید 12,700,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6204 مرکز تلفن VOIP 20,500,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink یی لینک Yealink
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یی لینک Yealink SIP-T19P 2,200,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T21P 2,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T23G 3,400,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T27P 4,800,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T41P 4,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T48G 10,300,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink T21P-E2 2,400,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink W56H W56H Dect Phone handset and base 3,800,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink W56P Dect Phone handset and base 5,750,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TVM50 16,800,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX FM388 4,850,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FC265 6,450,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 8,500,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FM 365 CX 4,700,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 4,300,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 4,450,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT981CX 3,450,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FT987CX 4,000,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic چندکاره KX-MB2090 9,400,000 6 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایستاده27 یونیت عمق HPA 60 8,700,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
ایستاده 27 یونیت عمق HPA 100 11,000,000 7 روز پیش  
ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA 8,600,000 7 روز پیش  
ایستاده اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 80 9,500,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 100 9,900,000 7 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 60 8,000,000 7 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 100 12,400,000 7 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 60 9,400,000 7 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 80 11,200,000 7 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 100 13,000,000 7 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 60 10,500,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 80 11,700,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 100 14,100,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 60 11,400,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 80 12,600,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آی Hpi اچ پی آی  Hpi
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آی Hpi 9 Unit عمق 45 2,100,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آی Hpi رک ایستاده 22 یونیت عمق 100 RACK 9,700,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream DP750 3,700,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 503 ATA 2,900,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 802ATA 2,500,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 812ATA Wireless 2,550,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 814ATA Wireless 5,250,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6202 17,000,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream UCM6104 19,600,000 6 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Atcom AX–210X Dual Ports FXO module 2,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Atcom AX-110X Single Channel FXO Trunk Module 1,100,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Atcom AX-400P PCI Card 1,100,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
ATCOM AXE1600P FXO/FXS Card 2,200,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Atcom AX-E800PN FXO/FXS PCI Express Card 3,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Atcom IP02 6,200,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
Dinstar DAG1000-4O 4 FXO VoIP Gateway 5,400,000 6 روز پیش شرکتی 18 ماه
Dinstar DAG1000P-4S 3,000,000 6 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar DAG1000-4S 2,700,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Gateway Dinstar DAG2000-16O 16,900,000 6 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar DAG2000-16S 11,500,000 7 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar DAG2000-24S 15,600,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Gateway Dinstar DAG2500-72S 42,500,000 7 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar MTG200 1E1 21,000,000 6 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar MTG200 2E1 30,000,000 6 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar UC1001G1S 4,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Gateway Dinstar UC1001G1S1O 4,600,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Gateway Dinstar UC1001S1O 3,200,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Gateway Dinstar UC2000 66,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream GXW4008 gateway 9,700,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Dinstar DAG1000-8O Gateway 8,300,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Dinstar DAG1000-8S Gateway 6,200,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 17,200,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream GXW4108 gateway 12,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream UCM6108 VOIP Center 32,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream UCM6116 VOIP Center 5,420,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream VOIP GXW4104 gateway 8,900,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100D 17,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBA 35,000,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE100 37,000,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE200 49,400,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 75,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM824 13,300,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 6,850,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX_NT321 IP 5,200,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 3,100,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT546 4,100,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 2,100,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 1,700,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 1,240,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TGF380 4,500,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS4100 3,100,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TSC62 1,050,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX -TG1311BX‎ 950,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX TG4772 4,000,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX_TG6711 1,400,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX_TG7851FX 1,350,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-PRD262 7,250,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-PRS120 4,650,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-PRW120 6,200,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-PRX120 6,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 760,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 1,030,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 1,070,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG2711 1,290,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG2721 1,550,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3411 1,000,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 1,150,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 1,400,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 1,800,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 2,800,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 2,850,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG4771 3,550,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG5522 1,950,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6458BX 2,650,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 2,850,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6611 CXB 1,250,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 3,850,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 4,450,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 1,350,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 1,700,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6841 3,000,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG7872 4,050,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG8061 2,000,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG8162 2,900,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG8280 3,650,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9321 3,300,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9381 قابلیت هدست بلوتوث 6,000,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9382T 7,150,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9385 6,200,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 7,750,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9541 7,000,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9581B 9,800,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGB210 1,040,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC210 1,250,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC212 1,900,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC222 2,900,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD210 1,650,000 7 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD222 2,500,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE232 3,750,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE240 3,300,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE242 4,300,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE243 3,650,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE262 3,600,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE263 3,300,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF340 3,500,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF342 4,000,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF350 3,600,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF352 3,900,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 4,000,000 7 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF382 4,150,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGH262 4,850,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 490,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS580 1,240,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TSC 11 750,000 6 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 8,900,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Caller ID Card KX-TDA0193-8Port 4,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Extension Card 16 Port KX-TDA0172 5,300,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HDV20 4,300,000 7 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0170 8Port-Extension Card 6,400,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 3 Port Options Card 5,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0290-24port 10,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0490 49,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Message Card KX-TDA0191 4port 10,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA0177 16Port 12,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0110 Voip DSP Card 10,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0111 Voip Card 39,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط Start Trunk Card KX-TDA0181 16Port 8,900,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط داخلی Single line Card KX-TDA0174-16Port 6,700,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream HandyTone 701 ATA 2,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 704 ATA 4,800,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
الجا ALJA الجا ALJA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الجا ALJA LCD 1600L 1,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
الجا ALJA LCD1600S 1,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
الجا ALJA LCD2000L 11,200,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
الجا ALJA LCD2000S 11,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
الجا ALJA LCD700S 4,290,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/11/02
خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید،این اتفاق تحت‌تاثیر اعلام قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت گرفت.
1397/11/02
هیوندای موتوراسپرت از مدل مسابقه‌ای هاچ‌بک ولوستر N TCR مدل ۲۰۱۹ رونمایی کرد که با قیمتی معادل ۱۵۵ هزار دلار راهی بازار آمریکا خواهد شد.
1397/10/29
پس از افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت انواع خودروهای سایپا، این شرکت باز هم قیمت انواع تیپ‌های پراید، تیبا و ساینا را به صورت شبانه افزایش داد.
1397/10/29
کارت‌های گرافیک اکسترنال چگونه عمل می‌کنند؟ قدرت و پردازش آن‌ها چقدر است؟ آیا می‌توانند جایگزین کارت‌های گرافیک اینترنال شوند؟ پاسخ همه‌ی این سوالات را در این مقاله بخوانید.
1397/10/29
همه ساله یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه CES، بخش مربوط به حضور برندهای لوازم خانگی است چراکه پیشرفت تکنولوژی در این حوزه با سرعت برق و باد در حال پیش روی بوده و از طرفی برای بیشتر مردم نیز قابل لمس تر است.
1397/10/29
این سئوال از سوی کاربران اینترنت مطرح شده که آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا خیر؟
1397/10/29
کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری به تازگی از یک آسیب‌پذیری جدید در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ خبر داده‌اند که پیام‌های قدیمی در گوشی‌های اندرویدی را بدون کسب اجازه از کاربران حذف می‌کرده است.
1397/10/27
تبلت های بیشماری در بازار وجود دارند، اما کدام یک برای شما مناسب است؟ آیا یک تبلت IOS برای شما مناسب است یا یک تبلت اندرویدی؟ عومل مهمی وجود دارند که هنگام خرید تبلت باید در نظر بگیرید.
1397/10/26
فروش فوری محصولات سایپا به زودی شروع می‌شود. شرکت سایپا در اطلاعیه‌ای عنوان کرد با بررسی روش‌های فروش و رعایت حق تقدم از روزهای آینده شرایط فروش خودروهای سایپا را اعلام می‌کنیم.
1397/10/26
مجموعه ای از لوازم خانگی هوشمند با پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا تحت برند شارپ و با هدف ایجاد زندگی راحت تر روانه بازار شدند.
‌گزیده اخبار روز
1397/11/02
سخنگوی شورای شهر تهران از عدم موافقت شهردار و منتفی شدن دریافت عوارض در پنج تونل شهری خبر داد.
1397/11/02
خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید،این اتفاق تحت‌تاثیر اعلام قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت گرفت.
1397/11/02
هیوندای موتوراسپرت از مدل مسابقه‌ای هاچ‌بک ولوستر N TCR مدل ۲۰۱۹ رونمایی کرد که با قیمتی معادل ۱۵۵ هزار دلار راهی بازار آمریکا خواهد شد.
1397/11/02
سامسونگ قصد دارد گوشی‌های هوشمند آخرین پرچم‌دار خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از آخرین مدل آیفون اپل به بازار عرضه کند.
1397/11/01
دومین نمایشگاه کار ایران به مدت سه روز (۴ تا ۶ بهمن ماه) با حمایت ویژه همراه اول از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار می شود.
1397/10/29
پس از افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت انواع خودروهای سایپا، این شرکت باز هم قیمت انواع تیپ‌های پراید، تیبا و ساینا را به صورت شبانه افزایش داد.
1397/10/29
اگر بخواهیم از جنبه‌ی مقرون‌به صرفه بودن برای سفر زمانی را انتخاب کنیم، مشخصاً زمستان بهترین زمان خواهد بود به‌خصوص اگر مقصد شما کشورهای همسایه ایران باشد.
1397/10/29
کارت‌های گرافیک اکسترنال چگونه عمل می‌کنند؟ قدرت و پردازش آن‌ها چقدر است؟ آیا می‌توانند جایگزین کارت‌های گرافیک اینترنال شوند؟ پاسخ همه‌ی این سوالات را در این مقاله بخوانید.
1397/10/29
همه ساله یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه CES، بخش مربوط به حضور برندهای لوازم خانگی است چراکه پیشرفت تکنولوژی در این حوزه با سرعت برق و باد در حال پیش روی بوده و از طرفی برای بیشتر مردم نیز قابل لمس تر است.
1397/10/29
این سئوال از سوی کاربران اینترنت مطرح شده که آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا خیر؟