لیست قیمت‌های پیام ماهواره الکترونیک 1397/08/22

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188702424-6پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-MB2085CX 8,200,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-HDV100 2,250,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HDV130 3,100,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HDV330 7,500,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HDV430 13,000,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 3,000,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT543 5,200,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT546 6,500,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT551 4,000,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream GXP2130 4,400,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2140 5,100,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2160 6,400,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream DP720 3,300,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1610 2,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1615 2,100,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1625 2,250,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1628 3,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2135 5,750,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2170 8,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2200EXT 5,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream GXV3275 ویدیویی آندروید 12,700,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6204 مرکز تلفن VOIP 20,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink یی لینک Yealink
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یی لینک Yealink SIP-T19P 2,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T21P 2,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T23G 3,400,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T27P 4,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T41P 4,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T48G 10,300,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink T21P-E2 2,400,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink W56H W56H Dect Phone handset and base 3,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
یی لینک Yealink W56P Dect Phone handset and base 5,750,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TVM50 16,800,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX FM388 4,850,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FC265 6,450,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 8,500,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FM 365 CX 4,700,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 4,300,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 4,450,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT981CX 3,450,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FT987CX 4,000,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic چندکاره KX-MB2090 9,400,000 2 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایستاده27 یونیت عمق HPA 60 8,700,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
ایستاده 27 یونیت عمق HPA 100 11,000,000 6 روز پیش  
ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA 8,600,000 6 روز پیش  
ایستاده اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 80 9,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 100 9,900,000 6 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق HPA 60 8,000,000 6 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 100 12,400,000 6 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 60 9,400,000 6 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق HPA 80 11,200,000 6 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 100 13,000,000 6 روز پیش  
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 60 10,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق HPA 80 11,700,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 100 14,100,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 60 11,400,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق HPA 80 12,600,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آی Hpi اچ پی آی  Hpi
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آی Hpi 9 Unit عمق 45 2,100,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی آی Hpi رک ایستاده 22 یونیت عمق 100 RACK 9,700,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream DP750 3,700,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 503 ATA 2,900,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 802ATA 2,500,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 812ATA Wireless 2,550,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 814ATA Wireless 5,250,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6202 17,000,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream UCM6104 19,600,000 2 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Atcom AX–210X Dual Ports FXO module 2,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Atcom AX-110X Single Channel FXO Trunk Module 1,100,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Atcom AX-400P PCI Card 1,100,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
ATCOM AXE1600P FXO/FXS Card 2,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Atcom AX-E800PN FXO/FXS PCI Express Card 3,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Atcom IP02 6,200,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
Dinstar DAG1000-4O 4 FXO VoIP Gateway 5,400,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
Dinstar DAG1000P-4S 3,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar DAG1000-4S 2,700,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Gateway Dinstar DAG2000-16O 16,900,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar DAG2000-16S 11,500,000 6 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar DAG2000-24S 15,600,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Gateway Dinstar DAG2500-72S 42,500,000 6 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar MTG200 1E1 21,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar MTG200 2E1 30,000,000 2 روز پیش شرکتی 18 ماه
Gateway Dinstar UC1001G1S 4,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Gateway Dinstar UC1001G1S1O 4,600,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Gateway Dinstar UC1001S1O 3,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Gateway Dinstar UC2000 66,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream GXW4008 gateway 9,700,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Dinstar DAG1000-8O Gateway 8,300,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
Dinstar DAG1000-8S Gateway 6,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 17,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream GXW4108 gateway 12,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream UCM6108 VOIP Center 32,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream UCM6116 VOIP Center 5,420,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream VOIP GXW4104 gateway 8,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100D 17,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBA 35,000,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE100 37,000,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE200 49,400,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 75,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM824 13,300,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 6,850,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX_NT321 IP 5,200,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 3,100,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT546 4,100,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 2,100,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 1,700,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 1,240,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TGF380 4,500,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS4100 3,100,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TSC62 1,050,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX -TG1311BX‎ 950,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX TG4772 4,000,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX_TG6711 1,400,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX_TG7851FX 1,350,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-PRD262 7,250,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-PRS120 4,650,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-PRW120 6,200,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-PRX120 6,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 760,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 1,030,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 1,070,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG2711 1,290,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG2721 1,550,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3411 1,000,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 1,150,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 1,400,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 1,800,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 2,800,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 2,850,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG4771 3,550,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG5522 1,950,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6458BX 2,650,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 2,850,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6611 CXB 1,250,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 3,850,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 4,450,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 1,350,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 1,700,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6841 3,000,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG7872 4,050,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG8061 2,000,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG8162 2,900,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG8280 3,650,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9321 3,300,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9381 قابلیت هدست بلوتوث 6,000,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9382T 7,150,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9385 6,200,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 7,750,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9541 7,000,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9581B 9,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGB210 1,040,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC210 1,250,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC212 1,900,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC222 2,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD210 1,650,000 6 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD222 2,500,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE232 3,750,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE240 3,300,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE242 4,300,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE243 3,650,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE262 3,600,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE263 3,300,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF340 3,500,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF342 4,000,000 2 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF350 3,600,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF352 3,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 4,000,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF382 4,150,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGH262 4,850,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 490,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS580 1,240,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TSC 11 750,000 2 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 8,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Caller ID Card KX-TDA0193-8Port 4,500,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Extension Card 16 Port KX-TDA0172 5,300,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HDV20 4,300,000 6 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0170 8Port-Extension Card 6,400,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 3 Port Options Card 5,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0290-24port 10,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0490 49,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Message Card KX-TDA0191 4port 10,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA0177 16Port 12,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0110 Voip DSP Card 10,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0111 Voip Card 39,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط Start Trunk Card KX-TDA0181 16Port 8,900,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط داخلی Single line Card KX-TDA0174-16Port 6,700,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream HandyTone 701 ATA 2,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 704 ATA 4,800,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
الجا ALJA الجا ALJA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الجا ALJA LCD 1600L 1,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
الجا ALJA LCD1600S 1,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
الجا ALJA LCD2000L 11,200,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
الجا ALJA LCD2000S 11,000,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
الجا ALJA LCD700S 4,290,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/08/21
مدیرکل استاندارد استان تهران از ابطال و تعلیق ۵۵۰ پروانه استاندارد، در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در عین حال بیش از ۳۵۰ پروانه استاندارد در همین مدت، صادر شده‌ است.
1397/08/21
اگر به تازگی سری به بازار تلویزیون زده باشید، با انواع و اقسام امکانات و مدل‌های مختلف بر می‌خورید که تشخیص تفاوت این مدل‌ها تنها با استفاده از اطلاعاتی که فروشندگان در اختیار شما قرار می‌دهند، بسیار دشوار است.
1397/08/21
نسخه‌های فارسی تلگرام در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که پس از مهلت داده شده به آن‌ها برای بومی‌سازی کامل، تا امروز اظهارنظر رسمی درباره‌ی ادامه‌ فعالیت‌شان یا ممنوعیت آن‌ نشده است.
1397/08/20
شرکت ایران خودرو با ارسال دعوتنامه به مشتریان، قیمت رسمی و نهایی پژو 207i صندوقدار اتوماتیک را ۱۰۴ میلیون تومان اعلام کرد.
1397/08/20
داشتن خانه‌ای منظم و پاکیزه باعث می‌شود بعد از یک روز کاری و سخت، انسان احساس آرامش کامل کند. البته ایجاد این نظم و پاکیزگی هم سختی‌های خاص خودش را دارد. تمیز کردن فضای خانه، کوچک یا بزرگ، از آن کارهایی است که هم زحمت زیادی می‌برد و هم دست آخر آدم خیلی از نتیجه راضی نیست.
1397/08/20
وجود یک چاقوی خوب در هر آشپزخانه اهمیت بسیاری دارد. ست های چاقوی آشپزخانه دارای چاقو های متنوعی هستند که هرکدام کاربرد خاصی در آشپزخانه دارد. در نتیجه کار با آن ها موجب می شود که لذت آشپزی دوچندان شود.
1397/08/20
Laptopmag برای دومین سالی متوالی، لنوو را بهترین برند لپ‌تاپ در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد. در رده‌ای بالاتر از غول‌های رایانه‌ای جهان مانند Apple ،Dell و ... .
1397/08/19
کمپانی دلتا به تازگی یک شیر ظرفشویی جدید ساخته است که می تواند سرعتی چند برابری به شستشوی لیوان ها بدهد.
1397/08/19
موبایل های اپل همیشه طرفداران زیادی داشته اند که در هیچ شرایطی حاضر به ازدست دادن تلفن همراه خود نیستند.قاب های محافظی برای این موبایل ها وجود دارد که شما را در سالم نگه داشتن و استفاده راحت تر از آیفونتان یاری خواهد کرد.
1397/08/19
با گذری در بازار محصولات خواب، به مدل‌های بسیار متنوعی از انواع تشک برخورد می‌کنید. از مدل‌های فنری و طبی گرفته تا بادی و آبی و فنریِ طبی هر کدام ویژگی‌ها، نقاط ضعف و نقاط قوت خود را دارند.
‌گزیده اخبار روز
1397/08/21
تابحال به این فکر کرده اید که با جعبه های دستمال کاغذی می توانید بسیاری از وسایل کاربردی مورد نیازتان را بسازید؟
1397/08/21
مدیرکل استاندارد استان تهران از ابطال و تعلیق ۵۵۰ پروانه استاندارد، در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در عین حال بیش از ۳۵۰ پروانه استاندارد در همین مدت، صادر شده‌ است.
1397/08/21
اگر به تازگی سری به بازار تلویزیون زده باشید، با انواع و اقسام امکانات و مدل‌های مختلف بر می‌خورید که تشخیص تفاوت این مدل‌ها تنها با استفاده از اطلاعاتی که فروشندگان در اختیار شما قرار می‌دهند، بسیار دشوار است.
1397/08/21
نسخه‌های فارسی تلگرام در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که پس از مهلت داده شده به آن‌ها برای بومی‌سازی کامل، تا امروز اظهارنظر رسمی درباره‌ی ادامه‌ فعالیت‌شان یا ممنوعیت آن‌ نشده است.
1397/08/20
شرکت ایران خودرو با ارسال دعوتنامه به مشتریان، قیمت رسمی و نهایی پژو 207i صندوقدار اتوماتیک را ۱۰۴ میلیون تومان اعلام کرد.
1397/08/20
آیا دوست دارید روی تخت خوابی بخوانید که کاملا از یخ ساخته شده است، بخوابید یا شب را در تختی بگذارنید که در فضای باز و در زیر آسمان پر ستاره قرار دارد؟
1397/08/20
داشتن خانه‌ای منظم و پاکیزه باعث می‌شود بعد از یک روز کاری و سخت، انسان احساس آرامش کامل کند. البته ایجاد این نظم و پاکیزگی هم سختی‌های خاص خودش را دارد. تمیز کردن فضای خانه، کوچک یا بزرگ، از آن کارهایی است که هم زحمت زیادی می‌برد و هم دست آخر آدم خیلی از نتیجه راضی نیست.
1397/08/20
وجود یک چاقوی خوب در هر آشپزخانه اهمیت بسیاری دارد. ست های چاقوی آشپزخانه دارای چاقو های متنوعی هستند که هرکدام کاربرد خاصی در آشپزخانه دارد. در نتیجه کار با آن ها موجب می شود که لذت آشپزی دوچندان شود.
1397/08/20
Laptopmag برای دومین سالی متوالی، لنوو را بهترین برند لپ‌تاپ در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد. در رده‌ای بالاتر از غول‌های رایانه‌ای جهان مانند Apple ،Dell و ... .
1397/08/19
کمپانی دلتا به تازگی یک شیر ظرفشویی جدید ساخته است که می تواند سرعتی چند برابری به شستشوی لیوان ها بدهد.