لیست قیمت‌های شرکت canz 1401/04/04

تلفن فروشگاه / شرکت: 22384730کولر مستر Cooler Master کولر مستر Cooler Master
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کولر مستر Cooler Master Hyper T200 4,330,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech مستر تک  Master Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مستر تک Master Tech MF400 TFORCE 10,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech MF500 TUF 13,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech MF700 XTREEM 11,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
hilook DVR-116G-F1 31,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HILOOK DVR-204U-K1 31,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
Hilook DVR-208G-F1 27,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
Hilook DVR-216Q-K1 59,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HILOOK DVR-216Q-K2 63,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HiLook DVR-216U-K2 105,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HILOOK DVR-232Q-K2 108,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR4104HS-I 22,550,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
UNIARCH NVR-104B 12,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-NVR108-P 31,680,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR1B04-4P 30,280,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR1B08 21,440,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR4104HS-4KS2 32,020,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR4232-4KS2 72,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR5216-16P-4KS2E 165,680,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR5216-4KS2 108,600,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR5232-4KS2 119,740,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR5432-4KS2 167,070,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR5832-4KS2 247,130,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR608-32-4KS2 256,180,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR608-64-4KS2 438,583,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-XVR1B08-I 22,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Aten VS0108HB 8PORT 190,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
Aten VS184A 4 Port 4K HDMI 56,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
FARANET FN-V108 8PORT 24,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بافو BAFO بافو BAFO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بافو BAFO BF-H239 16PORT 63,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
X1000 171,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
دیجیتال microvisio QX 500 9,500,000 1 ماه و 25 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SilverStone SST-GM1000-2UG 200,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کولر مستر Cooler Master کولر مستر Cooler Master
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کولر مستر Cooler Master MWE Gold 750W Full Modular 42,600,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Celexon 150*150 سقفی - برقی 25,475,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
Celexon 180*180 سقفی برقی 29,837,500 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
Celexon CS150M -150*150 17,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
Celexon CW200M 200*113 دستی-سقفی 29,600,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CS150A 150*150 22,880,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CS180A 150*150 26,900,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CS200A 200*200 33,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CS300A 300*300 55,700,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CS400A 400*300 182,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CSG150A Chromakey 150*150 25,475,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CSG180A Chromakey 180*180 29,837,500 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CSG200A Chromakey 200*200 38,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CSG250A Chromakey 250*250 54,637,500 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CSG300A Chromakey 300*300 61,950,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON Wide CS600A 600*400 87,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON Wide CW200A 200*113 37,440,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی240*135 celexon CW240A WIDE 47,240,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
برقی240*135 celexon CW240A WIDE 47,240,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار 180*180 CELEXON CSG180T Chromakey 26,250,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CSG150T Chromakey150*150 24,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CSG200T Chromakey 200*200 34,950,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CSG250T Chromakey 250*250 48,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CST150 150*150 21,450,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CST180 180*180 23,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CST200 200*200 31,250,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CST250 250*250 49,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی 150*15 CELEXON CSG150M Chromakey 19,487,500 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی 200*200 Celexon 25,600,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی 250*250 Celexon 44,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CS180M 180*180 21,450,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CS200M 200*200 30,625,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CS250M 250*250 37,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CS300M 300*300 39,200,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CSG180M Chromakey 180*180 23,912,500 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CSG200M Chromakey 200*200 29,325,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CSG250M Chromakey 250*250 37,075,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CSG300M Chromakey 300*300 43,675,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON Wide CW180M 180*102 26,800,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON Wide CW300M 200*113 42,640,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی- دیواری سقفی Celexon CW240M 240*135 36,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دستی -سقفی 180*180 Celexon 26,800,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سقفی برقی 200*200 Celexon 23,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سقفی برقی 250*250 Celexon 44,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سقفی برقی 300*300 Celexon 61,950,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سقفی برقی Celexon CW180A 180*102 30,430,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سقفی برقی Celexon CW300A 300x166 58,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB150A 150*150 34,450,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB180A 180*180 37,370,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB200A 200*200 46,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB250A 250*250 84,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB300A 300*300 84,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB300M 300*300 57,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB400A 300*400 253,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی دستی CELEXON CSB150M 150*150 25,350,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی دستی CELEXON CSB180M 180*180 28,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی دستی CELEXON CSB200M 200*200 34,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مشکی دستی CELEXON CSB250M 250*250 44,700,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 20,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 30,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 10,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 10,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 12,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 17,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 20,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR1A08 20,700,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-XVR1B04-I 18,170,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-XVR5116H-I2 66,100,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-XVR5216AN-4KL-X 111,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiLook IPC B120H 22,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HiLook IPC T240H 20,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HILOOK IPC-B121H-M 24,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HILOOK IPC-D120H 20,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HILOOK IPC-D121H-M 24,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HILOOK IPC-D640H-Z 39,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HiLook PTZ-N4225I-DE 127,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
چرخشی HILOOK PTZ-N4215I-DE 116,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH IPC HFW2431TP ZS 4MP 21,100,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200EMP-A 11,100,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-B2B20P-ZS 27,150,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDBW1230EP 20,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDBW2431EP-S 29,900,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDBW2831RP-ZS 82,200,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230SP 7,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230T1P-ZS 34,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1330SP 20,900,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1431SP 27,900,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW2431Sp-S 29,950,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW4431EP-SE 41,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW5831EP-ZE 105,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-K100W 19,420,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-SD29204UE-GN 67,600,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-SD49225XA-HNR 159,420,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-SD59230U-HNI 266,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-SD5A232XA-HNR 281,940,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
فوجی فیلم Fuji Film فوجی فیلم Fuji Film
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجی فیلم Fuji Film X-T200 kit 15-45mm Mirrorless 230,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon EOS 2000D 120,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کانن Canon EOS 250D Body 185,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کانن Canon EOS 5D Mark IV 790,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کانن Canon EOS 6D Mark II 390,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کانن Canon Eos 80D EF S 18-135mm 370,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کانن Canon EOS 850D18-55mm IS STM 220,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کانن Canon EOS 90D 18-135 420,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کانن Canon EOS M50 Mark II EF-M 18-150mm mirrorless 210,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کانن Canon EOS R Kit RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM Mirrorless 950,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کانن Canon Powershot SX70 HS 170,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
نیکون Nikon نیکون Nikon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکون Nikon D7500 DSLR 380,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiLook IPC-B620H-Z 38,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
hilook -THC-B120-P 8,700,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HILOOK THC-B220-M 11,200,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
hilook THC-B340-VF 21,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
hilook THC-D340-VF 15,200,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
hilook THC-T120-M 7,900,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
HILOOK THC-T120-MS 7,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
hilook THC-T140-M 10,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
hilook THC-T140-P 8,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-B1A21P 3,480,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-B2A21P 7,350,000 1 ماه و 25 روز پیش شرکتی 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-B2A51P 12,240,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200MP-0360B 9,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200TLP-A 4,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1230TLP-A 15,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400EMP-A 7,950,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400MP 6,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1500EMP-A 19,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200DP 12,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SP 7,770,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200THP-I8 11,830,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TLP 4,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP 4,100,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP-A 9,600,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1230TP 13,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400DP 17,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400THP-I8 14,800,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1500THP-I8 16,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-ME1200EP-LED 13,100,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-ME1500CP 22,620,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-T1A21P 3,480,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-T2A21P 3,480,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-B1B20P 17,450,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-B1B40P 22,280,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-B2B40P-ZS 31,330,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDBW2531EP-S 34,800,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDBW3441EP-AS 40,930,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDW1431T1P 22,200,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED 40,030,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230S1P 18,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1239S1P-LED 20,250,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW3441EP-SA 39,200,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-T2B20P-ZS 27,150,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua HFW1239TP-LED 13,900,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
GoPro HERO9 Black ورزشی 110,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
Gopro MAX 360 170,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY HDR-CX405 120,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
تیم گروپ Team Group تیم گروپ Team Group
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تیم گروپ Team Group C440 PCI 1TB 48,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group CARDEA ZERO Z440 1TB M.2 PCIe 56,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group CX2 SATA 3.0 1TB 27,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group CX2 SATA 3.0 2TB 49,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group GX2 128GB 5,900,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group MP33 M.2 2TB 50,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group MP33 M.2 PCIe 1TB 26,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group MP34 SATA 3.0 256GB 14,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group تیم گروپ Team Group
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تیم گروپ Team Group DELTA TUF 16GB 3200MHz Single 25,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group T-Force Night Hawk LED 32GB 3200MHz 49,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group Elite Plus 16GB 3200MHz 21,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group T-Force Delta RGB 16GB 3200MHz 25,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
تیم گروپ Team Group VULCAN Z 8GB 2666MHz 12,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech مستر تک  Master Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مستر تک Master Tech MK8200 2,780,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech MK9000 3,600,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech MK9400 8,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-PFS3010-8ET-96 8port 38,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-PFS3102-1T 2port 14,620,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
celexon CC01 1.5M 1,375,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC01G 1M 1,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC03 3M 1,981,250 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC03G 3M 1,725,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC05 5M 2,162,500 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC10 10M 6,250,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC1815 15M 5,580,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC1820 20M 6,600,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC20 20M 10,200,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CE01 1M 1,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CE03 3M 1,725,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CE05 5M 1,800,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CE1805 5M 3,750,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CE1810 10M 4,412,500 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
celexon CP10 10M 7,050,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
FARANET 4K 5M 4,770,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Faranet U2CF100 10M 5,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بافو BAFO بافو BAFO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بافو BAFO BF-H387 USB to Type-C 1.5M 4,500,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARANET 2180-2768 USB TO RS232 1.8M 4,600,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ام اس آی MSI ام اس آی MSI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ام اس آی MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8G OC 8GB 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ام اس آی MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G 24GB 970,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus TUF-RTX3080-O10G-GAMING 620,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ROG STRIX LC RX6900XT O16G GAMING 16GB 1,000,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING 24GB 900,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus TUF RTX3060TI O8G GAMING 8GB 470,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus TUF-RTX3090-O24G-GAMING 900,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایکس اف ایکس XFX ایکس اف ایکس XFX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس اف ایکس XFX Radeon RX 6700 XT Gaming 12GB 420,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
زوتاک Zotac زوتاک Zotac
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زوتاک Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Ti Trinity 12GB 750,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech مستر تک  Master Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مستر تک Master Tech ZX240-C38SB Core i3 8GB 256GB SSD Intel 160,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech ZX240-C581SB Core i5 9400 8GB 1TB 256GB SSD 180,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus ROG RYUJIN 240 RGB 70,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ROG STRIX LC 240 RGB 69,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
دیپ کول Deep Cool دیپ کول Deep Cool
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیپ کول Deep Cool GAMMAXX L240 V2 38,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کولر مستر Cooler Master کولر مستر Cooler Master
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID ML120L V2 RGB 22,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Master Tech ATIS GLASS 20,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کولر مستر Cooler Master کولر مستر Cooler Master
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کولر مستر Cooler Master Silencio S600 Gaming 32,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech مستر تک  Master Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مستر تک Master Tech G200 15,800,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech Mantra 9,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech S500 GAMING 28,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech T500 Hacker RGB Gaming 44,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech T700 TUF Gaming 24,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
DS02 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
FS06 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
FS07 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
FS08 400,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
MS01 400,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
MS02 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
TOUCH STAND T01 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
فوجیتسو زیمنس Fujitsu Siemens فوجیتسو زیمنس Fujitsu Siemens
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو زیمنس Fujitsu Siemens LifeBook AH-530 2Ghz-3DD3-320Gb- 210,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ازراک ASRock ازراک ASRock
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ازراک ASRock H110 Pro BTC plus 90,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ام اس آی MSI ام اس آی MSI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ام اس آی MSI A520M PRO-VH 50,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ام اس آی MSI B560M PRO-E 40,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ام اس آی MSI H310M PRO-VDH PLUS 70,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ام اس آی MSI MEG X570 ACE 143,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ام اس آی MSI MEG Z390 ACE 110,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus GAMING TUF A520M-PLUS 32,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus B250 MINING EXPERT 200,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus GAMING ROG STRIX B550-E 90,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus H110M-K 30,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus H110M-R/C/SI 39,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME A520M-E 35,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME B360M-C 25,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME B365M-K 42,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME B450M-K 40,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME B450-PLUS 40,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME B460M-A 28,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME B550M-A 60,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME B560M-A 80,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME B560-PLUS 70,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME H310M-A 35,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME H310M-C/PS R2.0 20,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus Prime H310M-K 23,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME H310M-R R2.0 30,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME H410M-K 35,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME H410M-R 25,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME H510M-D 50,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME Z390-P LGA 1151 52,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME Z590-A 80,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME Z590-P WIFI 60,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus PRIME Z690-P D4 90,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus Pro H510M-C/CSM 35,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus ROG MAXIMUS Z690 HERO 270,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus ROG STRIX B550-F GAMING 59,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus ROG STRIX B560-E GAMING WIFI 90,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus ROG STRIX B560-F GAMING WIFI 70,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus ROG Strix X570-F Gaming 90,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ROG STRIX Z390-E GAMING 120,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus ROG Strix Z390-F Gaming 110,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus ROG Strix Z390-I Gaming 90,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus ROG STRIX Z490-A GAMING 82,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus ROG STRIX Z490-F GAMING 85,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI 140,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus TUF GAMING B550M-PLUS 70,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus TUF GAMING B560-PLUS WIFi 70,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus TUF GAMING H570-PRO 65,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus TUF GAMING X570-PLUS-WI-FI 70,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) DDR4 73,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus TUF GAMING Z590-PLUS 60,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus TUF GAMING Z690-PLUS D4 130,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
ایسوس Asus TUF Z390-PLUS GAMING 65,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
بایوستار Biostar بایوستار Biostar
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بایوستار Biostar B250MHC 26,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
بایوستار Biostar TB250-BTC PRO 90,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
گیگابایت Gigabyte گیگابایت Gigabyte
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گیگابایت Gigabyte B460 HD3 Rev.1.0 42,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
گیگابایت Gigabyte B460M-DS3H 40,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
گیگابایت Gigabyte GA-H110M-DS2V 40,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
گیگابایت Gigabyte H310M S2H 30,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
گیگابایت Gigabyte H410M HD3P 30,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
گیگابایت Gigabyte H410M S2H 27,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
گیگابایت Gigabyte Z390 GAMING X 72,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
گیگابایت Gigabyte Z590 AORUS ELITE AX 110,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
گیگابایت Gigabyte Z590 UD AC 65,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
گیگابایت Gigabyte Z590 VISION G 150,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus تجاري SD433 43inch 190,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
65″ VESTEL Ultra HD UHH65UG12 450,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
VESTEL PDM49UG32/6 49INCH 330,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
Vestel UHH65UG32 65INCH 450,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
VESTEL UHM65UG32/6 65INCH 480,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43SM5B-B 43 INCH 220,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 43SM5D 43Inch 190,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 47LS55A 47inch 280,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 47LV35A 600,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 49SM5B 49inch 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 49VL5B 49Inch 550,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55LV35A 55inch 640,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55LV75A 55inch 750,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55LV77A 780,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55SM5 55 inch 420,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55SM5D 55Inch 430,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55UH5-F 55INCH 420,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55VM5E-A 55INCH 980,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 65VS10 65inch 540,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 86BH5C 720,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus SD554-YB 55inch 380,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ PL490 49inch 560,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic 47LF6NW 47INCH 390,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic LH-32RM1MX 80,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic LH-43RM1MX 290,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic LH-49RM1MX 49 inch 320,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic TH-43LFE8 220,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic TH-48LFE8W 48inch 460,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic TH-50CQ1U 50INCH 330,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus GDS-49KU45 49inch 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus GDS-55KU45 55inch 380,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus GDS-86KU45 86inch 1,330,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG PM49H 49Inch 270,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG PM55H 55Inch 380,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG QM55H 55INCH 450,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG QM65 65inch 560,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG UH46F5 46Inch 450,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch سی تاچ Seetouch
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سی تاچ Seetouch 55INCH touch 71,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 55INCH touch 495,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 65INCH touch 110,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 65INCH touch 803,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 75INCH touch 125,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 75INCH touch 102,300,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 75INCH touch 1,023,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 86inch touch 1,089,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP PN-VU551 450,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
شارپ SHARP PN-Y436 310,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Aten VS381B HDMI 3PORT 40,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Celexon Fixed Frame CF120 16,120,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
EZCast M2 HDMI 9,900,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
فریم سینمایی دکوراتیو 102*180 celexon CF180W 57,770,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
فریم سینمایی دکوراتیو 160*180 celexon CF180WZ 45,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بافو BAFO بافو BAFO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بافو BAFO BF-2634 Type-C to VGA 9,800,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بافو BAFO BF-2647 microUSB to HDMI 2,900,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بافو BAFO BF-H389 USB to Type-C 2,400,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پی ان وای PNY پی ان وای PNY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پی ان وای PNY Bizlink Mini Display port TO DVI 4,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TS01 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
TS03 400,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
TS04 400,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
TS05 400,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech مستر تک  Master Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مستر تک Master Tech MP400J-ID81B J4105 8GB 1TB SSD INTEL 72,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech MP500A-C38SB Core i3 9100 8GB 256GB SSD Intel 110,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
مستر تک Master Tech MP500A-C582B Core i5 8600 8GB 2TB Intel 127,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
SEETOUCH TSHL86TD1001 86INCH 1,390,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus GSB-65JB 65 INCH 600,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus GSB-75JB 75 INCH 860,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus GSB-86JB 86 INCH 1,300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus GSB-98JB 98 INCH 2,000,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
W02 7,750,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
WH300 7,700,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
لاجیتک Logitech لاجیتک Logitech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لاجیتک Logitech C270 HD 20,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
لاجیتک Logitech C922 PRO STREAM 37,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
لاجیتک Logitech HD Pro C920 65,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Anco KJM-301 mini 50,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma HD146X 187,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپتما Optoma HD29 Darbee 290,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپتما Optoma M570s 93,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپتما Optoma M870x 120,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپتما Optoma UHD38 382,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپتما Optoma XA520 106,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2250U 460,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 480,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 287,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-982W 214,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-992F 274,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-E01 116,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-E10 120,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-FH06 243,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-FH52 267,900,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-L200F 490,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-L200SW 500,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
اپسون EPSON EB-L200W 424,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 204,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-W51 194,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-X06 140,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-X49 150,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-X51 147,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EH-TW740 200,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EH-TW750 220,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON PT-LW376 200,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PH550 179,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG ProBeam BF50NST 584,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer K137 70,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS527 83,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ ms550 93,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ MX535 120,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ MX560 124,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ TK700STi 440,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ TK800M 360,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-MZ670 1,320,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VMZ50 640,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 204,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 190,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 274,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 380,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
شیائومی Xiaomi شیائومی Xiaomi
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شیائومی Xiaomi FORMOVIE DICE MINI 190,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
شیائومی Xiaomi M055MGN 122,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
شیائومی Xiaomi Mi 150 300,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
شیائومی Xiaomi Mi Smart Compact هوشمند 120,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
شیائومی Xiaomi Wanbo T2 Max 61,700,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
ویوسونیک ViewSonic ویوسونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوسونیک ViewSonic PX701HD 230,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 620,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus GVL-55JH35 54.64inch 660,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG UE46D 46inch 400,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Aten VS481C 4PORT 60,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سیگیت Seagate سیگیت Seagate
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیگیت Seagate Exos 7E8 ST6000NM021A 6TB 65,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سیگیت Seagate ST1000NE0008 IronWolf Pro 10TB 99,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال
سیگیت Seagate ST16000NM001G Enterprise 16TB 140,000,000 1 ماه و 25 روز پیش  
سیگیت Seagate ST6000NE000 IronWolf Pro 6TB 69,000,000 1 ماه و 25 روز پیش کنز 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/03/30
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت لوازم خانگی قاچاق خبر داد و گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش یافت. چون پیش از آن مواد غذایی یارانه‌ای قاچاق و با درآمد آن، لوازم خانگی وارد می‌شد.
1401/03/30
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه، فاز اول طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان از امروز ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ در استان تهران اجرایی شد، از عدم تغییر نرخ مصوب نان خبر داد.
1401/03/29
میزو (Meizu) چند وقتی بود که از صحنه گوشی‌های هوشمند دور بود اما حالا برند جدید PANDAER این کمپانی در همکاری با «AYANEO» محصول تازه‌ای را توسعه داده‌ که کنسول دستی ویندوزی PANDAER x AYANEO است.
1401/03/28
یک مهندس نرم‌افزار کره‌ای به مناسبت پایان کار رسمی مرورگر اینترنت اکسپلورر (IE)، آرامگاهی نمادین را برای این نرم‌افزار ساخته که با طعنه روی آن نوشته شده است: «او ابزار خوبی برای دانلود سایر مرورگرها بود.» هزینه ساخت این سنگ قبر 330 دلار اعلام شده است.
1401/03/28
چند سناتور آمریکایی در نامه‌ای به وزیر بازرگانی این کشور خواستار توسعه‌ی استراتژی جدیدی مشابه اتحادیه‌ی اروپا شده‌اند تا گوشی‌سازان مجبور شوند از یک نوع درگاه شارژ در محصولاتشان استفاده کنند.
1401/03/28
ایلان ماسک در جلسه‌‌ای یک‌ساعته با کارمندان توییتر به‌طور غیرمستقیم اعلام کرده که احتمالاً تعدیل نیرو انجام خواهد شد. گزارشی تأییدنشده می‌گوید ماسک به‌دنبال اخراج ۹۰۰ نفر از کارکنان توییتر است.
1401/03/25
اپل اعلام کرده مک‌بوک پرو 13 اینچی جدید که مجهز به تراشه M2 است از روز جمعه 27 خرداد (17 ژوئن) به شکل بین‌المللی جهت سفارش موجود خواهد بود.
1401/03/22
اسلایدهای به‌ظاهر رسمی منتسب‌ به اینتل نشان می‌دهند لیتوگرافی هفت نانومتری این شرکت با فرض ثابت بودن مصرف انرژی، ۲۰ درصد فرکانس بیشتر نسبت‌ به لیتوگرافی ۱۰ نانومتری ارائه می‌دهد.
1401/03/21
در بازار لوازم دیجیتال می‌توان با بودجه‌ای حدود ۹ تا بیش از ۷۰ میلیون تومان نسبت به خرید لپ‌تاپ‌های محبوب و پرطرفدار اقدام کرد.
1401/03/21
تی وی باکس 4S MAX شیائومی بدون هیچ سر و صدایی راهی بازار چین شده است. این دستگاه به عنوان پرچمدار تی وی باکس 4K کیفیت صدای بالایی را ارائه می دهد به طوری که خیلی از رسانه ها این سری تی وی بکس را با نسل چهارم که در سال ۲۰۱۸ مقایسه می کنند.
‌گزیده اخبار روز
1401/04/01
همانطور که می‌دانید یکی از مزایای رمزارز در برابر سایر ساختارهای مالی، غیرمتمرکز بودن آن است، بدین معنا که هیچ شرکت، فرد، نهاد، یا سازمانی آن را کنترل نمی‌کند.
1401/04/01
یکی از فرزندان ایلان ماسک به نام «ژاویر الکساندر ماسک» به صورت رسمی درخواست تغییر نام و گواهی تولد خود را ثبت کرده و دیگر نمی‌خواهد به هیچ شکلی با پدر بیولوژیکی خود نسبتی داشته باشد.
1401/04/01
روز‌های بلند و پرنور تابستان در آلبوم عکس‌های خانوادگی ما پر‌رنگ‌تر از باقی فصل‌هاست. خاطرات ثبت شده‌ای از آغاز تعطیلات تابستانی و بازی‌های کودکانه در حیاط خانه تا سفر به سواحل شمال و دورهمی‌های پر شور و نشاط خانوادگی. اما برخی عکس‌ها خاطرات را با جزییات بیشتری به یادم می‌آورند.
1401/04/01
بررسی روند بازار خودرو در خردادماه نشان می‌دهد که با وجود عقب‌نشینی دلالان و کاهش نسبی قیمت‌ها، برخی خودروها نیز افزایش قیمت‌ داشته‌اند.
1401/03/31
چین می‌خواهد اولین نمونه سنگ از سیاره مریخ را در سال 2031 به زمین برگرداند.
1401/03/31
یک گروه کارشناسان بین‌المللی از بریتانیا، ایالات متحده، استرالیا، فنلاند و برزیل، اولین مطالعه 12 ساله در مورد رابطه بین تعادل و مرگ و میر را جمع‌بندی کرده‌اند.
1401/03/31
قطعی شبکه‌ی Cloudflare باعث ایجاد تداخل در عملکرد بخش بزرگی از اینترنت شده است و درحال‌حاضر کاربران Fitbit، شاپیفای، دیکسورد، Peloton و Grindr بروز مشکل در این سرویس‌ها را گزارش داده‌اند.
1401/03/31
امروزه تقریباً همه لوازم برقی در خانه ها به تکنلوژی اینورتر مجهز هستند.از یخچال و کولر های گازی دستگاه های جوشکاری صنعتی و تجهیزات مهم صنعتی دیگر به نام vfd یا درایو فرکانس متغییر که در ادامه به معرفی این تجهیز مهم و کاربردی مپردازیم.
1401/03/30
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت لوازم خانگی قاچاق خبر داد و گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش یافت. چون پیش از آن مواد غذایی یارانه‌ای قاچاق و با درآمد آن، لوازم خانگی وارد می‌شد.
1401/03/30
فیزیکدانان توانسته‌اند یک پرتو از اتم‌ها ایجاد کنند که رفتاری مشابه لیزر دارد. این پرتو یا لیزر اتمی می‌تواند بطور تئوری برای همیشه روشن و فعال بماند.