لیست قیمت‌های ماشینهای اداری اطلس 1396/10/26

تلفن فروشگاه / شرکت: 88822966اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Scanjet 200 Flatbed 3,650,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 300 Flatbed 5,650,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 5590 18,600,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 8270 22,500,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G3110 6,600,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G4010 7,500,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G4050 8,500,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet N8420 Flatbed 72,200,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet N8420 Flatbed 62,500,000 31 دقیقه پیش  
اچ پی HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed 8,700,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed 13,850,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 8,950,000 30 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 14,800,000 30 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AV8050U 45,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision FB1000 2,100,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision FB2280E 9,120,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision FB5000 A3 13,050,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision IS1000 2,800,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision SC8800 145,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision V6600 39,480,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek PL2550 10,200,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek PN2040 7,400,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek PS340S 9,800,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek PS386 10,700,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek PS396 12,100,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek SmartOffice PL1500 6,800,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek SmartOffice PL1530 6,900,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek SmartOffice PS283 7,200,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek SmartOffice PS286 Plus 7,700,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek SmartOffice PS406U 13,800,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-6110 19,500,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI6670 262,800,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI6750 105,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI6770 282,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 27,500,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU Fi-718 57,600,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 37,900,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI-7280 60,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon DR-C225W 14,500,000 30 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-C120 14,300,000 30 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-C225 14,500,000 30 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-C240 15,000,000 30 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-F120 7,250,000 30 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-M160II 24,200,000 30 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon lide 110 2,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon lide 210 2,600,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon P-215 12,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 20,800,000 30 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2000 12,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i2400 20,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i2420 18,950,000 30 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2600 25,900,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i2800 36,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i2820 32,800,000 30 دقیقه پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I2900 65,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i3200 107,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i3250 119,800,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i3400 165,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak I3450 171,100,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i4200 285,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i4600 488,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak Station 700 50,000,000 31 دقیقه پیش فوژان اکسوم 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L120 4,750,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L120 4,800,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L1300 18,200,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L1800 26,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L310 5,500,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L310 5,450,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 6,450,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 6,500,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo 1410 19,700,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo Printer T50 8,150,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON XP55 6,850,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON XP55 6,850,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Deskjet k8600 22,200,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Jet7000 Wide format 9,000,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon I-SENSYS LBP7010C Laser 4,550,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G1400 4,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iP7240 3,300,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iX6840 7,800,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L220 Inkjet 6,250,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L550‎ 8,400,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L550‎ 8,300,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 12,330,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 26A 4,400,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 277DW 10,900,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet Pro M276n 13,700,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet M435nw 26,500,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn 14,400,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M1132MFP 5,500,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M1536dnf 19,100,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 6,200,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M276NW 13,300,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M130FW 7,200,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M26A 5,400,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M277N 9,700,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 13,200,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDW laserjet wireless 14,150,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M477DN 14,300,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M26NW 5,300,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 477FDW 14,900,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M426dw 12,150,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M227sdn 9,450,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP جوهرافشان Officejet 7500A 6,900,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری 125NW 6,350,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری 425DW 14,400,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری MFP M225DN 10,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 12,800,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M225dw 11,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 2303 AM 29,950,000 30 دقیقه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh Aficio MP 2501SP 69,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 24 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG M2070W 3,600,000 31 دقیقه پیش سام سرویس 1 سال
سامسونگ SAMSUNG SCX-3405 3,900,000 31 دقیقه پیش سام سرویس 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 249DW 10,700,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon 633CDW 12,200,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-Sensys MF231 Laser 5,500,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-Sensys MF232w Laser 7,300,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 8,900,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Laser i-SENSYS MF211 سیاه و سفید 5,700,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF229dw Laser 11,500,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF236N 8,000,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF623CN 9,000,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G2400 5,250,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Sensys MF628CW 10,000,000 30 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری I-SENSYS MF8280Cw 12,800,000 32 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری MF- 3010 6,100,000 31 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری MF212w 6,450,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF216n 6,850,000 30 دقیقه پیش  
کانن Canon لیزری MF226dn 9,950,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 6,200,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ-2190 23,500,000 31 دقیقه پیش مادیران 2 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 17,550,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 17,700,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 10,000,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L805 Inkjet 10,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Laserjet 2035N - سیاه و سفید 10,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M201N 5,700,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 401dw 31,300,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 402DN 7,400,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 402n 6,300,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 602n 33,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET 5200 55,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 5,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 5,800,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 3,900,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 4,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M102A 2,900,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M102W 3,800,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M201DW 6,100,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401A 16,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401d 19,100,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401dn 31,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402D 6,500,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402dne 7,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M601n 17,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M602DN 23,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M604DN شبکه 24,500,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M604N شبکه 19,500,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605DN شبکه 25,250,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605N شبکه 21,350,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M706N 32,900,000 30 دقیقه پیش شرکتی 2 سال
اچ پی HP M712dn 54,200,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Laser Jet 3015 DN 41,100,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 7,300,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M402dn 7,400,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M501dn 14,900,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M501n 12,900,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG SL-2020W 3,250,000 31 دقیقه پیش سام سرویس 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon Canon i-SENSYS LBP3010 6,100,000 31 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP251dw 7,150,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6020 3,290,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6230DW 5,350,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP-6200D 4,250,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 750DN Color 67,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Color LaserJet CP1215 14,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP CP5225 رنگی 42,900,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Enterprise M651dn 35,800,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet 4525N - رنگی 55,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M 551 DN 20,800,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M251n Pro 200 color 9,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M251nw 11,100,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M252DW color wireless 7,500,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M252N Color 6,300,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M451nw 13,700,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452dn 10,950,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452NW Color شبکه 8,550,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M551 19,100,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M552DN 18,500,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M553DN 22,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M553n 15,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M750N Color 64,250,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 43,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 DN 46,600,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Personal Laser CP 1025 NW 9,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro CP1025 8,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M451dw 11,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M274n 10,800,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS 7100CN 6,890,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP151dw 4,600,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP 7018C 5,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon M252DW 7,450,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA E-studio es2303A 22,900,000 30 دقیقه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO2007 33,300,000 30 دقیقه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
توشیبا TOSHIBA چند منظوره ES-2006 24,500,000 31 دقیقه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی ES2505 25,500,000 31 دقیقه پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh MP 2014AD 29,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh MP 2014D 18,400,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 22,900,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR X180 33,800,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR X200D 55,500,000 31 دقیقه پیش  
شارپ SHARP AR X230 N 61,500,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-5618 27,700,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-5620 28,800,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 24,400,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 23,950,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6020N 59,000,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6020N 59,000,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6023N 59,200,000 30 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6023N 59,800,000 30 دقیقه پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP MX-B200 19,000,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 2204 imageRUNNER 17,400,000 32 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon ImageRUNNER 2520 25,900,000 30 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon iR2202 17,900,000 30 دقیقه پیش کانولا 1 سال
کانن Canon iR2202N 19,400,000 32 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic Fax FX-FP 215 3,900,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FL612 8,100,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FM 365 CX 3,550,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FP 218 3,300,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FT937 3,900,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX FM388 4,050,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP206 2,750,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 3,800,000 31 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 4,000,000 31 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FT981CX 3,350,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT987CX 3,950,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/10/26
گوشی Honor 7X روز گذشته توسط کمپانی هواوی به طور رسمی در ایران رونمایی شد.
1396/10/25
دعوتنامه تکمیل وجه پژو پارس اتوماتیک TU5، توسط ایرا خودرو برای خریداران ارسال شد.
1396/10/25
فریجیدیر در پی رونمایی از محصولات جدید خود در نمایشگاه CES2018، 100سالگی خود را نیز جشن گرفت.
1396/10/25
بازدیدکنندگان نمایشگاه CSE2018 با حضور در راهرویی شامل پنل‌های OLED ال‌جی برگرفته از ساختار دره کنیون (Grand Canyon)، بسیار شگفت زده شدند.
1396/10/25
ال جی الکترونیک در نمایشگاه CES 2018 از نسل جدید لوازم خانگی هوشمند خود رونمایی کرد.
1396/10/24
به تازگی اجاق گاز هوشمندی تولید شد که شعله آن بسته به نوع مواد غذایی به طور خودکار تنظیم می شود.
1396/10/24
واشنگتن پست اعلام کرد، تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا در دسترس عموم قرار گرفت.
1396/10/23
خودروی سایپا کوییک از روز سه شنبه 26 دی‌ماه به صورت اینترنتی و یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سایپا به فروش می رسد.
1396/10/23
وارن بافت سرمایه گذار و تاجر موفق آمریکایی که با فروش آدامس، نوشابه کوکا کولا و مجلات هفتگی از درب منازل شروع به کار کرد و در انتها به موفق ترین سرمایه گذار دنیا تبدیل شد.
1396/10/23
جنیوس یک شرکت تولیدکننده تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی جانبی است که در سوم نوامبر سال 1983 در تایپه تایوان تاسیس شد و رتبه نوزدهم را در رتبه بندی شرکت های برتر تایوان بدست اورد.
‌گزیده اخبار روز
1396/10/26
گوشی Honor 7X روز گذشته توسط کمپانی هواوی به طور رسمی در ایران رونمایی شد.
1396/10/25
دعوتنامه تکمیل وجه پژو پارس اتوماتیک TU5، توسط ایرا خودرو برای خریداران ارسال شد.
1396/10/25
فریجیدیر در پی رونمایی از محصولات جدید خود در نمایشگاه CES2018، 100سالگی خود را نیز جشن گرفت.
1396/10/25
بازدیدکنندگان نمایشگاه CSE2018 با حضور در راهرویی شامل پنل‌های OLED ال‌جی برگرفته از ساختار دره کنیون (Grand Canyon)، بسیار شگفت زده شدند.
1396/10/25
ال جی الکترونیک در نمایشگاه CES 2018 از نسل جدید لوازم خانگی هوشمند خود رونمایی کرد.
1396/10/24
به تازگی اجاق گاز هوشمندی تولید شد که شعله آن بسته به نوع مواد غذایی به طور خودکار تنظیم می شود.
1396/10/24
واشنگتن پست اعلام کرد، تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا در دسترس عموم قرار گرفت.
1396/10/23
خودروی سایپا کوییک از روز سه شنبه 26 دی‌ماه به صورت اینترنتی و یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سایپا به فروش می رسد.
1396/10/23
وارن بافت سرمایه گذار و تاجر موفق آمریکایی که با فروش آدامس، نوشابه کوکا کولا و مجلات هفتگی از درب منازل شروع به کار کرد و در انتها به موفق ترین سرمایه گذار دنیا تبدیل شد.
1396/10/23
جنیوس یک شرکت تولیدکننده تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی جانبی است که در سوم نوامبر سال 1983 در تایپه تایوان تاسیس شد و رتبه نوزدهم را در رتبه بندی شرکت های برتر تایوان بدست اورد.