لیست قیمت‌های ماشینهای اداری اطلس 1396/04/29

تلفن فروشگاه / شرکت: 88822966اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Scanjet 200 Flatbed 2,650,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 300 Flatbed 3,350,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 5590 9,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet 8270 17,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G3110 6,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G4010 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP scanjet G4050 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Scanjet N8420 Flatbed 74,400,000 1 روز پیش  ماه
اچ پی HP Scanjet N8420 Flatbed 72,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed 8,950,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed 13,850,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای ویژن Avision ای ویژن Avision
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ویژن Avision AD125 8,250,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AD240 14,800,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
ای ویژن Avision AV8050U 45,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision FB1000 2,100,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision FB2280E 9,120,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision FB5000 A3 13,050,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision IS1000 2,800,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision SC8800 145,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
ای ویژن Avision V6600 39,480,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek پلاستک Plustek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پلاستک Plustek PL2550 10,200,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek PN2040 7,400,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek PS340S 9,800,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek PS386 10,700,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek PS396 12,100,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek SmartOffice PL1500 6,800,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek SmartOffice PL1530 6,900,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek SmartOffice PS283 7,200,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek SmartOffice PS286 Plus 7,700,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
پلاستک Plustek SmartOffice PS406U 13,800,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU فوجیتسو FUJITSU
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فوجیتسو FUJITSU FI-6110 19,500,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI6670 262,800,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI6750 105,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI6770 282,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI-7160 30,500,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU Fi-718 57,600,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU fi-7260 38,500,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
فوجیتسو FUJITSU FI-7280 60,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon DR-C225W 14,500,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-C120 14,300,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-C225 14,500,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-C240 15,000,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-F120 7,250,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon DR-M160II 24,200,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon lide 110 2,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon lide 210 2,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon P-215 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کداک Kodak کداک Kodak
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کداک Kodak i2620‏ 22,900,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2000 12,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i2400 20,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i2420 20,900,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak i2600 25,900,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i2800 36,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i2820 33,800,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 18 ماه
کداک Kodak I2900 65,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i3200 107,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i3250 127,500,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i3400 174,100,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak I3450 177,700,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i4200 285,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak i4600 488,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
کداک Kodak Station 700 50,000,000 1 روز پیش فوژان اکسوم 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L120 4,800,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L120 4,750,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L1300 18,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L1800 26,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L310 5,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L310 5,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 6,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 6,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo 1410 19,700,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo Printer T50 7,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON XP55 6,850,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON XP55 6,850,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Deskjet k8600 22,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Jet7000 Wide format 9,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon I-SENSYS LBP7010C Laser 4,550,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA G1400 4,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iP7240 3,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon PIXMA iX6840 7,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L220 Inkjet 6,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L550‎ 8,400,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L550‎ 8,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M477fnw 12,950,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 26A 4,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 277DW 10,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet Pro M276n 12,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet M435nw 26,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn 13,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M1132MFP 4,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M1217nfw Wireless 9,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M1536dnf 19,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130fn 6,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro MFP M276NW 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M130FW 7,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M277N 9,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDN laserjet شبکه 11,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M426FDW laserjet wireless 12,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M477DN 14,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP MFP M26NW 5,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro 477FDW 14,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M426dw 12,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M227sdn 9,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP جوهرافشان Officejet 7500A 6,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری 125NW 6,350,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری 425DW 14,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری M127fn 8,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری M127fw 9,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری MFP M225DN 10,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M177fw Wireless 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری Pro MFP M225dw225 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 2303 AM 29,950,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh Aficio MP 2501SP 69,000,000 1 روز پیش شرکتی 24 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG M2070W 3,600,000 1 روز پیش سام سرویس 1 سال
سامسونگ SAMSUNG SCX-3405 3,900,000 1 روز پیش سام سرویس 1 سال
سامسونگ SAMSUNG SCX-4655 HN 6,800,000 1 روز پیش سام سرویس 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 249DW 10,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon 633CDW 12,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon G2400 5,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-Sensys MF231 Laser 5,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-Sensys MF232w Laser 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS MF237w 7,950,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Laser i-SENSYS MF211 سیاه و سفید 5,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF229dw Laser 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF236N 7,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon MF623CN 9,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon Sensys MF628CW 10,000,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری I-SENSYS MF8280Cw 10,500,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری MF- 3010 5,000,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon لیزری MF212w 6,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon لیزری MF216n 6,850,000 1 روز پیش  سال
کانن Canon لیزری MF226dn 9,950,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DFX9000 110,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON DFX-9000 90,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON DFX-9000 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ 350 6,200,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ-2190 26,700,000 1 روز پیش مادیران 2 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 19,400,000 1 روز پیش  سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 17,500,000 1 روز پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON L805 Inkjet 10,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON L805 Inkjet 10,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Laserjet 2035N - سیاه و سفید 10,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M201N 5,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 401dw 31,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 402DN 6,750,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 402n 6,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 602n 23,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP 750DN Color 67,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Color LaserJet CP1215 14,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP CP5225 رنگی 35,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Enterprise M651dn 35,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet 4525N - رنگی 55,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET 5200 55,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 4,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 4,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Printer P2035 7,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 3,050,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 3,350,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M 551 DN 20,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M102A 2,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M102W 3,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M201DW 6,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M251n Pro 200 color 9,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M251nw 11,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M252DW color wireless 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M252N Color شبکه 6,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M351a 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401A 12,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401d 13,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401dn 27,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402D 6,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402dne 6,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M451dn 12,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M451nw 10,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452dn 10,950,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M452NW Color شبکه 8,550,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M551 19,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M552DN 18,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M553DN 22,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M553n 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M601n 17,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M602DN 23,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M604DN شبکه 21,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M604N شبکه 17,350,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605DN شبکه 25,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M605N شبکه 21,350,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M706N 24,900,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اچ پی HP M712dn 54,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M750N Color 64,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 N 35,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Color Laser Jet Pro CP 5225 DN 39,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Office Laser Jet 3015 DN 31,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Personal Laser CP 1025 NW 7,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro CP1025 6,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M402dn 6,750,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M451dw 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M501dn 14,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro M501n 12,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Pro MFP M274n 10,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG SL-2020W 2,550,000 1 روز پیش سام سرویس 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon Canon i-SENSYS LBP3010 5,000,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon i-SENSYS 7100CN 6,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP151dw 4,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP251dw 7,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon i-SENSYS LBP6020 3,650,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP 7018C 5,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP-6200D 4,250,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon LBP6230DW 5,350,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon M252DW 7,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
توشیبا TOSHIBA توشیبا TOSHIBA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
توشیبا TOSHIBA E-studio es2303A 22,900,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
توشیبا TOSHIBA e-STUDIO2007 35,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
توشیبا TOSHIBA چند منظوره ES-2006 26,600,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
توشیبا TOSHIBA چند منظوره رنگی ES2505 25,500,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh MP 2014AD 31,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh MP 2014D 18,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP AR-X201 22,900,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR X180 31,800,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR X200D 59,000,000 1 روز پیش  سال
شارپ SHARP AR X230 N 72,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-5618 27,700,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-5620 28,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 24,400,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6020 چند کاره 23,950,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6020N 64,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6020N 61,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP AR-6023N 66,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP AR-6023N 62,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP MX-B200 19,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon 2204 imageRUNNER 17,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon ImageRUNNER 2520 27,700,000 1 روز پیش برتر 1 سال
کانن Canon iR2202 18,800,000 1 روز پیش کانولا 1 سال
کانن Canon iR2202N 19,400,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic Fax FX-FP 215 3,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FL612 8,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FM 365 CX 3,550,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FP 218 3,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FT937 3,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX FM388 4,050,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP206 2,750,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 3,800,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 4,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FT981CX 3,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT987CX 4,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/04/28
ساعاتی پیش اپلیکیشن واتس‌اپ به دستور مقامات قضایی از کافه بازار حذف شد.
1396/04/28
آخرین فریم ور به روز رسانی شده تلویزیون های او ال ای دی E6 و C6 2016 ال جی با پشتیانی از فرمت ) HLGبرای پخش کیفیت HDR از طریق کانال های تلویزیون استفاده می شود) به بازار عرضه می شود.
1396/04/28
معاون فروش و بازاریابی سایپا اعلام کرد خودروی کوئیک از نیمه دوم مرداد در بازه قیمتی ۳۳ تا ۴۰ میلیون تومان پیش فروش خواهد شد.
1396/04/28
اینبار به سراغ فناوری HLG رفتیم تا شما را بصورت کلی و ساده با این فناوری آشنا کنیم . در این مطلب به معرفی و تعریف فناوری HLG یا همان Hybrid Log-Gamma که به تازگی در حیطه استاندارد های 2017 در تصویر قرار گرفته می پردازیم .
1396/04/28
وزیر ارتباطات اعلام کرد محاسبه‌ی هزینه‌ی اینترنت نامحدود، بر حسب سرعت خواهد بود و کاربر دیگر نیازی به خرید حجم ندارد.
1396/04/28
اطلاعات به دست آمده از منابع مطلع به کمپانی سامسونگ حاکی از این است که در پرچمداران سال آینده این شرکت یعنی گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس از نمایشگری با ابعاد و اندازه ای مشابه با نمایشگر گلکسی اس ۸ استفاده خواهد شد
1396/04/28
ES App Locker اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که وظیفه‌ی قفل‌گذاری روی اپلیکیشن‌های نصب‌شده در گوشی را بر عهده دارد.
1396/04/28
وب سایت کافه گردش جدید ترین امکانات برای خرید آنلاین بلیط هواپیما و تور های مسافرتی را ارائه کرد .
1396/04/28
با اضافه کردن کمی چاشنی رنگ و خلاقیت به تجهیزات آشپزخانه ها می توان فضای آشپزخانه را به محیطی منحصربه فرد وجذاب تبدیل کرد.
1396/04/28
به‎تازگی، گزارش شده است که آیفون 8 تا اواخر سال جاری میلادی و احتمالاً تا پیش از تعطیلات سال نوی میلادی به صورت انبوه تولید نمی‌شود.
‌گزیده اخبار روز
1396/04/28
ساعاتی پیش اپلیکیشن واتس‌اپ به دستور مقامات قضایی از کافه بازار حذف شد.
1396/04/28
آخرین فریم ور به روز رسانی شده تلویزیون های او ال ای دی E6 و C6 2016 ال جی با پشتیانی از فرمت ) HLGبرای پخش کیفیت HDR از طریق کانال های تلویزیون استفاده می شود) به بازار عرضه می شود.
1396/04/28
معاون فروش و بازاریابی سایپا اعلام کرد خودروی کوئیک از نیمه دوم مرداد در بازه قیمتی ۳۳ تا ۴۰ میلیون تومان پیش فروش خواهد شد.
1396/04/28
اینبار به سراغ فناوری HLG رفتیم تا شما را بصورت کلی و ساده با این فناوری آشنا کنیم . در این مطلب به معرفی و تعریف فناوری HLG یا همان Hybrid Log-Gamma که به تازگی در حیطه استاندارد های 2017 در تصویر قرار گرفته می پردازیم .
1396/04/28
محققان دانشگاه رایس (Rice University) آمریکا با ساخت ایمپلنت FlatScope راه‌ حلی برای بازگرداندن بینایی چشم افراد نابینا یافته اند
1396/04/28
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۴۲۶ واحد رشد و به کانال ۸۰ هزار واحد صعود کرد.
1396/04/28
اقتصاد > بازرگانی - تسنیم به نقل از دیلی میل نوشت:چند شرکت عرضه مواد غذایی تصمیم گرفته ریسک حضور در بازار ایران را پذیرفته و بازار ۷ میلیارد دلاری ای را که ایرانیان هر سال صرف رستوران رفتن می کنند تصاحب کنند.
1396/04/28
وزیر ارتباطات اعلام کرد محاسبه‌ی هزینه‌ی اینترنت نامحدود، بر حسب سرعت خواهد بود و کاربر دیگر نیازی به خرید حجم ندارد.
1396/04/28
اطلاعات به دست آمده از منابع مطلع به کمپانی سامسونگ حاکی از این است که در پرچمداران سال آینده این شرکت یعنی گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس از نمایشگری با ابعاد و اندازه ای مشابه با نمایشگر گلکسی اس ۸ استفاده خواهد شد
1396/04/28
ES App Locker اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که وظیفه‌ی قفل‌گذاری روی اپلیکیشن‌های نصب‌شده در گوشی را بر عهده دارد.