لیست قیمت‌های شناسه گستر 1397/09/26

تلفن فروشگاه / شرکت: 88322503-88322536-88322635کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ROMANS LD-2130B 13,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
RS1100ZB 9,900,000 12 ساعت پیش  سال
Romans ls-1743 2,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Voyager 1400g 14,700,000 13 ساعت پیش  سال
Xenon 1902 31,850,000 13 ساعت پیش  سال
نوری TYSON TY 2012 5,600,000 12 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 3,550,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS60LWW 3,700,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 7,350,000 12 ساعت پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 19,000,000 12 ساعت پیش  سال
اکسیوم Axiohm V4 3,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 3,200,000 12 ساعت پیش  سال
آکسیوم AXIOM X2290 3,400,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ACS-001 3,200,000 12 ساعت پیش  سال
جن ایکس GenX جن ایکس GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 3,200,000 12 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 33,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 53,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 15,600,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 43,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 33,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 12,150,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 10,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 10,000,000 12 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 7,400,000 12 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 7,400,000 12 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 29,550,000 12 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 16,450,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 10,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin رابین Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 3,200,000 12 ساعت پیش  سال
رابین Robin RS1200 1D 3,200,000 12 ساعت پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 3,200,000 12 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,150,000 12 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190 10,450,000 12 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190BT 38,450,000 12 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 64,400,000 12 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,600,000 12 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z6182 1D 24,250,000 12 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-9000 100,700,000 12 ساعت پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 8,990,000 12 ساعت پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 7,600,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 14,000,000 12 ساعت پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 30,500,000 12 ساعت پیش  سال
میندئو Mindeo MS 3390 8,000,000 12 ساعت پیش  سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 4,650,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 8,400,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Hubble BC 5000 3,200,000 12 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell هانیول Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 17,850,000 12 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 11,750,000 13 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 35,500,000 13 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250G 10,600,000 13 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 10,600,000 13 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-MB2085CX 90,500,000 12 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TallySun 5050 17,900,000 12 ساعت پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON PLQ- 22 53,450,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 53,450,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 53,450,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 50,600,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 50,600,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 53,450,000 12 ساعت پیش  سال
تالی Tally تالی Tally
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تالی Tally Dascom 5040 68,300,000 12 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 34,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 37,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 54,400,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 45,300,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP i450 36,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 29,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 21,150,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401dn 36,300,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 21,400,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 114,400,000 12 ساعت پیش  سال
OKPOS Z-1500 89,000,000 12 ساعت پیش  سال
OKPOS Z-9000 107,000,000 12 ساعت پیش  سال
Partner SP800 32,800,000 12 ساعت پیش  سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 38,990,000 12 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Touch POS T9800 23,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 89,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Imprex D25 104,700,000 12 ساعت پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 42,000,000 12 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 41,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 27,300,000 12 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 27,200,000 12 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 13,200,000 12 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 13,650,000 12 ساعت پیش  
پوس POS پوس POS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوس POS CID 4L - FD 2,350,000 12 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 20,000 12 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sango 2550 44,800,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 38,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Minio II D25 104,700,000 12 ساعت پیش  سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 15,000,000 12 ساعت پیش  سال
صدر sadr POS 41,000,000 12 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 12,500,000 12 ساعت پیش  سال
DELTA Thermal 3150 13,150,000 12 ساعت پیش  سال
GP-80250VN 12,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-1000K 48,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 57,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 48,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Posbank 16,500,000 12 ساعت پیش  سال
Tyson 3018 11,000,000 12 ساعت پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 13,200,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 13,200,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 1,320,000 12 ساعت پیش  سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 16,400,000 12 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR POS90 5,950,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 19,100,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 9,700,000 12 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 9,700,000 12 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG U80 12,300,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 26,900,000 12 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 26,900,000 12 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 26,900,000 12 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 23,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 28,100,000 12 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 28,100,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 13,000,000 12 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 19,500,000 13 ساعت پیش  سال
جن ایکس GenX جن ایکس GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 9,700,000 12 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P21 26,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-P31 36,700,000 12 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 16,700,000 12 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 14,100,000 12 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL200 14,100,000 12 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 13,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 14,100,000 12 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 99,250,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita SD 9150 7,100,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9680 23,700,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita Silver Plus 32,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ترازو و دستگاه پوز 54mm 95,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رسید مشتری عابربانک 240 متری 590,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 95,000 12 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PCD426-P 5,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TYSSO چهار خانه تمام فلزی 5,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
چهارخانه 5,500,000 12 ساعت پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita CK-420 5,500,000 12 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 90,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 15mm*45mm 60,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 20,000 12 ساعت پیش  سال
پلاستیکی 18,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاغذی 17,500 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
متال 20,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 6,100,000 12 ساعت پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Infant 6,400,000 13 ساعت پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Pediatric 5,600,000 12 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 27,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Beiyang BTP 3200E‎ 24,700,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 24,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 8300 14,050,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
GP-U80300II 12,300,000 12 ساعت پیش  سال
LEDEN LG - 866 19,100,000 13 ساعت پیش  سال
Postek C168 26,500,000 12 ساعت پیش  سال
Postek Q8-200 19,100,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC 244 20,200,000 12 ساعت پیش  سال
TSC 246 93,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 21,400,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC TTP 2410M 125,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZM 400 187,000,000 12 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 24,700,000 12 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 27,300,000 12 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 36,400,000 12 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 45,500,000 12 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 45,500,000 12 ساعت پیش  سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 49,990,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 49,990,000 12 ساعت پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 80,300,000 12 ساعت پیش  سال
زبرا zebra TLP2844 Parallel 49,990,000 12 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 187,000,000 12 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 187,000,000 12 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 114,400,000 12 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 127,700,000 12 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 187,000,000 12 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 187,000,000 12 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 41,200,000 12 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 41,200,000 12 ساعت پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX G500 28,300,000 12 ساعت پیش  سال
گودکس GODEX RT200i 28,300,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 27,300,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 150,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 236,250,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 135,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/09/25
شرایط مرحله دوم پیش فروش محصولات سایپا در آذرماه 1397 اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای تیبا 2، پراید 111 و پراید 131 را به صورت پیش فروش نقدی از روز یکشنبه 25 آذرماه به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/09/25
استفاده مقدار قابل توجهی از میوه و آبمیوه می تواند به سلامت بدن بسیار کمک کند و به همین دلیل، آب میوه گیری به یک وسیله ضروری در خانه تبدیل شده است. در ذیل مجموعه ای از بهترین آب میوه گیری های موجود در بازار تا سقف یک میلیون تومان گردآوری شده است.
1397/09/24
بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام شده اند. بدترین پسورد سال همچنان ۱۲۳۴۵۶ است و کلمات دیگری مانند «دونالد»، «پرنسس» و «۱۱۱۱۱۱» به این فهرست اضافه شده اند.
1397/09/24
مرکز ماهر با انتشار به روز رسانی مرورگر گوگل کروم از کاربران خواست برای جلوگیری از آسیب پذیری این مرورگر آن را به روزرسانی کنند.
1397/09/24
بسیاری از افراد با مشکل تمام شدن شارژ گوشی مواجه هستند و جا گذاشتن شارژر و یا عدم دسترسی به پریز برق برای اکثر مردم اتفاق افتاده است اما پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام ترنت به تازگی از تولید لباس هایی با قابلیت شارژ کردن گوشی های همراه خبر دادند.
1397/09/24
شرکت لوازم خانگی ال جی الکترونیک از جدیدترین اجاق گاز خود با شعار پاسخ به نیازهای مشتریان در قرن بیست یکم رونمایی کرد.
1397/09/21
یک تولید کننده لوازم ورزشی قصد دارد دوباره نسخه جدید کتانی را تولید کند که نخستین بار در سال ۱۹۸۶ میلادی تولید شد این کتانی می تواند فعالیت های کاربر را رصد کند.
1397/09/21
گاهی اوقات انتخاب هدیه مناسب کار بسیار دشواری خواهد بود.در این مطلب به بهترین هدیه هایی که به یک شخص آشپز یا خانم خانه داری که آشپزی های حرفه ای انجام می دهد خواهیم پرداخت.
1397/09/21
در میان محصولات الکتریکی و هوشمند سال ۲۰۱۸، تولیداتی هم وجود دارند که به تناسب اندام و سلامت کاربران کمک می‌کنند.
1397/09/21
هر روز بر تعداد کاربران اینترنت در جهان افزوده می‌شود و با تلاش کمپانی‌های بزرگ و غول‌های فناوری برای رساندن اینترنت...
‌گزیده اخبار روز
1397/09/25
شرایط مرحله دوم پیش فروش محصولات سایپا در آذرماه 1397 اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای تیبا 2، پراید 111 و پراید 131 را به صورت پیش فروش نقدی از روز یکشنبه 25 آذرماه به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/09/25
استفاده مقدار قابل توجهی از میوه و آبمیوه می تواند به سلامت بدن بسیار کمک کند و به همین دلیل، آب میوه گیری به یک وسیله ضروری در خانه تبدیل شده است. در ذیل مجموعه ای از بهترین آب میوه گیری های موجود در بازار تا سقف یک میلیون تومان گردآوری شده است.
1397/09/24
حوزه IT و تکنولوژی در طول دهه گذشته توانسته است چرخش مالی بسیار زیادی را در جهان ایجاد کند و به همین دلیل مشاغل مرتبط با آن نیز جزو رشته های پرطرفدار در بین گروه های شغلی به حساب می آیند.
1397/09/24
بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام شده اند. بدترین پسورد سال همچنان ۱۲۳۴۵۶ است و کلمات دیگری مانند «دونالد»، «پرنسس» و «۱۱۱۱۱۱» به این فهرست اضافه شده اند.
1397/09/24
مرکز ماهر با انتشار به روز رسانی مرورگر گوگل کروم از کاربران خواست برای جلوگیری از آسیب پذیری این مرورگر آن را به روزرسانی کنند.
1397/09/24
بسیاری از افراد با مشکل تمام شدن شارژ گوشی مواجه هستند و جا گذاشتن شارژر و یا عدم دسترسی به پریز برق برای اکثر مردم اتفاق افتاده است اما پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام ترنت به تازگی از تولید لباس هایی با قابلیت شارژ کردن گوشی های همراه خبر دادند.
1397/09/24
شرکت لوازم خانگی ال جی الکترونیک از جدیدترین اجاق گاز خود با شعار پاسخ به نیازهای مشتریان در قرن بیست یکم رونمایی کرد.
1397/09/21
یک تولید کننده لوازم ورزشی قصد دارد دوباره نسخه جدید کتانی را تولید کند که نخستین بار در سال ۱۹۸۶ میلادی تولید شد این کتانی می تواند فعالیت های کاربر را رصد کند.
1397/09/21
گاهی اوقات انتخاب هدیه مناسب کار بسیار دشواری خواهد بود.در این مطلب به بهترین هدیه هایی که به یک شخص آشپز یا خانم خانه داری که آشپزی های حرفه ای انجام می دهد خواهیم پرداخت.
1397/09/21
در میان محصولات الکتریکی و هوشمند سال ۲۰۱۸، تولیداتی هم وجود دارند که به تناسب اندام و سلامت کاربران کمک می‌کنند.