لیست قیمت‌های شناسه گستر 1398/02/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 88838183-88820117-88322503کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ROMANS LD-2130B 2,490,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
RS1100ZB 3,200,000 42 دقیقه پیش  سال
Romans ls-1743 2,490,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Voyager 1400g 18,150,000 42 دقیقه پیش  سال
Xenon 1902 35,850,000 42 دقیقه پیش  سال
نوری TYSON TY 2012 4,400,000 42 دقیقه پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 3,650,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS60LWW 3,750,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 7,650,000 42 دقیقه پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 19,200,000 42 دقیقه پیش  سال
اکسیوم Axiohm V4 3,200,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 3,200,000 42 دقیقه پیش  سال
آکسیوم AXIOM X2290 3,300,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ACS-001 3,200,000 42 دقیقه پیش  سال
جن ایکس GenX جن ایکس GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 3,200,000 42 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 31,730,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 29,200,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 15,000,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 45,170,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 31,730,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 31,730,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,690,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 11,690,000 42 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 9,400,000 42 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 9,450,000 42 دقیقه پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 29,080,000 42 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,700,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 11,690,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin رابین Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 3,200,000 42 دقیقه پیش  سال
رابین Robin RS1200 1D 3,200,000 42 دقیقه پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 3,200,000 42 دقیقه پیش  سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 29,000,000 42 دقیقه پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190 8,200,000 42 دقیقه پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190BT 44,200,000 42 دقیقه پیش  سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 63,300,000 42 دقیقه پیش  سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,600,000 42 دقیقه پیش  سال
زبکس Zebex Z6182 1D 24,250,000 42 دقیقه پیش  سال
زبکس Zebex Z-9000 53,300,000 42 دقیقه پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 10,700,000 42 دقیقه پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 7,950,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 15,000,000 42 دقیقه پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 32,500,000 42 دقیقه پیش  سال
میندئو Mindeo MS 3390 9,000,000 42 دقیقه پیش  سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,470,000 42 دقیقه پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,500,000 42 دقیقه پیش مادیران 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Hubble BC 5000 3,200,000 42 دقیقه پیش  سال
هانیول Honeywell هانیول Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 15,550,000 42 دقیقه پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 14,100,000 42 دقیقه پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 29,100,000 42 دقیقه پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250G 12,350,000 42 دقیقه پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 12,350,000 42 دقیقه پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-MB2085CX 80,200,000 42 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TallySun 5050 17,900,000 42 دقیقه پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON PLQ- 22 44,000,000 42 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 54,200,000 42 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 54,100,000 42 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 50,600,000 42 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 50,200,000 42 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 54,100,000 42 دقیقه پیش  سال
تالی Tally تالی Tally
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تالی Tally Dascom 5040 75,200,000 42 دقیقه پیش  سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 27,130,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 31,900,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 55,700,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 45,300,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP i450 36,200,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 29,200,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 25,150,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401dn 62,100,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 29,950,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 100,000,000 42 دقیقه پیش  سال
OKPOS Z-1500 88,900,000 42 دقیقه پیش  سال
OKPOS Z-9000 100,000,000 42 دقیقه پیش  سال
Partner SP800 110,900,000 42 دقیقه پیش  سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 98,300,000 42 دقیقه پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Touch POS T9800 57,100,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 59,800,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Imprex D25 117,000,000 42 دقیقه پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 98,300,000 42 دقیقه پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 41,200,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 28,300,000 42 دقیقه پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 29,100,000 42 دقیقه پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 13,300,000 42 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 14,600,000 42 دقیقه پیش  
پوس POS پوس POS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوس POS CID 4L - FD 2,300,000 42 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 20,000 42 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sango 2550 31,500,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 29,700,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Minio II D25 103,500,000 42 دقیقه پیش  سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 24,200,000 42 دقیقه پیش  سال
صدر sadr POS 31,500,000 42 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 13,800,000 42 دقیقه پیش  سال
DELTA Thermal 3150 15,000,000 42 دقیقه پیش  سال
GP-80250VN 12,500,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-1000K 59,300,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 64,750,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 59,300,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Posbank 17,600,000 42 دقیقه پیش  سال
Tyson 3018 13,450,000 42 دقیقه پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 15,450,000 42 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 15,000,000 42 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 15,000,000 42 دقیقه پیش  سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 16,400,000 42 دقیقه پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR POS90 29,000,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 18,900,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 10,800,000 42 دقیقه پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 10,800,000 42 دقیقه پیش  سال
بی یانگ BEIYANG U80 13,750,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 33,800,000 42 دقیقه پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 33,800,000 42 دقیقه پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 33,800,000 42 دقیقه پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 33,950,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 33,830,000 42 دقیقه پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 33,800,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 8,700,000 42 دقیقه پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 19,900,000 42 دقیقه پیش  سال
جن ایکس GenX جن ایکس GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 10,800,000 42 دقیقه پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P21 26,000,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-P31 36,700,000 42 دقیقه پیش  سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 14,400,000 42 دقیقه پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 14,100,000 42 دقیقه پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL200 14,100,000 42 دقیقه پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 13,200,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,200,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 14,100,000 42 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 89,400,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita SD 9150 7,100,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9680 23,700,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita Silver Plus 32,200,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ترازو و دستگاه پوز 54mm 95,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
رسید مشتری عابربانک 240 متری 600,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 90,000 42 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PCD426-P 5,500,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
TYSSO چهار خانه تمام فلزی 5,500,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
چهارخانه 5,500,000 42 دقیقه پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita CK-420 5,500,000 42 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 90,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 15mm*45mm 60,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 20,000 42 دقیقه پیش  سال
پلاستیکی 18,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کاغذی 17,500 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
متال 20,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 6,300,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Infant 7,000,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Pediatric 7,000,000 42 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 25,500,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Beiyang BTP 3200E‎ 25,450,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 19,500,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Delta 8300 16,100,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
GP-U80300II 13,750,000 42 دقیقه پیش  سال
LEDEN LG - 866 18,900,000 42 دقیقه پیش  سال
Postek C168 29,500,000 42 دقیقه پیش  سال
Postek Q8-200 18,900,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
TSC 244 22,000,000 42 دقیقه پیش  سال
TSC 246 113,580,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 22,750,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
TSC TTP 2410M 151,920,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ZM 400 171,500,000 42 دقیقه پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 25,450,000 42 دقیقه پیش  سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 29,250,000 42 دقیقه پیش  سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 39,600,000 42 دقیقه پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 47,550,000 42 دقیقه پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 47,550,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 52,750,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 52,750,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 60,700,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra TLP2844 Parallel 52,750,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 171,500,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 241,000,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 114,400,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 129,000,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 171,500,000 42 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 241,000,000 42 دقیقه پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 41,200,000 42 دقیقه پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 31,600,000 42 دقیقه پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX G500 28,300,000 42 دقیقه پیش  سال
گودکس GODEX RT200i 28,300,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 29,600,000 42 دقیقه پیش مادیران 1 سال
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 20,500,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
وین کد WINCODE C343C Desktop 28,500,000 41 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 142,000,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 223,450,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 127,500,000 42 دقیقه پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/02/05
دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است ولی فعلا محدودسازی در دستور نیست.
1398/02/03
اتو یکی از لوازم خانگی هایی است که از آن برای صاف کردن پارچه و البسه استفاده می شود. این وسیله برای از بین بردن باکتری های موجود روی لباس کاربرد دارد.
1398/02/02
یکی از حقه‌های کاربردی در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ، قابلیت آرشیو کردن چت های موردنظر کاربران است.
1398/02/02
اگر شما نیز جزو کاربرانی هستید که از پرداخت هزینه‌های گزاف برای قبض موبایل و تمام شدن زودهنگام بسته‌های اینترنتی به ستوه آمده‌اید، بهتر است با خواندن این گزارش کوتاه، مصرف اینترنت دیتای گوشی خود را کنترل و محدود کنید.
1398/02/02
جدیدترین محصول مایکروسافت با نام Microsoft Surface Hub ۲S که مناسب ادارات و تشکیلات سازمانی طراحی شده است، معرفی شد که قیمت‌گذاری آن از ۹هزار دلار آغاز می‌شود.
1398/01/31
این گزارش به کاربران اینستاگرام آموزش می‌دهد چگونه بدون نیاز به بلاک (مسدود) کردن افراد، آنها را از فهرست دنبال کنندگان حساب کاربری خود خارج کنند.
1398/01/27
جاروشارژی بوش مدل BBH MOVE6 مناسب کسانی طراحی شده که قصد دارند از یک محصول هم به‌ عنوان جاروشارژی عصایی و هم به‌ عنوان جاروشارژی دستی استفاده کنند.
1398/01/27
اکثر تلویزیون های امروزی دارای قابلیت پخش محتواهای دیجیتال هستند. تلویزیون های جدید از این ویژگی برخوردار بوده اما به دلیل بالا بودن قیمت و نبود امکانات کافی برای پخش تمامی کانال های استانی در تلویزیون های قدیمی، مردم به گیرنده های دیجیتالی یا ستاپ باکس (set top box) روی آوردند.
1398/01/24
به تازگی توییتر محدودیت جدیدی را به پلتفرم خود اضافه کرده که به واسطه آن کاربران تنها قادر خواهند بود تا سقف ۴۰۰ نفر را در روز در حساب کاربری خود فالو یا دنبال کنند.
1398/01/24
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل ۵۵PFT6100 از جدیدترین محصولات برند فیلیپس است که در سایز ۵۵ اینچ طراحی شده و از صفحه نمایشی تخت برخوردار است.
‌گزیده اخبار روز
1398/02/05
قیمت محبوبترین ارز رمزنگار جهان در بازار معاملات امروز با ۵ درصد افزایش به ۵ هزار و ۵۳۱ دلار در هر واحد رسید که بالاترین رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی محسوب می‌شود.
1398/02/05
دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است ولی فعلا محدودسازی در دستور نیست.
1398/02/03
اتو یکی از لوازم خانگی هایی است که از آن برای صاف کردن پارچه و البسه استفاده می شود. این وسیله برای از بین بردن باکتری های موجود روی لباس کاربرد دارد.
1398/02/02
یکی از حقه‌های کاربردی در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ، قابلیت آرشیو کردن چت های موردنظر کاربران است.
1398/02/02
اگر شما نیز جزو کاربرانی هستید که از پرداخت هزینه‌های گزاف برای قبض موبایل و تمام شدن زودهنگام بسته‌های اینترنتی به ستوه آمده‌اید، بهتر است با خواندن این گزارش کوتاه، مصرف اینترنت دیتای گوشی خود را کنترل و محدود کنید.
1398/02/02
جدیدترین محصول مایکروسافت با نام Microsoft Surface Hub ۲S که مناسب ادارات و تشکیلات سازمانی طراحی شده است، معرفی شد که قیمت‌گذاری آن از ۹هزار دلار آغاز می‌شود.
1398/01/31
این گزارش به کاربران اینستاگرام آموزش می‌دهد چگونه بدون نیاز به بلاک (مسدود) کردن افراد، آنها را از فهرست دنبال کنندگان حساب کاربری خود خارج کنند.
1398/01/28
صفحه‌ی "حجت الاسلام رئیسی" رئیس قوه قضائیه توسط اینستاگرام مسدود شد.
1398/01/28
اثر موسوم به «بیش‌استعدادی» به این موضوع می‌پردازد که چرا فوق‌ستاره‌ها نمی‌توانند درکنار یکدیگر تیم‌های ستاره بسازند.
1398/01/27
جاروشارژی بوش مدل BBH MOVE6 مناسب کسانی طراحی شده که قصد دارند از یک محصول هم به‌ عنوان جاروشارژی عصایی و هم به‌ عنوان جاروشارژی دستی استفاده کنند.