لیست قیمت‌های شناسه گستر 1397/12/03

تلفن فروشگاه / شرکت: 88838183-88820117-88322503کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ROMANS LD-2130B 2,490,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
RS1100ZB 3,200,000 22 ساعت پیش  سال
Romans ls-1743 2,490,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Voyager 1400g 18,150,000 22 ساعت پیش  سال
Xenon 1902 35,850,000 22 ساعت پیش  سال
نوری TYSON TY 2012 4,400,000 22 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 5,100,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS60LWW 4,100,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 7,350,000 22 ساعت پیش  سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 18,900,000 22 ساعت پیش  سال
اکسیوم Axiohm V4 3,200,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 3,200,000 22 ساعت پیش  سال
آکسیوم AXIOM X2290 3,300,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ACS-001 3,200,000 22 ساعت پیش  سال
جن ایکس GenX جن ایکس GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 3,200,000 22 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 32,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 28,300,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 13,990,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 45,890,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 32,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 32,100,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 10,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 10,900,000 22 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 8,200,000 22 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 8,250,000 22 ساعت پیش  سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 31,490,000 22 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,600,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 10,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin رابین Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 3,200,000 22 ساعت پیش  سال
رابین Robin RS1200 1D 3,200,000 22 ساعت پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 3,200,000 22 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,150,000 22 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190 10,450,000 22 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-3190BT 40,300,000 22 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 64,400,000 22 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z3220 1D 4,600,000 22 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z6182 1D 24,250,000 22 ساعت پیش  سال
زبکس Zebex Z-9000 53,300,000 22 ساعت پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 8,990,000 22 ساعت پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 7,100,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 14,500,000 22 ساعت پیش  سال
میندئو Mindeo CS 3290 30,000,000 22 ساعت پیش  سال
میندئو Mindeo MS 3390 9,000,000 22 ساعت پیش  سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 4,500,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,500,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Hubble BC 5000 3,200,000 22 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell هانیول Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 15,560,000 22 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 12,100,000 22 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 25,000,000 22 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250G 10,100,000 22 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 10,100,000 22 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-MB2085CX 65,300,000 22 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TallySun 5050 17,900,000 22 ساعت پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON PLQ- 22 44,200,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 54,650,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 54,650,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 50,650,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 50,650,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 54,650,000 22 ساعت پیش  سال
تالی Tally تالی Tally
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تالی Tally Dascom 5040 75,200,000 22 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 27,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 31,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 56,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 45,300,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP i450 36,200,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 29,200,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 21,400,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401dn 23,400,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 23,100,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 100,000,000 22 ساعت پیش  سال
OKPOS Z-1500 88,900,000 22 ساعت پیش  سال
OKPOS Z-9000 100,000,000 22 ساعت پیش  سال
Partner SP800 110,900,000 22 ساعت پیش  سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 98,300,000 22 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Touch POS T9800 65,100,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 70,100,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Imprex D25 87,700,000 22 ساعت پیش  سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 98,300,000 22 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 41,200,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 28,300,000 22 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 26,150,000 22 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 12,200,000 22 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 13,200,000 22 ساعت پیش  
پوس POS پوس POS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوس POS CID 4L - FD 2,300,000 22 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رزین Resin 20,000 22 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sango 2550 31,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 29,700,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Minio II D25 87,700,000 22 ساعت پیش  سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 24,700,000 22 ساعت پیش  سال
صدر sadr POS 31,500,000 22 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 12,400,000 22 ساعت پیش  سال
DELTA Thermal 3150 5,000,000 22 ساعت پیش  سال
GP-80250VN 12,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-1000K 48,700,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 56,580,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 48,700,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Posbank 17,600,000 22 ساعت پیش  سال
Tyson 3018 13,450,000 22 ساعت پیش  سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 17,700,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 17,700,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 17,700,000 22 ساعت پیش  سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 16,400,000 22 ساعت پیش  سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR POS90 20,400,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 18,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 9,300,000 22 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 9,300,000 22 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG U80 11,600,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 26,580,000 22 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 26,580,000 22 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 26,580,000 22 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 35,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 27,900,000 22 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 27,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 14,000,000 22 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 19,900,000 22 ساعت پیش  سال
جن ایکس GenX جن ایکس GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 9,300,000 22 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P21 26,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-P31 36,700,000 22 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 14,400,000 22 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 14,100,000 22 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL200 14,100,000 22 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 13,200,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 17,200,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 14,100,000 22 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 78,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita SD 9150 7,100,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9680 23,700,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita Silver Plus 32,200,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ترازو و دستگاه پوز 54mm 95,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رسید مشتری عابربانک 240 متری 590,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 95,000 22 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PCD426-P 5,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TYSSO چهار خانه تمام فلزی 5,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
چهارخانه 5,500,000 22 ساعت پیش  سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita CK-420 5,500,000 22 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 90,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 15mm*45mm 60,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برچسب شیشه ای 20,000 22 ساعت پیش  سال
پلاستیکی 18,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاغذی 17,500 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
متال 20,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 6,100,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Infant 6,900,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Pediatric 6,900,000 22 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 24,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Beiyang BTP 3200E‎ 24,400,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 18,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 8300 14,050,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
GP-U80300II 11,600,000 22 ساعت پیش  سال
LEDEN LG - 866 18,900,000 22 ساعت پیش  سال
Postek C168 28,000,000 22 ساعت پیش  سال
Postek Q8-200 18,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC 244 18,000,000 22 ساعت پیش  سال
TSC 246 99,700,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 21,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC TTP 2410M 133,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZM 400 180,500,000 22 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 24,400,000 22 ساعت پیش  سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 26,800,000 22 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 35,550,000 22 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 43,100,000 22 ساعت پیش  سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 43,100,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 49,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 49,000,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra HC100 300dpi 60,700,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra TLP2844 Parallel 49,000,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 180,500,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 241,000,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 114,400,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 129,000,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 180,500,000 22 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 241,000,000 22 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 41,200,000 22 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 31,600,000 22 ساعت پیش  سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX G500 28,300,000 22 ساعت پیش  سال
گودکس GODEX RT200i 28,300,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 28,200,000 22 ساعت پیش مادیران 1 سال
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 19,900,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
وین کد WINCODE C343C Desktop 30,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 150,500,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 236,000,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 134,800,000 22 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/11/29
یخچال یک دستگاه دارای وسیله سردکننده است که برای نگهداری موادغذایی و دارو ها و دیگر مواد فاسد شدنی کاربرد دارد.از دیرباز تاکنون یخچال ها تغیرات فراوانی داشتند، از یخچال های طبیعی گرفته تا یخچالهای دست ساز، یخچال های نفتی، گازی و همچنین یخچال های امروزی که با جریان الکتریسیته کار می کنند.
1397/11/28
فزایش سرعت آشپزی در کنار پختن غذایی سالم از جمله دغدغه های امروزه بشر است زیرا با گسترش زندگی ماشینی، افراد وقت کمتری را صرف پخت غذا می کنند وبیشتر به فست فودها روی آورده اند.
1397/11/27
قصد دارید تلفن تان را به تلویزیون وصل کنید؟ خانه های ما نسبت به زمان گذشته با ابزارهای بیشتری سروکار دارند و دانستن اینکه چگونه به راحتی میتوانیم محتوای بین دستگاهها را به اشتراک بگذاریم، به ما کمک بزرگی خواهد کرد.
1397/11/27
شرایط فروش محصولات ایران خودرو که به مناسبت دهه فجر 97 اعلام شده بود به دلیل استقبال مردم تمدید شد. شرکت ایران خودرو در این طرح فروش خودرو هایی چون پژو 405، پژو 206، پژو پارس و هایما اس 7 را به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/11/25
این روزها خریدن یا نخریدن تبلت و گوشی تلفن همراه برای کودکان چالش بزرگی ‌برای والدین محسوب می‌شود.
1397/11/25
سرانه روزانه استفاده ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی حدود یک ساعت و چهار دقیقه است و ۹۴ درصد از اعضای فعال در این شبکه‌ها از تلگرام استفاده می‌کنند.
1397/11/24
سازنده گوشی تلفن همراه energizer به زودی از مدل جدید موبایل خود که باتری آن ۱۸هزار میلی‌آمپر است و قدرتمندترین باتری تاریخ است، رونمایی خواهد کرد.
1397/11/24
وضوح صدا و فراگیر شدن موسیقی در خانه از مولفه های اصلی یک سیستم سینمای خانگی است که لذت تماشای یک فیلم را دوچندان می کند. برای خرید یک سیستم سینمای خانگی معیارهای مختلفی در نظر گرفته می شود که شاید معرفی بهترین نسخه های آن در بازار کمک بزرگی برای مشتریان سینمای خانگی باشد.
1397/11/18
شرکت بکو طی سال های اخیر به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار لوازم خانگی ایران شناخته شده است و محصولاتی نظیر یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی روانه بازار کشورمان می کند.
1397/11/18
جک دورسی مدیرعامل توئیتر در مورد ایده تازه خود برای قابل ویرایش کردن توئیت‌های ارسالی کاربران توضیحاتی ارائه کرد.
‌گزیده اخبار روز
1397/12/02
قیمت محصولات ایران خودرو در اسفند 97 اعلام شد. گروه خودروسازی ایران خودرو قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار محصولاتی چون پژو 206، پژو 207 آی اتوماتیک، پژو 405، پژو پارس، دنا پلاس و سمند ال ایکس را اعلام کرد.
1397/12/01
اگر شما نگران دسترسی افراد غریبه به تاریخچه جستجوهای خود در مرورگرهای اینترنتی مورد استفاده در لپ‌تاپ و رایانه خود هستید، بهتر است از قابلیت guest browsing بهره ببرید.
1397/11/29
یخچال یک دستگاه دارای وسیله سردکننده است که برای نگهداری موادغذایی و دارو ها و دیگر مواد فاسد شدنی کاربرد دارد.از دیرباز تاکنون یخچال ها تغیرات فراوانی داشتند، از یخچال های طبیعی گرفته تا یخچالهای دست ساز، یخچال های نفتی، گازی و همچنین یخچال های امروزی که با جریان الکتریسیته کار می کنند.
1397/11/28
فزایش سرعت آشپزی در کنار پختن غذایی سالم از جمله دغدغه های امروزه بشر است زیرا با گسترش زندگی ماشینی، افراد وقت کمتری را صرف پخت غذا می کنند وبیشتر به فست فودها روی آورده اند.
1397/11/27
قصد دارید تلفن تان را به تلویزیون وصل کنید؟ خانه های ما نسبت به زمان گذشته با ابزارهای بیشتری سروکار دارند و دانستن اینکه چگونه به راحتی میتوانیم محتوای بین دستگاهها را به اشتراک بگذاریم، به ما کمک بزرگی خواهد کرد.
1397/11/27
شرایط فروش محصولات ایران خودرو که به مناسبت دهه فجر 97 اعلام شده بود به دلیل استقبال مردم تمدید شد. شرکت ایران خودرو در این طرح فروش خودرو هایی چون پژو 405، پژو 206، پژو پارس و هایما اس 7 را به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/11/27
بزرگ‌ترین بانک آمریکایی از ارز دیجیتالی خود رونمایی کرد.
1397/11/25
این روزها خریدن یا نخریدن تبلت و گوشی تلفن همراه برای کودکان چالش بزرگی ‌برای والدین محسوب می‌شود.
1397/11/25
سرانه روزانه استفاده ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی حدود یک ساعت و چهار دقیقه است و ۹۴ درصد از اعضای فعال در این شبکه‌ها از تلگرام استفاده می‌کنند.
1397/11/24
سازنده گوشی تلفن همراه energizer به زودی از مدل جدید موبایل خود که باتری آن ۱۸هزار میلی‌آمپر است و قدرتمندترین باتری تاریخ است، رونمایی خواهد کرد.