لیست قیمت‌های شناسه گستر 1399/07/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 88838183-88820117-88322503کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Futronic FS88HS 31,000,000 31 دقیقه پیش  
سوپریما Suprema سوپریما Suprema
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپریما Suprema Biomini Combo 44,500,000 31 دقیقه پیش  
سوپریما Suprema BioMini Plus2 29,500,000 31 دقیقه پیش  
سوپریما Suprema BioMini Slim 2 29,500,000 31 دقیقه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta 2200 32,000,000 31 دقیقه پیش  
Delta OD7270 18,300,000 31 دقیقه پیش  
Winson QuickScan6580 9,400,000 31 دقیقه پیش  
نوری TYSON TY 2012 7,500,000 31 دقیقه پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS-60CBR 17,500,000 31 دقیقه پیش  
اسکار OSCAR OS60LBW 7,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 16,000,000 31 دقیقه پیش  
اکسیوم Axiohm 4022 14,700,000 31 دقیقه پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 31,500,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 36,300,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon GFS4470 37,500,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron HD3130 26,200,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 25,200,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lite QW2120 11,200,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 36,300,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 23,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 16,800,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2131 15,800,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 17,000,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 11,200,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 10,700,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 49,700,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 28,200,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 31,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan Lite QW2100 11,200,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan QD2130 17,200,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC QW2420 20,000,000 31 دقیقه پیش  
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 19,400,000 31 دقیقه پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 14,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 20,500,000 31 دقیقه پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 31,500,000 31 دقیقه پیش  
میندئو Mindeo MD6200 2D Image 21,000,000 31 دقیقه پیش  
میندئو Mindeo MP8300 28,000,000 31 دقیقه پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 31,500,000 31 دقیقه پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 7,000,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 4,500,000 31 دقیقه پیش مادیران 18 ماه
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 17,000,000 31 دقیقه پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250G 17,000,000 31 دقیقه پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 17,000,000 31 دقیقه پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1452g 74,500,000 31 دقیقه پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON PLQ22 101,000,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 101,000,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 101,000,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 111,000,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 111,000,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 101,000,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 52,300,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 56,750,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 62,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 33,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP P2035 76,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ANYSHOP E2 187,000,000 31 دقیقه پیش  
OKPOS Z-1500 119,000,000 31 دقیقه پیش  سال
OKPOS Z-9000 119,000,000 31 دقیقه پیش  سال
ZOA ZP-100 142,000,000 31 دقیقه پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Touch POS T9800 89,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 89,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 93,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک  Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Imprex D25 127,000,000 31 دقیقه پیش  
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 127,000,000 31 دقیقه پیش  
پارا PARA پارا PARA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارا PARA NC-407 69,500,000 31 دقیقه پیش  
سایان SAYAN سایان SAYAN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سایان SAYAN BANKERS 38,500,000 31 دقیقه پیش  
سایان SAYAN SMART 37,500,000 31 دقیقه پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 43,000,000 31 دقیقه پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 34,700,000 31 دقیقه پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 27,300,000 31 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 28,300,000 31 دقیقه پیش  
پوس POS پوس POS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوس POS CID 4L - FD 4,000,000 31 دقیقه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 14,300,000 31 دقیقه پیش  
Jolimark Bp1000 950,000 31 دقیقه پیش  
JoliMark Bp900kII 950,000 31 دقیقه پیش  
رزین Resin 3,500,000 31 دقیقه پیش  
پوزبانک Posbank پوزبانک  Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Minio II D25 127,000,000 31 دقیقه پیش  
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 34,000,000 31 دقیقه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T70 18,500,000 31 دقیقه پیش  
Delta T80 24,000,000 31 دقیقه پیش  
Jolimark BP-1000K 104,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 104,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 104,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Jolimark TP850-USB LAN 16,500,000 31 دقیقه پیش  
SNBC BTP-U60 14,500,000 31 دقیقه پیش  
Thermal Printer Delta T90 20,500,000 31 دقیقه پیش  
ZEC RP400H-USEP 29,000,000 31 دقیقه پیش  
ZEC B200H 12,800,000 31 دقیقه پیش  
ZEC W200H 15,000,000 31 دقیقه پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 32,000,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 32,000,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 32,000,000 31 دقیقه پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR POS58U 11,000,000 31 دقیقه پیش  
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 16,500,000 31 دقیقه پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-L42 35,300,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 52,200,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R318 50,500,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 38,700,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP 380 46,500,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-330II Thermal 32,900,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 38,700,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 38,700,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 44,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 22,300,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 50,400,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 21,200,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 33,900,000 31 دقیقه پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P21 31,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 25,200,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA TP1000 15,800,000 31 دقیقه پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 43,750,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 146,700,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra ZBAND ADULT RED دستبند بزرگسال رنگ قرمز 11,800,000 31 دقیقه پیش  
زبرا zebra ZBAND ADULT دستبند بزرگسال رنگ سفید 9,100,000 31 دقیقه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ترازو و دستگاه پوز 54mm 33,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دستگاه خودپرداز 75mm 520,000 31 دقیقه پیش  
رسید مشتری عابربانک 240 متری 520,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
فیش پرینتر 8cm 75,000 31 دقیقه پیش  
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 75,000 31 دقیقه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PCD426-P 11,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
TYSSO چهار خانه تمام فلزی 8,900,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
چهارخانه 8,900,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON BC460 13,400,000 31 دقیقه پیش  
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita CK-420 8,900,000 31 دقیقه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آزمایشگاهی 15mm*45mm 280,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
رنگی 51*34 TOP LABEL PVC 1,000,000 31 دقیقه پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 91,000,000 31 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Infant 131,000,000 31 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Pediatric 13,200,000 31 دقیقه پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 29,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Beiyang BTP 3200E‎ 53,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 48,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
Delta 8300 28,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
E-POS 1125T 37,500,000 31 دقیقه پیش  
LEDEN LG - 866 29,500,000 31 دقیقه پیش  
Postek C168 43,000,000 31 دقیقه پیش  
Postek EM210 32,500,000 31 دقیقه پیش  
Postek Q8-200 29,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-3210E 53,000,000 31 دقیقه پیش  
SNBC BTP-3310E 53,600,000 31 دقیقه پیش  
SNBC BTP-U100T 35,900,000 31 دقیقه پیش  
TSC 244 37,200,000 31 دقیقه پیش  
TSC 246 167,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
TSC 246 mporo 153,000,000 31 دقیقه پیش  
TSC ME340 174,000,000 31 دقیقه پیش  
TSC T225 33,200,000 31 دقیقه پیش  
TSC TA200 41,200,000 31 دقیقه پیش  
TSC TA210 41,200,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
TSC TE200 37,100,000 31 دقیقه پیش  
TSC TTP 2410M 204,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC ME240 162,000,000 31 دقیقه پیش  
صنعتی TSC TTP 344M Plus 223,000,000 31 دقیقه پیش  
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 51,800,000 31 دقیقه پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 51,800,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-D220 46,800,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 62,200,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 68,200,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 68,200,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 56,500,000 31 دقیقه پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 39,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-275 41,000,000 31 دقیقه پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 79,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 79,800,000 31 دقیقه پیش  
زبرا zebra GK888 52,500,000 31 دقیقه پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 47,000,000 31 دقیقه پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 73,000,000 31 دقیقه پیش  
زبرا zebra ZT410 203dpi 310,000,000 31 دقیقه پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 410,000,000 31 دقیقه پیش  سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CL-S621 99,500,000 31 دقیقه پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX RT200i 26,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP 4200 35,000,000 31 دقیقه پیش  
میوا MEVA MBP 4300 37,000,000 31 دقیقه پیش  
میوا MEVA MBP-1000 46,000,000 31 دقیقه پیش  
میوا MEVA MBP-1100P 46,000,000 31 دقیقه پیش مادیران 1 سال
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 43,500,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
وین کد WINCODE C343C Desktop 45,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell PC42t 203dpi USB 85,000,000 31 دقیقه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 118,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 100,000,000 31 دقیقه پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/05
سامسونگ به زودی اولین گوشی با دوربین پنچ‌گانه خود را معرفی خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که چنین اتفاقی برای اولین بار در یک پرچمدار رخ نمی‌دهد
1399/06/31
شرکت علی بابا از کوچکترین رایانه ابری شخصی با وزن 60 گرم با نام «Wuying» رونمایی کرد. این رایانه کوچک با ابعادی به اندازه کف دست، در قلب خود سیستم قدرتمندی دارد و می‌‌تواند به راحتی جایگزین سیستم‌های دسکتاپ امروزی شود.
1399/06/31
گوشی هوشمند میان رده «ال‌ جی K42» با بهره‌مندی از چیپست هلیو P22، دکمه اختصاصی دستیار گوگل و دوربین چهارگانه در پنل پشتی رونمایی شد.
1399/06/31
تریو، شارژر بی‌سیم سامسونگ است که به‌صورت هم‌زمان توانایی شارژ سه دستگاه را دارد. بر اساس اعلام رسمی، تریو می‌تواند گوشی‌های سامسونگ را با توان خروجی ۹ وات شارژ کند.
1399/06/26
سونی با رد شایعات در مورد میزان تولید پلی استیشن ۵ اعلام کرد که از زمان شروع تولید انبوه هیچ‌گونه کاهش ظرفیتی اعمال نشده است.
1399/06/25
سامسونگ در دو سال گذشته از چندین سنسور شامل سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ایزوسل HM1 گوشی گلکسی S20 اولترا رونمایی کرده و حالا شاهد معرفی سنسورهای دوربین جدید این برند کره‌ای هستیم.
1399/06/25
در حالی که بازار خودرو با نبود مشتری روبروست و خرید و فروش اندکی در بازار صورت می‎گیرد، عقب نشینی قیمت‌ها در این بازار قطره چکانی و با سرعتی بسیار آهسته صورت می‌گیرد.
1399/06/24
ارزیابی قدرت ملی سایبری کشورها براساس گزارش جدید دانشگاه هاروارد می گوید که ایران در رتبه ۲۳ دنیا قرار گرفته است.
‌گزیده اخبار روز
1399/07/08
صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه اشکال، رنگ، ابعاد، فناوری و غیره داشته است. رنگ لوازم خانگی برای اکثر افراد بسیار اهمیت دارد زیرا مصرف کنندگان رنگ لوازم خود را مطابق با سلیقه و فضای منزل انتخاب می کنند...
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/08
ایلان ماسک به‌تازگی اعلام کرده است که طی ۱۰ سال آینده، فروش سالیانه تسلا به ۲۰ میلیون خودرو برقی خواهد رسید. این میزان، ۵۰ برابر تولید تسلا در سال ۲۰۱۹ است.
1399/07/07
کارت حافظه‌ی میکرو SD یک ترابایتی وسترن دیجیتال که با ضمانت سه ساله به بازار عرضه می‌شود طول عمر ۱۶ ساله دارد، برپایه‌ی حافظه‌ی ۹۶ لایه‌ی 3D NAND ساخته شده و مخصوص کارهای نظارتی است.
1399/07/07
کرونا از چندین ماه پیش تبدیل به بزرگترین بحران بشر شده و روزبه‌روز بر شمار مبتلایان و قربانیان آن افزوده می‌شود. اکنون این ویروس جان بیش از ۱ میلیون نفر را گرفته است.
1399/07/07
دانشمندان در یکی از جدیدترین روش‌های درمان سرطان از حمله مخفیانه مانند اسب تروا استفاده و سلول‌های سرطانی را بدون استفاده از دارو تخریب کردند.
1399/07/06
طبق گفته‌ی مقام‌های فیسبوک، مهندسان اینستاگرام موفق به برطرف‌کردن یک حفره امنیتی شده‌اند.
1399/07/06
پشتیبانی از حافظه DDR5 کمک فراوانی به APU جدید شرکت AMD برای کنار زدن پردازنده‌های گرافیکی پایین‌رده خواهد کرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/06
مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس خبر داد و گفت: این مصوبه از امروز قابلیت اجرایی دارد.