لیست قیمت‌های شناسه گستر 1399/01/22

تلفن فروشگاه / شرکت: 88838183-88820117-88322503کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RS1100ZB 3,600,000 1 روز پیش  
Voyager 1400g 13,900,000 1 روز پیش  سال
Xenon 1902 35,850,000 1 روز پیش  سال
نوری TYSON TY 2012 5,000,000 1 روز پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 38,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR OS60LWW 4,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 9,000,000 1 روز پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 25,000,000 1 روز پیش  
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM X2290 3,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ACS-001 3,600,000 1 روز پیش  
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 3,600,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 40,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 28,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 20,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 30,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 40,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 20,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 13,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 13,400,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 8,800,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 8,800,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 37,200,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 25,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 134,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 3,600,000 1 روز پیش  
رابین Robin RS1200 1D 3,600,000 1 روز پیش  
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 3,600,000 1 روز پیش  
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z-9000 63,000,000 1 روز پیش  سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 12,900,000 1 روز پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 17,000,000 1 روز پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 28,000,000 1 روز پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 28,000,000 1 روز پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 4,600,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 8,700,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Hubble BC 5000 4,300,000 1 روز پیش  
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 14,900,000 1 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 12,450,000 1 روز پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 29,100,000 1 روز پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250G 10,500,000 1 روز پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 10,500,000 1 روز پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TallySun 5050 17,900,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON PLQ22 63,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 62,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 62,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 58,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 62,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 62,000,000 1 روز پیش  
تالی Tally تالی Tally
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تالی Tally Dascom 5040 75,200,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 41,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 48,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 67,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 31,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP Laserjet P1102 سیاه و سفید 35,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401dn 38,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP P2035 38,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 90,790,000 1 روز پیش  سال
OKPOS Z-1500 90,790,000 1 روز پیش  سال
OKPOS Z-9000 90,790,000 1 روز پیش  سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 98,300,000 1 روز پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Touch POS T9800 57,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 59,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک  Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Imprex D25 107,000,000 1 روز پیش  
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 98,300,000 1 روز پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B20 35,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 18,300,000 1 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 34,700,000 1 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 14,100,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 14,600,000 1 روز پیش  
پوس POS پوس POS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوس POS CID 4L - FD 2,400,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 12,450,000 1 روز پیش  
رزین Resin 2,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sango 2550 42,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 64,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک  Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Minio II D25 103,500,000 1 روز پیش  
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 28,500,000 1 روز پیش  
صدر sadr POS 42,200,000 1 روز پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,800,000 1 روز پیش  
GP-80250VN 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-1000K 83,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 83,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 83,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Posbank 22,800,000 1 روز پیش  
Tyson 3018 12,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 16,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 16,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 24,200,000 1 روز پیش  
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 20,000,000 1 روز پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR POS90 28,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 11,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 9,600,000 1 روز پیش  
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 9,700,000 1 روز پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-L42 20,500,000 1 روز پیش  
بی یانگ BEIYANG U80 13,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 29,100,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 29,100,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 29,100,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 35,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 40,100,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 40,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 15,900,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 26,300,000 1 روز پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P21 23,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-P31 29,000,000 1 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-T20EB 23,650,000 1 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TE202 18,600,000 1 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL200 18,600,000 1 روز پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 21,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 23,650,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 18,600,000 1 روز پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 47,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 108,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita SD 9150 7,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9680 23,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita Silver Plus 45,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ترازو و دستگاه پوز 54mm 33,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رسید مشتری عابربانک 240 متری 335,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 53,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PCD426-P 6,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TYSSO چهار خانه تمام فلزی 6,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
چهارخانه 6,000,000 1 روز پیش  
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita CK-420 6,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آزمایشگاهی 15mm*45mm 125,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 4,950,000 1 روز پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Infant 7,000,000 1 روز پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Pediatric 7,000,000 1 روز پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 18,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Beiyang BTP 3200E‎ 30,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 30,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Delta 8300 14,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
LEDEN LG - 866 18,200,000 1 روز پیش  
Postek C168 35,000,000 1 روز پیش  
Postek Q8-200 26,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC 244 27,000,000 1 روز پیش  
TSC 246 130,400,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC TA210 29,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
TSC TTP 2410M 205,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZM 400 163,000,000 1 روز پیش  
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 33,100,000 1 روز پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 33,100,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 47,900,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 49,900,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 49,950,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 26,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 50,000,000 1 روز پیش  
زبرا zebra GK888 45,500,000 1 روز پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 62,500,000 1 روز پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 50,000,000 1 روز پیش  
زبرا zebra ZM600 203dpi 163,000,000 1 روز پیش  
زبرا zebra ZT220 203dpi 139,000,000 1 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 139,000,000 1 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 181,000,000 1 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 248,500,000 1 روز پیش  سال
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 21,000,000 1 روز پیش  
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 21,000,000 1 روز پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX G500 18,200,000 1 روز پیش  سال
گودکس GODEX RT200i 18,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 37,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 21,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
وین کد WINCODE C343C Desktop 30,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 12,150,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 223,450,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 101,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.
1399/01/13
بینکیو به‌تازگی یک نمایشگر گیمینگ جدید را با نام Zowie XL2746S با امکانات جدید و پیشرفته مجهز به پنل TN معرفی کرده است
1399/01/11
سامسونگ در وبسایت امارات از گوشی اقتصادی سامسونگ گلکسی M11 رونمایی کرده که از دوربین سه گانه و باتری با ظرفیت بالا بهره می برد.
1399/01/09
رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت: قیمت بازار لوازم خانگی بستگی به نرخ ارز دارد و نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
1399/01/05
مینگ چی کو یکی از تحلیلگران نامدار بازار است که به صورت اختصاصی، گام‌های بعدی اپل را پیشبینی می‌کند. او اخیرا گفته یکی از آیفون‌های امسال که احتمالا ۶.۷ اینچی خواهد بود، از تکنولوژی لرزشگیر دست «سنسور شیفت» استفاده می‌کند.
1398/12/29
گوگل امروز اعلام کرده که ارائه نسخه‌های جدید مرورگر کروم و سیستم عامل کروم او اس را به دلیل تغییرات جدیدی که در وضعیت کاری پرسنلش انجام گرفته، موقتا متوقف خواهد کرد.
‌گزیده اخبار روز
1399/01/21
مایکروسافت اخیرا از تصاحب دامنه‌ی corp.com خبر داده است. ردموندی‌ها می‌گویند هدفشان از خرید corp.com این است که این دامنه‌ی خطرناک به‌دست افراد سودجو نیفتد.
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
آی ماینر (iminer) یک شرکت معتبر ثبت شده ایرانی در حوزه اجاره ماینر و استخراج بیت کوین است که برای شما این امکان را فراهم می‎کند تا بدون نیاز به دانش فنی و صرف وقت ، به استخراج بیت کوین و همچنین کسب درآمد از طریق استخراج ارزهای دیجیتال بپردازید.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
کسانی که به کارهای بازرگانی علاقمند هستند و قصد انجام مناقصات و مزایدات را دارند در اولین قدم باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند.کارت بازرگانی در واقع مجوزی است که دارنده آن می تواند در عرصه و واردات و صادرات به تجارت بپردازد...
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/16
مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای افراد در زمینه استفاده از گوشی پیش بیاید در خصوص مشکلات باتری بلک بری است، زیرا در حال حاضر این گوشی ها بسیار پرکاربرد بوده از این رو ما سعی کرده ایم در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت کنیم.
1399/01/15
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مردم در کشورهای مختلف قرنطینه شوند و در خانه بمانند. این کار استفاده از شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.