لیست قیمت‌های شناسه گستر 1399/04/14

تلفن فروشگاه / شرکت: 88838183-88820117-88322503کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Futronic FS88HS 23,000,000 6 ساعت پیش  
سوپریما Suprema سوپریما Suprema
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سوپریما Suprema Biomini Combo 31,500,000 6 ساعت پیش  
سوپریما Suprema BioMini Plus2 20,000,000 6 ساعت پیش  
سوپریما Suprema BioMini Slim 2 21,500,000 6 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta 2200 26,500,000 6 ساعت پیش  
Delta OD7270 17,000,000 6 ساعت پیش  
Winson QuickScan6580 9,400,000 6 ساعت پیش  
نوری TYSON TY 2012 6,000,000 6 ساعت پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS-60CBR 12,500,000 6 ساعت پیش  
اسکار OSCAR OS60LBW 7,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 13,500,000 6 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm 4022 13,500,000 6 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 25,500,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 26,900,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon GFS4470 30,900,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron HD3130 20,350,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 20,350,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lite QW2120 9,000,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 41,300,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,200,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 14,700,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2131 13,750,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 14,700,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 9,000,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 9,000,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 40,900,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 25,200,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 22,700,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan Lite QW2100 9,000,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan QD2130 14,700,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 14,700,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QW2420 17,100,000 6 ساعت پیش  
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 19,400,000 6 ساعت پیش  سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 9,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 17,500,000 6 ساعت پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 25,500,000 6 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MD6200 2D Image 17,500,000 6 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MP8300 28,000,000 6 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 25,500,000 6 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 5,900,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS 1750 3,950,000 6 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBS 6700-2D 17,800,000 6 ساعت پیش  
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 13,500,000 6 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250G 13,500,000 6 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 13,500,000 6 ساعت پیش  سال
هانیول Honeywell Voyager 1452g 68,000,000 6 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON PLQ22 90,500,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR-2 Plus 85,500,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR2-E 85,500,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 99,000,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 99,000,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 85,500,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 43,200,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 35,300,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 62,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ووسیم woosim WSP R240 33,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP P2035 59,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ANYSHOP E2 142,000,000 6 ساعت پیش  
OKPOS Z-1500 119,000,000 6 ساعت پیش  سال
OKPOS Z-9000 119,000,000 6 ساعت پیش  سال
ZOA ZP-100 121,000,000 6 ساعت پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Touch POS T9800 89,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 89,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM TS015 74,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پوزبانک Posbank پوزبانک  Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Imprex D25 116,000,000 6 ساعت پیش  
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 121,000,000 6 ساعت پیش  
پارا PARA پارا PARA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارا PARA NC-407 69,500,000 6 ساعت پیش  
سایان SAYAN سایان SAYAN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سایان SAYAN BANKERS 35,200,000 6 ساعت پیش  
سایان SAYAN SMART 34,200,000 6 ساعت پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 28,500,000 6 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 34,700,000 6 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701FX 27,300,000 6 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 28,300,000 6 ساعت پیش  
پوس POS پوس POS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوس POS CID 4L - FD 4,000,000 6 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 14,300,000 6 ساعت پیش  
Jolimark Bp1000 950,000 6 ساعت پیش  
JoliMark Bp900kII 950,000 6 ساعت پیش  
رزین Resin 3,200,000 6 ساعت پیش  
پوزبانک Posbank پوزبانک  Posbank
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پوزبانک Posbank Minio II D25 116,000,000 6 ساعت پیش  
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 34,000,000 6 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T70 16,000,000 6 ساعت پیش  
Delta T80 17,950,000 6 ساعت پیش  
Jolimark BP-1000K 89,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 87,300,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark DP 550 89,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark TP850-USB LAN 17,500,000 6 ساعت پیش  
SNBC BTP-U60 14,500,000 6 ساعت پیش  
Thermal Printer Delta T90 19,000,000 6 ساعت پیش  
ZEC RP400H-USEP 28,000,000 6 ساعت پیش  
ZEC B200H 12,800,000 6 ساعت پیش  
ZEC W200H 12,100,000 6 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 19,500,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 18,200,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 19,500,000 6 ساعت پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR POS58U 8,500,000 6 ساعت پیش  
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 14,500,000 6 ساعت پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-L42 27,850,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 40,100,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R318 40,400,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 31,600,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP 380 38,850,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-330II Thermal 29,000,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 31,600,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 31,600,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 38,200,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-E300 17,800,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 47,200,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 18,200,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 28,500,000 6 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P21 31,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo LK-P31 37,900,000 6 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL200 24,000,000 6 ساعت پیش  سال
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 25,200,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیوو Sewoo TL200 24,000,000 6 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA TP1000 13,500,000 6 ساعت پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 43,750,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 125,400,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra ZBAND ADULT RED دستبند بزرگسال رنگ قرمز 7,650,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra ZBAND ADULT دستبند بزرگسال رنگ سفید 5,450,000 6 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ترازو و دستگاه پوز 54mm 33,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دستگاه خودپرداز 75mm 61,000 6 ساعت پیش  
رسید مشتری عابربانک 240 متری 430,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
فیش پرینتر 8cm 65,000 6 ساعت پیش  
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 65,000 6 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PCD426-P 12,200,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TYSSO چهار خانه تمام فلزی 8,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
چهارخانه 8,500,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON BC460 12,200,000 6 ساعت پیش  
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita CK-420 8,500,000 6 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آزمایشگاهی 15mm*45mm 260,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رنگی 51*34 TOP LABEL PVC 1,100,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 8,700,000 6 ساعت پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Infant 12,000,000 6 ساعت پیش  سال
زبرا zebra Z-Band Pediatric 12,000,000 6 ساعت پیش  سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 28,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Beiyang BTP 3200E‎ 46,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 4300 39,700,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta 8300 18,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
LEDEN LG - 866 28,500,000 6 ساعت پیش  
Postek C168 49,000,000 6 ساعت پیش  
Postek EM210 32,500,000 6 ساعت پیش  
Postek Q8-200 28,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SNBC BTP-3210E 39,700,000 6 ساعت پیش  
SNBC BTP-3310E 40,650,000 6 ساعت پیش  
SNBC BTP-U100T 30,200,000 6 ساعت پیش  
TSC 244 30,300,000 6 ساعت پیش  
TSC 246 141,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC 246 mporo 141,500,000 6 ساعت پیش  
TSC ME340 141,000,000 6 ساعت پیش  
TSC T225 30,200,000 6 ساعت پیش  
TSC TA200 35,000,000 6 ساعت پیش  
TSC TA210 35,900,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
TSC TE200 29,000,000 6 ساعت پیش  
TSC TTP 2410M 202,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
صنعتی TSC ME240 116,200,000 6 ساعت پیش  
صنعتی TSC TTP 344M Plus 190,000,000 6 ساعت پیش  
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 48,500,000 6 ساعت پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 48,500,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-D220 44,100,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 53,900,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 53,000,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 57,200,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 51,700,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 31,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-275 40,700,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420 69,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
زبرا zebra GC420t 203dpi 69,000,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra GK888 62,000,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 76,000,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 69,000,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra ZT410 203dpi 268,000,000 6 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 360,000,000 6 ساعت پیش  سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CL-S621 89,000,000 6 ساعت پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX RT200i 27,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1000 34,000,000 6 ساعت پیش  
میوا MEVA MBP-1100P 37,500,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 31,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
وین کد WINCODE C343C Desktop 37,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell PC42t 203dpi USB 54,000,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 100,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 100,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده دو کمپانی مخابراتی چینی هواوی و ZTE را به عنوان «تهدید امنیت ملی» شناسایی و دسترسی آنها به میلیاردها دلار کمک هزینه دولتی گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی را قطع کرد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
1399/04/09
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب و غرب کشور توسط همراه اول اعلام کرد که تجهیزات فناوری 5G وارد ایران شده‌اند و تا پایان شهریورماه در ۵ نقطه تهران این خدمات عرضه خواهند شد.
1399/04/07
رک محفظه ای است که معمولا از جنس فلز یا پلاستیک فشرده ساخته میشود. کامپیوتر سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و …
1399/03/31
با رونق گرفتن بازار فروش خودروهای سدان، شرکت کره‌ای هیوندای نیز با عرضه محصولاتی نظیر سوناتا خود را به بازار رقابت رساند. عرضه سوناتا از سال 1985 شروع‌شده و به دلیل استقبال خوب خریداران در سراسر جهان تا به امروز ادامه دارد.
1399/03/31
با نزدیک شدن به رویداد معرفی گلکسی نوت ۲۰ هر روز خبرها و شایعات جدیدی پیرامون آنها منتشر می‌شود و اینبار نوبت به افشای اطلاعات نسخه الترا رسیده است.
1399/03/31
به نظر می‌رسد که برند آنر روی گوشی هوشمندی با نمایشگر بزرگ احتمالا هفت اینچی کار می‌کند.
1399/03/27
پس از مدت‌ها انتظار، قابلیت پرداخت موبایل واتساپ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از امروز کاربران در کشور برزیل می‌توانند توسط این پیام‌رسان پول ارسال کنند و هزینه خریدهای خود از فروشندگان محلی را پرداخت کنند.
1399/03/27
نگرانی همیشگی ناظران بازار خودرو در دو محور مطرح می‌شود. نخست عدم عرضه از سوی خودروسازان و دیگری سیاست قیمت‌گذاری دستوری و یا به عبارتی دیگر سرکوب قیمت‌ها در بازار.
‌گزیده اخبار روز
1399/04/14
معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی گفت: در راستای حفظ سلامتی سربازان با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی مجددا دوره آموزشی سربازی یک ماهه شد.
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
مرکز پزشکی سینا واقع در خیابان شریعتی تهران، شامگاه سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ دچار آتش سوزی و انفجار شد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
1399/04/10
کافئین بیشترین محرک روانشناختی در جهان است و تنها ماده‌ای است که مقدار آن در هیچ کجا اعم از چای، قهوه و نوشیدنی‌های انرژی‌زا تنظیم نمی‌شود.
1399/04/09
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب و غرب کشور توسط همراه اول اعلام کرد که تجهیزات فناوری 5G وارد ایران شده‌اند و تا پایان شهریورماه در ۵ نقطه تهران این خدمات عرضه خواهند شد.
1399/04/08
ما در عصری زندگی میکنیم که سرشار از تقاطعات دیجیتالی میباشد و فراگیر تر شدن Big Data ، پویایی اطلاعات ، اینترنت اشیا و تکنولوژی های وابسته به پردازش های ابری کسب و کار شرکت و کمپانی ها را به راهی جدید و جذاب میکشاند .
1399/04/08
بانک مرکزی اعلام کرده که در خردادماه امسال هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران شده است.
1399/04/08
یک بازطراحی اساسی در گوگل فوتوز صورت گرفته است که به‌زودی با تغییرات قابل‌توجه در طراحی رابط کاربری و بخش‌های دیگر انتشار خواهد یافت.
1399/04/07
رک محفظه ای است که معمولا از جنس فلز یا پلاستیک فشرده ساخته میشود. کامپیوتر سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و …