لیست قیمت‌های ماشینهای اداری ایده پرداز 1397/08/23

تلفن فروشگاه / شرکت: 88140494کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Romans ls-1743 5,500,000 6 ساعت پیش  
Voyager 1400g 8,690,000 6 ساعت پیش  
Xenon 1902 27,750,000 6 ساعت پیش  
نوری TYSON TY 2012 6,950,000 6 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 8,500,000 6 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 17,500,000 6 ساعت پیش  
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 1,600,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 12,900,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 56,300,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 16,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 46,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 12,300,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 12,300,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 3,400,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 9,900,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 28,000,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,500,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 12,300,000 6 ساعت پیش  
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 6 ساعت پیش  
رابین Robin RS1200 1D 1,500,000 6 ساعت پیش  
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,027,000 6 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3190 3,300,000 6 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3190BT 12,000,000 6 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 18,900,000 6 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z6182 1D 12,610,000 6 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-9000 13,690,000 6 ساعت پیش  
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F680BT 9,800,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سینو Cino FUZZYSCAN F780 12,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 5,600,000 6 ساعت پیش  
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 7,000,000 6 ساعت پیش  
میندئو Mindeo 6200 17,000,000 6 ساعت پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 30,700,000 6 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 6 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 5,200,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 8,500,000 6 ساعت پیش  
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 10,000,000 6 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 11,500,000 6 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 35,000,000 6 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 8,500,000 6 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 11,700,000 6 ساعت پیش  
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 37,000,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 21,000,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 21,200,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 11,200,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 14,770,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 32,500,000 6 ساعت پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 15,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ووسیم woosim WSP i450 18,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ووسیم woosim WSP R240 8,700,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,928,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 15,000,000 6 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 16,000,000 6 ساعت پیش  
رزین Resin 850,000 6 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,950,000 6 ساعت پیش  
Jolimark BP-1000K 50,000,000 6 ساعت پیش  
Jolimark BP-900K 52,000,000 6 ساعت پیش  
Jolimark DP 550 49,000,000 6 ساعت پیش  
ProTech AB-88H Thermal 9,200,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030 12,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030pro 12,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Thermal Printer Delta T90 9,000,000 6 ساعت پیش  
Tyson 3018 13,500,000 6 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 14,900,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 15,700,000 6 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 6 ساعت پیش مادیران 3 ماه
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP801 13,290,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP805 11,750,000 6 ساعت پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Pos88V 23,000,000 6 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 3,900,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8220 3,600,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX 8320 3,800,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG U80 15,000,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 19,500,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 16,700,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 24,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 32,500,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 27,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON STP 103 4,200,000 6 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 15,300,000 6 ساعت پیش  
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 4,200,000 6 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 11,000,000 6 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,766,000 6 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 6 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 6,400,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 7,100,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 119,500,000 6 ساعت پیش  
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 110,000 6 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 7,900,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 2,070,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra Z-Band Infant 2,600,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra Z-Band Pediatric 2,650,000 6 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 30,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Beiyang BTP 3200E‎ 7,500,000 6 ساعت پیش  
Delta 4300 9,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta 8300 6,650,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
LEDEN LG - 866 6,750,000 6 ساعت پیش  
Postek C168 26,000,000 6 ساعت پیش  
TSC 244 27,000,000 6 ساعت پیش  
ZM 400 69,500,000 6 ساعت پیش  
Zmin X1 11,500,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 32,500,000 6 ساعت پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 36,000,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 42,500,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 44,500,000 6 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 44,500,000 6 ساعت پیش  
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LabelManager 350 3,564,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LabelPoint 350 5,202,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR 150 QWY 12mm 2,805,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-210D 4,205,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-PC 2 4,815,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 250 ABC 12mm 2,621,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 350 ABC 19mm 5,202,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO RHINO PRO 5000 20,580,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 34,000,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra GK888 38,500,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 69,000,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra ZM600 203dpi 105,000,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra ZM600 300dpi 107,000,000 6 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 39,700,000 6 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 43,400,000 6 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 70,900,000 6 ساعت پیش  
زبرا zebra ZT410 300 dpi 92,700,000 6 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 12,900,000 6 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 31,000,000 6 ساعت پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 31,000,000 6 ساعت پیش  
گودکس GODEX G500 28,000,000 6 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,200,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 27,000,000 6 ساعت پیش  
وین کد WINCODE C343C Desktop 35,000,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 42,000,000 6 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 55,000,000 6 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 120,000,000 6 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/08/22
شاید تکنولوژی OCR دیگر برای کسی تازگی نداشته باشد، اما با اطمینان می‌توان گفت که حداقل برای کاربران ایرانی، بخش زیادی از پتانسیل‌هایش آشکار نشده‌اند.
1397/08/22
در ذیل قیمت انواع یخچال های ساید بای ساید دست دوم با ذکر قیمت و مشخصات جمع آوری شده است
1397/08/22
در این ویدیو تست مقاومت آیفون ۷ دربرابر اسید را می‌بینید؛
1397/08/21
مدیرکل استاندارد استان تهران از ابطال و تعلیق ۵۵۰ پروانه استاندارد، در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در عین حال بیش از ۳۵۰ پروانه استاندارد در همین مدت، صادر شده‌ است.
1397/08/21
اگر به تازگی سری به بازار تلویزیون زده باشید، با انواع و اقسام امکانات و مدل‌های مختلف بر می‌خورید که تشخیص تفاوت این مدل‌ها تنها با استفاده از اطلاعاتی که فروشندگان در اختیار شما قرار می‌دهند، بسیار دشوار است.
1397/08/21
نسخه‌های فارسی تلگرام در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که پس از مهلت داده شده به آن‌ها برای بومی‌سازی کامل، تا امروز اظهارنظر رسمی درباره‌ی ادامه‌ فعالیت‌شان یا ممنوعیت آن‌ نشده است.
1397/08/20
شرکت ایران خودرو با ارسال دعوتنامه به مشتریان، قیمت رسمی و نهایی پژو 207i صندوقدار اتوماتیک را ۱۰۴ میلیون تومان اعلام کرد.
1397/08/20
داشتن خانه‌ای منظم و پاکیزه باعث می‌شود بعد از یک روز کاری و سخت، انسان احساس آرامش کامل کند. البته ایجاد این نظم و پاکیزگی هم سختی‌های خاص خودش را دارد. تمیز کردن فضای خانه، کوچک یا بزرگ، از آن کارهایی است که هم زحمت زیادی می‌برد و هم دست آخر آدم خیلی از نتیجه راضی نیست.
1397/08/20
وجود یک چاقوی خوب در هر آشپزخانه اهمیت بسیاری دارد. ست های چاقوی آشپزخانه دارای چاقو های متنوعی هستند که هرکدام کاربرد خاصی در آشپزخانه دارد. در نتیجه کار با آن ها موجب می شود که لذت آشپزی دوچندان شود.
1397/08/20
Laptopmag برای دومین سالی متوالی، لنوو را بهترین برند لپ‌تاپ در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد. در رده‌ای بالاتر از غول‌های رایانه‌ای جهان مانند Apple ،Dell و ... .
‌گزیده اخبار روز
1397/08/22
شاید تکنولوژی OCR دیگر برای کسی تازگی نداشته باشد، اما با اطمینان می‌توان گفت که حداقل برای کاربران ایرانی، بخش زیادی از پتانسیل‌هایش آشکار نشده‌اند.
1397/08/22
در ذیل قیمت انواع یخچال های ساید بای ساید دست دوم با ذکر قیمت و مشخصات جمع آوری شده است
1397/08/22
در این ویدیو تست مقاومت آیفون ۷ دربرابر اسید را می‌بینید؛
1397/08/22
معاون وزیر ارتباطات گفت: سامانه ثبت گوشی‌های مسافری با اتصال به سامانه نیروی انتظامی راه‌اندازی شد و از این پس هر مسافر، تنها امکان ثبت یک گوشی را خواهد داشت.
1397/08/21
تابحال به این فکر کرده اید که با جعبه های دستمال کاغذی می توانید بسیاری از وسایل کاربردی مورد نیازتان را بسازید؟
1397/08/21
مدیرکل استاندارد استان تهران از ابطال و تعلیق ۵۵۰ پروانه استاندارد، در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در عین حال بیش از ۳۵۰ پروانه استاندارد در همین مدت، صادر شده‌ است.
1397/08/21
اگر به تازگی سری به بازار تلویزیون زده باشید، با انواع و اقسام امکانات و مدل‌های مختلف بر می‌خورید که تشخیص تفاوت این مدل‌ها تنها با استفاده از اطلاعاتی که فروشندگان در اختیار شما قرار می‌دهند، بسیار دشوار است.
1397/08/21
نسخه‌های فارسی تلگرام در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که پس از مهلت داده شده به آن‌ها برای بومی‌سازی کامل، تا امروز اظهارنظر رسمی درباره‌ی ادامه‌ فعالیت‌شان یا ممنوعیت آن‌ نشده است.
1397/08/20
شرکت ایران خودرو با ارسال دعوتنامه به مشتریان، قیمت رسمی و نهایی پژو 207i صندوقدار اتوماتیک را ۱۰۴ میلیون تومان اعلام کرد.
1397/08/20
آیا دوست دارید روی تخت خوابی بخوانید که کاملا از یخ ساخته شده است، بخوابید یا شب را در تختی بگذارنید که در فضای باز و در زیر آسمان پر ستاره قرار دارد؟