لیست قیمت‌های ماشینهای اداری ایده پرداز 1398/04/31

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-41135کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Romans ls-1743 5,500,000 2 ساعت پیش  
Voyager 1400g 8,690,000 2 ساعت پیش  
Xenon 1902 27,750,000 2 ساعت پیش  
نوری TYSON TY 2012 6,950,000 2 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 10,000,000 2 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 20,200,000 2 ساعت پیش  
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 1,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 2 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 32,900,000 2 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 15,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 11,300,000 2 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 3,400,000 2 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 7,980,000 2 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 35,100,000 2 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,700,000 2 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 11,300,000 2 ساعت پیش  
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 2 ساعت پیش  
رابین Robin RS1200 1D 1,500,000 2 ساعت پیش  
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,027,000 2 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3190 10,500,000 2 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3190BT 44,500,000 2 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 63,500,000 2 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z6182 1D 32,500,000 2 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-9000 13,690,000 2 ساعت پیش  
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F680BT 9,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سینو Cino FUZZYSCAN F780 12,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 13,500,000 2 ساعت پیش  
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 7,500,000 2 ساعت پیش  
میندئو Mindeo 6200 15,000,000 2 ساعت پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 30,500,000 2 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 2 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,600,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,400,000 2 ساعت پیش  
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 19,700,000 2 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 12,500,000 2 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 35,000,000 2 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 15,700,000 2 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 12,500,000 2 ساعت پیش  
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 37,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 21,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 21,200,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 31,000,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 38,500,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 56,000,000 2 ساعت پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 38,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ووسیم woosim WSP i450 37,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ووسیم woosim WSP R240 32,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,928,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 15,000,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 13,200,000 2 ساعت پیش  
رزین Resin 1,800,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,950,000 2 ساعت پیش  
Jolimark BP-1000K 50,000,000 2 ساعت پیش  
Jolimark BP-900K 61,000,000 2 ساعت پیش  
Jolimark DP 550 50,000,000 2 ساعت پیش  
ProTech AB-88H Thermal 19,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030 12,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030pro 12,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Thermal Printer Delta T90 9,000,000 2 ساعت پیش  
Tyson 3018 13,500,000 2 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 15,500,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 15,700,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 2 ساعت پیش مادیران 3 ماه
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP801 13,290,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP805 16,400,000 2 ساعت پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Pos88V 17,800,000 2 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 3,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8220 3,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX 8320 3,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 34,000,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 35,100,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 31,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON STP 103 4,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 19,700,000 2 ساعت پیش  
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 4,200,000 2 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 11,000,000 2 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,766,000 2 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 2 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 6,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 7,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo TL200 19,000,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 10,500,000 2 ساعت پیش  
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 110,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 7,900,000 2 ساعت پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 2,070,000 2 ساعت پیش  
زبرا zebra Z-Band Infant 2,600,000 2 ساعت پیش  
زبرا zebra Z-Band Pediatric 2,650,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 27,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Beiyang BTP 3200E‎ 7,500,000 2 ساعت پیش  
Delta 4300 9,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta 8300 6,650,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
LEDEN LG - 866 6,750,000 2 ساعت پیش  
Postek C168 29,500,000 2 ساعت پیش  
TSC 244 19,900,000 2 ساعت پیش  
ZM 400 69,500,000 2 ساعت پیش  
Zmin X1 11,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 32,500,000 2 ساعت پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 36,000,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 36,700,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 46,900,000 2 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 46,900,000 2 ساعت پیش  
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LabelManager 350 3,564,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LabelPoint 350 5,202,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR 150 QWY 12mm 2,805,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-210D 4,205,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-PC 2 4,815,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 250 ABC 12mm 2,621,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 350 ABC 19mm 5,202,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO RHINO PRO 5000 20,580,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 51,000,000 2 ساعت پیش  
زبرا zebra GK888 39,000,000 2 ساعت پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 84,790,000 2 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 2 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 2 ساعت پیش  
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 2 ساعت پیش  
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 2 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 2 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 139,000,000 2 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 190,000,000 2 ساعت پیش  
زبرا zebra ZT410 300 dpi 190,000,000 2 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 41,500,000 2 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 46,000,000 2 ساعت پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 31,000,000 2 ساعت پیش  
گودکس GODEX G500 28,000,000 2 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 26,100,000 2 ساعت پیش  
وین کد WINCODE C343C Desktop 36,000,000 2 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 42,000,000 2 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 55,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 120,000,000 2 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/04/29
نتایج نظرسنجی‌ اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰ درصد مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند.
1398/04/29
یخچال و فریزر مدل « HM34 » از گروه یخچال‌ و فریزرهای ساید بای‌ ساید شرکت معتبر سامسونگ است. مصرف انرژی A+این دستگاه، آن را در گروه دستگاه‌های کم‌مصرف قرار می‌دهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته‌ی عمودی ِساده تکمیل می‌شود.
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.
1398/04/22
شرکت هایسنس برای نخستین بار از تلویزیون های ال سی دی دولایه خود در نمایشگاه CES سال جاری رونمایی کرد.
1398/04/22
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد که قیمت کالاها تا پایان تابستان امسال ثابت باقی بماند.
1398/04/20
یکی از عادت های خوب غذایی بخارپز کردن مواد غذایی است که طرفداران زیادی دارد. بخارپز، آب پز، کبابی کردن از بهترین روش های طبخ غذا هستند که این روزها به خوبی از آن ها استقبال می شود. یک شرکتی به تولید خوراک پز و آرام پز پرداخته که فرآیند پخت و پز را برای کاربران خود راحت کرده است.
1398/04/18
IBM پتنتی برای یک ساعت هوشمند ثبت کرده است که قابلیت تبدیل‌شدن به گوشی‌ هوشمند و همچنین تبلت‌ را دارد.
1398/04/17
خرید یک فلش مموری برای نیازهای شما ضروری است، مهم نیست که به چه منظوری از این ابزار استفاده می کنید، در اینجا میخواهیم نگاهی داشته باشیم به بهترین فلش مموری ها برای ذخیره فایل های شما، که به شما کمک کند تا...
1398/04/17
موزیلا به‌خاطر آزمایش‌های مربوط‌به استفاده از پروتکل DoH در مرورگر فایرفاکس، لقب خراب‌کار اینترنت را از نهادهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی در بریتانیا کسب کرد.
1398/04/11
از اواخر هفته گذشته، اختلالاتی در سیستم GPS پیش آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب‌وکارها منجر شد، به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این اختلال عمدی است.
‌گزیده اخبار روز
1398/04/31
زباله الکتریکی، به دستگاه‌های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌ها و کامپیوترها و… که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند، گفته می‌شود. این وسایل در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده‌کننده خطرناک محیط زیست به‌شمار می‌روند.
1398/04/31
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، گوگل را به‌دلیل نقض قوانین مربوط‌ به حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال در یوتیوب جریمه کرد.
1398/04/29
سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره ادعای خرید و فروش بیت‌کوین توسط صرافی‌ها گفت: هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین کند
1398/04/29
نتایج نظرسنجی‌ اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰ درصد مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند.
1398/04/29
یخچال و فریزر مدل « HM34 » از گروه یخچال‌ و فریزرهای ساید بای‌ ساید شرکت معتبر سامسونگ است. مصرف انرژی A+این دستگاه، آن را در گروه دستگاه‌های کم‌مصرف قرار می‌دهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته‌ی عمودی ِساده تکمیل می‌شود.
1398/04/25
اپراتور اول تلفن همراه کشور برای معرفی و ارائه آخرین محصولات و سرویس‌های مبتنی بر اینترنت پرسرعت، در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) شرکت می‌کند.
1398/04/25
به نظر می‌رسد که گوگل در تلاش است تا یک شبکه اجتماعی جدید تحت عنوان Shoelace را توسعه دهد که به باور آن، قادر است تحولات مثبتی را در زندگی اجتماعی کاربران ایجاد کند.
1398/04/25
بیت کوین در آخرین دور از معاملات، ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داد.
1398/04/23
اگر شما هم یکی از آن میلیون‌ها نفر در جهان هستید که از راه دور کار خود را انجام می‌دهند، سرعت اینترنت یکی از مهمترین نکاتی است که با آن درگیر خواهید بود. اما آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده‌اید که سرعت اینترنت در کشور ما در مقایسه با معیار جهانی چگونه است؟
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.