لیست قیمت‌های ماشینهای اداری ایده پرداز 1400/07/28

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-41135کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Romans ls-1743 5,500,000 1 ساعت پیش  
Voyager 1400g 8,690,000 1 ساعت پیش  
نوری TYSON TY 2012 6,950,000 1 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 10,000,000 1 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 35,000,000 1 ساعت پیش  
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 1,600,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 1 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 32,900,000 1 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 15,200,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,100,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 20,800,000 1 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 11,500,000 1 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 12,900,000 1 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 54,300,000 1 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 36,900,000 1 ساعت پیش  
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 1 ساعت پیش  
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 1 ساعت پیش  
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,027,000 1 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3190BT 44,500,000 1 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 63,500,000 1 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z6182 1D 32,500,000 1 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-9000 13,690,000 1 ساعت پیش  
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F680BT 9,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سینو Cino FUZZYSCAN F780 12,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 24,000,000 1 ساعت پیش  
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 15,500,000 1 ساعت پیش  
میندئو Mindeo 6200 29,000,000 1 ساعت پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 29,000,000 1 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MD6100 12,000,000 1 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 1 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 11,000,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,400,000 1 ساعت پیش  
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 19,700,000 1 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Solaris 7980G 2D 58,000,000 1 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 12,500,000 1 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 71,000,000 1 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 17,000,000 1 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 17,000,000 1 ساعت پیش  
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 37,000,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 21,000,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 21,200,000 1 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 56,000,000 1 ساعت پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 60,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ووسیم woosim WSP R240 32,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,928,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 15,000,000 1 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 13,200,000 1 ساعت پیش  
رزین Resin 1,800,000 1 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 28,000,000 1 ساعت پیش  
Jolimark BP-1000K 155,000,000 1 ساعت پیش  
Jolimark BP-900K 126,900,000 1 ساعت پیش  
Jolimark DP 550 155,000,000 1 ساعت پیش  
ProTech AB-88H Thermal 19,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030 12,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030pro 12,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Thermal Printer Delta T90 31,000,000 1 ساعت پیش  
Tyson 3018 13,500,000 1 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,800,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 28,700,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 1 ساعت پیش مادیران 3 ماه
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP801 13,290,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP805 16,400,000 1 ساعت پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Pos88V 17,800,000 1 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 3,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8220 3,600,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX 8320 3,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 1 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 قابل حمل 38,500,000 1 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 34,000,000 1 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 53,700,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 63,000,000 1 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 31,700,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON STP 103 4,200,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 47,100,000 1 ساعت پیش  
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 4,200,000 1 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 11,000,000 1 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,766,000 1 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 1 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 6,400,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 7,100,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo TL200 19,000,000 1 ساعت پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 62,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 188,500,000 1 ساعت پیش  
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 110,000 1 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 7,900,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 2,070,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra Z-Band Infant 2,600,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra Z-Band Pediatric 2,650,000 1 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 27,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
LEDEN LG - 866 6,750,000 1 ساعت پیش  
Postek C168 6,700,000 1 ساعت پیش  
TSC 244 43,800,000 1 ساعت پیش  
TSC TA200 51,300,000 1 ساعت پیش  
TSC TA210 51,300,000 1 ساعت پیش  
TSC TE200 43,800,000 1 ساعت پیش  
TSC TE200 43,800,000 1 ساعت پیش  
ZM 400 69,500,000 1 ساعت پیش  
Zmin X1 11,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 32,500,000 1 ساعت پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 36,000,000 1 ساعت پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-3200E‎ 7,500,000 1 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 73,200,000 1 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 93,800,000 1 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 73,200,000 1 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 31,000,000 1 ساعت پیش  
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LabelManager 350 3,564,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LabelPoint 350 5,202,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR 150 QWY 12mm 2,805,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-210D 4,205,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-PC 2 4,815,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 250 ABC 12mm 2,621,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 350 ABC 19mm 5,202,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO RHINO PRO 5000 20,580,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 51,000,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra GK888 58,500,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 84,790,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra ZT230 203dpi 250,000,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra ZT410 203dpi 330,000,000 1 ساعت پیش  
زبرا zebra ZT410 300 dpi 560,000,000 1 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 41,500,000 1 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 46,000,000 1 ساعت پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 230,000,000 1 ساعت پیش  
گودکس GODEX G500 52,000,000 1 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,200,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 26,100,000 1 ساعت پیش  
وین کد WINCODE C343C Desktop 36,000,000 1 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 42,000,000 1 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 55,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 120,000,000 1 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/07/27
پس از حدود سه سال، سرانجام PS5 موفق شد اولین کنسولی باشد که فروش آن در ایالات متحده آمریکا از نینتندو سوئیچ بیشتر است.
1400/07/24
جک دورسی به‌تازگی اعلام کرده که شرکت اسکوئر هم ممکن است به قطار استخراج بیت کوین بپیوندد و برای این منظور سیستمی ویژه بسازد.
1400/07/24
ایلان ماسک اخیرا در توییتی اعلام کرده که سرویس استارلینک شرکت اسپیس ایکس می‌تواند اینترنتی پرسرعت و با تاخیر پایین را در اختیار مسافران هواپیماها قرار دهد.
1400/07/21
لوکا دی مئو مدیرعامل رنو اخیرا نسبت به افزایش هزینه‌های خودروسازان اخطار داده و گفته این امر روز به روز در حال گرفتن شتاب بیشتری است.
1400/07/21
به گفته یکی از تحلیلگران، اپل به‌طور قطعی از نمایشگر مینی ال‌ای‌دی مشابه نمونه به‌کاررفته در آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی در مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ استفاده خواهد کرد.
1400/07/21
در روزهای گذشته و با وجود رکود و نبود مشتری ، بر قیمت برخی از تلویزیون‌ها در بازار ایران افزوده شده به طوری که گران‌ترین محصول این بازار 220 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
1400/07/20
گزارش ها از بازار خودرو نشان می دهد که قیمت دناپلاس تیپ دو دنده ای به ۳۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
1400/07/18
یک خریدار در لهستان سپتامبر سال گذشته میلادی یک کارت گرافیک RTX 3080 سفارش می‌دهد اما بنابر دلایل مختلفی این محصول به آن تحویل داده نمی‌شود.
1400/07/18
گوشی‌های سری آیفون ۱۳ با دوربین‌های بهبودیافته نسبت به نسل قبلی وارد بازار شده‌اند و بررسی‌های DxOMark هم چنین موضوعی را تایید می‌کنند.
1400/07/14
ایسر یک مدل لپ‌تاپ به‌ نام Aspire Vero معرفی کرده که در ساخت آن از پلاستیک بازیافتی استفاده شده است و ویندوز ۱۱ را اجرا می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1400/07/28
کارخانه تولیدی اخوان یکی از کارخانه های نام آشنا در کشور است که با سابقه درخشان خود چند سال پیاپی در زمینه تولید انواع سینک های ظرفشویی، روشویی، اجاق گاز و انواع هودهای آشپزخانه فعالیت می کند.
1400/07/27
طبق اخبار منتشرشده، گوشی سخت‌ جان Ulefone Armor 14 به تراشه‌ی هلیو جی ۳۵ مدیاتک به‌ همراه ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ ذخیره‌سازی مجهز شده است.
1400/07/27
اپل بعد از رویداد معرفی نسل جدید مک بوک پرو،‌ تراشه‌های M1‌ پرو M1 مکس و نسل سوم ایرپاد، از عرضه پارچه مخصوص تمیز کردن محصولات خود با قیمت ۱۹ دلار خبر داد.
1400/07/27
اپل پارسال با عرضه آیفون ۱۲ از شارژر ۱۲۹ دلاری MagSafe Duo رونمایی کرد که می‌تواند به‌طور همزمان آیفون و اپل واچ را شارژ کند. ولی ظاهرا این شارژر قادر به شارژ سریع جدیدترین نسل ساعت هوشمند اپل نیست.
1400/07/27
هر فصلی از سال ملزومات خاص خود را می‌طلبد و لباس زمستانی طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ملزومات فصل سرما است. خرید لباس زمستانی همواره یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی است که افراد با پایان فصل گرما و شروع دوره جدیدی از سال به استقبال آن می‌روند.
1400/07/27
در سال ۲۰۰۸ مایکروسافت به بیل گیتس گفت از ارسال ایمیل‌ «نامناسب» به یکی از کارمند زن دست بردارد؛ اما ماجرا از چه قرار بود؟
1400/07/25
بر اساس نظریه‌ای به نام مجموعه‌ی سببی ممکن است جهان هیچ آغازی نداشته باشد و بیگ‌بنگ تنها یکی از مراحل تکامل جهان باشد.
1400/07/25
در سال ۲۰۱۵ میلادی گروه جدیدی از داروها معرفی شد که می‌توانستند تاثیر بسیار زیادی روی پروسه افزایش سن و کاهش سرعت آن بگذارند.
1400/07/24
قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمزارز جهان روز شنبه با خوش‌بینی به چراغ سبز سازمان بورس و ارواق بهادار آمریکا به اولین بورس تجارت رمزارز این کشور، به روند رشد چند روز اخیر خود ادامه داد.
1400/07/24
به‌تازگی تحقیقاتی انجام شده است که ثابت می‌کند آمازون کالاهای برند خود را در جایگاهی بالاتر از محصولات دیگر شرکت‌ها قرار می‌‌دهد.