لیست قیمت‌های ماشینهای اداری ایده پرداز 1400/01/31

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-41135کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Romans ls-1743 5,500,000 11 ثانیه پیش  
Voyager 1400g 8,690,000 11 ثانیه پیش  
نوری TYSON TY 2012 6,950,000 11 ثانیه پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 10,000,000 11 ثانیه پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 35,000,000 11 ثانیه پیش  
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 1,600,000 11 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 11 ثانیه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 32,900,000 11 ثانیه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 15,200,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,100,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 20,800,000 11 ثانیه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 11,500,000 11 ثانیه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 12,900,000 11 ثانیه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 54,300,000 11 ثانیه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 36,900,000 11 ثانیه پیش  
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 11 ثانیه پیش  
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 11 ثانیه پیش  
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,027,000 11 ثانیه پیش  
زبکس Zebex Z-3190BT 44,500,000 11 ثانیه پیش  
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 63,500,000 11 ثانیه پیش  
زبکس Zebex Z6182 1D 32,500,000 11 ثانیه پیش  
زبکس Zebex Z-9000 13,690,000 11 ثانیه پیش  
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F680BT 9,800,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
سینو Cino FUZZYSCAN F780 12,500,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 24,000,000 11 ثانیه پیش  
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 15,500,000 11 ثانیه پیش  
میندئو Mindeo 6200 29,000,000 11 ثانیه پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 29,000,000 11 ثانیه پیش  
میندئو Mindeo MD6100 12,000,000 11 ثانیه پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 11 ثانیه پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 11,000,000 11 ثانیه پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,400,000 11 ثانیه پیش  
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 19,700,000 11 ثانیه پیش  
هانیول Honeywell Solaris 7980G 2D 58,000,000 11 ثانیه پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 12,500,000 11 ثانیه پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 71,000,000 11 ثانیه پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 17,000,000 11 ثانیه پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 17,000,000 11 ثانیه پیش  
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 37,000,000 11 ثانیه پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 21,200,000 11 ثانیه پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 56,000,000 11 ثانیه پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 60,000,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
ووسیم woosim WSP R240 32,000,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,928,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 15,000,000 11 ثانیه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 13,200,000 11 ثانیه پیش  
رزین Resin 1,800,000 11 ثانیه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Jolimark BP-1000K 155,000,000 11 ثانیه پیش  
Jolimark BP-900K 126,900,000 11 ثانیه پیش  
Jolimark DP 550 155,000,000 11 ثانیه پیش  
ProTech AB-88H Thermal 19,000,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030 12,000,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030pro 12,000,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
Tyson 3018 13,500,000 11 ثانیه پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,800,000 12 ثانیه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 28,700,000 11 ثانیه پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 11 ثانیه پیش مادیران 3 ماه
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP801 13,290,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP805 16,400,000 11 ثانیه پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Pos88V 17,800,000 11 ثانیه پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 3,900,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8220 3,600,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX 8320 3,800,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 11 ثانیه پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 قابل حمل 38,500,000 11 ثانیه پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 34,000,000 11 ثانیه پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 53,700,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 31,700,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON STP 103 4,200,000 11 ثانیه پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 47,100,000 11 ثانیه پیش  
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 4,200,000 11 ثانیه پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 11,000,000 11 ثانیه پیش  
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,766,000 11 ثانیه پیش  
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 11 ثانیه پیش  
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 6,400,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 7,100,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo TL200 19,000,000 11 ثانیه پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 62,000,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 188,500,000 11 ثانیه پیش  
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 110,000 11 ثانیه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 7,900,000 11 ثانیه پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 2,070,000 11 ثانیه پیش  
زبرا zebra Z-Band Infant 2,600,000 11 ثانیه پیش  
زبرا zebra Z-Band Pediatric 2,650,000 11 ثانیه پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 27,000,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
LEDEN LG - 866 6,750,000 11 ثانیه پیش  
Postek C168 6,700,000 11 ثانیه پیش  
TSC 244 43,800,000 11 ثانیه پیش  
TSC TA200 51,300,000 11 ثانیه پیش  
TSC TA210 51,300,000 11 ثانیه پیش  
TSC TE200 43,800,000 11 ثانیه پیش  
TSC TE200 43,800,000 11 ثانیه پیش  
ZM 400 69,500,000 11 ثانیه پیش  
Zmin X1 11,500,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 32,500,000 11 ثانیه پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 36,000,000 11 ثانیه پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-3200E‎ 7,500,000 11 ثانیه پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 73,200,000 11 ثانیه پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 93,800,000 11 ثانیه پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 73,200,000 11 ثانیه پیش  
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LabelManager 350 3,564,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LabelPoint 350 5,202,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR 150 QWY 12mm 2,805,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-210D 4,205,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-PC 2 4,815,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 250 ABC 12mm 2,621,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 350 ABC 19mm 5,202,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO RHINO PRO 5000 20,580,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 51,000,000 11 ثانیه پیش  
زبرا zebra GK888 58,500,000 11 ثانیه پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 84,790,000 11 ثانیه پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 11 ثانیه پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 11 ثانیه پیش  
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 11 ثانیه پیش  
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 11 ثانیه پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 11 ثانیه پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 250,000,000 11 ثانیه پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 330,000,000 11 ثانیه پیش  
زبرا zebra ZT410 300 dpi 560,000,000 11 ثانیه پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 41,500,000 11 ثانیه پیش  
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 46,000,000 11 ثانیه پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 230,000,000 11 ثانیه پیش  
گودکس GODEX G500 52,000,000 11 ثانیه پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,200,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 26,100,000 11 ثانیه پیش  
وین کد WINCODE C343C Desktop 36,000,000 11 ثانیه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 42,000,000 11 ثانیه پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 55,000,000 11 ثانیه پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 120,000,000 11 ثانیه پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/21
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و ...
1400/01/21
اواخر ۲۰۲۰ بود که اپل از چهار گوشی سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد و حالا طبق جدیدترین گزارش Counterpoint Research، نسخه استاندارد این خانواده به پرفروش‌ترین گوشی جهان در ژانویه ۲۰۲۱ تبدیل شده است.
1400/01/21
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
1400/01/18
سیگنال در حال آزمایش سیستم جدید پرداخت ارز دیجیتال به نام «Signal Payments» است که بر بستر پلتفرم «MobileCoin» اجرا می‌شود.
1400/01/16
با گسترش گوشی های هوشمند و تبلت ها، پاوربانک ها (شارژرهای قابل حمل) طرفداران بسیاری پیدا کرده اند. پاوربانک دستگاه مناسبی برای شارژ کردن گوشی های هوشمند و تبلت ها در زمان هایی که دسترسی به پریز برق و شارژر ندارید و یا به مسافرت رفته اید، هستند.
1400/01/16
شایعاتی که پیش‌تر درباره پایان کار بخش موبایل ال‌جی منتشر شده بود درست از آب درآمد و زیان‌دهی متوالی کسب و کار تلفن‌های هوشمند این شرکت بالاخره مشکل‌ساز شد...
1400/01/15
در سال ۲۰۱۴ از اوبر به خاطر تبعیض قائل شدن علیه افراد نابینا و سگ‌های راهنمای این افراد شکایت شد و این شرکت در نهایت دو سال بعد پذیرفت که جریمه‌ای ۲.۶ میلیون دلاری را بابت این پرونده پرداخت کند...
1400/01/11
تراشه‌های ARM در محصولات مختلفی از گوشی‌های هوشمند گرفته تا لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی برخی سرورهای ابری هم به چنین چیپ‌هایی مجهز شده‌اند.
1400/01/11
در میان لیست کنسول های بازی پرطرفدار در بازار، 10 محصول را باید جزو گران‌ترین موارد به شمار آورد.
‌گزیده اخبار روز
1400/01/31
گفته می‌شود سامسونگ گلکسی فلیپ ۳ در هشت رنگ خاکستری، سفید، آبی پررنگ، صورتی، بنفش، سبز، مشکی و بژ عرضه خواهد شد.
1400/01/29
معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی کرونا با بیان اینکه فعلا از وضعیت قرمز خارج نخواهیم شد، گفت: حدود ۲۱ هزار نفر هم افرادی بودند که مثبت بودند و سفر رفتند و نقض قرنطینه کردند.
1400/01/29
هلیکوپتر «نبوغ» ناسا قرار بود ۲۵ فروردین در آسمان مریخ به پرواز در بیاید، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا ناسا رسما اعلام کرده که آزمایش پرواز نبوغ را ۳۰ فروردین انجام می‌دهد.
1400/01/29
با سقوط قیمت بیت کوین به ۵۲ هزار دلار، معادل ۹٫۲ میلیارد دلار رمزارز در خرید استقراضی در یک ساعت لیکوید شد.
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/28
ریگ استخراج اسیک اتر جدیدی در راه است؛ آیا اما عرضه‌‌ی آن مشکل کمبود کارت‌ گرافیک انویدیا را حل خواهد کرد؟
1400/01/28
قیمت دوج‌کوین دیروز با یک جهش تقریبا ۲۰۰ درصدی تا حوالی ۴۵ سنت بالا رفت، بنابراین میزان رشد این رمزارز از ابتدای سال ۲۰۲۱ از ۶۰۰۰ درصد بیشتر شده است.
1400/01/25
کمپانی گوگل در تاریخ 15 ژوئن 2021 اقدام به حذف برنامه Play Movie از تلویزیون هوشمند ال جی، سامسونگ و Vizio و همچنین دستگاه های Roku خواهد کرد و خرید فیلم در این تلویزیون ها و دستگاه ها به برنامه YouTube منتقل می شود.
1400/01/25
فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعی‌های متعدد برق‌ این شهر باشیم.
1400/01/25
در شرایطی که صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت خودروسازان خارجی، به خصوص فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران شده است، کارشناسان در این زمینه، نظرات مختلفی دارند.