لیست قیمت‌های ماشینهای اداری ایده پرداز 1399/01/20

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-41135کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Romans ls-1743 5,500,000 13 ساعت پیش  
Voyager 1400g 8,690,000 13 ساعت پیش  
Xenon 1902 27,750,000 13 ساعت پیش  
نوری TYSON TY 2012 6,950,000 13 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 10,000,000 13 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 20,200,000 13 ساعت پیش  
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 1,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 13 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 32,900,000 13 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 15,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,100,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 11,300,000 13 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 3,400,000 13 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 7,730,000 13 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 35,100,000 13 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,700,000 13 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 11,300,000 13 ساعت پیش  
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 13 ساعت پیش  
رابین Robin RS1200 1D 1,500,000 13 ساعت پیش  
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,027,000 13 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3190 10,500,000 13 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3190BT 44,500,000 13 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 63,500,000 13 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z6182 1D 32,500,000 13 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-9000 13,690,000 13 ساعت پیش  
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F680BT 9,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سینو Cino FUZZYSCAN F780 12,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 13,500,000 13 ساعت پیش  
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 7,500,000 13 ساعت پیش  
میندئو Mindeo 6200 15,000,000 13 ساعت پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 30,500,000 13 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MD6100 12,000,000 13 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 13 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 3,600,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,400,000 13 ساعت پیش  
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 19,700,000 13 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 12,500,000 13 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 35,000,000 13 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 15,700,000 13 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 12,500,000 13 ساعت پیش  
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 37,000,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 21,000,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 21,200,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 38,500,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 56,000,000 13 ساعت پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 37,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ووسیم woosim WSP R240 32,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,928,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 15,000,000 13 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 13,200,000 13 ساعت پیش  
رزین Resin 1,800,000 13 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,950,000 13 ساعت پیش  
Jolimark BP-1000K 50,000,000 13 ساعت پیش  
Jolimark BP-900K 61,000,000 13 ساعت پیش  
Jolimark DP 550 50,000,000 13 ساعت پیش  
ProTech AB-88H Thermal 19,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030 12,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030pro 12,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Thermal Printer Delta T90 9,000,000 13 ساعت پیش  
Tyson 3018 13,500,000 13 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 15,500,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 15,700,000 13 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 13 ساعت پیش مادیران 3 ماه
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP801 13,290,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP805 16,400,000 13 ساعت پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Pos88V 17,800,000 13 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 3,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8220 3,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX 8320 3,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 34,000,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 40,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 35,100,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 31,700,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON STP 103 4,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 21,000,000 13 ساعت پیش  
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 4,200,000 13 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 11,000,000 13 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,766,000 13 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 13 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 6,400,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 7,100,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo TL200 19,000,000 13 ساعت پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 38,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 10,500,000 13 ساعت پیش  
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 110,000 13 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 7,900,000 13 ساعت پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 2,070,000 13 ساعت پیش  
زبرا zebra Z-Band Infant 2,600,000 13 ساعت پیش  
زبرا zebra Z-Band Pediatric 2,650,000 13 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 27,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Beiyang BTP 3200E‎ 7,500,000 13 ساعت پیش  
Delta 4300 9,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Delta 8300 6,650,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
LEDEN LG - 866 6,750,000 13 ساعت پیش  
Postek C168 29,500,000 13 ساعت پیش  
TSC 244 19,900,000 13 ساعت پیش  
ZM 400 69,500,000 13 ساعت پیش  
Zmin X1 11,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 32,500,000 13 ساعت پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 36,000,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 36,700,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 46,900,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 46,900,000 13 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 31,000,000 13 ساعت پیش  
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LabelManager 350 3,564,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LabelPoint 350 5,202,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR 150 QWY 12mm 2,805,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-210D 4,205,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-PC 2 4,815,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 250 ABC 12mm 2,621,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 350 ABC 19mm 5,202,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO RHINO PRO 5000 20,580,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 51,000,000 13 ساعت پیش  
زبرا zebra GK888 39,000,000 13 ساعت پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 84,790,000 13 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 13 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 13 ساعت پیش  
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 13 ساعت پیش  
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 13 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 13 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 139,000,000 13 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 190,000,000 13 ساعت پیش  
زبرا zebra ZT410 300 dpi 190,000,000 13 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 41,500,000 13 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 46,000,000 13 ساعت پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 31,000,000 13 ساعت پیش  
گودکس GODEX G500 28,000,000 13 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 26,100,000 13 ساعت پیش  
وین کد WINCODE C343C Desktop 36,000,000 13 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 42,000,000 13 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 55,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 120,000,000 13 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.
1399/01/13
بینکیو به‌تازگی یک نمایشگر گیمینگ جدید را با نام Zowie XL2746S با امکانات جدید و پیشرفته مجهز به پنل TN معرفی کرده است
1399/01/11
سامسونگ در وبسایت امارات از گوشی اقتصادی سامسونگ گلکسی M11 رونمایی کرده که از دوربین سه گانه و باتری با ظرفیت بالا بهره می برد.
1399/01/09
رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت: قیمت بازار لوازم خانگی بستگی به نرخ ارز دارد و نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
1399/01/05
مینگ چی کو یکی از تحلیلگران نامدار بازار است که به صورت اختصاصی، گام‌های بعدی اپل را پیشبینی می‌کند. او اخیرا گفته یکی از آیفون‌های امسال که احتمالا ۶.۷ اینچی خواهد بود، از تکنولوژی لرزشگیر دست «سنسور شیفت» استفاده می‌کند.
1398/12/29
گوگل امروز اعلام کرده که ارائه نسخه‌های جدید مرورگر کروم و سیستم عامل کروم او اس را به دلیل تغییرات جدیدی که در وضعیت کاری پرسنلش انجام گرفته، موقتا متوقف خواهد کرد.
1398/12/19
آسیب‌پذیری جدیدی در پردازنده‌های AMD کشف شده است که ظاهرا تمامی محصولات ساخته‌شده از ۹ سال پیش تاکنون را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
1398/12/06
5 ویدئو پروژکتور خانگی برتر سال 2019 در بازار ایران
‌گزیده اخبار روز
1399/01/19
آی ماینر (iminer) یک شرکت معتبر ثبت شده ایرانی در حوزه اجاره ماینر و استخراج بیت کوین است که برای شما این امکان را فراهم می‎کند تا بدون نیاز به دانش فنی و صرف وقت ، به استخراج بیت کوین و همچنین کسب درآمد از طریق استخراج ارزهای دیجیتال بپردازید.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
کسانی که به کارهای بازرگانی علاقمند هستند و قصد انجام مناقصات و مزایدات را دارند در اولین قدم باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند.کارت بازرگانی در واقع مجوزی است که دارنده آن می تواند در عرصه و واردات و صادرات به تجارت بپردازد...
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/16
مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای افراد در زمینه استفاده از گوشی پیش بیاید در خصوص مشکلات باتری بلک بری است، زیرا در حال حاضر این گوشی ها بسیار پرکاربرد بوده از این رو ما سعی کرده ایم در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت کنیم.
1399/01/15
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مردم در کشورهای مختلف قرنطینه شوند و در خانه بمانند. این کار استفاده از شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.
1399/01/13
بینکیو به‌تازگی یک نمایشگر گیمینگ جدید را با نام Zowie XL2746S با امکانات جدید و پیشرفته مجهز به پنل TN معرفی کرده است
1399/01/12
مایکروسافت با افزایش بی‌سابقه‌ی ترافیک در سرویس‌های ابری مواجه است و برای رفع نیاز کاربران، در پی اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای جدیدی است.
1399/01/11
سامسونگ در وبسایت امارات از گوشی اقتصادی سامسونگ گلکسی M11 رونمایی کرده که از دوربین سه گانه و باتری با ظرفیت بالا بهره می برد.