لیست قیمت‌های ماشینهای اداری ایده پرداز 1399/11/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-41135کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Romans ls-1743 5,500,000 17 ساعت پیش  
Voyager 1400g 8,690,000 17 ساعت پیش  
نوری TYSON TY 2012 6,950,000 17 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 10,000,000 17 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 35,000,000 17 ساعت پیش  
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 1,600,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 17 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 32,900,000 17 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 15,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,100,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 20,800,000 17 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 11,500,000 17 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 12,900,000 17 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 54,300,000 17 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 36,900,000 17 ساعت پیش  
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 17 ساعت پیش  
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 17 ساعت پیش  
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,027,000 17 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3190BT 44,500,000 17 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 63,500,000 17 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z6182 1D 32,500,000 17 ساعت پیش  
زبکس Zebex Z-9000 13,690,000 17 ساعت پیش  
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F680BT 9,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سینو Cino FUZZYSCAN F780 12,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 24,000,000 17 ساعت پیش  
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 15,500,000 17 ساعت پیش  
میندئو Mindeo 6200 29,000,000 17 ساعت پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 29,000,000 17 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MD6100 12,000,000 17 ساعت پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 17 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 11,000,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,400,000 17 ساعت پیش  
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 19,700,000 17 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Solaris 7980G 2D 58,000,000 17 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 12,500,000 17 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 71,000,000 17 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 17,000,000 17 ساعت پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 17,000,000 17 ساعت پیش  
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 37,000,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 21,000,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 21,200,000 17 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 38,500,000 17 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 56,000,000 17 ساعت پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 60,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ووسیم woosim WSP R240 32,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,928,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 15,000,000 17 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 13,200,000 17 ساعت پیش  
رزین Resin 1,800,000 17 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Jolimark BP-1000K 155,000,000 17 ساعت پیش  
Jolimark BP-900K 126,900,000 17 ساعت پیش  
Jolimark DP 550 155,000,000 17 ساعت پیش  
ProTech AB-88H Thermal 19,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030 12,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030pro 12,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Tyson 3018 13,500,000 17 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,800,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 28,700,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 17 ساعت پیش مادیران 3 ماه
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP801 13,290,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP805 16,400,000 17 ساعت پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Pos88V 17,800,000 17 ساعت پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 3,900,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8220 3,600,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX 8320 3,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 17 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 34,000,000 17 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 53,700,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 31,700,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON STP 103 4,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 47,100,000 17 ساعت پیش  
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 4,200,000 17 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 11,000,000 17 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,766,000 17 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 17 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 6,400,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 7,100,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo TL200 19,000,000 17 ساعت پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 38,600,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 105,000,000 17 ساعت پیش  
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 110,000 17 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 7,900,000 17 ساعت پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 2,070,000 17 ساعت پیش  
زبرا zebra Z-Band Infant 2,600,000 17 ساعت پیش  
زبرا zebra Z-Band Pediatric 2,650,000 17 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 27,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
Beiyang BTP 3200E‎ 7,500,000 17 ساعت پیش  
LEDEN LG - 866 6,750,000 17 ساعت پیش  
Postek C168 6,700,000 17 ساعت پیش  
TSC 244 43,800,000 17 ساعت پیش  
TSC TA200 51,300,000 17 ساعت پیش  
TSC TA210 51,300,000 17 ساعت پیش  
TSC TE200 43,800,000 17 ساعت پیش  
TSC TE200 43,800,000 17 ساعت پیش  
ZM 400 69,500,000 17 ساعت پیش  
Zmin X1 11,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 32,500,000 17 ساعت پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 36,000,000 17 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 73,200,000 17 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 93,800,000 17 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 73,200,000 17 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 31,000,000 17 ساعت پیش  
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LabelManager 350 3,564,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LabelPoint 350 5,202,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR 150 QWY 12mm 2,805,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-210D 4,205,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-PC 2 4,815,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 250 ABC 12mm 2,621,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 350 ABC 19mm 5,202,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO RHINO PRO 5000 20,580,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 51,000,000 17 ساعت پیش  
زبرا zebra GK888 58,500,000 17 ساعت پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 84,790,000 17 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 17 ساعت پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 17 ساعت پیش  
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 17 ساعت پیش  
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 17 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 17 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 250,000,000 17 ساعت پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 330,000,000 17 ساعت پیش  
زبرا zebra ZT410 300 dpi 560,000,000 17 ساعت پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 41,500,000 17 ساعت پیش  
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 46,000,000 17 ساعت پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 230,000,000 17 ساعت پیش  
گودکس GODEX G500 52,000,000 17 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 26,100,000 17 ساعت پیش  
وین کد WINCODE C343C Desktop 36,000,000 17 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 42,000,000 17 ساعت پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 55,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 120,000,000 17 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/10/24
ریزر در نمایشگاه CES 2021 از نمونه اولیه ماسک N95 با طراحی منحصر به فرد رونمایی کرد که از طراحی شفاف برخوردار بوده و به سیستم تهویه هوا و میکروفون مجهز شده است.
1399/10/20
انتخاب یک موس گیمینگ مناسب از دغدغه های کاربران حرفه ای و علاقه مند به گیم است. گیمرها به قطعات کامپیوتر پیشرفته، یک مانیتور صفحه عریض خوب و کیبورد و همینطور موس گیمینگ خوب نیاز دارند. ممکن است برخی از کاربران فکر کنند که نیازی به موس گیمینگ ندارند چرا که تمام موس ها با دو دکمه و یک چرخ اسکرول می توانند از عهده ی انجام بازی ها بربیایند...
1399/10/20
هوش مصنوعی گوگل به نام MuZero می‌تواند بازی‌های دارای پایان باز و قانون محور را انجام بدهد. این اولین‌بار است که یک هوش مصنوعی توانایی اجرای دو نوع بازی‌ متفاوت دارد.
1399/10/15
مدت‌هاست خبرهای غیر رسمی مختلفی در مورد پرچمداران گلکسیS21 سامسونگ منتشر می‌شود؛‌ اما اکنون کره‌ای‌ها رسما اعلام کرده‌اند که قصد دارند روز پنجشنبه 25 دی‌ماه گوشی‌های هوشمند جدید این سری را رونمایی کنند.
1399/10/14
ال‌جی دیسپلی که در سال‌های گذشته سعی کرده است تلویزیون‌ نامرئی نامرئی تولید کند، در CES ۲۰۲۱ مدل مفهومی آن را به نمایش خواهد گذاشت.
1399/10/14
از چندین ماه پیش شرکت‌ها شروع به انتشار بروزرسانی اندروید ۱۱ برای محصولات خود کرده‌اند. حالا گوشی‌های وان پلاس که این سیستم عامل را دریافت می‌کنند، مشخص شده‌اند.
1399/10/13
در این مقاله ما قصد داریم شما را با دو مدل از کیس های حرفه ای و گیمینگ کمپانی کولرمستر آشنا کنیم، این کیس ها دارای امکانات و قابلیت های متنوعی هستند که به شما این امکان را می دهند تا به راحتی کامپیوتر خود را ارتقاء دهید و قطعات سیستم خود را بدون مشکلی اسمبل کنید.
1399/10/13
چند روز پیش شیائومی از جدیدترین پرچمدار خود یعنی می ۱۱ رونمایی کرد و حالا شاهد انتشار آمار فروش اولیه این گوشی هوشمند هستیم که شامل نسخه بدون شارژر هم می‌شود.
‌گزیده اخبار روز
1399/11/04
اکثر افراد هدست و هدفون را با هم اشتباه میگیرند. از هدست به جای هدفون استفاده می کنند و از هدفون به جای هدست. بعضی از افراد هم هر دو را به یک اسم می شناسند. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت میان هدست و هدفون آشنا کنیم و به ویژگی های هر کدام بپردازیم. امیدواریم در انتها کمکی به افزایش اطلاعات و انتخاب آگاهانه تر شما کرده باشیم.
1399/11/04
موتورسیکلت‌های برقی هنوز در ابتدای راه هستند و تا زمان تکامل آنها به نظر می‌رسد باید چند سال دیگر منتظر بمانیم. با وجود این گاها برخی شرکت‌های گمنام محصولی معرفی می‌کنند که از مشخصات بسیار خوبی برخوردار است.
1399/11/03
در میان یخچال های دوقلوی محبوب بازار می توان از یخچال فریزر دوقلو بوش با قیمتی از حدود ۳۶ تا ۳۵.۵ میلیون تومان به عنوان گران‌ترین محصول این بازار نام برد.
1399/11/03
رئیس پیشین صداوسیما نسبت به احضار وزیر ارتباطات به دادگاه به دلیل عدم فیلتر اینستاگرام از تلاش برای مسدودسازی این شبکه اجتماعی انتقاد کرد.
1399/11/01
پروژکتور هوشمند قابل حمل WooBloo Smash این دستگاه سرگرم کننده هوشمند بوده که همه در یک جعبه جمع شده است. تا به حال به بلندگوی هوشمند مجهز به آمازون الکسا خود نگاه کرده اید و گفته اید که ای کاش می توانست کارهای بیشتری انجام دهد؟ می توانم این نوید را به شما بدهم که آرزوی شما برآورده شده زیرا این پروژکتور هوشمند از آمازون الکسا بهره مند شده است.
1399/11/01
سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نخستین روز برگزاری این رویداد با اختلالاتی که حتی مانع دسترسی کاربران به آن می‌شود، همراه است.
1399/11/01
وزیر بهداشت از فوت ۸۴ هموطن مبتلا به کرونا خبر داد.
1399/11/01
قوه قضاییه علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم کرده و آذری جهرمی باید برای پاسخ به سوالات بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در دادسرا حضور یابد.
1399/11/01
«جک ما» میلیاردر و کارآفرین حاشیه‌ساز چین پس از حدود سه ماه غیبت در یک تماس ویدیویی ظاهر شد. پس از انتشار این خبر ارزش سهام شرکت تجارت الکترونیک او یعنی «علی‌بابا» بیش از ۸ درصد افزایش یافت.
1399/10/30
اپ گالری هواوی که ماهانه ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد، از نو طراحی شد تا استفاده از آن راحت‌تر و جذاب‌تر شود.