لیست قیمت‌های ماشینهای اداری ایده پرداز 1400/05/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-41135کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Romans ls-1743 5,500,000 1 روز پیش  
Voyager 1400g 8,690,000 1 روز پیش  
نوری TYSON TY 2012 6,950,000 1 روز پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 10,000,000 1 روز پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 35,000,000 1 روز پیش  
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 1,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 32,900,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 15,200,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,100,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 20,800,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 11,500,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 12,900,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 54,300,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 36,900,000 1 روز پیش  
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 1 روز پیش  
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 1 روز پیش  
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,027,000 1 روز پیش  
زبکس Zebex Z-3190BT 44,500,000 1 روز پیش  
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 63,500,000 1 روز پیش  
زبکس Zebex Z6182 1D 32,500,000 1 روز پیش  
زبکس Zebex Z-9000 13,690,000 1 روز پیش  
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F680BT 9,800,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
سینو Cino FUZZYSCAN F780 12,500,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 24,000,000 1 روز پیش  
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 15,500,000 1 روز پیش  
میندئو Mindeo 6200 29,000,000 1 روز پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 29,000,000 1 روز پیش  
میندئو Mindeo MD6100 12,000,000 1 روز پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 1 روز پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 11,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,400,000 1 روز پیش  
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 19,700,000 1 روز پیش  
هانیول Honeywell Solaris 7980G 2D 58,000,000 1 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 12,500,000 1 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 71,000,000 1 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 17,000,000 1 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 17,000,000 1 روز پیش  
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 37,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 21,200,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 56,000,000 1 روز پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 60,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
ووسیم woosim WSP R240 32,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,928,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 15,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 13,200,000 1 روز پیش  
رزین Resin 1,800,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Jolimark BP-1000K 155,000,000 1 روز پیش  
Jolimark BP-900K 126,900,000 1 روز پیش  
Jolimark DP 550 155,000,000 1 روز پیش  
ProTech AB-88H Thermal 19,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030pro 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
Tyson 3018 13,500,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,800,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 28,700,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 1 روز پیش مادیران 3 ماه
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP801 13,290,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP805 16,400,000 1 روز پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Pos88V 17,800,000 1 روز پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 3,900,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8220 3,600,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX 8320 3,800,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 قابل حمل 38,500,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 53,700,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 31,700,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON STP 103 4,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 47,100,000 1 روز پیش  
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 4,200,000 1 روز پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 11,000,000 1 روز پیش  
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,766,000 1 روز پیش  
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 1 روز پیش  
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 6,400,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 7,100,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo TL200 19,000,000 1 روز پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 62,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 188,500,000 1 روز پیش  
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 110,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 7,900,000 1 روز پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 2,070,000 1 روز پیش  
زبرا zebra Z-Band Infant 2,600,000 1 روز پیش  
زبرا zebra Z-Band Pediatric 2,650,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
LEDEN LG - 866 6,750,000 1 روز پیش  
Postek C168 6,700,000 1 روز پیش  
TSC 244 43,800,000 1 روز پیش  
TSC TA200 51,300,000 1 روز پیش  
TSC TA210 51,300,000 1 روز پیش  
TSC TE200 43,800,000 1 روز پیش  
TSC TE200 43,800,000 1 روز پیش  
ZM 400 69,500,000 1 روز پیش  
Zmin X1 11,500,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 32,500,000 1 روز پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 36,000,000 1 روز پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-3200E‎ 7,500,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 73,200,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 93,800,000 1 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-TX400 73,200,000 1 روز پیش  
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LabelManager 350 3,564,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LabelPoint 350 5,202,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR 150 QWY 12mm 2,805,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-210D 4,205,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-PC 2 4,815,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 250 ABC 12mm 2,621,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 350 ABC 19mm 5,202,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO RHINO PRO 5000 20,580,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 51,000,000 1 روز پیش  
زبرا zebra GK888 58,500,000 1 روز پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 84,790,000 1 روز پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 1 روز پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 1 روز پیش  
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 1 روز پیش  
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 1 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 1 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 250,000,000 1 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 330,000,000 1 روز پیش  
زبرا zebra ZT410 300 dpi 560,000,000 1 روز پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 41,500,000 1 روز پیش  
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 46,000,000 1 روز پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 230,000,000 1 روز پیش  
گودکس GODEX G500 52,000,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 42,000,000 1 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 55,000,000 1 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 120,000,000 1 روز پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/04/19
هرچه به معرفی نسل بعدی آیفون‌ها نزدیکتر می‌شویم، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها منتشر می‌شود. پس از انتشار تصاویری از کیس این محصولات، حالا شاهد افشای عکس‌های قالب خانواده آیفون ۱۳ هستیم.
1400/04/16
هواوی در نهایت تبلت هیبریدی میت پد 11 را با سیستم‌ عامل هارمونی 2 معرفی کرده است که قیمت مدل پایه‌ی آن از ۳۸۱ دلار شروع می‌شود.
1400/04/13
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت 5 ساله واردات لوازم‌ خانگی دست‌کم برای یک دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد.
1400/04/09
اولین ایرباد بی‌سیم استارتاپ Nothing با نام Nothing Ear (1) در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) معرفی خواهد شد.
1400/04/08
اپل از برخی تیم‌های کاری خود خواسته تا برای جلوگیری از افشای اسرار محرمانه و تجاری شرکت، در حین کار از دوربین مخصوصی شبیه به دوربین پلیس استفاده کرده و در محل کار حاضر شوند.
1400/04/08
شرکت سامسونگ الکترونیکس در جریان کنگره جهانی موبایل (MWC) از نسخه جدید رابط کاربری خود با نام One UI Watch برای ساعت‌های هوشمند خود رونمایی و اعلام کرد که تجربه استفاده از گلکسی واچ‌ها و گوشی‌های هوشمند را بیش از پیش عمیق خواهد کرد.
1400/04/07
ساعت‌ هوشمند رومیزی جدید لنوو با نام «اسمارت کلاک ۲» (Smart Clock 2) مجهز به داک مخصوص شارژ بی‌سیم معرفی شد که از دستیار هوشمند گوگل پشتیبانی می‌کند.
1400/04/02
توییتر در انتهای سال ۲۰۲۰ آزمایش قابلیتی را آغاز کرد که اجازه می‌داد کاربران توییت‌های خود را در استوری‌های صفحه اینستاگرام‌شان به اشتراک بگذارند.
1400/03/31
جدیدترین مانیتورهای گیمینگ Odyssey سامسونگ ابعاد مختلفی از ۲۴ اینچ تا ۲۸ اینچ دارند و از پنل تخت و نسبت تصویر ۱۶:۹ بهره می‌برند.
‌گزیده اخبار روز
1400/05/06
خودروی شاسی‌بلند بنتلی بنتایگا ۲۰۲۲ تا اواخر سال جاری میلادی بزرگ‌ترین رینگ‌های فیبر کربنی تولیدی جهان را دریافت خواهد کرد که بسیار سبک‌وزن و دارای استحکامی بیشتر از رینگ‌های آلومینیومی هستند.
1400/05/06
اینستاگرام با هدف جلب رضایت کاربران خود و رقابت با تیک تاک، مدت زمان ویدیوهای ریلز (Reels) را از ۳۰ ثانیه به یک دقیقه افزایش داد و این زمان را دو برابر کرد.
1400/05/05
آمازون شایعه‌ی مبنی بر برنامه‌های این شرکت برای پذیرش رمزارز از مشتریان خود را رد کرد؛ اما همچنان تأکید دارد که به حوزه رمزارز علاقه‌مند است.
1400/05/05
گزارش‌ها نشان می دهد که برای خرید چانگان CS ۳۵ در بازار باید ۴۸۷ میلیون تومان باید هزینه کرد.
1400/05/05
تسلا اخیرا جدیدترین گزارش مالی‌اش را منتشر کرده و در جلسه مربوط به آن، مدیرعاملش یعنی ایلان ماسک دوبار از باارزش‌ترین کمپانی دنیا، اپل انتقاد کرده است.
1400/05/05
محققان با مطالعاتی که اخیرا انجام دادند، توانستند ابزاری پوشیدنی بسازند که به فرد خطر سکته و یا حمله قلبی را اطلاع می‌دهد.
1400/05/05
گلکسی A52s با شماره مدل SM-A528B که نسخه‌ی جدید گلکسی A52 محسوب می‌شود، با تراشه‌ی اسنپدراگون 778G در گیک‌بنچ دیده شده است.
1400/05/04
نمونه اولیه پردازنده Core i9-12900K اینتل در مقایسه با Ryzen 9 5950X شرکت AMD، در بنچمارک‌های تک و چند تردی Cinebench سرعت بیشتری داشته است.
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/05/03
شیائومی اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده لوازم خانگی هوشمند خود را به بازار عرضه نماید.