لیست قیمت‌های ماشینهای اداری ایده پرداز 1399/05/19

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-41135کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Romans ls-1743 5,500,000 3 روز پیش  
Voyager 1400g 8,690,000 3 روز پیش  
Xenon 1902 27,750,000 3 روز پیش  
نوری TYSON TY 2012 6,950,000 3 روز پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 10,000,000 3 روز پیش  
اکسیوم Axiohm PDT 8223 20,200,000 3 روز پیش  
آکسیوم AXIOM آکسیوم  AXIOM
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آکسیوم AXIOM V6 1,600,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 3 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 32,900,000 3 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 15,200,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,100,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 17,600,000 3 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 3,400,000 3 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 7,730,000 3 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 35,100,000 3 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 19,700,000 3 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 11,300,000 3 روز پیش  
رابین Robin رابین  Robin
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 3 روز پیش  
رابین Robin RS1200 1D 1,500,000 3 روز پیش  
زبکس Zebex زبکس Zebex
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبکس Zebex Z1170BT 7,027,000 3 روز پیش  
زبکس Zebex Z-3190BT 44,500,000 3 روز پیش  
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 63,500,000 3 روز پیش  
زبکس Zebex Z6182 1D 32,500,000 3 روز پیش  
زبکس Zebex Z-9000 13,690,000 3 روز پیش  
سینو Cino سینو Cino
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سینو Cino FUZZYSCAN F680BT 9,800,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
سینو Cino FUZZYSCAN F780 12,500,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 13,500,000 3 روز پیش  
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 15,000,000 3 روز پیش  
میندئو Mindeo 6200 19,000,000 3 روز پیش  
میندئو Mindeo CS 3290 30,500,000 3 روز پیش  
میندئو Mindeo MD6100 12,000,000 3 روز پیش  
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 3 روز پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 4680 6,400,000 3 روز پیش  
هانیول Honeywell هانیول  Honeywell
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 19,700,000 3 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 12,500,000 3 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 35,000,000 3 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250G 15,700,000 3 روز پیش  
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 12,500,000 3 روز پیش  
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 37,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 21,000,000 3 روز پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti چک Passbook PB2 21,200,000 3 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 38,500,000 3 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 56,000,000 3 روز پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i450 60,000,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
ووسیم woosim WSP R240 32,000,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,928,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 15,000,000 3 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
FARGO 84051 Color YMCK HDP 13,200,000 3 روز پیش  
رزین Resin 1,800,000 3 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta T80 11,950,000 3 روز پیش  
Jolimark BP-1000K 50,000,000 3 روز پیش  
Jolimark BP-900K 61,000,000 3 روز پیش  
Jolimark DP 550 50,000,000 3 روز پیش  
ProTech AB-88H Thermal 19,000,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030 12,000,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
SYLVESTER SV8030pro 12,000,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
Thermal Printer Delta T90 9,000,000 3 روز پیش  
Tyson 3018 13,500,000 3 روز پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 3 روز پیش مادیران 3 ماه
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP801 13,290,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
اچ پی آر تی HPRT TP805 16,400,000 3 روز پیش  
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR Pos88V 17,800,000 3 روز پیش  
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm Q80 3,900,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX ای ایکس AX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای ایکس AX 8220 3,600,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
ای ایکس AX 8320 3,800,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG U80 14,000,000 3 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R310 34,000,000 3 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 40,000,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 31,700,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
بیکسلون BIXOLON STP 103 4,200,000 3 روز پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 21,000,000 3 روز پیش  
جن ایکس GenX جن ایکس  GenX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جن ایکس GenX fullport 6300 4,200,000 3 روز پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-P31 11,000,000 3 روز پیش  
سیوو Sewoo LK-T20EB 5,766,000 3 روز پیش  
سیوو Sewoo LK-TE202 5,250,000 3 روز پیش  
سیوو Sewoo LK-TL320 Thermal 6,400,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo LK-TL32EB Thermal 7,100,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
سیوو Sewoo TL200 19,000,000 3 روز پیش  
ووسیم woosim ووسیم woosim
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ووسیم woosim WSP i350 38,600,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HiTi CS-200e Dual-Sided 105,000,000 3 روز پیش  
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 110,000 3 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 7,900,000 3 روز پیش  
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra Z-Band Adult 2,070,000 3 روز پیش  
زبرا zebra Z-Band Infant 2,600,000 3 روز پیش  
زبرا zebra Z-Band Pediatric 2,650,000 3 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Argox CP-2140M 27,000,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
Beiyang BTP 3200E‎ 7,500,000 3 روز پیش  
Delta 4300 9,500,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
Delta 8300 6,650,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
LEDEN LG - 866 6,750,000 3 روز پیش  
Postek C168 29,500,000 3 روز پیش  
TSC 244 19,900,000 3 روز پیش  
ZM 400 69,500,000 3 روز پیش  
Zmin X1 11,500,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 32,500,000 3 روز پیش  
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 36,000,000 3 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 36,700,000 3 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 46,900,000 3 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 46,900,000 3 روز پیش  
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 31,000,000 3 روز پیش  
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LabelManager 350 3,564,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LabelPoint 350 5,202,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR 150 QWY 12mm 2,805,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-210D 4,205,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LMR-PC 2 4,815,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 250 ABC 12mm 2,621,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO LPT 350 ABC 19mm 5,202,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دایمو DYMO RHINO PRO 5000 20,580,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 51,000,000 3 روز پیش  
زبرا zebra GK888 39,000,000 3 روز پیش  
زبرا zebra HC100 300dpi 84,790,000 3 روز پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 3 روز پیش  
زبرا zebra TLP2844 Parallel 18,000,000 3 روز پیش  
زبرا zebra ZM600 203dpi 230,000,000 3 روز پیش  
زبرا zebra ZM600 300dpi 250,000,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 130,000,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 139,000,000 3 روز پیش  سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 190,000,000 3 روز پیش  
زبرا zebra ZT410 300 dpi 190,000,000 3 روز پیش  
سیوو Sewoo سیوو  Sewoo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیوو Sewoo LK-B10 41,500,000 3 روز پیش  
سیوو Sewoo LK-B10-LAN 46,000,000 3 روز پیش  
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 31,000,000 3 روز پیش  
گودکس GODEX G500 28,000,000 3 روز پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 22,200,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
وین کد WINCODE وین کد WINCODE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وین کد WINCODE C342C 26,100,000 3 روز پیش  
وین کد WINCODE C343C Desktop 36,000,000 3 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 42,000,000 3 روز پیش  
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 55,000,000 3 روز پیش شرکتی 12 ماه
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 120,000,000 3 روز پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/05/14
اپل قصد دارد به‌دلیل مشکلات زنجیره‌ی تأمین، آیفون‌های جدید را در دو مرحله عرضه کند. مرحله‌ی اول شامل گوشی‌های آیفون ۱۲ مکس و آیفون ۱۲ پرو خواهد بود و مرحله‌ی دوم، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو مکس را شامل خواهد شد.
1399/05/14
گوگل جدیدترین گوشی هوشمند خود، پیکسل 4a را معرفی کرد و از عرضه نسخه 5G آن و همچنین پیکسل ۵ با پشتیبانی از شبکه 5G در پاییز خبر داد.
1399/05/13
بیست‌وششمین دوره از نمایشگاه الکامپ قرار است ۲۸ الی ۳۱ شهریور ماه برگزار شود. اما شیوع کرونا در کشور و همچنین قرمز شدن اخیر وضعیت تهران این پرسش را به وجود آورده است که
1399/05/11
طبق گزارش‌های رسمی، کمپانی اپل از کشور ایالات متحده حالا ارزشمندترین شرکت سهامی عام در جهان است و حتی بالاتر از کمپانی نفت دولتی عربستان سعودی یعنی «سعودی آرامکو» (Saudi Aramco) قرار می‌گیرد.
1399/05/11
خودروساز فاو چین از شاسی‌بلند تمام برقی هنگ‌چی E-HS9 برای بازار این کشور رونمایی کرد که تا شهریور ماه امسال با قیمتی بین ۶۷ تا ۷۷ هزار دلار به فروش می‌رسد.
1399/05/08
شبکه اجتماعی توییتر پس از اشتراک ویدیویی با اطلاعات غلط پیرامون ویروس کرونا توسط «دونالد ترامپ جونیور»، حساب پسر رئیس جمهور آمریکا را بطور موقت محدود کرد.
1399/05/08
همین چند هفته پیش بود که هیوندای نسخه فیس‌لیفت سانتافه با تغییرات نسبتا گسترده در دماغه خودرو را معرفی کرد.اکنون با گذشت مدتی اندک این کمپانی از نسخه‌ای جذاب‌تر و هیجان‌انگیزتر که توسط بخش N ارتقا یافته، در سرزمین مادری رونمایی کرده است.
1399/05/07
محققین دانشگاه ملی سنگاپور پوست رباتیکی طراحی کرده‌اند که می‌تواند سطوح را حدود هزار برابر سریعتر از انسان لمس و احساس کند. این پوست مجهز به چیپ تحقیقاتی نورومورفیک اینتل و دوربین‌هایی ویژه است.
1399/05/07
سرهنگ حسین شهریار روز دوشنبه افزود: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر احتکار ۱۳ قلم لوازم خانگی از انبار یک فروشگاه در ماکو، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.
1399/05/06
جگوار لندرور با همکاری دانشگاه کمبریج از نمایشگر لمسی بدون تماس جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی رونمایی کرده است که می‌تواند در دوران شیوع ویروس کرونا، نیاز به تعامل مستقیم با نمایشگر را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.
‌گزیده اخبار روز
1399/05/14
اپل قصد دارد به‌دلیل مشکلات زنجیره‌ی تأمین، آیفون‌های جدید را در دو مرحله عرضه کند. مرحله‌ی اول شامل گوشی‌های آیفون ۱۲ مکس و آیفون ۱۲ پرو خواهد بود و مرحله‌ی دوم، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو مکس را شامل خواهد شد.
1399/05/14
گوگل جدیدترین گوشی هوشمند خود، پیکسل 4a را معرفی کرد و از عرضه نسخه 5G آن و همچنین پیکسل ۵ با پشتیبانی از شبکه 5G در پاییز خبر داد.
1399/05/13
بیست‌وششمین دوره از نمایشگاه الکامپ قرار است ۲۸ الی ۳۱ شهریور ماه برگزار شود. اما شیوع کرونا در کشور و همچنین قرمز شدن اخیر وضعیت تهران این پرسش را به وجود آورده است که
1399/05/12
دادستانی ایالات متحده از شناسایی سه فرد متهم‌به هک بزرگ توییتر خبر می‌دهد که یکی از آن‌ها نوجوانی ۲۲ ساله به‌نام نیما فاضلی است و یکی دیگر ۱۷ سال سن دارد. هکرهای توییتر چگونه دست‌شان رو شد؟
1399/05/12
فضانوردان ناسا، «باب بهنکن» و «داگ هارلی» با موفقیت از ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) جدا شدند که اولین مرحله مهم آن‌ها برای بازگشت به زمین محسوب می‌شود.
1399/05/11
طبق گزارش‌های رسمی، کمپانی اپل از کشور ایالات متحده حالا ارزشمندترین شرکت سهامی عام در جهان است و حتی بالاتر از کمپانی نفت دولتی عربستان سعودی یعنی «سعودی آرامکو» (Saudi Aramco) قرار می‌گیرد.
1399/05/11
خودروساز فاو چین از شاسی‌بلند تمام برقی هنگ‌چی E-HS9 برای بازار این کشور رونمایی کرد که تا شهریور ماه امسال با قیمتی بین ۶۷ تا ۷۷ هزار دلار به فروش می‌رسد.
1399/05/08
شبکه اجتماعی توییتر پس از اشتراک ویدیویی با اطلاعات غلط پیرامون ویروس کرونا توسط «دونالد ترامپ جونیور»، حساب پسر رئیس جمهور آمریکا را بطور موقت محدود کرد.
1399/05/08
همین چند هفته پیش بود که هیوندای نسخه فیس‌لیفت سانتافه با تغییرات نسبتا گسترده در دماغه خودرو را معرفی کرد.اکنون با گذشت مدتی اندک این کمپانی از نسخه‌ای جذاب‌تر و هیجان‌انگیزتر که توسط بخش N ارتقا یافته، در سرزمین مادری رونمایی کرده است.
1399/05/07
محققین دانشگاه ملی سنگاپور پوست رباتیکی طراحی کرده‌اند که می‌تواند سطوح را حدود هزار برابر سریعتر از انسان لمس و احساس کند. این پوست مجهز به چیپ تحقیقاتی نورومورفیک اینتل و دوربین‌هایی ویژه است.