• فروشندگان آنلاین
  لوگوفروشندهقیمت (ریال)بروزرسانیتوضیحاتخریدآنلاین
  بانه 13,500,000 18 ساعت پیش
 • شما با اطلاع داشتن از نحوه عملکرد سیگنالهای صوتی، در ریموت تصویری ماجیکار M902F میتوانید نوع عامل تحریک سیستم دزدگیر را در فاصله های دور از اتومبیل تشخیص بدهید. که اختصاراً به نام سیستم R.P.S گفته می شود.

  نحوه عملکرد R.P.S و یا همان پیچ کردن اتومبیل توسط ریموت تصویری، نسبت به نوع عامل تحریک:

  1) اگر اتومبیل مورد سرقت قرار گیرد، و یا اگر دربی از اتومبیل باز شود = در هر 2 ثانیه یکبار، ریموت تصویری سیگنال صوتی بیب را جهت اطلاع اجرا میکند.

  2) اگر شوک سنسور اتومبیل تحریک شود در هر 4 ثانیه یکبار، ریموت تصویری صدای بیب ارسال میکند.

  3) اگر پیغام گیر آشنا تحریک شود هر 6 ثانیه یکبار، ریموت تصویری صدای بیب ارسال میکند.

  4) اگر باتری اتومبیل ضعیف شده باشد و سیستم حفاظتی اتومبیل شما در یکی از برنامه های Active - Auto - Passive فعال شده باشد ریموت تصویری با علامت  و صدای بیب بیب اعلام وضعیت را گوشزد میکند.

   

  پیغام گیر آشنا (کارکال) در مدل M 902 Fماجیکار

  2. باز کردن درب اتومبیل با سیستم کد چهار رقمی حافظه دار جهت آشنایی با این قسمت به صفحه    مراجعه شود.

  3. در ماجیکار مدلهای 902 و 908 میتوان بطور کامل سیستم کارکال را حذف نمود برای اطلاع به جدول شماره 4 مراجعه شود.

  چگونگی باز کردن درب اتومبیل با استفاده از سیستم کارکال M 902 F و M 908 Fماجیکار

  برای وارد شدن به سیستم به ترتیب زیر عمل می نماییم.

  الف) دادن کد اولیه: ابتدا بصورت زیر یک شماره 4 رقمی (بدون عدد صفر) از 1 تا 9 انتخاب کرده طریق قسمت کارکال به دستگاه وارد کنید (قسمت حساس کارکال روی شیشه اتومبیل نصب شده است)

  1. سوئیچ را دو پله باز و یکی از دربها را باز نمائید.

  2. ده ضربه به قسمت کارکال (به صورت منظم و پشت سرهم) تا به ازای هر بار ضربه LED کارکال به رنگ سبز روشن شود. (صبر کنید تا LED کارکال با نور قرمز به حالت چشمک زن سریع دربیاید (در خلال چشمک زدن سریع کد را وارد نمائید)

  3. کد اول را به تعداد آن با ضربه از طریق کارکال وارد نمایید تا به ازای هر ضربه LED به رنگ سبز روشن شود بلافاصله کارکال به تعداد ضربه های زده شده با روشن و خاموش شدن LED قرمز به تعداد کد اولیه وارد شدن کد اولیه را تأئید می کند.

  4. مجدداً LED کارکال شروع به چشمک زدن سریع قرمز می کند که به مفهوم وارد کردن کد از طریق ضربه به کارکال می باشد که در خلال چشمک زدن سریع کد دوم را همانند کد اول وارد نمائید. به همان تعداد ضربه وارد نمایید تا به ازای هر ضربه LED به رنگ سبز روشن شود بلافاصله کارکال به تعداد ضربه های زده شده با روشن و خاموش شدن LED قرمز به تعداد کد دوم وارد شدن کد دوم را تأئید می کند.

  5. مجدداً LED کارکال شروع به چشمک زدن سریع قرمز می کند که به مفهوم وارد کردن کد سوم از طریق ضربه به کارکال می باشد که در خلال این چشمک زدن سریع کد سوم را هم مانند کد دوم وارد می نماییم. به همان تعداد کد سوم به کارکال ضربه می زنیم تا به ازای هر بار LED کارکال به رنگ سبز روشن می شود. بلافاصله بعد از اتمام ضربه ها LED کارکال به رنگ قرمز با روشن و خاموش شدن به تعداد ضربه وارد شدن کد سوم را هم تأئید می نماید و مجدداً شروع به چشمک زدن سریع LED قرمز به مفهوم وارد کردن کد چهارم در خلال چشمک زدن سریع می نماید.

  6. به همان تعداد کد چهارم به کارکال ضربه زده تا به ازای هر بار LED به رنگ سبز روشن شود و گرفتن ضربه را نشان دهد. بعد از اتمام ضربه ها کد چهارم LED به رنگ قرمز با خاموش و روشن شدن به تعداد کد چهارم وارد شدن کد چهارم را هم تأئید می نماید.

  7. در نهایت پس از اتمام روشن و خاموش شدن LED قرمز به نشانه ثبت کد چهارم یک تک آژیر شنیده می شود که این تک آژیر به مفهوم ثبت کامل کد چهار رقمی می باشد حال سوئیچ اتومبیل و درب را بسته دزدگیر را فعال می نماییم و از طریق کارکال با وارد کردن کد داده شده به همین طریق دربها را باز می نماییم.

   

   

  نمایش درجه حرارت داخل اطاق اتومبیل توسط نمایشگر روی ریموت ماجیکار مدل M 902 F و M 908 F

  یکی از ویژگیهای مهم و جدید دستگاه ماجیکار M 902 F و M 908 F نمایش درجه حرارت اتومبیل توسط ریموت در زمان و مکان مورد نظر میباشد. به منظور انجام مورد فوق به صورت زیر می توان عمل نمود:

  کلیدهای شماره III و II را بمدت 2 ثانیه فشار دهید و سپس واحد درجه سانتیگراد یا فارنهایت را با فشار دادن کلیدهای شماره IV و I انتخاب نمائید. این عمل در حافظه دستگاه باقی می ماند و در صورتی که کلید IV یکبار فشار داده شود درجه حرارت روی ریموت بصورت عددی برحسب واحد انتخاب شده ظاهر می شود.

  (توجه: نمایش درجه حرارت میتواند برحسب درجه فارنهایت یا سانتیگراد باشد)

  نمایش ولتاژ باطری اتومبیل:

  یکی دیگر از ویژگیهای جدید ریموتهای ماجیکار M 902 F و M 908 F نمایش ولتاژ باطری اتومبیل میباشد و بدینوسیله استفاده کننده میتواند از وضعیت باطری اتومبیل خود مطلع شود.

  چگونگی عمل به شرح زیر است:

  کلید شماره IV ریموت تصویری را 2 مرتبه بصورت متوالی هر مرتبه 5/0 ثانیه زده و در مرتبه اول درجه حرارت و در مرتبه دوم ولتاژ باطری روی LCD ریموت ظاهر می شود.

   

  چنانچه اعمال فرمان داده شده به ماجیکار M 902 F و M 908 F با مشکلی مواجه شود، دستگاه دزدگیرماجیکار توسط سیستم فلاشر و با زدن فلاشرها عدم اجرای فرمان مورد نظر را اعلام میدارد. مطابق جدول شماره 3.

   

  تعداد فلاشر

  دلیل خطا

  1

  موتور روشن است

  2

  سوئیچ باز است

  3

  درب باز است

  4

  صندوق باز است

  5

  رزرو قطع است (فقط در اتومبیل دنده ای)

  جدول تنظیمات ریموت در مدلهای M 902 F و M 908 F

   

  برای ورود به جدول شماره 4 II + III ریموت تصویری 2 ثانیه نگه داشته میشود تا عبارت  روی LCD ظاهر شود. بلافاصله کلیدهای III یا IV و یا I+IV 5/0 ثانیه بسته به نوع انتخاب در جدول شماره 4 زده شود.

   

  جدول شماره 4 M 902 F و M 908 F

  ردیف

  کلید مورد نظر

  مدت زمان فشار کلید

  عمل مورد نظر

  1

  III

  5/0 ثانیه

  قطع و وصل سستم پیجر

  2

  IV

  5/0 ثانیه

  قطع و وصل ملودی ریموت

  3

  I + IV

  5/0 ثانیه

  انتخاب واحد درجه حرارت، فارنهایت F سانتیگراد C

   

   

  نکته مهم:

  در هنگام قطع ملودی ریموت در این مدلها، فقط ویبره ریموت تصویری عمل می نماید.

  برای ورود به جدول شماره 5 کلیدهای II + III ریموت تصویری 2 ثانیه نگه داشته میشود تا عبارت روی LCD ظاهر شود. سپس طبق جدول شماره 5 ساعت دیجیتال تنظیم شود.

  جدول شماره 5 M 902 F و M 908 F

  ردیف

  کلید مورد نظر

  مدت زمان فشار کلید

  عمل مورد نظر

  1

  I

  5/0 ثانیه

  ساعت آماده تنظیم بصورت چشمک زن

  2

  I

  5/0 ثانیه

  تنظیم ساعت (تغییرات ساعت)

  3

  II

  5/0 ثانیه

  تنظیم دقیقه (تغییرات دقیقه)

  4

  II + III

  2 ثانیه

  قطع تنظیم و ثابت شدن تنظیمات

   جدول شماره 6 M 902 F و M 908 F برای تنظیم ساعت تایمر روشن شدن ماشین

  ردیف

  کلید مورد نظر

  مدت زمان فشار کلید

  عمل مورد نظر

  1

  II

  5/0 ثانیه

  ساعت تایمر آماده تنظیم بصورت چشمک زن

  2

  I

  5/0 ثانیه

  تنظیم ساعت تایمر

  3

  II

  5/0 ثانیه

  تنظیم دقیقه تایمر

  4

  II + III

  2 ثانیه

  ثابت شدن تنظیمات

  برای ورود به جدول شماره 6 کلیدهای II + III ریموت تصویری 2 ثانیه نگه داشته میشود تا عبارت روی LCD ظاهر شود.

   

   

  شماره کلید

  مدت زمان فشار دادن کلید ها

   

  نام برنامه

   

  توضیحات

  I

  902

  908

  ٠.۵ ثانیه

  فعال شدن سیستم دزدگیر

   Arming

  در این حالت دزدگیرماجیکار با یک تک آژیر و نمایان شدن علامت بر روی صفحه ریموت تصویری، دربهای اتومبیل را قفل و سیستم دزدگیر فعال می شود.

  I

  902

  908

  ٠.۵ ثانیه

  غیر فعال شدن سیستم دزدگیر Disarming

  در این حالت دزدگیرماجیکار با دو تک آژیر و نمایان شدن علامت بر روی صفحه ریموت تصویری، دربها اتومبیل را باز و سیستم دزدگیر غیر فعال می شود.

  I

  902

  908

  2 ثانیه

  فعال و غیر فعال شدن اتوماتیک

  Auto

  در این برنامه، سیستم حفاظتی ماجیکار اتومبیل، بدون فشار دادن دکمه ریموت، در فاصله حدود 10 متری با نزدیک شدن ریموت به اتومبیل، قفل مرکزی باز و سیستم دزدگیر غیر فعال، و با دور شدن ریموت از شعاع امواج اطراف اتومبیل، قفل مرکزی بسته و سیستم دزدگیر فعال می شود. علامت با فعال شدن برنامه، بر روی ریموت تصویری نمایان می شود. توجه فرمائید، هنگامیکه در فاصله های نزدیک اتومبیل هستید این برنامه را غیر فعال نمائید تا از باز و بسته شدن متوالی قفل مرکزی اتومبیل جلوگیری شود.

  II

  902

  908

  2 ثانیه

  استارت از راه دور

  Auto start

  در این حالت موتور اتومبیل شما از راه دور، توسط ریموت استارت می زند، البته با توجه به اینکه سیستم استارتر از راه دور، رزرو شده باشد.

  نحوه رزرو کردن: بعد از نصب کامل سیستم، داخل اتومبیل نشسته و تمام دربهای اتومبیل را می بندیم، سپس موتور را روشن میکنیم بعد از چند لحظه سوئیچ را می بندیم ولی موتور خاموش نمی شود و سوئیچ را درمی آوریم و سپس درب اتومبیل را باز و پیاده می شویم در نهایت درب اتومبیل را می بندیم. با بسته شدن آخرین درب، موتور اتومبیل خاموش میشود. به این عملکرد اصطلاحاً رزرو استارت می گویند. توجه فرمائید که اگر بعد از رزرو دوباره یکی از دربهای اتومبیل باز و بسته شود، سیستم حفاظتی با این احتمال که شاید اتومبیل در وضعیت دنده، درگیر باشد. برنامه رزرو استارت را حذف می کند تا از خطرهای احتمالی جلوگیری شود.

  توجه: بهتر است، در سراشیبی و سربالائیهای تند از سیستم استارتر از راه دور توسط ریموتها استفاده نشود. درماجیکار مدل M902 F و M908 F مدت زمان روشن بودن موتور توسط ریموت را میتوان بین 5 الی 45 دقیقه انتخاب نمود (به جدول شماره 3 در مدل 902 و 908 مراجعه شود) درماجیکار مدل M902 F و M908F این امکان وجود دارد که توسط ریموت مدت زمان روشن بودن موتور اتومبیل را نمایش دهد.

  II

  902

  908

  2 ثانیه

  خاموش کردن موتور

    IGN  KILL

  اگر بعد از روشن شدن موتور اتومبیل توسط ریموتها، بنا به دلخواه می خواهید موتور اتومبیل را خاموش کنید میتوانید از همان دکمه استارتر ریموتها استفاده کنید.

  III

  902

  908

  2 ثانیه

  صندوق عقب باز کن از راه دور

  اگر صندوق عقب مجهز به پمپ برقی باشد.

   

  شماره کلید

  مدت زمان فشار دادن کلید ها

  نام برنامه

  توضیحات

  IV

  902

  908

  ٠.۵ ثانیه

  اعلام وضعیت اتومبیل

  QUERY

   

  شما می توانید وضعیت اتومبیل را با توجه به نوع و تعداد آلارم ریموت تصویری و آژیر طبق رفتارهای شرح داده شده زیر مورد تشخیص قرار دهید:

  1. اگر آژیر اتومبیل تک آژیر زد و ملودی ریموت 3 بار بیب کرد، نشان دهنده فعال بودن سیستم دزدگیر، بدون باز بودن سوئیچ اتومبیل.

  2. اگر آژیر اتومبیل تک آژیر زد و ملودی ریموت 2 بار صدای بیب کرد، نشان دهنده غیر فعال بودن سیستم دزدگیر، اما بدون باز بودن سوئیچ اتومبیل.

  3. اگر آژیر اتومبیل 3 تک آژیر زد و ملودی ریموت 3 بار صدای (بیب، بیب) کرد نشان دهنده فعال بودن سیستم دزدگیر، اما با باز بودن سوئیچ اتومبیل.

  4. اگر آژیر اتومبیل 4 تک آژیر زد و ملودی ریموت 2 بار صدای (بیب، بیب) کرد نشان دهنده غیر فعال بودن سیستم دزدگیر، با باز بودن سوئیچ اتومبیل. همچنین توجه فرمایید که با فشار دادن کلید شماره (IV) به مدت  ثانیه میتوان علامتهای تحریک شونده سنسور و پیغامگیر آشنا  بر روی صفحه ریموت تصویری را پاک نمود.  شما می توانید درجه حرارت داخل اتومبیل را بصورت نمایش عددی بر روی ریموت ملاحظه نمائید و همچنین جهت انتخاب درجه حرارت سانتیگراد - فارنهایت میتوانید به جدول شماره 4 مراجعه نمائید.

  با 2 بار زدن کلید IV بصورت متوالی به مدت ٠.۵ ثانیه میتوان ولتاژ باطری اتومبیل را روی LCD ریموت مشاهده نمود.

  IV

  902

  908

  2 ثانیه

  ماشین یابی

  Panic

  در این عمل کرد شما میتوانید اتومبیل خود را با توجه به صدای آژیر و فلاش زدن سیستم دزدگیر، در مکانهای شلوغ و یا تاریک بیابید، همچنین می توانید جهت دور کردن افراد مزاحم اطراف اتومبیل نیز استفاده نمائید.

  IV

  902

  908

  2 ثانیه

  ضد سرقت

  Anti-Jacking

  اگر اتومبیل شما با سوئیچ باز و موتور روشن مورد سرقت واقع شود، با توجه به آنتن دهی سیستم دزدگیر با برنامه آنتی جکینگ موتور اتومبیلتان بعد از 30 ثانیه خاموش می شود و همراه با صدای آژیر دربها قفل میشوند، برای حذف این عملکرد شما میتوانید کلید I  را ٠.۵ثانیه فشار دهید.

  در مدل 902 و 908ماجیکار این قسمت قابل برنامه ریزی جهت حذف کردن می باشد به جدول برنامه دهی شماره 1 مراجعه شود.

  II + III

  902

  908

  ٠.۵ ثانیه

  اتوماتیک فعال شدن دزدگیر

  PASSIVE

  در این حالت بر روی ریموت تصویری ماجیکار، علامت زیر کلمه (PASSVIE) به صورت به صورت نمایان می شود. با فعال شدن این برنامه سیستم دزدگیر اگر اتومبیل روشن باشد با بستن آخرین درب اتومبیل، خاموش شده دربها قفل می گردد و دزدگیر بلافاصله فعال می شود اگر اتومبیل خاموش باشد با بستن آخرین درب طی یک زمان 30 ثانیه ای با 3 آلارم هشدار دزدگیر فعال می شود و دربها را قفل می کند.

  II + IV

  902

  908

  ٠.۵ ثانیه

  استارت زدن 24 ساعته

  TIMER - START

  در این حالت بر روی ریموت تصویری ماجیکار علامت زیر کلمه «Timer» به صورت  نمایان می شود، با فعال شدن این برنامه در زمان و ساعت دلخواه شما، سیستم استارتر اتومبیل در هر 24 ساعت یکبار فعال شده و موتور بنزینی به مدت 15 دقیقه و همچنین موتور دیزلی به مدت 25 دقیقه روشن می شود. و پس از گرم شدن موتور و شارژ باطری اتومبیل، موتور خاموش می شود. از این برنامه می توان هنگام استفاده نکردن اتومبیل طی زمانهای طولانی بهره برد. برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمائید.

  در مدل 902 ماجیکار برای حذف کلی به جدول برنامه دهی شماره 2 مراجعه شود.

   

  شماره کلید

  مدت زمان فشار دادن کلید ها

  نام برنامه

  توضیحات

  III + IV

  902

  908

  ٠.۵ ثانیه

  خنک کردن موتور اتومبیل

  Turbo

  در این حالت زیر کلمه «Turbo» بر روی ریموت تصویری ماجیکار به صورت نمایان می شود. با فعال شدن این برنامه بعد از خاموش کردن سوئیچ اتومبیل و بستن آخرین درب، موتور اتومبیل به مدت 2 دقیقه، درجا روشن میماند و سپس به صورت اتوماتیک خاموش میشود. دلیل اجراء این برنامه این است که موتور اتومبیل، پس از طی مسافتهای طولانی مدت به صورت درجا روشن بماند تا موتور خنک شود.

  برای حذف این برنامه دو باره عمل انجام شده را تکرار نمائید.

  درماجیکار مدل 902 و 908  برای حذف کلی به جدول برنامه دهی شماره 2 مراجعه شود.

  I + II

  902

  908

  ٠.۵ ثانیه

  بی صدا با صدای آژیر

  Mute

  اگر تصویر  آژیر بر روی ریموت تصویری ماجیکار نمایان شود، سیستم دزدگیر با صدای آژیر فعال و غیر فعال میشود. اما اگر تصویر آژیر بر روی ریموت تصویری نمایش داده نشود، سیستم دزدگیر بدون صدای آژیر فعال و غیرفعال می شود. در مدلهای 902 و 908 علامت روی ریموت ظاهر میشود.

  برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمائید.

  I + III

  902

  908

  2 ثانیه

  خارج نمودن شوک سنسور

  Sensor by pass

  در این حالت بر روی ریموت تصویری ماجیکار علامت  نمایان می شود، که نشان دهنده حذف شدن عملکرد شوک سنسور در سیستم دزدگیر است. به این نحو که اگر به اتومبیل ضربه ای وارد شود سیستم آلارم آژیر فعال نمیشود. اما اگر هر یک از دربهای اتومبیل باز شود، سیستم آلارم آژیر فعال می شود. البته در رابطه با شوک سنسور لازم به توضیح که پاسخ شوک سنسور به عامل تحریک، همیشه 30 ثانیه بعد از فعال شدن سیستم دزدگیر،

  (شوک سنسور نسبت به ارتعاشات حاصل از روشن بودن موتور، فرمان آلارم آژیر ندهد.)

  «برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمائید.

  I + III

  902

  908

  ٠.۵ ثانیه

  اعزام به تعمیرگاه یا کارواش

  Valet Mode

  در این حالت بر روی ریموت تصویری ماجیکار علامت نمایان می شود، با اجراء این برنامه، سیستم دزدگیر اتومبیل از مدار خارج و فقط سیستم قفل مرکزی اتومبیل توسط ریموت باز و بسته می شود.

  «برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمائید.

  I + IV

  902

  908

  ٠.۵ ثانیه

  برنامه قفل کودک

  IGN

  با فعال شدن این برنامه  در صورت بسته بودن تمامی دربها با باز شدن سوئیچ اتومبیل بعد از 30 ثانیه قفل مرکزی به حالت بسته و با بسته شدن سوئیچ اتومبیل قفل مرکزی به حالت باز درمی آید. البته توجه فرمائید برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمائید.

  برای حذف کامل این برنامه در مدلهای ماجیکار 902 و 908 به جدول برنامه دهی شماره 1 مراجعه شود

  البته در مدلهای استارتردار باید سیم حسگر استارت حتماً به فشنگی روغن یا سیم دینام متصل شده باشد. در غیر اینصورت قفل کودک اصلاً عمل نخواهد کرد.

   

   

   

   

  II یا III

  902

  908

   

   

   

   

   

  ٠.۵ ثانیه

   

   

   

   

  فعال شدن خروجیهای اضافی

  در این حالت خروجیهای اضافی (AUX 1) و (AUX 2)  فعال میشود. برای استفاده از خروجی 1 کلید II را ٠.۵ ثانیه فشار داده شود.

  مقدار جریان خروجی 250 میلی آمپر میباشد بنابراین هنگام استفاده حتماً از رله استفاده شود. از این خروجیها می توان برای سقف کروکی یا بستن سان روف استفاده شود.

  برای فعال کردن خروجی 2 کلید شماره  ثانیه زده شود. این خروجی ها را می توان از ٠.۵ ثانیه تا 20 ثانیه و 60 ثانیه و حالت خروجی منفی دائم تغییر داد.

  برای فعال کردن خروجی های اضافی به تکنسین نصب مراجعه شود.

   

 • نظرات ماجیکار MAGICAR - سیستم دزدگیر خودرو - M902F

  لطفاً برای درج نظر در صورتی که عضو هستید با استفاده از بخش ورود به سیستم در ستون سمت چپ وارد سایت شوید، در غیر این صورت عضو شوید.


کالاهای مرتبط
آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو
1