• فروشندگان آنلاین
  لوگوفروشندهقیمت (ریال)بروزرسانیتوضیحاتخریدآنلاین
  بانه 31,276,000 1 ساعت پیش
 • General
  Total Power (RMS)  850
  Number of Channel  5.1

  Product MPN
  MPN HTTZ225REDC
  Key Features
  Included Components   Receiver • DVD Player • Radio Tuner • DVD Recorder
  Wireless Speakers   Wireless Ready
  Number Of Speakers 6 Speakers and Subwoofer
  Main Speakers Power Output   141 Watts
  Playable Disk Types DVD Video • DVD-R • DVD-RW • DVD+R • DVD+RW • CD (Audio) • CD-R • CD-RW
  Subwoofer Power Output 145 Watts
  Playable File Formats DivX • XviD • MP3 • WMA • JPEG • WMV
  DVD
  Number of Discs   1
  Progressive Scan   With Progressive Scan
  TV Resolutions 480i (525i) • 480p (525p) • 576i (625i) • 576p (625p) • 720p (750p) • 1080i (1125i) • 1080p (1125p)
  Inputs Analog Audio x 1 • Digital Audio (Optical) x 1 • USB • Aux in
  Front Panel USB 1.1
  Outputs Composite x 1 • Component x 1 • HDMI x 1
  Receiver
  Rear Input Connectors Analog Audio x 1
  Rear Output Connectors Composite (Video) x 1 • HDMI x 1
  Tuner
  Tuner Presets 15
  Product MPN
  MPN HTTZ225REDC
  Key Features
  Included Components   Receiver • DVD Player • Radio Tuner • DVD Recorder
  Wireless Speakers   Wireless Ready
  Number Of Speakers 6 Speakers and Subwoofer
  Main Speakers Power Output   141 Watts
  Playable Disk Types DVD Video • DVD-R • DVD-RW • DVD+R • DVD+RW • CD (Audio) • CD-R • CD-RW
  Subwoofer Power Output 145 Watts
  Playable File Formats DivX • XviD • MP3 • WMA • JPEG • WMV
  DVD
  Number of Discs   1
  Progressive Scan   With Progressive Scan
  TV Resolutions 480i (525i) • 480p (525p) • 576i (625i) • 576p (625p) • 720p (750p) • 1080i (1125i) • 1080p (1125p)
  Inputs Analog Audio x 1 • Digital Audio (Optical) x 1 • USB • Aux in
  Front Panel USB 1.1
  Outputs Composite x 1 • Component x 1 • HDMI x 1
  Receiver
  Rear Input Connectors Analog Audio x 1
  Rear Output Connectors Composite (Video) x 1 • HDMI x 1
  Tuner
  Tuner Presets 15
  Product MPN
  MPN HTTZ225REDC
  Key Features
  Included Components   Receiver • DVD Player • Radio Tuner • DVD Recorder
  Wireless Speakers   Wireless Ready
  Number Of Speakers 6 Speakers and Subwoofer
  Main Speakers Power Output   141 Watts
  Playable Disk Types DVD Video • DVD-R • DVD-RW • DVD+R • DVD+RW • CD (Audio) • CD-R • CD-RW
  Subwoofer Power Output 145 Watts
  Playable File Formats DivX • XviD • MP3 • WMA • JPEG • WMV
  DVD
  Number of Discs   1
  Progressive Scan   With Progressive Scan
  TV Resolutions 480i (525i) • 480p (525p) • 576i (625i) • 576p (625p) • 720p (750p) • 1080i (1125i) • 1080p (1125p)
  Inputs Analog Audio x 1 • Digital Audio (Optical) x 1 • USB • Aux in
  Front Panel USB 1.1
  Outputs Composite x 1 • Component x 1 • HDMI x 1
  Receiver
  Rear Input Connectors Analog Audio x 1
  Rear Output Connectors Composite (Video) x 1 • HDMI x 1
  Tuner
  Tuner Presets 15

  Product MPN
  MPN HTTZ225REDC
  Key Features
  Included Components    Receiver • DVD Player • Radio Tuner • DVD Recorder
  Wireless Speakers    Wireless Ready
  Number Of Speakers 6 Speakers and Subwoofer
  Main Speakers Power Output    141 Watts
  Playable Disk Types DVD Video • DVD-R • DVD-RW • DVD+R • DVD+RW • CD (Audio) • CD-R • CD-RW
  Subwoofer Power Output 145 Watts
  Playable File Formats DivX • XviD • MP3 • WMA • JPEG • WMV
  DVD
  Number of Discs    1
  Progressive Scan    With Progressive Scan
  TV Resolutions 480i (525i) • 480p (525p) • 576i (625i) • 576p (625p) • 720p (750p) • 1080i (1125i) • 1080p (1125p)
  Inputs Analog Audio x 1 • Digital Audio (Optical) x 1 • USB • Aux in
  Front Panel USB 1.1
  Outputs Composite x 1 • Component x 1 • HDMI x 1
  Receiver
  Rear Input Connectors Analog Audio x 1
  Rear Output Connectors Composite (Video) x 1 • HDMI x 1
  Tuner
  Tuner Presets 15
  Miscellaneous
  UPC 8808993233878
 • نظرات سامسونگ SAMSUNG - سینمای خانگی - Home Theater TZ225

  لطفاً برای درج نظر در صورتی که عضو هستید با استفاده از بخش ورود به سیستم در ستون سمت چپ وارد سایت شوید، در غیر این صورت عضو شوید.


کالاهای مرتبط
آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو
1