ليست قيمت فروش پنکه پارس خزر


پارس خزر
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
پارس خزر FDR-RIMA رومیزی 3,550,000 4,250,000 4 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند 4010R 5,440,000 5,440,000 4 ساعت پیش
پارس خزر POWER 4,850,000 4,920,000 4 ساعت پیش
پارس خزر آدو 6,350,000 6,350,000 4 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند FSR-SHIBA 7,980,000 7,980,000 4 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 4,840,000 4,840,000 4 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4020 4,350,000 4,350,000 4 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4060R 5,500,000 5,500,000 4 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4070R 6,150,000 6,150,000 4 ساعت پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5020 4,050,000 4,050,000 4 ساعت پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5030ES 5,370,000 5,370,000 4 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 2030 4,000,000 4,000,000 4 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 2040 3,550,000 3,550,000 4 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 3010 3,550,000 3,550,000 4 ساعت پیش