ليست قيمت فروش یخچال، فریزر خانگی هیتاچی HITACHI


هیتاچی HITACHI
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
هیتاچی HITACHI R-BG410PUQ6 86,000,000 90,800,000 2 روز پیش
هیتاچی HITACHI R-E6800S 305,500,000 305,500,000 2 روز پیش
هیتاچی HITACHI RV470 92,500,000 92,500,000 2 روز پیش
هیتاچی HITACHI RV720PUQ1K 128,000,000 128,000,000 2 روز پیش
هیتاچی HITACHI R-VG470 101,600,000 101,600,000 2 روز پیش
هیتاچی HITACHI R-VG540PUQ3 24Foot 107,000,000 107,000,000 2 روز پیش
هیتاچی HITACHI R-VG660PUQ3 114,500,000 114,500,000 2 روز پیش
هیتاچی HITACHI RWB550PUQ2 124,800,000 124,800,000 2 روز پیش
هیتاچی HITACHI R-WB800 188,000,000 188,000,000 2 روز پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا