ليست قيمت پوز ترمینال POS Terminal


قیمت پوز ترمینال POS Terminal های

کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
Partner SP810 199,000,000 199,000,000 10 ساعت پیش
ANYSHOP E2 180,000,000 180,000,000 10 ساعت پیش
OKPOS K-9000 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Okpos Optimus 195,000,000 195,000,000 14 ساعت پیش
OKPOS Z-1500 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
OKPOS Z-9000 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
P2C J-150 249,000,000 249,000,000 10 ساعت پیش
Partner SP-550 191,000,000 191,000,000 10 ساعت پیش
Partner SP-5514 162,000,000 162,000,000 10 ساعت پیش
Partner SP800 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Partner Tech SP-1000 with MSR قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد