ليست قيمت بارکدخوان


قیمت بارکدخوان های

کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
RS1100ZB 7,000,000 7,000,000 13 ساعت پیش
CBON CB-H100 5,900,000 8,900,000 8 ساعت پیش
Data Scan IP-2050 10,450,000 10,450,000 10 ساعت پیش
Delta 2200 22,800,000 24,320,000 8 ساعت پیش
Delta 331 12,700,000 12,700,000 8 ساعت پیش
Delta OD7270 14,900,000 15,000,000 8 ساعت پیش
EPOS CCD20 5,400,000 5,400,000 8 ساعت پیش
E-POS EC301 4,760,000 4,760,000 8 ساعت پیش
Heroje H180U 6,290,000 6,290,000 8 ساعت پیش
Heroje T5 33,000,000 33,000,000 8 ساعت پیش
Honeywell Eclipse 5145 9,000,000 9,000,000 8 ساعت پیش
Newland Dorada HR2260-SF 23,950,000 23,950,000 10 ساعت پیش
ROMANS LS-1245W 19,800,000 19,800,000 8 ساعت پیش
Romans ls-1743 5,500,000 7,000,000 10 ساعت پیش
Symbol LS-6004 21,010,000 21,201,200 8 ساعت پیش
Voyager 1400g 8,690,000 28,950,000 8 ساعت پیش
Winson QuickScan6580 9,400,000 11,000,000 9 ساعت پیش
Xenon 1902 27,000,000 93,800,000 8 ساعت پیش
نوری TYSON TY 2012 3,300,000 16,450,000 10 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا