ليست قيمت بارکدخوان


قیمت بارکدخوان های

کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
CBON CB-N210 9,890,000 10,700,000 4 ساعت پیش
ROMANS LD-2130B 8,500,000 8,500,000 7 ساعت پیش
RS1100ZB قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
B8 Portable 9,890,000 9,890,000 7 ساعت پیش
CBON CB-H100 6,400,000 13,600,000 4 ساعت پیش
CBON CB-H2000H 20,500,000 24,000,000 4 ساعت پیش
CBON CB-N210W 20,990,000 22,700,000 4 ساعت پیش
Data Scan IP-2050 6,200,000 7,200,000 4 ساعت پیش
Datascan IP-2055RW 16,000,000 16,000,000 4 ساعت پیش
Delta 2200 24,800,000 24,800,000 7 ساعت پیش
Delta 331 21,500,000 21,500,000 7 ساعت پیش
Delta BT323A 2D 30,000,000 30,000,000 4 ساعت پیش
DELTA CCD30 8,000,000 8,000,000 4 ساعت پیش
Delta EC321 BT 2D 38,000,000 38,000,000 4 ساعت پیش
Delta EC323 2D 15,000,000 15,000,000 4 ساعت پیش
Delta OD7270 26,000,000 26,000,000 4 ساعت پیش
EPOS CCD20 7,650,000 7,650,000 7 ساعت پیش
E-POS EC301 6,900,000 6,900,000 7 ساعت پیش
Exsom EBR-115 6,000,000 6,000,000 4 ساعت پیش
Heroje H180U 7,450,000 7,450,000 7 ساعت پیش
Heroje T5 34,800,000 34,800,000 7 ساعت پیش
Honeywell Eclipse 5145 17,700,000 17,700,000 4 ساعت پیش
MetroLogic MK-9540 8,100,000 8,100,000 7 ساعت پیش
Newland BS 8060-2T 2D 49,000,000 49,000,000 4 ساعت پیش
Newland BS 8060-3V 1D 30,000,000 30,000,000 4 ساعت پیش
Newland Dorada HR2260-SF 23,500,000 23,500,000 7 ساعت پیش
Newland HR1150P-30F 13,500,000 13,500,000 14 ساعت پیش
Newland HR1550 CE 43,000,000 43,000,000 4 ساعت پیش
Newland HR1550-35F 17,500,000 17,500,000 14 ساعت پیش
Newland HR3290 CS 72,000,000 72,000,000 4 ساعت پیش
Newland HR3290-SF 64,000,000 64,000,000 7 ساعت پیش
ROMANS LS-1245W 26,000,000 27,280,000 4 ساعت پیش
Romans ls-1743 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Sahand SND120 18,100,000 18,100,000 7 ساعت پیش
Sunlux XL-626A 7,580,000 7,580,000 7 ساعت پیش
Symbol LS-1902 20,300,000 20,300,000 7 ساعت پیش
Symbol LS-6004 18,000,000 18,000,000 7 ساعت پیش
Symcode MJ 6708 1D 13,500,000 13,500,000 4 ساعت پیش
Symcode MJ-1932 44,000,000 44,000,000 4 ساعت پیش
Symcode MJ-6708 2D 41,000,000 41,000,000 4 ساعت پیش
Voyager 1400g 8,690,000 30,800,000 4 ساعت پیش
Winson QuickScan6580 15,000,000 15,000,000 1 ساعت پیش
Winson WAI-6000 19,890,000 23,900,000 4 ساعت پیش
Winson WAI-7000 37,000,000 38,900,000 4 ساعت پیش
Winson WNC-6083B/V 26,900,000 26,900,000 4 ساعت پیش
Winson WNC-6090g 8,500,000 8,500,000 4 ساعت پیش
WINSON WNC-6093B/V 23,500,000 24,000,000 4 ساعت پیش
Winson WNI-5010g 2D 9,500,000 9,500,000 4 ساعت پیش
Winson WNI-5013 2D 22,500,000 22,500,000 4 ساعت پیش
Winson WNI-6223B/V 39,600,000 39,600,000 4 ساعت پیش
Winson WNI-6610 14,300,000 14,300,000 4 ساعت پیش
Winson WNI-6610 2D 13,500,000 13,500,000 4 ساعت پیش
ZEC 2100DW 7,100,000 7,100,000 4 ساعت پیش
ZEC 2400TL 21,000,000 21,000,000 4 ساعت پیش
ZEC 2400TW 18,500,000 18,500,000 4 ساعت پیش
ثابت Newland Pike FM5050-20 43,000,000 43,000,000 14 ساعت پیش
نوری TYSON TY 2012 6,950,000 12,000,000 4 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا