ليست قيمت بارکدخوان


قیمت بارکدخوان های

کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
CBON CB-N210 10,000,000 10,700,000 39 دقیقه پیش
ROMANS LD-2130B 8,500,000 8,500,000 25 دقیقه پیش
RS1100ZB قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
B8 Portable 9,890,000 9,890,000 25 دقیقه پیش
CBON CB-H100 6,400,000 13,600,000 21 ساعت پیش
CBON CB-H2000H 22,700,000 24,000,000 39 دقیقه پیش
CBON CB-N210W 22,700,000 22,700,000 1 روز پیش
Data Scan IP-2050 6,200,000 7,200,000 25 دقیقه پیش
Datascan IP-2055RW 16,000,000 16,000,000 1 روز پیش
Delta 2200 24,800,000 24,800,000 25 دقیقه پیش
Delta 331 21,500,000 21,500,000 25 دقیقه پیش
Delta BT323A 2D 30,000,000 30,000,000 1 روز پیش
DELTA CCD30 8,000,000 8,000,000 1 روز پیش
Delta EC321 BT 2D 38,000,000 38,000,000 1 روز پیش
Delta EC323 2D 15,000,000 15,000,000 39 دقیقه پیش
Delta OD7270 26,000,000 26,000,000 2 ساعت پیش
EPOS CCD20 7,650,000 7,650,000 25 دقیقه پیش
E-POS EC301 6,900,000 6,900,000 25 دقیقه پیش
Exsom EBR-115 6,000,000 6,000,000 1 روز پیش
Heroje H180U 7,450,000 7,450,000 25 دقیقه پیش
Heroje T5 34,800,000 34,800,000 25 دقیقه پیش
Honeywell Eclipse 5145 17,700,000 17,700,000 1 روز پیش
MetroLogic MK-9540 8,100,000 8,100,000 25 دقیقه پیش
Newland BS 8060-2T 2D 49,000,000 49,000,000 1 روز پیش
Newland BS 8060-3V 1D 30,000,000 30,000,000 1 روز پیش
Newland Dorada HR2260-SF 23,500,000 23,500,000 39 دقیقه پیش
Newland HR1550 CE 43,000,000 43,000,000 1 روز پیش
Newland HR3290 CS 72,000,000 72,000,000 1 روز پیش
Newland HR3290-SF 64,000,000 64,000,000 25 دقیقه پیش
ROMANS LS-1245W 26,000,000 27,280,000 21 ساعت پیش
Romans ls-1743 5,500,000 7,000,000 19 دقیقه پیش
Sahand SND120 18,100,000 18,100,000 25 دقیقه پیش
Sunlux XL-626A 7,580,000 7,580,000 25 دقیقه پیش
Symbol LS-1902 20,300,000 20,300,000 25 دقیقه پیش
Symbol LS-6004 18,000,000 18,000,000 25 دقیقه پیش
Symcode MJ 6708 1D 13,500,000 13,500,000 1 روز پیش
Symcode MJ-1932 44,000,000 44,000,000 1 روز پیش
Symcode MJ-6708 2D 41,000,000 41,000,000 1 روز پیش
Voyager 1400g 8,690,000 30,800,000 19 دقیقه پیش
Winson QuickScan6580 15,000,000 15,000,000 1 روز پیش
Winson WAI-6000 19,890,000 23,900,000 25 دقیقه پیش
Winson WAI-7000 37,000,000 38,900,000 1 روز پیش
Winson WNC-6083B/V 26,900,000 26,900,000 1 روز پیش
Winson WNC-6090g 8,500,000 8,500,000 1 روز پیش
WINSON WNC-6093B/V 23,500,000 24,000,000 21 ساعت پیش
Winson WNI-5010g 2D 9,500,000 9,500,000 1 روز پیش
Winson WNI-5013 2D 22,500,000 22,500,000 1 روز پیش
Winson WNI-6223B/V 39,600,000 39,600,000 1 روز پیش
Winson WNI-6610 14,300,000 14,300,000 1 روز پیش
Winson WNI-6610 2D 13,500,000 13,500,000 1 روز پیش
ZEC 2100DW 7,100,000 7,100,000 1 روز پیش
ZEC 2400TL 21,000,000 21,000,000 1 روز پیش
ZEC 2400TW 18,500,000 18,500,000 1 روز پیش
نوری TYSON TY 2012 6,950,000 12,000,000 19 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های اسکار OSCAR

اسکار OSCAR
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
اسکار OSCAR 80DBWI 2D 23,990,000 23,990,000 25 دقیقه پیش
اسکار OSCAR 80DWI-OS دوبعدی 12,780,000 12,780,000 25 دقیقه پیش
اسکار OSCAR OS-50CB wireless 17,500,000 17,500,000 1 روز پیش
اسکار OSCAR OS-60CBR 18,000,000 18,000,000 1 روز پیش
اسکار OSCAR OS60CBW 15,980,000 15,980,000 25 دقیقه پیش
اسکار OSCAR OS60LBW 5,000,000 6,500,000 2 ساعت پیش
اسکار OSCAR OS60LWW قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
اسکار OSCAR OS-65LBW 21,600,000 21,600,000 25 دقیقه پیش
اسکار OSCAR OS-70DBR 17,400,000 17,400,000 25 دقیقه پیش
اسکار OSCAR OS90LBR قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
اسکار OSCAR UNIBAR II 17,300,000 17,300,000 1 روز پیش
اسکار OSCAR UNIBARII BT 31,500,000 31,500,000 1 روز پیش

قیمت بارکدخوان های اسکن تک آی دی Scantech ID

اسکن تک آی دی Scantech ID
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
اسکن تک آی دی Scantech ID LG710BT 28,500,000 28,500,000 25 دقیقه پیش
اسکن تک آی دی Scantech ID N4060 33,300,000 33,300,000 25 دقیقه پیش
اسکن تک آی دی Scantech ID N4070 33,800,000 33,800,000 25 دقیقه پیش
اسکن تک آی دی Scantech ID SG700BT 18,550,000 18,550,000 25 دقیقه پیش
اسکن تک آی دی Scantech ID V1010 5,890,000 5,890,000 25 دقیقه پیش
اسکن تک آی دی Scantech ID V1030 5,890,000 5,890,000 25 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های اسکوپ SCOPE

اسکوپ SCOPE
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
اسکوپ SCOPE SP-5010g-USB دوبعدی 13,600,000 13,600,000 25 دقیقه پیش
اسکوپ SCOPE SP-5013 19,000,000 19,000,000 25 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های اکسیوم Axiohm

اکسیوم Axiohm
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 10,000,000 16,000,000 19 دقیقه پیش
اکسیوم Axiohm 3400 16,200,000 16,200,000 25 دقیقه پیش
اکسیوم Axiohm 4022 19,150,000 19,150,000 25 دقیقه پیش
اکسیوم Axiohm PDT 8223 32,000,000 35,000,000 19 دقیقه پیش
اکسیوم Axiohm V4 18,800,000 18,800,000 25 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های آکسیوم AXIOM

آکسیوم  AXIOM
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
آکسیوم AXIOM 2200W 13,900,000 13,900,000 25 دقیقه پیش
آکسیوم AXIOM 2285 8,200,000 8,200,000 25 دقیقه پیش
آکسیوم AXIOM 2290 7,500,000 7,500,000 25 دقیقه پیش
آکسیوم AXIOM 3240 26,050,000 26,050,000 25 دقیقه پیش
آکسیوم AXIOM V6 1,280,000 1,600,000 3 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های آواسیس Avasys

آواسیس Avasys
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
آواسیس Avasys ACS 3190 7,200,000 7,200,000 25 دقیقه پیش
آواسیس Avasys ACS-001 7,580,000 7,580,000 25 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های جن ایکس GenX

جن ایکس  GenX
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
جن ایکس GenX 6200 1,500,000 1,500,000 19 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های دیتا لاجیک DATALOGIC

دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 32,900,000 43,200,000 19 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC 4430 22,500,000 22,500,000 25 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC CB-H100 6,700,000 6,700,000 2 ساعت پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC DBT6400 Wireless 115,000,000 115,000,000 1 روز پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon 4132 21,990,000 22,900,000 25 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon GFS4470 39,700,000 42,950,000 2 ساعت پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 25,000,000 36,900,000 28 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron HD3130 31,300,000 32,700,000 2 ساعت پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron HD3430 22,200,000 22,200,000 25 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 11,500,000 15,200,000 19 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Lite QW2120 13,000,000 13,400,000 2 ساعت پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC M QM2131 54,000,000 63,000,000 28 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 36,000,000 74,400,000 2 ساعت پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 1500i 44,500,000 45,000,000 2 ساعت پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 3450 58,900,000 59,150,000 1 روز پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 19,000,000 32,500,000 28 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 8500Xt 382,300,000 382,300,000 1 روز پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC PD9530-DPM Evo 382,000,000 382,000,000 1 روز پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC PDT8223 خطی 33,000,000 33,000,000 25 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC QBT2131 49,500,000 49,600,000 1 روز پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2100 11,000,000 23,000,000 19 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC QD2131 19,200,000 21,600,000 28 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 20,800,000 23,000,000 19 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 11,500,000 11,500,000 19 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 9,000,000 13,000,000 3 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 27,400,000 59,400,000 19 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan QD2430 36,900,000 42,000,000 25 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 26,200,000 105,000,000 19 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan I QM2400 75,600,000 82,600,000 28 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan Lite QW2100 12,900,000 13,500,000 28 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICKSCAN LITE QW2400 23,000,000 23,000,000 1 روز پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC QuickScan QD2130 23,000,000 23,500,000 2 ساعت پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC QW2170 9,000,000 9,000,000 25 دقیقه پیش
دیتا لاجیک DATALOGIC QW2420 24,000,000 26,100,000 2 ساعت پیش

قیمت بارکدخوان های رابین Robin

رابین  Robin
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
رابین Robin RS1100 Corded 1D 2,200,000 2,200,000 19 دقیقه پیش
رابین Robin RS1200 1D 3,500,000 3,500,000 19 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های رمو Remo

رمو Remo
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
رمو Remo QuickScan QR3100 Plus 18,000,000 18,000,000 25 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های روبن Roben

روبن Roben
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
روبن Roben RS2100 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد

قیمت بارکدخوان های زبرا zebra

زبرا zebra
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
زبرا zebra DS2208 39,000,000 39,000,000 1 روز پیش
زبرا zebra DS9208 24,830,000 24,830,000 25 دقیقه پیش
زبرا zebra Symbol DS2278 98,000,000 98,000,000 1 روز پیش
زبرا zebra Symbol LI2208 20,000,000 20,000,000 1 روز پیش
زبرا zebra Symbol LI4278 95,000,000 95,000,000 1 روز پیش

قیمت بارکدخوان های زبکس Zebex

زبکس Zebex
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
زبکس Zebex Z1170BT 7,000,000 7,027,000 19 دقیقه پیش
زبکس Zebex Z3100 17,800,000 17,800,000 1 روز پیش
زبکس Zebex Z-3190 21,000,000 21,000,000 1 روز پیش
زبکس Zebex Z-3190BT 44,500,000 60,000,000 19 دقیقه پیش
زبکس Zebex Z-3192BT 2D 61,000,000 63,500,000 19 دقیقه پیش
زبکس Zebex Z3220 1D 4,000,000 8,000,000 1 روز پیش
زبکس Zebex Z6182 1D 12,100,000 32,500,000 19 دقیقه پیش
زبکس Zebex Z-9000 13,690,000 56,500,000 19 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های سیزبلی cezbeli

سیزبلی cezbeli
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
سیزبلی cezbeli Cbon CB-N200 7,000,000 7,350,000 39 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های سینو Cino

سینو Cino
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
سینو Cino A770 32,000,000 32,000,000 1 روز پیش
سینو Cino FUZZYSCAN F560 14,300,000 14,300,000 39 دقیقه پیش
سینو Cino FUZZYSCAN F680BT 9,800,000 38,500,000 19 دقیقه پیش
سینو Cino FUZZYSCAN F780 12,500,000 12,500,000 19 دقیقه پیش
سینو Cino FUZZYSCAN F780WD Wireless 19,000,000 19,000,000 25 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های موتورولا Motorola

موتورولا Motorola
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 11,000,000 26,000,000 19 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های میندئو Mindeo

میندئو Mindeo
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
میندئو Mindeo 2250 AT 15,500,000 18,500,000 19 دقیقه پیش
میندئو Mindeo 5250 26,260,000 26,260,000 25 دقیقه پیش
میندئو Mindeo 6200 11,900,000 32,000,000 19 دقیقه پیش
میندئو Mindeo CS 3290 28,000,000 29,000,000 19 دقیقه پیش
میندئو Mindeo MD6100 12,000,000 12,000,000 19 دقیقه پیش
میندئو Mindeo MD6200 2D Image 27,900,000 32,000,000 25 دقیقه پیش
میندئو Mindeo MP-720 17,000,000 17,000,000 1 روز پیش
میندئو Mindeo MP8300 23,000,000 23,000,000 25 دقیقه پیش
میندئو Mindeo MS 3390 19,700,000 50,000,000 19 دقیقه پیش
میندئو Mindeo MS3590 2D 32,800,000 32,800,000 25 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های میوا MEVA

میوا MEVA
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
میوا MEVA MBS - 3615 8,000,000 12,100,000 19 دقیقه پیش
میوا MEVA MBS - 4680 6,400,000 6,900,000 19 دقیقه پیش
میوا MEVA MBS 1750 2,300,000 6,500,000 28 دقیقه پیش
میوا MEVA MBS 6700-2D 9,300,000 9,300,000 25 دقیقه پیش
میوا MEVA MBS-3880 12,600,000 12,600,000 25 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های نیکیتا Nikita

نیکیتا Nikita
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
نیکیتا Nikita Hubble BC 5000 8,100,000 8,100,000 25 دقیقه پیش

قیمت بارکدخوان های هانیول Honeywell

هانیول  Honeywell
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
هانیول Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 10,000,000 27,400,000 19 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Orbit 7120 50,300,000 51,800,000 39 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Orbit 7190G 21,620,000 21,620,000 25 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Solaris 7820 55,000,000 63,300,000 39 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Solaris 7980G 1D 66,000,000 66,000,000 25 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Solaris 7980G 2D 53,500,000 58,000,000 19 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Stratos 2700 314,000,000 314,000,000 25 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 11,000,000 12,500,000 19 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Voyager 1202g Wireless 28,000,000 82,000,000 19 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Voyager 1250G 12,000,000 24,200,000 19 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 17,000,000 27,900,000 19 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Voyager 1450 2D 35,600,000 37,500,000 39 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Voyager 1450G 1D 31,000,000 31,000,000 25 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Voyager 1470 2d 25,500,000 28,000,000 1 روز پیش
هانیول Honeywell Voyager 1472G-2D 91,500,000 115,000,000 1 روز پیش
هانیول Honeywell Xenon 1900 68,000,000 68,000,000 39 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Xenon XP 1950g 76,000,000 76,000,000 1 روز پیش
هانیول Honeywell Youjie YJ3300 11,280,000 12,900,000 25 دقیقه پیش
هانیول Honeywell Youjie YJ4600 25,100,000 26,000,000 39 دقیقه پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا