ليست قيمت میکروفون تخصصی ، حرفه ای


قیمت میکروفون تخصصی ، حرفه ای های

کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
Azden SGM-250CX Shotgun قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Azden SGM-PDII Shotgun قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
BY-HM2 دستی قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
COMICA BoomX-D D1 62,900,000 62,900,000 17 ساعت پیش
fifine T669 CONDENCER 20,950,000 20,950,000 10 ساعت پیش
Marantz MPM-1000U قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Marantz Pro Audio Scope SG-17P قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
MARANTZ SB-C2 Shotgun قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Marantz Scope SG-9P قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Saramonic DK3A یقه ای قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Saramonic Soundbird T3 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Saramonic SR-MV2000 25,850,000 25,850,000 10 ساعت پیش
Saramonic UwMic9 Kit7 TX9+ RX-XLR9 UHF wireless قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Saramonic XLavMic-C قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Saramonic XLavMic-O قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
SM-777 یقه ای 2,100,000 2,100,000 10 ساعت پیش
Yanmai condencer G35 9,150,000 9,150,000 19 ساعت پیش
Yanmai Gamepro T1 21,880,000 21,880,000 10 ساعت پیش
Yanmai Q8 Studio 14,250,000 14,250,000 10 ساعت پیش
Yanmai SF-900 24,950,000 24,950,000 10 ساعت پیش
شاتگان Azden SGM-2100 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
یقه ای Lavalier GL-121 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد