ليست قيمت فروش برد هوشمند ، وایت بورد دیجیتال


کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
85inch لمسی سرامیکی RIOTOUCH 48,000,000 48,000,000 17 ساعت پیش
ENO Electromagnetic 11,700,000 12,800,000 2 ساعت پیش
ENO IR 14,000,000 15,800,000 2 ساعت پیش
IQ-Board ET series 11,900,000 11,900,000 2 ساعت پیش
iVision 78FTW 41,000,000 41,000,000 9 ساعت پیش
Legamaster 82C 36,500,000 36,500,000 17 ساعت پیش
Micronits 82inch 13,000,000 14,800,000 2 ساعت پیش
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 19,200,000 2 ساعت پیش
PROGRESS P120-IR6 39,000,000 45,900,000 11 ساعت پیش
Rio Touch 82inch 13,500,000 43,000,000 2 ساعت پیش
Smart Vision CB-8203 19,600,000 19,600,000 2 ساعت پیش
Smart Vision IR-8210N 29,000,000 29,000,000 17 ساعت پیش
TBoard T82 57,000,000 57,000,000 17 ساعت پیش
THINK BOARD 16,300,000 16,300,000 4 ساعت پیش
ZIMATEC IR8086 13,500,000 13,500,000 2 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا