ليست قيمت فروش تلویزیون ال ای دی سه بعدی LED 3D سونی SONY


سونی SONY
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
سونی SONY KD-55X8500C 55inch 49,000,000 51,000,000 20 ساعت پیش
سونی SONY X8505C 65inch 4K 85,000,000 85,000,000 20 ساعت پیش
سونی SONY 42W800 42inch 21,700,000 21,700,000 20 ساعت پیش
سونی SONY 4K 55X8504 55inch 84,500,000 84,500,000 20 ساعت پیش
سونی SONY 4K Ultra HD KD55X8500B 59,700,000 59,700,000 20 ساعت پیش
سونی SONY 4K Ultra KD-55X9004A 55inch 127,900,000 127,900,000 20 ساعت پیش
سونی SONY 55W800 55inch 35,200,000 35,200,000 20 ساعت پیش
سونی SONY 55W900 55inch 79,700,000 79,700,000 20 ساعت پیش
سونی SONY 55x9000C 55inch 80,500,000 82,000,000 20 ساعت پیش
سونی SONY Android X9005C 65Inch 97,000,000 117,000,000 11 ساعت پیش
سونی SONY BRAVIA KD-65X9004A 65inch 144,500,000 144,500,000 20 ساعت پیش
سونی SONY Bravia R550 70 inch 107,000,000 107,000,000 20 ساعت پیش
سونی SONY BRAVIA W900A 46inch 54,600,000 54,600,000 20 ساعت پیش
سونی SONY Bravia X9004 55inch 99,500,000 99,500,000 20 ساعت پیش
سونی SONY KD-49X8300C 49inch 36,000,000 36,000,000 20 ساعت پیش
سونی SONY KD-65X8500C 79,000,000 79,000,000 20 ساعت پیش
سونی SONY KD-75X9400D 75Inch 4K 210,000,000 266,540,000 1 ساعت پیش
سونی SONY KDL-43W800C 43inch 23,500,000 30,280,000 1 ساعت پیش
سونی SONY KDL-50W800C 50inch 25,000,000 37,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY KDL-55W800C 55inch 34,500,000 43,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY X Series BRAVIA 4K KD-65X8500B 65inch 90,850,000 100,000,000 1 ساعت پیش
سونی SONY X9300D 55inch 63,800,000 75,500,000 11 ساعت پیش
سونی SONY X9300D 65inch 4K 86,900,000 111,000,000 11 ساعت پیش
سونی SONY X9400C 75Inch 4K 189,000,000 229,000,000 11 ساعت پیش
سونی SONY X9400D 75inch 4K 215,000,000 228,500,000 11 ساعت پیش
سونی SONY XSeries BRAVIA 4K KD-65X9004A 186,000,000 186,000,000 20 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا