ليست قيمت حافظه فلش ( فلش مموری )


قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های

کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
KINGSTAR FIT KS230 16GB 1,030,000 1,030,000 1 روز پیش
KINGSTAR FIT KS230 32GB 1,350,000 1,440,000 12 ساعت پیش
KINGSTAR Flix KS220 64GB 1,950,000 1,950,000 12 ساعت پیش
KINGSTAR FLO KS234 16GB 1,220,000 1,220,000 12 ساعت پیش
Kingstar KS221 16GB 1,200,000 1,200,000 1 روز پیش
Kingstar KS221 32GB 1,300,000 1,300,000 12 ساعت پیش
KINGSTAR NINO KS215 32GB 1,090,000 1,250,000 3 ساعت پیش
ks218 32GB کینگ استار 1,150,000 1,250,000 3 ساعت پیش
Queen tech RACE 16GB قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Tigon Force 64GB 1,450,000 1,450,000 12 ساعت پیش
Tigon hook plus 64GB 1,560,000 1,560,000 12 ساعت پیش
Tigon p103 64GB 1,490,000 1,490,000 12 ساعت پیش
Tigon P224 8GB 950,000 950,000 12 ساعت پیش
Tigon P285 32GB 1,090,000 1,090,000 12 ساعت پیش
Tigon P300 8GB 830,000 830,000 12 ساعت پیش
Tigon P99 32GB 1,070,000 1,070,000 12 ساعت پیش
X-Energy Gold 32GB 1,200,000 1,200,000 12 ساعت پیش
X-Energy X-925 32GB 1,080,000 1,080,000 12 ساعت پیش
X-ENERGY X-925 64GB 1,550,000 1,550,000 3 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های اپیسر Apacer

اپیسر Apacer
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
اپیسر Apacer AH111 32GB 1,380,000 1,380,000 13 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH111 64GB 1,910,000 1,910,000 12 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH112 64GB 1,930,000 1,950,000 3 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH112 32Gb 1,380,000 1,380,000 13 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11D 32GB 1,300,000 1,300,000 12 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11D 64GB 1,850,000 1,850,000 12 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11G 16GB 1,050,000 1,050,000 1 روز پیش
اپیسر Apacer AH11G 64GB 1,930,000 1,930,000 12 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11H 32GB 1,320,000 1,320,000 12 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11H 64GB 1,750,000 1,750,000 12 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH360 32GB 1,950,000 1,990,000 3 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های ای دیتا ADATA

ای دیتا ADATA
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
ای دیتا ADATA UV330 64GB 2,150,000 2,150,000 12 ساعت پیش
ای دیتا ADATA C008 64GB 1,950,000 1,950,000 12 ساعت پیش
ای دیتا ADATA C906 64GB 1,850,000 1,850,000 12 ساعت پیش
ای دیتا ADATA Classic C008 32GB 1,150,000 1,150,000 12 ساعت پیش
ای دیتا ADATA Durable UD310 64GB 2,200,000 2,200,000 12 ساعت پیش
ای دیتا ADATA S102 64Gb 3,110,000 3,110,000 3 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV128 256GB 8,690,000 8,690,000 3 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV128 DashDrive 32Gb 1,250,000 1,350,000 3 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV128 DashDrive 64Gb 1,950,000 4,500,000 3 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV131 64Gb 2,100,000 2,100,000 3 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV150 DashDrive 32Gb 1,350,000 1,500,000 3 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV150 DashDrive 64Gb 1,990,000 2,200,000 3 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV210 32GB 1,350,000 1,350,000 3 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV210 64GB 1,890,000 1,890,000 3 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV330 - 32GB 1,300,000 1,300,000 12 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV350 64GB 2,300,000 2,300,000 12 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV360 64GB 2,190,000 2,190,000 3 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های دیتا پلاس DataPlus

دیتا پلاس  DataPlus
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
دیتا پلاس DataPlus CARBON 32GB 1,070,000 1,070,000 12 ساعت پیش
دیتا پلاس DataPlus Gift 32GB 1,080,000 1,700,000 12 ساعت پیش
دیتا پلاس DataPlus Luxury 32GB 1,070,000 1,070,000 12 ساعت پیش
دیتا پلاس DataPlus Luxury 64GB 1,400,000 1,530,000 3 ساعت پیش
دیتا پلاس DataPlus Royal Gold 32GB 1,200,000 1,200,000 12 ساعت پیش
دیتا پلاس DataPlus TRACK 64GB 1,530,000 1,530,000 3 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های سن دیسک SanDisk

سن دیسک SanDisk
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
سن دیسک SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 32GB 2,290,000 2,290,000 13 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer Blade CZ50 16GB 1,040,000 1,120,000 3 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer Blade CZ50 32GB 1,190,000 1,350,000 13 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer Blade CZ50 64GB 1,680,000 1,680,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer Blade CZ50 8GB 990,000 990,000 13 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer CZ73 Ultra Flair 64GB 2,020,000 2,020,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer CZ73 Ultra Flair USB3.0 32GB 1,550,000 1,550,000 13 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer Force CZ71 32GB 1,350,000 1,350,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer Force CZ71 64GB 1,750,000 1,750,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer Glide CZ60 32GB 1,370,000 1,370,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk CRUZER GLIDE CZ60 64GB 2,080,000 2,080,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk CZ73 Ultra Flair 16GB 1,370,000 1,370,000 13 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk ULTRA 16GB 1,250,000 1,250,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk ULTRA 32GB 1,580,000 1,580,000 13 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk ULTRA DUAL DRIVE USB TYPE-C 128GB 3,990,000 3,990,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk ULTRA FIT 16GB 1,280,000 1,380,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk ULTRA FIT NEW 128GB 3,690,000 3,690,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Ultra Luxe 32GB 1,590,000 1,590,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk ULTRA USB TYPE-C DRIVE 32GB 2,100,000 2,100,000 12 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk ULTRA USB TYPE-C DRIVE 64GB 3,000,000 3,000,000 12 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های سیلیکون پاور Silicon Power

سیلیکون پاور Silicon Power
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
سیلیکون پاور Silicon Power Blaze B10 32GB USB 3.0 2,250,000 2,250,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Blaze B10 64GB USB 3.0 3,300,000 3,300,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J01 32Gb 2,350,000 2,350,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J01 64Gb 3,650,000 3,650,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J30 32GB 2,490,000 2,490,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J30 64GB 3,850,000 3,850,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power M01 128GB 5,510,000 5,510,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Marvel M01 32GB 1,950,000 1,950,000 12 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Marvel M01 64GB 3,200,000 3,200,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power SP Touch T06 32Gb 1,590,000 1,590,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power SP Touch T07 32Gb 1,550,000 1,700,000 12 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T01 Mini 32Gb 1,590,000 1,590,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T06 64GB 2,390,000 2,390,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T07 64GB 2,300,000 2,300,000 12 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T08 64GB 2,150,000 2,200,000 12 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T30 64GB 2,450,000 2,450,000 12 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T30 USB 2.0 16GB 1,350,000 1,350,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T30 USB 2.0 32GB 1,680,000 1,680,000 13 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Ultima II I 32GB 1,280,000 1,280,000 12 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Ultima II i-Series 64GB 1,830,000 1,920,000 12 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Ultima U06 16Gb 1,320,000 1,320,000 12 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Ultima U06 32Gb 1,400,000 1,500,000 12 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Ultima U06 64GB 2,100,000 2,100,000 12 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های کداک Kodak

کداک Kodak
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
کداک Kodak K802-64GB 1,750,000 1,750,000 12 ساعت پیش
کداک Kodak K802 - 32GB 1,150,000 1,150,000 12 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های لکسار Lexar

لکسار  Lexar
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
لکسار Lexar JUMPDRIVE Fingerprint F35 32GB 6,990,000 6,990,000 12 ساعت پیش