ليست قيمت حافظه فلش ( فلش مموری )


قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های

کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
KINGSTAR FIDO KS218 16GB 1,150,000 1,150,000 9 ساعت پیش
KINGSTAR FIT KS230 16GB 1,300,000 1,300,000 9 ساعت پیش
KINGSTAR FIT KS230 32GB 1,420,000 1,900,000 9 ساعت پیش
KINGSTAR Flix KS220 64GB 1,860,000 1,860,000 9 ساعت پیش
KINGSTAR FLO KS234 16GB 1,280,000 1,280,000 9 ساعت پیش
Kingstar KS221 32GB 1,380,000 1,380,000 9 ساعت پیش
KINGSTAR NINO KS215 16GB 950,000 950,000 9 ساعت پیش
KINGSTAR NINO KS215 32GB 1,260,000 1,260,000 9 ساعت پیش
Tigon P224 8GB 950,000 950,000 18 دقیقه پیش
X-ENERGY ELEGANT 32GB 1,190,000 1,190,000 9 ساعت پیش
X-Energy Gold 32GB 1,200,000 1,200,000 9 ساعت پیش
X-ENERGY X-925 64GB 1,550,000 1,550,000 9 ساعت پیش
X-ENERGY X-929 64GB 1,550,000 1,550,000 9 ساعت پیش
کینگ استار ks218 64GB 1,670,000 1,670,000 9 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های اپیسر Apacer

اپیسر Apacer
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
اپیسر Apacer AH360 64GB 2,790,000 2,840,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH111 16Gb 1,250,000 1,250,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH111 32GB 1,350,000 1,520,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH111 64GB 2,050,000 2,260,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH112 64GB 2,100,000 2,260,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH112 32Gb 1,560,000 1,560,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11D 16GB 1,260,000 1,260,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11D 32GB 1,350,000 1,350,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11D 64GB 1,950,000 1,950,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11G 16GB 1,280,000 1,280,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11G 64GB 2,000,000 2,000,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11H 16GB 1,260,000 1,260,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11H 32GB 1,380,000 1,380,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11H 64GB 2,080,000 2,080,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH11K 16GB 1,350,000 1,350,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH15C 16GB 3,110,000 3,110,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH179 - 32GB 2,400,000 2,400,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH355 128GB 4,700,000 4,700,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH355 32GB 2,050,000 2,050,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH355 64GB 2,520,000 2,650,000 9 ساعت پیش
اپیسر Apacer AH360 32GB 2,150,000 2,200,000 9 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های اچ پی HP

اچ پی HP
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
اچ پی HP V178B 64GB 2,090,000 2,090,000 9 ساعت پیش
اچ پی HP V245o 64GB 2,140,000 2,140,000 9 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های ای دیتا ADATA

ای دیتا ADATA
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
ای دیتا ADATA UV330 64GB 2,150,000 2,150,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA C008 64GB 1,950,000 1,950,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA C906 64GB 1,850,000 1,850,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA Classic C008 32GB 1,150,000 1,150,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA Durable UD310 64GB 2,200,000 2,200,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA S102 64Gb 3,110,000 3,110,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV128 DashDrive 32Gb 1,250,000 1,350,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV128 DashDrive 64Gb 1,890,000 2,250,000 24 دقیقه پیش
ای دیتا ADATA UV131 64Gb 1,990,000 2,100,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV150 DashDrive 32Gb 1,310,000 1,350,000 24 دقیقه پیش
ای دیتا ADATA UV150 DashDrive 64Gb 1,850,000 2,200,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV240 64GB 1,550,000 2,690,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV250 64GB 1,690,000 1,690,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV320 32GB 1,290,000 1,290,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV330 - 32GB 1,300,000 1,300,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV350 32GB 1,440,000 1,440,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV350 64GB 2,300,000 2,300,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV360 32GB 1,330,000 1,330,000 9 ساعت پیش
ای دیتا ADATA UV360 64GB 2,150,000 2,150,000 9 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های دیتا پلاس DataPlus

دیتا پلاس  DataPlus
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
دیتا پلاس DataPlus CARBON 32GB 1,070,000 1,070,000 9 ساعت پیش
دیتا پلاس DataPlus Gift 32GB 1,080,000 1,080,000 9 ساعت پیش
دیتا پلاس DataPlus Luxury 64GB 1,400,000 1,530,000 9 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های سن دیسک SanDisk

سن دیسک SanDisk
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
سن دیسک SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 32GB 1,990,000 1,990,000 9 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer Blade CZ50 16GB 1,030,000 1,030,000 25 دقیقه پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer Blade CZ50 32GB 1,060,000 1,060,000 25 دقیقه پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer CZ73 Ultra Flair USB3.0 32GB 1,580,000 1,580,000 25 دقیقه پیش
سن دیسک SanDisk Cruzer Glide CZ60 16GB 1,250,000 1,250,000 8 ساعت پیش
سن دیسک SanDisk ULTRA 32GB 1,550,000 1,550,000 25 دقیقه پیش
سن دیسک SanDisk Ultra Luxe 32GB 1,590,000 1,590,000 9 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های سیلیکون پاور Silicon Power

سیلیکون پاور Silicon Power
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J08 32Gb 2,420,000 2,420,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Blaze B10 32GB USB 3.0 2,290,000 2,290,000 26 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Blaze B10 64GB USB 3.0 3,300,000 3,300,000 25 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J01 32Gb 2,380,000 2,380,000 24 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J01 64Gb 3,590,000 3,590,000 24 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J06 64GB 3,640,000 3,640,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J07 USB 3.0 64Gb 3,710,000 3,710,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J08 64Gb 3,640,000 3,640,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J09 32GB 2,420,000 2,420,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J30 32GB 2,150,000 2,150,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Jewel J80 32GB 2,250,000 2,250,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power JEWEL J80 64GB 3,500,000 3,500,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power M01 128GB 5,350,000 5,350,000 24 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Marvel M01 32GB 2,160,000 2,160,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Marvel M01 64GB 3,090,000 3,290,000 25 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power SP Touch T06 16Gb 1,330,000 1,330,000 26 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power SP Touch T06 32Gb 1,470,000 1,470,000 26 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power SP Touch T07 16Gb 1,510,000 1,510,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power SP Touch T07 32Gb 1,590,000 1,645,000 24 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T01 Mini 16GB 1,370,000 1,370,000 26 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T01 Mini 32Gb 1,520,000 1,520,000 26 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T06 64GB 2,250,000 2,250,000 25 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T07 64GB 2,490,000 2,490,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T08 32GB 1,570,000 1,570,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T08 64GB 2,230,000 2,230,000 25 دقیقه پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Touch T30 64GB 2,450,000 2,450,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Ultima II I 16GB 1,390,000 1,390,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Ultima II i-Series 64GB 2,260,000 2,260,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Ultima U06 16Gb 1,390,000 1,390,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Ultima U06 32Gb 1,520,000 1,520,000 9 ساعت پیش
سیلیکون پاور Silicon Power Ultima U06 64GB 2,250,000 2,250,000 9 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های کداک Kodak

کداک Kodak
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
کداک Kodak K223C 128GB 7,150,000 7,150,000 9 ساعت پیش
کداک Kodak K802 - 32GB 1,350,000 1,350,000 8 ساعت پیش

قیمت حافظه فلش ( فلش مموری ) های لکسار Lexar

لکسار  Lexar
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
لکسار Lexar JUMPDRIVE Fingerprint F35 32GB 7,100,000 7,100,000 9 ساعت پیش