ليست قيمت ذخیره کننده NAS Storage سینولوژی Synology


قیمت ذخیره کننده NAS Storage های سینولوژی Synology

سینولوژی Synology
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
سینولوژی Synology DS218j 35,000,000 35,000,000 1 روز پیش
سینولوژی Synology DS218play 43,500,000 43,500,000 1 روز پیش
سینولوژی Synology DS418 77,000,000 77,000,000 1 روز پیش
سینولوژی Synology DS418j 59,000,000 59,000,000 1 روز پیش
سینولوژی Synology DS918Plus 4-Bay 100,000,000 100,000,000 1 روز پیش
سینولوژی Synology RackStation RS2418 Plus 12-Bay 320,000,000 320,000,000 1 روز پیش
سینولوژی Synology RackStation RS3617RPXS 12-Bay 600,000,000 600,000,000 1 روز پیش
سینولوژی Synology RackStation RS3618xs 12-Bay 490,000,000 490,000,000 1 روز پیش
سینولوژی Synology RackStation RS818Plus 4-Bay 160,000,000 160,000,000 1 روز پیش
سینولوژی Synology RackStation RS818RP Plus 4-Bay 240,000,000 240,000,000 1 روز پیش
سینولوژی Synology RS2418RP Plus 413,000,000 413,000,000 1 روز پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا