ليست قيمت فروش هارد اکسترنال سیگیت Seagate


سیگیت Seagate
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
سیگیت Seagate Backup Plus 4Tb Desktop 18,500,000 19,000,000 14 ساعت پیش
سیگیت Seagate Backup Plus Desktop 6TB 30,200,000 30,200,000 18 ساعت پیش
سیگیت Seagate Backup Plus Hub Desktop 8TB 38,200,000 38,200,000 18 ساعت پیش
سیگیت Seagate Backup Plus Slim 1Tb 6,420,000 6,900,000 18 ساعت پیش
سیگیت Seagate Backup Plus Slim 2Tb 9,750,000 9,800,000 18 ساعت پیش
سیگیت Seagate Expansion 1TB USB 3.0 1 6,500,000 16 ساعت پیش
سیگیت Seagate Expansion 2.5" Portable 1Tb 6,600,000 6,600,000 18 ساعت پیش
سیگیت Seagate Expansion 2Tb USB 3.0 Portable 1 9,590,000 14 ساعت پیش
سیگیت Seagate Expansion Desktop 2Tb 9,050,000 9,050,000 15 ساعت پیش
سیگیت Seagate Expansion Portable 2TB 9,400,000 9,400,000 18 ساعت پیش
سیگیت Seagate Expansion Portable STEA1000400 1TB 6,500,000 6,500,000 14 ساعت پیش
سیگیت Seagate Expansion Portable STEA4000400 4TB 18,000,000 18,000,000 18 ساعت پیش